Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/343001–344000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343001 2009 BH75 21/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
343002 2009 BL76 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
343003 2009 BB78 29/01/2009 Kachina J. Hobart 5,0 km MPC · JPL
343004 2009 BD78 29/01/2009 Dauban F. Kugel 5,1 km MPC · JPL
343005 2009 BB81 30/01/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 4,6 km MPC · JPL
343006 2009 BO83 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343007 2009 BW843 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343008 2009 BV863 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343009 2009 BL893 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343010 2009 BO893 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343011 2009 BR90 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343012 2009 BU91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343013 2009 BM92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343014 2009 BV92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343015 2009 BU93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343016 2009 BZ94 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343017 2009 BF95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343018 2009 BB97 25/01/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
343019 2009 BE100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343020 2009 BH100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343021 2009 BL108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
343022 2009 BC114 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343023 2009 BG115 28/01/2009 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
343024 2009 BY115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343025 2009 BN120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
343026 2009 BV122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343027 2009 BE126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343028 2009 BJ128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343029 2009 BZ128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
343030 2009 BH132 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
343031 2009 BC135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343032 2009 BG135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343033 2009 BM136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343034 2009 BP139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343035 2009 BK140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343036 2009 BZ140 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343037 2009 BF141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343038 2009 BE142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343039 2009 BQ146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
343040 2009 BC148 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343041 2009 BK153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343042 2009 BO156 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343043 2009 BT157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343044 2009 BB158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343045 2009 BV160 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343046 2009 BM162 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
343047 2009 BA163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343048 2009 BU166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343049 2009 BJ170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343050 2009 BF176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
343051 2009 BS177 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343052 2009 BS181 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343053 2009 BO182 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
343054 2009 BJ187 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343055 2009 CD12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343056 2009 CW14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343057 Lucaravenni 2009 CB20 15/02/2009 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 4,0 km MPC · JPL
343058 2009 CQ21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343059 2009 CG22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343060 2009 CJ23 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343061 2009 CM24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343062 2009 CB25 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
343063 2009 CN26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343064 2009 CP28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343065 2009 CU28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343066 2009 CY30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343067 2009 CT31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343068 2009 CR35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
343069 2009 CN39 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
343070 2009 CK49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
343071 2009 CF56 01/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343072 2009 CL56 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343073 2009 CA57 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
343074 2009 CD58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343075 2009 CR58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
343076 2009 CB59 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343077 2009 CG62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343078 2009 CN63 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
343079 2009 CQ63 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
343080 2009 DH1 17/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,8 km MPC · JPL
343081 2009 DB4 19/02/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
343082 2009 DT5 20/02/2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan 4,7 km MPC · JPL
343083 2009 DD9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
343084 2009 DQ9 17/02/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
343085 2009 DC13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343086 2009 DZ16 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
343087 2009 DH17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343088 2009 DK17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343089 2009 DR17 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343090 2009 DO19 21/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
343091 2009 DE23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343092 2009 DX31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343093 2009 DR35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343094 2009 DT37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,7 km MPC · JPL
343095 2009 DS40 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
343096 2009 DH41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
343097 2009 DN41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
343098 2009 DV42 26/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
343099 2009 DJ43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 5,0 km MPC · JPL
343100 2009 DE57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343101 2009 DD60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343102 2009 DV62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343103 2009 DJ63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343104 2009 DV64 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343105 2009 DX64 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
343106 2009 DT69 26/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343107 2009 DA75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343108 2009 DS101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343109 2009 DV110 22/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
343110 2009 DV123 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343111 2009 DZ125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343112 2009 DL126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343113 2009 DB128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343114 2009 DC129 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343115 2009 DR132 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343116 2009 DU132 26/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
343117 2009 DF135 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343118 2009 DX136 25/02/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
343119 2009 EM3 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
343120 2009 EN13 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343121 2009 EW13 15/03/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
343122 2009 EH15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343123 2009 EV16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343124 2009 EA17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343125 2009 EE17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343126 2009 EQ19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343127 2009 EG21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
343128 2009 EV21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
343129 2009 ER26 04/03/2009 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
343130 2009 EU29 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
343131 2009 EM30 06/03/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
343132 2009 FV 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
343133 2009 FY1 17/03/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 4,0 km MPC · JPL
343134 Bizet 2009 FG5 19/03/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 3,5 km MPC · JPL
343135 2009 FS13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
343136 2009 FF24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
343137 2009 FA25 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
343138 2009 FG32 28/03/2009 Tzec Maun E. Schwab 3,5 km MPC · JPL
343139 2009 FE34 21/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
343140 2009 FL35 21/03/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
343141 2009 FB37 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
343142 2009 FE40 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343143 2009 FP41 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
343144 2009 FG42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343145 2009 FO42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343146 2009 FF55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343147 2009 FU67 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
343148 2009 FF69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
343149 2009 FC73 21/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343150 2009 FX73 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
343151 2009 FR76 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343152 2009 FV76 16/03/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
343153 2009 HY15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343154 2009 HN18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343155 2009 HY39 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
343156 2009 HP66 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343157 Mindaugas 2009 HH68 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 4,0 km MPC · JPL
343158 Marsyas 2009 HC82 29/04/2009 Catalina CSS APO 2,0 km MPC · JPL
343159 2009 JD17 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
343160 2009 KS2 19/05/2009 Dauban F. Kugel 6,7 km MPC · JPL
343161 2009 KH3 22/05/2009 Marly P. Kocher 12 km MPC · JPL
343162 2009 PY4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343163 2009 QA 16/08/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
343164 2009 QQ48 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343165 2009 SK102 25/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343166 2009 SO103 25/09/2009 Socorro LINEAR APO 670 m MPC · JPL
343167 2009 SW125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343168 2009 SU158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
343169 2009 SW192 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
343170 2009 SC199 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343171 2009 SQ208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343172 2009 SX283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
343173 2009 SQ326 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
343174 2009 SH333 25/09/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
343175 2009 ST338 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343176 2009 SZ339 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343177 2009 TB25 14/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
343178 2009 TG36 14/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
343179 2009 UC58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
343180 2009 UZ70 22/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343181 2009 UB84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343182 2009 UD85 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
343183 2009 UU88 22/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
343184 2009 UH96 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
343185 2009 UV102 24/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
343186 2009 UG111 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
343187 2009 UO116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343188 2009 UT144 24/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
343189 2009 UO146 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343190 2009 UE148 14/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
343191 2009 UF154 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343192 2009 VK15 05/09/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
343193 2009 VU19 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343194 2009 VY20 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343195 2009 VT32 12/02/2000 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
343196 2009 VG33 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
343197 2009 VF37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343198 2009 VU37 08/11/2009 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
343199 2009 VJ47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
343200 2009 VF55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343201 2009 VE61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343202 2009 VH67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343203 2009 VZ71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343204 2009 VW93 15/11/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
343205 2009 VQ94 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343206 2009 VC100 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
343207 2009 VR105 15/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343208 2009 VG108 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343209 2009 VT114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343210 2009 WG1 18/11/2009 Mayhill A. Lowe 650 m MPC · JPL
343211 2009 WV20 17/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
343212 2009 WK27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
343213 2009 WD28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343214 2009 WG34 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343215 2009 WX36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343216 2009 WC37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343217 2009 WL37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343218 2009 WR37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343219 2009 WW43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343220 2009 WF44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343221 2009 WN45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343222 2009 WD80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343223 2009 WD82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343224 2009 WO82 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343225 2009 WX83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343226 2009 WW84 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343227 2009 WA88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343228 2009 WK88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343229 2009 WN89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343230 Corsini 2009 WZ105 22/11/2009 Magasa M. Tonincelli, F. Zanardini 1,2 km MPC · JPL
343231 2009 WS119 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343232 2009 WA121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343233 2009 WV123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343234 2009 WP128 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343235 2009 WK130 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
343236 2009 WZ132 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
343237 2009 WL137 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343238 2009 WX162 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343239 2009 WY184 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
343240 2009 WB189 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343241 2009 WW192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343242 2009 WM195 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
343243 2009 WX200 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
343244 2009 WP209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343245 2009 WF216 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343246 2009 WN218 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
343247 2009 WE241 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
343248 2009 WV261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
343249 2009 XL7 13/12/2009 Hibiscus N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
343250 2009 XV8 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343251 2009 XH9 12/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 580 m MPC · JPL
343252 2009 XL15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
343253 2009 XD17 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343254 2009 XU17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343255 2009 XK21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
343256 2009 XN22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
343257 2009 XO22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343258 2009 XC25 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
343259 2009 YZ5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343260 2009 YW14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343261 2009 YP15 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343262 2009 YC20 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343263 2009 YU21 28/12/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
343264 2009 YZ21 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343265 2009 YZ23 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343266 2009 YK24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343267 2009 YO24 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343268 2009 YX24 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343269 2009 YP25 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343270 2010 AE1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343271 2010 AS6 06/01/2010 Jarnac Jarnac Obs. 1,5 km MPC · JPL
343272 2010 AG9 06/01/2010 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
343273 2010 AH12 03/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
343274 2010 AL17 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343275 2010 AC25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343276 2010 AW25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
343277 2010 AQ31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343278 2010 AC34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343279 2010 AH35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343280 2010 AQ37 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
343281 2010 AF38 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
343282 2010 AX40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343283 2010 AW41 06/01/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343284 2010 AE43 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
343285 2010 AT43 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
343286 2010 AA44 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343287 2010 AL45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343288 2010 AV54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343289 2010 AG63 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343290 2010 AU63 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343291 2010 AD67 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343292 2010 AE67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343293 2010 AB68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343294 2010 AK68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343295 2010 AG70 29/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
343296 2010 AO70 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343297 2010 AN73 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343298 2010 AN76 12/01/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
343299 2010 AC77 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343300 2010 AD77 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343301 2010 AR81 08/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
343302 2010 AE89 08/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
343303 2010 AO95 09/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343304 2010 AC106 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343305 2010 AJ110 13/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343306 2010 AG115 13/01/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
343307 2010 AQ120 14/01/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
343308 2010 BN3 16/01/2010 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
343309 2010 BZ3 21/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
343310 2010 BD5 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
343311 2010 BM6 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343312 2010 BH28 18/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343313 2010 BX40 19/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
343314 2010 BC57 21/01/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
343315 2010 BK61 21/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
343316 2010 BU68 22/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
343317 2010 BV71 23/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
343318 2010 BS73 23/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343319 2010 BD76 24/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
343320 2010 BF84 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
343321 2010 BM96 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
343322 Tomskuniver 2010 CK 06/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
343323 2010 CP1 08/02/2010 Tzec Maun E. Schwab 850 m MPC · JPL
343324 2010 CE3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343325 2010 CS3 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
343326 2010 CK6 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
343327 2010 CL8 07/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
343328 2010 CH9 08/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343329 2010 CB14 10/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
343330 2010 CH17 11/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
343331 2010 CY19 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343332 2010 CP22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343333 2010 CA29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343334 2010 CE32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343335 2010 CN32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
343336 2010 CJ35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343337 2010 CY35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343338 2010 CH36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343339 2010 CO39 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
343340 2010 CE41 05/02/2010 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
343341 2010 CE42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343342 2010 CK42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343343 2010 CJ48 12/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
343344 2010 CX55 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343345 2010 CQ56 28/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
343346 2010 CF57 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
343347 2010 CF59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
343348 2010 CR59 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
343349 2010 CK60 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
343350 2010 CL60 14/02/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
343351 2010 CS61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343352 2010 CR62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343353 2010 CG63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343354 2010 CU66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343355 2010 CL68 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343356 2010 CE75 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
343357 2010 CL75 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343358 2010 CE79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343359 2010 CY79 05/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
343360 2010 CC80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
343361 2010 CR81 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343362 2010 CS81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
343363 2010 CK82 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343364 2010 CZ83 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343365 2010 CE84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343366 2010 CG87 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
343367 2010 CY88 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343368 2010 CH91 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
343369 2010 CU93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343370 2010 CS94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343371 2010 CH95 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343372 2010 CN96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343373 2010 CC108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
343374 2010 CV108 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
343375 2010 CF117 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343376 2010 CD122 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343377 2010 CH125 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343378 2010 CN127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343379 2010 CO129 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
343380 2010 CE133 12/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
343381 2010 CW135 14/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
343382 2010 CK138 13/02/2010 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
343383 2010 CQ139 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
343384 2010 CH141 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343385 2010 CA142 05/02/2010 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
343386 2010 CA148 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343387 2010 CA149 22/10/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
343388 2010 CN149 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343389 2010 CZ152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343390 2010 CN153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343391 2010 CR153 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
343392 2010 CZ154 16/01/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
343393 2010 CE156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343394 2010 CU161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
343395 2010 CR163 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343396 2010 CH164 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343397 2010 CN166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343398 2010 CO168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343399 2010 CE170 14/02/2004 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
343400 2010 CN170 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343401 2010 CR170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343402 2010 CV170 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343403 2010 CY170 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343404 2010 CC172 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
343405 2010 CL172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343406 2010 CB175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343407 2010 CR175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
343408 2010 CO176 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343409 2010 CY176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343410 2010 CT180 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343411 2010 CU180 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343412 2010 CC181 13/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
343413 2010 CX181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
343414 2010 CH184 15/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
343415 2010 CL184 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343416 2010 CR206 04/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
343417 2010 CE248 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343418 2010 DV1 18/02/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
343419 2010 DD4 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
343420 2010 DY6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343421 2010 DN8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343422 2010 DQ8 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343423 2010 DF16 17/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
343424 2010 DV17 27/03/2007 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
343425 2010 DL20 19/02/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
343426 2010 DO22 18/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
343427 2010 DD24 12/05/2004 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
343428 2010 DY35 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343429 2010 DW39 16/02/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343430 2010 DV42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343431 2010 DM43 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343432 2010 DD46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343433 2010 DT46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
343434 2010 DU47 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343435 2010 DC49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343436 2010 DJ49 18/02/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
343437 2010 DR75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
343438 2010 DS77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
343439 2010 DW77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
343440 2010 DY77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
343441 2010 DC78 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
343442 2010 DH79 17/02/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
343443 2010 DJ79 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343444 Halluzinelle 2010 EW20 07/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,9 km MPC · JPL
343445 2010 EJ29 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343446 2010 EC30 05/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
343447 2010 EZ31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343448 2010 EK32 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
343449 2010 ER33 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343450 2010 EY33 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343451 2010 EY34 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
343452 2010 EF35 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
343453 2010 EH39 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
343454 2010 EN39 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
343455 2010 EO39 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
343456 2010 EP39 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
343457 2010 ET39 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
343458 2010 EH41 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343459 2010 EJ41 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343460 2010 EB42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
343461 2010 EG44 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
343462 2010 EB45 13/03/2010 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
343463 2010 EH45 14/03/2010 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
343464 2010 EN61 14/03/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
343465 2010 EC67 12/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
343466 2010 EH67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343467 2010 EL67 04/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
343468 2010 EX68 12/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
343469 2010 EQ69 13/03/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
343470 2010 EW69 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343471 2010 EO70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
343472 2010 ER70 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343473 2010 EF71 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343474 2010 EN73 02/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343475 2010 EQ74 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343476 2010 EF77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343477 2010 EM79 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343478 2010 ES80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343479 2010 EQ83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343480 2010 ER83 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343481 2010 EH84 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343482 2010 EX84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343483 2010 EY84 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
343484 2010 EH85 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343485 2010 EA86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343486 2010 EJ87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343487 2010 EY87 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
343488 2010 ET89 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343489 2010 EA90 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343490 2010 ET94 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
343491 2010 EV96 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
343492 2010 EC100 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343493 2010 EG100 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343494 2010 EA102 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343495 2010 EH102 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343496 2010 EK102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343497 2010 EB104 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343498 2010 EH105 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343499 2010 EJ105 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343500 2010 EO105 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343501 2010 EC106 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
343502 2010 ED106 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
343503 2010 EW107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343504 2010 EK108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343505 2010 EN108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343506 2010 EX109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343507 2010 EP110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343508 2010 EX110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343509 2010 EN111 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
343510 2010 EH112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343511 2010 EV112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343512 2010 EC113 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
343513 2010 EF113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343514 2010 EH113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343515 2010 EC123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343516 2010 ED123 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343517 2010 EF125 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
343518 2010 EY125 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
343519 2010 EE126 13/03/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343520 2010 ER128 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343521 2010 EG130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343522 2010 EP130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343523 2010 ET131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343524 2010 EQ132 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343525 2010 EZ132 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343526 2010 EF133 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343527 2010 EX133 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343528 2010 EH134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343529 2010 EB136 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343530 2010 EB137 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343531 2010 EM138 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343532 2010 EV138 12/03/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
343533 2010 EC139 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343534 2010 EG139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
343535 2010 EZ139 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343536 2010 ER140 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
343537 2010 EP143 14/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
343538 2010 FG 16/03/2010 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
343539 2010 FW2 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343540 2010 FZ3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
343541 2010 FA7 18/03/2010 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
343542 2010 FV11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343543 2010 FR12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343544 2010 FZ12 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343545 2010 FF14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343546 2010 FD16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343547 2010 FQ20 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343548 2010 FM22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343549 2010 FG25 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343550 2010 FR25 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343551 2010 FU25 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343552 2010 FC26 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343553 2010 FW29 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343554 2010 FD30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343555 2010 FM30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343556 2010 FQ30 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343557 2010 FX47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
343558 2010 FN53 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343559 2010 FS53 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343560 2010 FF54 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343561 2010 FG55 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343562 2010 FW55 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343563 2010 FL56 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343564 2010 FO56 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343565 2010 FE57 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
343566 2010 FK57 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343567 2010 FB83 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343568 2010 FD83 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343569 2010 FU83 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
343570 2010 FR84 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343571 2010 FX84 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
343572 2010 FF85 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
343573 2010 FJ85 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343574 2010 FC86 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343575 2010 FW86 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343576 2010 FD87 19/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
343577 2010 FF88 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 2,6 km MPC · JPL
343578 2010 FH88 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
343579 2010 FO88 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343580 2010 FG89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343581 2010 FR90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343582 2010 FX94 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343583 2010 FY94 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343584 2010 FA95 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343585 2010 FG101 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343586 2010 GM9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
343587 Mamuna 2010 GQ23 05/04/2010 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
343588 2010 GE27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343589 2010 GL28 06/04/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
343590 2010 GG33 10/04/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343591 2010 GU62 07/04/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
343592 2010 GN66 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343593 2010 GY95 14/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
343594 2010 GJ97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343595 2010 GO98 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343596 2010 GH101 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343597 2010 GR101 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343598 2010 GV103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343599 2010 GD105 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
343600 2010 GE109 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343601 2010 GN109 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343602 2010 GU110 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343603 2010 GW111 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
343604 2010 GY112 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343605 2010 GE113 14/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
343606 2010 GF114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343607 2010 GQ114 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343608 2010 GW114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343609 2010 GB115 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343610 2010 GC116 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343611 2010 GS121 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343612 2010 GH122 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343613 2010 GX122 13/04/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,4 km MPC · JPL
343614 2010 GD125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343615 2010 GE125 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343616 2010 GC127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343617 2010 GT128 04/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
343618 2010 GD138 09/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
343619 2010 GM138 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
343620 2010 GY138 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343621 2010 GV139 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343622 2010 GF140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
343623 2010 GL156 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343624 2010 GN156 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343625 2010 GA157 09/04/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
343626 2010 GP158 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
343627 2010 HY31 20/04/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
343628 2010 HC41 22/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
343629 2010 HA78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343630 2010 HP99 30/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
343631 2010 HB105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343632 2010 HR107 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343633 2010 HW107 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
343634 2010 HV110 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
343635 2010 JC4 01/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
343636 2010 JA29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343637 2010 JE29 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343638 2010 JB31 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 2,8 km MPC · JPL
343639 2010 JM36 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343640 2010 JM38 04/05/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
343641 2010 JV38 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343642 2010 JC42 07/05/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
343643 2010 JF49 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
343644 2010 JX69 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
343645 2010 JL72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
343646 2010 JN72 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343647 2010 JP74 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
343648 2010 JE80 20/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
343649 2010 JD84 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
343650 2010 JY85 10/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
343651 2010 JH115 08/05/2010 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
343652 2010 JG122 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
343653 2010 JB123 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
343654 2010 KA 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343655 2010 KN36 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343656 2010 LR46 08/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
343657 2010 LU60 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343658 2010 LA61 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
343659 2010 LO65 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
343660 2010 LW113 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
343661 2010 MU16 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343662 2010 MO56 23/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
343663 2010 NL5 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
343664 2010 NM16 06/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343665 2010 NM74 15/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
343666 2010 OD37 21/07/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
343667 2010 OY49 22/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
343668 2010 OY52 22/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
343669 2010 OP53 23/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
343670 2010 OU57 23/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
343671 2010 OV60 23/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
343672 2010 OP69 25/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
343673 2010 OD74 25/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
343674 2010 OM78 25/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
343675 2010 OU80 26/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
343676 2010 OJ92 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343677 2010 RT152 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343678 2010 TC126 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343679 2010 TV144 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343680 2010 UD2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
343681 2010 VN199 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
343682 2010 XW67 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343683 2011 AW19 17/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
343684 2011 BM35 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
343685 2011 BA47 29/03/1998 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
343686 2011 BP88 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343687 2011 BY143 06/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
343688 2011 CX18 02/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
343689 2011 CT22 19/09/1998 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
343690 2011 CQ26 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343691 2011 CU43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
343692 2011 CJ109 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343693 2011 CF115 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343694 2011 DH1 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343695 2011 DB8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343696 2011 DG20 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
343697 2011 DO21 16/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
343698 2011 DP23 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343699 2011 DT24 19/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
343700 2011 DB30 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343701 2011 DB42 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
343702 2011 DN50 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
343703 2011 EY3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343704 2011 ES12 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343705 2011 EZ16 13/01/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
343706 2011 EN17 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
343707 2011 ET17 13/09/1980 Palomar S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
343708 2011 EV20 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
343709 2011 EG25 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343710 2011 EM25 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343711 2011 EN25 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
343712 2011 ES26 05/10/2002 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
343713 2011 ED36 14/06/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
343714 2011 EL37 05/10/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
343715 2011 ER39 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343716 2011 EW54 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343717 2011 EZ64 31/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
343718 2011 EP66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
343719 2011 ES67 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343720 2011 EM68 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343721 2011 EW68 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343722 2011 ED69 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343723 2011 EY70 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
343724 2011 EK71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
343725 2011 EN72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343726 2011 EL74 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
343727 2011 EY77 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343728 2011 EK78 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
343729 2011 EY81 08/09/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
343730 2011 FY 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343731 2011 FR1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343732 2011 FL2 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
343733 2011 FV5 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
343734 2011 FV7 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
343735 2011 FS8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343736 2011 FZ8 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343737 2011 FO9 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
343738 2011 FD12 02/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
343739 2011 FW12 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343740 2011 FE13 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
343741 2011 FW14 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343742 2011 FC15 27/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
343743 Kjurkchieva 2011 FY16 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343744 2011 FL21 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
343745 2011 FB30 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343746 2011 FK31 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343747 2011 FX34 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343748 2011 FM36 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343749 2011 FY47 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
343750 2011 FA48 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343751 2011 FN48 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343752 2011 FQ48 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343753 2011 FT51 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343754 2011 FG56 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
343755 2011 FJ56 04/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
343756 2011 FF60 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,5 km MPC · JPL
343757 2011 FM63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343758 2011 FY82 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343759 2011 FE83 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343760 2011 FS83 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343761 2011 FT88 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
343762 2011 FC103 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343763 2011 FQ120 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
343764 2011 FO126 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343765 2011 FN130 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343766 2011 FZ140 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
343767 2011 FK141 11/02/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
343768 2011 FD142 13/05/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
343769 2011 FM145 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343770 2011 FJ148 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343771 2011 FY148 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
343772 2011 FV149 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
343773 2011 FC150 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343774 2011 FN150 20/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,0 km MPC · JPL
343775 2011 FA151 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343776 2011 FV154 23/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
343777 2011 GL 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343778 2011 GK1 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
343779 2011 GF2 08/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
343780 2011 GQ3 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
343781 2011 GJ13 18/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
343782 2011 GN28 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
343783 2011 GP30 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343784 2011 GZ31 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343785 2011 GB36 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343786 2011 GL37 28/07/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
343787 2011 GU41 01/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
343788 2011 GT48 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343789 2011 GU49 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
343790 2011 GH53 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343791 2011 GR56 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343792 2011 GH57 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
343793 2011 GR58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343794 2011 GO61 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
343795 2011 GO63 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
343796 2011 GA64 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343797 2011 GA65 15/06/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
343798 2011 GB65 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
343799 2011 GE65 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343800 2011 GD66 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343801 2011 GO66 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
343802 2011 GT70 22/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
343803 2011 GP71 19/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
343804 2011 GA78 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343805 2011 GR80 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343806 2011 GQ82 21/09/1995 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
343807 2011 GE83 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343808 2011 GJ85 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
343809 2011 HP1 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
343810 2011 HA3 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
343811 2011 HC6 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
343812 2011 HU6 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343813 2011 HM7 06/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
343814 2011 HK9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343815 2011 HT10 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
343816 2011 HO11 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
343817 2011 HT11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
343818 2011 HZ11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343819 2011 HU12 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343820 2011 HV17 01/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
343821 2011 HF18 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343822 2011 HJ19 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343823 2011 HE20 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343824 2011 HQ20 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
343825 2011 HS22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343826 2011 HX23 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343827 2011 HA24 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
343828 2011 HC26 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
343829 2011 HE26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343830 2011 HC27 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
343831 2011 HD27 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343832 2011 HN27 12/08/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
343833 2011 HR27 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
343834 2011 HT27 14/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
343835 2011 HD28 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343836 2011 HQ29 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343837 2011 HB30 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
343838 2011 HY30 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343839 2011 HM31 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343840 2011 HY31 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343841 2011 HW32 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
343842 2011 HV33 31/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,3 km MPC · JPL
343843 2011 HR34 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343844 2011 HA38 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
343845 2011 HN38 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
343846 2011 HO38 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343847 2011 HF39 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
343848 2011 HT39 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
343849 2011 HQ41 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343850 2011 HP43 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
343851 2011 HA44 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343852 2011 HY44 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
343853 2011 HP45 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343854 2011 HF46 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
343855 2011 HZ46 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343856 2011 HH49 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343857 2011 HA50 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343858 2011 HP52 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
343859 2011 HU52 08/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
343860 2011 HP55 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343861 2011 HU55 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343862 2011 HC60 07/10/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
343863 2011 HT60 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343864 2011 HU60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
343865 2011 HO62 14/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
343866 2011 HN64 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343867 2011 HH65 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343868 2011 HL66 20/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
343869 2011 HF69 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
343870 2011 HT71 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343871 2011 HW71 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343872 2011 HX74 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343873 2011 HB75 15/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
343874 2011 HO75 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343875 2011 HS75 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343876 2011 HU76 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
343877 2011 HT77 01/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
343878 2011 HX78 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
343879 2011 HP79 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343880 2011 HR80 08/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
343881 2011 HW82 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
343882 2011 HA83 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
343883 2011 HV83 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
343884 2011 HQ84 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
343885 2011 HQ85 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343886 2011 HL90 04/05/2000 Apache Point SDSS 800 m MPC · JPL
343887 2011 HQ90 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
343888 2011 HT90 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
343889 2011 HT93 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343890 2011 HZ94 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343891 2011 HZ96 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
343892 2011 HK97 31/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
343893 2011 HG100 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343894 2011 JH2 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
343895 2011 JC5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343896 2011 JK8 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
343897 2011 JK9 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343898 2011 JT11 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343899 2011 JW11 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343900 2011 JD12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343901 2011 JE12 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343902 2011 JF12 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343903 2011 JQ13 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
343904 2011 JO17 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
343905 2011 JR17 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
343906 2011 JY24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343907 2011 JZ24 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343908 2011 JK25 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343909 2011 JW25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
343910 2011 JZ25 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343911 2011 JY26 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343912 2011 JJ27 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343913 2011 JC28 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343914 2011 JH28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
343915 2011 JR28 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
343916 2011 JE29 22/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
343917 2011 JF29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343918 2011 JM29 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
343919 2011 JK30 27/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
343920 2011 KU 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
343921 2011 KB1 01/11/2002 La Palma A. Fitzsimmons 780 m MPC · JPL
343922 2011 KA3 24/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
343923 2011 KQ3 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
343924 2011 KW4 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343925 2011 KM6 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
343926 2011 KR7 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343927 2011 KO9 19/03/1993 La Silla UESAC 860 m MPC · JPL
343928 2011 KY9 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343929 2011 KW10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
343930 2011 KU11 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
343931 2011 KG12 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343932 2011 KV12 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
343933 2011 KE14 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343934 2011 KK16 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343935 2011 KW16 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
343936 2011 KB18 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343937 2011 KS18 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
343938 2011 KY18 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
343939 2011 KC19 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343940 2011 KC22 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343941 2011 KZ22 20/03/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
343942 2011 KG23 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
343943 2011 KQ23 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
343944 2011 KX23 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343945 2011 KG25 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343946 2011 KR25 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
343947 2011 KX25 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
343948 2011 KW26 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343949 2011 KT27 06/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
343950 2011 KM28 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
343951 2011 KX28 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
343952 2011 KM30 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343953 2011 KO30 13/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
343954 2011 KW30 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343955 2011 KJ32 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343956 2011 KD33 10/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
343957 2011 KQ33 12/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
343958 2011 KS33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343959 2011 KY33 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343960 2011 KN37 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343961 2011 KL39 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
343962 2011 KF43 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343963 2011 KO43 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343964 2011 KA45 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343965 2011 KK48 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
343966 2011 LR 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
343967 2011 LK1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343968 2011 LC11 11/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
343969 2011 LZ11 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
343970 2011 LK12 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343971 2011 LU13 22/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
343972 2011 LL14 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343973 2011 LA15 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
343974 2011 LU15 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343975 2011 LC20 02/05/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
343976 2011 LC21 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
343977 2011 LG21 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
343978 2011 LK25 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
343979 2011 LX26 16/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
343980 2011 LZ26 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343981 2011 LA27 07/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 3,4 km MPC · JPL
343982 2011 MA3 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
343983 2011 MO3 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343984 2011 MS5 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
343985 2011 OX 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343986 2011 OZ8 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
343987 2011 OK12 16/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
343988 2011 OJ18 18/03/2010 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
343989 2011 OR24 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
343990 2011 OG38 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
343991 2011 OZ38 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
343992 2011 OP53 16/09/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
343993 2011 PW8 22/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
343994 2011 PT14 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
343995 2011 QG3 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
343996 2011 QK3 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
343997 2011 QA6 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343998 2011 QU8 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
343999 2011 QJ9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
344000 Astropolis 2011 QQ45 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

339.000s  • 340.000s  • 341.000s  • 342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001