Danh sách tiểu hành tinh/313001–314000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313001 1999 UH17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313002 1999 UD33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313003 1999 UX33 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313004 1999 UM44 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
313005 1999 UZ46 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313006 1999 VY14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313007 1999 VL16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313008 1999 VD19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
313009 1999 VO62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313010 1999 VJ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313011 1999 VA109 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313012 1999 VC137 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313013 1999 VB139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313014 1999 VA188 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313015 1999 VP217 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313016 1999 VD223 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313017 1999 WJ5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
313018 1999 WU10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313019 1999 WR19 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313020 1999 XZ37 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 910 m MPC · JPL
313021 1999 XS201 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313022 1999 YR12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
313023 2000 AN209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313024 2000 AV210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
313025 2000 AT219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
313026 2000 CF45 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313027 2000 CC80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313028 2000 DU4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313029 2000 DP81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313030 2000 DR96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313031 2000 FA71 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
313032 2000 GQ180 06/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313033 2000 JR4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313034 2000 KM75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313035 2000 OW35 31/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
313036 2000 PL 02/08/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 840 m MPC · JPL
313037 2000 PK3 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313038 2000 QH 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
313039 2000 QQ25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313040 2000 QB60 26/08/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313041 2000 QN70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313042 2000 QA97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313043 2000 QE137 31/08/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313044 2000 QA144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313045 2000 QR148 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313046 2000 QH150 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313047 2000 QL200 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313048 2000 QX209 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313049 2000 QN210 31/08/2000 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
313050 2000 QE216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313051 2000 RV36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313052 2000 RL52 02/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
313053 2000 RP73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313054 2000 RU99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
313055 2000 SB10 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313056 2000 SZ28 23/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313057 2000 SU33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313058 2000 SW36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313059 2000 SL40 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313060 2000 SZ52 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313061 2000 SR59 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313062 2000 SS89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
313063 2000 SM103 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313064 2000 SU133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313065 2000 SS144 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313066 2000 ST154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313067 2000 SF160 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313068 2000 SE164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313069 2000 SZ177 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313070 2000 SZ214 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313071 2000 SA224 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313072 2000 SE233 28/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
313073 2000 SZ235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313074 2000 SS236 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
313075 2000 SN240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313076 2000 SU252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313077 2000 SU319 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313078 2000 SJ366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
313079 2000 SP376 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313080 2000 TB11 01/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313081 2000 TJ16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313082 2000 TR20 26/09/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
313083 2000 TB25 02/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313084 2000 TH35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
313085 2000 TB45 01/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313086 2000 TR67 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313087 2000 UD12 18/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313088 2000 UQ21 24/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313089 2000 UP56 28/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
313090 2000 UY67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313091 2000 UM70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313092 2000 UG73 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313093 2000 UC95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313094 2000 US100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313095 2000 VY1 01/11/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313096 2000 VL10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313097 2000 VR40 01/11/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313098 2000 VR64 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313099 2000 WO29 21/11/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
313100 2000 WS46 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313101 2000 WC70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313102 2000 WQ70 19/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313103 2000 WD76 20/11/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313104 2000 WE76 20/11/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
313105 2000 WQ89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313106 2000 WT96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313107 2000 WF151 29/11/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313108 2000 WY152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313109 2000 WP176 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
313110 2000 XC6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313111 2000 XF9 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313112 2000 XG44 05/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313113 2000 XP44 06/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 900 m MPC · JPL
313114 2000 YV15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313115 2000 YL17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
313116 Pálvenetianer 2000 YX31 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 750 m MPC · JPL
313117 2000 YE40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313118 2000 YY106 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313119 2000 YP114 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
313120 2000 YF123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313121 2000 YV123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
313122 2000 YU137 29/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 980 m MPC · JPL
313123 2001 AK2 02/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313124 2001 AL2 02/01/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313125 2001 AQ6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313126 2001 AL46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313127 2001 AD47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313128 2001 BB1 16/01/2001 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
313129 2001 BG2 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
313130 2001 BN3 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313131 2001 BT6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313132 2001 BF56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313133 2001 BA74 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313134 2001 BJ83 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313135 2001 CW5 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313136 2001 CX9 02/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313137 2001 CE11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313138 2001 CV18 02/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
313139 2001 CZ24 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313140 2001 CE27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
313141 2001 CK31 12/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,9 km MPC · JPL
313142 2001 DM2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
313143 2001 DT5 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313144 2001 DZ7 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
313145 2001 DA9 17/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313146 2001 DH13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,1 km MPC · JPL
313147 2001 DY13 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313148 2001 DU14 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
313149 2001 DW17 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313150 2001 DG18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313151 2001 DZ42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313152 2001 DU54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313153 2001 DX54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
313154 2001 DY58 21/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
313155 2001 DB62 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313156 2001 DS72 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313157 2001 DB73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313158 2001 DD83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313159 2001 DZ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313160 2001 DF103 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313161 2001 EE17 14/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
313162 2001 FS 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313163 2001 FX15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
313164 2001 FB29 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313165 2001 FC65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313166 2001 FW66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313167 2001 FT83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313168 2001 FU136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
313169 2001 FU171 24/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
313170 2001 FC187 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
313171 2001 HF68 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313172 2001 KQ23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313173 2001 ME6 20/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
313174 2001 MV11 21/06/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
313175 2001 MB15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
313176 2001 MH22 29/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
313177 2001 OB3 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
313178 2001 OY43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313179 2001 OK44 23/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
313180 2001 OA69 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313181 2001 OD74 26/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313182 2001 ON86 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
313183 2001 OU107 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313184 2001 PZ5 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
313185 2001 PC24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313186 2001 PV30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313187 2001 QK2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
313188 2001 QG44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313189 2001 QR91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313190 2001 QA92 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313191 2001 QE103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313192 2001 QT113 25/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,3 km MPC · JPL
313193 2001 QO115 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313194 2001 QR115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313195 2001 QH158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
313196 2001 QK173 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313197 2001 QU187 21/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
313198 2001 QV202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
313199 2001 QV206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
313200 2001 QH217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313201 2001 QU230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313202 2001 RV 07/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
313203 2001 RC7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
313204 2001 RW49 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313205 2001 RU50 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313206 2001 RS52 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313207 2001 RW82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
313208 2001 RR96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313209 2001 RT152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
313210 2001 SW1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
313211 2001 SM41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313212 2001 SY98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313213 2001 SD137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313214 2001 SX143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313215 2001 SB193 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313216 2001 SA222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313217 2001 SH233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313218 2001 SF250 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313219 2001 SU271 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313220 2001 SC284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313221 2001 SS306 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313222 2001 SF338 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313223 2001 SZ341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313224 2001 SK344 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313225 2001 TG60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
313226 2001 TY82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313227 2001 TW108 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313228 2001 TM121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313229 2001 TJ152 10/10/2001 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
313230 2001 TJ189 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313231 2001 TN203 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313232 2001 TL211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313233 2001 TG236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313234 2001 TD241 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313235 2001 TN244 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
313236 2001 TB259 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313237 2001 TJ260 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
313238 2001 UF9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313239 2001 UY30 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313240 2001 US37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313241 2001 UC46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313242 2001 UM67 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313243 2001 UZ72 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313244 2001 UW88 16/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
313245 2001 UH98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313246 2001 UN138 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313247 2001 UO138 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313248 2001 UR144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313249 2001 UC202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313250 2001 UQ202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313251 2001 UE224 26/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313252 2001 VS28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313253 2001 VS89 12/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313254 2001 VP101 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313255 2001 VM106 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313256 2001 VX126 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
313257 2001 VJ133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
313258 2001 WK18 17/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313259 2001 WX61 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313260 2001 WZ90 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313261 2001 XP12 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313262 2001 XF33 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313263 2001 XD69 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313264 2001 XK123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313265 2001 XC125 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313266 2001 XG174 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313267 2001 XN218 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313268 2001 XR236 15/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
313269 2001 YF 17/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313270 2001 YL12 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313271 2001 YF63 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313272 2001 YM87 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313273 2001 YY94 17/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313274 2001 YW154 19/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313275 2001 YJ162 15/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
313276 2002 AX1 06/01/2002 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
313277 2002 AN24 08/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313278 2002 AL34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313279 2002 AF110 09/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
313280 2002 AK112 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313281 2002 AR170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313282 2002 AB192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313283 2002 AR206 13/01/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
313284 2002 CO4 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313285 2002 CY19 04/02/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
313286 2002 CA27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
313287 2002 CL28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313288 2002 CA34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313289 2002 CX70 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313290 2002 CE90 07/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
313291 2002 CB116 14/02/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
313292 2002 CN119 07/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313293 2002 CU126 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313294 2002 CG139 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313295 2002 CY147 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313296 2002 CO161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313297 2002 CT181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
313298 2002 CD201 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313299 2002 CM201 10/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
313300 2002 CL209 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313301 2002 CS248 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
313302 2002 CQ252 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313303 2002 CU269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
313304 2002 CJ291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313305 2002 CU305 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313306 2002 CS306 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313307 2002 CQ310 07/02/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
313308 2002 DF18 20/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313309 2002 EH8 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313310 2002 EW10 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313311 2002 EG21 10/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313312 2002 EL38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
313313 2002 EW39 09/03/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
313314 2002 EM43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313315 2002 EX49 12/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
313316 2002 EZ53 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313317 2002 EC63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313318 2002 EY64 13/03/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
313319 2002 EW80 13/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313320 2002 ET120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313321 2002 EA124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
313322 2002 EC144 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313323 2002 EJ152 15/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
313324 2002 EQ158 05/03/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
313325 2002 EF162 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313326 2002 EJ162 15/03/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
313327 2002 ET162 13/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313328 2002 FE4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
313329 2002 FH5 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313330 2002 FY15 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
313331 2002 FR24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
313332 2002 FA36 21/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313333 2002 FU41 19/03/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
313334 2002 GA2 04/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313335 2002 GJ4 09/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313336 2002 GC26 12/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313337 2002 GN35 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313338 2002 GJ38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313339 2002 GE45 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313340 2002 GZ45 04/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
313341 2002 GE49 04/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
313342 2002 GH69 08/04/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
313343 2002 GG73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
313344 2002 GZ92 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313345 2002 GT100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313346 2002 GM108 11/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
313347 2002 GU109 11/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
313348 2002 GQ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313349 2002 GS120 12/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313350 2002 GK123 10/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
313351 2002 GY124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313352 2002 GX127 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313353 2002 GX133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313354 2002 GC134 12/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
313355 2002 GG136 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313356 2002 GS145 12/04/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
313357 2002 GU146 13/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
313358 2002 GP153 12/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
313359 2002 GA176 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313360 2002 GV179 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313361 2002 GT183 09/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313362 2002 GE184 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
313363 2002 GM190 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
313364 2002 GS190 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
313365 2002 HD13 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313366 2002 JE24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313367 2002 JL27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313368 2002 JL30 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313369 2002 JM34 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
313370 2002 JW67 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313371 2002 JD98 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313372 2002 JJ100 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313373 2002 JN120 05/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
313374 2002 JH144 13/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313375 2002 JM145 14/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
313376 2002 JS150 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
313377 2002 KK2 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
313378 2002 KT13 19/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313379 2002 KP16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313380 2002 LE16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313381 2002 LG25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313382 2002 LG33 04/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
313383 2002 LS49 08/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313384 2002 LP60 12/06/2002 Palomar M. Meyer 910 m MPC · JPL
313385 2002 NZ20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313386 2002 NG22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313387 2002 ND42 14/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
313388 2002 NU54 05/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
313389 2002 NZ59 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313390 2002 NS62 05/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313391 2002 NL64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313392 2002 NG68 12/07/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
313393 2002 NQ71 09/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313394 2002 NK73 05/07/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
313395 2002 NP73 06/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313396 2002 ND74 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313397 2002 NH76 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313398 2002 NG77 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
313399 2002 PW19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313400 2002 PO53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313401 2002 PQ70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313402 2002 PU75 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313403 2002 PF80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313404 2002 PG101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313405 2002 PC105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313406 2002 PP128 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313407 2002 PA130 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313408 2002 PU138 11/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313409 2002 PN155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 620 m MPC · JPL
313410 2002 PL159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
313411 2002 PE171 07/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
313412 2002 PY173 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313413 2002 PK175 07/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
313414 2002 PN177 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313415 2002 PU179 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313416 2002 PB180 08/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
313417 2002 PJ197 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
313418 2002 QE5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313419 2002 QL22 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313420 2002 QK35 29/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313421 2002 QP42 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313422 2002 QK48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
313423 2002 QR49 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,0 km MPC · JPL
313424 2002 QO53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
313425 2002 QT54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
313426 2002 QO72 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313427 2002 QL75 30/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313428 2002 QR79 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313429 2002 QZ81 17/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313430 2002 QK86 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313431 2002 QX97 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
313432 2002 QC116 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313433 2002 QL126 17/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
313434 2002 QL146 23/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313435 2002 RC3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313436 2002 RU5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313437 2002 RM8 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
313438 2002 RA14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313439 2002 RH42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
313440 2002 RL91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313441 2002 RJ105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313442 2002 RM143 11/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313443 2002 RK156 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313444 2002 RS163 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313445 2002 RQ176 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313446 2002 RA178 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313447 2002 RL183 11/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313448 2002 RC186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313449 2002 RN191 12/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
313450 2002 RJ218 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
313451 2002 RN223 13/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
313452 2002 RF254 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313453 2002 RV264 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
313454 2002 RH266 15/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313455 2002 SE1 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313456 2002 SF8 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313457 2002 SW28 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
313458 2002 SG35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
313459 2002 SB37 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
313460 2002 SC38 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313461 2002 SZ46 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
313462 2002 SQ71 17/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313463 2002 TH3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313464 2002 TT4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313465 2002 TH36 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313466 2002 TC55 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313467 2002 TZ83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
313468 2002 TL92 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313469 2002 TZ92 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313470 2002 TT113 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
313471 2002 TT120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313472 2002 TW132 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313473 2002 TG153 05/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
313474 2002 TD160 05/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
313475 2002 TV163 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313476 2002 TH179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313477 2002 TA180 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313478 2002 TY202 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313479 2002 TZ208 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313480 2002 TO216 06/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313481 2002 TD246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313482 2002 TG254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313483 2002 TB265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313484 2002 TM271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313485 2002 TH299 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313486 2002 TW325 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
313487 2002 TE359 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
313488 2002 TP362 10/10/2002 Apache Point SDSS 870 m MPC · JPL
313489 2002 TA370 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
313490 2002 TD372 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
313491 2002 UN55 29/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
313492 2002 VT2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
313493 2002 VM10 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313494 2002 VB29 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313495 2002 VD30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313496 2002 VR37 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
313497 2002 VC39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313498 2002 VP40 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313499 2002 VY41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
313500 2002 VV60 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313501 2002 VS65 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313502 2002 VQ83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313503 2002 VF100 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313504 2002 VO115 11/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,5 km MPC · JPL
313505 2002 VE116 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
313506 2002 VJ116 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313507 2002 VV120 12/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313508 2002 VJ127 15/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313509 2002 VZ138 14/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
313510 2002 VH139 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313511 2002 VR139 13/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313512 2002 VN141 06/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313513 2002 VZ147 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313514 2002 WJ5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313515 2002 WZ6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313516 2002 WE18 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313517 2002 WR27 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313518 2002 XP1 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313519 2002 XS4 04/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
313520 2002 XO7 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313521 2002 XW11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
313522 2002 XM22 03/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
313523 2002 XR26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313524 2002 XU26 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
313525 2002 XP31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313526 2002 XA37 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313527 2002 XC37 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313528 2002 XK37 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
313529 2002 XF38 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313530 2002 XR53 10/12/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
313531 2002 XN71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313532 2002 XK79 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313533 2002 XA88 12/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
313534 2002 XN92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
313535 2002 XB117 07/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313536 2002 XJ117 11/12/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313537 2002 YY11 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313538 2002 YB12 31/12/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
313539 2002 YT27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313540 2003 AV32 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313541 2003 AT57 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313542 2003 AR63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
313543 2003 AK77 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313544 2003 AB78 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313545 2003 AO81 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313546 2003 AY81 13/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313547 2003 AC85 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313548 2003 BL1 23/01/2003 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
313549 2003 BD3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
313550 2003 BT3 23/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,5 km MPC · JPL
313551 2003 BV12 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
313552 2003 BX33 28/01/2003 Haleakala NEAT 230 m MPC · JPL
313553 2003 BL35 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
313554 2003 BY61 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313555 2003 BO67 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
313556 2003 BY70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313557 2003 BZ71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313558 2003 BU73 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313559 2003 BR74 29/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313560 2003 BD75 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313561 2003 BE78 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
313562 2003 BU80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
313563 2003 BL92 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313564 2003 BJ93 29/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313565 2003 CU 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313566 2003 CX19 09/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313567 2003 DE 19/02/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
313568 2003 DW4 22/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313569 2003 DA6 22/02/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
313570 2003 DS6 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
313571 2003 DG7 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
313572 2003 DE15 26/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313573 2003 DV20 22/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313574 2003 EO1 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313575 2003 ES2 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313576 2003 ER4 07/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313577 2003 EG33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
313578 2003 EJ35 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313579 2003 ES36 08/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
313580 2003 EM51 11/03/2003 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
313581 2003 FJ3 24/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313582 2003 FJ25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313583 2003 FW26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313584 2003 FS33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313585 2003 FK44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
313586 2003 FW88 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
313587 2003 FE106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313588 2003 GX40 09/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
313589 2003 HL51 29/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
313590 2003 KE7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
313591 2003 MB7 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313592 2003 NH1 02/07/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313593 2003 NQ4 04/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313594 2003 NB7 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
313595 2003 NC13 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313596 2003 OB8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
313597 2003 ON8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
313598 2003 OU10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
313599 2003 OF20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
313600 2003 OV28 24/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313601 2003 OL33 24/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313602 2003 PS 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313603 2003 QT3 17/08/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
313604 2003 QT21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313605 2003 QG25 22/08/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
313606 2003 QB27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
313607 2003 QL30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
313608 2003 QT35 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
313609 2003 QH38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313610 2003 QD44 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
313611 2003 QK58 23/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
313612 2003 QR58 23/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
313613 2003 QP62 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313614 2003 QX65 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313615 2003 QZ74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313616 2003 QT76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
313617 2003 QC87 25/08/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313618 2003 QU94 29/08/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313619 2003 QE107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313620 2003 QW108 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313621 2003 QP109 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313622 2003 QJ111 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313623 2003 RD3 01/09/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
313624 2003 RZ11 14/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313625 2003 RH14 15/09/2003 Kleť M. Tichý 4,2 km MPC · JPL
313626 2003 RB17 15/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313627 2003 RW20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313628 2003 RC23 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
313629 2003 RE23 13/09/2003 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
313630 2003 RH27 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313631 2003 ST8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313632 2003 SE11 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313633 2003 SZ13 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313634 2003 SB14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
313635 2003 SV31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313636 2003 SJ33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
313637 2003 SG35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
313638 2003 SC40 16/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
313639 2003 SA47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313640 2003 SL49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
313641 2003 SH59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
313642 2003 SG63 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313643 2003 SW94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313644 2003 SE98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313645 2003 SC103 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313646 2003 SA120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
313647 2003 SS122 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
313648 2003 SW124 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
313649 2003 SP128 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313650 2003 SU133 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313651 2003 SW155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313652 2003 SC160 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313653 2003 SL164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313654 2003 SA165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313655 2003 SZ170 23/09/2003 Uccle T. Pauwels 790 m MPC · JPL
313656 2003 SY176 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313657 2003 SP180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
313658 2003 SJ181 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
313659 2003 SE184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
313660 2003 SO184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
313661 2003 SJ188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
313662 2003 SZ189 24/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313663 2003 SQ190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313664 2003 SP192 20/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313665 2003 SB193 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313666 2003 SW194 20/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313667 2003 SD196 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313668 2003 SL202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
313669 2003 SP207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313670 2003 SG208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313671 2003 SG209 24/09/2003 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
313672 2003 SO220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
313673 2003 SW223 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
313674 2003 SV226 26/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
313675 2003 SS227 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313676 2003 SF230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313677 2003 SW258 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313678 2003 SA266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313679 2003 ST277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313680 2003 SV287 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
313681 2003 SA300 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313682 2003 SF300 17/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313683 2003 SO307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313684 2003 SV311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313685 2003 SP328 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
313686 2003 SD333 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313687 2003 SK344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313688 2003 SY345 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313689 2003 SW371 26/09/2003 Apache Point SDSS 630 m MPC · JPL
313690 2003 SP382 26/09/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
313691 2003 SG405 27/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
313692 2003 TC6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313693 2003 TZ11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
313694 2003 TB13 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313695 2003 TT13 05/10/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
313696 2003 TY15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
313697 2003 TN16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313698 2003 TE47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313699 2003 TH50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
313700 2003 TV56 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313701 2003 UN3 16/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313702 2003 UH23 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313703 2003 UG24 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
313704 2003 UG28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313705 2003 UL42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313706 2003 UN57 21/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
313707 2003 UT61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313708 2003 UE64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
313709 2003 UU74 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313710 2003 UW76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
313711 2003 US83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
313712 2003 UW88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
313713 2003 UE94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
313714 2003 UC97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
313715 2003 UW113 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313716 2003 UT118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
313717 2003 UA120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
313718 2003 UM123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
313719 2003 UV129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
313720 2003 UA132 19/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
313721 2003 UU149 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313722 2003 UL151 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
313723 2003 US151 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313724 2003 UF152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313725 2003 UF163 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
313726 2003 UM169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
313727 2003 UF171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313728 2003 UH173 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
313729 2003 UG174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313730 2003 UC177 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
313731 2003 US183 21/10/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
313732 2003 UV185 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313733 2003 UJ192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
313734 2003 UP198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
313735 2003 UC199 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313736 2003 UE200 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
313737 2003 UK202 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313738 2003 UF209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
313739 2003 UQ213 24/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313740 2003 UP219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
313741 2003 UX221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
313742 2003 UH230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313743 2003 UR236 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
313744 2003 UV241 24/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
313745 2003 UJ243 24/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
313746 2003 UP244 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313747 2003 UA250 25/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313748 2003 UE251 25/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313749 2003 UB267 28/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313750 2003 UU317 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
313751 2003 UW339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
313752 2003 UK365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313753 2003 UW370 22/10/2003 Apache Point SDSS 6,1 km MPC · JPL
313754 2003 UD405 23/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
313755 2003 VP10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313756 2003 WA29 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313757 2003 WE51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313758 2003 WA59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
313759 2003 WW79 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313760 2003 WG98 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313761 2003 WP113 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313762 2003 WS115 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313763 2003 WQ116 20/11/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313764 2003 WY128 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
313765 2003 WG145 21/11/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
313766 2003 WP156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
313767 2003 WZ168 19/11/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
313768 2003 WO188 20/11/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
313769 2003 XG14 15/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313770 2003 XG18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
313771 2003 XR31 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
313772 2003 YU 17/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
313773 2003 YJ1 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313774 2003 YM6 17/12/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313775 2003 YA12 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313776 2003 YN18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313777 2003 YQ19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313778 2003 YG21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313779 2003 YW24 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313780 2003 YY30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313781 2003 YG45 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
313782 2003 YQ46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313783 2003 YS49 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313784 2003 YY64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313785 2003 YQ66 20/12/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313786 2003 YZ70 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313787 2003 YB71 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313788 2003 YX90 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313789 2003 YE97 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313790 2003 YL111 22/12/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,8 km MPC · JPL
313791 2003 YO117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313792 2003 YO141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313793 2003 YD154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313794 2003 YA155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313795 2003 YH159 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313796 2003 YV168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313797 2004 AA 02/01/2004 Desert Moon B. L. Stevens 860 m MPC · JPL
313798 2004 AY4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
313799 2004 AD8 12/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
313800 2004 BS12 17/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313801 2004 BH13 17/01/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
313802 2004 BL16 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
313803 2004 BK17 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
313804 2004 BC21 17/01/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
313805 2004 BE22 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313806 2004 BR22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
313807 2004 BY34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313808 2004 BA39 21/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313809 2004 BH41 22/01/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
313810 2004 BK56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
313811 2004 BZ59 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313812 2004 BD65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313813 2004 BA69 27/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313814 2004 BU84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
313815 2004 BW84 27/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313816 2004 BN99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313817 2004 BO101 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313818 2004 BR102 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313819 2004 BH119 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
313820 2004 BP121 17/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
313821 2004 BY129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313822 2004 BS146 22/01/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
313823 2004 CM1 10/02/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
313824 2004 CW1 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313825 2004 CK2 11/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313826 2004 CT4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313827 2004 CG5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
313828 2004 CW13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
313829 2004 CG14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313830 2004 CD22 11/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
313831 2004 CW22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313832 2004 CE27 11/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
313833 2004 CS50 09/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
313834 2004 CU56 10/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
313835 2004 CR74 11/02/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
313836 2004 CM84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
313837 2004 CP100 15/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
313838 2004 DR1 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
313839 2004 DJ2 18/02/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,3 km MPC · JPL
313840 2004 DD18 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313841 2004 DV22 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
313842 2004 DC25 19/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
313843 2004 DQ26 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313844 2004 DM45 16/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
313845 2004 DZ58 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
313846 2004 DL62 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
313847 2004 EF32 15/03/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
313848 2004 EQ33 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
313849 2004 EY37 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313850 2004 EO39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
313851 2004 EB41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
313852 2004 ED43 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
313853 2004 EV62 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
313854 2004 EB95 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
313855 2004 EF114 15/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
313856 2004 FK 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
313857 2004 FS7 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313858 2004 FZ9 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
313859 2004 FM65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313860 2004 FJ68 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313861 2004 FL112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313862 2004 FB121 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313863 2004 FT122 26/03/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
313864 2004 FC131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
313865 2004 FK136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
313866 2004 FW139 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313867 2004 FP143 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
313868 2004 FC144 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
313869 2004 GG15 14/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
313870 2004 GV18 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
313871 2004 GH19 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
313872 2004 GE27 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313873 2004 GB34 12/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
313874 2004 GG35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
313875 2004 GN36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
313876 2004 GF48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
313877 2004 GS49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313878 2004 GU73 02/04/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
313879 2004 GT77 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
313880 2004 GB78 13/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
313881 2004 HX 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313882 2004 HX2 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
313883 2004 HU8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
313884 2004 HU15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
313885 2004 HU37 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
313886 2004 HO46 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
313887 2004 HH48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
313888 2004 HK48 22/04/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
313889 2004 HD62 26/04/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
313890 2004 HJ66 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
313891 2004 HW70 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313892 Furnish 2004 JF 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
313893 2004 JO10 12/05/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
313894 2004 JT47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
313895 2004 KA16 24/05/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313896 2004 KY18 21/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 15 km MPC · JPL
313897 2004 LX3 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
313898 2004 LD4 10/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
313899 2004 LR4 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
313900 2004 ND3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
313901 2004 NA6 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
313902 2004 NE12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
313903 2004 NH19 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313904 2004 NE23 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313905 2004 NB29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313906 2004 PP1 07/08/2004 Charleston R. Holmes 4,0 km MPC · JPL
313907 2004 PO26 09/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
313908 2004 PO29 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
313909 2004 PF49 08/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
313910 2004 PO63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
313911 2004 PE72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313912 2004 PY79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313913 2004 PP82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313914 2004 PF103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
313915 2004 PW108 10/08/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
313916 2004 PS117 09/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
313917 2004 QO7 22/08/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
313918 2004 QC22 24/08/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
313919 2004 RB 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
313920 2004 RQ 03/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313921 Daassou 2004 RP1 05/09/2004 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
313922 2004 RG7 05/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313923 2004 RK17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
313924 2004 RA26 04/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
313925 2004 RY36 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
313926 2004 RM59 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313927 2004 RQ59 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313928 2004 RM60 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313929 2004 RN81 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313930 2004 RF85 07/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
313931 2004 RT90 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
313932 2004 RQ92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
313933 2004 RH95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
313934 2004 RL95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313935 2004 RN97 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
313936 2004 RS98 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313937 2004 RP99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313938 2004 RB101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313939 2004 RH101 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
313940 2004 RN128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313941 2004 RV147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
313942 2004 RW147 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313943 2004 RR151 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
313944 2004 RZ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
313945 2004 RN159 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
313946 2004 RR159 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
313947 2004 RO177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
313948 2004 RK178 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313949 2004 RJ180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313950 2004 RV182 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
313951 2004 RQ195 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
313952 2004 RT197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313953 2004 RX198 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
313954 2004 RC204 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313955 2004 RF215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
313956 2004 RB237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
313957 2004 RJ250 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313958 2004 RT255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
313959 2004 RB272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313960 2004 RH301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
313961 2004 RM307 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313962 2004 RT312 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
313963 2004 RS338 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
313964 2004 RL340 06/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
313965 2004 RQ343 14/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313966 2004 RJ346 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
313967 2004 SN1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
313968 2004 SF29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313969 2004 SF38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
313970 2004 SG59 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
313971 2004 TZ1 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
313972 2004 TL6 02/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
313973 2004 TD11 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313974 2004 TW56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313975 2004 TU58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
313976 2004 TF61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
313977 2004 TQ62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
313978 2004 TZ65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
313979 2004 TN78 04/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
313980 2004 TW79 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
313981 2004 TJ80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
313982 2004 TU84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
313983 2004 TX90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
313984 2004 TY93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
313985 2004 TG102 06/10/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
313986 2004 TQ119 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
313987 2004 TV124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
313988 2004 TR133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
313989 2004 TZ138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
313990 2004 TT147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
313991 2004 TW171 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
313992 2004 TA183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
313993 2004 TZ194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
313994 2004 TQ201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
313995 2004 TV210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
313996 2004 TE225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
313997 2004 TG255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
313998 2004 TM261 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
313999 2004 TY336 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
314000 2004 TN346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001