Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/20001–21000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20001 1991 CM 05/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 23 km MPC · JPL
20002 Tillysmith 1991 EM 10/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 12 km MPC · JPL
20003 1991 EX2 11/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
20004 Audrey-Lucienne 1991 GS6 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
20005 1991 GL7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
20006 Albertus Magnus 1991 GH11 11/04/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,1 km MPC · JPL
20007 Marybrown 1991 LR 07/06/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 7,1 km MPC · JPL
20008 1991 NG3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
20009 1991 OY 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
20010 1991 PN2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20011 1991 PD13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
20012 Ranke 1991 RV4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,0 km MPC · JPL
20013 1991 RT26 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
20014 1991 RM29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
20015 1991 SR 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
20016 Rietschel 1991 TU13 08/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
20017 Alixcatherine 1991 TF14 02/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 3,3 km MPC · JPL
20018 1991 UJ2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,5 km MPC · JPL
20019 Yukiotanaka 1991 VN 02/11/ 1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
20020 1991 VT 04/11/ 1991 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 6,4 km MPC · JPL
20021 1991 VM6 06/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
20022 1991 VO7 03/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
20023 1992 AR 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 7,2 km MPC · JPL
20024 Mayrémartínez 1992 BT2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
20025 1992 DU7 29/02/1992 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
20026 1992 EP11 06/03/1992 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
20027 1992 EY14 01/03/1992 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
20028 1992 EZ21 01/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
20029 1992 EB24 02/03/1992 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
20030 1992 EN30 01/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
20031 1992 OO 27/07/1992 Palomar E. F. Helin 4,6 km MPC · JPL
20032 1992 PU 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20033 1992 PR1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
20034 1992 PK2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
20035 1992 SA4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
20036 1992 UW1 21/10/1992 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 10 km MPC · JPL
20037 Duke 1992 UW4 20/10/1992 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,8 km MPC · JPL
20038 Arasaki 1992 UN5 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 24 km MPC · JPL
20039 1992 WJ 16/11/ 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
20040 Tatsuyamatsuyama 1992 WT3 21/11/ 1992 Geisei T. Seki 2,7 km MPC · JPL
20041 1992 YH 18/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,2 km MPC · JPL
20042 1993 CK1 15/02/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 9,4 km MPC · JPL
20043 Ellenmacarthur 1993 EM 02/03/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
20044 Vitoux 1993 FV1 23/03/1993 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
20045 1993 FV11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
20046 1993 FE15 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
20047 1993 FD18 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
20048 1993 FF19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
20049 1993 FZ20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
20050 1993 FO21 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
20051 1993 FE26 21/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
20052 1993 FS27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
20053 1993 FK29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
20054 1993 FX37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
20055 1993 FB47 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
20056 1993 FU64 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
20057 1993 GC 13/04/1993 Kiyosato S. Otomo 7,4 km MPC · JPL
20058 1993 OM8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
20059 1993 OY9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
20060 Johannforster 1993 PV5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
20061 1993 QS1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
20062 1993 QB3 20/08/1993 Palomar E. F. Helin 3,9 km MPC · JPL
20063 1993 RC4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
20064 1993 RV4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20065 1993 RK5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
20066 1993 TM4 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
20067 1993 TN24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
20068 1993 TE34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20069 1993 TD37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
20070 Koichiyuko 1993 XL 08/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
20071 1994 AG 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
20072 1994 AG1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
20073 Yumiko 1994 AN2 09/01/1994 Oizumi T. Kobayashi, H. Fujii 2,4 km MPC · JPL
20074 Laskerschueler 1994 AF16 14/01/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
20075 1994 BX 19/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
20076 1994 BH1 23/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
20077 1994 CX9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
20078 1994 CO16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
20079 1994 EP 04/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
20080 Maeharatorakichi 1994 EO1 07/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,1 km MPC · JPL
20081 Occhialini 1994 EE3 12/03/1994 Cima Ekar V. Goretti, M. Tombelli 4,3 km MPC · JPL
20082 1994 EG7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
20083 1994 GE 03/04/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
20084 Buckmaster 1994 GU9 06/04/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 5,1 km MPC · JPL
20085 1994 LC 01/06/1994 Dynic A. Sugie 4,1 km MPC · JPL
20086 1994 LW 12/06/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
20087 1994 PC7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
20088 1994 PQ10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
20089 1994 PA14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
20090 1994 PN16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
20091 1994 PK20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
20092 1994 PL22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
20093 1994 PN22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
20094 1994 PS26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
20095 1994 PG35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
20096 Shiraishiakihiko 1994 TZ 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,2 km MPC · JPL
20097 1994 UL2 31/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 20 km MPC · JPL
20098 Shibatagenji 1994 WC2 24/11/ 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 18 km MPC · JPL
20099 1994 WB3 28/11/ 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 15 km MPC · JPL
20100 1994 XM 04/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20101 1994 XM2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
20102 Takasago 1995 BP15 31/01/1995 Geisei T. Seki 8,1 km MPC · JPL
20103 de Vico 1995 JK 06/05/1995 Cavezzo R. Calanca 3,2 km MPC · JPL
20104 1995 OU 24/07/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,5 km MPC · JPL
20105 1995 OS1 19/07/1995 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
20106 Morton 1995 QG 20/08/1995 NRC-DAO D. D. Balam 3,2 km MPC · JPL
20107 Nanyotenmondai 1995 QY3 28/08/1995 Nanyo T. Okuni 3,3 km MPC · JPL
20108 1995 QZ9 29/08/1995 Mauna Kea D. C. Jewitt, J. Chen 128 km MPC · JPL
20109 Alicelandis 1995 RJ 12/09/1995 McGraw-Hill J. L. Tonry 2,4 km MPC · JPL
20110 1995 SS2 20/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,5 km MPC · JPL
20111 1995 SO5 22/09/1995 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
20112 1995 SD31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
20113 1995 SL35 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
20114 1995 UQ44 26/10/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 4,7 km MPC · JPL
20115 Niheihajime 1995 VC1 12/11/ 1995 Nanyo T. Okuni 4,6 km MPC · JPL
20116 1995 VE1 15/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
20117 Tannoakira 1995 VN1 15/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
20118 1995 WX 17/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
20119 1995 WC2 18/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
20120 Ryugatake 1995 WB5 24/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
20121 1995 WT7 27/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
20122 1995 WH17 28/11/ 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
20123 1995 WD32 19/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
20124 1995 WJ36 21/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
20125 1995 YK 17/12/1995 Oohira T. Urata 10 km MPC · JPL
20126 1995 YM9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
20127 1995 YV22 19/12/1995 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
20128 1996 AK 07/01/1996 Haleakala AMOS 7,8 km MPC · JPL
20129 1996 BE1 18/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
20130 1996 BO1 16/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
20131 1996 BP3 27/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
20132 1996 BK13 21/01/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
20133 1996 CO2 12/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,8 km MPC · JPL
20134 1996 GT2 08/04/1996 Xinglong SCAP 12 km MPC · JPL
20135 Juels 1996 JC 07/05/1996 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
20136 Eisenhart 1996 NA 08/07/1996 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
20137 1996 PX8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
20138 1996 QP 17/08/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
20139 Marianeschi 1996 QU 19/08/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,7 km MPC · JPL
20140 Costitx 1996 QT1 23/08/1996 Majorca M. Blasco 9,8 km MPC · JPL
20141 Markidger 1996 RL5 13/09/1996 Majorca M. Blasco 3,4 km MPC · JPL
20142 1996 RC12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
20143 1996 RQ16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
20144 1996 RA33 15/09/1996 La Silla UDTS 27 km MPC · JPL
20145 1996 SS4 20/09/1996 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
20146 1996 SM7 30/09/1996 Uppsala L. Kamél, K. Lundgren 2,2 km MPC · JPL
20147 1996 SV7 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
20148 1996 TR 04/10/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
20149 1996 TX3 08/10/1996 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
20150 1996 TJ6 05/10/1996 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
20151 Utsunomiya 1996 TO6 05/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,8 km MPC · JPL
20152 1996 TQ7 09/10/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
20153 1996 TC8 12/10/1996 Sudbury D. di Cicco 2,6 km MPC · JPL
20154 1996 TO10 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
20155 Utewindolf 1996 TS11 13/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
20156 Herbwindolf 1996 TU11 13/10/1996 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
20157 1996 TS18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
20158 1996 TD21 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
20159 1996 TM28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
20160 1996 TH42 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
20161 1996 TR66 08/10/1996 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu, J. Chen 140 km MPC · JPL
20162 1996 UD 16/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
20163 1996 UG 16/10/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
20164 Janzajíc 1996 VJ2 09/11/ 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
20165 1996 VT2 10/11/ 1996 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
20166 1996 VQ4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
20167 1996 VX4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
20168 1996 VY4 13/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
20169 1996 VG11 04/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
20170 1996 VM30 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
20171 1996 WC2 30/11/ 1996 Dossobuono L. Lai 2,3 km MPC · JPL
20172 1996 XT16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
20173 1996 XO19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
20174 Eisenstein 1996 XD20 13/12/1996 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
20175 1996 XJ27 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
20176 1996 XK29 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
20177 1996 XP29 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
20178 1996 XE31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
20179 1996 XX31 12/12/1996 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
20180 Annakolény 1996 YG1 27/12/1996 Modra A. Galád, A. Pravda 3,6 km MPC · JPL
20181 1996 YC2 22/12/1996 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
20182 1997 AS 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
20183 1997 AD1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
20184 1997 AM4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
20185 1997 AC7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
20186 1997 AD8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
20187 Janapittichová 1997 AN17 14/01/1997 Kleť M. Tichý 5,2 km MPC · JPL
20188 1997 AC18 15/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
20189 1997 BS2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
20190 1997 BZ2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
20191 1997 BS3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
20192 1997 BE4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
20193 Yakushima 1997 BH8 18/01/1997 Chichibu N. Satō 12 km MPC · JPL
20194 Ilarialocantore 1997 BH9 30/01/1997 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 5,0 km MPC · JPL
20195 Mariovinci 1997 BS9 30/01/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 4,4 km MPC · JPL
20196 1997 CP19 11/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
20197 Enriques 1997 CK22 14/02/1997 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
20198 1997 CL28 13/02/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
20199 1997 DR 28/02/1997 Church Stretton S. P. Laurie 5,2 km MPC · JPL
20200 Donbacky 1997 DW 28/02/1997 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20201 1997 EK6 06/03/1997 Kleť Kleť Obs. 4,5 km MPC · JPL
20202 1997 EC25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
20203 1997 ED25 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
20204 Yuudurunosato 1997 EV25 01/03/1997 Nanyo T. Okuni 6,6 km MPC · JPL
20205 Sitanchen 1997 EJ34 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20206 1997 FA4 31/03/1997 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20207 Dyckovsky 1997 FB4 31/03/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20208 Philiphe 1997 FC4 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20209 1997 FE5 30/03/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
20210 1997 GQ7 02/04/1997 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
20211 Joycegates 1997 GK8 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20212 Ekbaltouma 1997 GR8 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20213 Saurabhsharan 1997 GE20 05/04/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20214 Lorikenny 1997 GL21 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20215 1997 GQ26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
20216 1997 GS27 09/04/1997 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
20217 Kathyclemmer 1997 GK33 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20218 Dukewriter 1997 GT34 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20219 Brianstone 1997 GP36 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20220 1997 GA40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
20221 1997 HV8 30/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20222 1997 HP11 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20223 1997 HK16 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
20224 Johnrae 1997 JR13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
20225 1997 MG1 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
20226 1997 NG6 11/07/1997 Lake Clear K. A. Williams 8,5 km MPC · JPL
20227 1997 WS35 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20228 Jeanmarcmari 1997 XG 03/12/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
20229 1997 XX4 06/12/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
20230 Blanchard 1997 XH5 06/12/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
20231 1997 YK 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
20232 1997 YK2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
20233 1998 AZ6 05/01/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
20234 Billgibson 1998 AV9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
20235 1998 BA7 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
20236 1998 BZ7 24/01/1998 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
20237 Clavius 1998 CC3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
20238 1998 DT7 23/02/1998 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
20239 1998 DT12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
20240 1998 DC13 24/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
20241 1998 DV23 27/02/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
20242 Sagot 1998 DN27 27/02/1998 Bédoin P. Antonini 3,6 km MPC · JPL
20243 Den Bosch 1998 DB36 25/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
20244 1998 EF 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
20245 1998 EL5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
20246 Frappa 1998 ER6 01/03/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
20247 1998 EB9 02/03/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
20248 1998 EE10 02/03/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
20249 1998 EM10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
20250 1998 EP11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
20251 1998 EA12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
20252 Eyjafjallajökull 1998 EY13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
20253 1998 EJ21 01/03/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
20254 Úpice 1998 FE2 21/03/1998 Ondřejov P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
20255 1998 FX2 22/03/1998 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
20256 Adolfneckař 1998 FC3 23/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
20257 1998 FL6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
20258 1998 FF10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
20259 Alanhoffman 1998 FV10 24/03/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
20260 1998 FL11 22/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
20261 1998 FM12 19/03/1998 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
20262 1998 FB14 25/03/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
20263 1998 FF16 25/03/1998 Gekko T. Kagawa 3,6 km MPC · JPL
20264 Chauhan 1998 FV20 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20265 Yuyinchen 1998 FP23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20266 Danielchoi 1998 FK26 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20267 1998 FU27 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20268 Racollier 1998 FC28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20269 1998 FF28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20270 Phildeutsch 1998 FR30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20271 Allygoldberg 1998 FK32 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
20272 Duyha 1998 FH33 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20273 1998 FO37 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20274 Halperin 1998 FZ40 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20275 1998 FR41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20276 1998 FO42 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
20277 1998 FL44 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20278 Qileihang 1998 FP45 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20279 Harel 1998 FZ47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20280 1998 FQ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20281 Kathartman 1998 FZ49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20282 Hedberg 1998 FT51 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
20283 Elizaheller 1998 FG55 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20284 Andreilevin 1998 FL58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20285 Lubin 1998 FU58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20286 Michta 1998 FT59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20287 Munteanu 1998 FT61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20288 Nachbaur 1998 FR62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20289 Nettimi 1998 FQ64 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20290 Seanraj 1998 FJ65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20291 Raumurthy 1998 FF67 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20292 Eduardreznik 1998 FV70 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20293 Sirichelson 1998 FQ72 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
20294 1998 FA73 27/03/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
20295 1998 FF75 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20296 Shayestorm 1998 FL76 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20297 1998 FQ76 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
20298 Gordonsu 1998 FW77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20299 1998 FH78 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20300 Arjunsuri 1998 FE84 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20301 Thakur 1998 FY99 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20302 Kevinwang 1998 FW100 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20303 Lindwestrick 1998 FU101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20304 Wolfson 1998 FA102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20305 Feliciayen 1998 FU102 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20306 Richarnold 1998 FC106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20307 Johnbarnes 1998 FH106 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20308 1998 FP109 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20309 Batalden 1998 FD110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20310 1998 FD117 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20311 Nancycarter 1998 FH117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20312 Danahy 1998 FH118 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20313 Fredrikson 1998 FM122 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20314 Johnharrison 1998 FN126 28/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
20315 1998 FD130 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20316 Jerahalpern 1998 FU138 28/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20317 Hendrickson 1998 FD144 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20318 1998 GZ 03/04/1998 Oohira T. Urata 1,9 km MPC · JPL
20319 1998 GK1 05/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,5 km MPC · JPL
20320 1998 GH8 02/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20321 Lightdonovan 1998 HJ19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20322 1998 HZ20 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20323 Tomlindstom 1998 HC21 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20324 Johnmahoney 1998 HF22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20325 Julianoey 1998 HO27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
20326 1998 HG37 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20327 1998 HQ39 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20328 1998 HS42 30/04/1998 Lime Creek R. Linderholm 10 km MPC · JPL
20329 Manfro 1998 HQ43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20330 Manwell 1998 HY44 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20331 Bijemarks 1998 HH45 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
20332 1998 HO49 25/04/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
20333 Johannhuth 1998 HH51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
20334 Glewitsky 1998 HL51 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
20335 Charmartell 1998 HK57 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20336 Gretamills 1998 HY61 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20337 Naeve 1998 HP83 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20338 Elainepappas 1998 HA86 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20339 Eileenreed 1998 HM88 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20340 Susanruder 1998 HR91 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20341 Alanstack 1998 HX91 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20342 Trinh 1998 HB97 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20343 Vaccariello 1998 HC100 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20344 1998 HF103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
20345 Davidvito 1998 HH114 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20346 1998 HZ114 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20347 Wunderlich 1998 HM121 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
20348 1998 HK122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20349 1998 HU123 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20350 1998 HV125 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
20351 Kaborchardt 1998 HN127 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20352 Pinakibose 1998 HC129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20353 1998 HD129 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20354 Rebeccachan 1998 HA139 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20355 Saraclark 1998 HD146 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20356 1998 HG147 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20357 Shireendhir 1998 HP147 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20358 Dalem 1998 HD148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
20359 1998 JR 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
20360 Holsapple 1998 JO2 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
20361 Romanishin 1998 JD3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
20362 Trilling 1998 JH3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
20363 Komitov 1998 KU1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
20364 Zdeněkmiler 1998 KC5 20/05/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 9,5 km MPC · JPL
20365 1998 KD5 24/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,3 km MPC · JPL
20366 Bonev 1998 KP8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
20367 Erikagibb 1998 KT8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
20368 1998 KF10 27/05/1998 Lake Clear K. A. Williams 7,4 km MPC · JPL
20369 1998 KE16 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20370 1998 KR29 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20371 Ekladyous 1998 KE30 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20372 Juliafanning 1998 KS35 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20373 Fullmer 1998 KX37 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20374 1998 KD38 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20375 Sherrigerten 1998 KU38 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20376 Joyhines 1998 KB44 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20377 Jakubisin 1998 KX46 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20378 1998 KZ46 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20379 Christijohns 1998 KS47 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20380 1998 KW47 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20381 1998 KX47 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20382 1998 KW49 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
20383 1998 KU51 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
20384 1998 KW51 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20385 1998 KS53 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20386 1998 KK54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20387 1998 KP54 23/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20388 1998 KZ54 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20389 1998 KA55 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
20390 1998 KK55 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20391 1998 KT55 23/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20392 Mikeshepard 1998 MA8 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
20393 Kevinlane 1998 MZ8 19/06/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20394 Fatou 1998 MQ17 28/06/1998 Prescott P. G. Comba 10 km MPC · JPL
20395 1998 MY29 24/06/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
20396 1998 MF32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20397 1998 MR35 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20398 1998 NQ 11/07/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
20399 Michaelesser 1998 OO 20/07/1998 Caussols ODAS 8,4 km MPC · JPL
20400 1998 OB4 24/07/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20401 1998 OX5 21/07/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20402 1998 OH6 31/07/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 14 km MPC · JPL
20403 Attenborough 1998 OW11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 7,7 km MPC · JPL
20404 1998 OB14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
20405 Barryburke 1998 QP6 24/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
20406 1998 QJ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20407 1998 QM20 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20408 1998 QW31 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20409 1998 QP43 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20410 1998 QM51 17/08/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20411 1998 QJ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20412 1998 QG73 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20413 1998 QY91 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20414 1998 RH16 09/09/1998 Caussols ODAS 8,1 km MPC · JPL
20415 Amandalu 1998 RL61 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20416 Mansour 1998 RR65 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
20417 1998 SA7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
20418 1998 SH71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
20419 1998 SE117 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20420 Marashwhitman 1998 SN129 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20421 1998 TG3 14/10/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20422 1998 UE8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
20423 1998 VN7 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20424 1998 VF30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 46 km MPC · JPL
20425 1998 VD35 15/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
20426 Fridlund 1998 VW44 13/11/ 1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 13 km MPC · JPL
20427 1998 VX44 13/11/ 1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 18 km MPC · JPL
20428 1998 WG20 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20429 1998 YN1 16/12/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
20430 Stout 1999 AC3 10/01/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., S. Lazar 3,4 km MPC · JPL
20431 1999 AA10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
20432 1999 BD12 22/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
20433 Prestinenza 1999 CL12 14/02/1999 Ceccano G. Masi 11 km MPC · JPL
20434 1999 FM10 21/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,3 km MPC · JPL
20435 1999 FU28 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20436 1999 GA33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20437 Selohusa 1999 JH1 08/05/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
20438 1999 JP22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20439 1999 JM28 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20440 McClintock 1999 JO31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20441 Elijahmena 1999 JH50 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20442 1999 JK52 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20443 1999 JJ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20444 Mamesser 1999 JK63 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20445 1999 JN77 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20446 1999 JB80 14/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
20447 1999 JR85 15/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20448 1999 JM96 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20449 1999 JM108 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20450 Marymohammed 1999 JJ111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
20451 Galeotti 1999 JR134 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
20452 1999 KG4 20/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20453 1999 KL6 24/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20454 Pedrajo 1999 LD4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20455 Pennell 1999 LE4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20456 1999 LX6 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
20457 1999 LX7 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,6 km MPC · JPL
20458 1999 LZ21 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20459 1999 LO26 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20460 Robwhiteley 1999 LO28 13/06/1999 CSS CSS 2,7 km MPC · JPL
20461 Dioretsa 1999 LD31 08/06/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20462 1999 LZ31 14/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
20463 1999 MC1 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
20464 1999 MD1 24/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
20465 Vervack 1999 MJ1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
20466 1999 MW1 20/06/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
20467 Hibbitts 1999 MX1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
20468 Petercook 1999 NK4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,9 km MPC · JPL
20469 Dudleymoore 1999 NQ4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
20470 1999 NZ5 13/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20471 1999 NK6 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20472 Mollypettit 1999 NL7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20473 1999 NS8 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20474 Reasoner 1999 NV9 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20475 1999 NU11 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20476 Chanarich 1999 NH12 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20477 Anastroda 1999 NQ18 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20478 Rutenberg 1999 NJ20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20479 Celisaucier 1999 NO22 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20480 Antonschraut 1999 NT31 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20481 Sharples 1999 NW37 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20482 Dustinshea 1999 NH40 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20483 Sinay 1999 NK41 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20484 Janetsong 1999 NL41 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20485 1999 NJ54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20486 1999 NU56 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20487 1999 NJ62 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20488 Pic-du-Midi 1999 OL 17/07/1999 Pises Pises Obs. 7,9 km MPC · JPL
20489 1999 OJ2 22/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20490 1999 OW2 22/07/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20491 Ericstrege 1999 OA5 16/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20492 1999 OC5 16/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20493 1999 OD5 16/07/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20494 1999 PM1 03/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 8,7 km MPC · JPL
20495 Rimavská Sobota 1999 PW4 15/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
20496 Jeník 1999 QA2 22/08/1999 Ondřejov L. Kotková 5,3 km MPC · JPL
20497 Mařenka 1999 RS 04/09/1999 Ondřejov L. Kotková 9,1 km MPC · JPL
20498 1999 RT1 05/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
20499 1999 RZ2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
20500 Avner 1999 RP3 04/09/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20501 1999 RD10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20502 1999 RG11 07/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20503 Adamtazi 1999 RX14 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20504 1999 RH15 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20505 1999 RE16 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20506 1999 RO17 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20507 1999 RU19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20508 1999 RL25 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20509 1999 RL26 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
20510 1999 RQ26 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20511 1999 RJ31 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
20512 Rothenberg 1999 RW32 10/09/1999 Drebach A. Knöfel 7,0 km MPC · JPL
20513 Lazio 1999 RC34 10/09/1999 Campo Catino F. Mallia, G. Masi 2,6 km MPC · JPL
20514 1999 RD34 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
20515 1999 RO34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,4 km MPC · JPL
20516 1999 RP34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
20517 Judycrystal 1999 RB35 11/09/1999 Olathe L. Robinson 3,7 km MPC · JPL
20518 Rendtel 1999 RC36 12/09/1999 Drebach A. Knöfel 12 km MPC · JPL
20519 1999 RH36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
20520 1999 RC38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
20521 1999 RM38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20522 Yogeshwar 1999 RK40 13/09/1999 Drebach A. Knöfel 3,6 km MPC · JPL
20523 1999 RZ41 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 18 km MPC · JPL
20524 Bustersikes 1999 RJ42 13/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
20525 1999 RU43 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20526 Bathompson 1999 RZ45 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20527 Dajowestrich 1999 RO48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20528 Kyleyawn 1999 RL50 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20529 Zwerling 1999 RM53 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20530 Johnayres 1999 RG55 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20531 Stevebabcock 1999 RW57 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20532 Benbilby 1999 RL64 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20533 Irmabonham 1999 RO72 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
20534 Bozeman 1999 RU74 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20535 Marshburrows 1999 RV74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20536 Tracicarter 1999 RF81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20537 Sandraderosa 1999 RO82 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20538 1999 RN84 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20539 Gadberry 1999 RT86 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20540 Marhalpern 1999 RV86 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20541 1999 RN93 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20542 1999 RD94 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20543 1999 RZ98 07/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
20544 Kimhansell 1999 RG100 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20545 Karenhowell 1999 RS104 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20546 1999 RA105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20547 1999 RD105 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20548 1999 RM107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
20549 1999 RH110 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
20550 1999 RX110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20551 1999 RE112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20552 1999 RU112 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20553 Donaldhowk 1999 RQ113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
20554 1999 RW114 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20555 Jennings 1999 RC115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20556 Midgekimble 1999 RZ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20557 Davidkulka 1999 RB116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20558 1999 RN117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20559 Sheridanlamp 1999 RJ118 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20560 1999 RX118 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20561 1999 RE120 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20562 1999 RV120 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20563 1999 RG121 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20564 Michaellane 1999 RT122 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20565 1999 RR123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20566 Laurielee 1999 RV125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20567 McQuarrie 1999 RS129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20568 Migaki 1999 RC130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20569 1999 RP132 09/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
20570 Molchan 1999 RV133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20571 Tiamorrison 1999 RA135 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20572 Celemorrow 1999 RN137 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20573 Garynadler 1999 RW137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20574 Ochinero 1999 RZ139 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20575 1999 RL142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20576 Marieoertle 1999 RG148 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20577 1999 RM148 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20578 1999 RH149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20579 1999 RX149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20580 Marilpeters 1999 RG151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20581 Prendergast 1999 RQ152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20582 Reichenbach 1999 RP154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
20583 Richthammer 1999 RK158 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20584 Brigidsavage 1999 RP159 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20585 Wentworth 1999 RG160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
20586 Elizkolod 1999 RR160 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20587 Jargoldman 1999 RD162 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20588 1999 RM166 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20589 Hennyadmoni 1999 RQ168 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20590 Bongiovanni 1999 RN172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
20591 Sameergupta 1999 RC177 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20592 1999 RV177 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20593 Freilich 1999 RM180 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20594 1999 RP183 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20595 Ryanwisnoski 1999 RT188 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
20596 1999 RX188 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20597 1999 RA192 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20598 1999 RO194 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20599 1999 RD196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20600 Danieltse 1999 RC197 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20601 1999 RD197 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20602 1999 RC198 08/09/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20603 1999 RT199 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20604 Vrishikpatil 1999 RW205 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20605 1999 RX209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20606 Widemann 1999 RM214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
20607 Vernazza 1999 RR219 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
20608 Fredmerlin 1999 RH224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
20609 1999 RO225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
20610 1999 RK235 08/09/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
20611 1999 RL235 08/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
20612 1999 RT237 08/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
20613 Chibaken 1999 RE240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
20614 1999 SN3 24/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20615 1999 SZ3 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
20616 Zeeshansayed 1999 SH6 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20617 1999 SA7 29/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
20618 Daniebutler 1999 SG7 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20619 1999 SB10 30/09/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
20620 1999 SW10 30/09/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
20621 1999 TK11 09/10/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 4,4 km MPC · JPL
20622 1999 TQ11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 12 km MPC · JPL
20623 Davidyoung 1999 TS11 10/10/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 6,2 km MPC · JPL
20624 Dariozanetti 1999 TB12 09/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
20625 Noto 1999 TG20 09/10/1999 Yanagida A. Tsuchikawa 5,1 km MPC · JPL
20626 1999 TH21 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20627 1999 TF38 01/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
20628 1999 TS40 05/10/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
20629 1999 TB90 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20630 1999 TJ90 02/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20631 Stefuller 1999 TW91 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20632 Carlyrosser 1999 TC92 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20633 1999 TU93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20634 Marichardson 1999 TP94 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20635 1999 TV96 02/10/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20636 1999 TC97 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20637 1999 TX103 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20638 Lingchen 1999 TV108 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
20639 Michellouie 1999 TD109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20640 1999 TF118 04/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20641 Yenuanchen 1999 TF121 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20642 Laurajohnson 1999 TC124 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
20643 Angelicaliu 1999 TK142 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20644 Amritdas 1999 TN144 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20645 1999 TH149 07/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
20646 Nikhilgupta 1999 TM150 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20647 1999 TQ155 07/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20648 1999 TF166 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20649 Miklenov 1999 TP170 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20650 1999 TG173 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20651 1999 TE219 01/10/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
20652 1999 TY229 02/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
20653 1999 TN245 07/10/1999 Catalina CSS 19 km MPC · JPL
20654 1999 TO247 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
20655 1999 TT248 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
20656 1999 TX258 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20657 Alvarez-Candal 1999 TL261 14/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
20658 Bushmarinov 1999 TY270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20659 1999 UE 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
20660 1999 UF 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
20661 1999 UZ 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
20662 1999 UC1 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
20663 1999 UU2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,1 km MPC · JPL
20664 Senec 1999 UV4 31/10/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 15 km MPC · JPL
20665 1999 UQ8 29/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
20666 1999 UX8 29/10/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
20667 1999 UM11 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,3 km MPC · JPL
20668 1999 UN11 27/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
20669 1999 UO13 29/10/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
20670 1999 UA46 31/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
20671 1999 UX48 31/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
20672 1999 UU50 30/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
20673 Janelle 1999 VW 03/11/ 1999 Farpoint G. Bell 6,0 km MPC · JPL
20674 1999 VT1 04/11/ 1999 Oohira T. Urata 15 km MPC · JPL
20675 1999 VK6 05/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
20676 1999 VA7 08/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 18 km MPC · JPL
20677 1999 VT7 07/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL
20678 1999 VE9 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
20679 1999 VU9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 17 km MPC · JPL
20680 1999 VX9 09/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
20681 1999 VH10 09/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
20682 1999 VP23 14/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,6 km MPC · JPL
20683 1999 VT44 04/11/ 1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
20684 1999 VW44 04/11/ 1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
20685 1999 VX48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20686 Thottumkara 1999 VX54 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20687 Saletore 1999 VQ60 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20688 1999 VR62 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20689 Zhuyuanchen 1999 VF63 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20690 Crivello 1999 VY66 04/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20691 1999 VY72 11/11/ 1999 Siding Spring R. H. McNaught 5,9 km MPC · JPL
20692 1999 VX73 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
20693 Ramondiaz 1999 VV81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20694 1999 VT82 01/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
20695 1999 VM92 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
20696 Torresduarte 1999 VJ95 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20697 1999 VK115 09/11/ 1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
20698 1999 VE127 09/11/ 1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
20699 1999 VJ144 11/11/ 1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
20700 1999 VG145 08/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20701 1999 VL179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20702 1999 VF195 03/11/ 1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
20703 1999 VC203 08/11/ 1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
20704 1999 WH 16/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
20705 1999 WH3 18/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
20706 1999 WY3 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
20707 1999 WW4 28/11/ 1999 Oizumi T. Kobayashi 24 km MPC · JPL
20708 1999 XH1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
20709 1999 XM8 02/12/1999 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
20710 1999 XP10 05/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
20711 1999 XF12 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
20712 1999 XF13 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
20713 1999 XA32 06/12/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
20714 1999 XS36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,3 km MPC · JPL
20715 1999 XB44 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
20716 1999 XG91 07/12/1999 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
20717 1999 XG93 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20718 1999 XZ97 07/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
20719 Velasco 1999 XL99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20720 1999 XP101 07/12/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
20721 1999 XA105 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
20722 1999 XZ109 04/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
20723 1999 XH113 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
20724 1999 XO116 05/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
20725 1999 XP120 05/12/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
20726 1999 XE122 07/12/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
20727 1999 XV123 07/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
20728 1999 XD143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
20729 1999 XS143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 51 km MPC · JPL
20730 Jorgecarvano 1999 XC151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
20731 Mothédiniz 1999 XH151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
20732 1999 XB167 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20733 1999 XE168 10/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
20734 1999 XA169 10/12/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20735 1999 XU169 10/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20736 1999 XV170 10/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20737 1999 XJ189 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
20738 1999 XG191 12/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20739 1999 XM193 12/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
20740 Sémery 1999 XB228 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
20741 Jeanmichelreess 1999 XA230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
20742 1999 XJ261 14/12/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
20743 2000 AR6 02/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
20744 2000 AO151 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20745 2000 AS185 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20746 2000 AL186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20747 2000 AM186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20748 2000 AP186 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20749 2000 AD199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20750 2000 AF199 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
20751 2000 AA200 09/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20752 2000 AP200 09/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20753 2000 AW211 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
20754 2000 AD244 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20755 2000 BX6 27/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
20756 2000 BC19 27/01/2000 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
20757 2000 CV52 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20758 2000 CS94 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20759 2000 CX96 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20760 Chanmatchun 2000 DR8 27/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
20761 2000 EA8 05/03/2000 High Point D. K. Chesney 4,7 km MPC · JPL
20762 2000 EE36 04/03/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
20763 2000 FQ9 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 2,6 km MPC · JPL
20764 2000 FE38 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
20765 2000 JC40 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
20766 2000 PK11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20767 2000 PN24 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20768 Langberg 2000 QO54 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20769 2000 QM65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20770 2000 QT123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20771 2000 QY150 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
20772 Brittajones 2000 QL182 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20773 Aneeshvenkat 2000 QS208 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
20774 2000 RP3 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20775 2000 RU9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20776 Juliekrugler 2000 RG10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20777 2000 RX10 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
20778 Wangchaohao 2000 RD11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20779 Xiajunchao 2000 RN11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20780 Chanyikhei 2000 RO11 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20781 2000 RX38 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20782 Markcroce 2000 RZ52 04/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20783 2000 RK55 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
20784 Trevorpowers 2000 RN56 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20785 Mitalithakor 2000 RO60 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20786 2000 RG62 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20787 Mitchfourman 2000 RZ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20788 2000 SB29 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
20789 Hughgrant 2000 SU44 28/09/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
20790 2000 SE45 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
20791 2000 SH60 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20792 2000 SH88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
20793 Goldinaaron 2000 SF118 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20794 Ryanolson 2000 SD161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20795 2000 SE161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20796 Philipmunoz 2000 SN169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20797 2000 SD172 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20798 Verlinden 2000 SH172 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20799 Ashishbakshi 2000 SU172 27/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20800 2000 SV172 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20801 2000 SC179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20802 2000 SR179 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20803 2000 SK188 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
20804 Etter 2000 SW209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
20805 2000 SC220 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20806 2000 SW220 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20807 2000 SY220 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20808 2000 SR243 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
20809 Eshinjolly 2000 SW259 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20810 2000 SE266 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20811 2000 ST266 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20812 Shannonbabb 2000 SL269 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
20813 Aakashshah 2000 SB274 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
20814 Laurajones 2000 SW292 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20815 2000 SZ318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20816 2000 SQ319 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20817 Liuxiaofeng 2000 TT50 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20818 Karmadiraju 2000 TQ54 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
20819 2000 TX55 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
20820 2000 UZ3 24/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
20821 Balasridhar 2000 UT5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20822 Lintingnien 2000 UK7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20823 Liutingchun 2000 UZ7 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
20824 2000 UX9 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
20825 2000 UN11 26/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 15 km MPC · JPL
20826 2000 UV13 21/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,7 km MPC · JPL
20827 2000 UY25 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
20828 Linchen 2000 UO27 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20829 2000 UR27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20830 Luyajia 2000 UG45 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
20831 Zhangyi 2000 UM47 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20832 Santhikodali 2000 UQ47 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
20833 2000 US47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20834 Allihewlett 2000 UM48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20835 Eliseadcock 2000 UY49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20836 Marilytedja 2000 UE51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20837 Ramanlal 2000 UX52 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
20838 2000 UY53 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20839 Bretharrison 2000 US55 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20840 Borishanin 2000 UF58 25/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
20841 2000 UM69 25/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
20842 2000 UG75 31/10/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
20843 Kuotzuhao 2000 UZ78 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20844 2000 UK97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
20845 2000 UY102 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
20846 Liyulin 2000 US103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20847 2000 UW104 27/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
20848 2000 UA105 27/10/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
20849 2000 VJ1 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20850 Gaglani 2000 VF2 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20851 Ramachandran 2000 VA8 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
20852 Allilandstrom 2000 VY12 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20853 Yunxiangchu 2000 VQ13 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
20854 Tetruashvily 2000 VH27 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
20855 Arifawan 2000 VV27 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
20856 Hamzabari 2000 VT28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
20857 Richardromeo 2000 VA30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20858 Cuirongfeng 2000 VM31 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20859 2000 VT31 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
20860 2000 VS34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20861 Lesliebeh 2000 VX34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
20862 Jenngoedhart 2000 VY34 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20863 Jamescronk 2000 VW35 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
20864 2000 VF36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20865 2000 VL36 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
20866 2000 VP37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
20867 2000 VT37 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
20868 2000 VR39 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20869 2000 VK45 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
20870 Kaningher 2000 VC48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
20871 2000 VJ48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20872 2000 VV48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20873 Evanfrank 2000 VH49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
20874 MacGregor 2000 VL49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
20875 2000 VU49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
20876 2000 VW49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
20877 2000 VD50 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
20878 Uwetreske 2000 VH50 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20879 Chengyuhsuan 2000 VJ55 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
20880 Yiyideng 2000 VE57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
20881 2000 VG57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
20882 Paulsánchez 2000 VH57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20883 Gervais 2000 VD58 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20884 2000 VA59 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
20885 2000 WD2 18/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
20886 2000 WE2 18/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
20887 Ngwaikin 2000 WP2 18/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
20888 Siyueguo 2000 WB14 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
20889 2000 WB15 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
20890 2000 WN19 25/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
20891 2000 WN28 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
20892 MacChnoic 2000 WE75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
20893 Rosymccloskey 2000 WJ75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
20894 Krumeich 2000 WP93 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
20895 2000 WU106 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
20896 Tiphene 2000 WW141 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
20897 Deborahdomingue 2000 WR142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
20898 Fountainhills 2000 WE147 30/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 37 km MPC · JPL
20899 2000 XB3 01/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
20900 2000 XW4 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20901 Mattmuehler 2000 XO6 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20902 Kylebeighle 2000 XY6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20903 2000 XH9 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20904 2190 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
20905 2581 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
20906 2727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20907 2762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
20908 2819 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
20909 4026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
20910 4060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
20911 4083 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20912 4129 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
20913 4214 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
20914 4215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
20915 4302 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
20916 4628 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
20917 5016 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
20918 6539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
20919 6606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
20920 6653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
20921 6680 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
20922 6769 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
20923 6846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
20924 9526 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
20925 9596 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
20926 1101 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
20927 1126 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
20928 2024 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
20929 2050 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
20930 2130 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
20931 2208 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
20932 2258 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
20933 3015 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20934 4194 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20935 4265 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20936 Nemrut Dagi 4835 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
20937 1005 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
20938 1075 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20939 1178 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
20940 1236 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
20941 1341 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20942 2092 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
20943 2115 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
20944 2200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
20945 2248 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
20946 2316 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
20947 Polyneikes 2638 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
20948 2754 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
20949 3024 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20950 3305 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20951 4261 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20952 Tydeus 5151 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 27 km MPC · JPL
20953 1068 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
20954 1158 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
20955 2387 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
20956 3510 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20957 4430 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20958 A900 MA 29/06/1900 Mount Hamilton J. E. Keeler 2,8 km MPC · JPL
20959 1936 UG 21/10/1936 Nice M. Laugier 5,2 km MPC · JPL
20960 1971 UR 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 13 km MPC · JPL
20961 Arkesilaos 1973 SS1 19/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
20962 Michizane 1977 EW7 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,5 km MPC · JPL
20963 Pisarenko 1977 QN1 19/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 6,6 km MPC · JPL
20964 Mons Naklethi 1977 UA 16/10/1977 Kleť A. Mrkos 4,0 km MPC · JPL
20965 Kutafin 1978 SJ7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 11 km MPC · JPL
20966 1978 VH5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
20967 1978 VF6 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
20968 1978 VM8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
20969 Samo 1979 SH 17/09/1979 Kleť A. Mrkos 3,2 km MPC · JPL
20970 1981 DD1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
20971 1981 DR1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
20972 1981 DX2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
20973 1981 EL2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
20974 1981 EO2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
20975 1981 ER4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
20976 1981 EA6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
20977 1981 EN7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
20978 1981 EW10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
20979 1981 EO13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
20980 1981 ED16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
20981 1981 EZ16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
20982 1981 EL17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
20983 1981 EN20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
20984 1981 EH33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
20985 1981 EA35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
20986 1981 EL37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
20987 1981 EU38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
20988 1981 EC43 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
20989 1981 EZ45 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
20990 1983 RL3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
20991 Jánkollár 1984 WX1 28/11/ 1984 Piszkéstető M. Antal 7,1 km MPC · JPL
20992 1985 RV2 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
20993 1985 RX2 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
20994 Atreya 1985 TS 15/10/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,9 km MPC · JPL
20995 1985 VY 01/11/ 1985 La Silla R. M. West 26 km MPC · JPL
20996 1986 PB 04/08/1986 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
20997 1986 PL1 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 12 km MPC · JPL
20998 1986 QF1 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
20999 1987 BF 28/01/1987 Ojima T. Niijima, T. Urata 4,2 km MPC · JPL
21000 L'Encyclopédie 1987 BY1 26/01/1987 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL

16.000s  • 17.000s  • 18.000s  • 19.000s  • 20.000s  • 21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001