Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/507001–508000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507001 2008 TF46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
507002 2008 TA63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507003 2008 TV77 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507004 2008 TC82 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507005 2008 TR93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
507006 2008 TC101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507007 2008 TP101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507008 2008 TT142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507009 2008 TO157 06/09/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
507010 2008 TT162 29/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
507011 2008 TH163 01/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
507012 2008 TY164 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507013 2008 TP165 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
507014 2008 TB168 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507015 2008 TW172 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507016 2008 TU180 08/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
507017 2008 UY13 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507018 2008 UL38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507019 2008 UQ51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507020 2008 UU58 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507021 2008 UU72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507022 2008 UM73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507023 2008 UD74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507024 2008 UD77 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
507025 2008 UK85 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507026 2008 UO85 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507027 2008 UM97 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
507028 2008 UU101 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507029 2008 UL102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507030 2008 UW116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507031 2008 UD128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507032 2008 UW133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507033 2008 UC137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507034 2008 UW137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507035 2008 US149 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
507036 2008 UR157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507037 2008 UJ163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507038 2008 UR177 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507039 2008 US196 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507040 2008 UP209 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507041 2008 UV224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507042 2008 US226 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507043 2008 UR245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507044 2008 UU255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507045 2008 UU256 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507046 2008 UA292 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507047 2008 UP292 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507048 2008 UA300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507049 2008 UK307 08/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
507050 2008 UU314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507051 2008 UJ336 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507052 2008 UM358 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
507053 2008 UM359 27/10/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
507054 2008 VV32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507055 2008 VE34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507056 2008 VR41 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507057 2008 VN43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507058 2008 VY61 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507059 2008 VD70 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507060 2008 WC16 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507061 2008 WJ17 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507062 2008 WY34 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507063 2008 WW39 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507064 2008 WD78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507065 2008 WN92 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507066 2008 WN101 27/11/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
507067 2008 WL107 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507068 2008 WB115 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507069 2008 WD122 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507070 2008 XH18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507071 2008 XC26 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507072 2008 XW37 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507073 2008 XZ52 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507074 2008 YU43 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507075 2008 YH101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507076 2008 YO109 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507077 2008 YX174 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507078 2009 AB15 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507079 2009 AQ39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507080 2009 BE13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507081 2009 BY19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507082 2009 BS142 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507083 2009 BZ161 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507084 2009 BN173 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
507085 2009 CZ25 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507086 2009 DV84 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507087 2009 DY104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507088 2009 DA106 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507089 2009 DV142 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507090 2009 EK2 20/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
507091 2009 ES13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507092 2009 FT8 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507093 2009 FM10 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507094 2009 FP17 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
507095 2009 FV35 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507096 2009 FT57 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507097 2009 FW72 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507098 2009 FF77 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507099 2009 HQ26 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507100 2009 HM44 20/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507101 2009 HO60 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507102 2009 HN93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507103 2009 HG100 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507104 2009 JX5 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507105 2009 JU16 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507106 2009 KK5 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507107 2009 KC8 27/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
507108 2009 LG1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507109 2009 OO13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
507110 2009 PD4 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507111 2009 PE8 15/08/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
507112 2009 SN5 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507113 2009 SR41 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507114 2009 SY47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507115 2009 SL68 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507116 2009 SY110 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
507117 2009 SP128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507118 2009 SH136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507119 2009 SR143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507120 2009 SC262 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507121 2009 SR307 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507122 2009 SF313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507123 2009 SQ349 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507124 2009 SG370 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
507125 2009 UQ8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507126 2009 UM15 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507127 2009 US26 21/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
507128 2009 UF27 21/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
507129 2009 UT72 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507130 2009 UH109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507131 2009 UH153 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507132 2009 UG159 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507133 2009 VY10 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507134 2009 VS23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507135 2009 VB67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507136 2009 VW71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507137 2009 VM89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507138 2009 VB97 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507139 2009 WS3 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507140 2009 WB6 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
507141 2009 WV26 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507142 2009 WC73 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507143 2009 WX102 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507144 2009 WC119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
507145 2009 WQ165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507146 2009 WV179 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507147 2009 WL205 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
507148 2009 WY224 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
507149 2009 WL242 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507150 2009 WB248 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507151 2009 WL263 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507152 2009 XY1 19/11/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
507153 2009 XX8 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507154 2009 XO11 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507155 2009 XY17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
507156 2009 YE 17/12/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
507157 2009 YD5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507158 2009 YX13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507159 2010 AQ8 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507160 2010 AT32 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507161 2010 AK38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507162 2010 AF41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507163 2010 AE56 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507164 2010 BE33 18/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
507165 2010 BO55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
507166 2010 CZ2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507167 2010 CN70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507168 2010 CQ170 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507169 2010 CR173 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507170 2010 CV184 12/02/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
507171 2010 DP80 16/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
507172 2010 EM30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507173 2010 EK132 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507174 2010 ED173 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507175 2010 GB149 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507176 2010 GJ161 26/01/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
507177 2010 GF172 20/03/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
507178 2010 HO22 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
507179 2010 JB7 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
507180 2010 JT77 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
507181 2010 JK86 11/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
507182 2010 JN137 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
507183 2010 MA2 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507184 2010 NC4 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507185 2010 PT43 06/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
507186 2010 PC53 08/08/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
507187 2010 RA48 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
507188 2010 RM50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507189 2010 RC78 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
507190 2010 RN112 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507191 2010 RG139 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507192 2010 RN146 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
507193 2010 RF154 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507194 2010 RT173 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507195 2010 SD21 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507196 2010 TN17 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507197 2010 TZ20 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507198 2010 TN21 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
507199 2010 TO23 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507200 2010 TX23 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507201 2010 TH90 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507202 2010 TB122 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507203 2010 TB124 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507204 2010 TH130 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507205 2010 UE31 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
507206 2010 UP34 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507207 2010 UQ45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507208 2010 UR47 13/10/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
507209 2010 UG49 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
507210 2010 UA50 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507211 2010 UL58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507212 2010 VP31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507213 2010 VH32 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507214 2010 VC38 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
507215 2010 VS38 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507216 2010 VF81 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
507217 2010 VJ170 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507218 2010 VT180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507219 2010 VS206 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507220 2010 WJ19 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
507221 2010 WP26 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
507222 2010 WU26 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507223 2010 WJ72 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507224 2010 XD5 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507225 2010 XP45 14/12/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
507226 2010 XR84 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507227 2010 XD86 11/12/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
507228 2010 YF1 15/03/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
507229 2011 AE21 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507230 2011 AU33 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507231 2011 AP36 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507232 2011 AQ38 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
507233 2011 AM40 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507234 2011 AM42 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507235 2011 AZ45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507236 2011 AX51 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507237 2011 AB58 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507238 2011 AZ68 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507239 2011 BA15 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507240 2011 BP17 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507241 2011 BS26 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507242 2011 BA35 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507243 2011 BZ47 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
507244 2011 BD80 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507245 2011 BC81 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507246 2011 BF88 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507247 2011 BV88 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507248 2011 BP94 15/11/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
507249 2011 BZ100 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507250 2011 BQ103 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
507251 2011 BP110 26/07/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
507252 2011 BR112 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507253 2011 BP118 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
507254 2011 BL124 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507255 2011 BD146 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507256 2011 BE164 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507257 2011 CQ2 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507258 2011 CV36 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
507259 2011 CS40 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
507260 2011 CT45 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
507261 2011 CO46 07/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
507262 2011 CV52 26/01/2011 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
507263 2011 CU58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507264 2011 CE62 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507265 2011 CL112 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507266 2011 CP114 25/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
507267 2011 DZ11 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507268 2011 DO42 04/02/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
507269 2011 DK48 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507270 2011 EL1 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507271 2011 EB14 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507272 2011 EK36 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507273 2011 ET44 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507274 2011 EV47 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507275 2011 EJ66 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507276 2011 EA79 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507277 2011 FQ8 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507278 2011 FE10 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507279 2011 FH14 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507280 2011 FM51 10/02/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
507281 2011 FE102 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507282 2011 FG150 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507283 2011 GU40 11/03/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
507284 2011 GO46 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507285 2011 HW20 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507286 2011 HW31 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507287 2011 HL43 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507288 2011 HX51 21/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507289 2011 HG61 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507290 2011 HZ61 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507291 2011 HK75 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507292 2011 HZ83 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507293 2011 JG9 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507294 2011 JJ9 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507295 2011 KJ11 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507296 2011 KM19 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
507297 2011 KB31 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507298 2011 KV33 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507299 2011 KS37 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507300 2011 KS40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507301 2011 LY7 05/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507302 2011 LL12 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507303 2011 LO12 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507304 2011 LM18 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507305 2011 OO11 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
507306 2011 OH17 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
507307 2011 OO60 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
507308 2011 OQ60 27/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
507309 2011 PJ11 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507310 2011 QF9 21/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
507311 2011 QP21 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
507312 2011 QS22 12/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
507313 2011 QW28 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507314 2011 QH37 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507315 2011 QF40 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507316 2011 QS65 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507317 2011 QU67 29/08/2011 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
507318 2011 QY73 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507319 2011 QH79 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507320 2011 RR15 15/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507321 2011 RM18 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507322 2011 RG19 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507323 2011 SD14 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
507324 2011 SD50 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
507325 2011 SS90 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507326 2011 SC105 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507327 2011 SB124 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507328 2011 SL131 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
507329 2011 SN198 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507330 2011 SO203 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507331 2011 SC215 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507332 2011 SP235 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507333 2011 SB278 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507334 2011 UX1 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
507335 2011 UJ13 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
507336 2011 UO22 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507337 2011 UB59 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507338 2011 UK62 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507339 2011 UR71 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507340 2011 UF93 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507341 2011 UX111 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507342 2011 UQ130 18/10/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
507343 2011 UR148 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507344 2011 UC195 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507345 2011 UQ259 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507346 2011 UJ270 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507347 2011 UG325 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507348 2011 UK329 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507349 2011 US330 15/12/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
507350 2011 UO337 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507351 2011 UU337 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507352 2011 UW361 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507353 2011 US385 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507354 2011 UQ402 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
507355 2011 VV5 03/11/2011 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
507356 2011 VE23 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507357 2011 WA6 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507358 2011 WT39 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507359 2011 WX64 25/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
507360 2011 WO84 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507361 2011 WH124 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507362 2011 WN146 09/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
507363 2011 WM150 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
507364 2011 WE153 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507365 2011 WY157 08/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
507366 2011 XO3 01/12/2011 Catalina CSS AMO 1,6 km MPC · JPL
507367 2011 YW21 19/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
507368 2011 YQ42 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
507369 2011 YM66 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
507370 2011 YF75 28/01/2010 WISE WISE 8,0 km MPC · JPL
507371 2012 AL21 01/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
507372 2012 BO34 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 5,1 km MPC · JPL
507373 2012 BG99 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
507374 2012 CA17 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507375 2012 CR34 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
507376 2012 CB58 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507377 2012 DY20 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
507378 2012 DW22 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507379 2012 DK71 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
507380 2012 DA100 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507381 2012 EH 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
507382 2012 EZ18 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
507383 2012 FV39 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
507384 2012 FU50 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507385 2012 FS59 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507386 2012 FZ67 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
507387 2012 FW82 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
507388 2012 FB85 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
507389 2012 GA14 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507390 2012 GT26 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507391 2012 GP33 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
507392 2012 GF39 13/04/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
507393 2012 HB35 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507394 2012 HA40 17/03/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
507395 2012 HF49 04/04/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
507396 2012 HM56 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507397 2012 HN68 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507398 2012 HO71 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507399 2012 JN7 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507400 2012 JT9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507401 2012 JY19 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507402 2012 JW36 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507403 2012 JT37 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507404 2012 KN9 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507405 2012 KP15 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507406 2012 KL22 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507407 2012 KY24 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507408 2012 KY51 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507409 2012 LM16 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507410 2012 LD23 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507411 2012 MQ6 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
507412 2012 OK 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
507413 2012 OC4 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
507414 2012 PE 20/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507415 2012 PY6 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
507416 2012 PL10 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
507417 2012 PH17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507418 2012 PR20 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507419 2012 PW29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507420 2012 PG30 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507421 2012 PS30 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507422 2012 QB17 23/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 340 m MPC · JPL
507423 2012 QS22 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507424 2012 QT28 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507425 2012 QQ33 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507426 2012 QA36 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507427 2012 QD37 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
507428 2012 QL37 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507429 2012 QQ52 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507430 2012 RR4 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507431 2012 RR7 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507432 2012 RY8 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507433 2012 RA20 15/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
507434 2012 RZ34 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507435 2012 RF39 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507436 2012 SW1 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507437 2012 SY4 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507438 2012 SG17 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507439 2012 SS17 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507440 2012 SY31 21/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
507441 2012 SE40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
507442 2012 SR40 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507443 2012 SL45 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507444 2012 ST49 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507445 2012 SF68 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507446 2012 TR16 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507447 2012 TG31 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507448 2012 TC38 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507449 2012 TU39 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507450 2012 TD54 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507451 2012 TS66 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507452 2012 TH84 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507453 2012 TW86 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507454 2012 TC131 11/09/2012 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
507455 2012 TJ139 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507456 2012 TY141 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507457 2012 TD142 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507458 2012 TV142 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507459 2012 TW146 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
507460 2012 TO147 15/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
507461 2012 TD157 04/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
507462 2012 TS161 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
507463 2012 TY168 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507464 2012 TR175 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507465 2012 TE176 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507466 2012 TN187 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507467 2012 TF199 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507468 2012 TM208 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507469 2012 TN215 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
507470 2012 TL239 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507471 2012 TO240 31/12/2008 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
507472 2012 TQ240 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507473 2012 TB246 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507474 2012 TQ255 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507475 2012 TZ258 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
507476 2012 TS260 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
507477 2012 TV261 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507478 2012 TT262 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507479 2012 TP288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507480 2012 TF289 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507481 2012 TN293 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507482 2012 TP306 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507483 2012 TP325 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507484 2012 TS325 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
507485 2012 UE3 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507486 2012 UZ10 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507487 2012 UC19 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507488 2012 UX19 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507489 2012 UF28 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507490 Possum 2012 UZ28 09/10/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
507491 2012 UE44 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
507492 2012 UY59 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507493 2012 UG62 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507494 2012 UG67 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
507495 2012 UB71 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
507496 2012 UD89 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
507497 2012 UJ90 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507498 2012 UM91 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507499 2012 UP91 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507500 2012 UB141 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507501 2012 UG145 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507502 2012 UR155 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507503 2012 UZ157 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
507504 2012 UD163 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
507505 2012 UL165 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507506 2012 UA179 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507507 2012 VN12 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507508 2012 VY12 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507509 2012 VP13 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507510 2012 VS20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507511 2012 VX22 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507512 2012 VA27 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507513 2012 VD31 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
507514 2012 VE36 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507515 2012 VG41 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507516 2012 VT50 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507517 2012 VM52 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507518 2012 VG61 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507519 2012 VF68 26/03/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
507520 2012 VF73 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507521 2012 VD76 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507522 2012 VS78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507523 2012 VE86 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507524 2012 VT90 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507525 2012 VV91 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507526 2012 VA94 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507527 2012 VK108 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507528 2012 VM114 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507529 2012 WW 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507530 2012 WZ7 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507531 2012 WM10 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507532 2012 WS12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507533 2012 WY26 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507534 2012 WL28 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
507535 2012 WB30 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507536 2012 XU33 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507537 2012 XW39 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507538 2012 XK41 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507539 2012 XL46 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507540 2012 XV55 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507541 2012 XP57 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
507542 2012 XM70 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507543 2012 XK80 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507544 2012 XS91 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507545 2012 XJ99 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507546 2012 XZ100 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
507547 2012 XD108 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507548 2012 XY115 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507549 2012 XY116 27/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507550 2012 XB131 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507551 2012 XK148 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507552 2012 XV150 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507553 2012 XV155 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507554 2012 YY1 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507555 2012 YR5 23/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
507556 2012 YV9 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507557 2013 AF20 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
507558 2013 AW22 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
507559 2013 AM27 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507560 2013 AH37 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507561 2013 AL39 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507562 2013 AE43 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507563 2013 AV45 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507564 2013 AZ61 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507565 2013 AY63 20/12/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
507566 2013 AL69 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507567 2013 AX74 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507568 2013 AB77 09/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507569 2013 AC99 03/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
507570 2013 AP99 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507571 2013 AL100 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507572 2013 AC108 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507573 2013 AT109 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507574 2013 AN117 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
507575 2013 AM126 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507576 2013 AK127 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507577 2013 AE152 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507578 2013 AP155 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507579 2013 AB156 11/12/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
507580 2013 AB158 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507581 2013 AJ158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
507582 2013 AY171 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507583 2013 AY173 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507584 2013 AS175 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507585 2013 BP8 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507586 2013 BM9 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
507587 2013 BN22 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507588 2013 BW31 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
507589 2013 BF35 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
507590 2013 BP37 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507591 2013 BY39 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507592 2013 BV44 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507593 2013 BT48 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507594 2013 BD65 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507595 2013 BJ68 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507596 2013 BY73 21/01/2013 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
507597 2013 BA78 28/02/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
507598 2013 BU78 20/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
507599 2013 CY5 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507600 2013 CJ13 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507601 2013 CH16 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507602 2013 CQ20 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507603 2013 CW25 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507604 2013 CM28 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
507605 2013 CE35 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
507606 2013 CS55 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507607 2013 CQ56 18/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507608 2013 CV78 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507609 2013 CL81 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507610 2013 CV90 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
507611 2013 CA118 18/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
507612 2013 CX127 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507613 2013 CQ153 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
507614 2013 CC183 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507615 2013 CV190 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507616 2013 CZ205 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507617 2013 CL210 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507618 2013 DM4 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
507619 2013 ED21 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507620 2013 FP1 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507621 2013 FM2 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507622 2013 FK15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507623 2013 GE17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507624 2013 GX19 07/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
507625 2013 GS29 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507626 2013 GC69 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507627 2013 GJ97 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
507628 2013 GG113 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507629 2013 GM115 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507630 2013 HY84 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507631 2013 HK101 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
507632 2013 JA7 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507633 2013 JZ7 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507634 2013 JR41 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507635 2013 JS52 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507636 2013 KZ4 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507637 2013 KG7 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
507638 2013 KD13 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
507639 2013 LU34 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507640 2013 MP1 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
507641 2013 NP2 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
507642 2013 NE7 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507643 2013 NF12 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507644 2013 NN12 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507645 2013 NH17 20/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
507646 2013 OY 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507647 2013 OV11 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
507648 2013 PQ4 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507649 2013 PY5 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507650 2013 PB18 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
507651 2013 PH27 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507652 2013 PA37 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507653 2013 PK42 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507654 2013 PW44 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507655 2013 PG61 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
507656 2013 PN71 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507657 2013 QV9 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507658 2013 QX16 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507659 2013 QZ35 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507660 2013 QH83 16/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507661 2013 QF92 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507662 2013 RZ12 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507663 2013 RM18 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507664 2013 RM22 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507665 2013 RA27 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507666 2013 RF41 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507667 2013 RZ41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507668 2013 RD68 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
507669 2013 RF91 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507670 2013 RW91 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507671 2013 RC93 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507672 2013 RK99 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507673 2013 RR100 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507674 2013 RZ100 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507675 2013 SY22 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
507676 2013 SL23 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507677 2013 SG26 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507678 2013 SX35 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507679 2013 SW43 17/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
507680 2013 SK51 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507681 2013 SE53 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507682 2013 SF54 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507683 2013 SA62 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507684 2013 SD62 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507685 2013 SS79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507686 2013 SL80 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507687 2013 SK84 24/12/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
507688 2013 SQ84 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507689 2013 SG100 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507690 2013 TM9 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507691 2013 TV10 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
507692 2013 TC12 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507693 2013 TE13 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507694 2013 TZ18 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507695 2013 TM28 27/08/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
507696 2013 TO44 14/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507697 2013 TU46 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507698 2013 TE50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507699 2013 TD67 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507700 2013 TJ72 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507701 2013 TH80 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507702 2013 TY82 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507703 2013 TB91 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507704 2013 TB94 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507705 2013 TD94 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507706 2013 TH108 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507707 2013 TK108 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
507708 2013 TP128 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
507709 2013 TV128 12/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
507710 2013 TU136 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
507711 2013 TR139 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507712 2013 TX140 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507713 2013 TU161 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
507714 2013 UN 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
507715 2013 UE8 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
507716 2013 UP8 25/10/2013 Haleakala Pan-STARRS APO 1,9 km MPC · JPL
507717 2013 UL11 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507718 2013 US16 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
507719 2013 UT16 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507720 2013 UV16 04/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
507721 2013 VK4 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507722 2013 VE14 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507723 2013 VX17 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
507724 2013 VU24 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
507725 2013 VD25 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507726 2013 WX12 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507727 2013 WF22 12/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
507728 2013 WZ47 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
507729 2013 WL53 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507730 2013 WA58 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
507731 2013 WG61 02/11/2013 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
507732 2013 WC66 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507733 2013 WH69 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
507734 2013 WB70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507735 2013 WM97 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
507736 2013 WO110 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
507737 2013 WQ110 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
507738 2013 XP 24/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
507739 2013 XR10 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507740 2013 XO11 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
507741 2013 XN13 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507742 2013 XD15 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
507743 2013 XU17 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
507744 2013 XL24 15/02/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
507745 2013 YW9 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507746 2013 YP11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507747 2013 YG13 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507748 2013 YB15 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507749 2013 YF17 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
507750 2013 YT17 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507751 2013 YP20 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
507752 2013 YY26 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507753 2013 YH30 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507754 2013 YS31 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
507755 2013 YN42 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
507756 2013 YG53 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507757 2013 YC55 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507758 2013 YG66 25/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
507759 2013 YK69 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507760 2013 YY71 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507761 2013 YX74 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
507762 2013 YK88 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507763 2013 YN89 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507764 2013 YD93 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507765 2013 YR101 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507766 2013 YK102 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507767 2013 YG103 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507768 2013 YW105 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507769 2013 YJ106 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507770 2013 YT107 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
507771 2013 YK109 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507772 2013 YH113 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507773 2013 YR116 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507774 2013 YC123 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507775 2013 YN130 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
507776 2013 YQ132 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
507777 2013 YX151 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
507778 2013 YY151 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507779 2013 YZ151 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
507780 2014 AE8 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507781 2014 AF12 19/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
507782 2014 AF14 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507783 2014 AK38 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507784 2014 AJ44 19/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
507785 2014 AR51 10/01/2014 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
507786 2014 AF56 22/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
507787 2014 AT56 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
507788 2014 AU56 19/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
507789 2014 BF4 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
507790 2014 BD6 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
507791 2014 BP7 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507792 2014 BX9 17/03/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
507793 2014 BO13 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507794 2014 BJ15 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
507795 2014 BG19 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
507796 2014 BZ21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
507797 2014 BH29 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507798 2014 BP37 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507799 2014 BV57 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
507800 2014 BR60 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507801 2014 BZ63 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507802 2014 BL65 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
507803 2014 BR65 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
507804 2014 CS22 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507805 2014 CY22 10/02/2014 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
507806 2014 DF4 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507807 2014 DF5 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507808 2014 DH9 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507809 2014 DB14 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
507810 2014 DJ21 15/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
507811 2014 DG30 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
507812 2014 DY35 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507813 2014 DB38 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
507814 2014 DY40 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
507815 2014 DM54 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507816 2014 DK59 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
507817 2014 DF73 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507818 2014 DQ78 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
507819 2014 DJ103 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507820 2014 DL117 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507821 2014 DJ121 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
507822 2014 DF123 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507823 2014 DD126 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
507824 2014 DP134 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507825 2014 DO142 13/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
507826 2014 DT145 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507827 2014 DV145 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507828 2014 DE146 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507829 2014 EC3 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
507830 2014 EP10 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
507831 2014 EM31 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
507832 2014 EQ31 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
507833 2014 EB32 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
507834 2014 EX41 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
507835 2014 EG42 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
507836 2014 ET45 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507837 2014 FT3 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507838 2014 FE14 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
507839 2014 FM14 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
507840 2014 FT14 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
507841 2014 FA22 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
507842 2014 FT23 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
507843 2014 FA27 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507844 2014 FQ53 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507845 2014 FM73 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
507846 2014 FN73 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
507847 2014 GM1 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,2 km MPC · JPL
507848 2014 GV6 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
507849 2014 GX6 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507850 2014 GY15 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
507851 2014 GX35 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
507852 2014 GD44 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
507853 2014 GB46 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
507854 2014 HL10 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507855 2014 HE11 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
507856 2014 HQ137 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507857 2014 HC139 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
507858 2014 HM147 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
507859 2014 HP150 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
507860 2014 HX150 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
507861 2014 HM154 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
507862 2014 HN168 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
507863 2014 HU182 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
507864 2014 HS183 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
507865 2014 HU184 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
507866 2014 JF9 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507867 2014 JJ15 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507868 2014 JA38 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
507869 2014 JP53 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
507870 2014 JM55 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
507871 2014 JQ76 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
507872 2014 KF7 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
507873 2014 KU19 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
507874 2014 KN25 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
507875 2014 KR38 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507876 2014 KK43 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
507877 2014 MG26 20/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
507878 2014 MX33 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
507879 2014 MD38 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
507880 2014 MX41 08/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
507881 2014 MK57 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507882 2014 NQ47 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
507883 2014 OO193 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
507884 2014 OJ244 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
507885 2014 OO344 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
507886 2014 PH53 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
507887 2014 PW66 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
507888 2014 QD169 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
507889 2014 QA328 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507890 2014 QB409 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507891 2014 QM442 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
507892 2014 RG12 06/09/2014 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
507893 2014 SG217 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507894 2014 SF261 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
507895 2014 SH262 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
507896 2014 SV350 02/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507897 2014 SL351 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
507898 2014 TS17 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507899 2014 TU34 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507900 2014 TO86 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
507901 2014 UZ11 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507902 2014 UX50 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507903 2014 UE119 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507904 2014 UB148 05/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507905 2014 US227 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507906 2014 VY1 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507907 2014 VX22 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507908 2014 VS30 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
507909 2014 WQ3 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
507910 2014 WU69 20/11/2014 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
507911 2014 WO119 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
507912 2014 WQ135 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507913 2014 WX141 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507914 2014 WW209 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
507915 2014 WB429 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
507916 2014 WH429 27/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
507917 2014 WM480 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
507918 2014 WD495 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507919 2014 WN498 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507920 2014 WL505 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
507921 2014 WH516 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
507922 2014 XA8 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
507923 2014 XX37 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507924 2014 XH38 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507925 2014 YK5 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507926 2014 YY33 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
507927 2014 YC54 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507928 2014 YD54 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507929 2015 AK14 28/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
507930 2015 AF15 11/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
507931 2015 AM39 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
507932 2015 AS41 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
507933 2015 AQ108 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507934 2015 AM123 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
507935 2015 AL125 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507936 2015 AZ156 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507937 2015 AJ159 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507938 2015 AR178 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507939 2015 AQ192 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
507940 2015 AS196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507941 2015 AA210 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
507942 2015 AY223 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
507943 2015 AM224 07/06/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
507944 2015 AF233 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
507945 2015 AM239 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
507946 2015 AE245 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507947 2015 AV253 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507948 2015 AF263 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507949 2015 AT264 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
507950 2015 BE3 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507951 2015 BO6 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
507952 2015 BE15 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507953 2015 BT17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507954 2015 BQ19 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
507955 2015 BZ19 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507956 2015 BY25 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
507957 2015 BB26 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
507958 2015 BY32 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507959 2015 BE33 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507960 2015 BZ37 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507961 2015 BV59 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
507962 2015 BJ62 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
507963 2015 BA64 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507964 2015 BU64 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
507965 2015 BJ65 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
507966 2015 BO65 09/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
507967 2015 BR69 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
507968 2015 BM71 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507969 2015 BX71 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
507970 2015 BA75 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
507971 2015 BS76 31/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
507972 2015 BZ76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507973 2015 BD79 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507974 2015 BU90 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507975 2015 BY90 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
507976 2015 BU95 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
507977 2015 BH98 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
507978 2015 BP100 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507979 2015 BA104 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
507980 2015 BC107 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
507981 2015 BM114 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
507982 2015 BS119 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507983 2015 BN120 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
507984 2015 BG130 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
507985 2015 BM140 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507986 2015 BC149 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507987 2015 BA157 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507988 2015 BF161 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
507989 2015 BK169 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
507990 2015 BJ170 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
507991 2015 BS171 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
507992 2015 BG189 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
507993 2015 BA192 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
507994 2015 BS195 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
507995 2015 BQ202 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
507996 2015 BM211 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
507997 2015 BF241 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
507998 2015 BC247 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
507999 2015 BX251 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
508000 2015 BL252 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

503.000s  • 504.000s  • 505.000s  • 506.000s  • 507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001