Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/328001–329000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328001 2007 HQ2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328002 2007 HQ4 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
328003 2007 HY18 03/11/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
328004 2007 HU27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328005 2007 HP34 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328006 2007 HO41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328007 2007 HQ41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328008 2007 HX45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
328009 2007 HK66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328010 2007 HP66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
328011 2007 HZ66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328012 2007 HO68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328013 2007 HC70 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328014 2007 HD89 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328015 2007 HO96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328016 2007 HK97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328017 2007 JO 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328018 2007 JM8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328019 2007 JP8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328020 2007 JH10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328021 2007 JK10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328022 2007 JJ12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328023 2007 JZ15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328024 2007 JS18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328025 2007 JM23 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328026 2007 JB27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328027 2007 KU2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
328028 2007 KU5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328029 2007 KM6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328030 2007 KV7 17/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
328031 2007 KX8 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
328032 2007 LP1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328033 2007 LQ1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328034 2007 LX3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328035 2007 LS4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328036 2007 LK6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328037 2007 LX7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328038 2007 LP9 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328039 2007 LD16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328040 2007 LJ16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328041 2007 LN17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328042 2007 LK18 13/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
328043 2007 LW32 15/06/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
328044 2007 MS6 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328045 2007 MC7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328046 2007 MA8 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328047 2007 MZ13 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328048 2007 MF14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328049 2007 NA6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
328050 2007 NS6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
328051 2007 OW 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
328052 2007 RJ132 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
328053 2007 TE25 11/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
328054 2007 TS145 06/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
328055 2007 TB227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328056 2007 TS318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328057 2007 TJ332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
328058 2007 TS442 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
328059 2007 UB6 19/10/2007 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
328060 2007 US46 20/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
328061 2007 UL48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328062 2007 UZ97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
328063 2007 UH137 12/05/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
328064 2007 VR56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328065 2007 VJ83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328066 2007 VQ124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
328067 2007 VK202 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
328068 2007 VQ208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328069 2007 VF245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 670 m MPC · JPL
328070 2007 VD310 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328071 2007 VM330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328072 2007 WM 16/11/2007 Tiki N. Teamo 780 m MPC · JPL
328073 2007 WE8 18/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
328074 2007 WO62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328075 2007 XK 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328076 2007 XR28 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328077 2007 XK31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328078 2007 XR31 15/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328079 2007 XU40 14/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
328080 2007 XG48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328081 2007 XH56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328082 2007 XL57 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328083 2007 XH58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328084 2007 YN26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328085 2007 YA31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328086 2007 YB44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
328087 2007 YP44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328088 2007 YS49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
328089 2007 YE63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328090 2007 YG63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328091 2007 YR63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328092 2007 YC64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328093 2007 YH64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328094 2007 YA68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
328095 2007 YJ72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328096 2008 AR 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328097 2008 AD14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328098 2008 AJ16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328099 2008 AW17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328100 2008 AJ20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328101 2008 AK22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
328102 2008 AZ22 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328103 2008 AO23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328104 2008 AG25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328105 2008 AZ31 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
328106 2008 AA32 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328107 2008 AG37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
328108 2008 AF42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328109 2008 AQ42 30/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328110 2008 AS47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328111 2008 AW57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328112 2008 AL65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328113 2008 AS65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328114 2008 AO66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328115 2008 AK68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328116 2008 AR69 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328117 2008 AB71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328118 2008 AY71 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328119 2008 AK73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
328120 2008 AU74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328121 2008 AY96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328122 2008 AL100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328123 2008 AB102 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328124 2008 AA103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
328125 2008 AN111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328126 2008 AX114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
328127 2008 BV 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328128 2008 BN2 19/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
328129 2008 BD7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328130 2008 BY8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328131 2008 BC10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328132 2008 BZ16 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328133 2008 BD19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328134 2008 BG23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328135 2008 BL23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328136 2008 BC30 30/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
328137 2008 BY33 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328138 2008 BX35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328139 2008 BG36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328140 2008 BS38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
328141 2008 BH39 30/01/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
328142 2008 BS41 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328143 2008 BB51 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328144 2008 BM51 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328145 2008 CE2 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328146 2008 CA10 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328147 2008 CB25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328148 2008 CT29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328149 2008 CY42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328150 2008 CC43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
328151 2008 CG54 07/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
328152 2008 CE65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328153 2008 CT86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328154 2008 CJ105 30/01/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
328155 2008 CW129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
328156 2008 CB130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328157 2008 CB132 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328158 2008 CA133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328159 2008 CD133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328160 2008 CE138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328161 2008 CL158 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
328162 2008 CH178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
328163 2008 CP179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
328164 2008 CN192 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
328165 2008 CH194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328166 2008 CN196 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328167 2008 CV197 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
328168 2008 CY200 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328169 2008 CC201 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328170 2008 CL210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
328171 2008 CE215 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328172 2008 CJ215 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328173 2008 CM215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328174 2008 DP 24/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 830 m MPC · JPL
328175 2008 DN1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328176 2008 DU3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
328177 2008 DH15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328178 2008 DZ23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328179 2008 DS27 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
328180 2008 DB33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
328181 2008 DF36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328182 2008 DL36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328183 2008 DN36 21/03/1993 La Silla UESAC 710 m MPC · JPL
328184 2008 DB37 27/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
328185 2008 DX40 27/02/2008 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
328186 2008 DK55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328187 2008 DK59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328188 2008 DY70 28/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328189 2008 DD72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328190 2008 DP73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328191 2008 DF81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328192 2008 DO88 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
328193 2008 EF6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
328194 2008 ER6 02/03/2008 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
328195 2008 EH16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328196 2008 EQ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328197 2008 EU24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328198 2008 EN25 19/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
328199 2008 EX38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328200 2008 EW47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328201 2008 EL48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328202 2008 EA50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328203 2008 EQ54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328204 2008 EC55 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328205 2008 EE56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328206 2008 EJ69 10/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
328207 2008 EU69 09/03/2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman 1,2 km MPC · JPL
328208 2008 EZ79 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328209 2008 EY81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328210 2008 EL89 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328211 2008 EO96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
328212 2008 EB109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
328213 2008 EF111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328214 2008 EC116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
328215 2008 EJ122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328216 2008 ED129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328217 2008 EQ131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
328218 2008 ET139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328219 2008 EC148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328220 2008 EK151 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328221 2008 ES155 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328222 2008 FZ3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
328223 2008 FC7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328224 2008 FY10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
328225 2008 FM11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328226 2008 FU15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328227 2008 FY27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328228 2008 FA34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
328229 2008 FL38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328230 2008 FR41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328231 2008 FP46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328232 2008 FB53 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328233 2008 FB55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328234 2008 FX55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328235 2008 FH58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328236 2008 FD61 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328237 2008 FG62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328238 2008 FC63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328239 2008 FU64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328240 2008 FH66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328241 2008 FZ66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328242 2008 FK67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328243 2008 FU75 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328244 2008 FW76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328245 2008 FF84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328246 2008 FE90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328247 2008 FM100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328248 2008 FR103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328249 2008 FL105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328250 2008 FB107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328251 2008 FO107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328252 2008 FT107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328253 2008 FX111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328254 2008 FM112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328255 2008 FO126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328256 2008 FP126 29/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
328257 2008 FB128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328258 2008 FN133 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328259 2008 FV136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328260 2008 GQ5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328261 2008 GV6 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328262 2008 GX13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
328263 2008 GX18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328264 2008 GG20 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
328265 2008 GE23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328266 2008 GQ25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328267 2008 GD31 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328268 2008 GP37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328269 2008 GC39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328270 2008 GJ44 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328271 2008 GY47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328272 2008 GP48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
328273 2008 GT48 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328274 2008 GZ51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328275 2008 GJ54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328276 2008 GN63 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328277 2008 GY63 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328278 2008 GV68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328279 2008 GA69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328280 2008 GS69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328281 2008 GP82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328282 2008 GC87 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
328283 2008 GJ91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328284 2008 GR98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328285 2008 GR101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328286 2008 GS102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328287 2008 GM109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328288 2008 GQ109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328289 2008 GK111 06/04/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
328290 2008 GY113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328291 2008 GV119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328292 2008 GN123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328293 2008 GZ128 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328294 2008 GJ129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328295 2008 GP130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328296 2008 GJ132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328297 2008 GG133 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328298 2008 GN136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328299 2008 GP137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328300 2008 GR137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328301 2008 GR138 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328302 2008 GU138 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328303 2008 GN142 04/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
328304 2008 GQ144 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328305 Jackmcdevitt 2008 HY 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,4 km MPC · JPL
328306 2008 HS10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328307 2008 HT17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328308 2008 HO19 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328309 2008 HT21 26/04/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
328310 2008 HZ21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328311 2008 HN32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328312 2008 HJ33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328313 2008 HU36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328314 2008 HH55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328315 2008 HJ55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328316 2008 HB57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328317 2008 HA59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328318 2008 HX60 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328319 2008 JK7 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328320 2008 JN7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328321 2008 JN10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328322 2008 JX13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328323 2008 JB15 07/05/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
328324 2008 JR15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328325 2008 JW15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328326 2008 JK19 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328327 2008 JY25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328328 2008 JJ26 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328329 2008 JC28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328330 2008 JU28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328331 2008 JT30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328332 2008 JZ31 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328333 2008 JG34 14/05/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
328334 2008 JO34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328335 2008 JU35 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328336 2008 JZ35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328337 2008 JX36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328338 2008 JV39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328339 2008 KU1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328340 2008 KV1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328341 2008 KP2 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328342 2008 KZ2 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328343 2008 KH6 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328344 2008 KP7 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328345 2008 KW12 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328346 2008 KX15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328347 2008 KJ23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328348 2008 KE31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328349 2008 KF41 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328350 2008 LU2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328351 2008 LY2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328352 2008 LV7 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328353 2008 LG8 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328354 2008 LL15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328355 2008 LZ16 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328356 2008 MT 27/06/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
328357 2008 NE2 14/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328358 2008 OE3 28/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
328359 2008 OZ3 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
328360 2008 OL4 28/07/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,2 km MPC · JPL
328361 2008 OX10 29/07/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
328362 2008 OY10 29/07/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
328363 2008 OX19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328364 2008 OH24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328365 2008 PN6 05/08/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
328366 2008 PY21 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328367 2008 QR7 25/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
328368 2008 QT10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
328369 2008 QJ16 28/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
328370 2008 QY17 27/08/2008 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
328371 2008 QP18 28/08/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
328372 2008 QH19 27/08/2008 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
328373 2008 QG21 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
328374 2008 QG26 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328375 2008 QR27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
328376 2008 QH28 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
328377 2008 QH48 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
328378 2008 RD8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328379 2008 RO31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
328380 2008 RP40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328381 2008 RK41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
328382 2008 RT46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328383 2008 RR56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
328384 2008 RA63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328385 2008 RL74 06/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
328386 2008 RE83 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328387 2008 RC90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
328388 2008 RD97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328389 2008 RK98 07/09/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
328390 2008 RP101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328391 2008 RT105 06/09/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
328392 2008 RF113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328393 2008 RY118 10/09/2008 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
328394 2008 RT124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328395 2008 RC129 07/09/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
328396 2008 RF132 07/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
328397 2008 RD139 07/09/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
328398 2008 RN143 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328399 2008 SW3 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
328400 2008 SM30 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328401 2008 SO30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328402 2008 SF34 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328403 2008 SE47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328404 2008 SH48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328405 2008 SG52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328406 2008 SR54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328407 2008 SH61 20/09/2008 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
328408 2008 SV63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328409 2008 SH75 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328410 2008 SN78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328411 2008 SS89 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328412 2008 SK94 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328413 2008 ST106 21/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
328414 2008 SP126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328415 2008 SZ157 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328416 2008 SC158 24/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
328417 2008 SB161 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
328418 2008 SZ164 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328419 2008 SM174 22/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
328420 2008 SC213 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328421 2008 SA238 29/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
328422 2008 SY250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328423 2008 SP253 21/09/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
328424 2008 SR255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328425 2008 SZ278 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
328426 2008 SW279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328427 2008 SX285 21/09/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
328428 2008 SZ293 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
328429 2008 SK299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328430 2008 TG4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
328431 2008 TK4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
328432 Thomasposch 2008 TP9 07/10/2008 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
328433 2008 TW11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
328434 2008 TM15 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328435 2008 TZ16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328436 2008 TC21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328437 2008 TH24 02/10/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
328438 2008 TF32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
328439 2008 TW32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
328440 2008 TT34 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328441 2008 TR54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328442 2008 TX58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328443 2008 TT62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328444 2008 TQ68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328445 2008 TD71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
328446 2008 TX87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
328447 2008 TT92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
328448 2008 TN100 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
328449 2008 TB103 06/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
328450 2008 TH111 06/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
328451 2008 TQ113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
328452 2008 TB122 07/10/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
328453 2008 TS170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328454 2008 TY175 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
328455 2008 TX179 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328456 2008 UG4 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
328457 2008 UF98 26/10/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
328458 2008 UF106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328459 2008 UH106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328460 2008 UN110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
328461 2008 US159 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328462 2008 UM189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328463 2008 UJ202 07/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
328464 2008 UY365 25/10/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
328465 2008 VO20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328466 2008 VW24 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328467 2008 WP42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
328468 2008 YY31 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328469 2009 BR96 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
328470 2009 CU2 04/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
328471 2009 CZ57 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328472 2009 DM44 25/02/2009 Tzec Maun F. Tozzi 740 m MPC · JPL
328473 2009 FW56 24/03/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
328474 2009 FC59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328475 2009 HJ2 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
328476 2009 HD9 24/07/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
328477 Eckstein 2009 HG36 21/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 620 m MPC · JPL
328478 2009 HH64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328479 2009 HL103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328480 2009 JW14 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
328481 2009 KA17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328482 2009 KK20 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328483 2009 LZ5 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
328484 2009 MJ5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328485 2009 MO5 21/06/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
328486 2009 MH7 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328487 2009 MX8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328488 2009 MY9 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328489 2009 OP1 17/07/2009 Hibiscus N. Teamo 650 m MPC · JPL
328490 2009 ON2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
328491 2009 OX4 23/07/2009 Tiki N. Teamo 700 m MPC · JPL
328492 2009 OC6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
328493 2009 OJ17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328494 2009 OX20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328495 2009 OZ24 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
328496 2009 PQ3 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
328497 2009 PR4 29/07/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
328498 2009 PG7 15/08/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328499 2009 PU11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328500 2009 PR13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328501 2009 PQ14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328502 2009 PW14 15/08/2009 Needville J. Dellinger, C. Sexton 880 m MPC · JPL
328503 2009 PD15 15/08/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
328504 2009 PP15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328505 2009 PM16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328506 2009 PH17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328507 2009 QV7 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
328508 2009 QH9 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
328509 2009 QC10 21/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
328510 2009 QA11 22/08/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
328511 2009 QF11 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328512 2009 QR11 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
328513 2009 QP12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328514 2009 QT15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328515 2009 QR19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
328516 2009 QA20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328517 2009 QN20 19/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
328518 2009 QF22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328519 2009 QZ23 16/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
328520 2009 QK24 16/08/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328521 2009 QA29 23/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328522 2009 QC38 31/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
328523 2009 QY47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
328524 2009 QB53 17/08/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
328525 2009 QC56 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328526 2009 QR57 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328527 2009 QV58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328528 2009 QK60 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328529 2009 QA62 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
328530 2009 QX62 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328531 2009 RM4 13/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
328532 2009 RD12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328533 2009 RH14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328534 2009 RE17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328535 2009 RL18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328536 2009 RQ20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328537 2009 RU23 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328538 2009 RQ25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328539 2009 RZ28 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328540 2009 RJ31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328541 2009 RW33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328542 2009 RR34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328543 2009 RZ34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328544 2009 RO35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328545 2009 RV35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328546 2009 RY41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328547 2009 RK49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328548 2009 RL50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328549 2009 RK56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328550 2009 RC57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328551 2009 RE59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328552 2009 RM60 14/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
328553 2009 RN60 14/09/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328554 2009 RG63 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 910 m MPC · JPL
328555 2009 RH69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328556 2009 RF72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
328557 2009 RB73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328558 2009 RS73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328559 2009 RY73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328560 2009 RK74 14/09/2009 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
328561 2009 RW74 15/08/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
328562 2009 RX74 12/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
328563 Mosplanetarium 2009 SZ1 17/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,3 km MPC · JPL
328564 2009 SA9 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328565 2009 SH12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328566 2009 SO16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328567 2009 ST16 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328568 2009 SB19 21/09/2009 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
328569 2009 SU22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
328570 2009 SR23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328571 2009 SY26 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328572 2009 SD27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328573 2009 SJ27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328574 2009 SP29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328575 2009 SB35 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328576 2009 SH36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328577 2009 SJ36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328578 2009 SC37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328579 2009 SO38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
328580 2009 SA40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328581 2009 SF40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328582 2009 SH43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328583 2009 SY45 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328584 2009 SG46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328585 2009 SM46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328586 2009 SQ49 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
328587 2009 SU55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328588 2009 SF56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328589 2009 SS58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328590 2009 SQ61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328591 2009 SP66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328592 2009 ST67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328593 2009 SE68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
328594 2009 SU69 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
328595 2009 SO72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328596 2009 SK74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328597 2009 SS74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328598 2009 SZ78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328599 2009 SH87 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328600 2009 SU87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328601 2009 SC88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328602 2009 ST92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328603 2009 SU96 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328604 2009 SH99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
328605 2009 SF100 20/09/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL
328606 2009 SD102 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
328607 2009 SN106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328608 2009 SL110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328609 2009 SR114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328610 2009 SR117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
328611 2009 SV117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328612 2009 SB118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328613 2009 SU126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328614 2009 SN128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328615 2009 SR132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
328616 2009 SS138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328617 2009 SP142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328618 2009 SG144 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328619 2009 SU144 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328620 2009 SD145 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328621 2009 SS146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328622 2009 SL150 19/05/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
328623 2009 SS150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328624 2009 SF153 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328625 2009 SJ154 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328626 2009 SG159 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328627 2009 SW170 27/09/2009 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
328628 2009 SU176 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
328629 2009 SE181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328630 2009 SX182 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328631 2009 SG190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328632 2009 SK195 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328633 2009 SB203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328634 2009 SJ203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328635 2009 SF205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328636 2009 SV207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328637 2009 SX208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328638 2009 SK209 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328639 2009 SB213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328640 2009 SK213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328641 2009 SG215 23/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 960 m MPC · JPL
328642 2009 SD216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328643 2009 SX216 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328644 2009 SP220 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328645 2009 SK233 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
328646 2009 SW233 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
328647 2009 SZ235 16/09/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
328648 2009 SP237 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
328649 2009 SA238 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
328650 2009 SR238 16/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
328651 2009 SY241 19/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
328652 2009 SA243 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328653 2009 SA248 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328654 2009 SQ252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328655 2009 SV252 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328656 2009 SA253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328657 2009 SY253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
328658 2009 SR255 23/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
328659 2009 SY257 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328660 2009 SD262 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328661 2009 SG263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328662 2009 SG265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
328663 2009 SR275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328664 2009 SJ277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328665 2009 SE278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
328666 2009 SJ282 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328667 2009 SP282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328668 2009 SA283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328669 2009 SJ283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328670 2009 SM285 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328671 2009 SC289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328672 2009 SO289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328673 2009 SV289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328674 2009 SV290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328675 2009 SL293 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328676 2009 SS296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328677 2009 SG309 18/09/2009 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
328678 2009 SY311 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328679 2009 SG323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328680 2009 SE327 28/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
328681 2009 SK332 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
328682 2009 SE336 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328683 2009 SB341 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
328684 2009 SF341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328685 2009 SY342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328686 2009 SB343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328687 2009 SS344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328688 2009 SE345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328689 2009 SR347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328690 2009 SH348 21/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
328691 2009 SM351 18/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
328692 2009 SP352 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328693 2009 SB353 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328694 2009 SO353 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328695 2009 SA357 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
328696 2009 SG357 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328697 2009 SM358 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328698 2009 SG361 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328699 2009 SD362 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328700 2009 SC363 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328701 2009 SJ363 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328702 2009 SE364 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328703 2009 TN1 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
328704 2009 TW2 12/10/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 1,4 km MPC · JPL
328705 2009 TG3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
328706 2009 TK6 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328707 2009 TS6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
328708 2009 TW8 14/10/2009 Marly P. Kocher 2,6 km MPC · JPL
328709 2009 TT9 14/10/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328710 2009 TZ10 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
328711 2009 TY12 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
328712 2009 TA13 15/10/2009 Jarnac Jarnac Obs. 1,8 km MPC · JPL
328713 2009 TB14 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
328714 2009 TE17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
328715 2009 TH17 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328716 2009 TP17 15/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
328717 2009 TA18 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
328718 2009 TA20 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
328719 2009 TZ20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
328720 2009 TA21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
328721 2009 TR21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
328722 2009 TF26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
328723 2009 TT33 09/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
328724 2009 TX33 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328725 2009 TP36 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
328726 2009 TF38 14/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
328727 2009 TA41 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
328728 2009 TO41 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328729 2009 TF43 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
328730 2009 TE45 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
328731 2009 TC46 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328732 2009 TG46 08/04/2002 La Silla C. Barbieri 15 km MPC · JPL
328733 2009 TB48 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328734 2009 UA1 17/10/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,1 km MPC · JPL
328735 2009 UP10 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328736 2009 UC12 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
328737 2009 UP20 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328738 2009 UL25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328739 2009 UQ26 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
328740 2009 UN28 18/10/2009 La Cañada J. Lacruz 4,1 km MPC · JPL
328741 2009 UM29 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328742 2009 UE30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328743 2009 UF30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328744 2009 UV31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328745 2009 UY33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328746 2009 UM36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328747 2009 UK37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
328748 2009 UX39 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
328749 2009 UR57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328750 2009 UF59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328751 2009 UQ60 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328752 2009 UU60 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328753 2009 UL64 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328754 2009 UE66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328755 2009 UT70 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328756 2009 UL76 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328757 2009 UC88 19/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
328758 2009 UM88 21/10/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
328759 2009 UN88 21/10/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
328760 2009 UE90 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
328761 2009 UN94 21/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
328762 2009 UZ94 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328763 2009 US96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328764 2009 UW97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
328765 2009 UL99 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328766 2009 UR100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
328767 2009 UD102 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
328768 2009 UV106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
328769 2009 UG107 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
328770 2009 UX107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
328771 2009 UL108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328772 2009 UY109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
328773 2009 UW115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328774 2009 UV118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328775 2009 UB129 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
328776 2009 UA136 22/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
328777 2009 UG136 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328778 2009 UL136 23/10/2009 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
328779 2009 UG137 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
328780 2009 UM137 16/10/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
328781 2009 UP137 17/10/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
328782 2009 UV140 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328783 2009 UT146 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328784 2009 UB147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328785 2009 UH150 20/10/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
328786 2009 UH152 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
328787 2009 UC153 24/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
328788 2009 UC154 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
328789 2009 UF155 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
328790 2009 VJ1 09/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 1,6 km MPC · JPL
328791 2009 VO3 10/11/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,5 km MPC · JPL
328792 2009 VZ3 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328793 2009 VA5 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
328794 2009 VX8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
328795 2009 VW9 08/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
328796 2009 VJ17 08/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
328797 2009 VF20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328798 2009 VM27 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328799 2009 VU27 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
328800 2009 VO29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328801 2009 VR32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
328802 2009 VJ38 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
328803 2009 VH42 13/11/2009 Plana F. Fratev 3,2 km MPC · JPL
328804 2009 VC43 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
328805 2009 VJ45 11/11/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
328806 2009 VQ45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328807 2009 VO47 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
328808 2009 VT57 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
328809 2009 VO65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328810 2009 VC66 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328811 2009 VP68 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328812 2009 VQ76 08/11/2009 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
328813 2009 VB79 10/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
328814 2009 VW83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
328815 2009 VW91 09/11/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
328816 2009 VM92 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328817 2009 VN92 10/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
328818 2009 VR95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328819 2009 VL98 24/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
328820 2009 VY105 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
328821 2009 VN107 08/11/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
328822 2009 VM109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
328823 2009 VU111 15/11/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
328824 2009 VK115 14/11/2009 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
328825 2009 VV115 15/11/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
328826 2009 WU2 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
328827 2009 WV8 19/11/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,0 km MPC · JPL
328828 2009 WB9 18/11/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
328829 2009 WF17 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328830 2009 WX23 16/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 3,9 km MPC · JPL
328831 2009 WK25 22/11/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
328832 2009 WJ26 20/11/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
328833 2009 WP33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328834 2009 WA43 17/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
328835 2009 WD44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328836 2009 WB46 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328837 2009 WU47 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328838 2009 WD55 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328839 2009 WE60 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
328840 2009 WV69 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328841 2009 WY71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328842 2009 WY73 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328843 2009 WN75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328844 2009 WV75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328845 2009 WG85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
328846 2009 WD94 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328847 2009 WK94 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328848 2009 WT95 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328849 2009 WA98 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328850 2009 WU107 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
328851 2009 WD128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
328852 2009 WR142 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328853 2009 WB145 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328854 2009 WA146 19/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
328855 2009 WA156 13/05/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
328856 2009 WC156 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328857 2009 WU159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328858 2009 WW170 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328859 2009 WL178 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328860 2009 WC190 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328861 2009 WX217 17/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
328862 2009 WZ217 17/11/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
328863 2009 WN220 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
328864 2009 WB232 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
328865 2009 WX233 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
328866 2009 WZ234 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
328867 2009 WH248 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
328868 2009 WU248 07/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
328869 2009 XS2 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
328870 2009 XN7 11/12/2009 Nogales Tenagra II Obs. 4,4 km MPC · JPL
328871 2010 AO61 20/10/2009 Siding Spring SSS 6,9 km MPC · JPL
328872 2010 AO92 08/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
328873 2010 AA95 14/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
328874 2010 AQ114 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
328875 2010 AX115 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
328876 2010 BT25 27/07/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
328877 2010 BJ70 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
328878 2010 BP94 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
328879 2010 BQ105 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
328880 2010 CJ10 08/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
328881 2010 CO130 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
328882 2010 EV3 02/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
328883 2010 HG 16/04/2010 WISE WISE 16 km MPC · JPL
328884 2010 LJ109 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 44 km MPC · JPL
328885 2010 NU31 07/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
328886 2010 OK35 21/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
328887 2010 OJ58 10/03/2007 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
328888 2010 PS48 23/10/2006 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
328889 2010 RF9 19/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
328890 2010 RL46 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
328891 2010 RQ52 05/09/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 540 m MPC · JPL
328892 2010 RE87 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328893 2010 RU103 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
328894 2010 RW125 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328895 2010 SR12 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
328896 2010 SD19 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
328897 2010 SV28 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328898 2010 TA6 23/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
328899 2010 TN19 25/07/2007 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
328900 2010 TX19 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328901 2010 TK25 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328902 2010 TM28 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328903 2010 TW28 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328904 2010 TR40 13/02/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
328905 2010 TP42 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328906 2010 TO129 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
328907 2010 TD150 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328908 2010 TW155 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328909 2010 TR166 17/12/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
328910 2010 TP167 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328911 2010 UZ9 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328912 2010 UW10 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
328913 2010 UY10 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328914 2010 UT15 12/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
328915 2010 UM21 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328916 2010 UH25 23/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
328917 2010 US27 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328918 2010 US34 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
328919 2010 UX35 26/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
328920 2010 UO51 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328921 2010 UZ51 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
328922 2010 UF57 09/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
328923 2010 UG59 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328924 2010 UN64 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328925 2010 UO82 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
328926 2010 UG95 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328927 2010 UP95 27/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
328928 2010 UJ100 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328929 2010 VN 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
328930 2010 VG12 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
328931 2010 VP13 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328932 2010 VX13 08/04/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
328933 2010 VS17 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328934 2010 VV25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
328935 2010 VW25 10/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
328936 2010 VS27 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328937 2010 VW37 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328938 2010 VM39 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
328939 2010 VW39 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
328940 2010 VW41 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328941 2010 VJ46 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328942 2010 VN57 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328943 2010 VB61 06/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
328944 2010 VO62 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328945 2010 VR62 29/08/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
328946 2010 VY62 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
328947 2010 VJ69 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
328948 2010 VQ71 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
328949 2010 VL76 10/04/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
328950 2010 VX85 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
328951 2010 VM94 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328952 2010 VF105 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328953 2010 VT111 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328954 2010 VR120 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328955 2010 VW123 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328956 2010 VX130 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
328957 2010 VP133 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328958 2010 VO134 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
328959 2010 VG137 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328960 2010 VB142 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328961 2010 VJ148 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
328962 2010 VP156 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
328963 2010 VX158 05/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
328964 2010 VN159 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328965 2010 VA160 17/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
328966 2010 VF165 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328967 2010 VW170 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
328968 2010 VZ172 10/02/2004 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
328969 2010 VH173 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328970 2010 VU173 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328971 2010 VZ174 08/02/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
328972 2010 VJ179 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328973 2010 VG181 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328974 2010 VY183 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
328975 2010 VF184 26/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
328976 2010 VO192 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328977 2010 VE194 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
328978 2010 VJ199 09/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
328979 2010 VB200 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328980 2010 VT200 07/11/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
328981 2010 WL7 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
328982 2010 WV7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
328983 2010 WH10 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328984 2010 WM14 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328985 2010 WD16 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328986 2010 WQ29 25/07/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
328987 2010 WS29 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328988 2010 WB48 18/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
328989 2010 WG55 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328990 2010 WD56 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328991 2010 WX63 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328992 2010 WZ65 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328993 2010 WY71 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328994 2010 XQ3 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328995 2010 XL8 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
328996 2010 XL17 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
328997 2010 XQ18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
328998 2010 XW20 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328999 2010 XK37 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
329000 2010 XM37 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001