Danh sách tiểu hành tinh/597001–598000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597001 2006 QY76 21/08/2006 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
597002 2006 QB78 22/08/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
597003 2006 QQ78 22/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
597004 2006 QA80 24/08/2006 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
597005 2006 QK85 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597006 2006 QP89 29/08/2006 Wrightwood J. W. Young 920 m MPC · JPL
597007 2006 QM91 21/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
597008 2006 QR91 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597009 2006 QS102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597010 2006 QF113 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
597011 2006 QX124 29/08/2006 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
597012 2006 QJ125 28/08/2006 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
597013 2006 QZ128 17/08/2006 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
597014 2006 QH129 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
597015 2006 QL129 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
597016 2006 QY136 23/08/2006 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
597017 2006 QT151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
597018 2006 QT152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597019 2006 QM154 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597020 2006 QX169 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597021 2006 QB180 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597022 2006 QT188 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
597023 2006 QD189 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597024 2006 QH189 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
597025 2006 QJ189 26/08/2001 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
597026 2006 QO189 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
597027 2006 QY189 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
597028 2006 QP190 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597029 2006 QU190 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597030 2006 QY190 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
597031 2006 QK191 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
597032 2006 QT192 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
597033 2006 QJ195 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
597034 2006 QJ196 29/08/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
597035 2006 QB197 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597036 2006 QS200 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
597037 2006 QH202 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
597038 2006 QF203 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597039 2006 QG203 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597040 2006 QW203 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
597041 2006 RL12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597042 2006 RE24 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597043 2006 RA28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597044 2006 RK28 29/08/2006 Catalina CSS 440 m MPC · JPL
597045 2006 RW45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597046 2006 RT49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
597047 2006 RG51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597048 2006 RY64 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597049 2006 RW65 14/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
597050 2006 RY81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
597051 2006 RL91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597052 2006 RA106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
597053 2006 RP110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 620 m MPC · JPL
597054 2006 RY110 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
597055 2006 RV114 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597056 2006 RJ119 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597057 2006 RW121 16/09/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
597058 2006 RQ123 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
597059 2006 RC124 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597060 2006 RH125 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
597061 2006 RJ125 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
597062 2006 SE15 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597063 2006 SK17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597064 2006 SW21 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
597065 2006 SP23 18/09/2006 Catalina CSS 550 m MPC · JPL
597066 2006 SV29 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597067 2006 SZ34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
597068 2006 SJ50 16/09/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
597069 2006 SL52 19/09/2006 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
597070 2006 ST55 18/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
597071 2006 SX55 18/09/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
597072 2006 SU64 20/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
597073 2006 SA65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597074 2006 SE69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597075 2006 SS69 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597076 2006 SL78 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597077 2006 SS83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597078 2006 SO88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597079 2006 SF103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597080 2006 SV106 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597081 2006 SL110 20/09/2006 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
597082 2006 SZ112 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597083 2006 SH156 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597084 2006 SN168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597085 2006 SR188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597086 2006 SP190 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597087 2006 SW190 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597088 2006 SR199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597089 2006 SN210 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597090 2006 SU212 26/09/2006 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
597091 2006 SL216 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597092 2006 SH224 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597093 2006 SD225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
597094 2006 SX234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597095 2006 SK235 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
597096 2006 SY249 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
597097 2006 SA264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597098 2006 SE274 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
597099 2006 SZ275 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
597100 2006 SJ277 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597101 2006 SK277 28/09/2006 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
597102 2006 SA291 16/09/2006 Catalina 770 m MPC · JPL
597103 2006 SG325 27/09/2006 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
597104 2006 SV340 28/09/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597105 2006 SH341 28/09/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597106 2006 SZ346 28/09/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597107 2006 SC361 30/09/2006 Mount Lemmon 580 m MPC · JPL
597108 2006 SL362 30/09/2006 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
597109 2006 SL365 30/09/2006 Mount Lemmon 1.4 km MPC · JPL
597110 2006 SV377 17/09/2006 Apache Point 2.0 km MPC · JPL
597111 2006 SA378 25/09/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597112 2006 ST385 29/09/2006 Apache Point 1.7 km MPC · JPL
597113 2006 SU385 29/09/2006 Apache Point 1.1 km MPC · JPL
597114 2006 SA386 22/09/2006 Apache Point 2.6 km MPC · JPL
597115 2006 SZ407 26/09/2006 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
597116 2006 SN418 04/12/2007 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
597117 2006 SU422 20/09/2006 Catalina 740 m MPC · JPL
597118 2006 SK424 30/09/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597119 2006 SY424 27/09/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597120 2006 SF425 10/02/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
597121 2006 SG425 18/09/2006 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
597122 2006 SK425 26/09/2006 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
597123 2006 SM425 27/09/2006 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
597124 2006 SV426 30/09/2006 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597125 2006 SJ428 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
597126 2006 SU428 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
597127 2006 SE429 19/09/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597128 2006 SE430 17/09/2006 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
597129 2006 SY432 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
597130 2006 SH434 02/03/2009 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597131 2006 SQ435 21/01/2014 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
597132 2006 SX435 16/09/2006 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
597133 2006 SP436 18/09/2006 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
597134 2006 SX439 14/12/2010 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
597135 2006 SG440 25/09/2006 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
597136 2006 SV440 15/03/2012 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
597137 2006 SH448 19/09/2006 Kitt Peak 500 m MPC · JPL
597138 2006 ST448 25/09/2006 Kitt Peak 510 m MPC · JPL
597139 2006 SN449 27/09/2006 Mount Lemmon 510 m MPC · JPL
597140 2006 SZ450 30/09/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597141 2006 SS451 26/09/2006 Kitt Peak 450 m MPC · JPL
597142 2006 SA452 17/09/2006 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
597143 2006 SW452 25/09/2006 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
597144 2006 SB453 26/09/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
597145 2006 SX455 18/09/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
597146 2006 TD10 13/10/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.5 km MPC · JPL
597147 2006 TP56 03/10/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597148 Chungmingshen 2006 TV56 Bản mẫu:MoMP 14/10/2006 Lulin 1.3 km MPC · JPL
597149 2006 TC76 11/10/2006 Palomar MAS 720 m MPC · JPL
597150 2006 TZ93 30/09/2006 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597151 2006 TU110 22/09/2006 Apache Point 1.8 km MPC · JPL
597152 2006 TO113 18/09/2006 Apache Point 2.1 km MPC · JPL
597153 2006 TS116 30/10/2006 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
597154 2006 TA132 02/10/2006 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
597155 2006 TS132 02/10/2006 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
597156 2006 TX133 25/09/2006 Catalina 790 m MPC · JPL
597157 2006 TQ137 12/11/2012 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
597158 2006 TL140 03/10/2006 Mount Lemmon 770 m MPC · JPL
597159 2006 TE143 02/10/2006 Mount Lemmon 7:4 2.3 km MPC · JPL
597160 2006 TQ143 13/10/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
597161 2006 TL144 03/10/2006 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
597162 2006 UB18 14/09/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597163 2006 UO22 16/10/2006 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
597164 2006 US22 28/08/2006 Kitt Peak 470 m MPC · JPL
597165 2006 UQ28 26/09/2006 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
597166 2006 UH31 16/10/2006 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597167 2006 UH35 16/10/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597168 2006 UN40 26/09/2006 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
597169 2006 UJ44 16/10/2006 Kitt Peak 980 m MPC · JPL
597170 2006 UJ56 05/07/2000 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
597171 2006 UD63 21/10/2006 Mount Lemmon AMO 590 m MPC · JPL
597172 2006 UH83 12/11/2001 Apache Point 2.3 km MPC · JPL
597173 2006 UE99 18/10/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597174 2006 US113 19/10/2006 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
597175 2006 UJ120 30/09/2006 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597176 2006 UB125 02/10/2006 Mount Lemmon 980 m MPC · JPL
597177 2006 UC153 21/10/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
597178 2006 UC159 11/10/2006 Palomar 700 m MPC · JPL
597179 2006 UK161 21/10/2006 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597180 2006 UR180 23/03/2003 Apache Point 3.3 km MPC · JPL
597181 2006 UB192 04/10/2006 Mount Lemmon 610 m MPC · JPL
597182 2006 UN197 13/10/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597183 2006 UD206 26/09/2006 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
597184 2006 UG210 23/10/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
597185 2006 UB212 14/10/1999 Kitt Peak 700 m MPC · JPL
597186 2006 UP223 27/09/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597187 2006 UB228 16/10/2006 Catalina 580 m MPC · JPL
597188 2006 UP236 23/10/2006 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
597189 2006 UE282 12/10/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597190 2006 UX294 19/10/2006 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
597191 2006 UZ298 28/09/2006 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
597192 2006 UO301 06/04/2005 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
597193 2006 US302 10/03/2005 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
597194 2006 UE305 19/10/2006 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
597195 2006 UQ318 31/10/2006 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
597196 2006 UZ330 11/10/2006 Apache Point 1.9 km MPC · JPL
597197 2006 UA343 13/04/2008 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
597198 2006 UU352 25/04/2008 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
597199 2006 UY352 26/02/2008 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
597200 2006 UV355 12/11/2006 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597201 2006 UP362 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597202 2006 UB366 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597203 2006 UV366 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597204 2006 UY372 22/10/2006 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
597205 2006 UR373 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597206 2006 UT377 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597207 2006 UG379 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597208 2006 UE380 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597209 2006 UA383 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597210 2006 UG386 22/10/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
597211 2006 UO386 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597212 2006 UA387 27/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
597213 2006 UH389 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597214 2006 UL390 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
597215 2006 UV390 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597216 2006 VR1 27/10/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
597217 2006 VE18 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597218 2006 VR28 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
597219 2006 VP36 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
597220 2006 VJ42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597221 2006 VL43 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597222 2006 VT47 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
597223 2006 VL87 22/10/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
597224 2006 VZ93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597225 2006 VA99 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597226 2006 VU103 12/11/2006 Lulin LUSS 720 m MPC · JPL
597227 2006 VG105 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597228 2006 VD106 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
597229 2006 VL117 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
597230 2006 VD123 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
597231 2006 VD125 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
597232 2006 VS131 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
597233 2006 VV137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597234 2006 VO176 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597235 2006 VR179 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
597236 2006 VH180 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597237 2006 VZ181 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597238 2006 VX184 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
597239 2006 WQ24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
597240 2006 WO28 21/11/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.4 km MPC · JPL
597241 2006 WV41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597242 2006 WQ43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
597243 2006 WR48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597244 2006 WW60 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597245 2006 WM63 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
597246 2006 WK64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
597247 2006 WY73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
597248 2006 WZ80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597249 2006 WF87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597250 2006 WU115 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597251 2006 WJ125 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
597252 2006 WB138 12/10/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
597253 2006 WZ140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597254 2006 WQ145 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
597255 2006 WA147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
597256 2006 WM160 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597257 2006 WR161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
597258 2006 WC164 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
597259 2006 WO166 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
597260 2006 WB184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597261 2006 WE186 20/11/2006 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
597262 2006 WX186 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
597263 2006 WV209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
597264 2006 WT210 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
597265 2006 WU211 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597266 2006 WW211 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597267 2006 WY211 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597268 2006 WM212 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
597269 2006 WC213 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
597270 2006 WB217 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
597271 2006 WC217 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
597272 2006 WT217 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597273 2006 WW218 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
597274 2006 WQ219 03/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
597275 2006 WR219 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
597276 2006 WN221 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
597277 2006 WC223 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
597278 2006 WO225 23/12/2011 Sandlot G. Hug 3.7 km MPC · JPL
597279 2006 WL229 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
597280 2006 WO235 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597281 2006 XE3 12/12/2006 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
597282 2006 XC10 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
597283 2006 XW22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597284 2006 XY47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
597285 2006 XZ54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
597286 2006 XJ68 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
597287 2006 XD73 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597288 2006 XJ74 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
597289 2006 XT74 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
597290 2006 XY74 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
597291 2006 XV76 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
597292 2006 XR77 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597293 2006 XT78 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597294 2006 YA37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
597295 2006 YB42 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
597296 2006 YJ46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597297 2006 YN48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
597298 2006 YB60 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597299 2006 YD64 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597300 2006 YE64 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597301 2006 YN64 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 460 m MPC · JPL
597302 2006 YZ64 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597303 2006 YL65 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
597304 2006 YU67 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597305 2007 AF31 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
597306 2007 AV32 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 580 m MPC · JPL
597307 2007 AB36 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597308 2007 BG2 16/01/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
597309 2007 BP17 21/12/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
597310 2007 BU24 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
597311 2007 BR31 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597312 2007 BS34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597313 2007 BR50 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597314 2007 BJ52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597315 2007 BK57 24/01/2007 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
597316 2007 BF67 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597317 2007 BX85 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
597318 2007 BS93 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
597319 2007 BZ99 02/09/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 870 m MPC · JPL
597320 2007 BS105 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597321 2007 BV105 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597322 2007 BO106 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597323 2007 BK107 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597324 2007 BS109 12/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
597325 2007 BF110 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597326 2007 BV110 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
597327 2007 BL113 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597328 2007 BS113 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
597329 2007 BX115 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597330 2007 BG117 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
597331 2007 BS118 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
597332 2007 CD2 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597333 2007 CM8 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.3 km MPC · JPL
597334 2007 CV16 17/01/2007 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
597335 2007 CK30 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
597336 2007 CU30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597337 2007 CS35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597338 2007 CA41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
597339 2007 CY42 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597340 2007 CT61 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597341 2007 CW68 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
597342 2007 CQ69 24/07/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
597343 2007 CK81 03/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.8 km MPC · JPL
597344 2007 CG82 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597345 2007 CW82 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
597346 2007 CY82 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
597347 2007 CK84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
597348 2007 DL3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597349 2007 DQ4 13/01/2003 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
597350 2007 DL12 16/02/2007 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
597351 2007 DK31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597352 2007 DJ43 17/02/2007 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
597353 2007 DX43 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
597354 2007 DS47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
597355 2007 DT50 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597356 2007 DX59 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
597357 2007 DM62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597358 2007 DP66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597359 2007 DS66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597360 2007 DE81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
597361 2007 DW81 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597362 2007 DH84 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
597363 2007 DN91 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597364 2007 DQ100 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
597365 2007 DP103 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597366 2007 DU108 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597367 2007 DU109 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
597368 2007 DZ111 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
597369 2007 DH114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
597370 2007 DC115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597371 2007 DU118 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597372 2007 DZ118 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
597373 2007 DG119 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
597374 2007 DA120 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597375 2007 DG120 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597376 2007 DJ120 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597377 2007 DG122 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
597378 2007 DE123 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597379 2007 DT123 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597380 2007 DQ124 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
597381 2007 DU124 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
597382 2007 DY124 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597383 2007 DE128 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
597384 2007 EU1 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597385 2007 EF6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
597386 2007 EQ19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
597387 2007 EE22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
597388 2007 EB23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
597389 2007 EP25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
597390 2007 EY34 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597391 2007 ET35 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
597392 2007 EG56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597393 2007 EE58 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597394 2007 EC66 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597395 2007 EN70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
597396 2007 ET75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
597397 2007 EW80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597398 2007 EM85 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597399 2007 EF90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597400 2007 EL90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597401 2007 EU95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597402 2007 EU97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597403 2007 EL104 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
597404 2007 EY105 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597405 2007 ED107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597406 2007 EF108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597407 2007 ER108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
597408 2007 EM115 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.2 km MPC · JPL
597409 2007 EW115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597410 2007 EK123 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
597411 2007 EL125 13/03/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 2.8 km MPC · JPL
597412 2007 EG133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
597413 2007 EA137 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
597414 2007 EZ142 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 900 m MPC · JPL
597415 2007 EX144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597416 2007 EV147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597417 2007 EA150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597418 2007 EZ159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597419 2007 EE160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597420 2007 EG163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 440 m MPC · JPL
597421 2007 EG168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
597422 2007 EV170 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
597423 2007 ES173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597424 2007 EP174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
597425 2007 EY179 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597426 2007 EU188 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597427 2007 EK194 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597428 2007 EM194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597429 2007 ES203 11/03/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
597430 2007 EZ222 16/02/2007 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
597431 2007 EB227 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597432 2007 EW227 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
597433 2007 EO228 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597434 2007 ET228 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597435 2007 EY228 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597436 2007 EV229 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597437 2007 EL231 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
597438 2007 EO231 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597439 2007 EW231 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
597440 2007 EN232 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597441 2007 EP232 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597442 2007 EP234 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
597443 2007 EZ234 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
597444 2007 EN235 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
597445 2007 ED236 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
597446 2007 EE240 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
597447 2007 EN240 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
597448 2007 ED241 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597449 2007 EU241 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
597450 2007 FS9 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
597451 2007 FJ13 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
597452 2007 FB19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
597453 2007 FV26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597454 2007 FS30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597455 2007 FB52 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597456 2007 FW53 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
597457 2007 FW55 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597458 2007 FU57 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597459 2007 FZ59 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
597460 2007 FQ61 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597461 2007 FS61 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597462 2007 GZ 08/04/2007 Altschwendt W. Ries 2.8 km MPC · JPL
597463 2007 GA8 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
597464 2007 GW10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597465 2007 GW13 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
597466 2007 GU27 31/03/2007 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
597467 2007 GL33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
597468 2007 GU52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
597469 2007 GV71 07/04/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
597470 2007 GG72 15/04/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
597471 2007 GS72 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597472 2007 GC77 26/03/2007 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
597473 2007 GE78 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597474 2007 GZ78 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597475 2007 GW79 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
597476 2007 GL81 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597477 2007 HJ 16/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 610 m MPC · JPL
597478 2007 HS 18/04/2007 7300 W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
597479 2007 HM4 18/04/2007 Desert Moon B. L. Stevens 1.4 km MPC · JPL
597480 2007 HB20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
597481 2007 HC26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597482 2007 HQ29 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597483 2007 HE31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597484 2007 HH43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
597485 2007 HA44 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597486 2007 HX47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
597487 2007 HR55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
597488 2007 HM56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
597489 2007 HV60 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
597490 2007 HE63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
597491 2007 HX65 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597492 2007 HU71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
597493 2007 HD78 27/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 880 m MPC · JPL
597494 2007 HO78 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597495 2007 HM86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597496 2007 HT88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
597497 2007 HM97 23/04/2007 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
597498 2007 HX99 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
597499 2007 HB101 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597500 2007 HO101 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597501 2007 HG103 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597502 2007 HM104 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
597503 2007 HP105 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
597504 2007 HQ105 20/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597505 2007 HO106 17/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
597506 2007 HO108 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597507 2007 HM111 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
597508 2007 HQ111 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
597509 2007 HY111 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
597510 2007 HB113 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597511 2007 HY113 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
597512 2007 JU20 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597513 2007 JP28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
597514 2007 JJ36 14/05/2007 Siding Spring SSS 3.0 km MPC · JPL
597515 2007 JA37 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597516 2007 JU38 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
597517 2007 JV43 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
597518 2007 JV46 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597519 2007 JD47 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
597520 2007 JJ47 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597521 2007 JR47 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
597522 2007 JA49 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
597523 2007 KN 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
597524 2007 KT 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
597525 2007 KY9 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
597526 2007 KF10 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
597527 2007 LM 07/06/2007 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 980 m MPC · JPL
597528 2007 LD8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597529 2007 LL13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
597530 2007 LK15 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
597531 2007 LX23 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597532 2007 LA27 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597533 2007 LB34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
597534 2007 LG39 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
597535 2007 LN39 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
597536 2007 LO39 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
597537 2007 MF10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597538 2007 MZ12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597539 2007 MS16 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597540 2007 MR19 24/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.6 km MPC · JPL
597541 2007 MY24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
597542 2007 MV27 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
597543 2007 MN28 03/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
597544 2007 MA29 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
597545 2007 MD29 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
597546 2007 NB 06/07/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 1.2 km MPC · JPL
597547 2007 OE2 16/07/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
597548 2007 OL2 19/07/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig, D. S. Hardage 1.4 km MPC · JPL
597549 2007 OD4 21/07/2007 Charleston R. Holmes 860 m MPC · JPL
597550 2007 OT8 24/07/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.4 km MPC · JPL
597551 2007 OF11 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 870 m MPC · JPL
597552 2007 OE12 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
597553 2007 PF27 11/08/2007 Palomar Mountain Palomar Obs. 730 m MPC · JPL
597554 2007 PX48 13/08/2007 XuYi PMO NEO 540 m MPC · JPL
597555 2007 PK51 08/08/2007 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 800 m MPC · JPL
597556 2007 PY51 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597557 2007 QA12 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
597558 2007 QF18 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597559 2007 QG18 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597560 2007 QH18 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
597561 2007 RG5 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 6.0 km MPC · JPL
597562 2007 RK12 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
597563 2007 RR15 11/09/2007 Palomar Mountain Palomar Obs. 790 m MPC · JPL
597564 2007 RH17 12/09/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 520 m MPC · JPL
597565 2007 RS33 05/09/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
597566 2007 RP54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597567 2007 RD61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
597568 2007 RC66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
597569 2007 RB75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597570 2007 RD76 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597571 2007 RB94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
597572 2007 RX107 01/04/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
597573 2007 RY112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
597574 2007 RL128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
597575 2007 RZ157 03/03/2006 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
597576 2007 RL163 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
597577 2007 RB170 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597578 2007 RP181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597579 2007 RR182 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
597580 2007 RN187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597581 2007 RL191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597582 2007 RV191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597583 2007 RZ196 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
597584 2007 RD197 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597585 2007 RB207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597586 2007 RP208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597587 2007 RP211 14/02/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
597588 2007 RV211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597589 2007 RZ211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
597590 2007 RT214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597591 2007 RF219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597592 2007 RU219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597593 2007 RV220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597594 2007 RM221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597595 2007 RF222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597596 2007 RH233 12/09/2007 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
597597 2007 RB241 10/09/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
597598 2007 RC251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
597599 2007 RD254 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597600 2007 RN258 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597601 2007 RK259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597602 2007 RE261 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597603 2007 RJ261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597604 2007 RT261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597605 2007 RM263 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597606 2007 RO263 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
597607 2007 RD268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597608 2007 RJ280 13/09/2007 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
597609 2007 RC281 13/09/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
597610 2007 RH282 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
597611 2007 RQ297 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597612 2007 RQ308 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
597613 2007 RO313 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597614 2007 RM314 14/09/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 227 km MPC · JPL
597615 2007 RZ314 05/09/2007 Lulin LUSS 2.4 km MPC · JPL
597616 2007 RN327 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
597617 2007 RS328 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597618 2007 RQ329 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597619 2007 RO330 12/09/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
597620 2007 RB331 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597621 2007 RL331 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
597622 2007 RX333 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597623 2007 RD334 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
597624 2007 RF334 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597625 2007 RZ336 01/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597626 2007 RL337 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
597627 2007 RA339 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597628 2007 RR339 14/09/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
597629 2007 RR344 18/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.4 km MPC · JPL
597630 2007 RW346 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
597631 2007 RP348 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL
597632 2007 RW349 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
597633 2007 RO354 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597634 2007 RG358 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597635 2007 RC359 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597636 2007 RT359 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597637 2007 RE361 13/09/2007 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
597638 2007 RT361 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597639 2007 RN364 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597640 2007 RU366 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.6 km MPC · JPL
597641 2007 RG367 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
597642 2007 RD368 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597643 2007 RG369 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
597644 2007 RL370 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597645 2007 RM370 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597646 2007 RW370 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597647 2007 RQ372 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597648 2007 ST1 19/09/2007 Junk Bond D. Healy 1.2 km MPC · JPL
597649 2007 SO8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597650 2007 SR10 20/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597651 2007 SD19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597652 2007 TB13 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597653 2007 TP20 17/01/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
597654 2007 TY29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597655 2007 TU34 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
597656 2007 TZ37 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597657 2007 TC46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
597658 2007 TB48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597659 2007 TG57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597660 2007 TH59 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
597661 2007 TY68 13/10/2007 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
597662 2007 TB73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 1.6 km MPC · JPL
597663 2007 TX74 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
597664 2007 TN75 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597665 2007 TU87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
597666 2007 TY105 15/10/2007 Altschwendt W. Ries 700 m MPC · JPL
597667 2007 TQ165 20/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
597668 2007 TR166 11/09/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
597669 2007 TV167 08/10/2007 Crni Vrh S. Matičič 2.0 km MPC · JPL
597670 2007 TB179 07/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
597671 2007 TK179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
597672 2007 TH188 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
597673 2007 TD192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
597674 2007 TY194 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597675 2007 TQ196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597676 2007 TF201 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597677 2007 TX205 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597678 2007 TG206 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
597679 2007 TB211 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
597680 2007 TH211 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
597681 2007 TU227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597682 2007 TV236 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597683 2007 TZ242 08/10/2007 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
597684 2007 TJ246 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
597685 2007 TS255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
597686 2007 TW264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
597687 2007 TG282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
597688 2007 TN290 14/09/2007 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
597689 2007 TK300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597690 2007 TS300 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597691 2007 TS302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597692 2007 TC308 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
597693 2007 TR313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597694 2007 TD316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597695 2007 TS323 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597696 2007 TP339 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
597697 2007 TF342 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
597698 2007 TT342 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
597699 2007 TB346 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597700 2007 TJ355 11/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597701 2007 TG358 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597702 2007 TZ359 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597703 2007 TH371 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597704 2007 TC372 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597705 2007 TQ375 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597706 2007 TU391 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597707 2007 TH396 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597708 2007 TU398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597709 2007 TK399 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
597710 2007 TW407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597711 2007 TH408 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597712 2007 TQ408 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597713 2007 TU424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597714 2007 TD427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597715 2007 TK429 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597716 2007 TO437 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597717 2007 TS439 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597718 2007 TX446 10/10/2007 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
597719 2007 TM458 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597720 2007 TV459 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597721 2007 TW460 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597722 2007 TJ461 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
597723 2007 TK461 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
597724 2007 TH462 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597725 2007 TS462 30/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597726 2007 TW462 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
597727 2007 TZ462 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
597728 2007 TV465 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
597729 2007 TE466 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597730 2007 TF466 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597731 2007 TK467 12/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
597732 2007 TL467 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597733 2007 TD469 16/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597734 2007 TE470 06/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
597735 2007 TT472 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
597736 2007 TZ473 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597737 2007 TN475 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597738 2007 TQ475 15/09/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
597739 2007 TD478 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.6 km MPC · JPL
597740 2007 TE478 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597741 2007 TG479 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597742 2007 TL479 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
597743 2007 TB483 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
597744 2007 TY487 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597745 2007 TP490 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
597746 2007 TK491 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
597747 2007 TQ491 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
597748 2007 TM494 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
597749 2007 TC497 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597750 2007 TU497 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597751 2007 TD499 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597752 2007 UY8 16/10/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
597753 2007 UD17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597754 2007 UG32 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597755 2007 UQ40 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
597756 2007 UR40 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
597757 2007 UQ45 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
597758 2007 UX49 16/10/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
597759 2007 UA58 08/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.7 km MPC · JPL
597760 2007 UL64 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597761 2007 UM64 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597762 2007 UD66 17/10/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
597763 2007 UP73 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597764 2007 US74 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
597765 2007 UR92 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597766 2007 UC105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597767 2007 UF109 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597768 2007 UO110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597769 2007 UZ111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597770 2007 UO117 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
597771 2007 UD118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597772 2007 UG118 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597773 2007 UG122 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597774 2007 UP143 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
597775 2007 UU146 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
597776 2007 UR147 30/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
597777 2007 UK148 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
597778 2007 UJ149 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
597779 2007 UA150 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597780 2007 UU150 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597781 2007 UE152 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597782 2007 UC153 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
597783 2007 UP156 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597784 2007 UT158 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
597785 2007 US159 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597786 2007 UN162 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597787 2007 UV162 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597788 2007 VH18 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
597789 2007 VW18 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
597790 2007 VU24 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597791 2007 VF38 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597792 2007 VK39 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
597793 2007 VF40 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597794 2007 VY52 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
597795 2007 VW74 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597796 2007 VN81 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597797 2007 VL86 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
597798 2007 VU86 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
597799 2007 VD92 07/11/2007 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
597800 2007 VA98 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597801 2007 VQ100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
597802 2007 VL112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
597803 2007 VW113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597804 2007 VZ119 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597805 2007 VJ124 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597806 2007 VK124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597807 2007 VE128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
597808 2007 VV131 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597809 2007 VM133 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
597810 2007 VX135 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597811 2007 VU136 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597812 2007 VL138 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
597813 2007 VV139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
597814 2007 VN140 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597815 2007 VA141 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
597816 2007 VC141 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
597817 2007 VT145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
597818 2007 VE157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
597819 2007 VL159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597820 2007 VR161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
597821 2007 VC172 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597822 2007 VS174 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597823 2007 VZ174 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597824 2007 VU176 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
597825 2007 VA178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
597826 2007 VM179 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597827 2007 VP189 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
597828 2007 VA191 15/11/2007 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
597829 2007 VZ195 23/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597830 2007 VR204 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
597831 2007 VC206 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
597832 2007 VF208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597833 2007 VH211 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
597834 2007 VM213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
597835 2007 VR220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
597836 2007 VN231 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597837 2007 VG247 09/11/2007 Eskridge G. Hug 2.6 km MPC · JPL
597838 2007 VQ248 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
597839 2007 VT249 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
597840 2007 VO252 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
597841 2007 VK257 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597842 2007 VH262 25/08/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
597843 2007 VS262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597844 2007 VW279 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
597845 2007 VX279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
597846 2007 VQ281 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597847 2007 VZ288 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
597848 2007 VC289 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
597849 2007 VQ289 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597850 2007 VG292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
597851 2007 VF295 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597852 2007 VZ295 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
597853 2007 VV303 04/11/2007 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
597854 2007 VQ318 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597855 2007 VZ319 16/10/2007 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
597856 2007 VD336 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
597857 2007 VV338 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
597858 2007 VZ339 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
597859 2007 VC341 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
597860 2007 VR341 11/11/2007 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
597861 2007 VX343 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
597862 2007 VE344 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
597863 2007 VD345 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
597864 2007 VG345 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
597865 2007 VL348 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
597866 2007 VW348 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
597867 2007 VL349 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
597868 2007 VX350 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
597869 2007 VJ351 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
597870 2007 VG355 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
597871 2007 VF356 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
597872 2007 VM356 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
597873 2007 VW356 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597874 2007 VC357 15/11/2012 Catalina CSS 4.0 km MPC · JPL
597875 2007 VM357 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
597876 2007 VP359 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597877 2007 VK361 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
597878 2007 VV361 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
597879 2007 VM362 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
597880 2007 VY362 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597881 2007 VY363 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
597882 2007 VR364 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597883 2007 VJ366 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
597884 2007 VA367 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
597885 2007 VD367 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597886 2007 VZ369 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
597887 2007 VN375 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
597888 2007 VR375 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
597889 2007 WF13 02/11/2007 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
597890 2007 WK24 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
597891 2007 WM25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597892 2007 WJ30 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
597893 2007 WE31 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
597894 2007 WF31 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
597895 2007 WQ31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
597896 2007 WA35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
597897 2007 WP35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
597898 2007 WL37 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
597899 2007 WX39 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
597900 2007 WT41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
597901 2007 WM42 08/11/2007 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
597902 2007 WU46 09/10/2007 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597903 2007 WN47 30/01/2004 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597904 2007 WB54 03/11/2007 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
597905 2007 WV57 18/11/2007 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
597906 2007 WW68 08/11/2007 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
597907 2007 WP69 20/11/2007 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
597908 2007 WR69 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597909 2007 WS69 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
597910 2007 WW69 03/02/2009 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
597911 2007 WO74 17/11/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597912 2007 XS7 15/11/2007 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
597913 2007 XN12 14/10/2007 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
597914 2007 XV19 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
597915 2007 XY31 01/11/2007 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
597916 2007 XC46 15/12/2007 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
597917 2007 XS55 05/12/2007 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
597918 2007 XE61 04/11/2007 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597919 2007 XL61 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
597920 2007 XV61 04/12/2007 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
597921 2007 XS62 07/04/2014 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597922 2007 XN64 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
597923 2007 XV64 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
597924 2007 XJ67 26/09/2011 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
597925 2007 XN67 02/10/2016 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597926 2007 XZ67 04/12/2007 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
597927 2007 XF69 04/12/2007 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
597928 2007 XS69 04/12/2007 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
597929 2007 XL70 03/12/2007 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597930 2007 XE71 04/12/2007 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
597931 2007 YN 16/12/2007 Uccle P. De Cat 890 m MPC · JPL
597932 2007 YR1 16/12/2007 Lulin LUSS 730 m MPC · JPL
597933 2007 YZ11 17/12/2007 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
597934 2007 YV16 14/11/2007 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
597935 2007 YQ17 16/12/2007 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
597936 2007 YU18 16/12/2007 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
597937 2007 YQ19 02/11/2007 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
597938 2007 YU19 28/09/2006 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597939 2007 YS22 19/10/2007 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
597940 2007 YV28 19/12/2007 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597941 2007 YN31 29/07/2001 Palomar 900 m MPC · JPL
597942 2007 YB39 05/12/2007 Kitt Peak 940 m MPC · JPL
597943 2007 YM45 30/12/2007 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
597944 2007 YD50 28/12/2007 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
597945 2007 YM50 28/12/2007 Kitt Peak 830 m MPC · JPL
597946 2007 YJ54 30/09/2010 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
597947 2007 YW74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
597948 2007 YF75 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597949 2007 YO76 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
597950 2007 YB77 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
597951 2007 YN78 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
597952 2007 YQ82 14/11/2012 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
597953 2007 YZ82 31/12/2007 Kitt Peak 500 m MPC · JPL
597954 2007 YG84 23/11/2012 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597955 2007 YC85 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
597956 2007 YM87 16/12/2007 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
597957 2007 YG92 17/12/2007 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
597958 2007 YO92 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
597959 2007 YN93 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
597960 2007 YO94 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
597961 2007 YK95 19/12/2007 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597962 2008 AA9 01/01/2008 Junk Bond D. Healy 640 m MPC · JPL
597963 2008 AJ12 21/11/2003 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
597964 2008 AH31 10/01/2008 Marly P. Kocher 2.0 km MPC · JPL
597965 2008 AK31 10/01/2008 Calvin-Rehoboth A. Vanden Heuvel 1.0 km MPC · JPL
597966 2008 AR33 12/01/2008 Lulin LUSS 920 m MPC · JPL
597967 2008 AN45 10/01/2008 Lulin LUSS 660 m MPC · JPL
597968 2008 AY69 03/01/2008 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597969 2008 AF71 12/01/2008 Kitt Peak 480 m MPC · JPL
597970 2008 AW73 10/01/2008 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597971 2008 AM74 11/01/2008 Kitt Peak 830 m MPC · JPL
597972 2008 AM80 19/11/2007 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
597973 2008 AS80 12/01/2008 Kitt Peak 650 m MPC · JPL
597974 2008 AJ88 20/08/2006 Palomar 3.4 km MPC · JPL
597975 2008 AA95 14/01/2008 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
597976 2008 AN101 15/01/2008 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
597977 2008 AE109 16/12/2007 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597978 2008 AT110 15/01/2008 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
597979 2008 AR121 31/01/2008 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597980 2008 AW130 23/09/2005 Kitt Peak 3.6 km MPC · JPL
597981 2008 AZ136 11/03/2003 Palomar 2.8 km MPC · JPL
597982 2008 AB138 13/01/2008 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
597983 2008 AW141 01/01/2008 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
597984 2008 AB144 01/01/2008 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
597985 2008 AS144 11/01/2008 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
597986 2008 AY144 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
597987 2008 AZ146 01/01/2008 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
597988 2008 AC147 21/04/2009 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
597989 2008 AN147 13/01/2008 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
597990 2008 AX151 15/01/2008 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
597991 2008 AV155 11/01/2008 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
597992 2008 BP4 16/01/2008 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
597993 Bélesta 2008 BZ23 Bản mẫu:MoMP 28/01/2008 Belesta 2.3 km MPC · JPL
597994 2008 BN30 30/01/2008 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
597995 2008 BY52 04/08/2005 Palomar 3.8 km MPC · JPL
597996 2008 BM56 23/10/2011 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
597997 2008 BO56 18/01/2008 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
597998 2008 BE57 28/01/2000 Kitt Peak 3:2 5.3 km MPC · JPL
597999 2008 BR57 22/03/2012 Mount Lemmon 660 m MPC · JPL
598000 2008 CD15 03/02/2008 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL

593.000s  • 594.000s  • 595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001