Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/487001–488000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487001 2014 NX56 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487002 2014 NG57 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487003 2014 NK60 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487004 2014 ND62 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
487005 2014 NF62 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487006 2014 NK62 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487007 2014 NU62 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
487008 2014 OB 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487009 2014 OO 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487010 2014 OQ1 02/07/2014 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
487011 2014 OK2 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487012 2014 OM3 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
487013 2014 OM4 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487014 2014 ON4 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487015 2014 OQ4 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487016 2014 OA5 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487017 2014 OY11 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487018 2014 OS12 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487019 2014 OC14 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487020 2014 OP15 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487021 2014 OD18 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487022 2014 OW18 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487023 2014 OX18 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487024 2014 OZ18 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487025 2014 OD20 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487026 2014 OT22 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
487027 2014 OF23 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487028 2014 OK25 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487029 2014 OE27 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487030 2014 OJ30 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487031 2014 OV30 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487032 2014 OW30 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487033 2014 OA34 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487034 2014 OZ35 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487035 2014 OV36 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487036 2014 OG37 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487037 2014 OF39 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487038 2014 OT39 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487039 2014 ON40 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487040 2014 OG42 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487041 2014 OP44 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487042 2014 OM46 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487043 2014 OP47 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487044 2014 OB48 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487045 2014 OS48 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
487046 2014 OW48 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487047 2014 OP49 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487048 2014 OW51 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487049 2014 OW55 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487050 2014 OD56 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487051 2014 OR56 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487052 2014 OP57 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487053 2014 OJ58 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487054 2014 OW58 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487055 2014 OR65 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487056 2014 OA73 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
487057 2014 OR79 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487058 2014 OC80 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487059 2014 OR85 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487060 2014 OV87 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
487061 2014 OH89 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487062 2014 OJ89 22/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487063 2014 OJ90 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487064 2014 OG92 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
487065 2014 OL93 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487066 2014 OO93 23/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
487067 2014 ON96 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487068 2014 OF98 28/07/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
487069 2014 OK98 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487070 2014 OV98 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487071 2014 OM99 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487072 2014 OP99 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
487073 2014 OL100 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
487074 2014 OV100 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487075 2014 OE102 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487076 2014 OX103 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487077 2014 OQ105 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487078 2014 OD106 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487079 2014 OO109 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487080 2014 OJ111 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487081 2014 OK113 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487082 2014 OZ117 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487083 2014 OH119 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487084 2014 OM119 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487085 2014 OH120 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487086 2014 OR120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487087 2014 OD121 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487088 2014 OA123 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487089 2014 OF124 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487090 2014 OV125 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
487091 2014 OU126 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487092 2014 OJ127 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487093 2014 OC130 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487094 2014 OO130 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
487095 2014 OC133 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487096 2014 OW137 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
487097 2014 OQ138 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487098 2014 OE139 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
487099 2014 OM139 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487100 2014 OO140 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487101 2014 OD141 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487102 2014 OH146 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
487103 2014 OC148 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
487104 2014 OO150 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487105 2014 OH151 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487106 2014 OR158 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487107 2014 OS158 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487108 2014 OZ158 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487109 2014 OC159 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487110 2014 OJ160 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487111 2014 OT161 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
487112 2014 OY162 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487113 2014 OW164 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487114 2014 OH167 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487115 2014 ON167 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487116 2014 OE169 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487117 2014 OQ169 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487118 2014 OA171 06/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
487119 2014 OP171 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
487120 2014 OS171 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487121 2014 OB172 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
487122 2014 OU172 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487123 2014 OZ172 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487124 2014 OC173 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487125 2014 OM173 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
487126 2014 ON174 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487127 2014 OC176 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487128 2014 OL179 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487129 2014 OG182 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487130 2014 OZ182 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487131 2014 OZ185 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487132 2014 OB186 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487133 2014 OX190 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
487134 2014 OL195 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487135 2014 OU201 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
487136 2014 OA202 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487137 2014 OJ202 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487138 2014 OY202 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487139 2014 OS204 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487140 2014 OS206 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
487141 2014 OX206 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
487142 2014 OK208 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
487143 2014 OR209 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487144 2014 OG214 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487145 2014 OT215 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487146 2014 OS217 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487147 2014 OB218 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
487148 2014 OU218 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487149 2014 ON219 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487150 2014 OE221 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487151 2014 OR221 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487152 2014 OV221 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487153 2014 OE222 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487154 2014 OP232 12/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
487155 2014 OR234 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487156 2014 OP235 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487157 2014 OL238 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487158 2014 OP239 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487159 2014 OJ246 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487160 2014 OO246 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487161 2014 OD251 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487162 2014 OL252 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487163 2014 OK253 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487164 2014 OM254 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487165 2014 OO257 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487166 2014 ON258 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487167 2014 OV258 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487168 2014 OY262 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487169 2014 OT268 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487170 2014 OD274 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487171 2014 ON276 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487172 2014 OQ279 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
487173 2014 OB281 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487174 2014 OF284 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487175 2014 OU292 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487176 2014 OC304 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487177 2014 OR307 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487178 2014 OV308 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487179 2014 OR315 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487180 2014 OQ316 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487181 2014 OT319 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487182 2014 OR327 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
487183 2014 OH334 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487184 2014 OK334 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487185 2014 OS334 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487186 2014 OX336 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487187 2014 OO339 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487188 2014 OB340 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
487189 2014 OC340 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487190 2014 ON341 17/02/2005 La Silla A. Boattini 860 m MPC · JPL
487191 2014 OH342 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487192 2014 OQ342 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487193 2014 OX345 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
487194 2014 OB349 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487195 2014 OA356 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487196 2014 OG356 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487197 2014 OV356 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487198 2014 OE358 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487199 2014 OB360 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487200 2014 OD360 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487201 2014 OW363 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487202 2014 OL369 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487203 2014 ON374 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487204 2014 OY374 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487205 2014 OK375 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
487206 2014 OM375 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487207 2014 OT375 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487208 2014 OZ375 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487209 2014 OF377 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487210 2014 OK377 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
487211 2014 OL377 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487212 2014 OK379 01/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487213 2014 OV379 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487214 2014 OZ380 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487215 2014 OF383 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487216 2014 OF386 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487217 2014 OL386 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487218 2014 ON386 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
487219 2014 OD388 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487220 2014 OJ388 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487221 2014 OT388 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
487222 2014 OJ390 20/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
487223 2014 OF391 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
487224 2014 OW391 21/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487225 2014 PP 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487226 2014 PR1 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487227 2014 PS2 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487228 2014 PZ4 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487229 2014 PL5 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487230 2014 PE6 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487231 2014 PZ7 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487232 2014 PG8 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
487233 2014 PS8 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
487234 2014 PA10 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487235 2014 PQ10 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487236 2014 PC11 13/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
487237 2014 PD11 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487238 2014 PG12 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
487239 2014 PZ12 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487240 2014 PM13 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
487241 2014 PU13 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487242 2014 PX14 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487243 2014 PB15 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487244 2014 PF16 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487245 2014 PJ16 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487246 2014 PN16 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
487247 2014 PT16 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487248 2014 PQ18 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487249 2014 PA27 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487250 2014 PU27 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487251 2014 PW27 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487252 2014 PY27 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
487253 2014 PN30 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487254 2014 PT30 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487255 2014 PL33 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
487256 2014 PN33 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487257 2014 PX33 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
487258 2014 PJ34 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487259 2014 PR34 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487260 2014 PH35 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487261 2014 PU35 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487262 2014 PR37 11/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
487263 2014 PS40 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487264 2014 PV46 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
487265 2014 PO48 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487266 2014 PZ51 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487267 2014 PU53 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
487268 2014 PT54 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487269 2014 PD57 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487270 2014 PJ57 06/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
487271 2014 PM58 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487272 2014 PV59 15/12/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
487273 2014 PH63 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
487274 2014 PR63 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487275 2014 PN64 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487276 2014 PJ66 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487277 2014 PN68 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487278 2014 PD69 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487279 2014 PK69 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
487280 2014 QK 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
487281 2014 QN1 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487282 2014 QQ10 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487283 2014 QL21 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487284 2014 QV23 15/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
487285 2014 QC25 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487286 2014 QL25 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487287 2014 QR26 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487288 2014 QD34 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
487289 2014 QZ34 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487290 2014 QZ37 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487291 2014 QO38 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487292 2014 QU38 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
487293 2014 QR40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487294 2014 QV41 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487295 2014 QU42 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487296 2014 QM43 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487297 2014 QE53 01/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
487298 2014 QL56 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487299 2014 QX58 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487300 2014 QP61 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487301 2014 QZ61 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
487302 2014 QN66 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487303 2014 QQ71 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487304 2014 QX73 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487305 2014 QY75 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487306 2014 QR87 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487307 2014 QZ88 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487308 2014 QW106 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487309 2014 QX108 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487310 2014 QZ112 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487311 2014 QF113 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487312 2014 QM114 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487313 2014 QQ115 25/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
487314 2014 QA116 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
487315 2014 QB119 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487316 2014 QW121 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487317 2014 QT126 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487318 2014 QP129 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487319 2014 QT129 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487320 2014 QQ133 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487321 2014 QR134 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487322 2014 QY134 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487323 2014 QQ144 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487324 2014 QV145 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487325 2014 QO152 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487326 2014 QG153 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487327 2014 QL153 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487328 2014 QV171 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487329 2014 QA172 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487330 2014 QV172 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487331 2014 QC174 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487332 2014 QU174 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487333 2014 QM175 30/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
487334 2014 QL176 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487335 2014 QS176 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487336 2014 QY190 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487337 2014 QA192 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
487338 2014 QK193 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487339 2014 QS194 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487340 2014 QF197 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487341 2014 QN199 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487342 2014 QF200 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487343 2014 QA201 14/01/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
487344 2014 QA202 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487345 2014 QY203 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487346 2014 QE205 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487347 2014 QE206 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
487348 2014 QT207 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487349 2014 QV207 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487350 2014 QB213 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487351 2014 QV214 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487352 2014 QB215 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487353 2014 QF217 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
487354 2014 QE218 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487355 2014 QO220 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487356 2014 QS226 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487357 2014 QJ227 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487358 2014 QW227 01/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,7 km MPC · JPL
487359 2014 QT237 29/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
487360 2014 QY241 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487361 2014 QH242 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487362 2014 QJ242 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487363 2014 QB244 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487364 2014 QU247 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487365 2014 QB248 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487366 2014 QR251 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487367 2014 QU251 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487368 2014 QA252 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
487369 2014 QQ255 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487370 2014 QV255 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487371 2014 QG256 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487372 2014 QP256 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487373 2014 QX257 21/04/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
487374 2014 QE265 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487375 2014 QV265 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487376 2014 QF272 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487377 2014 QQ273 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487378 2014 QR276 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487379 2014 QK277 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487380 2014 QF282 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487381 2014 QE283 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487382 2014 QS283 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487383 2014 QG288 16/03/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
487384 2014 QZ288 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487385 2014 QU298 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487386 2014 QA301 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487387 2014 QP302 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487388 2014 QO304 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487389 2014 QD305 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487390 2014 QX307 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487391 2014 QF311 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487392 2014 QA312 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487393 2014 QO315 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487394 2014 QA316 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487395 2014 QG322 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 780 m MPC · JPL
487396 2014 QO326 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487397 2014 QA327 03/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
487398 2014 QM329 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487399 2014 QY334 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487400 2014 QR338 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487401 2014 QN339 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487402 2014 QA342 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487403 2014 QB344 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487404 2014 QM346 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487405 2014 QT360 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
487406 2014 QU360 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487407 2014 QQ365 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487408 2014 QW367 01/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
487409 2014 QL370 14/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487410 2014 QR372 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487411 2014 QS374 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487412 2014 QZ375 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487413 2014 QR376 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
487414 2014 QA378 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487415 2014 QG383 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
487416 2014 QH384 06/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
487417 2014 QW384 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487418 2014 QV394 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487419 2014 QT403 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
487420 2014 QD407 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487421 2014 QU412 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487422 2014 QW413 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487423 2014 QZ417 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487424 2014 QS422 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487425 2014 QK423 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
487426 2014 QV423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487427 2014 QF426 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487428 2014 QR427 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487429 2014 QF429 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487430 2014 QS431 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487431 2014 RR3 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487432 2014 RU8 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487433 2014 RE15 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487434 2014 RK21 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
487435 2014 RD27 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
487436 2014 RW29 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
487437 2014 RW33 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487438 2014 RO35 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487439 2014 RH36 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487440 2014 RU36 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487441 2014 RM37 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487442 2014 RT50 19/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487443 2014 RM61 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487444 2014 RE62 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
487445 2014 RG62 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
487446 2014 RU62 01/08/2008 Charleston ARO 4,0 km MPC · JPL
487447 2014 RR63 11/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
487448 2014 SF2 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
487449 2014 SL18 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487450 2014 SQ24 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487451 2014 SJ25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487452 2014 SD31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487453 2014 SL45 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487454 2014 SM58 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
487455 2014 SH74 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487456 2014 SD83 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487457 2014 SN89 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487458 2014 SP90 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
487459 2014 SR100 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487460 2014 SE115 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487461 2014 SY115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487462 2014 SJ117 04/08/2008 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
487463 2014 ST122 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487464 2014 SK133 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487465 2014 SY133 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
487466 2014 SJ138 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487467 2014 SR146 28/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
487468 2014 SA151 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487469 2014 SA152 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487470 2014 SE152 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487471 2014 SC154 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487472 2014 SE154 25/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
487473 2014 SL166 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487474 2014 SG172 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487475 2014 SE173 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
487476 2014 SG179 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487477 2014 SO196 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
487478 2014 SW201 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487479 2014 SB216 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487480 2014 SY217 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487481 2014 SP218 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487482 2014 SS218 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487483 2014 SK220 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487484 2014 SF235 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487485 2014 SA244 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
487486 2014 SM258 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487487 2014 SK263 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
487488 2014 SY264 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487489 2014 SE265 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487490 2014 SV265 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
487491 2014 ST272 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487492 2014 SY278 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487493 2014 SQ281 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 21344| 2,7 km MPC · JPL
487494 2014 SU283 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487495 2014 SH285 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
487496 2014 SE288 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 6,4 km MPC · JPL
487497 2014 SR288 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487498 2014 SP295 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
487499 2014 SQ295 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487500 2014 SQ300 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487501 2014 SM313 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487502 2014 SE315 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487503 2014 SS331 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487504 2014 SU331 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487505 2014 SK340 10/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487506 2014 SL349 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
487507 2014 TM8 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
487508 2014 TD13 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487509 2014 TC20 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487510 2014 TX37 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487511 2014 TA40 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487512 2014 TF44 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
487513 2014 TM47 14/10/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
487514 2014 TO66 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487515 2014 TW66 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
487516 2014 UM7 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
487517 2014 UB11 28/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
487518 2014 UA23 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
487519 2014 UV26 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
487520 2014 UA28 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
487521 2014 UQ54 16/03/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
487522 2014 UR55 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487523 2014 UJ60 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487524 2014 UG91 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487525 2014 UE93 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
487526 2014 UY96 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487527 2014 US104 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487528 2014 UH112 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
487529 2014 UM127 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487530 2014 UU132 07/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
487531 2014 UL136 16/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487532 2014 UE149 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
487533 2014 UV154 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487534 2014 UC161 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
487535 2014 UW169 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
487536 2014 US172 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487537 2014 UH176 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487538 2014 UN184 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487539 2014 UV187 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
487540 2014 UF189 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
487541 2014 UV190 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487542 2014 UF194 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487543 2014 UY196 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
487544 2014 UZ197 16/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487545 2014 UB204 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
487546 2014 UC213 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487547 2014 VO3 07/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
487548 2014 VH7 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487549 2014 VB12 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487550 2014 VD13 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
487551 2014 VA17 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487552 2014 VT22 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
487553 2014 VP24 22/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
487554 2014 VZ24 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
487555 2014 VA25 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
487556 2014 VF37 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487557 2014 WJ20 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
487558 2014 WE48 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
487559 2014 WX104 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487560 2014 WV140 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
487561 2014 WM143 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
487562 2014 WK159 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
487563 2014 WO165 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487564 2014 WB183 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
487565 2014 WT239 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487566 2014 WB279 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487567 2014 WB315 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487568 2014 WW349 30/10/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
487569 2014 WL360 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487570 2014 WU364 28/11/2014 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
487571 2014 WL366 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
487572 2014 WG387 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
487573 2014 WZ391 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
487574 2014 WF397 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487575 2014 WW398 21/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
487576 2014 YN13 07/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
487577 2014 YQ15 07/12/2014 Haleakala Pan-STARRS ATE · 200 m MPC · JPL
487578 2015 AD28 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
487579 2015 AK46 13/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
487580 2015 BA92 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 360 m MPC · JPL
487581 2015 BE519 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
487582 2015 DW130 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
487583 2015 FJ36 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 130 m MPC · JPL
487584 2015 FD304 30/08/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
487585 2015 FM332 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
487586 2015 FT333 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
487587 2015 FY333 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487588 2015 FF341 02/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487589 2015 HU64 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487590 2015 HR80 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487591 2015 HY181 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 5,1 km MPC · JPL
487592 2015 KW4 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
487593 2015 KS35 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487594 2015 KT40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487595 2015 KU107 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487596 2015 KX116 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487597 2015 KG121 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
487598 2015 KO132 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487599 2015 LR11 16/09/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
487600 2015 LQ33 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487601 2015 LC34 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487602 2015 LY37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487603 2015 MN7 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487604 2015 ME8 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487605 2015 MH11 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
487606 2015 MH15 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487607 2015 ML33 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487608 2015 ML46 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487609 2015 MD48 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
487610 2015 MQ52 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487611 2015 MA57 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
487612 2015 MO57 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487613 2015 MB60 22/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
487614 2015 MD60 30/11/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
487615 2015 MD62 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
487616 2015 MP71 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487617 Ingethiering 2015 MB80 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
487618 2015 MT82 20/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
487619 2015 MU84 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487620 2015 MN89 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
487621 2015 ML98 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
487622 2015 MU99 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487623 2015 MZ109 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
487624 2015 MV117 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487625 2015 MT126 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487626 2015 MJ127 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487627 2015 NW4 28/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
487628 2015 NX8 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487629 2015 NW18 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
487630 2015 NT21 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487631 2015 NZ23 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487632 2015 NM24 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487633 2015 OY1 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
487634 2015 OD3 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487635 2015 OS11 22/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
487636 2015 OR12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
487637 2015 OD18 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487638 2015 OQ19 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487639 2015 OP22 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
487640 2015 OY22 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487641 2015 OP24 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
487642 2015 OV24 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487643 2015 ON36 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
487644 2015 OV40 27/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
487645 2015 OA64 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487646 2015 OS64 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487647 2015 ON66 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
487648 2015 OH67 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487649 2015 OS68 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487650 2015 OS71 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
487651 2015 OY71 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
487652 2015 OD75 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
487653 2015 OT75 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
487654 2015 OM76 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487655 2015 PN6 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487656 2015 PB32 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487657 2015 PY33 15/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
487658 2015 PF36 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
487659 2015 PC38 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
487660 2015 PL38 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487661 2015 PS38 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
487662 2015 PJ39 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487663 2015 PE40 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487664 2015 PS41 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
487665 2015 PV43 03/11/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
487666 2015 PD54 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487667 2015 PB56 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487668 2015 PO60 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487669 2015 PO92 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
487670 2015 PH101 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
487671 2015 PP113 17/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
487672 2015 PT115 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487673 2015 PC117 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
487674 2015 PT135 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487675 2015 PR153 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
487676 2015 PG161 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
487677 2015 PT184 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487678 2015 PT226 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487679 2015 PS229 08/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
487680 2015 PV231 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487681 2015 PV242 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
487682 2015 PB260 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487683 2015 PP271 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
487684 2015 PR283 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
487685 2015 PR289 03/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
487686 2015 PH290 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487687 2015 PJ294 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
487688 2015 PN294 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
487689 2015 PP294 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487690 2015 PD295 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
487691 2015 PU298 08/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487692 2015 PN299 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
487693 2015 PD308 12/08/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
487694 2015 PT308 02/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
487695 2015 PC311 14/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
487696 2015 RJ1 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487697 2015 RE3 14/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
487698 2015 RS18 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487699 2015 RP21 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487700 2015 RR21 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487701 2015 RJ24 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
487702 2015 RY24 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
487703 2015 RQ25 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487704 2015 RZ26 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
487705 2015 RO28 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
487706 2015 RG29 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487707 2015 RF31 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
487708 2015 RQ34 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
487709 2015 RS37 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
487710 2015 RB45 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
487711 2015 RY46 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
487712 2015 RT47 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
487713 2015 RE49 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
487714 2015 RK49 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487715 2015 RC52 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
487716 2015 RX52 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487717 2015 RK53 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487718 2015 RO54 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487719 2015 RH57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
487720 2015 RS63 28/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
487721 2015 RF71 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487722 2015 RK71 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487723 2015 RN73 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
487724 2015 RY84 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487725 2015 RR88 17/10/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
487726 2015 RG93 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
487727 2015 RS93 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
487728 2015 RA95 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
487729 2015 RO98 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487730 2015 RS98 05/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
487731 2015 RX98 28/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
487732 2015 RM100 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
487733 2015 RL101 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487734 2015 RW101 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
487735 2015 RS102 27/10/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
487736 2015 RC103 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
487737 2015 RN105 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
487738 2015 RR105 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487739 2015 RW107 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487740 2015 RX107 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
487741 2015 RJ108 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
487742 2015 RN108 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
487743 2015 RX108 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
487744 2015 RM110 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487745 2015 RF113 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
487746 2015 RM115 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487747 2015 RD116 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
487748 2015 RM116 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
487749 2015 RU117 07/09/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
487750 2015 RB119 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487751 2015 RK122 30/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487752 2015 RE123 12/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
487753 2015 RP129 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487754 2015 RC133 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
487755 2015 RU134 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487756 2015 RF156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
487757 2015 RD192 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487758 2015 RG193 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487759 2015 RH194 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487760 2015 RW194 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
487761 Frankbrandner 2015 RX194 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
487762 2015 RD200 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487763 2015 RV200 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487764 2015 RG201 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487765 2015 RV201 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
487766 2015 RU202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487767 2015 RD205 01/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487768 2015 RM205 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487769 2015 RQ205 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
487770 2015 RB207 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
487771 2015 RG208 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487772 2015 RL208 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
487773 2015 RP208 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487774 2015 RH213 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
487775 2015 RB214 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
487776 2015 RJ217 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487777 2015 RR220 29/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
487778 2015 RB222 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487779 2015 RJ222 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487780 2015 RG224 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
487781 2015 RP224 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487782 2015 RT226 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
487783 2015 RC228 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
487784 2015 RJ229 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487785 2015 RO229 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487786 2015 RY231 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
487787 2015 RV235 22/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
487788 2015 RV236 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487789 2015 RV237 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
487790 2015 RW237 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487791 2015 RL238 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
487792 2015 RH239 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487793 2015 RP239 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
487794 2015 RS239 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487795 2015 RZ240 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487796 2015 RJ241 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487797 2015 RM242 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
487798 2015 SY1 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
487799 2015 SA3 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487800 2015 SE4 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487801 2015 SV4 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
487802 2015 SL5 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
487803 2015 SS5 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487804 2015 SH6 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487805 2015 SZ7 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487806 2015 SH11 17/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
487807 2015 SO13 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487808 2015 SB14 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
487809 2015 SQ14 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
487810 2015 TE2 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487811 2015 TO4 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
487812 2015 TD13 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487813 2015 TD18 03/11/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
487814 2015 TR22 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487815 2015 TU22 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487816 2015 TW22 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487817 2015 TZ22 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487818 2015 TQ23 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487819 2015 TJ25 17/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
487820 2015 TB27 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487821 2015 TF27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
487822 2015 TH65 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
487823 2015 TN66 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
487824 2015 TQ66 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487825 2015 TL67 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487826 2015 TL69 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487827 2015 TY70 23/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
487828 2015 TZ72 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
487829 2015 TF73 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487830 2015 TD74 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487831 2015 TK75 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487832 2015 TK76 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487833 2015 TC77 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487834 2015 TN77 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
487835 2015 TQ77 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487836 2015 TK80 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487837 2015 TX82 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
487838 2015 TF84 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487839 2015 TW84 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487840 2015 TZ85 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487841 2015 TQ88 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487842 2015 TF89 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487843 2015 TC91 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487844 2015 TZ93 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487845 2015 TA96 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487846 2015 TE96 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
487847 2015 TY96 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487848 2015 TX99 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487849 2015 TJ101 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487850 2015 TA103 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
487851 2015 TT103 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487852 2015 TA104 24/07/2011 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
487853 2015 TO104 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
487854 2015 TW104 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487855 2015 TN105 25/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487856 2015 TZ105 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
487857 2015 TF107 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487858 2015 TP107 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
487859 2015 TT110 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
487860 2015 TC113 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487861 2015 TD113 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487862 2015 TU113 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487863 2015 TP114 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
487864 2015 TE115 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
487865 2015 TJ117 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487866 2015 TK117 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487867 2015 TB123 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
487868 2015 TZ123 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
487869 2015 TW124 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487870 2015 TP125 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487871 2015 TF126 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487872 2015 TL126 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487873 2015 TB128 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487874 2015 TN128 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487875 2015 TP130 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
487876 2015 TR130 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487877 2015 TW130 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487878 2015 TC133 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487879 2015 TS133 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
487880 2015 TX134 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487881 2015 TX136 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487882 2015 TX138 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487883 2015 TH139 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
487884 2015 TS142 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
487885 2015 TP145 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
487886 2015 TC146 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487887 2015 TM146 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487888 2015 TC147 08/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
487889 2015 TC148 27/11/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
487890 2015 TD148 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487891 2015 TH149 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487892 2015 TR152 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487893 2015 TM153 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
487894 2015 TW155 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
487895 2015 TY156 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487896 2015 TT161 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
487897 2015 TH166 24/08/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
487898 2015 TV167 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
487899 2015 TT170 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
487900 2015 TW170 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
487901 2015 TU174 02/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487902 2015 TF177 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487903 2015 TV177 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
487904 2015 TA180 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
487905 2015 TC180 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
487906 2015 TB183 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
487907 2015 TE183 04/12/2007 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
487908 2015 TJ183 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487909 2015 TM183 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487910 2015 TX183 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487911 2015 TR184 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
487912 2015 TC192 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487913 2015 TY193 08/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
487914 2015 TJ194 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
487915 2015 TZ194 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
487916 2015 TX195 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
487917 2015 TB196 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
487918 2015 TG197 06/08/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
487919 2015 TL200 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
487920 2015 TZ200 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487921 2015 TM203 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
487922 2015 TU203 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
487923 2015 TF204 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
487924 2015 TN206 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
487925 2015 TO206 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
487926 2015 TV206 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487927 2015 TZ206 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
487928 2015 TG207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
487929 2015 TB208 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
487930 2015 TJ209 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
487931 2015 TR209 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
487932 2015 TA210 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
487933 2015 TP213 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
487934 2015 TH217 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
487935 2015 TB219 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487936 2015 TE220 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487937 2015 TG220 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
487938 2015 TU220 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
487939 2015 TO223 29/07/2006 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
487940 2015 TC231 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
487941 2015 TK231 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487942 2015 TP232 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
487943 2015 TS234 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
487944 2015 TB235 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
487945 2015 TM235 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
487946 2015 TB239 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
487947 2015 TN241 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
487948 2015 TP242 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
487949 2015 TB243 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
487950 2015 TK246 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487951 2015 TN251 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
487952 2015 TH252 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
487953 2015 TT255 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
487954 2015 TA260 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
487955 2015 TW263 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
487956 2015 TG265 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
487957 2015 TL265 13/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
487958 2015 TS281 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
487959 2015 TH282 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
487960 2015 TD288 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
487961 2015 TW290 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
487962 2015 TH296 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487963 2015 TR297 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
487964 2015 TC298 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
487965 2015 TL298 18/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
487966 2015 TV298 13/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
487967 2015 TJ300 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
487968 2015 TW300 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
487969 2015 TA301 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
487970 2015 TB301 17/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
487971 2015 TW303 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487972 2015 TA304 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
487973 2015 TE305 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
487974 2015 TY305 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487975 2015 TE307 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
487976 2015 TN307 24/11/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
487977 2015 TE308 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487978 2015 TL310 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
487979 2015 TT312 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
487980 2015 TP314 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
487981 2015 TQ319 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
487982 2015 TS319 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
487983 2015 TZ319 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
487984 2015 TZ321 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
487985 2015 TO322 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
487986 2015 TP323 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
487987 2015 TH326 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
487988 2015 TO326 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
487989 2015 TF329 26/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
487990 2015 TZ329 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
487991 2015 TY331 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
487992 2015 TL332 15/04/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
487993 2015 TE335 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
487994 2015 TU336 21/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
487995 2015 TA337 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
487996 2015 TW341 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
487997 2015 TK344 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
487998 2015 TD345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
487999 2015 TH345 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
488000 2015 TK345 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

483.000s  • 484.000s  • 485.000s  • 486.000s  • 487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001