Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/516001–517000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516001 2015 RE242 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
516002 2015 RJ244 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
516003 2015 RP249 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516004 2015 RS252 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516005 2015 RD253 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516006 2015 RE253 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
516007 2015 RL253 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516008 2015 RN253 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516009 2015 RB254 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516010 2015 RF254 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516011 2015 RH254 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
516012 2015 RR254 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516013 2015 RY254 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516014 2015 RD255 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516015 2015 RG255 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
516016 2015 RP255 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
516017 2015 RW256 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516018 2015 RC258 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516019 2015 SH1 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
516020 2015 SK6 01/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
516021 2015 SY7 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
516022 2015 SJ12 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
516023 2015 SJ13 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
516024 2015 SS16 24/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
516025 2015 SH23 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516026 2015 SQ23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516027 2015 SY23 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516028 2015 SZ23 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
516029 2015 SA24 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
516030 2015 SE24 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516031 2015 SJ24 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516032 2015 SP24 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516033 2015 TV1 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516034 2015 TQ4 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
516035 2015 TJ17 11/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
516036 2015 TU19 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
516037 2015 TZ50 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
516038 2015 TK62 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516039 2015 TF75 24/07/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
516040 2015 TS106 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516041 2015 TQ118 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
516042 2015 TS123 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
516043 2015 TL125 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516044 2015 TA131 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516045 2015 TV135 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516046 2015 TL136 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516047 2015 TC137 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516048 2015 TF137 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516049 2015 TS137 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516050 2015 TP138 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516051 2015 TD139 11/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516052 2015 TY149 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516053 2015 TO151 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516054 2015 TV154 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516055 2015 TA157 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
516056 2015 TS172 30/07/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
516057 2015 TM176 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516058 2015 TW182 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516059 2015 TY182 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516060 2015 TT188 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
516061 2015 TK194 01/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
516062 2015 TF196 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516063 2015 TW197 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516064 2015 TJ203 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
516065 2015 TC206 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516066 2015 TK208 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516067 2015 TX215 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516068 2015 TS222 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516069 2015 TE232 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
516070 2015 TD234 08/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
516071 2015 TH254 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516072 2015 TZ258 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
516073 2015 TR282 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516074 2015 TB283 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516075 2015 TU294 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516076 2015 TQ296 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516077 2015 TK303 10/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516078 2015 TN303 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516079 2015 TP303 16/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516080 2015 TG319 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516081 2015 TQ322 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516082 2015 TP327 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516083 2015 TW331 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
516084 2015 TZ333 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
516085 2015 TP344 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516086 2015 TV345 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516087 2015 TZ345 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516088 2015 TF348 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516089 2015 TO358 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516090 2015 TF359 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
516091 2015 TP359 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
516092 2015 TY359 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516093 2015 TN364 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516094 2015 TP364 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516095 2015 TT364 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516096 2015 TW364 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516097 2015 TG365 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516098 2015 TK366 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
516099 2015 TS366 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516100 2015 UQ 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516101 2015 UM2 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516102 2015 UT2 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516103 2015 UT3 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516104 2015 UJ6 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516105 2015 UA12 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516106 2015 UB13 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516107 2015 UB14 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516108 2015 UN15 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
516109 2015 UV15 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
516110 2015 UY17 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516111 2015 UW22 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516112 2015 UX30 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516113 2015 UZ33 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516114 2015 UF41 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516115 2015 UE48 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516116 2015 UH53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516117 2015 UD54 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516118 2015 UY54 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516119 2015 UC55 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516120 2015 UB56 28/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
516121 2015 UN56 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516122 2015 UP58 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516123 2015 UA59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
516124 2015 UC59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516125 2015 UA60 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516126 2015 UO62 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
516127 2015 UC73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516128 2015 UJ82 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
516129 2015 UM83 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
516130 2015 UQ86 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516131 2015 VV6 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516132 2015 VK39 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516133 2015 VD72 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
516134 2015 VQ90 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516135 2015 VD91 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
516136 2015 VU96 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
516137 2015 VX107 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516138 2015 VJ111 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516139 2015 VS116 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516140 2015 VY125 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
516141 2015 VG143 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516142 2015 WM15 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516143 2015 WE18 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516144 2015 XA29 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
516145 2015 XS38 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516146 2015 XD41 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516147 2015 XK41 17/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516148 2015 XW89 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
516149 2015 XM115 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516150 2015 XB174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516151 2015 XC350 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516152 2015 XE386 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 12 km MPC · JPL
516153 2015 XN396 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
516154 2016 CL32 06/02/2016 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
516155 2016 DP 18/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 320 m MPC · JPL
516156 2016 FP29 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516157 2016 LT8 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516158 2016 LN9 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
516159 2016 LP9 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516160 2016 LQ9 30/08/2014 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
516161 2016 LH53 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
516162 2016 NL47 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516163 2016 NP48 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
516164 2016 NC58 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516165 2016 NF71 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
516166 2016 NT71 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
516167 2016 PW21 16/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
516168 2016 PP75 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
516169 2016 PM77 20/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
516170 2016 PH79 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516171 2016 PJ79 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
516172 2016 PO79 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516173 2016 PA80 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516174 2016 PY82 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
516175 2016 PP87 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
516176 2016 PW87 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
516177 2016 PQ93 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
516178 2016 PU94 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
516179 2016 PG98 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516180 2016 QC46 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
516181 2016 QQ49 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
516182 2016 QN78 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516183 2016 QX84 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
516184 2016 QF88 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
516185 2016 RL1 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516186 2016 RQ16 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
516187 2016 RO29 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516188 2016 RA38 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516189 2016 RJ42 09/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
516190 2016 RK42 28/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
516191 2016 RG45 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516192 2016 RD46 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516193 2016 SR11 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516194 2016 SO12 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
516195 2016 SF16 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
516196 2016 SJ24 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516197 2016 ST25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516198 2016 SQ34 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
516199 2016 SV35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
516200 2016 SM36 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516201 2016 SX36 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
516202 2016 SK38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516203 2016 SF45 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516204 2016 SO49 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516205 2016 TC8 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
516206 2016 TO8 20/09/2011 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
516207 2016 TQ9 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516208 2016 TX24 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516209 2016 TZ29 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
516210 2016 TM31 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516211 2016 TX43 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516212 2016 TF48 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516213 2016 TO56 28/12/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
516214 2016 TB61 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516215 2016 TT72 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516216 2016 TN74 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516217 2016 TT83 19/10/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
516218 2016 TZ85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516219 2016 TP96 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
516220 2016 TQ96 21/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
516221 2016 TA97 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516222 2016 UR3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
516223 2016 UU3 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516224 2016 UZ3 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516225 2016 UZ13 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516226 2016 UL14 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516227 2016 UL17 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
516228 2016 UF24 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516229 2016 UG24 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516230 2016 UX26 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516231 2016 UE30 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516232 2016 UU33 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516233 2016 UC34 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516234 2016 UW34 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516235 2016 UH37 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516236 2016 UO39 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516237 2016 UF41 25/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
516238 2016 UA43 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516239 2016 UO60 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516240 2016 UX64 19/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516241 2016 US66 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
516242 2016 UM72 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516243 2016 UN74 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
516244 2016 UH77 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
516245 2016 UL80 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516246 2016 UA82 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516247 2016 UQ86 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516248 2016 UG87 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516249 2016 UF88 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516250 2016 UQ93 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
516251 2016 UF95 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516252 2016 UY104 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
516253 2016 UG105 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
516254 2016 UC108 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516255 2016 UB124 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516256 2016 UN135 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
516257 2016 UF144 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516258 2016 UL146 14/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
516259 2016 UH148 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516260 2016 UJ148 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
516261 2016 UM148 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516262 2016 UN148 14/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
516263 2016 UO148 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
516264 2016 VC 17/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
516265 2016 VU6 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516266 2016 VZ9 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516267 2016 VG13 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516268 2016 VN13 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
516269 2016 VM15 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516270 2016 VP18 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516271 2016 VL19 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516272 2016 WW5 11/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
516273 2016 WO12 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516274 2016 WX13 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516275 2016 WP15 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
516276 2016 WY16 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516277 2016 WK17 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516278 2016 WQ18 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
516279 2016 WA19 02/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
516280 2016 WK22 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
516281 2016 WC25 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516282 2016 WY25 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
516283 2016 WL27 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516284 2016 WS27 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516285 2016 WA29 02/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516286 2016 WD30 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516287 2016 WR30 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
516288 2016 WL36 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
516289 2016 WG37 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516290 2016 WM38 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516291 2016 WE40 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516292 2016 WZ42 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516293 2016 WE46 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516294 2016 WY47 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516295 2016 WY51 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516296 2016 WK52 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516297 2016 WC53 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
516298 2016 WP53 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516299 2016 WO54 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516300 2016 XD4 27/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516301 2016 XL6 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516302 2016 XQ6 14/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
516303 2016 XQ10 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516304 2016 XV10 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
516305 2016 XK11 11/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
516306 2016 XB15 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516307 2016 XQ16 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
516308 2016 XH21 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516309 2016 YO4 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
516310 2016 YT4 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516311 2016 YC7 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516312 2016 YF7 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516313 2016 YV9 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
516314 2016 YE10 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
516315 2016 YR11 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516316 2016 YC12 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
516317 2016 YP13 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516318 2017 AX5 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516319 2017 AA7 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516320 2017 AP12 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516321 2017 AU12 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
516322 2017 AT14 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
516323 2017 AJ20 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
516324 2017 AZ21 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
516325 2017 BR4 07/02/2013 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
516326 2017 BF10 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
516327 2017 BM13 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516328 2017 BU15 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516329 2017 BY15 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
516330 2017 BC19 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516331 2017 BP20 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516332 2017 BZ32 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516333 2017 BP33 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516334 2017 BS41 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516335 2017 BD44 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516336 2017 BZ45 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516337 2017 BV51 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516338 2017 BO52 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516339 2017 BL63 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
516340 2017 BH64 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
516341 2017 BZ64 24/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
516342 2017 BZ84 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
516343 2017 BH86 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
516344 2017 BL87 27/03/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
516345 2017 BW87 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516346 2017 BS90 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516347 2017 BB92 02/05/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
516348 2017 BK94 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
516349 2017 BO99 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
516350 2017 BQ99 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516351 2017 BV99 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516352 2017 BA105 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516353 2017 BG106 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516354 2017 BJ112 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
516355 2017 BD114 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516356 2017 BR123 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516357 2017 BD127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516358 2017 BE127 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516359 2017 BY127 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516360 2017 BK131 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516361 2017 CG2 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516362 2017 CS4 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
516363 2017 CV5 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516364 2017 CX30 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516365 2017 CG34 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
516366 2017 DP29 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516367 2017 DQ47 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516368 2017 DY52 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516369 2017 DQ88 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
516370 2017 DE112 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516371 2017 DG116 22/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
516372 2017 EK5 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
516373 2017 FA42 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516374 2017 FQ67 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
516375 2017 FR100 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
516376 2017 FD104 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516377 2017 HQ11 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
516378 2017 RT3 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516379 2017 SN34 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516380 2017 WG26 05/08/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
516381 2018 CY7 22/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
516382 2018 CK8 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
516383 2018 CO9 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
516384 2018 CS9 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
516385 2018 CX11 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
516386 2018 DX 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
516387 1995 UL66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
516388 1996 AG15 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516389 1996 BX11 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516390 1996 TZ46 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516391 1997 LG5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516392 1999 VH136 09/11/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
516393 2000 AB22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
516394 2000 BT9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516395 2000 CS150 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516396 2000 WY28 25/11/2000 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
516397 2001 FK126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516398 2001 HW15 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 310 m MPC · JPL
516399 2001 QH55 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
516400 2001 SM222 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516401 2001 SN284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516402 2001 TJ129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
516403 2001 UR19 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516404 2001 US229 16/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
516405 2002 AC33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
516406 2002 CZ44 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516407 2002 GM53 05/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
516408 2002 GB192 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
516409 2002 JG93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
516410 2002 MY3 17/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
516411 2002 OZ37 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516412 2002 PM138 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
516413 2002 QK52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 590 m MPC · JPL
516414 2002 RF244 01/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
516415 2002 RX270 01/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
516416 2002 TC307 04/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
516417 2002 UD5 28/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
516418 2002 VH12 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
516419 2002 VU149 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
516420 2003 FS2 25/03/2003 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
516421 2003 GU21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
516422 2003 GX24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
516423 2003 JC11 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516424 2003 JP18 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516425 2003 SW34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516426 2003 SB435 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
516427 2003 TH8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516428 2003 UR12 21/10/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
516429 2003 UR248 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
516430 2003 UV280 28/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
516431 2004 DZ 16/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
516432 2004 DT9 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516433 2004 EF82 17/02/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
516434 2004 EA115 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516435 2004 FJ29 29/03/2004 Siding Spring SSS 200 m MPC · JPL
516436 2004 FK38 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
516437 2004 GN15 14/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
516438 2004 JA8 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516439 2004 QY27 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516440 2004 RZ160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516441 2004 SY56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
516442 2004 TV185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516443 2004 TY198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516444 2004 TM199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516445 2004 WO8 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
516446 2004 XP40 11/12/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
516447 2005 AP16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
516448 2005 AN44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516449 2005 CE11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516450 2005 CY41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
516451 2005 EZ167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516452 2005 ET211 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
516453 2005 EB253 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
516454 2005 FN4 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
516455 2005 GC36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
516456 2005 GK93 30/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
516457 2005 HM3 20/04/2005 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
516458 2005 JP147 12/05/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
516459 2005 LP7 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
516460 2005 LW7 06/06/2005 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
516461 2005 LF8 06/06/2005 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
516462 2005 LF38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516463 2005 MW13 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516464 2005 ML24 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516465 2005 MQ41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516466 2005 NV81 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516467 2005 OM20 28/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
516468 2005 QY12 24/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
516469 2005 QU55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516470 2005 SV14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516471 2005 SV71 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
516472 2005 SF140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516473 2005 TY12 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516474 2005 TF31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516475 2005 TS51 30/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
516476 2005 TS86 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
516477 2005 TH113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516478 2005 UP4 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
516479 2005 UX31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516480 2005 UK36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516481 2005 UL87 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
516482 2005 UR88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516483 2005 UR120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516484 2005 UT140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516485 2005 UJ160 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516486 2005 UZ219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516487 2005 UO281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516488 2005 UV295 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516489 2005 UB307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516490 2005 UK474 31/10/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
516491 2005 VH43 04/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
516492 2005 VW64 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516493 2005 WR35 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
516494 2005 WH49 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516495 2005 WU164 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516496 2005 WT166 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516497 2005 WP210 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516498 2005 YZ25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516499 2005 YW133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516500 2005 YM134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516501 2005 YN171 28/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
516502 2005 YE263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516503 2006 AK25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516504 2006 AC29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516505 2006 AC38 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516506 2006 AC108 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516507 2006 BV30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
516508 2006 BV100 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516509 2006 BU106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516510 2006 BS182 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516511 2006 BP234 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516512 2006 BJ249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516513 2006 CX68 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516514 2006 DE17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516515 2006 DP173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516516 2006 DQ205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516517 2006 ES2 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
516518 2006 HJ4 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516519 2006 HS26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516520 2006 KS25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516521 2006 KE105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
516522 2006 QC102 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516523 2006 QX145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516524 2006 RE7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516525 2006 RG11 30/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
516526 2006 RB42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516527 2006 RC77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516528 2006 RJ93 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
516529 2006 SK4 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
516530 2006 SZ20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
516531 2006 SF22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
516532 2006 SK100 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516533 2006 SJ110 20/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
516534 2006 SO140 22/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
516535 2006 SZ155 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516536 2006 SF220 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516537 2006 SN227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516538 2006 SV237 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516539 2006 SN246 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
516540 2006 SL269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516541 2006 SX294 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516542 2006 SF312 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516543 2006 SH367 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
516544 2006 SW374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
516545 2006 TY13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
516546 2006 TK89 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516547 2006 TG106 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
516548 2006 UO76 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516549 2006 UL122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516550 2006 UG286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
516551 2006 VR11 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516552 2006 VT46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516553 2006 VT66 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
516554 2006 VH136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516555 2006 VZ137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516556 2006 WG3 30/10/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
516557 2006 WW123 30/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
516558 2006 WY170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516559 2006 XG56 15/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
516560 Annapolisroyal 2006 XL67 12/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,3 km MPC · JPL
516561 2006 YZ35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516562 2007 BF61 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516563 2007 BW69 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516564 2007 CS37 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516565 2007 DH30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516566 2007 DH36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516567 2007 DY92 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516568 2007 DC94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516569 2007 DJ101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
516570 2007 DH112 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516571 2007 DL114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
516572 2007 DR117 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516573 2007 EQ8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516574 2007 ES17 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516575 2007 EC40 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516576 2007 EP58 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516577 2007 ER73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516578 2007 EG103 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
516579 2007 EZ125 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516580 2007 EE128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516581 2007 ED130 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516582 2007 EP167 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516583 2007 EZ176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516584 2007 EQ177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516585 2007 ES219 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516586 2007 FE25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516587 2007 FX36 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516588 2007 FY45 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516589 2007 FZ45 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516590 2007 GX42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516591 2007 GQ50 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516592 2007 GQ66 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516593 2007 HA36 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516594 2007 HU66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516595 2007 HC73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516596 2007 HQ75 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516597 2007 HS79 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516598 2007 HF80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516599 2007 HC92 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
516600 2007 JZ5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516601 2007 JR26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516602 2007 JV35 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516603 2007 JW37 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516604 2007 JK46 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
516605 2007 KG4 18/05/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
516606 2007 LA6 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516607 2007 LD22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516608 2007 MA5 19/05/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
516609 2007 OH11 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
516610 2007 RM177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516611 2007 RX251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516612 2007 SN22 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516613 2007 TT97 17/09/2007 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
516614 2007 TQ362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516615 2007 TM370 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516616 2007 UF26 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516617 2007 UN47 10/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
516618 2007 UJ112 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516619 2007 UZ118 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516620 2007 VR159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516621 2007 YK20 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516622 2007 YB42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516623 2008 AO120 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516624 2008 BC38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516625 2008 BT54 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
516626 2008 CB104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516627 2008 CJ126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
516628 2008 CM153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516629 2008 CZ170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
516630 2008 DY9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516631 2008 DP80 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516632 2008 EB29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516633 2008 EQ58 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516634 2008 EE148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516635 2008 EE164 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516636 2008 FD130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516637 2008 FX132 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516638 2008 GD29 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
516639 2008 GX35 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
516640 2008 GC98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516641 2008 GB110 14/04/2008 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
516642 2008 GX127 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516643 2008 GH137 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
516644 2008 GM144 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516645 2008 HQ7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516646 2008 HM14 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516647 2008 HP46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516648 2008 HB54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516649 2008 JG25 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516650 2008 JB30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516651 2008 KB1 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
516652 2008 KA4 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516653 2008 KH22 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516654 2008 OB 03/07/2008 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
516655 2008 OA7 03/07/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
516656 2008 ON24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516657 2008 OW25 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516658 2008 RU79 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
516659 2008 RY101 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516660 2008 RW147 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516661 2008 SF10 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
516662 2008 SD30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
516663 2008 SK35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516664 2008 SY62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516665 2008 ST66 21/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
516666 2008 SS77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516667 2008 SA99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516668 2008 SE121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516669 2008 SK149 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516670 2008 SD183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516671 2008 SM225 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516672 2008 ST253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516673 2008 SE269 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516674 2008 SF303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516675 2008 SB312 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516676 2008 SD312 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
516677 2008 SF312 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516678 2008 SH312 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516679 2008 SJ312 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516680 2008 SK312 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516681 2008 SL312 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516682 2008 TT1 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516683 2008 TM87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
516684 2008 TF106 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516685 2008 TQ149 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516686 2008 TU191 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
516687 2008 TY191 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516688 2008 TA192 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516689 2008 TD192 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516690 2008 US128 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516691 2008 UD130 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516692 2008 UA150 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516693 2008 UF166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516694 2008 UR180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516695 2008 UT200 30/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
516696 2008 UX342 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516697 2008 UB357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516698 2008 UG358 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516699 2008 UA374 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516700 2008 VK20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516701 2008 VB28 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516702 2008 VV36 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516703 2008 VZ81 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516704 2008 VA82 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516705 2008 VC82 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516706 2008 WA137 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516707 2008 WN140 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
516708 2008 WZ142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516709 2008 YC80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516710 2008 YX80 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
516711 2008 YK136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516712 2008 YA175 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
516713 2009 AP11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516714 2009 AE31 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516715 2009 AV32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516716 2009 BU1 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516717 2009 BK10 23/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
516718 2009 BR39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
516719 2009 BM67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516720 2009 BB107 28/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
516721 2009 BC107 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516722 2009 BR125 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
516723 2009 BZ142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516724 2009 BU182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
516725 2009 DK12 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
516726 2009 DM15 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516727 2009 DV87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516728 2009 DQ88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516729 2009 DR129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
516730 2009 DS138 20/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
516731 2009 DZ144 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
516732 2009 EN5 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516733 2009 EC7 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516734 2009 FG1 17/03/2009 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
516735 2009 FB59 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516736 2009 FG75 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516737 2009 GS5 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
516738 2009 HN6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516739 2009 HR87 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516740 2009 JW8 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516741 2009 KF30 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
516742 2009 QQ51 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516743 2009 RP 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
516744 2009 RM13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516745 2009 RA19 13/09/2009 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
516746 2009 RE19 13/09/2009 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
516747 2009 RY40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516748 2009 SK24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516749 2009 SY74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516750 2009 SO135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516751 2009 SU172 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516752 2009 SJ242 10/09/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
516753 2009 SW255 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
516754 2009 SR256 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516755 2009 SO267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516756 2009 SZ273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516757 2009 SM280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
516758 2009 SX312 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516759 2009 SE328 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516760 2009 SF351 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516761 2009 SX352 16/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
516762 2009 SH370 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
516763 2009 TN21 20/09/2009 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
516764 2009 TC31 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516765 2009 TJ31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516766 2009 UZ62 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516767 2009 US66 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
516768 2009 UO140 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516769 2009 VE95 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516770 2009 VU106 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516771 2009 VY118 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516772 2009 WS39 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
516773 2009 WA71 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516774 2009 WO112 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516775 2009 WC116 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516776 2009 WS127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516777 2009 WY164 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516778 2009 WB208 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516779 2009 WP254 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516780 2009 WK260 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516781 2009 WY269 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516782 2009 XZ5 10/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
516783 2009 XD8 12/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
516784 2010 AL5 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516785 2010 AG33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516786 2010 AO123 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516787 2010 AQ140 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516788 2010 BW109 29/01/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
516789 2010 BH120 30/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
516790 2010 CU235 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
516791 2010 EN107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516792 2010 EW135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
516793 2010 FB91 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
516794 2010 GW34 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
516795 2010 GZ62 10/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
516796 2010 GO126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
516797 2010 GO161 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
516798 2010 HV103 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516799 2010 HY106 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516800 2010 JM35 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516801 2010 JL36 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516802 2010 JA82 21/03/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
516803 2010 JG88 14/05/2010 Catalina CSS 460 m MPC · JPL
516804 2010 JN176 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516805 2010 KU20 17/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
516806 2010 KN35 19/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
516807 2010 KK98 28/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
516808 2010 LW60 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
516809 2010 LC119 14/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
516810 2010 MR12 17/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
516811 2010 MQ80 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
516812 2010 NT5 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516813 2010 NU42 09/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
516814 2010 OT21 18/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
516815 2010 OD75 25/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
516816 2010 OG79 26/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
516817 2010 OW84 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
516818 2010 OS99 28/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
516819 2010 RT42 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
516820 2010 RO111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516821 2010 RZ153 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
516822 2010 RA176 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516823 2010 SY23 09/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
516824 2010 TR21 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
516825 2010 TS58 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
516826 2010 TC67 29/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
516827 2010 TM105 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516828 2010 UX10 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516829 2010 UV57 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516830 2010 UR108 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
516831 2010 VS28 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
516832 2010 VT29 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516833 2010 VY90 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516834 2010 VV112 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516835 2010 WX2 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516836 2010 WH22 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
516837 2010 WO61 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516838 2010 XB80 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516839 2010 YK5 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
516840 2011 AG31 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
516841 2011 AC37 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516842 2011 BQ17 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
516843 2011 BA103 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516844 2011 BN112 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516845 2011 BZ122 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516846 2011 BW164 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
516847 2011 BX164 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
516848 2011 BZ164 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516849 2011 BA165 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
516850 2011 CW27 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516851 2011 CO36 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
516852 2011 CM47 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516853 2011 DX14 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516854 2011 EW23 13/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516855 2011 EC25 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516856 2011 ES43 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516857 2011 EP69 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
516858 2011 ED70 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
516859 2011 ES70 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516860 2011 ET88 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516861 2011 FJ11 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
516862 2011 FA19 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
516863 2011 FS32 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516864 2011 FF78 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516865 2011 FK134 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
516866 2011 GF32 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
516867 2011 GB60 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516868 2011 GC60 08/04/2011 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
516869 2011 HD8 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516870 2011 HC13 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516871 2011 HA17 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516872 2011 HU17 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516873 2011 HT28 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516874 2011 HZ32 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516875 2011 HR33 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
516876 2011 HM39 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
516877 2011 HL64 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516878 2011 HU66 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
516879 2011 HZ66 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516880 2011 HS70 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
516881 2011 JK32 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516882 2011 KU13 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516883 2011 KP28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
516884 2011 KJ45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516885 2011 KE49 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
516886 2011 LJ13 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
516887 2011 MQ5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516888 2011 OD12 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
516889 2011 OC19 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
516890 2011 OZ19 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
516891 2011 OW42 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516892 2011 OE43 29/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
516893 2011 QO20 14/06/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
516894 2011 RX17 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
516895 2011 RP18 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516896 2011 RP20 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516897 2011 SF38 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
516898 2011 SO70 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
516899 2011 SG71 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
516900 2011 ST89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
516901 2011 SW138 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
516902 2011 SM205 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
516903 2011 ST222 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516904 2011 SP259 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516905 2011 SO260 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516906 2011 SN278 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
516907 2011 UM20 11/12/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
516908 2011 UX57 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516909 2011 UN75 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
516910 2011 UE99 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
516911 2011 UG109 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
516912 2011 UJ181 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
516913 2011 US183 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516914 2011 UN241 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
516915 2011 UU246 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516916 2011 UH253 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
516917 2011 UU253 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
516918 2011 UG258 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516919 2011 UA266 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
516920 2011 UY270 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
516921 2011 UK300 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516922 2011 UM333 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
516923 2011 UL396 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
516924 2011 UL414 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
516925 2011 UX414 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
516926 2011 UY414 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516927 2011 WY2 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
516928 2011 WZ105 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
516929 2011 WJ128 15/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
516930 2011 WQ134 20/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
516931 2011 WS134 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
516932 2011 YK27 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516933 2011 YA77 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
516934 2012 AY10 14/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
516935 2012 AM13 18/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
516936 2012 AX24 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
516937 2012 BB 24/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
516938 2012 BE3 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
516939 2012 BS57 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
516940 2012 BX69 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516941 2012 BO70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516942 2012 BE71 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
516943 2012 BB81 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516944 2012 BD94 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
516945 2012 BA101 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
516946 2012 BH111 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516947 2012 BK112 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516948 2012 BK142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516949 2012 BZ155 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516950 2012 BL156 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
516951 2012 BG157 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
516952 2012 CX8 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
516953 2012 CX15 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
516954 2012 CV30 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
516955 2012 CY51 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
516956 2012 DO6 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516957 2012 DS20 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
516958 2012 DZ24 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516959 2012 DV36 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
516960 2012 DX45 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
516961 2012 DE48 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
516962 2012 DL71 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
516963 2012 DE90 07/08/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
516964 2012 DS90 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
516965 2012 DR94 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
516966 2012 DO101 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516967 2012 EL2 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
516968 2012 FO38 23/02/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
516969 2012 FN65 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
516970 2012 FU65 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
516971 2012 FQ75 22/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
516972 2012 FG85 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516973 2012 FH85 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
516974 2012 GJ21 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
516975 2012 GG41 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
516976 2012 HM1 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 190 m MPC · JPL
516977 2012 HZ84 17/04/2012 Las Campanas New Horizons KBO Search cubewano ( 74 km MPC · JPL
516978 2012 JL6 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
516979 2012 JH37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
516980 2012 KJ1 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
516981 2012 KD52 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
516982 2012 OO6 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
516983 2012 PM1 01/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
516984 2012 PN28 07/07/2010 WISE WISE APO 1,8 km MPC · JPL
516985 2012 PS44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
516986 2012 QP10 28/07/2005 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
516987 2012 QE43 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
516988 2012 QY52 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
516989 2012 QZ52 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
516990 2012 QC53 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
516991 2012 RN14 06/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
516992 2012 RS37 19/06/1998 Caussols ODAS 940 m MPC · JPL
516993 2012 RC41 15/09/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
516994 2012 RL43 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
516995 2012 SF28 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
516996 2012 SH33 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
516997 2012 SD69 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
516998 2012 SP69 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
516999 2012 TY24 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
517000 2012 TR25 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001