Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/525001–526000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525001 2004 RH57 08/09/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
525002 2004 RA65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
525003 2004 RY65 08/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
525004 2004 RL70 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
525005 2004 RW70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
525006 2004 RJ88 07/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
525007 2004 RD96 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
525008 2004 RU97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
525009 2004 RK112 26/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
525010 2004 RS118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525011 2004 RD119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525012 2004 RS120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525013 2004 RZ124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525014 2004 RH126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525015 2004 RX126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525016 2004 RT129 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525017 2004 RZ129 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525018 2004 RW133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525019 2004 RH134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525020 2004 RA142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
525021 2004 RK142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
525022 2004 RG146 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
525023 2004 RQ149 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
525024 2004 RK151 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525025 2004 RC162 21/08/2004 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
525026 2004 RL164 18/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
525027 2004 RH165 20/08/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
525028 2004 RT166 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525029 2004 RU166 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525030 2004 RE167 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
525031 2004 RP178 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525032 2004 RT186 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
525033 2004 RN193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
525034 2004 RZ197 19/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
525035 2004 RF204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525036 2004 RU220 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
525037 2004 RF223 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
525038 2004 RV224 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525039 2004 RM229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525040 2004 RE230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525041 2004 RR234 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525042 2004 RD239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525043 2004 RR240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525044 2004 RQ244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525045 2004 RB248 07/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
525046 2004 RE251 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525047 2004 RJ253 15/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
525048 2004 RQ256 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525049 2004 RO272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525050 2004 RP275 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525051 2004 RU279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525052 2004 RN280 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525053 2004 RP294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525054 2004 RM297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525055 2004 RR297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525056 2004 RD304 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525057 2004 RV307 13/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
525058 2004 RZ311 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525059 2004 RP317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525060 2004 RR318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525061 2004 RE319 13/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
525062 2004 RF320 13/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
525063 2004 RQ320 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
525064 2004 RX320 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525065 2004 RN321 13/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
525066 2004 RP330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525067 2004 RS333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
525068 2004 RW334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
525069 2004 RP335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
525070 2004 RJ340 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525071 2004 RJ351 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525072 2004 RX352 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525073 2004 SM 16/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
525074 2004 SO6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525075 2004 SQ7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525076 2004 SS13 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
525077 2004 SY13 17/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
525078 2004 SK14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
525079 2004 SL15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
525080 2004 SS16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
525081 2004 SQ18 18/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
525082 2004 SJ22 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525083 2004 SU24 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525084 2004 SJ26 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
525085 2004 SA27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525086 2004 SX28 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525087 2004 SQ31 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
525088 2004 SA38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525089 2004 SC38 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525090 2004 SL45 18/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
525091 2004 SZ58 26/08/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
525092 2004 SK60 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525093 2004 TX 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
525094 2004 TO3 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525095 2004 TX10 08/10/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
525096 2004 TO16 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
525097 2004 TX16 10/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
525098 2004 TJ19 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
525099 2004 TW23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525100 2004 TM24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525101 2004 TH40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525102 2004 TS48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525103 2004 TD50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525104 2004 TU52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525105 2004 TJ57 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525106 2004 TE59 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
525107 2004 TM59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525108 2004 TE61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
525109 2004 TS63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525110 2004 TY65 23/08/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
525111 2004 TW70 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525112 2004 TN74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525113 2004 TN76 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
525114 2004 TQ76 07/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
525115 2004 TZ79 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525116 2004 TD82 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525117 2004 TM83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525118 2004 TA91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525119 2004 TH91 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525120 2004 TD92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525121 2004 TF94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525122 2004 TS95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525123 2004 TZ95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525124 2004 TM96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525125 2004 TH100 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
525126 2004 TA104 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525127 2004 TX104 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525128 2004 TK105 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
525129 2004 TT109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
525130 2004 TL111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525131 2004 TX123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
525132 2004 TD128 07/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
525133 2004 TL128 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
525134 2004 TZ134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
525135 2004 TT142 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525136 2004 TY143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525137 2004 TY146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525138 2004 TL148 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525139 2004 TM150 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525140 2004 TV151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525141 2004 TD154 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525142 2004 TT154 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525143 2004 TE155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525144 2004 TB159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525145 2004 TR159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525146 2004 TY159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525147 2004 TS162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
525148 2004 TH165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525149 2004 TM165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525150 2004 TX165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525151 2004 TA167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525152 2004 TC180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525153 2004 TX182 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525154 2004 TX186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525155 2004 TG187 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525156 2004 TR187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525157 2004 TV188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525158 2004 TO191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525159 2004 TL192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525160 2004 TV192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525161 2004 TT194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525162 2004 TG198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525163 2004 TT198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525164 2004 TC201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525165 2004 TY202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525166 2004 TZ209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525167 2004 TH213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525168 2004 TC215 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525169 2004 TZ215 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525170 2004 TK217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
525171 2004 TB218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525172 2004 TY219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525173 2004 TD220 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525174 2004 TP224 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
525175 2004 TQ225 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525176 2004 TX228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525177 2004 TN234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525178 2004 TB239 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525179 2004 TX244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525180 2004 TJ245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525181 2004 TW246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525182 2004 TF248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525183 2004 TS248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525184 2004 TU249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525185 2004 TB250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525186 2004 TR250 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
525187 2004 TT251 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525188 2004 TR254 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525189 2004 TS262 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525190 2004 TJ264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525191 2004 TL265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525192 2004 TO266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525193 2004 TG267 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525194 2004 TE270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525195 2004 TT271 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
525196 2004 TD274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525197 2004 TN275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525198 2004 TG284 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525199 2004 TF294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525200 2004 TJ297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525201 2004 TQ304 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525202 2004 TQ314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525203 2004 TC318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525204 2004 TP318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525205 2004 TB324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525206 2004 TU324 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
525207 2004 TV329 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525208 2004 TL330 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525209 2004 TG331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525210 2004 TD337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525211 2004 TO337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525212 2004 TV337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525213 2004 TP338 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525214 2004 TW339 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525215 2004 TD340 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525216 2004 TC343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525217 2004 TK345 08/10/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
525218 2004 TR348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525219 2004 TO351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525220 2004 TK356 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
525221 2004 TD359 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525222 2004 TH365 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525223 2004 TB367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525224 2004 TP368 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525225 2004 TZ370 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525226 2004 TT371 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525227 2004 TX371 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
525228 2004 UN1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525229 2004 UU1 23/10/2004 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
525230 2004 UA7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
525231 2004 VB 01/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 250 m MPC · JPL
525232 2004 VM10 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
525233 2004 VA11 03/11/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
525234 2004 VB17 07/11/2004 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
525235 2004 VB18 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525236 2004 VF30 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525237 2004 VN30 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525238 2004 VV30 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525239 2004 VK31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525240 2004 VO31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525241 2004 VH32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525242 2004 VP34 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525243 2004 VL35 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525244 2004 VN35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525245 2004 VD36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525246 2004 VR38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525247 2004 VS42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525248 2004 VB43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525249 2004 VH43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525250 2004 VC44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525251 2004 VG46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525252 2004 VF48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525253 2004 VM51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525254 2004 VR51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525255 2004 VO56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525256 2004 VF69 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525257 2004 VS75 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 203 km MPC · JPL
525258 2004 VT75 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 233 km MPC · JPL
525259 2004 VX78 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525260 2004 VD80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525261 2004 VP85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525262 2004 VA89 09/11/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
525263 2004 VE89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525264 2004 VL130 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525265 2004 VT131 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525266 2004 WF4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
525267 2004 XC6 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525268 2004 XL14 10/12/2004 Catalina CSS ATE · 200 m MPC · JPL
525269 2004 XH33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
525270 2004 XX34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525271 2004 XK38 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
525272 2004 XS43 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525273 2004 XZ43 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
525274 2004 XV49 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525275 2004 XA53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525276 2004 XV53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525277 2004 XG54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525278 2004 XT54 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525279 2004 XV61 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525280 2004 XG69 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525281 2004 XB72 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
525282 2004 XR72 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525283 2004 XP73 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
525284 2004 XH77 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525285 2004 XT79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
525286 2004 XZ79 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
525287 2004 XA82 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
525288 2004 XH83 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
525289 2004 XO84 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525290 2004 XM89 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525291 2004 XK90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525292 2004 XL91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525293 2004 XD96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525294 2004 XB97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525295 2004 XF97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525296 2004 XL104 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
525297 2004 XN115 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525298 2004 XL118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525299 2004 XZ133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525300 2004 XZ139 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525301 2004 XF144 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
525302 2004 XO149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525303 2004 XQ151 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525304 2004 XT151 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525305 2004 XE153 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525306 2004 XT154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525307 2004 XD159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525308 2004 XM161 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525309 2004 XD171 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525310 2004 XW172 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525311 2004 XV174 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525312 2004 XP175 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525313 2004 XX175 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525314 2004 XO177 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
525315 2004 XR178 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
525316 2004 XM181 15/12/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
525317 2004 XU182 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525318 2004 XZ192 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525319 2004 YU5 20/12/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
525320 2004 YN9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525321 2004 YW9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525322 2004 YA15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525323 2004 YJ15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
525324 2004 YC16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525325 2004 YS16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
525326 2004 YZ18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525327 2004 YR24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525328 2004 YX24 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525329 2004 YR27 16/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
525330 2004 YW36 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525331 2004 YQ37 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525332 2004 YS37 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525333 2004 YU37 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525334 2005 AA12 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
525335 2005 AL13 07/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
525336 2005 AT14 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
525337 2005 AX22 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525338 2005 AU28 15/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
525339 2005 AB38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525340 2005 AJ47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525341 2005 AR50 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525342 2005 AS50 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525343 2005 AE51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525344 2005 AN62 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525345 2005 AN63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525346 2005 AG64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525347 2005 AF71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525348 2005 AG71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525349 2005 AO72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525350 2005 AD73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525351 2005 AL73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525352 2005 AN76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525353 2005 AQ79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525354 2005 AR80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525355 2005 BR3 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
525356 2005 BG14 20/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
525357 2005 BS14 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525358 2005 BB17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525359 2005 BK27 16/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
525360 2005 BE28 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525361 2005 BJ31 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525362 2005 BQ33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525363 2005 BE50 17/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
525364 2005 CL7 03/02/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
525365 2005 CH9 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525366 2005 CK28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525367 2005 CC29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525368 2005 CA30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525369 2005 CN30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525370 2005 CS33 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525371 2005 CG42 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525372 2005 CX44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525373 2005 CT55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525374 2005 CU79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525375 2005 CX81 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
525376 2005 CA82 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
525377 2005 CD82 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
525378 2005 EJ9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525379 2005 EA16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525380 2005 EN19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525381 2005 EG26 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
525382 2005 EL28 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
525383 2005 EO40 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525384 2005 EH42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525385 2005 EE47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525386 2005 EM57 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
525387 2005 ER57 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525388 2005 EF59 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525389 2005 EY59 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525390 2005 EZ62 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525391 2005 EM64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525392 2005 EZ74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525393 2005 EW76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
525394 2005 ES77 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
525395 2005 EU78 03/03/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
525396 2005 EE85 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525397 2005 EV86 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525398 2005 EM87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525399 2005 ET87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
525400 2005 EV94 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525401 2005 EZ104 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
525402 2005 EN105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525403 2005 EB106 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
525404 2005 ET107 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
525405 2005 EU111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525406 2005 EX112 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525407 2005 ER121 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
525408 2005 EJ122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
525409 2005 ES123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525410 2005 ET123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525411 2005 EN126 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525412 2005 EE129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525413 2005 EP135 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
525414 2005 EM143 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
525415 2005 EB146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525416 2005 EM147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525417 2005 ED150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525418 2005 EP157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
525419 2005 ER159 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525420 2005 EV167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525421 2005 ED169 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525422 2005 EQ169 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
525423 2005 EQ173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525424 2005 EZ178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525425 2005 EP188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
525426 2005 EG191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525427 2005 EQ192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525428 2005 EV193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525429 2005 EE198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
525430 2005 EU209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525431 2005 EK210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525432 2005 EN214 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
525433 2005 EJ215 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525434 2005 ET215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
525435 2005 EM216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
525436 2005 EY221 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525437 2005 EK229 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
525438 2005 EV231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
525439 2005 EV236 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
525440 2005 ER239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525441 2005 EL240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525442 2005 EC241 11/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
525443 2005 EV246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525444 2005 EQ253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525445 2005 EY253 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525446 2005 ER255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525447 2005 EC256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
525448 2005 EK258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
525449 2005 EQ261 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525450 2005 EW261 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
525451 2005 EL264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525452 2005 EM264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525453 2005 EY264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525454 2005 EV276 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525455 2005 EW284 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525456 2005 EY284 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
525457 2005 EQ289 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
525458 2005 ER289 09/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
525459 2005 ER297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 520 m MPC · JPL
525460 2005 EX297 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 222 km MPC · JPL
525461 2005 EN302 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 185 km MPC · JPL
525462 2005 EO304 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie cubewano (cold) · 255 km MPC · JPL
525463 2005 EZ316 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525464 2005 EX327 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
525465 2005 EZ328 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525466 2005 EP329 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525467 2005 EM330 09/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
525468 2005 EL331 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525469 2005 EW333 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525470 2005 EC334 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525471 2005 ED334 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
525472 2005 EE334 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
525473 2005 EH334 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525474 2005 EP334 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525475 2005 EQ334 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525476 2005 ET334 13/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
525477 2005 FC3 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
525478 2005 FS3 16/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
525479 2005 FV13 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525480 2005 FR15 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525481 2005 FW15 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525482 2005 FT16 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525483 2005 FV16 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525484 2005 GL 01/04/2005 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
525485 2005 GN3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525486 2005 GY3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525487 2005 GJ15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525488 2005 GZ15 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525489 2005 GU25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525490 2005 GO26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
525491 2005 GZ31 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
525492 2005 GM49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
525493 2005 GA53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
525494 2005 GP55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525495 2005 GE56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525496 2005 GB58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525497 2005 GD58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525498 2005 GE60 09/04/2005 Siding Spring SSS 140 m MPC · JPL
525499 2005 GQ62 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
525500 2005 GL63 16/03/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525501 2005 GX73 04/04/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
525502 2005 GF77 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525503 2005 GF82 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525504 2005 GK83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525505 2005 GF90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525506 2005 GL90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525507 2005 GH91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525508 2005 GS105 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525509 2005 GK112 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525510 2005 GT114 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525511 2005 GY119 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525512 2005 GB124 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525513 2005 GW125 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525514 2005 GB127 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
525515 2005 GJ137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
525516 2005 GT142 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
525517 2005 GY143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525518 2005 GX146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525519 2005 GO148 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
525520 2005 GT149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
525521 2005 GC151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525522 2005 GF151 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525523 2005 GU155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525524 2005 GX155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525525 2005 GY157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
525526 2005 GS158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525527 2005 GS159 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525528 2005 GE160 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525529 2005 GM160 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
525530 2005 GE162 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525531 2005 GB173 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525532 2005 GO174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525533 2005 GS174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525534 2005 GW175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525535 2005 GT176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525536 2005 GN178 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525537 2005 GM211 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525538 2005 GF217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525539 2005 GB218 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525540 2005 GT219 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525541 2005 GS221 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525542 2005 GS222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525543 2005 GH223 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525544 2005 GJ223 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525545 2005 GO229 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525546 2005 GA230 04/04/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
525547 2005 GE230 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525548 2005 GF230 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
525549 2005 HJ2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525550 2005 HW3 28/04/2005 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
525551 2005 HQ4 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525552 2005 JB 03/05/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
525553 2005 JG10 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
525554 2005 JK18 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525555 2005 JM25 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525556 2005 JZ30 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525557 2005 JA31 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525558 2005 JY40 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525559 2005 JY42 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525560 2005 JQ46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525561 2005 JH51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525562 2005 JS52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525563 2005 JA54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525564 2005 JM54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525565 2005 JO56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
525566 2005 JR56 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525567 2005 JJ61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525568 2005 JB65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525569 2005 JT79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525570 2005 JH88 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
525571 2005 JU92 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525572 2005 JU94 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525573 2005 JJ96 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525574 2005 JE97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525575 2005 JN102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525576 2005 JC106 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
525577 2005 JZ113 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
525578 2005 JR114 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525579 2005 JJ117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525580 2005 JA122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525581 2005 JP124 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525582 2005 JZ130 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525583 2005 JT136 13/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
525584 2005 JJ138 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525585 2005 JK138 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525586 2005 JS143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525587 2005 JG153 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
525588 2005 JG159 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
525589 2005 JJ159 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525590 2005 JO161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525591 2005 JA163 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525592 2005 JV164 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
525593 2005 JL171 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525594 2005 JT171 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525595 2005 JP179 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 203 km MPC · JPL
525596 2005 JR179 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 193 km MPC · JPL
525597 2005 JN183 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525598 2005 JS184 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
525599 2005 JU186 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
525600 2005 JA187 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525601 2005 JH187 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
525602 2005 JJ187 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
525603 2005 JK187 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525604 2005 KU3 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525605 2005 KQ7 16/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
525606 2005 KD12 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525607 2005 KW14 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
525608 2005 LF7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525609 2005 LA16 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
525610 2005 LH16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525611 2005 LW26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525612 2005 LD27 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525613 2005 LP27 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525614 2005 LN29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525615 2005 LY31 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525616 2005 LQ38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525617 2005 LA47 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525618 2005 LN47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
525619 2005 LV53 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
525620 2005 LL54 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525621 2005 MV2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
525622 2005 MQ6 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
525623 2005 MD9 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525624 2005 MU10 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525625 2005 MQ16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525626 2005 MD25 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
525627 2005 MW25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525628 2005 MB27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525629 2005 MT27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525630 2005 MT34 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525631 2005 MF40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525632 2005 MB41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525633 2005 MR42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525634 2005 MG49 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525635 2005 NW5 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525636 2005 NU6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525637 2005 NT10 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525638 2005 NH15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525639 2005 NJ15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525640 2005 NV16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525641 2005 NJ24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525642 2005 NV24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525643 2005 ND25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525644 2005 NN25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525645 2005 NT30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525646 2005 NV34 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525647 2005 NB36 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525648 2005 NV38 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
525649 2005 NY42 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525650 2005 NL43 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
525651 2005 NO43 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525652 2005 NP44 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
525653 2005 NQ45 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525654 2005 NR45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
525655 2005 NY45 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
525656 2005 NH49 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
525657 2005 NG50 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525658 2005 NO51 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525659 2005 NT52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525660 2005 NA55 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525661 2005 NW56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525662 2005 NN58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525663 2005 NL59 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525664 2005 NU59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525665 2005 NW59 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525666 2005 NV62 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525667 2005 NP68 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
525668 2005 NO69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
525669 2005 NW75 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
525670 2005 NC77 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525671 2005 NC78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525672 2005 NJ78 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525673 2005 NH83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525674 2005 NN94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525675 2005 NQ94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525676 2005 NQ95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525677 2005 NH102 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525678 2005 NM102 12/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
525679 2005 NR126 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525680 2005 OH28 30/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
525681 2005 PO4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
525682 2005 PJ5 03/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 940 m MPC · JPL
525683 2005 PK19 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525684 2005 QK20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
525685 2005 QQ23 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525686 2005 QF25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525687 2005 QS25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525688 2005 QU26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525689 2005 QG35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
525690 2005 QB44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
525691 2005 QJ52 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525692 2005 QM60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
525693 2005 QP67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525694 2005 QR69 28/08/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
525695 2005 QL70 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525696 2005 QF78 25/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
525697 2005 QJ89 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
525698 2005 QY100 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
525699 2005 QE102 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
525700 2005 QB103 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525701 2005 QW110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
525702 2005 QZ111 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
525703 2005 QJ117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525704 2005 QG122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525705 2005 QO122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525706 2005 QT122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525707 2005 QB130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525708 2005 QC151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525709 2005 QJ160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525710 2005 QP165 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
525711 2005 QT181 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
525712 2005 QJ187 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
525713 2005 QV188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525714 2005 QK191 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525715 2005 RT2 04/09/2005 Hormersdorf J. Lorenz 940 m MPC · JPL
525716 2005 RN7 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
525717 2005 RZ11 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525718 2005 RQ15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525719 2005 RB16 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
525720 2005 RM16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
525721 2005 RE19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525722 2005 RY19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525723 2005 RD20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525724 2005 RM25 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
525725 2005 RN28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525726 2005 RG31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525727 2005 RU40 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525728 2005 RP42 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525729 2005 RQ43 09/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica cubewano ( 243 km MPC · JPL
525730 2005 SG2 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
525731 2005 SH4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525732 2005 SW15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525733 2005 SX16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525734 2005 SB17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525735 2005 SZ21 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525736 2005 SH23 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
525737 2005 SQ27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525738 2005 SH29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525739 2005 SL35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525740 2005 SX42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525741 2005 SF43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525742 2005 SH50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525743 2005 SS51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525744 2005 SW52 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
525745 2005 SW55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525746 2005 SS56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525747 2005 SR57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525748 2005 SD60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525749 2005 SE63 26/09/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
525750 2005 ST66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525751 2005 SS75 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525752 2005 SQ78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525753 2005 SU83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525754 2005 SD84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525755 2005 SH84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525756 2005 SA86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525757 2005 SB87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525758 2005 SK93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
525759 2005 SW94 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
525760 2005 SH99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525761 2005 SM101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525762 2005 SV102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525763 2005 SF105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525764 2005 SO106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525765 2005 SF112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
525766 2005 SP125 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525767 2005 SU130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
525768 2005 SV130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
525769 2005 SA131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525770 2005 SY132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525771 2005 SW137 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525772 2005 SU138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
525773 2005 SG139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525774 2005 SL139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525775 2005 SD141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525776 2005 SM145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525777 2005 SW151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525778 2005 SG153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525779 2005 SF154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525780 2005 SU157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525781 2005 SW157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525782 2005 SG162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525783 2005 SU164 27/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
525784 2005 SP172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525785 2005 SF174 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525786 2005 SE175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525787 2005 SZ177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
525788 2005 SK179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
525789 2005 SB184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525790 2005 SM196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525791 2005 SV197 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525792 2005 SG201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525793 2005 SX203 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
525794 2005 ST207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525795 2005 SC211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
525796 2005 SD221 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525797 2005 SK223 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525798 2005 SG224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525799 2005 SL225 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
525800 2005 SV225 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525801 2005 SP237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
525802 2005 SV237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525803 2005 SW241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525804 2005 SP242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525805 2005 SL244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
525806 2005 SP244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525807 2005 SA248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525808 2005 SW263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525809 2005 SE266 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525810 2005 SE270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525811 2005 SM274 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525812 2005 SN275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525813 2005 SU276 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525814 2005 SS277 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525815 2005 SD278 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 255 km MPC · JPL
525816 2005 SF278 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica res · 212 km MPC · JPL
525817 2005 SA280 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
525818 2005 SF294 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525819 2005 SK294 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
525820 2005 SP294 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525821 2005 SV294 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
525822 2005 TY5 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
525823 2005 TD7 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
525824 2005 TH7 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
525825 2005 TB8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525826 2005 TQ16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
525827 2005 TT17 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
525828 2005 TH20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
525829 2005 TS20 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525830 2005 TS29 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
525831 2005 TK32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525832 2005 TN35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525833 2005 TR39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525834 2005 TL41 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
525835 2005 TE43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525836 2005 TP43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525837 2005 TV50 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525838 2005 TZ58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
525839 2005 TP63 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525840 2005 TO64 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525841 2005 TB67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525842 2005 TQ70 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
525843 2005 TK71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525844 2005 TV73 03/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
525845 2005 TL77 06/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
525846 2005 TE78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525847 2005 TR80 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
525848 2005 TD82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525849 2005 TT83 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525850 2005 TE91 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525851 2005 TE92 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525852 2005 TD93 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525853 2005 TQ94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525854 2005 TN100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
525855 2005 TB108 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525856 2005 TD108 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525857 2005 TO108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525858 2005 TV110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525859 2005 TX111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
525860 2005 TW112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525861 2005 TF114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
525862 2005 TK120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
525863 2005 TP120 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
525864 2005 TK125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525865 2005 TP126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
525866 2005 TC127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525867 2005 TJ127 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
525868 2005 TS128 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
525869 2005 TX128 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525870 2005 TT129 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
525871 2005 TB134 10/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
525872 2005 TC135 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525873 2005 TG135 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525874 2005 TE137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525875 2005 TF139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525876 2005 TC144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525877 2005 TU144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
525878 2005 TW144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
525879 2005 TS146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525880 2005 TP147 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525881 2005 TA150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525882 2005 TX150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525883 2005 TP151 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525884 2005 TV151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525885 2005 TN153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
525886 2005 TR159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525887 2005 TY160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525888 2005 TB161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
525889 2005 TC161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525890 2005 TL161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525891 2005 TB162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525892 2005 TK162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525893 2005 TL162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525894 2005 TU167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
525895 2005 TE168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
525896 2005 TD178 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525897 2005 TK182 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
525898 2005 TL182 03/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
525899 2005 TR185 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525900 2005 TZ194 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
525901 2005 TK196 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525902 2005 TM197 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
525903 2005 TQ198 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525904 2005 TX198 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
525905 2005 TZ198 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
525906 2005 TC199 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
525907 2005 TG199 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
525908 2005 TS199 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
525909 2005 TT199 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
525910 2005 UT7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
525911 2005 UJ11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
525912 2005 UQ11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525913 2005 UV11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
525914 2005 UD21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525915 2005 UH32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525916 2005 UA34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
525917 2005 UQ38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525918 2005 UC41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525919 2005 UR42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525920 2005 UL43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525921 2005 UT43 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
525922 2005 UD51 23/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
525923 2005 UY52 10/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
525924 2005 US58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
525925 2005 UB59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525926 2005 UX70 30/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
525927 2005 UT74 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525928 2005 UF81 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
525929 2005 UJ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525930 2005 UD85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
525931 2005 UJ86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525932 2005 UP87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525933 2005 UE90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525934 2005 UX90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
525935 2005 UC93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525936 2005 UM93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525937 2005 UN94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525938 2005 UY96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525939 2005 UY97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525940 2005 UG99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525941 2005 UG104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525942 2005 UW104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525943 2005 US105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525944 2005 UY112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525945 2005 UN113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525946 2005 UE114 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
525947 2005 UQ114 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
525948 2005 UV117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
525949 2005 UB119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525950 2005 UT120 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
525951 2005 UL125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525952 2005 UL129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
525953 2005 UU129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525954 2005 UW130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
525955 2005 UD133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
525956 2005 UL136 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
525957 2005 UK137 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
525958 2005 UO138 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525959 2005 UK139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
525960 2005 UO139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525961 2005 UV139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
525962 2005 UQ140 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
525963 2005 UQ144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525964 2005 UT144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
525965 2005 UG147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
525966 2005 UN161 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525967 2005 UU162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525968 2005 UM164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
525969 2005 UE171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
525970 2005 UY171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
525971 2005 UO174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
525972 2005 UE175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525973 2005 UT175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
525974 2005 UM177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525975 2005 UV178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525976 2005 UH179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525977 2005 UU179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
525978 2005 UY179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
525979 2005 UE180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
525980 2005 UL182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
525981 2005 UQ184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
525982 2005 UP185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
525983 2005 UA188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
525984 2005 UQ189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
525985 2005 UB190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
525986 2005 UJ192 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
525987 2005 UF196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
525988 2005 US198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525989 2005 UO199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
525990 2005 UD206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
525991 2005 UT207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525992 2005 UC212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
525993 2005 UO217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
525994 2005 UJ219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
525995 2005 UL220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
525996 2005 UM220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
525997 2005 UY220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
525998 2005 UV225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
525999 2005 UM227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526000 2005 UB232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001