Danh sách tiểu hành tinh/415001–416000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415001 2011 FS60 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415002 2011 FN63 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415003 2011 FP89 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415004 2011 FC102 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415005 2011 FM105 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415006 2011 FS147 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
415007 2011 GW20 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415008 2011 GS58 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415009 2011 GE67 15/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
415010 2011 HF22 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
415011 2011 HL34 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
415012 2011 HR36 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415013 2011 HV64 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415014 2011 HD66 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415015 2011 HR85 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415016 2011 HT88 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415017 2011 HS93 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415018 2011 HC98 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415019 2011 HJ102 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415020 2011 JO2 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
415021 2011 JJ16 04/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
415022 2011 MP10 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415023 2011 NC2 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
415024 2011 QS51 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415025 2011 QJ80 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
415026 2011 QT85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
415027 2011 SG5 18/09/2011 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
415028 2011 SF187 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415029 2011 UL21 17/10/2011 Catalina CSS APO 2,5 km MPC · JPL
415030 2011 UA354 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415031 2011 WC13 27/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
415032 2011 WK75 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415033 2011 WT77 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415034 2011 WB141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
415035 2011 YT4 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415036 2011 YB24 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415037 2011 YV32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415038 2011 YB42 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415039 2011 YN45 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
415040 2011 YO45 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415041 2011 YL48 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415042 2011 YY58 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415043 2011 YC59 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415044 2011 YG61 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415045 2011 YQ66 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415046 2011 YO67 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
415047 2011 YP73 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415048 2011 YC74 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415049 2011 YA79 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415050 2012 AK2 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415051 2012 AX5 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415052 2012 AW6 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415053 2012 AR12 22/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
415054 2012 AE24 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415055 2012 BC 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415056 2012 BC10 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415057 2012 BV11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415058 2012 BH19 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415059 2012 BP22 23/03/2009 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
415060 2012 BH26 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415061 2012 BW27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415062 2012 BM44 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415063 2012 BO44 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415064 2012 BD51 20/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
415065 2012 BH53 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415066 2012 BV54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415067 2012 BE55 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415068 2012 BL56 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415069 2012 BZ56 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415070 2012 BS59 20/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415071 2012 BU62 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415072 2012 BJ65 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415073 2012 BZ67 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415074 2012 BF70 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415075 2012 BS72 19/11/2004 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
415076 2012 BR80 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415077 2012 BQ82 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415078 2012 BN88 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415079 2012 BH93 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
415080 2012 BN98 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415081 2012 BX99 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415082 2012 BW109 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415083 2012 BH110 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415084 2012 BO111 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415085 2012 BZ111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415086 2012 BT112 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415087 2012 BD113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415088 2012 BF120 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415089 2012 BR124 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415090 2012 BM127 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415091 2012 BG130 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415092 2012 BY134 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415093 2012 BW140 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415094 2012 BR148 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415095 2012 BN151 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415096 2012 BY151 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415097 2012 BG152 11/09/2010 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
415098 2012 CR6 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415099 2012 CT8 23/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
415100 2012 CC13 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415101 2012 CF13 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415102 2012 CD15 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415103 2012 CT15 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415104 2012 CU20 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415105 2012 CF23 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415106 2012 CP30 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415107 2012 CG34 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415108 2012 CK34 11/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415109 2012 CR35 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415110 2012 CS41 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415111 2012 CY47 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415112 2012 CZ47 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
415113 2012 CV50 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415114 2012 CB52 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415115 2012 CG56 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415116 2012 CY56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415117 2012 DC1 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415118 2012 DG13 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415119 2012 DJ15 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
415120 2012 DH18 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415121 2012 DG19 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415122 2012 DE22 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415123 2012 DH27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415124 2012 DX29 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415125 2012 DN32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415126 2012 DG35 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415127 2012 DH35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415128 2012 DM36 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415129 2012 DS36 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415130 2012 DA38 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415131 2012 DP38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415132 2012 DS38 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415133 2012 DY39 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415134 2012 DJ46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415135 2012 DO54 03/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
415136 2012 DG55 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415137 2012 DY57 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415138 2012 DE59 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
415139 2012 DM61 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415140 2012 DV61 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
415141 2012 DF65 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415142 2012 DY76 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415143 2012 DC82 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415144 2012 DC86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415145 2012 DS93 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415146 2012 DM95 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415147 2012 EV3 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
415148 2012 EJ17 09/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415149 2012 FN2 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415150 2012 FR2 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415151 2012 FS8 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
415152 2012 FU18 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415153 2012 FE19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415154 2012 FK25 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415155 2012 FP25 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415156 2012 FQ25 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
415157 2012 FE26 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415158 2012 FL28 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415159 2012 FD32 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
415160 2012 FB35 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415161 2012 FS36 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415162 2012 FR38 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415163 2012 FX38 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415164 2012 FB44 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415165 2012 FD45 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415166 2012 FJ50 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
415167 2012 FF52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415168 2012 FV52 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415169 2012 FW53 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415170 2012 FD61 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415171 2012 FW67 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
415172 2012 FL68 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415173 2012 FS70 12/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415174 2012 FX70 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415175 2012 FC72 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415176 2012 FE72 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415177 2012 FZ72 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415178 2012 FG75 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415179 2012 FM76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415180 2012 FY77 09/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
415181 2012 FF78 17/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
415182 2012 GA 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
415183 2012 GR4 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415184 2012 GZ8 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415185 2012 GT9 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415186 2012 GP10 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415187 2012 GE11 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415188 2012 GZ12 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415189 2012 GB14 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415190 2012 GX15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415191 2012 GO20 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415192 2012 GG24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415193 2012 GQ24 15/11/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
415194 2012 GS24 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415195 2012 GL25 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415196 2012 GO25 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415197 2012 GY34 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415198 2012 GU35 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415199 2012 GM39 22/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415200 2012 GS39 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415201 2012 HW 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415202 2012 HH11 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415203 2012 HT12 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415204 2012 HZ14 27/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
415205 2012 HG17 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
415206 2012 HU18 10/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
415207 2012 HP29 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415208 2012 HA32 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415209 2012 HC35 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415210 2012 HW38 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415211 2012 HJ39 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415212 2012 HV40 22/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
415213 2012 HX43 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
415214 2012 HQ44 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415215 2012 HV49 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415216 2012 HW49 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
415217 2012 HT54 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415218 2012 HC56 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415219 2012 HO60 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415220 2012 HE61 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415221 2012 HT62 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
415222 2012 HL65 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415223 2012 HN65 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415224 2012 HH66 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
415225 2012 HP66 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415226 2012 HM67 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415227 2012 HH68 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415228 2012 HS72 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415229 2012 HM73 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415230 2012 HT75 22/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
415231 2012 HY75 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415232 2012 HS78 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415233 2012 HL79 08/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
415234 2012 JB1 29/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
415235 2012 JZ3 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415236 2012 JF9 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415237 2012 JV12 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415238 2012 JE13 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415239 2012 JW16 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
415240 2012 JQ19 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415241 2012 JR20 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415242 2012 JE23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
415243 2012 JN25 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415244 2012 JO33 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415245 2012 JD39 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415246 2012 JD41 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415247 2012 JH42 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415248 2012 JM43 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415249 2012 JV44 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415250 2012 JX47 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415251 2012 JB53 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415252 2012 JC58 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415253 2012 JB61 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415254 2012 JB63 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415255 2012 KK19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415256 2012 KG22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415257 2012 KY22 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415258 2012 KW23 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415259 2012 KA26 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415260 2012 KR28 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415261 2012 KK30 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415262 2012 KQ49 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415263 2012 LT12 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415264 2012 LM14 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415265 2012 RB5 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
415266 2013 BA 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415267 2013 BQ45 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415268 2013 CM89 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415269 2013 CO165 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415270 2013 CT170 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415271 2013 CA190 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415272 2013 EB8 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415273 2013 EV14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415274 2013 EL45 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
415275 2013 EF58 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415276 2013 EJ110 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415277 2013 EJ122 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415278 2013 EP123 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415279 2013 FV7 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415280 2013 FY9 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
415281 2013 FA15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415282 2013 FK16 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415283 2013 FU19 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415284 2013 FS20 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415285 2013 FN23 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
415286 2013 GX3 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415287 2013 GR8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415288 2013 GS8 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415289 2013 GK27 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415290 2013 GF40 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
415291 2013 GG44 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415292 2013 GL44 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
415293 2013 GV47 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
415294 2013 GY53 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415295 2013 GW63 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415296 2013 GG68 09/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415297 2013 GB70 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415298 2013 GH72 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415299 2013 GE79 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415300 2013 GD81 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415301 2013 GS81 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415302 2013 GX83 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415303 2013 GX85 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415304 2013 GH89 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415305 2013 GT92 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415306 2013 GJ99 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415307 2013 GT104 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415308 2013 GA109 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
415309 2013 GF120 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415310 2013 GM120 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415311 2013 GU127 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415312 2013 GV130 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415313 2013 HD1 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415314 2013 HZ6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415315 2013 HP12 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415316 2013 HC13 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415317 2013 HP14 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
415318 2013 HS14 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415319 2013 HZ14 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415320 2013 HW15 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415321 2013 HZ15 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415322 2013 HF17 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415323 2013 HG17 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415324 2013 HB19 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415325 2013 HO21 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415326 2013 HD22 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
415327 2013 HA24 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415328 2013 HC40 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415329 2013 HW42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415330 2013 HS53 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415331 2013 HC54 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415332 2013 HN55 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415333 2013 HX57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415334 2013 HQ68 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415335 2013 HT70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415336 2013 HP77 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415337 2013 HA109 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415338 2013 HW110 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
415339 2013 HV119 16/11/2003 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
415340 2013 HR125 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415341 2013 JP 14/04/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415342 2013 JU 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
415343 2013 JE3 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415344 2013 JL4 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415345 2013 JJ21 19/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
415346 2013 JU24 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415347 2013 JX24 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415348 2013 JS33 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415349 2013 JN36 03/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
415350 2013 JS36 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415351 2013 JV36 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
415352 2013 JN37 27/06/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
415353 2013 JK39 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415354 2013 JE42 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415355 2013 JF43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415356 2013 JR44 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415357 2013 JM46 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415358 2013 JN58 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415359 2013 KD2 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415360 2013 KL2 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
415361 2013 KR3 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
415362 2013 KV3 15/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415363 2013 KQ5 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415364 2013 KM9 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415365 2013 KW9 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415366 2013 KB12 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415367 2013 KJ13 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415368 2013 KO14 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415369 2013 KJ16 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
415370 2013 LG 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415371 2013 LU1 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415372 2013 LH2 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415373 2013 LN12 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415374 2013 LT12 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415375 2013 LT16 28/07/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
415376 2013 LG23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415377 2013 LS24 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415378 2013 LF26 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415379 2013 LY26 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415380 2013 LA27 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415381 2013 LO32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415382 2013 MW1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415383 2013 MN7 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
415384 2013 MZ9 18/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
415385 2013 NO2 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415386 2013 NM5 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
415387 2013 NO5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415388 2013 NQ10 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415389 2013 NW11 09/06/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
415390 2013 ND12 02/05/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
415391 2013 NM12 16/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
415392 2013 NP12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415393 2013 NB13 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415394 2013 NG13 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415395 2013 NJ16 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415396 2013 NV16 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415397 2013 OG4 01/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
415398 2013 OW8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415399 2013 OY8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415400 2013 OZ8 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415401 2013 ON9 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
415402 2013 OO9 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415403 2013 PF4 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415404 2013 PB11 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415405 2013 PT17 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415406 2013 PD19 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
415407 2013 PJ22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415408 2013 PO25 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415409 2013 PA46 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415410 2013 PL47 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415411 2013 PY49 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415412 2013 PQ52 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
415413 2013 PJ57 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415414 2013 PX58 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415415 2013 PP60 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415416 2013 PR62 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
415417 2013 PS62 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415418 2013 PN64 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415419 2013 PG65 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
415420 2013 PT71 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415421 2013 QN 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415422 2013 QA7 30/07/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
415423 2013 QM7 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
415424 2013 QV11 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415425 2013 QZ11 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415426 2013 QP16 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415427 2013 QQ18 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415428 2013 QC30 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415429 2013 QM32 10/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
415430 2013 QH40 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415431 2013 QM63 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415432 2013 QP63 28/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
415433 2013 QQ65 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415434 2013 QL89 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415435 2013 RD13 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415436 2013 RS17 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415437 2013 RD55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415438 2013 RW57 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
415439 2013 RU70 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415440 2013 RQ88 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415441 2013 SQ43 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415442 2013 SD53 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415443 2013 SQ62 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415444 2013 SV85 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
415445 2013 SX85 09/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
415446 2013 TX 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415447 2013 TA8 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415448 2013 TB32 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415449 2013 TG39 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
415450 2013 TT50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
415451 2013 TP53 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415452 2013 TP65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
415453 2013 TX88 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
415454 2013 TL105 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
415455 2013 UQ12 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415456 2014 HQ12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415457 2014 HL41 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
415458 2014 HQ151 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415459 2014 KE92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415460 2014 MS6 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415461 2014 MU12 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415462 2014 MM35 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415463 2014 MJ37 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415464 2014 MY43 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415465 2014 MA53 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
415466 2014 ME64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415467 2014 NX37 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415468 2014 NZ43 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415469 2014 NL58 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415470 2014 OR3 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415471 2014 OL87 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415472 2014 OE93 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415473 2014 OC112 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415474 2014 OD182 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415475 2014 OF190 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415476 2014 OC191 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415477 2014 OQ191 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415478 2014 OP194 19/08/2010 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
415479 2014 OE195 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415480 2014 OJ195 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415481 2014 OU195 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415482 2014 OS196 25/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
415483 2014 OZ206 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415484 2014 OY229 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415485 2014 OC231 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
415486 2014 OR271 28/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
415487 2014 OO287 23/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
415488 2014 OZ291 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415489 2014 OV293 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415490 2014 OC295 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
415491 2014 OC296 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
415492 2014 OD298 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415493 2014 OG299 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415494 2014 OS299 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415495 2014 OC358 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415496 2014 OL359 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415497 2014 OE373 17/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415498 2014 OG375 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415499 2014 OB376 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415500 2014 OC378 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415501 2014 PO7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415502 2014 PY7 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415503 2014 PN24 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415504 2014 PU32 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415505 2014 PH39 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415506 2014 PP39 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415507 2014 PG41 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415508 2014 PG48 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415509 2014 PM48 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415510 2014 PA55 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415511 2014 PG56 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415512 2014 PH56 20/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
415513 2014 PB63 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415514 2014 PC65 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415515 2014 PX69 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415516 2014 QA1 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415517 2014 QC18 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415518 2014 QH18 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415519 2014 QW18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415520 2014 QT23 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415521 2014 QP25 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415522 2014 QK28 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
415523 2014 QC32 17/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
415524 2014 QF32 04/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
415525 2014 QO35 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415526 2014 QS40 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415527 2014 QA50 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415528 2014 QV58 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415529 2014 QC63 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415530 2014 QS71 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415531 2014 QM72 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415532 2014 QA94 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415533 2014 QO104 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415534 2014 QD115 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415535 2014 QN115 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415536 2014 QO116 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415537 2014 QX120 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415538 2014 QV129 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415539 2014 QW130 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415540 2014 QH138 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415541 2014 QY138 26/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
415542 2014 QF139 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
415543 2014 QU140 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415544 2014 QO150 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415545 2014 QU152 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415546 2014 QB172 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415547 2014 QL175 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415548 2014 QH177 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415549 2014 QF178 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415550 2014 QZ190 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415551 2014 QG191 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415552 2014 QK196 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415553 2014 QW201 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415554 2014 QK210 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415555 2014 QG212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415556 2014 QX213 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415557 2014 QD217 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415558 2014 QD221 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415559 2014 QZ223 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415560 2014 QK224 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415561 2014 QB226 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415562 2014 QG229 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415563 2014 QQ233 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415564 2014 QD234 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415565 2014 QQ235 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415566 2014 QY239 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415567 2014 QS240 21/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415568 2014 QX244 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415569 2014 QR247 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415570 2014 QG261 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415571 2014 QB265 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
415572 2014 QU266 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415573 2014 QQ267 23/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415574 2014 QD275 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415575 2014 QL275 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415576 2014 QC277 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415577 2014 QU277 01/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
415578 2014 QU282 03/05/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
415579 2014 QY289 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415580 2014 QJ300 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415581 2014 QM300 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415582 2014 QR300 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415583 2014 QU301 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415584 2014 QS302 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415585 2014 QT302 30/07/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
415586 2014 QC307 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415587 2014 QD308 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
415588 2014 QP308 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415589 2014 QT308 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415590 2014 QX309 03/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
415591 2014 QQ310 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415592 2014 QK311 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415593 2014 QE312 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415594 2014 QH313 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415595 2014 QB316 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415596 2014 QW320 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415597 2014 QK321 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415598 2014 QF325 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
415599 2014 QG328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415600 2014 QZ336 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415601 2014 QK344 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415602 2014 QK345 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
415603 2014 QN348 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415604 2014 QV348 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415605 2014 QX348 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415606 2014 QG350 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415607 2014 QP351 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415608 2014 QB353 20/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
415609 2014 QK353 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
415610 2014 QK354 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415611 2014 QS354 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415612 2014 QN355 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415613 2014 QW357 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415614 2014 QM358 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415615 2014 QA359 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415616 2014 QL359 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415617 2014 QP359 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415618 2014 QD360 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415619 2014 QX360 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415620 2014 QG361 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
415621 2014 QM361 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
415622 2014 QJ367 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415623 2014 QM367 16/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
415624 2014 QW370 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
415625 2014 QD371 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415626 2014 QF371 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415627 2014 QJ371 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
415628 2014 QV371 10/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
415629 2014 QX371 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415630 2014 QR374 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415631 2014 QM377 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415632 2014 QX377 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415633 2014 QJ378 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415634 2014 QX378 11/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415635 2014 QY378 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415636 2014 QJ379 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
415637 2014 QL379 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415638 2014 QW379 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415639 2014 QM380 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415640 2014 QT384 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415641 2014 QD385 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415642 2014 QE385 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415643 2014 QU386 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
415644 2014 QY387 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415645 2014 QV389 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415646 2014 QT393 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415647 2014 QQ395 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415648 2014 QE397 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415649 2014 QE402 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
415650 2014 QB403 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415651 2014 QG403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415652 2014 QX405 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415653 2014 QG406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415654 2014 QR408 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415655 2014 QV409 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415656 2014 QF410 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415657 2014 QN410 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415658 2014 QO410 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415659 2014 QT410 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415660 2014 QF414 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
415661 2014 QW418 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415662 2014 QK419 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415663 2014 QZ419 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415664 2014 QT420 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415665 2014 QG425 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415666 2014 QJ427 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
415667 2014 QX427 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415668 2014 QC428 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415669 2014 QN435 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415670 2014 QO435 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415671 2014 RR9 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415672 2014 RH13 18/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
415673 2014 RP16 20/08/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
415674 2014 RB19 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415675 2014 RK19 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
415676 2014 RZ19 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415677 2014 RO20 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415678 2005 QU67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
415679 1994 UL12 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415680 2010 XC52 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415681 2009 DO90 15/09/2007 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415682 2004 TL240 10/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415683 2010 VX16 17/10/2010 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415684 2013 LU17 23/10/2009 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
415685 2012 CF56 14/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
415686 2009 VK102 26/03/2007 Mt. Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
415687 2010 HG48 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415688 5113 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
415689 1991 JN 06/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415690 1992 UB 21/10/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
415691 1993 SM6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
415692 1995 SO9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415693 1995 SC34 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415694 1995 SP42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
415695 1996 GE2 15/04/1996 Haleakala AMOS 2,3 km MPC · JPL
415696 1996 GC5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415697 1996 TY16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415698 1996 TD31 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415699 1996 XL8 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415700 1996 XU23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415701 1997 EJ1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415702 1997 SD14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
415703 1997 US24 31/10/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
415704 1998 BY5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415705 1998 HD10 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415706 1998 RR21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415707 1998 SM50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415708 1998 SY97 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
415709 1998 UK12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415710 1998 WC2 18/11/1998 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
415711 1998 WT7 23/11/1998 Socorro LINEAR 350 m MPC · JPL
415712 1998 WL38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415713 1998 XX2 08/12/1998 Socorro LINEAR ATE · 370 m MPC · JPL
415714 1998 YZ19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415715 1999 AU23 09/01/1999 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
415716 1999 CV134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415717 1999 CR140 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415718 1999 FS87 21/03/1999 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
415719 1999 HN7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415720 1999 RU215 07/09/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt cubewano ( 154 km MPC · JPL
415721 1999 SC 16/09/1999 Prescott P. G. Comba 780 m MPC · JPL
415722 1999 TV67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415723 1999 TL134 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415724 1999 TL171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415725 1999 TS294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415726 1999 TC305 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415727 1999 TQ336 13/10/1999 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
415728 1999 UF33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
415729 1999 VL46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415730 1999 VS46 17/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415731 1999 VY95 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415732 1999 VY104 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
415733 1999 VF149 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415734 1999 VO153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415735 1999 WN15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415736 1999 XP147 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415737 1999 YH8 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415738 1999 YP18 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 650 m MPC · JPL
415739 2000 CW64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415740 2000 DU1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
415741 2000 DY113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415742 2000 DP114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415743 2000 EN78 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
415744 2000 EA160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
415745 2000 GV147 14/04/2000 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
415746 2000 JN10 07/05/2000 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
415747 2000 JD94 04/05/2000 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
415748 2000 KJ38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415749 2000 KE70 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415750 2000 LW29 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
415751 2000 NE4 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415752 2000 OB22 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415753 2000 QR24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415754 2000 QU122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415755 2000 QB144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415756 2000 QL212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415757 2000 RS 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415758 2000 RO17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415759 2000 RA100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
415760 2000 RD103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415761 2000 SF23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 780 m MPC · JPL
415762 2000 SL31 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415763 2000 SQ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415764 2000 SD70 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
415765 2000 SM129 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
415766 2000 SG174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415767 2000 SZ182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
415768 2000 SP228 28/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415769 2000 SU266 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415770 2000 SJ342 24/09/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415771 2000 TT26 02/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415772 2000 TX67 03/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
415773 2000 UQ33 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415774 2000 UY62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415775 2000 UH93 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415776 2000 VQ1 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415777 2000 VR6 01/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415778 2000 VG19 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415779 2000 WA3 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
415780 2000 WO10 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415781 2000 WY10 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415782 2000 WP14 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415783 2000 WM27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415784 2000 WS51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415785 2000 WH74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415786 2000 WT93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415787 2000 WK139 21/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415788 2000 WZ176 27/11/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
415789 2000 WO193 24/11/2000 Kitt Peak DLS 2,4 km MPC · JPL
415790 2000 XF3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415791 2001 AR21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415792 2001 AS49 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415793 2001 BT2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415794 2001 BR32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415795 2001 CE49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415796 2001 DD102 16/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415797 2001 EP18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415798 2001 FB150 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415799 2001 FY193 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
415800 2001 FA204 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415801 2001 FF205 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,4 km MPC · JPL
415802 2001 JT2 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
415803 2001 MY25 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415804 2001 OW15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
415805 2001 OW22 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
415806 2001 PS 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
415807 2001 PH24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
415808 2001 PY30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415809 2001 PX31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
415810 2001 PD37 11/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
415811 2001 PK49 13/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415812 2001 PT52 14/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
415813 2001 PT65 14/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
415814 2001 PQ67 05/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
415815 2001 QY48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415816 2001 QT71 21/08/2001 Emerald Lane L. Ball 980 m MPC · JPL
415817 2001 QW89 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
415818 2001 QX151 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415819 2001 QY151 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
415820 2001 QJ154 30/08/2001 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
415821 2001 QS166 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
415822 2001 QG170 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415823 2001 QE172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415824 2001 QD186 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
415825 2001 QL239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415826 2001 QK245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415827 2001 QX253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
415828 2001 QL266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415829 2001 QJ267 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
415830 2001 RV4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415831 2001 RO7 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415832 2001 RS14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415833 2001 RF28 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415834 2001 RM42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415835 2001 RA62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415836 2001 RW72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415837 2001 RH83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
415838 2001 RN96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415839 2001 RN116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415840 2001 RO133 12/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
415841 2001 RS150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
415842 2001 SM7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415843 2001 SM18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415844 2001 SD60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415845 2001 SC65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415846 2001 SA69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415847 2001 SF74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415848 2001 SQ78 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415849 2001 SR79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415850 2001 SA82 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
415851 2001 SH97 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415852 2001 SN97 20/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
415853 2001 SM103 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415854 2001 ST103 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415855 2001 SA117 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
415856 2001 SB124 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415857 2001 SM132 16/09/2001 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
415858 2001 SA137 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415859 2001 SE142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415860 2001 ST150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415861 2001 SO159 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
415862 2001 SV159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415863 2001 SQ164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415864 2001 SH172 16/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
415865 2001 SE173 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
415866 2001 SP194 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
415867 2001 SR196 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
415868 2001 SJ216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
415869 2001 SD268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
415870 2001 SA276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415871 2001 SM278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
415872 2001 SN282 21/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415873 2001 SY293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415874 2001 SZ295 08/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
415875 2001 SE297 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415876 2001 SY302 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415877 2001 SC312 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415878 2001 SR323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415879 2001 SV324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415880 2001 SZ328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415881 2001 ST337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415882 2001 SJ340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
415883 2001 SU353 28/09/2001 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
415884 2001 TU 06/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415885 2001 TG17 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415886 2001 TY25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415887 2001 TV28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415888 2001 TD58 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415889 2001 TJ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415890 2001 TK90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415891 2001 TS92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415892 2001 TV97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415893 2001 TR99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415894 2001 TH140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415895 2001 TK145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415896 2001 TH181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415897 2001 TW185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415898 2001 TT192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415899 2001 TS198 11/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
415900 2001 TM206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415901 2001 TS215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415902 2001 TJ219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
415903 2001 TB223 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415904 2001 TZ227 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
415905 2001 TU262 12/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415906 2001 TW262 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415907 2001 UU21 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
415908 2001 UP23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415909 2001 UL28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415910 2001 UB29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415911 2001 UY41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415912 2001 UH62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415913 2001 UQ63 18/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
415914 2001 UO84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415915 2001 UC106 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415916 2001 UP132 20/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415917 2001 UH143 23/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
415918 2001 UH148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415919 2001 UE155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415920 2001 UB157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415921 2001 UK160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415922 2001 UV187 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415923 2001 US190 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415924 2001 UD198 19/10/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
415925 2001 UG210 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415926 2001 UA214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415927 2001 UG215 23/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
415928 2001 UZ228 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
415929 2001 VV48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415930 2001 VL49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415931 2001 VQ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415932 2001 VS68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415933 2001 VV78 11/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415934 2001 VG103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415935 2001 VF112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415936 2001 WP5 18/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
415937 2001 WB6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415938 2001 WA9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415939 2001 WH11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415940 2001 WC21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415941 2001 WK41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415942 2001 WW41 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415943 2001 WM54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415944 2001 WY56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415945 2001 WQ91 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415946 2001 WD96 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415947 2001 WS97 18/11/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
415948 2001 WE102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415949 2001 XY10 11/12/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
415950 2001 XZ13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415951 2001 XU17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415952 2001 XG31 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415953 2001 XM31 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415954 2001 XZ38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415955 2001 XY39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
415956 2001 XY75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415957 2001 XG102 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415958 2001 XO103 21/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415959 2001 XP110 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
415960 2001 XV112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415961 2001 XK137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415962 2001 XL139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415963 2001 XN142 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415964 2001 XE182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415965 2001 XA206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415966 2001 XY214 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415967 2001 XG218 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415968 2001 XO218 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415969 2001 XJ221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415970 2001 XW224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
415971 2001 XF228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415972 2001 XH248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415973 2001 XM262 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415974 2001 YV1 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415975 2001 YS2 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415976 2001 YU29 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415977 2001 YZ71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
415978 2001 YL73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415979 2001 YX82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415980 2001 YZ90 17/12/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
415981 2001 YK98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415982 2001 YN99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415983 2001 YB116 17/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415984 2001 YH133 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
415985 2001 YH134 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415986 2002 AT5 09/01/2002 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
415987 2002 AE9 11/01/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
415988 2002 AU15 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415989 2002 AC19 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415990 2002 AJ21 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415991 2002 AU43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415992 2002 AT49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415993 2002 AL55 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
415994 2002 AR62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415995 2002 AK67 15/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415996 2002 AT69 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415997 2002 AJ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415998 2002 AT108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415999 2002 AH124 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416000 2002 AO151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001