Danh sách tiểu hành tinh/482001–483000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482001 2009 SR125 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482002 2009 SL141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482003 2009 SZ150 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482004 2009 SL151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482005 2009 SN158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482006 2009 SA180 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
482007 2009 SN186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482008 2009 SY228 26/09/2009 LightBuckets LightBuckets Obs. 650 m MPC · JPL
482009 2009 SS234 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
482010 2009 SL267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482011 2009 SK298 21/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
482012 2009 TB21 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
482013 2009 TN36 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
482014 2009 TA47 15/10/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
482015 2009 US13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482016 2009 UT24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482017 2009 UW28 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482018 2009 UB99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482019 2009 UQ121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482020 2009 UU127 28/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
482021 2009 UR147 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482022 2009 UX152 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482023 2009 VY 16/10/2009 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
482024 2009 VM3 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482025 2009 VP7 08/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
482026 2009 VX43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482027 2009 VS45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482028 2009 VN54 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
482029 2009 VK71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482030 2009 VE94 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482031 2009 VK95 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482032 2009 VH115 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482033 2009 WB17 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482034 2009 WA23 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482035 2009 WL23 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482036 2009 WZ26 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482037 2009 WO36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482038 2009 WR71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482039 2009 WH78 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
482040 2009 WZ84 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482041 2009 WT105 25/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 680 m MPC · JPL
482042 2009 WO142 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482043 2009 WF165 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482044 2009 WJ223 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482045 2009 WL234 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482046 2009 WD236 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482047 2009 WB256 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482048 2009 WT259 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482049 2009 XG8 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
482050 2009 XF15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482051 2009 XH19 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482052 2009 YB3 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482053 2009 YK9 06/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
482054 2010 AE 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
482055 2010 AH30 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482056 2010 AG64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
482057 2010 AM70 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
482058 2010 AF80 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
482059 2010 BF2 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482060 2010 BA4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
482061 2010 BN62 21/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
482062 2010 CF4 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482063 2010 CA12 06/02/2010 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
482064 2010 CR31 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482065 2010 CO68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482066 2010 CV73 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
482067 2010 CH99 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482068 2010 CU111 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482069 2010 CV113 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
482070 2010 CD134 15/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
482071 2010 CT139 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482072 2010 CR249 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482073 2010 DJ23 18/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
482074 2010 DV34 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
482075 2010 DR79 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482076 2010 EH32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482077 2010 EU40 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482078 2010 EY42 12/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
482079 2010 ED71 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482080 2010 ED86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
482081 2010 EG109 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482082 2010 EM127 15/03/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
482083 2010 EB132 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482084 2010 FL6 16/03/2010 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
482085 2010 GV128 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482086 2010 HG8 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482087 2010 HP21 22/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
482088 2010 HW22 25/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
482089 2010 HM103 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482090 2010 JD48 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482091 2010 JS57 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482092 2010 JF118 09/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
482093 2010 JZ157 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482094 2010 LD46 08/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
482095 2010 LM101 13/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
482096 2010 LV114 13/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
482097 2010 LF132 16/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
482098 2010 MV1 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
482099 2010 MM11 17/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
482100 2010 MR28 19/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482101 2010 MB43 16/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
482102 2010 MX45 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
482103 2010 MG59 24/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
482104 2010 MU71 25/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
482105 2010 MS74 26/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
482106 2010 MX79 26/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
482107 2010 MD80 26/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
482108 2010 MC83 27/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
482109 2010 MG100 29/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
482110 2010 MX108 30/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
482111 2010 NT1 04/07/2010 WISE WISE 380 m MPC · JPL
482112 2010 NN17 06/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
482113 2010 NF20 02/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
482114 2010 NZ32 08/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
482115 2010 NM52 10/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
482116 2010 NC67 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
482117 2010 NQ77 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
482118 2010 NH98 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
482119 2010 OW21 18/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
482120 2010 OG24 18/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
482121 2010 OZ42 21/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
482122 2010 OF80 26/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
482123 2010 OG110 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
482124 2010 OD124 31/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
482125 2010 PX2 15/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
482126 2010 PJ63 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482127 2010 PR70 10/08/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
482128 2010 RY1 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482129 2010 RC5 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 2,3 km MPC · JPL
482130 2010 RN50 11/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
482131 2010 RS81 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482132 2010 RF100 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482133 2010 RG116 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482134 2010 RB154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482135 2010 RU155 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
482136 2010 RB172 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482137 2010 RT174 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482138 2010 RL176 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482139 2010 RP182 09/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
482140 2010 RC183 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482141 2010 RR183 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482142 2010 SE13 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
482143 2010 SE20 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482144 2010 SJ26 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
482145 2010 TP8 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
482146 2010 TD9 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482147 2010 TD10 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482148 2010 TA13 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482149 2010 TF14 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482150 2010 TL23 10/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
482151 2010 TP30 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482152 2010 TT32 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482153 2010 TB34 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482154 2010 TN36 03/10/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
482155 2010 TY38 24/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
482156 2010 TA57 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482157 2010 TR67 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482158 2010 TN71 30/09/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
482159 2010 TN79 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482160 2010 TV79 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482161 2010 TG86 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482162 2010 TN92 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482163 2010 TC100 09/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
482164 2010 TD101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482165 2010 TL120 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482166 2010 TP121 28/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
482167 2010 TQ152 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482168 2010 TS153 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482169 2010 TD159 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482170 2010 TH172 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482171 2010 TU172 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482172 2010 TU176 09/10/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
482173 2010 TG178 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482174 2010 TZ183 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482175 2010 TC186 30/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
482176 2010 TQ189 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482177 2010 UA8 18/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
482178 2010 UV10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482179 2010 UN30 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482180 2010 UT31 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482181 2010 UQ32 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482182 2010 UJ36 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
482183 2010 UY37 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482184 2010 UN44 30/10/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
482185 2010 UN51 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
482186 2010 UC57 01/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
482187 2010 UW62 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
482188 2010 UD63 30/10/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
482189 2010 UL75 11/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
482190 2010 US75 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482191 2010 UR86 25/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
482192 2010 UL90 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
482193 2010 UO101 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482194 2010 VN40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482195 2010 VU59 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482196 2010 VL64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482197 2010 VG71 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482198 2010 VO91 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
482199 2010 VX93 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482200 2010 VA103 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482201 2010 VV115 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482202 2010 VW118 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482203 2010 VV160 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482204 2010 VU170 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482205 2010 VF173 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
482206 2010 VR175 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
482207 2010 VU180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482208 2010 VQ199 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
482209 2010 VB213 23/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
482210 2010 VW214 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482211 2010 VA215 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482212 2010 WM11 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482213 2010 WP11 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482214 2010 WG31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482215 2010 WY40 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482216 2010 WX44 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482217 2010 WO52 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
482218 2010 WM74 07/11/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
482219 2010 XS1 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
482220 2010 XC21 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
482221 2010 XF21 06/11/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
482222 2010 XW27 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482223 2010 XJ30 02/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
482224 2010 XF66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482225 2010 XS74 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482226 2011 AP21 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
482227 2011 AB47 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482228 2011 BH10 22/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 930 m MPC · JPL
482229 2011 BG23 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482230 2011 BW79 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482231 2011 BZ91 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482232 2011 CO25 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482233 2011 CR50 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
482234 2011 CG71 28/01/2011 Catalina CSS 110 m MPC · JPL
482235 2011 CS107 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
482236 2011 EC78 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482237 2011 FS20 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482238 2011 FR28 25/03/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
482239 2011 FP67 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482240 2011 FE80 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482241 2011 FV99 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482242 2011 GH72 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482243 2011 GO74 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482244 2011 HR 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 390 m MPC · JPL
482245 2011 HN29 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482246 2011 HB66 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482247 2011 HZ92 08/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482248 2011 JS25 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482249 2011 KT21 19/04/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
482250 2011 LL2 05/06/2011 Catalina CSS AMO · PHA · 370 m MPC · JPL
482251 2011 MW4 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482252 2011 NO3 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482253 2011 OA11 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
482254 2011 OK22 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
482255 2011 OD41 17/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
482256 2011 PC1 30/06/2011 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
482257 2011 PM1 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
482258 2011 PV9 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482259 2011 QO26 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482260 2011 QV27 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
482261 2011 QP32 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482262 2011 QJ45 08/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
482263 2011 QR54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482264 2011 QW73 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482265 2011 QQ89 05/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,7 km MPC · JPL
482266 2011 QK99 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
482267 2011 RC3 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482268 2011 RG4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
482269 2011 RG16 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482270 2011 RM17 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
482271 2011 RR19 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482272 2011 SX6 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482273 2011 SX19 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
482274 2011 SU63 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482275 2011 SU103 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482276 2011 SY117 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
482277 2011 SJ121 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482278 2011 SS122 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482279 2011 SO135 21/09/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
482280 2011 SX146 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482281 2011 SC213 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482282 2011 SJ215 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482283 2011 SH227 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482284 2011 SF231 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482285 2011 SM245 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482286 2011 SU256 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482287 2011 SL268 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482288 2011 TL1 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482289 2011 TU2 22/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
482290 2011 TQ7 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482291 2011 TT8 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482292 2011 TV11 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482293 2011 TO13 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482294 2011 TH15 21/09/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
482295 2011 TS15 21/09/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
482296 2011 UM1 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482297 2011 UJ6 21/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482298 2011 UG53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482299 2011 UH68 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482300 2011 UC80 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482301 2011 UT85 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482302 2011 UR87 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482303 2011 UJ92 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482304 2011 UF95 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482305 2011 UC97 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482306 2011 UL126 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482307 2011 UT128 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
482308 2011 UA133 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482309 2011 UF146 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
482310 2011 UR161 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482311 2011 UV180 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482312 2011 UE193 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482313 2011 UF201 25/10/2011 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
482314 2011 UF207 23/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
482315 2011 US209 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
482316 2011 UP228 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482317 2011 UV236 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482318 2011 UA238 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482319 2011 UQ239 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482320 2011 UT242 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482321 2011 UE244 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482322 2011 UC249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482323 2011 UJ251 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482324 2011 UT262 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482325 2011 UA263 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
482326 2011 UU273 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482327 2011 UG284 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482328 2011 UH297 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482329 2011 UM306 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
482330 2011 UC314 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482331 2011 UX327 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482332 2011 UX329 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482333 2011 UL335 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482334 2011 UE343 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482335 2011 UJ351 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482336 2011 UT353 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482337 2011 UR390 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482338 2011 UO391 31/12/2002 Socorro LINEAR 18466| 2,8 km MPC · JPL
482339 2011 UF402 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
482340 2011 VC10 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482341 2011 VP16 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482342 2011 VX21 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482343 2011 VT22 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482344 2011 WL15 22/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
482345 2011 WH17 12/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
482346 2011 WX17 17/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
482347 2011 WU22 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482348 2011 WH44 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482349 2011 WE58 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482350 2011 WN60 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482351 2011 WW70 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482352 2011 WS76 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482353 2011 WH79 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482354 2011 WE87 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482355 2011 WS98 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482356 2011 WU105 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482357 2011 WF118 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482358 2011 WS118 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482359 2011 WQ119 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
482360 2011 WH130 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482361 2011 WF150 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
482362 2011 WH152 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482363 2011 XP1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482364 2011 YZ10 01/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
482365 2011 YN12 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482366 2011 YP13 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482367 2011 YL14 13/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
482368 2011 YB17 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
482369 2011 YO20 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
482370 2011 YL24 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482371 2011 YH35 08/08/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
482372 2011 YB44 22/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482373 2011 YC47 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482374 2011 YC53 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482375 2011 YJ60 18/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
482376 2011 YC66 25/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
482377 2011 YF69 11/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
482378 2011 YS75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482379 2011 YC76 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482380 2011 YS77 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
482381 2012 AN3 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482382 2012 AQ3 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
482383 2012 AZ3 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482384 2012 AT7 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
482385 2012 AT8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482386 2012 AP13 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
482387 2012 AD14 01/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
482388 2012 AW16 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482389 2012 AT18 23/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
482390 2012 AX19 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482391 2012 AN23 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
482392 2012 BG5 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
482393 2012 BR6 07/10/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
482394 2012 BH10 29/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
482395 2012 BN12 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482396 2012 BD13 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482397 2012 BO15 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482398 2012 BV16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
482399 2012 BW21 25/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
482400 2012 BX24 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482401 2012 BO28 17/12/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
482402 2012 BR31 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482403 2012 BD32 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482404 2012 BO37 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482405 2012 BY46 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482406 2012 BD60 01/12/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
482407 2012 BS68 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
482408 2012 BZ69 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482409 2012 BO73 15/03/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
482410 2012 BY73 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482411 2012 BL74 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482412 2012 BJ77 19/01/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
482413 2012 BL82 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482414 2012 BK93 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482415 2012 BB94 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482416 2012 BA106 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482417 2012 BH109 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482418 2012 BN121 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482419 2012 BB126 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
482420 2012 BK132 27/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
482421 2012 BP133 01/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
482422 2012 BT136 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482423 2012 BN137 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482424 2012 CS5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482425 2012 CB8 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482426 2012 CG9 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
482427 2012 CZ16 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482428 2012 CT18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
482429 2012 CK29 05/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
482430 2012 CV32 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
482431 2012 CH37 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
482432 2012 CN41 30/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482433 2012 CV51 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482434 2012 CD53 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482435 2012 CS54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482436 2012 CC56 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482437 2012 DC4 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482438 2012 DK5 29/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
482439 2012 DM8 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482440 2012 DS12 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
482441 2012 DZ14 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
482442 2012 DS26 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
482443 2012 DG28 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482444 2012 DV29 02/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
482445 2012 DG36 31/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482446 2012 DH38 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482447 2012 DD39 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482448 2012 DR55 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482449 2012 DV58 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482450 2012 DR61 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
482451 2012 DY62 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482452 2012 DF79 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
482453 2012 ES8 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482454 2012 EY9 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482455 2012 FZ1 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482456 2012 FL3 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482457 2012 FH44 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,4 km MPC · JPL
482458 2012 FA72 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482459 2012 FK72 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
482460 2012 GD12 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482461 2012 GP29 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482462 2012 HB57 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
482463 2012 JL 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482464 2012 JL62 14/05/2012 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
482465 2012 KH47 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
482466 2012 KM48 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482467 2012 LK9 12/06/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 930 m MPC · JPL
482468 2012 OG3 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482469 2012 OM3 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482470 2012 PA26 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482471 2012 QR23 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482472 2012 QU38 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482473 2012 QP49 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482474 2012 RJ1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482475 2012 RK1 28/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482476 2012 RC6 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
482477 2012 RX6 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
482478 2012 RM8 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482479 2012 RJ14 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
482480 2012 RM18 24/12/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
482481 2012 RU22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482482 2012 RY23 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482483 2012 RC32 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482484 2012 RU40 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482485 2012 RC43 15/09/2012 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
482486 2012 SP9 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
482487 2012 SY12 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482488 2012 SW20 18/09/2012 Catalina CSS APO · 410 m MPC · JPL
482489 2012 SF26 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482490 2012 SW27 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482491 2012 SW38 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
482492 2012 SX54 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
482493 2012 SD56 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482494 2012 SJ66 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482495 2012 TM1 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482496 2012 TV2 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
482497 2012 TN6 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482498 2012 TO12 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
482499 2012 TR12 18/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
482500 2012 TO21 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482501 2012 TQ25 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
482502 2012 TX33 14/09/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
482503 2012 TA35 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482504 2012 TW68 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482505 2012 TQ78 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
482506 2012 TE86 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482507 2012 TE104 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482508 2012 TM104 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482509 2012 TT115 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482510 2012 TP131 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482511 2012 TH134 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482512 2012 TO134 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
482513 2012 TV148 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
482514 2012 TH154 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
482515 2012 TD155 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482516 2012 TC159 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482517 2012 TC162 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482518 2012 TX165 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482519 2012 TB167 04/12/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
482520 2012 TR189 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482521 2012 TU196 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482522 2012 TR206 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482523 2012 TK219 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482524 2012 TE224 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482525 2012 TT226 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482526 2012 TF267 29/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
482527 2012 TE288 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482528 2012 TF301 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482529 2012 TK310 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482530 2012 TG314 14/10/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
482531 2012 TB322 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482532 2012 UQ 02/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482533 2012 UA34 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
482534 2012 UL35 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482535 2012 UR43 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482536 2012 UQ45 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482537 2012 UB52 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482538 2012 UG55 22/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
482539 2012 UZ66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482540 2012 UA70 27/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
482541 2012 UR76 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
482542 2012 UF84 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482543 2012 UU107 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
482544 2012 UZ130 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482545 2012 UV131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482546 2012 UY132 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
482547 2012 UP133 19/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
482548 2012 UF141 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482549 2012 UK168 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
482550 2012 UV171 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482551 2012 VH9 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482552 2012 VV10 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482553 2012 VE25 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482554 2012 VW36 05/11/2010 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
482555 2012 VP43 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482556 2012 VG52 21/12/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
482557 2012 VL54 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482558 2012 VU64 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
482559 2012 VS70 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482560 2012 VF71 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482561 2012 VZ79 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
482562 2012 VN82 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 360 m MPC · JPL
482563 2012 VR84 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
482564 2012 VE90 06/09/2008 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
482565 2012 VN98 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
482566 2012 WK4 19/11/2012 Siding Spring SSS 180 m MPC · JPL
482567 2012 WH6 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482568 2012 WL7 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482569 2012 WO7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482570 2012 WP16 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482571 2012 WT16 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482572 2012 WW23 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482573 2012 WL24 18/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482574 2012 WE27 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482575 2012 WY32 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482576 2012 XO28 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482577 2012 XV36 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
482578 2012 XK38 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482579 2012 XR40 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482580 2012 XH43 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482581 2012 XO43 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482582 2012 XA46 22/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
482583 2012 XM48 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
482584 2012 XA53 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482585 2012 XC53 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482586 2012 XH57 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
482587 2012 XE84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482588 2012 XP88 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482589 2012 XX93 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482590 2012 XP94 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482591 2012 XL105 27/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
482592 2012 XE106 28/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
482593 2012 XJ109 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
482594 2012 XJ117 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482595 2012 XH119 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482596 2012 XZ119 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482597 2012 XB130 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482598 2012 XN135 16/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
482599 2012 XB145 11/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482600 2012 XV145 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482601 2012 XO152 19/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
482602 2012 YL4 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482603 2012 YQ4 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482604 2013 AL3 07/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
482605 2013 AT3 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
482606 2013 AQ5 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
482607 2013 AJ9 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482608 2013 AB12 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482609 2013 AE13 27/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
482610 2013 AW18 20/02/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
482611 2013 AT19 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482612 2013 AB21 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482613 2013 AY21 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482614 2013 AB22 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482615 2013 AB23 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482616 2013 AM26 22/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
482617 2013 AK35 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482618 2013 AQ35 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482619 2013 AE36 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482620 2013 AZ38 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482621 2013 AJ43 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482622 2013 AU48 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482623 2013 AK53 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482624 2013 AR53 20/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
482625 2013 AM56 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482626 2013 AD57 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482627 2013 AK61 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482628 2013 AM69 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
482629 2013 AX69 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482630 2013 AN73 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
482631 2013 AM75 22/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
482632 2013 AN79 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482633 2013 AE80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482634 2013 AJ84 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482635 2013 AQ84 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482636 2013 AD85 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482637 2013 AB89 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482638 2013 AK94 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482639 2013 AH105 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482640 2013 AZ110 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
482641 2013 AR115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482642 2013 AV115 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482643 2013 AB118 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482644 2013 AO123 05/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
482645 2013 AZ125 04/01/2013 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
482646 2013 AK126 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
482647 2013 AV129 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482648 2013 BA4 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482649 2013 BF13 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482650 2013 BK18 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
482651 2013 BT39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482652 2013 BE40 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482653 2013 BB49 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482654 2013 BF52 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
482655 2013 BH56 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482656 2013 BD57 15/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
482657 2013 BJ57 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482658 2013 BK58 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482659 2013 BV58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482660 2013 BM64 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482661 2013 BT64 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482662 2013 BT66 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482663 2013 BJ73 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
482664 2013 BV78 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482665 2013 BT80 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482666 2013 CV5 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482667 2013 CQ10 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482668 2013 CW11 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482669 2013 CQ16 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
482670 2013 CM19 27/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
482671 2013 CX22 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
482672 2013 CQ24 07/09/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
482673 2013 CU27 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482674 2013 CT48 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482675 2013 CX50 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
482676 2013 CW52 29/12/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
482677 2013 CS54 03/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
482678 2013 CV63 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482679 2013 CC65 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482680 2013 CW65 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482681 2013 CW66 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482682 2013 CD67 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482683 2013 CN67 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482684 2013 CD68 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482685 2013 CN68 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
482686 2013 CB71 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482687 2013 CG71 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482688 2013 CU77 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482689 2013 CO79 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482690 2013 CZ90 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482691 2013 CX101 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482692 2013 CP112 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
482693 2013 CJ114 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482694 2013 CN121 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
482695 2013 CK124 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482696 2013 CL124 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482697 2013 CB134 28/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
482698 2013 CF135 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482699 2013 CO136 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
482700 2013 CT137 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482701 2013 CV140 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
482702 2013 CC155 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482703 2013 CQ184 18/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
482704 2013 CL186 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482705 2013 CX190 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482706 2013 CG193 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482707 2013 CV202 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482708 2013 CU203 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482709 2013 CF208 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482710 2013 CS214 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482711 2013 DJ 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482712 2013 DX2 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482713 2013 DE8 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482714 2013 DL9 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482715 2013 DO9 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482716 2013 DR10 11/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
482717 2013 DU15 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482718 2013 ET9 15/10/2002 Palomar NEAT 210 m MPC · JPL
482719 2013 EO18 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482720 2013 EP18 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482721 2013 EA22 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482722 2013 EN30 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482723 2013 ES30 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482724 2013 EO32 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482725 2013 EW35 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482726 2013 EM40 14/01/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
482727 2013 EJ57 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482728 2013 EE64 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
482729 2013 EG79 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
482730 2013 EA84 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482731 2013 EB84 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
482732 2013 EV86 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482733 2013 EP87 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482734 2013 EH90 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
482735 2013 EK93 17/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482736 2013 EQ99 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482737 2013 EZ102 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
482738 2013 EX105 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482739 2013 EO112 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482740 2013 EB114 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482741 2013 EA121 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
482742 2013 EB121 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482743 2013 ED123 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482744 2013 EW126 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482745 2013 EX126 07/03/2013 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
482746 2013 EM128 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482747 2013 FV 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
482748 2013 FK2 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482749 2013 FB4 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482750 2013 FQ5 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482751 2013 FZ6 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482752 2013 FW9 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
482753 2013 FO13 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482754 2013 GM6 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
482755 2013 GQ14 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482756 2013 GK18 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482757 2013 GQ24 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482758 2013 GB28 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
482759 2013 GA38 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482760 2013 GO38 05/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
482761 2013 GZ48 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482762 2013 GM52 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482763 2013 GK55 10/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
482764 2013 GF56 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482765 2013 GZ68 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
482766 2013 GF69 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
482767 2013 GZ70 16/03/2013 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
482768 2013 GN73 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482769 2013 GJ75 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482770 2013 GS75 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482771 2013 GO93 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482772 2013 GK95 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482773 2013 GM95 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
482774 2013 GP107 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482775 2013 GP126 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
482776 2013 GT131 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482777 2013 HQ12 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
482778 2013 HO26 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
482779 2013 HT55 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482780 2013 HV69 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482781 2013 HO85 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
482782 2013 HH119 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482783 2013 JZ34 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
482784 2013 JD63 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
482785 2013 KD1 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482786 2013 KX7 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482787 2013 KB17 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
482788 2013 LU3 01/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482789 2013 LY10 10/05/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
482790 2013 LS11 04/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
482791 2013 LX15 23/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
482792 2013 LO17 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
482793 2013 LP22 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482794 2013 MG5 28/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
482795 2013 PO29 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482796 2013 QJ10 24/08/2013 La Sagra Mallorca Obs. 450 m MPC · JPL
482797 2013 QX46 03/12/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
482798 2013 QK48 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
482799 2013 RQ4 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
482800 2013 RU16 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482801 2013 RO73 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482802 2013 TL114 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
482803 2013 TY135 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482804 2013 UM 11/06/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
482805 2013 VB2 01/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
482806 2013 WH4 16/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
482807 2013 WY15 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482808 2013 WE17 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482809 2013 WU25 28/09/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
482810 2013 WK26 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482811 2013 WR57 10/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
482812 2013 WJ60 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482813 2013 WH67 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482814 2013 WM71 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482815 2013 WE83 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482816 2013 WS90 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482817 2013 WX96 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
482818 2013 WT99 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482819 2013 WB108 06/10/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
482820 2013 XL10 13/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
482821 2013 XL12 07/12/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
482822 2013 XH21 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
482823 2013 XX21 03/11/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
482824 2013 XC26 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 584 km MPC · JPL
482825 2013 YK5 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
482826 2013 YC17 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
482827 2013 YU37 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
482828 2013 YB65 17/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
482829 2013 YL68 16/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
482830 2013 YF73 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
482831 2013 YC84 23/07/1998 Caussols ODAS 860 m MPC · JPL
482832 2013 YU95 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482833 2013 YZ99 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482834 2013 YE116 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
482835 2014 AH7 25/09/1998 Xinglong SCAP 860 m MPC · JPL
482836 2014 AR16 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482837 2014 AD47 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482838 2014 BR4 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
482839 2014 BQ7 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482840 2014 BO20 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
482841 2014 BO22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482842 2014 BR22 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482843 2014 BU34 19/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
482844 2014 BT55 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482845 2014 BD59 12/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482846 2014 CC5 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482847 2014 CS7 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482848 2014 DS15 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482849 2014 DO23 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482850 2014 DR33 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482851 2014 DT34 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482852 2014 DP41 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
482853 2014 DR42 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482854 2014 DN51 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482855 2014 DY51 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
482856 2014 DJ64 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
482857 2014 DW72 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
482858 2014 DH88 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
482859 2014 DB91 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
482860 2014 DO97 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482861 2014 DF107 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482862 2014 DO110 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482863 2014 DN115 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482864 2014 DA119 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
482865 2014 DC129 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482866 2014 DL129 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482867 2014 DT129 13/07/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
482868 2014 DM134 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482869 2014 DT135 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482870 2014 EB2 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482871 2014 ER5 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
482872 2014 EM6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
482873 2014 EZ16 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
482874 2014 EM19 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482875 2014 ER21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482876 2014 EV21 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
482877 2014 EA22 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482878 2014 EW22 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482879 2014 ED30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482880 2014 EX31 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
482881 2014 ER32 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
482882 2014 EE42 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482883 2014 EK48 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482884 2014 EQ51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
482885 2014 FC14 01/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
482886 2014 FL16 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
482887 2014 FU17 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482888 2014 FH38 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
482889 2014 FT51 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482890 2014 FR53 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482891 2014 FC65 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482892 2014 FR66 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482893 2014 FX66 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482894 2014 GD5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
482895 2014 GS6 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482896 2014 GX15 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
482897 2014 GZ25 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
482898 2014 GW41 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
482899 2014 GT42 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
482900 2014 HG3 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
482901 2014 HA12 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
482902 2014 HG14 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482903 2014 HP18 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482904 2014 HO22 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
482905 2014 HX25 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482906 2014 HA26 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
482907 2014 HB30 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
482908 2014 HT31 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
482909 2014 HD38 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
482910 2014 HV42 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482911 2014 HR47 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
482912 2014 HW51 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482913 2014 HT70 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482914 2014 HV73 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
482915 2014 HB93 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
482916 2014 HO112 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482917 2014 HL135 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
482918 2014 HO145 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
482919 2014 HK155 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482920 2014 HM159 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
482921 2014 HR159 03/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
482922 2014 HF161 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
482923 2014 HL164 07/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
482924 2014 HJ183 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482925 2014 HF185 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482926 2014 HA187 10/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
482927 2014 HE195 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
482928 2014 JW 18/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
482929 2014 JZ4 16/01/1997 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
482930 2014 JY10 07/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
482931 2014 JB17 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
482932 2014 JG24 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482933 2014 JC27 18/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
482934 2014 JH29 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
482935 2014 JX36 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482936 2014 JR38 23/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
482937 2014 JO48 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482938 2014 JO52 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482939 2014 JM59 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482940 2014 JH61 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
482941 2014 JP61 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
482942 2014 JS61 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
482943 2014 JJ62 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482944 2014 JL67 26/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
482945 2014 JJ69 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482946 2014 JM69 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
482947 2014 JU77 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
482948 2014 KG1 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
482949 2014 KV2 11/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
482950 2014 KV15 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
482951 2014 KZ18 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
482952 2014 KP26 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
482953 2014 KR26 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482954 2014 KJ36 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482955 2014 KB42 13/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
482956 2014 KJ43 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482957 2014 KR43 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
482958 2014 KJ52 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482959 2014 KG56 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482960 2014 KK58 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
482961 2014 KO59 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
482962 2014 KS65 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
482963 2014 KA67 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482964 2014 KD67 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
482965 2014 KK67 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482966 2014 KY68 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
482967 2014 KE69 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
482968 2014 KK69 20/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
482969 2014 KY79 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
482970 2014 KM82 13/09/2009 XuYi PMO NEO 5,1 km MPC · JPL
482971 2014 KA94 02/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
482972 2014 KY95 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482973 2014 KT98 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482974 2014 LL 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
482975 2014 LX3 27/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
482976 2014 LF8 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
482977 2014 LF28 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482978 2014 MS8 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
482979 2014 MO23 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
482980 2014 MK28 10/06/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
482981 2014 ME48 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482982 2014 NP55 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
482983 2014 NP62 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
482984 2014 OJ7 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
482985 2014 OY13 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
482986 2014 OD52 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
482987 2014 OM88 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
482988 2014 OH90 01/04/2013 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
482989 2014 OV159 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
482990 2014 OK165 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
482991 2014 OA333 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482992 2014 OP346 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
482993 2014 OO372 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
482994 2014 PK7 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
482995 2014 QD38 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
482996 2014 QJ72 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
482997 2014 QR102 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
482998 2014 QS271 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
482999 2014 QZ285 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
483000 2014 QP300 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001