Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/520001–521000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520001 2013 TH170 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520002 2013 TM170 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520003 2013 TN170 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520004 2013 TP170 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520005 2013 TU170 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520006 2013 TZ170 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520007 2013 TC171 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520008 2013 UQ19 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520009 2013 UU19 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520010 2013 UV19 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520011 2013 UH20 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520012 2013 UN20 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520013 2013 UQ20 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520014 2013 UT20 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520015 2013 UY20 26/10/2013 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
520016 2013 UZ20 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520017 2013 UB21 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
520018 2013 UE21 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520019 2013 UH21 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
520020 2013 UL21 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520021 2013 UO21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520022 2013 UP21 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520023 2013 UA22 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520024 2013 UB22 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520025 2013 UD22 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520026 2013 VB27 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520027 2013 VG27 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
520028 2013 VJ27 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520029 2013 VU27 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520030 2013 VY27 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520031 2013 VZ27 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520032 2013 VE28 02/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520033 2013 VF28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520034 2013 VG28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520035 2013 VJ28 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520036 2013 VK28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520037 2013 VP28 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
520038 2013 VT28 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520039 2013 VU28 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520040 2013 VW28 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520041 2013 VA29 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520042 2013 VE29 21/12/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
520043 2013 VJ29 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520044 2013 VL29 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
520045 2013 VN29 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520046 2013 VP29 02/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
520047 2013 VV29 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520048 2013 VW29 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520049 2013 VY29 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
520050 2013 VZ29 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520051 2013 VA30 09/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
520052 2013 VE30 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520053 2013 VF30 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520054 2013 VK30 06/11/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
520055 2013 VO30 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520056 2013 VQ30 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520057 2013 VR30 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520058 2013 VT30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520059 2013 WR111 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520060 2013 WS111 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520061 2013 WU111 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
520062 2013 WX111 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520063 2013 WY111 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520064 2013 WZ111 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520065 2013 WB112 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
520066 2013 WH112 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
520067 2013 WP112 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
520068 2013 WQ112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520069 2013 WU112 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520070 2013 WX112 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520071 2013 WY112 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520072 2013 WA113 30/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
520073 2013 WC113 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520074 2013 WK113 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520075 2013 WL113 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520076 2013 WM113 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520077 2013 WO113 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520078 2013 WP113 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520079 2013 XD27 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520080 2013 XE27 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520081 2013 XG27 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520082 2013 XL27 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520083 2013 XN27 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520084 2013 XR27 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520085 2013 XS27 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520086 2013 XT27 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520087 2013 XW27 12/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520088 2013 XZ27 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520089 2013 YJ88 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520090 2013 YB104 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520091 2013 YE146 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520092 2013 YQ153 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520093 2013 YR153 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520094 2013 YS153 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520095 2013 YU153 25/12/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
520096 2013 YW153 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520097 2013 YA154 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520098 2013 YD154 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520099 2013 YE154 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520100 2013 YF154 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520101 2013 YK154 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520102 2013 YN154 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520103 2013 YR154 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520104 2013 YU154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520105 2013 YV154 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520106 2014 AO9 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520107 2014 AK22 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520108 2014 AE42 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520109 2014 AG43 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520110 2014 AK47 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520111 2014 AL58 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
520112 2014 AN58 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520113 2014 AP58 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520114 2014 AQ58 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
520115 2014 AY58 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520116 2014 AZ58 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520117 2014 AB59 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520118 2014 AE59 25/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
520119 2014 AF59 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
520120 2014 AL59 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520121 2014 AO59 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520122 2014 AS59 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520123 2014 AU59 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520124 2014 AA60 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520125 2014 AB60 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520126 2014 AD60 12/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520127 2014 BG39 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520128 2014 BE66 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520129 2014 BF67 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
520130 2014 BL67 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520131 2014 BN67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520132 2014 BR67 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520133 2014 BT67 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520134 2014 BV67 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520135 2014 BX67 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520136 2014 BZ67 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520137 2014 BC68 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
520138 2014 BD68 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520139 2014 BG68 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
520140 2014 BH68 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520141 2014 BK68 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520142 2014 BT68 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520143 2014 BU68 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520144 2014 BX68 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520145 2014 BZ68 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520146 2014 BC69 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520147 2014 BL69 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520148 2014 BM69 30/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520149 2014 BN69 30/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520150 2014 BO69 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520151 2014 BR69 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520152 2014 BS69 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520153 2014 CC25 28/03/2009 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
520154 2014 CD25 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520155 2014 CG25 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520156 2014 CJ25 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520157 2014 CM25 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520158 2014 CP25 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520159 2014 CR25 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520160 2014 CS25 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520161 2014 CV25 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520162 2014 CY25 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520163 2014 CZ25 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520164 2014 CA26 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520165 2014 CH26 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
520166 2014 CJ26 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520167 2014 CQ26 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520168 2014 CW26 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520169 2014 CC27 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520170 2014 CE27 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520171 2014 CF27 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520172 2014 CK27 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520173 2014 CM27 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520174 2014 CN27 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
520175 2014 CP27 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520176 2014 DT 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
520177 2014 DT8 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520178 2014 DJ9 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
520179 2014 DS29 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520180 2014 DG36 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
520181 2014 DH53 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
520182 2014 DM59 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
520183 2014 DM68 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
520184 2014 DS71 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
520185 2014 DT74 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
520186 2014 DQ79 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520187 2014 DC98 07/04/2010 WISE WISE 710 m MPC · JPL
520188 2014 DD108 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
520189 2014 DB118 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520190 2014 DE123 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520191 2014 DG149 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
520192 2014 DQ149 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520193 2014 DR149 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520194 2014 DT149 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520195 2014 DW149 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520196 2014 DY149 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520197 2014 DZ149 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520198 2014 DA150 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520199 2014 DC150 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520200 2014 DE150 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520201 2014 DG150 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520202 2014 DK150 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520203 2014 DN150 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
520204 2014 DS150 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520205 2014 DX150 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
520206 2014 DY150 26/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520207 2014 DB151 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520208 2014 DE151 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520209 2014 DM151 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520210 2014 DQ151 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
520211 2014 DS151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520212 2014 DT151 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520213 2014 DU151 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520214 2014 DV151 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520215 2014 DY151 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520216 2014 DZ151 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520217 2014 DA152 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520218 2014 DC152 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520219 2014 DE152 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520220 2014 DH152 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520221 2014 DO152 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520222 2014 DP152 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520223 2014 DQ152 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520224 2014 DU152 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520225 2014 DY152 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520226 2014 DA153 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520227 2014 DB153 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520228 2014 DD153 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520229 2014 DE153 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520230 2014 DF153 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520231 2014 DG153 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520232 2014 DH153 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520233 2014 DL153 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520234 2014 DP153 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520235 2014 DU153 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520236 2014 DV153 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520237 2014 DX153 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520238 2014 DZ153 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520239 2014 DA154 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520240 2014 DG154 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520241 2014 DJ154 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520242 2014 DL154 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520243 2014 DN154 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520244 2014 DR154 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520245 2014 DT154 02/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
520246 2014 DU154 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520247 2014 DV154 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520248 2014 DY154 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
520249 2014 DZ154 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520250 2014 DB155 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520251 2014 DF155 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520252 2014 EF13 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520253 2014 EP13 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520254 2014 EP19 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
520255 2014 ES30 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520256 2014 EG38 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520257 2014 EE39 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
520258 2014 EJ49 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
520259 2014 ES60 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520260 2014 ER68 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520261 2014 EA70 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520262 2014 EY101 05/01/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
520263 2014 ET105 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520264 2014 ER109 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520265 2014 EB118 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520266 2014 EZ121 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
520267 2014 EJ124 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
520268 2014 EQ124 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520269 2014 EM136 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520270 2014 ES143 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520271 2014 EM156 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520272 2014 ED163 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520273 2014 EW167 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520274 2014 EF172 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520275 2014 EX199 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
520276 2014 EL211 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520277 2014 EF212 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520278 2014 EN213 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520279 2014 ET226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520280 2014 ET233 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520281 2014 EW248 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520282 2014 EX248 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520283 2014 EC249 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520284 2014 ED249 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520285 2014 EJ249 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520286 2014 EN249 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520287 2014 EP249 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520288 2014 EQ249 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520289 2014 ES249 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520290 2014 FA3 28/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520291 2014 FT18 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
520292 2014 FA19 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520293 2014 FL27 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520294 2014 FB28 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520295 2014 FV30 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520296 2014 FE48 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
520297 2014 FF50 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520298 2014 FW68 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520299 2014 FU74 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
520300 2014 FA75 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520301 2014 FC75 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520302 2014 FE75 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520303 2014 FL75 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520304 2014 FM75 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520305 2014 FN75 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
520306 2014 FP75 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
520307 2014 FQ75 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520308 2014 FT75 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520309 2014 FU75 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520310 2014 FV75 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
520311 2014 FY75 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520312 2014 FB76 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520313 2014 FD76 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520314 2014 FO76 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520315 2014 GN15 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520316 2014 GR25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520317 2014 GR43 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
520318 2014 GN49 01/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
520319 2014 GE58 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
520320 2014 GS59 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520321 2014 GU59 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520322 2014 GY59 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520323 2014 GZ59 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520324 2014 GA60 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520325 2014 GC60 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520326 2014 GH60 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520327 2014 GJ60 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520328 2014 GM60 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520329 2014 GQ60 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520330 2014 GT60 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520331 2014 GV60 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520332 2014 GW60 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520333 2014 GX60 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520334 2014 GA61 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520335 2014 GD61 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520336 2014 GJ61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520337 2014 GT61 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520338 2014 GB62 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520339 2014 GC62 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520340 2014 GE62 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520341 2014 GG62 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520342 2014 GH62 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
520343 2014 GL62 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
520344 2014 GR62 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520345 2014 GS62 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520346 2014 GT62 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520347 2014 GU62 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520348 2014 GV62 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520349 2014 GB63 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520350 2014 GD63 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
520351 2014 GK63 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520352 2014 GM63 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520353 2014 GO63 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
520354 2014 GQ63 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520355 2014 GS63 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
520356 2014 GU63 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
520357 2014 GD64 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520358 2014 GL64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520359 2014 GN64 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520360 2014 GP64 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520361 2014 HR7 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520362 2014 HN11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
520363 2014 HQ34 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
520364 2014 HV107 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
520365 2014 HK160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520366 2014 HW162 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
520367 2014 HS202 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520368 2014 HP203 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520369 2014 HR203 20/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
520370 2014 HF204 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
520371 2014 HL204 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520372 2014 HM204 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520373 2014 HP204 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
520374 2014 HT204 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520375 2014 HU204 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520376 2014 HA205 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520377 2014 HC205 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520378 2014 HK205 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
520379 2014 HN205 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520380 2014 HA206 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520381 2014 HE206 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520382 2014 HG206 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
520383 2014 HK206 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520384 2014 HL206 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520385 2014 HO206 23/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520386 2014 HY206 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
520387 2014 HA207 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
520388 2014 HB207 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520389 2014 HF207 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520390 2014 HO207 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520391 2014 HY207 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
520392 2014 HZ207 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
520393 2014 HH208 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520394 2014 JJ10 29/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
520395 2014 JX11 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
520396 2014 JT26 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520397 2014 JB42 14/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
520398 2014 JF42 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520399 2014 JQ54 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
520400 2014 JT60 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520401 2014 JY70 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520402 2014 JY74 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520403 2014 JX77 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520404 2014 JB84 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520405 2014 JB85 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520406 2014 JA87 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520407 2014 JM87 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520408 2014 JN87 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520409 2014 JO87 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520410 2014 JR87 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
520411 2014 JY87 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520412 2014 JZ87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520413 2014 JU88 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520414 2014 JW88 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520415 2014 JE89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
520416 2014 JM89 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520417 2014 JN89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520418 2014 JO89 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520419 2014 JW89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520420 2014 JX89 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520421 2014 JE90 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520422 2014 JS90 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520423 2014 JT90 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520424 2014 JV90 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520425 2014 JW90 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520426 2014 JZ90 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520427 2014 JF91 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520428 2014 JK91 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520429 2014 JO91 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520430 2014 JT91 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520431 2014 JU91 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520432 2014 JV91 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520433 2014 JX91 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520434 2014 KN 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520435 2014 KU2 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520436 2014 KR4 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520437 2014 KF16 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520438 2014 KU28 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
520439 2014 KW32 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520440 2014 KQ42 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
520441 2014 KW51 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
520442 2014 KM59 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
520443 2014 KK65 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520444 2014 KQ73 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520445 2014 KU90 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
520446 2014 KH94 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520447 2014 KR99 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520448 2014 KJ104 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520449 2014 KC105 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
520450 2014 KQ105 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520451 2014 KW106 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520452 2014 KX106 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520453 2014 KC107 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
520454 2014 KH107 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520455 2014 KL107 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
520456 2014 KQ107 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520457 2014 KU107 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520458 2014 KV107 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520459 2014 KY107 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520460 2014 KA108 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520461 2014 KE108 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520462 2014 KJ108 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520463 2014 KK108 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520464 2014 KM108 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520465 2014 KP108 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520466 2014 KS108 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520467 2014 KV108 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520468 2014 KW108 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520469 2014 KD109 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520470 2014 KF109 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520471 2014 KO109 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
520472 2014 KP109 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520473 2014 KQ109 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520474 2014 KD110 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520475 2014 KG110 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520476 2014 KJ110 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520477 2014 KK110 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520478 2014 KM110 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520479 2014 KO110 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
520480 2014 KZ110 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520481 2014 KA111 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520482 2014 KB111 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520483 2014 KD111 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520484 2014 KG111 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520485 2014 KJ111 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520486 2014 KL111 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520487 2014 KM111 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520488 2014 KR111 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520489 2014 KT111 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520490 2014 KD112 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520491 2014 KH112 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520492 2014 KP112 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520493 2014 KQ112 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520494 2014 KS112 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
520495 2014 KT112 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520496 2014 LA11 23/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520497 2014 LW11 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520498 2014 LV12 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520499 2014 LV20 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
520500 2014 LQ29 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520501 2014 LR29 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520502 2014 LL30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520503 2014 LQ30 21/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520504 2014 LX30 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520505 2014 LA31 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520506 2014 LC31 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520507 2014 LD31 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520508 2014 LE31 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520509 2014 LF31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520510 2014 LM31 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520511 2014 LP31 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520512 2014 LQ31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520513 2014 LS31 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
520514 2014 LT31 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520515 2014 LA32 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520516 2014 LC32 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520517 2014 LG32 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520518 2014 LJ32 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520519 2014 LO32 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520520 2014 LP32 08/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
520521 2014 MQ2 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520522 2014 MT4 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
520523 2014 MF15 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520524 2014 MV25 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520525 2014 MG42 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
520526 2014 MO45 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520527 2014 MH49 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520528 2014 MD73 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
520529 2014 MV73 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
520530 2014 MA74 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520531 2014 ME74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
520532 2014 MO74 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520533 2014 MW74 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520534 2014 MX74 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520535 2014 MY74 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
520536 2014 MB75 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520537 2014 ME75 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520538 2014 MG75 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
520539 2014 MJ75 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520540 2014 MK75 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520541 2014 MR75 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520542 2014 MX75 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
520543 2014 MD76 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520544 2014 MF76 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520545 2014 MH76 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520546 2014 MK76 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520547 2014 MM76 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520548 2014 MP76 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520549 2014 MS76 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520550 2014 MY76 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520551 2014 MC77 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
520552 2014 MD77 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520553 2014 MF77 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520554 2014 MG77 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520555 2014 MJ77 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520556 2014 MQ77 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520557 2014 MT77 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
520558 2014 MV77 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520559 2014 MY77 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
520560 2014 MZ77 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520561 2014 MC78 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
520562 2014 NV1 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520563 2014 NK18 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520564 2014 NH35 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520565 2014 NQ52 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520566 2014 NX55 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520567 2014 NR65 05/05/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
520568 2014 NM69 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520569 2014 NR69 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520570 2014 NS69 23/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
520571 2014 NC70 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520572 2014 NJ70 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520573 2014 NO70 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520574 2014 NB71 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520575 2014 NC71 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520576 2014 NG71 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520577 2014 NQ71 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520578 2014 NB72 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520579 2014 NE72 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520580 2014 NM72 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520581 2014 NP72 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520582 2014 NR72 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520583 2014 NT72 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520584 2014 NZ72 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520585 2014 OA2 23/07/2014 SONEAR SONEAR Obs. 200 m MPC · JPL
520586 2014 OO36 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520587 2014 OZ79 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520588 2014 OC92 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520589 2014 ON126 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520590 2014 ON134 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520591 2014 OJ191 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520592 2014 OC239 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520593 2014 OE381 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
520594 2014 OQ385 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520595 2014 OM387 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520596 2014 OM399 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520597 2014 OZ404 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
520598 2014 OK405 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520599 2014 OR405 22/10/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
520600 2014 OY405 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520601 2014 OK406 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520602 2014 OV406 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520603 2014 OR407 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520604 2014 OH408 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520605 2014 OX408 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520606 2014 OM409 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520607 2014 OP409 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520608 2014 OH411 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520609 2014 OK411 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520610 2014 OO411 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520611 2014 OX411 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520612 2014 OM412 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520613 2014 ON412 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520614 2014 OO412 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520615 2014 OQ412 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520616 2014 OR412 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520617 2014 OU412 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
520618 2014 OA413 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520619 2014 OB413 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520620 2014 OC413 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520621 2014 OK413 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520622 2014 OS413 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520623 2014 OD414 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520624 2014 OE414 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520625 2014 OJ414 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
520626 2014 OM414 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
520627 2014 OW414 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520628 2014 OY414 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520629 2014 OB415 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520630 2014 OC415 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520631 2014 PW12 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520632 2014 PT67 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520633 2014 PS72 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520634 2014 PZ72 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520635 2014 PE73 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520636 2014 PC74 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520637 2014 PM74 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520638 2014 PU74 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520639 2014 PC75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520640 2014 PK76 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520641 2014 PQ76 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520642 2014 PU76 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520643 2014 PX76 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520644 2014 PD77 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520645 2014 PL77 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520646 2014 PM77 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520647 2014 PN77 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520648 2014 PQ77 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520649 2014 PX77 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520650 2014 PY77 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520651 2014 PZ77 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520652 2014 PB78 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520653 2014 PJ78 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520654 2014 QC55 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520655 2014 QW149 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520656 2014 QG214 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520657 2014 QO254 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
520658 2014 QH274 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520659 2014 QY277 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520660 2014 QY336 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520661 2014 QK381 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520662 2014 QG387 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
520663 2014 QN398 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
520664 2014 QM435 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520665 2014 QL438 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
520666 2014 QB448 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520667 2014 QP448 30/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
520668 2014 QC449 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520669 2014 QN450 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520670 2014 QO450 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520671 2014 QU450 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520672 2014 QQ453 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520673 2014 QO456 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520674 2014 QY456 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520675 2014 QS457 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520676 2014 QX457 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520677 2014 QF458 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520678 2014 QG458 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520679 2014 QM458 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520680 2014 QV458 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520681 2014 QA459 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520682 2014 QE459 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520683 2014 QJ459 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
520684 2014 QZ459 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520685 2014 QR460 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520686 2014 QA461 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520687 2014 QJ461 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520688 2014 QP461 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520689 2014 QQ461 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520690 2014 QU461 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
520691 2014 QW461 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520692 2014 QY461 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520693 2014 QT462 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520694 2014 QY462 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520695 2014 QG463 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520696 2014 QL463 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520697 2014 QT464 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520698 2014 QV464 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
520699 2014 QX465 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520700 2014 QZ465 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520701 2014 QE466 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520702 2014 QF466 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520703 2014 QG466 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520704 2014 QH466 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520705 2014 QK466 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520706 2014 QQ466 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520707 2014 QU466 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520708 2014 QZ466 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520709 2014 QF467 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520710 2014 QL467 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520711 2014 QM467 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520712 2014 QO467 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
520713 2014 QS467 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520714 2014 QG468 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520715 2014 QO468 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520716 2014 QS468 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520717 2014 QV468 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520718 2014 QC469 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520719 2014 QD469 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520720 2014 QE469 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
520721 2014 QF469 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520722 2014 QG469 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520723 2014 QN469 17/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
520724 2014 QX469 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520725 2014 QF470 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520726 2014 QG470 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
520727 2014 QX470 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520728 2014 QJ471 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520729 2014 QT471 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
520730 2014 QW471 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520731 2014 QX471 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520732 2014 QE472 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520733 2014 QM472 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520734 2014 QN472 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520735 2014 QV472 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520736 2014 QN473 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520737 2014 QV473 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520738 2014 QW473 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
520739 2014 QZ473 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520740 2014 QB474 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520741 2014 QD474 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520742 2014 QE474 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520743 2014 QJ474 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520744 2014 QK474 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520745 2014 QL474 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520746 2014 QR474 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520747 2014 RM10 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520748 2014 RH59 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520749 2014 RF65 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520750 2014 RD66 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
520751 2014 RY66 31/08/2014 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
520752 2014 RG67 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520753 2014 RS67 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520754 2014 RE68 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520755 2014 RH68 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520756 2014 RK68 22/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
520757 2014 RN68 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520758 2014 RP68 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520759 2014 RS68 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520760 2014 RW68 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520761 2014 RY68 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520762 2014 RA69 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520763 2014 RE69 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520764 2014 RM69 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520765 2014 RN69 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520766 2014 RV69 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520767 2014 SJ31 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520768 2014 SM79 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520769 2014 SQ118 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520770 2014 SW134 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520771 2014 SU145 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520772 2014 SN157 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520773 2014 SZ173 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520774 2014 SE231 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520775 2014 SR300 29/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
520776 2014 SJ322 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
520777 2014 SF335 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520778 2014 SB355 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520779 2014 SM355 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
520780 2014 SV356 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520781 2014 SD357 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520782 2014 SG357 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520783 2014 SJ357 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520784 2014 SO357 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
520785 2014 SQ357 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520786 2014 SR357 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520787 2014 SX357 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
520788 2014 SG358 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520789 2014 SS358 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520790 2014 SU358 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
520791 2014 SD359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520792 2014 SO359 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520793 2014 ST359 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520794 2014 SZ359 01/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
520795 2014 ST360 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
520796 2014 SW360 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520797 2014 SB361 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520798 2014 SM361 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520799 2014 SH362 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520800 2014 SK362 22/03/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520801 2014 SM362 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
520802 2014 SP362 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520803 2014 SA363 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520804 2014 SG363 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520805 2014 TX29 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
520806 2014 TK42 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520807 2014 TD63 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520808 2014 TF64 05/10/2014 WISE WISE 700 m MPC · JPL
520809 2014 TK87 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
520810 2014 TQ90 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520811 2014 TP91 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
520812 2014 TA92 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520813 2014 TB92 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520814 2014 TG92 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520815 2014 TL92 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520816 2014 TP92 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520817 2014 TD93 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
520818 2014 TH93 03/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520819 2014 TQ94 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520820 2014 TW94 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520821 2014 TE95 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520822 2014 UJ8 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
520823 2014 UQ118 26/09/2014 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
520824 2014 UQ201 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
520825 2014 UB216 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
520826 2014 UH216 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520827 2014 UU216 01/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
520828 2014 UU232 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520829 2014 UC234 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520830 2014 UD234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520831 2014 UN234 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520832 2014 UP234 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
520833 2014 UT234 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520834 2014 UU234 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520835 2014 UA235 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520836 2014 UB235 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520837 2014 UK235 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520838 2014 UN235 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520839 2014 UU235 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520840 2014 UF236 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520841 2014 UT236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
520842 2014 UQ237 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
520843 2014 UX237 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
520844 2014 UZ237 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520845 2014 UA238 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520846 2014 UC238 16/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
520847 2014 UP238 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520848 2014 UW238 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
520849 2014 UX238 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
520850 2014 UC239 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
520851 2014 UD239 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520852 2014 UM239 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520853 2014 UN239 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
520854 2014 UZ239 24/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
520855 2014 UD240 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520856 2014 UO240 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520857 2014 UQ240 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
520858 2014 US240 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
520859 2014 VY 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520860 2014 VZ6 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520861 2014 VE39 27/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
520862 2014 WG7 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 270 m MPC · JPL
520863 2014 WB70 10/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
520864 2014 WC90 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520865 2014 WG92 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520866 2014 WO101 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520867 2014 WB105 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520868 2014 WS124 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
520869 2014 WJ162 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520870 2014 WB177 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520871 2014 WO207 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520872 2014 WP233 16/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
520873 2014 WY277 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520874 2014 WG299 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520875 2014 WV311 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520876 2014 WS413 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
520877 2014 WP497 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520878 2014 WS500 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520879 2014 WN501 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
520880 2014 WV503 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520881 2014 WO518 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
520882 2014 WR522 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
520883 2014 WV522 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520884 2014 WB523 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
520885 2014 WE523 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
520886 2014 WQ523 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
520887 2014 WG524 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
520888 2014 WH524 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520889 2014 WP524 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
520890 2014 WG525 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520891 2014 WS525 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
520892 2014 WX525 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
520893 2014 WA526 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
520894 2014 WU526 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
520895 2014 WX526 23/08/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
520896 2014 WA527 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
520897 2014 WD527 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520898 2014 WE527 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
520899 2014 WN527 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520900 2014 WT527 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
520901 2014 WU527 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
520902 2014 WV527 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520903 2014 WW527 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520904 2014 WM528 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520905 2014 WY528 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520906 2014 WE529 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520907 2014 WP529 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
520908 2014 WQ529 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
520909 2014 WZ529 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520910 2014 WA530 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520911 2014 WE530 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520912 2014 WG530 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520913 2014 WJ530 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
520914 2014 WM530 31/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520915 2014 WY530 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
520916 2014 WC531 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
520917 2014 WG531 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520918 2014 WH531 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520919 2014 WK531 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
520920 2014 WQ531 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
520921 2014 WB532 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520922 2014 WQ532 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
520923 2014 WV532 07/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
520924 2014 WW532 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
520925 2014 WL533 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520926 2014 WS533 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
520927 2014 WA534 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
520928 2014 WD534 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
520929 2014 WN534 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
520930 2014 WX534 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520931 2014 WC535 30/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
520932 2014 XT42 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
520933 2014 XV42 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
520934 2014 XY42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
520935 2014 XZ42 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
520936 2014 XD43 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
520937 2014 XG43 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
520938 2014 XH43 27/01/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
520939 2014 XM43 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
520940 2014 XN43 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520941 2014 XR43 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
520942 2014 XS43 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
520943 2014 XT43 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520944 2014 XU43 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
520945 2014 YJ2 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520946 2014 YH15 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
520947 2014 YG16 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
520948 2014 YP50 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
520949 2014 YA58 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
520950 2014 YL58 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
520951 2014 YO58 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520952 2014 YQ58 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
520953 2014 YU58 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
520954 2014 YV58 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
520955 2014 YX58 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520956 2014 YD59 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
520957 2014 YN59 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520958 2014 YO59 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520959 2014 YP59 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
520960 2014 YV59 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
520961 2014 YP60 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
520962 2014 YU60 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
520963 2014 YV60 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
520964 2014 YA61 11/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
520965 2014 YM61 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520966 2014 YO61 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
520967 2014 YT61 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
520968 2014 YU62 28/08/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
520969 2014 YA63 26/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
520970 2014 YC63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
520971 2014 YG63 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
520972 2014 YM63 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
520973 2014 YN63 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
520974 2014 YS63 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
520975 2014 YU63 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
520976 2015 AV1 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
520977 2015 AF3 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
520978 2015 AT35 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
520979 2015 AC285 08/02/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
520980 2015 AE285 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520981 2015 AJ285 26/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
520982 2015 AN285 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
520983 2015 AR285 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
520984 2015 AS285 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
520985 2015 AE286 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
520986 2015 AH286 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
520987 2015 AJ286 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
520988 2015 AN286 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
520989 2015 AP286 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
520990 2015 AY286 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
520991 2015 AZ286 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
520992 2015 BM3 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
520993 2015 BB302 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
520994 2015 BD311 09/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
520995 2015 BJ325 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
520996 2015 BB373 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
520997 2015 BG514 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
520998 2015 BQ514 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
520999 2015 BJ515 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
521000 2015 BD520 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001