Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/195001–196000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195001 2002 BA28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
195002 2002 BS28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
195003 2002 BA29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
195004 2002 CX3 03/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195005 2002 CA4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195006 2002 CW5 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
195007 2002 CW7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
195008 2002 CQ12 05/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
195009 2002 CK13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
195010 2002 CF15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
195011 2002 CB16 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
195012 2002 CF17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195013 2002 CL17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195014 2002 CM18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195015 2002 CR21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195016 2002 CU21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195017 2002 CW22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195018 2002 CW23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195019 2002 CX26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195020 2002 CE27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195021 2002 CG27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195022 2002 CZ27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195023 2002 CO28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195024 2002 CK31 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195025 2002 CL31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195026 2002 CY36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195027 2002 CJ39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195028 2002 CD40 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
195029 2002 CD41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195030 2002 CP44 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
195031 2002 CE46 08/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195032 2002 CO50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
195033 2002 CP50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
195034 2002 CK53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195035 2002 CL53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195036 2002 CO54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195037 2002 CF55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195038 2002 CL55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195039 2002 CA58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
195040 2002 CR58 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
195041 2002 CV58 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
195042 2002 CM60 06/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
195043 2002 CP61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195044 2002 CX65 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195045 2002 CU66 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
195046 2002 CS68 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195047 2002 CF69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195048 2002 CW70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195049 2002 CL71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195050 2002 CH72 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195051 2002 CB73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195052 2002 CJ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195053 2002 CE74 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195054 2002 CZ74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195055 2002 CU76 07/02/2002 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
195056 2002 CN80 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195057 2002 CY80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195058 2002 CK82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195059 2002 CZ82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195060 2002 CA84 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
195061 2002 CA86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195062 2002 CU86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195063 2002 CH87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195064 2002 CB88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195065 2002 CA91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195066 2002 CK91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195067 2002 CY91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195068 2002 CY94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195069 2002 CN95 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195070 2002 CJ96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195071 2002 CV96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195072 2002 CW97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195073 2002 CP99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195074 2002 CQ99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195075 2002 CH100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195076 2002 CC105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195077 2002 CR105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195078 2002 CV105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195079 2002 CL107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195080 2002 CX107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195081 2002 CY107 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
195082 2002 CC108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195083 2002 CD108 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195084 2002 CL109 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195085 2002 CM109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195086 2002 CO109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195087 2002 CB112 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195088 2002 CW112 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195089 2002 CP115 08/02/2002 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
195090 2002 CL116 15/02/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
195091 2002 CH118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195092 2002 CN118 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
195093 2002 CZ118 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195094 2002 CR119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195095 2002 CG121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195096 2002 CU124 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195097 2002 CW124 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
195098 2002 CE125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195099 2002 CF126 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195100 2002 CX128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195101 2002 CY129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195102 2002 CB130 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195103 2002 CE130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195104 2002 CN130 07/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
195105 2002 CC132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195106 2002 CN132 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195107 2002 CL133 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195108 2002 CN135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195109 2002 CN136 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195110 2002 CN137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195111 2002 CQ137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195112 2002 CU137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195113 2002 CF139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195114 2002 CU139 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195115 2002 CW140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195116 2002 CD143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195117 2002 CT143 09/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
195118 2002 CP144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195119 2002 CH145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195120 2002 CG146 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195121 2002 CB154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
195122 2002 CZ156 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195123 2002 CG157 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195124 2002 CW157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195125 2002 CX158 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195126 2002 CY158 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195127 2002 CZ158 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195128 2002 CH159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195129 2002 CJ159 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195130 2002 CY159 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195131 2002 CP163 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195132 2002 CT163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195133 2002 CO168 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195134 2002 CR168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195135 2002 CE171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195136 2002 CK172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195137 2002 CA177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195138 2002 CG179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195139 2002 CH181 10/02/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
195140 2002 CP187 10/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
195141 2002 CN189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195142 2002 CM192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195143 2002 CS194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195144 2002 CZ199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195145 2002 CX200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195146 2002 CS201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195147 2002 CX201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195148 2002 CM202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195149 2002 CW206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195150 2002 CA207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195151 2002 CQ208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195152 2002 CW210 10/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195153 2002 CG213 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
195154 2002 CW215 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195155 2002 CB216 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195156 2002 CK217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195157 2002 CZ217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195158 2002 CG218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195159 2002 CY222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195160 2002 CE225 14/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
195161 2002 CA226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
195162 2002 CY226 06/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
195163 2002 CR230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
195164 2002 CJ233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195165 2002 CT234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
195166 2002 CF235 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
195167 2002 CT235 08/02/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
195168 2002 CB237 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195169 2002 CN237 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195170 2002 CF240 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195171 2002 CE242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195172 2002 CN242 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195173 2002 CZ243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195174 2002 CF244 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195175 2002 CA246 15/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
195176 2002 CT248 14/02/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
195177 2002 CE250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
195178 2002 CS254 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195179 2002 CR258 06/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195180 2002 CL263 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
195181 2002 CQ263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195182 2002 CX263 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
195183 2002 CP266 07/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195184 2002 CP267 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
195185 2002 CM269 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
195186 2002 CK272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
195187 2002 CO273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
195188 2002 CS273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
195189 2002 CD274 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
195190 2002 CR277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195191 Constantinetsang 2002 CC281 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
195192 2002 CN284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
195193 2002 CO284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
195194 2002 CF288 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
195195 2002 CN288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195196 2002 CB290 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195197 2002 CG291 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195198 2002 CH291 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195199 2002 CL291 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
195200 2002 CA295 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195201 2002 CR296 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195202 2002 CF301 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195203 2002 CN301 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195204 2002 CR306 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
195205 2002 DH 16/02/2002 Eskridge G. Hug 940 m MPC · JPL
195206 2002 DF1 16/02/2002 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
195207 2002 DN2 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195208 2002 DZ3 22/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195209 2002 DC4 21/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195210 2002 DV5 16/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195211 2002 DQ6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
195212 2002 DX8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
195213 2002 DV9 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195214 2002 DL11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195215 2002 DP11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195216 2002 DR11 17/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195217 2002 DU11 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
195218 2002 DX12 24/02/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
195219 2002 DN13 16/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195220 2002 DZ13 16/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195221 2002 DD14 16/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
195222 2002 DL14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
195223 2002 DE17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
195224 2002 DS17 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195225 2002 DZ17 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195226 2002 DG18 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195227 2002 DH18 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195228 2002 DJ18 21/02/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
195229 2002 DT19 17/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195230 2002 ER4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 15 km MPC · JPL
195231 2002 EU4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
195232 2002 EB8 12/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
195233 2002 EK10 14/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195234 2002 EG11 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
195235 2002 EU12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
195236 2002 EL14 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
195237 2002 EV15 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
195238 2002 ET16 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195239 2002 ES17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
195240 2002 EG22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
195241 2002 EM22 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
195242 2002 EY24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
195243 2002 EF30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195244 2002 EP34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195245 2002 EN37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
195246 2002 ES40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195247 2002 EE41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195248 2002 EQ41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195249 2002 EX42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195250 2002 EG46 11/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195251 2002 EL46 11/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195252 2002 EK48 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
195253 2002 EA49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195254 2002 EM49 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195255 2002 EU50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
195256 2002 ER51 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195257 2002 EM52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195258 2002 EN52 09/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
195259 2002 EY53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195260 2002 ED54 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195261 2002 EW54 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
195262 2002 EB55 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195263 2002 ET55 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195264 2002 EN56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195265 2002 EX56 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195266 2002 EQ60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195267 2002 ET60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195268 2002 EY60 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195269 2002 EZ60 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195270 2002 EG62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195271 2002 EX62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195272 2002 EP63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195273 2002 EW63 13/03/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
195274 2002 EY65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195275 2002 EQ66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195276 2002 EK67 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195277 2002 EA68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195278 2002 EH72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195279 2002 EP72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195280 2002 EK73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195281 2002 EU73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195282 2002 EA74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195283 2002 ES75 14/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195284 2002 EC76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
195285 2002 EY78 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
195286 2002 EC79 10/03/2002 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
195287 2002 EV79 12/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
195288 2002 ET82 13/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195289 2002 EZ82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195290 2002 EC83 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195291 2002 EN83 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
195292 2002 EB85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195293 2002 EO85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195294 2002 EE86 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195295 2002 ER87 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
195296 2002 EB88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195297 2002 EF88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195298 2002 EY90 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195299 2002 EB92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195300 2002 EA93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195301 2002 EH94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195302 2002 EK94 14/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
195303 2002 EW95 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195304 2002 EJ96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
195305 2002 EX96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
195306 2002 EF100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195307 2002 EC102 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195308 2002 EK106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
195309 2002 EY106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
195310 2002 ES108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195311 2002 EN109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
195312 2002 EW109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
195313 2002 ED112 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
195314 2002 EU112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
195315 2002 EF113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
195316 2002 EL113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
195317 2002 ES114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
195318 2002 EE116 11/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
195319 2002 EV116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
195320 2002 EY116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
195321 2002 EQ117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
195322 2002 EF121 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
195323 2002 EL123 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195324 2002 EO123 12/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195325 2002 EH126 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195326 2002 ES127 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195327 2002 EY127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195328 2002 EG128 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195329 2002 EN128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195330 2002 EO128 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195331 2002 EP128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195332 2002 EZ132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195333 2002 EE135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195334 2002 EG135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195335 2002 EZ135 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195336 2002 EV139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
195337 2002 EG142 12/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
195338 2002 EW142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195339 2002 EF143 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195340 2002 EM146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
195341 2002 ER146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
195342 2002 EQ147 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195343 2002 EH148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
195344 2002 ER150 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
195345 2002 EP151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
195346 2002 ET151 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195347 2002 EV151 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195348 2002 EX152 15/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195349 2002 EC154 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195350 2002 EA155 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195351 2002 EH157 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195352 2002 EB160 06/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195353 2002 FB1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
195354 2002 FG5 20/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195355 2002 FS8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195356 2002 FV8 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195357 2002 FW9 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195358 2002 FH10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195359 2002 FJ10 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195360 2002 FF13 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195361 2002 FO13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195362 2002 FH15 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
195363 2002 FF24 18/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
195364 2002 FH25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195365 2002 FM25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195366 2002 FS26 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195367 2002 FJ27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195368 2002 FR28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195369 2002 FZ29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195370 2002 FF30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195371 2002 FS31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
195372 2002 FY31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
195373 2002 FH32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
195374 2002 FX32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195375 2002 FY32 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
195376 2002 FD34 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195377 2002 FT37 31/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195378 2002 FV37 31/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195379 2002 FD40 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195380 2002 GY 03/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195381 2002 GL1 02/04/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
195382 2002 GY4 10/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195383 2002 GJ5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195384 2002 GP6 09/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
195385 2002 GN7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
195386 2002 GY7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
195387 2002 GN8 04/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195388 2002 GK9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
195389 2002 GQ9 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
195390 2002 GJ10 05/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
195391 2002 GV10 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
195392 2002 GJ11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
195393 2002 GK12 14/04/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195394 2002 GF14 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195395 2002 GU14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195396 2002 GH15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195397 2002 GB16 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195398 2002 GV17 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195399 2002 GK20 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195400 2002 GO20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195401 2002 GO21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195402 2002 GV21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195403 2002 GU22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
195404 2002 GY23 15/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195405 Lentyler 2002 GQ27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
195406 2002 GT35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
195407 2002 GJ37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
195408 2002 GW37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
195409 2002 GK38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
195410 2002 GO38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
195411 2002 GX38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
195412 2002 GF39 04/04/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
195413 2002 GC40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195414 2002 GF40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195415 2002 GJ40 04/04/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
195416 2002 GA41 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
195417 2002 GQ42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195418 2002 GU42 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195419 2002 GL43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195420 2002 GT43 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195421 2002 GW44 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
195422 2002 GN46 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
195423 2002 GQ46 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195424 2002 GN49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195425 2002 GL50 05/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195426 2002 GU51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195427 2002 GY51 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195428 2002 GW54 05/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195429 2002 GQ58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
195430 2002 GP60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
195431 2002 GM61 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195432 2002 GY61 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195433 2002 GP64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195434 2002 GL65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
195435 2002 GY65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195436 2002 GV66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195437 2002 GZ67 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195438 2002 GR69 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195439 2002 GQ72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
195440 2002 GB73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
195441 2002 GN73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
195442 2002 GT75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195443 2002 GF76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195444 2002 GG77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195445 2002 GQ78 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195446 2002 GH79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195447 2002 GY81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195448 2002 GD82 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195449 2002 GZ84 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195450 2002 GA85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195451 2002 GX85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195452 2002 GQ90 08/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195453 2002 GA92 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195454 2002 GP92 09/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
195455 2002 GH93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
195456 2002 GR93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195457 2002 GE94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195458 2002 GC95 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195459 2002 GE99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
195460 2002 GA103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195461 2002 GD104 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195462 2002 GL104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195463 2002 GS104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195464 2002 GT104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195465 2002 GH111 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195466 2002 GR112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195467 2002 GT114 11/04/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
195468 2002 GM115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195469 2002 GY115 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195470 2002 GY118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
195471 2002 GV119 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195472 2002 GF124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195473 2002 GY125 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195474 2002 GL126 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195475 2002 GQ126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195476 2002 GT127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195477 2002 GK129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195478 2002 GV129 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
195479 2002 GX130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195480 2002 GK132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195481 2002 GO132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195482 2002 GF134 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195483 2002 GV137 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195484 2002 GH139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
195485 2002 GG142 13/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195486 2002 GP145 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195487 2002 GF146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195488 2002 GB149 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
195489 2002 GH150 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195490 2002 GO150 14/04/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
195491 2002 GR151 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195492 2002 GO160 15/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195493 2002 GK161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
195494 2002 GP162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
195495 2002 GY162 14/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195496 2002 GM164 14/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195497 2002 GL165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195498 2002 GX168 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
195499 2002 GJ169 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195500 2002 GK170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195501 2002 GT170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195502 2002 GY172 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195503 2002 GJ174 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195504 2002 GM177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,6 km MPC · JPL
195505 2002 GT179 14/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
195506 2002 GW181 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195507 2002 GN182 15/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195508 2002 HJ 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
195509 2002 HT4 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195510 2002 HX4 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195511 2002 HV5 19/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
195512 2002 HH6 17/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195513 2002 HY7 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
195514 2002 HG14 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195515 2002 HN14 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195516 2002 HR15 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195517 2002 JX1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
195518 2002 JB6 05/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195519 2002 JN7 04/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195520 2002 JK8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195521 2002 JV16 06/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195522 2002 JW16 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195523 2002 JW19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195524 2002 JN20 07/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195525 2002 JN21 08/05/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
195526 2002 JF24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195527 2002 JC27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195528 2002 JT27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
195529 2002 JQ28 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195530 2002 JV28 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195531 2002 JY29 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195532 2002 JA35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
195533 2002 JQ37 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
195534 2002 JB40 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195535 2002 JJ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195536 2002 JC44 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195537 2002 JJ44 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195538 2002 JO45 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195539 2002 JQ45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195540 2002 JG46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195541 2002 JM46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195542 2002 JO48 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195543 2002 JO56 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
195544 2002 JP57 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195545 2002 JG60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195546 2002 JE62 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195547 2002 JN62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
195548 2002 JP65 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195549 2002 JP66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195550 2002 JB67 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195551 2002 JE67 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195552 2002 JL67 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195553 2002 JA68 11/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195554 2002 JD68 08/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
195555 2002 JR68 06/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195556 2002 JB69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195557 2002 JH69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195558 2002 JB71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195559 2002 JT71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195560 2002 JK72 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195561 2002 JR73 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195562 2002 JN76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195563 2002 JX76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
195564 2002 JC77 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
195565 2002 JB78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195566 2002 JR80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
195567 2002 JA81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195568 2002 JB81 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195569 2002 JQ82 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195570 2002 JF84 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195571 2002 JT84 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195572 2002 JY84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195573 2002 JW92 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
195574 2002 JG97 12/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195575 2002 JH97 12/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195576 2002 JT99 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
195577 2002 JU99 12/05/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
195578 2002 JB100 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
195579 2002 JB101 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
195580 2002 JY101 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195581 2002 JX103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
195582 2002 JY109 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195583 2002 JQ118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195584 2002 JG119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
195585 2002 JS119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195586 2002 JE121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195587 2002 JF121 05/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
195588 2002 JR124 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195589 2002 JL125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195590 2002 JC127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
195591 2002 JU129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195592 2002 JW129 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
195593 2002 JZ130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195594 2002 JV131 09/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195595 2002 JV133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
195596 2002 JT139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195597 2002 JN143 13/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195598 2002 JC144 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
195599 2002 JA146 15/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195600 Scheithauer 2002 JH148 15/05/2002 Palomar M. Meyer 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195601 2002 JU148 09/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195602 2002 KN1 17/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195603 2002 KO2 17/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195604 2002 KX2 18/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195605 2002 KY9 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195606 2002 KO10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195607 2002 KS10 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
195608 2002 KO11 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
195609 2002 KM13 18/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195610 2002 LS1 02/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195611 2002 LP12 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195612 2002 LB14 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195613 2002 LQ16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195614 2002 LG20 06/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
195615 2002 LN20 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195616 2002 LD25 02/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195617 2002 LP25 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195618 2002 LA32 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195619 2002 LN37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195620 2002 LD41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195621 2002 LN44 04/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195622 2002 LC45 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
195623 2002 LO46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195624 2002 LZ50 08/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195625 2002 LQ54 08/06/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195626 2002 LA58 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195627 2002 LS60 03/06/2002 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
195628 2002 LA62 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
195629 2002 MB5 16/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195630 2002 NE3 05/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195631 2002 NG3 05/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195632 2002 NQ3 08/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195633 2002 NM4 03/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195634 2002 NP4 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
195635 2002 NB6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
195636 2002 ND8 12/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195637 2002 NM10 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195638 2002 NT16 07/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195639 2002 NE24 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195640 2002 NT27 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
195641 2002 NU27 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
195642 2002 NM28 12/07/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195643 2002 NN29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
195644 2002 NC34 14/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195645 2002 NB36 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195646 2002 NN36 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195647 2002 NW36 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195648 2002 NV39 14/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195649 2002 NB44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
195650 2002 NQ45 13/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195651 2002 NR58 12/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195652 2002 NV58 12/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195653 2002 NX58 12/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195654 2002 NZ58 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
195655 2002 NO59 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
195656 2002 NR59 09/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195657 Zhuangqining 2002 NN60 12/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195658 2002 NV61 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195659 2002 NF62 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195660 2002 NB63 09/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
195661 2002 NH65 05/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195662 2002 NW66 08/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195663 2002 NN67 05/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195664 2002 OM 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
195665 2002 OU4 16/07/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
195666 2002 OT5 20/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195667 2002 OJ6 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195668 2002 OY6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195669 2002 OS9 21/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195670 2002 OZ9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
195671 2002 OO14 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195672 2002 OY17 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195673 2002 OA18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195674 2002 OW20 22/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195675 2002 OQ22 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
195676 2002 OM23 22/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195677 2002 OQ23 22/07/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
195678 2002 OX24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 5,6 km MPC · JPL
195679 2002 OY25 23/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195680 2002 OG29 21/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195681 2002 OD30 21/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195682 2002 OE30 21/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
195683 2002 OL30 18/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195684 2002 PY 01/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
195685 2002 PW2 03/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195686 2002 PR4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
195687 2002 PT4 04/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195688 2002 PS5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195689 2002 PP8 05/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195690 2002 PF10 05/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195691 2002 PS10 05/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195692 2002 PJ11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
195693 2002 PC12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195694 2002 PX12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195695 2002 PU16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195696 2002 PM18 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195697 2002 PR23 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195698 2002 PC25 06/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195699 2002 PP25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195700 2002 PY26 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195701 2002 PH28 06/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
195702 2002 PB30 06/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195703 2002 PQ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195704 2002 PH35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
195705 2002 PV35 06/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195706 2002 PO36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195707 2002 PQ36 06/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195708 2002 PV38 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195709 2002 PP40 06/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
195710 2002 PA47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195711 2002 PL47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195712 2002 PD49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
195713 2002 PO49 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
195714 2002 PM53 08/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
195715 2002 PE57 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195716 2002 PM57 09/08/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
195717 2002 PD58 09/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
195718 2002 PJ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195719 2002 PV59 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195720 2002 PF61 11/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
195721 2002 PG61 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195722 2002 PK63 08/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195723 2002 PL69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195724 2002 PM70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
195725 2002 PM71 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195726 2002 PY74 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
195727 2002 PP75 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195728 2002 PY75 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195729 2002 PO79 11/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195730 2002 PL80 06/08/2002 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
195731 2002 PB82 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195732 2002 PC88 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195733 2002 PB90 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195734 2002 PU90 12/08/2002 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
195735 2002 PE91 13/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195736 2002 PA92 14/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195737 2002 PQ92 14/08/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195738 2002 PV92 14/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195739 2002 PF93 14/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195740 2002 PN95 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
195741 2002 PN98 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195742 2002 PD101 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
195743 2002 PW101 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195744 2002 PB102 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195745 2002 PS102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195746 2002 PZ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195747 2002 PD103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195748 2002 PK103 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
195749 2002 PZ103 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
195750 2002 PA104 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195751 2002 PM104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
195752 2002 PU104 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
195753 2002 PX104 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195754 2002 PZ104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
195755 2002 PB105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
195756 2002 PO105 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
195757 2002 PO106 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
195758 2002 PQ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195759 2002 PU106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195760 2002 PU107 13/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195761 2002 PZ111 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195762 2002 PW117 13/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195763 2002 PT118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
195764 2002 PF121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
195765 2002 PK121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
195766 2002 PT122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195767 2002 PN125 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195768 2002 PQ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
195769 2002 PO127 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
195770 2002 PG129 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195771 2002 PK131 14/08/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
195772 2002 PG133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195773 2002 PD136 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
195774 2002 PL137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
195775 2002 PF141 04/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
195776 2002 PJ151 08/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195777 Sheepman 2002 PP154 12/08/2002 Cerro Tololo E. Chiang, M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
195778 2002 PC156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
195779 2002 PM157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
195780 2002 PN160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
195781 2002 PL162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
195782 2002 PS162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
195783 2002 PO163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
195784 2002 PZ163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
195785 2002 PA164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,7 km MPC · JPL
195786 2002 PY166 15/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195787 2002 PN168 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195788 2002 PH171 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195789 2002 PM171 07/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195790 2002 PC172 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195791 2002 PU172 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
195792 2002 PS176 07/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195793 2002 PR179 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
195794 2002 PJ181 15/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
195795 2002 QD2 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195796 2002 QE3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195797 2002 QJ3 16/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195798 2002 QF4 16/08/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195799 2002 QW7 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195800 2002 QD8 19/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195801 2002 QE8 19/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
195802 2002 QG9 19/08/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
195803 2002 QC11 24/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
195804 2002 QB12 26/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195805 2002 QN14 26/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
195806 2002 QP16 26/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195807 2002 QF17 24/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
195808 2002 QN17 27/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195809 2002 QL18 28/08/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
195810 2002 QP18 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195811 2002 QA19 26/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195812 2002 QL19 26/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195813 2002 QY19 28/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195814 2002 QB20 28/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195815 2002 QJ21 28/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195816 2002 QP21 26/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195817 2002 QP22 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195818 2002 QU27 28/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195819 2002 QY30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195820 2002 QF31 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195821 2002 QL35 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195822 2002 QV36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
195823 2002 QA37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
195824 2002 QB37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
195825 2002 QJ40 30/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
195826 2002 QQ45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
195827 2002 QE48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
195828 2002 QZ53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
195829 2002 QH55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
195830 2002 QX56 18/08/2002 Palomar A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
195831 2002 QN59 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195832 2002 QO59 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195833 2002 QE62 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195834 2002 QJ62 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195835 2002 QU62 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195836 2002 QQ64 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195837 2002 QT65 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195838 2002 QM66 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195839 2002 QO67 18/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
195840 2002 QV67 28/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195841 2002 QF68 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195842 2002 QD69 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
195843 2002 QA71 19/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195844 2002 QA72 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195845 2002 QB72 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195846 2002 QM72 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195847 2002 QJ75 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195848 2002 QL77 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195849 2002 QO77 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
195850 2002 QH78 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195851 2002 QH79 16/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195852 2002 QN79 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195853 2002 QA80 18/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195854 2002 QO80 30/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195855 2002 QS80 19/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195856 2002 QE83 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195857 2002 QO85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195858 2002 QU86 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195859 2002 QM88 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195860 2002 QN89 17/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195861 2002 QC90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195862 2002 QR90 30/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195863 2002 QV90 30/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195864 2002 QR92 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195865 2002 QK96 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
195866 2002 QJ97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
195867 2002 QN98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
195868 2002 QW98 26/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195869 2002 QK102 20/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195870 2002 QZ116 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
195871 2002 QY124 27/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195872 2002 QT125 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195873 2002 RD 01/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
195874 2002 RC1 03/09/2002 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
195875 2002 RQ3 01/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
195876 2002 RT3 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
195877 2002 RB6 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
195878 2002 RC6 01/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
195879 2002 RO7 03/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
195880 2002 RG11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195881 2002 RN12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
195882 2002 RT12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
195883 2002 RY12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195884 2002 RB15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
195885 2002 RZ15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
195886 2002 RG16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
195887 2002 RU18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
195888 2002 RE20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
195889 2002 RC22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
195890 2002 RJ22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
195891 2002 RL24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
195892 2002 RM24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195893 2002 RH30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195894 2002 RA31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
195895 2002 RK33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
195896 2002 RY34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
195897 2002 RZ36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
195898 2002 RH39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195899 2002 RP39 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
195900 Rogersudbury 2002 RS41 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195901 2002 RU43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195902 2002 RY44 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195903 2002 RP47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
195904 2002 RB48 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195905 2002 RB55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
195906 2002 RG56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
195907 2002 RC64 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195908 2002 RK64 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
195909 2002 RF70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195910 2002 RS70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195911 2002 RD71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
195912 2002 RJ71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195913 2002 RG73 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195914 2002 RS75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195915 2002 RT77 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195916 2002 RJ78 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195917 2002 RA79 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195918 2002 RJ82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195919 2002 RX83 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195920 2002 RT84 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
195921 2002 RZ85 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195922 2002 RB86 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195923 2002 RF92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195924 2002 RJ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195925 2002 RQ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
195926 2002 RR95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195927 2002 RW109 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195928 2002 RZ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195929 2002 RZ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195930 2002 RO113 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
195931 2002 RG115 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195932 2002 RM117 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
195933 2002 RL119 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195934 2002 RW121 08/09/2002 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
195935 2002 RC122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
195936 2002 RO123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
195937 2002 RM127 10/09/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
195938 2002 RG128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195939 2002 RX128 10/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
195940 2002 RO130 10/09/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195941 2002 RS130 11/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
195942 2002 RA132 11/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195943 2002 RM133 10/09/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
195944 2002 RJ134 10/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
195945 2002 RV136 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
195946 2002 RB137 13/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 3,9 km MPC · JPL
195947 2002 RL139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
195948 2002 RG145 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195949 2002 RE146 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195950 2002 RO149 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195951 2002 RJ153 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195952 2002 RN153 12/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195953 2002 RK157 11/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195954 2002 RD162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195955 2002 RG163 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195956 2002 RP164 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195957 2002 RJ165 13/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195958 2002 RO166 13/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195959 2002 RP167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195960 2002 RA169 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195961 2002 RY169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195962 2002 RF172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
195963 2002 RD174 13/09/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195964 2002 RO174 13/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195965 2002 RW174 13/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195966 2002 RZ175 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195967 2002 RC176 13/09/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195968 2002 RU176 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195969 2002 RV178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
195970 2002 RL184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195971 2002 RT184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195972 2002 RH185 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195973 2002 RH186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195974 2002 RK186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195975 2002 RW186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195976 2002 RO190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195977 2002 RG192 12/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195978 2002 RG193 12/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195979 2002 RU193 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195980 2002 RL196 12/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195981 2002 RU196 12/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
195982 2002 RS197 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195983 2002 RU200 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195984 2002 RR204 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195985 2002 RE211 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
195986 2002 RO216 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
195987 2002 RC219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195988 2002 RG219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195989 2002 RX219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195990 2002 RZ219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195991 2002 RV220 15/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195992 2002 RO224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
195993 2002 RZ224 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
195994 2002 RL228 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
195995 2002 RK229 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
195996 2002 RD234 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,2 km MPC · JPL
195997 2002 RS234 04/09/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
195998 Skipwilson 2002 RO235 01/09/2002 Haleakala R. Matson 4,9 km MPC · JPL
195999 2002 RZ236 12/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
196000 Izzard 2002 RY237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL

191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001