Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/599001–600000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599001 2009 OF29 30/07/2009 Charleston R. Holmes 570 m MPC · JPL
599002 2009 PK 10/08/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1.5 km MPC · JPL
599003 2009 PJ4 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
599004 2009 PT9 14/08/2009 La Sagra OAM Obs. 2.1 km MPC · JPL
599005 2009 PW18 15/08/2009 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
599006 2009 PX21 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
599007 2009 PG22 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
599008 2009 PJ22 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
599009 2009 PX22 08/09/2015 XuYi PMO NEO 2.8 km MPC · JPL
599010 2009 QU1 17/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 730 m MPC · JPL
599011 2009 QU3 16/08/2009 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
599012 2009 QK6 16/08/2009 La Sagra OAM Obs. 2.6 km MPC · JPL
599013 2009 QN7 04/10/2004 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
599014 2009 QW8 27/07/2005 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
599015 2009 QP21 19/08/2009 La Sagra OAM Obs. 2.9 km MPC · JPL
599016 2009 QE22 20/08/2009 La Sagra OAM Obs. 3.7 km MPC · JPL
599017 2009 QJ27 23/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 1.6 km MPC · JPL
599018 2009 QD35 13/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
599019 2009 QY36 29/08/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.9 km MPC · JPL
599020 2009 QC50 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599021 2009 QQ54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599022 2009 QB57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599023 2009 QU62 01/12/2005 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
599024 2009 QV62 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599025 2009 QU63 16/08/2009 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
599026 2009 QB66 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
599027 2009 QN66 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
599028 2009 QV66 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
599029 2009 QF67 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
599030 2009 QM67 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
599031 2009 QB68 19/08/2009 Catalina CSS 4.2 km MPC · JPL
599032 2009 QW68 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
599033 2009 QF69 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599034 2009 QT70 23/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599035 2009 QJ71 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599036 2009 QW71 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
599037 2009 QN72 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599038 2009 QO72 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
599039 2009 QA73 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599040 2009 QQ73 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
599041 2009 QE76 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599042 2009 QY76 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
599043 2009 RM18 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL
599044 2009 RE20 14/09/2009 Catalina CSS 4.4 km MPC · JPL
599045 2009 RY22 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
599046 2009 RL23 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
599047 2009 RC33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
599048 2009 RA36 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
599049 2009 RU37 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599050 2009 RZ38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
599051 2009 RL41 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599052 2009 RN41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599053 2009 RQ43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
599054 2009 RN62 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
599055 2009 RN64 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 6.7 km MPC · JPL
599056 2009 RB66 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599057 2009 RL77 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
599058 2009 RQ77 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
599059 2009 RE79 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599060 2009 RU79 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
599061 2009 RY80 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
599062 2009 RA81 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599063 2009 RF81 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599064 2009 RG81 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
599065 2009 RA82 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599066 2009 SL8 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
599067 2009 SC9 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599068 2009 SD10 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
599069 2009 SR29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
599070 2009 SK36 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
599071 2009 SU47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599072 2009 SL48 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
599073 2009 SO49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
599074 2009 SZ51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599075 2009 SH59 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
599076 2009 SK72 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
599077 2009 SO81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599078 2009 SF82 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599079 2009 SF85 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599080 2009 ST89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599081 2009 SE93 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
599082 2009 SV93 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599083 2009 SJ101 24/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 590 m MPC · JPL
599084 2009 SM101 23/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.3 km MPC · JPL
599085 2009 SG105 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599086 2009 SS105 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599087 2009 ST108 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
599088 2009 SK109 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599089 2009 SP133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
599090 2009 SS145 29/10/2005 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
599091 2009 SP149 29/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.1 km MPC · JPL
599092 2009 SC151 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
599093 2009 SM154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
599094 2009 SF158 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599095 2009 SC164 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
599096 2009 SU169 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
599097 2009 SV172 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
599098 2009 ST173 18/09/2009 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
599099 2009 SL174 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599100 2009 ST174 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599101 2009 SD176 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
599102 2009 SX176 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599103 2009 SE177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599104 2009 SZ181 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
599105 2009 SF186 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
599106 2009 SM186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599107 2009 SR188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599108 2009 SZ189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599109 2009 SX190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
599110 2009 ST200 22/09/2009 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
599111 2009 SM202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
599112 2009 SJ207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
599113 2009 ST207 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
599114 2009 SC210 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
599115 2009 SS212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599116 2009 SC217 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
599117 2009 SR218 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599118 2009 SA219 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599119 2009 SG223 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599120 2009 SJ224 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599121 2009 SU227 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.4 km MPC · JPL
599122 2009 SL233 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
599123 2009 SM242 22/09/2009 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
599124 2009 SH244 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599125 2009 SH246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
599126 2009 SR246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.9 km MPC · JPL
599127 2009 SM254 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
599128 2009 SC255 16/09/2009 Siding Spring SSS 1.4 km MPC · JPL
599129 2009 SX260 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
599130 2009 SW271 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599131 2009 SX272 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599132 2009 SF277 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599133 2009 SE279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.6 km MPC · JPL
599134 2009 SH279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
599135 2009 SC283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
599136 2009 SH284 29/09/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
599137 2009 SV288 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
599138 2009 SA292 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599139 2009 SP292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599140 2009 SM300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599141 2009 SB303 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
599142 2009 SM303 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
599143 2009 SM308 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
599144 2009 SF311 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599145 2009 SR315 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599146 2009 SS316 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599147 2009 SL319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
599148 2009 SW323 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
599149 2009 SZ330 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
599150 2009 SD334 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
599151 2009 SS336 19/09/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
599152 2009 SD344 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
599153 2009 SJ345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
599154 2009 SJ358 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
599155 2009 SV363 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599156 2009 SW373 31/08/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
599157 2009 SQ374 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
599158 2009 ST375 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599159 2009 SJ377 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599160 2009 SK378 20/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599161 2009 SS378 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
599162 2009 SM382 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
599163 2009 SR382 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599164 2009 SD383 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
599165 2009 SM384 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
599166 2009 SH385 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
599167 2009 SF389 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.4 km MPC · JPL
599168 2009 SP389 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599169 2009 SF390 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599170 2009 SG391 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
599171 2009 SM391 04/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
599172 2009 SP391 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
599173 2009 SW391 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.3 km MPC · JPL
599174 2009 SG395 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
599175 2009 SN395 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
599176 2009 SQ396 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.9 km MPC · JPL
599177 2009 SZ396 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
599178 2009 SB397 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
599179 2009 SU397 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
599180 2009 SR400 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
599181 2009 SH401 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599182 2009 SR408 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
599183 2009 SD409 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599184 2009 SY410 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.7 km MPC · JPL
599185 2009 SK412 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.4 km MPC · JPL
599186 2009 SR412 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.7 km MPC · JPL
599187 2009 SW414 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.9 km MPC · JPL
599188 2009 SY415 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
599189 2009 SF416 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599190 2009 SY416 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599191 2009 SH417 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.6 km MPC · JPL
599192 2009 TH 06/10/2009 La Silla A. Galád 1.1 km MPC · JPL
599193 2009 TA16 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599194 2009 TK17 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
599195 2009 TM19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
599196 2009 TL27 14/10/2009 La Sagra OAM Obs. 810 m MPC · JPL
599197 2009 TO28 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
599198 2009 TL30 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
599199 2009 TL31 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599200 2009 TW33 25/09/2009 La Sagra OAM Obs. 3.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599201 2009 TX47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
599202 2009 TZ49 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599203 2009 TR50 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
599204 2009 TB53 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.3 km MPC · JPL
599205 2009 TG53 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.5 km MPC · JPL
599206 2009 TQ54 23/09/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
599207 2009 TK55 08/10/2009 La Sagra OAM Obs. 2.0 km MPC · JPL
599208 2009 UY 17/10/2009 Tzec Maun V. Nevski 1.9 km MPC · JPL
599209 2009 UH5 18/10/2009 Hibiscus N. Teamo 3.0 km MPC · JPL
599210 2009 UZ13 16/09/2009 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
599211 2009 UZ18 19/10/2009 Sierra Stars W. G. Dillon 6.1 km MPC · JPL
599212 2009 UZ20 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599213 2009 UN33 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
599214 2009 UW35 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
599215 2009 UU40 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599216 2009 UR44 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
599217 2009 UB45 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
599218 2009 UA49 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
599219 2009 UV49 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
599220 2009 UU59 03/07/2005 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
599221 2009 UD60 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599222 2009 UH62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
599223 2009 UQ64 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
599224 2009 UN65 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.4 km MPC · JPL
599225 2009 UK69 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599226 2009 UO72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
599227 2009 UD78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.9 km MPC · JPL
599228 2009 UN95 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
599229 2009 UZ97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599230 2009 US101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
599231 2009 UO111 24/02/2006 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
599232 2009 UN114 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599233 2009 UZ115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599234 2009 UO117 14/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 7.9 km MPC · JPL
599235 2009 UC118 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599236 2009 UK118 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
599237 2009 UP121 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
599238 2009 UK123 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
599239 2009 US123 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599240 2009 UL125 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599241 2009 UE129 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.6 km MPC · JPL
599242 2009 UA149 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
599243 2009 UW160 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
599244 2009 UJ161 21/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599245 2009 UT161 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
599246 2009 UW161 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599247 2009 UN162 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
599248 2009 UW162 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
599249 2009 UN163 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
599250 2009 UJ166 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.9 km MPC · JPL
599251 2009 UM166 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599252 2009 UV166 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599253 2009 UE167 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
599254 2009 UD168 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
599255 2009 UW169 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
599256 2009 UX169 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
599257 2009 UC170 11/06/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 6.9 km MPC · JPL
599258 2009 UE170 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
599259 2009 UG170 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
599260 2009 UD171 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599261 2009 UY171 15/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 7.2 km MPC · JPL
599262 2009 UB173 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
599263 2009 UY173 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.9 km MPC · JPL
599264 2009 UR174 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599265 2009 UJ176 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
599266 2009 UB179 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
599267 2009 UW180 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
599268 2009 UZ181 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
599269 2009 UQ182 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.4 km MPC · JPL
599270 2009 UA184 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
599271 2009 UF186 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
599272 2009 UW186 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599273 2009 VD1 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
599274 2009 VV13 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
599275 2009 VD17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599276 2009 VS19 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.7 km MPC · JPL
599277 2009 VV35 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
599278 2009 VE42 09/11/2009 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
599279 2009 VV43 25/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
599280 2009 VO54 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599281 2009 VP55 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
599282 2009 VL56 07/02/2002 La Silla 1.7 km MPC · JPL
599283 2009 VQ56 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.2 km MPC · JPL
599284 2009 VM65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
599285 2009 VH71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599286 2009 VW88 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
599287 2009 VP89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599288 2009 VX89 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599289 2009 VL97 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599290 2009 VG98 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
599291 2009 VE99 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
599292 2009 VK112 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599293 2009 VE120 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
599294 2009 VL122 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
599295 2009 VR122 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
599296 2009 VA127 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
599297 2009 VC130 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
599298 2009 VH130 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599299 2009 VU130 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599300 2009 WT6 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599301 2009 WV18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
599302 2009 WY21 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599303 2009 WN22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599304 2009 WY26 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
599305 2009 WL32 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
599306 2009 WP44 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599307 2009 WD57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599308 2009 WY59 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599309 2009 WK61 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
599310 2009 WU61 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599311 2009 WK72 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
599312 2009 WZ77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
599313 2009 WE91 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
599314 2009 WP108 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
599315 2009 WW113 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
599316 2009 WX114 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599317 2009 WB117 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
599318 2009 WG126 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
599319 2009 WG137 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
599320 2009 WU139 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599321 2009 WA150 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
599322 2009 WF151 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 7.8 km MPC · JPL
599323 2009 WD154 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599324 2009 WX154 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
599325 2009 WJ160 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL
599326 2009 WE163 21/11/2009 La Sagra OAM Obs. 780 m MPC · JPL
599327 2009 WV167 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599328 2009 WU169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
599329 2009 WL176 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
599330 2009 WD179 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
599331 2009 WC180 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
599332 2009 WF194 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
599333 2009 WC218 26/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
599334 2009 WO220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599335 2009 WY228 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
599336 2009 WK237 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
599337 2009 WT240 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599338 2009 WV240 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
599339 2009 WW241 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4.0 km MPC · JPL
599340 2009 WD242 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599341 2009 WX255 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
599342 2009 WO256 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
599343 2009 WB266 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
599344 2009 WB271 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
599345 2009 WK271 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
599346 2009 WW271 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
599347 2009 WN272 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
599348 2009 WY272 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599349 2009 WH273 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
599350 2009 WJ273 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599351 2009 WT273 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
599352 2009 WD274 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
599353 2009 WC279 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
599354 2009 WX284 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7.5 km MPC · JPL
599355 2009 WS289 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
599356 2009 WP295 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
599357 2009 WV295 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599358 2009 WJ298 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599359 2009 XX4 14/09/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
599360 2009 XE22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
599361 2009 YD4 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
599362 2009 YE8 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
599363 2009 YJ13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599364 2009 YN17 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599365 2009 YX26 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599366 2009 YD29 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599367 2009 YG29 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
599368 2009 YE30 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599369 2009 YT30 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
599370 2009 YM32 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
599371 2009 YT32 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599372 2010 AH16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
599373 2010 AT29 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599374 2010 AZ35 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599375 2010 AT38 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
599376 2010 AL39 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599377 2010 AK54 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
599378 2010 AP58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599379 2010 AT60 14/01/2010 Kachina J. Hobart 880 m MPC · JPL
599380 2010 AF62 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
599381 2010 AJ63 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
599382 2010 AZ66 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599383 2010 AK143 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
599384 2010 AQ145 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
599385 2010 AA152 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599386 2010 AQ154 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599387 2010 AW154 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
599388 2010 AP155 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599389 2010 AE158 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
599390 2010 AY161 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599391 2010 BF137 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
599392 2010 BJ141 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599393 2010 BB151 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
599394 2010 CX22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
599395 2010 CC27 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599396 2010 CU30 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599397 2010 CX40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599398 2010 CT41 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
599399 2010 CY61 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599400 2010 CK84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599401 2010 CY84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599402 2010 CN87 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599403 2010 CO94 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599404 2010 CH100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
599405 2010 CZ108 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599406 2010 CB123 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
599407 2010 CH149 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599408 2010 CP150 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599409 2010 CV156 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
599410 2010 CZ156 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
599411 2010 CT157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599412 2010 CD162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599413 2010 CN176 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599414 2010 CT255 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
599415 2010 CZ262 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599416 2010 CY263 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
599417 2010 CS270 05/02/2014 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
599418 2010 CV272 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599419 2010 CY273 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
599420 2010 DW 16/02/2010 Needville Needville Obs. 2.2 km MPC · JPL
599421 2010 DU43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
599422 2010 DB50 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599423 2010 DQ102 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599424 2010 DT106 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
599425 2010 DT109 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599426 2010 DS110 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
599427 2010 EB32 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599428 2010 ET32 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
599429 2010 EY32 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599430 2010 EF45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599431 2010 EM66 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599432 2010 EC69 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599433 2010 EN75 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
599434 2010 EW75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599435 2010 EB76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
599436 2010 EB85 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599437 2010 EV85 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599438 2010 EV92 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
599439 2010 EB96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599440 2010 EG96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599441 2010 EQ96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599442 2010 ET97 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599443 2010 EJ108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599444 2010 ER121 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
599445 2010 EL143 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
599446 2010 EY187 13/03/2010 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
599447 2010 EG188 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
599448 2010 FD4 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599449 2010 FM16 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599450 2010 FF17 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
599451 2010 FC22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599452 2010 FB25 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
599453 2010 FZ48 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
599454 2010 FU85 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599455 2010 FC89 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
599456 2010 FK90 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599457 2010 FS92 21/03/2010 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
599458 2010 FO130 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599459 2010 FK137 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599460 2010 FR137 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
599461 2010 FA138 29/08/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 2.6 km MPC · JPL
599462 2010 FY138 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599463 2010 FD140 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
599464 2010 FT141 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599465 2010 FX142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
599466 2010 FZ142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599467 2010 GL6 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
599468 2010 GB25 09/04/2010 Nogales M. Schwartz, L. Elenin 960 m MPC · JPL
599469 2010 GH25 04/04/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
599470 2010 GT32 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599471 2010 GU34 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
599472 2010 GT74 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599473 2010 GG99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599474 2010 GC100 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
599475 2010 GC105 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599476 2010 GP106 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
599477 2010 GT107 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599478 2010 GM110 24/07/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
599479 2010 GR111 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599480 2010 GT115 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
599481 2010 GY118 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599482 2010 GM121 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599483 2010 GZ121 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599484 2010 GN125 09/03/2005 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
599485 2010 GX133 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599486 2010 GK135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
599487 2010 GW136 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599488 2010 GM142 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599489 2010 GE172 05/05/2010 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
599490 2010 GK177 24/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
599491 2010 GK199 21/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
599492 2010 GT199 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
599493 2010 GA201 26/01/2014 Calar Alto-CASADO S. Mottola, S. Hellmich 1.1 km MPC · JPL
599494 2010 GJ202 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599495 2010 GG203 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599496 2010 GQ203 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
599497 2010 HH59 16/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.3 km MPC · JPL
599498 2010 HL106 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599499 2010 HR108 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599500 2010 HO117 27/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599501 2010 HS121 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
599502 2010 HJ136 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599503 2010 HS138 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
599504 2010 HY138 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
599505 2010 HT139 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599506 2010 JZ1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
599507 2010 JR2 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599508 2010 JZ30 04/05/2010 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
599509 2010 JO35 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599510 2010 JX40 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
599511 2010 JG45 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
599512 2010 JH47 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599513 2010 JT74 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599514 2010 JO75 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
599515 2010 JL112 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
599516 2010 JF113 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599517 2010 JG113 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599518 2010 JZ117 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599519 2010 JT120 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599520 2010 JS155 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599521 2010 JX155 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
599522 2010 JL158 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599523 2010 JN159 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599524 2010 JN162 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599525 2010 JC164 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
599526 2010 JG165 19/10/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
599527 2010 JU166 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
599528 2010 JL173 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
599529 2010 JG197 23/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599530 2010 JS207 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
599531 2010 JT207 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599532 2010 JN210 15/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
599533 2010 JP211 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
599534 2010 JT211 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
599535 2010 JF212 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599536 2010 JQ212 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599537 2010 JU214 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
599538 2010 KM37 16/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599539 2010 KV38 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599540 2010 KW61 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
599541 2010 KL146 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
599542 2010 KS148 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
599543 2010 KU149 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599544 2010 KL152 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
599545 2010 KF155 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599546 2010 KX156 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
599547 2010 KY156 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
599548 2010 KQ157 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
599549 2010 KU157 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599550 2010 KW157 17/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.6 km MPC · JPL
599551 2010 LU34 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
599552 2010 LW63 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599553 2010 LP110 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
599554 2010 LJ135 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599555 2010 LL139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599556 2010 LL142 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599557 2010 LB145 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599558 2010 LV150 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599559 2010 LL153 25/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599560 2010 LF154 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
599561 2010 LG159 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
599562 2010 MK3 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599563 2010 MK5 20/06/2010 ESA OGS ESA OGS 800 m MPC · JPL
599564 2010 MW124 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599565 2010 MH129 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
599566 2010 MX131 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 3.5 km MPC · JPL
599567 2010 MJ135 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599568 2010 MT136 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
599569 2010 MF147 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
599570 2010 MY147 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.5 km MPC · JPL
599571 2010 NP3 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599572 2010 NN6 07/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599573 2010 NL32 07/07/2010 WISE WISE 2.9 km MPC · JPL
599574 2010 NF48 09/07/2010 WISE WISE 2.3 km MPC · JPL
599575 2010 NL58 10/07/2010 WISE WISE 2.1 km MPC · JPL
599576 2010 NB66 06/07/2010 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
599577 2010 NK99 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599578 2010 NE121 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
599579 2010 NW135 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
599580 2010 ND139 04/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
599581 2010 NG145 27/11/2017 Calar Alto-CASADO S. Hellmich, S. Mottola 2.2 km MPC · JPL
599582 2010 ON126 19/07/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.3 km MPC · JPL
599583 2010 OU132 22/08/2017 XuYi PMO NEO 660 m MPC · JPL
599584 2010 OU140 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599585 2010 OK142 19/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
599586 2010 OY142 24/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
599587 2010 PN9 21/09/2007 XuYi PMO NEO 580 m MPC · JPL
599588 2010 PP9 04/08/2010 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
599589 2010 PU76 29/07/2001 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
599590 2010 PP84 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
599591 2010 PJ88 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599592 2010 PR91 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
599593 2010 RK3 01/09/2010 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
599594 2010 RX7 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
599595 2010 RQ9 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
599596 2010 RB11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599597 2010 RS18 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
599598 2010 RJ19 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599599 2010 RK24 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
599600 2010 RT26 03/09/2010 Sierra Stars R. Matson 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599601 2010 RW28 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
599602 2010 RJ34 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599603 2010 RD39 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
599604 2010 RM47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
599605 2010 RT50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599606 2010 RC58 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
599607 2010 RL60 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599608 2010 RX61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
599609 2010 RR63 06/09/2010 La Sagra OAM Obs. 640 m MPC · JPL
599610 2010 RC69 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
599611 2010 RJ89 25/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
599612 2010 RH91 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
599613 2010 RF92 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599614 2010 RK92 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599615 2010 RY94 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599616 2010 RX95 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599617 2010 RG96 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599618 2010 RY96 25/08/2005 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
599619 2010 RC98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
599620 2010 RT98 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599621 2010 RA103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599622 2010 RU109 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
599623 2010 RJ114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599624 2010 RL115 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599625 2010 RS118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599626 2010 RB122 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599627 2010 RQ132 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599628 2010 RY132 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599629 2010 RG138 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
599630 2010 RF148 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
599631 2010 RQ150 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
599632 2010 RC156 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599633 2010 RR163 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
599634 2010 RQ185 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599635 2010 RZ185 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
599636 2010 RY189 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
599637 2010 RF191 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
599638 2010 RG191 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
599639 2010 RT193 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
599640 2010 RU195 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
599641 2010 RE199 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
599642 2010 RF199 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
599643 2010 RW201 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599644 2010 RS202 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
599645 2010 RF205 27/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
599646 2010 RU214 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599647 2010 SQ2 11/03/2002 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
599648 2010 SW8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
599649 2010 SA10 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
599650 2010 SS11 16/09/2010 Bisei SG Center A. Asami, K. Nishiyama 700 m MPC · JPL
599651 2010 SG19 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
599652 2010 SX24 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
599653 2010 SB30 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599654 2010 SN31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
599655 2010 SE40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599656 2010 SX44 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
599657 2010 SC45 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599658 2010 SJ46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
599659 2010 SC48 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
599660 2010 SP49 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
599661 2010 SZ49 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
599662 2010 SH52 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599663 2010 SL52 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599664 2010 SV54 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599665 2010 SC56 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599666 2010 SO58 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
599667 2010 SD59 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599668 2010 TU1 01/10/2010 Vail-Jarnac T. Glinos 810 m MPC · JPL
599669 2010 TV9 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
599670 2010 TL12 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
599671 2010 TJ42 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599672 2010 TT47 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599673 2010 TD57 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
599674 2010 TS59 07/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 1.1 km MPC · JPL
599675 2010 TC60 05/09/2010 Ondrejov Ondřejov Obs. 2.6 km MPC · JPL
599676 2010 TL72 28/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
599677 2010 TH73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
599678 2010 TQ73 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
599679 2010 TN77 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
599680 2010 TJ78 08/10/2010 Sandlot G. Hug 700 m MPC · JPL
599681 2010 TO84 09/09/2010 Charleston R. Holmes 2.1 km MPC · JPL
599682 2010 TC91 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599683 2010 TV105 15/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
599684 2010 TZ114 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
599685 2010 TX118 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
599686 2010 TP127 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599687 2010 TQ130 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599688 2010 TQ132 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599689 2010 TD139 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599690 2010 TG144 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599691 2010 TL151 09/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 650 m MPC · JPL
599692 2010 TF152 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599693 2010 TM159 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599694 2010 TO161 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
599695 2010 TB164 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599696 2010 TD177 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
599697 2010 TB183 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
599698 2010 TW192 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
599699 2010 TH193 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599700 2010 TK195 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599701 2010 TL195 12/10/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
599702 2010 TB197 24/11/2011 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
599703 2010 TM197 12/10/2010 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
599704 2010 TP200 12/10/2010 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
599705 2010 TD202 10/10/2010 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
599706 2010 TH205 25/11/2005 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
599707 2010 TK207 18/06/2013 Haleakala 640 m MPC · JPL
599708 2010 TQ210 07/05/2014 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
599709 2010 TQ212 13/10/2010 Mount Lemmon 510 m MPC · JPL
599710 2010 TP213 01/10/2010 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
599711 2010 TQ218 13/10/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
599712 2010 TG227 28/09/2010 Kitt Peak 550 m MPC · JPL
599713 2010 TR227 02/10/2010 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
599714 2010 TC228 13/10/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
599715 2010 UN 16/09/2003 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
599716 2010 UE3 17/10/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
599717 2010 UP5 17/10/2010 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
599718 2010 UD17 17/09/2010 Mount Lemmon 590 m MPC · JPL
599719 2010 UK19 28/10/2010 Mount Lemmon 720 m MPC · JPL
599720 2010 US20 25/09/2005 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
599721 2010 UZ21 14/12/2003 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
599722 2010 UJ29 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2.7 km MPC · JPL
599723 2010 UU49 12/10/2010 Mount Lemmon 710 m MPC · JPL
599724 2010 UP62 30/10/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
599725 2010 UG64 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3.0 km MPC · JPL
599726 2010 UC71 15/09/2010 Charleston R. Holmes 530 m MPC · JPL
599727 2010 UG77 30/10/2010 Mount Lemmon 400 m MPC · JPL
599728 2010 UV79 20/09/2009 Kitt Peak 7.0 km MPC · JPL
599729 2010 UK84 09/10/2010 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
599730 2010 UE86 19/10/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
599731 2010 UM90 31/10/2010 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
599732 2010 UW93 13/10/2010 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
599733 2010 UC97 12/10/2010 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
599734 2010 US108 17/10/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
599735 2010 UY108 08/05/2002 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
599736 2010 UA110 24/07/2003 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
599737 2010 UN110 28/10/2010 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
599738 2010 UC117 19/06/2006 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
599739 2010 UD118 12/01/2018 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
599740 2010 UA121 29/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 490 m MPC · JPL
599741 2010 US122 17/10/2010 Mount Lemmon 7.2 km MPC · JPL
599742 2010 UE125 31/10/2010 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
599743 2010 UD129 30/10/2010 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
599744 2010 UE129 31/10/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
599745 2010 UJ129 17/10/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
599746 2010 VY3 01/11/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
599747 2010 VJ5 01/11/2010 Mount Lemmon 510 m MPC · JPL
599748 2010 VQ5 11/09/2004 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
599749 2010 VW5 01/11/2010 Mount Lemmon 580 m MPC · JPL
599750 2010 VB8 01/11/2010 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
599751 2010 VY10 01/11/2010 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
599752 2010 VQ11 02/11/2010 La Silla La Silla Obs. 330 km MPC · JPL
599753 2010 VY14 14/10/2010 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
599754 2010 VD21 03/11/2010 Haleakala 330 m MPC · JPL
599755 Alcarràs 2010 VL21 Bản mẫu:MoMP 04/11/2010 SM Montmagastrell 2.2 km MPC · JPL
599756 2010 VZ22 01/11/2010 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
599757 2010 VL43 17/10/2010 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
599758 2010 VQ44 01/11/2010 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
599759 2010 VP53 26/08/2003 Cerro Tololo 730 m MPC · JPL
599760 2010 VP59 04/11/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
599761 2010 VW63 06/11/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
599762 2010 VJ66 07/05/2006 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
599763 2010 VM72 28/10/2010 Catalina 550 m MPC · JPL
599764 2010 VK79 03/11/2010 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
599765 2010 VG81 27/08/2006 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
599766 2010 VL90 22/10/2005 Kitt Peak EOS 1.9 km MPC · JPL
599767 2010 VM95 21/07/2006 Mount Lemmon 570 m MPC · JPL
599768 2010 VS95 25/07/2006 Mount Lemmon MAS 600 m MPC · JPL
599769 2010 VB102 05/11/2010 Kitt Peak 8.2 km MPC · JPL
599770 2010 VJ111 17/10/2010 Mount Lemmon L4 7.0 km MPC · JPL
599771 2010 VU122 12/02/2008 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
599772 2010 VY128 09/11/2010 Catalina 800 m MPC · JPL
599773 2010 VK134 07/02/2008 Kitt Peak 870 m MPC · JPL
599774 2010 VN134 01/10/2006 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
599775 2010 VW141 06/11/2010 Mount Lemmon 6.5 km MPC · JPL
599776 2010 VY148 06/11/2010 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
599777 2010 VV151 06/11/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
599778 2010 VZ154 03/03/2016 Haleakala 620 m MPC · JPL
599779 2010 VW156 08/11/2010 Kitt Peak 8.4 km MPC · JPL
599780 2010 VC164 20/09/2009 Kitt Peak L4 6.1 km MPC · JPL
599781 2010 VN167 10/11/2010 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
599782 2010 VM171 17/09/2009 Kitt Peak 5.4 km MPC · JPL
599783 2010 VC180 23/11/2006 Kitt Peak 780 m MPC · JPL
599784 2010 VN180 11/11/2010 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
599785 2010 VF186 13/11/2010 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
599786 2010 VH190 13/11/2010 Mount Lemmon 490 m MPC · JPL
599787 2010 VO190 13/11/2010 Mount Lemmon 6.6 km MPC · JPL
599788 2010 VG208 11/10/2010 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
599789 2010 VS208 17/10/2010 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
599790 2010 VU217 11/11/2010 Catalina 2.6 km MPC · JPL
599791 2010 VQ228 01/11/2010 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
599792 2010 VC230 04/11/2010 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
599793 2010 VO230 13/11/2010 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
599794 2010 VW233 18/06/2013 Haleakala 570 m MPC · JPL
599795 2010 VY234 11/09/2015 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
599796 2010 VG236 02/03/2016 Haleakala 670 m MPC · JPL
599797 2010 VG239 03/06/2014 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
599798 2010 VT239 10/11/2010 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
599799 2010 VK241 26/11/2014 Haleakala 630 m MPC · JPL
599800 2010 VL241 08/03/2018 Haleakala 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599801 2010 VW241 20/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599802 2010 VJ242 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
599803 2010 VO244 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599804 2010 VR244 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599805 2010 VJ245 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599806 2010 VQ245 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599807 2010 VS245 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.2 km MPC · JPL
599808 2010 VV245 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
599809 2010 VN247 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
599810 2010 VT247 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599811 2010 VT249 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599812 2010 VW249 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
599813 2010 VC251 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
599814 2010 VJ251 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
599815 2010 VJ253 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599816 2010 VB254 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599817 2010 VZ254 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
599818 2010 VW256 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
599819 2010 VE257 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599820 2010 VG257 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599821 2010 VR258 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
599822 2010 VM259 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
599823 2010 VX262 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.1 km MPC · JPL
599824 2010 VY262 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
599825 2010 VQ263 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
599826 2010 VP266 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
599827 2010 VR269 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
599828 2010 VB270 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599829 2010 WR3 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
599830 2010 WR9 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
599831 2010 WJ10 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599832 2010 WC18 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599833 2010 WK20 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
599834 2010 WM28 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599835 2010 WZ32 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
599836 2010 WH36 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
599837 2010 WX47 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599838 2010 WZ57 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
599839 2010 WJ58 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599840 2010 WZ58 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599841 2010 WS63 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599842 2010 WK68 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
599843 2010 WT75 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
599844 2010 XE6 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599845 2010 XZ15 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599846 2010 XU16 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
599847 2010 XX20 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
599848 2010 XS23 01/12/2002 Eskridge G. Hug 760 m MPC · JPL
599849 2010 XH31 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
599850 2010 XY33 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599851 2010 XY37 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
599852 2010 XR40 04/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli 2.1 km MPC · JPL
599853 2010 XT44 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
599854 2010 XC48 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599855 2010 XH48 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
599856 2010 XF57 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
599857 2010 XL58 18/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
599858 2010 XF67 13/12/2010 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2.5 km MPC · JPL
599859 2010 XD73 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
599860 2010 XQ80 07/10/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
599861 2010 XM91 22/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
599862 2010 XT93 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599863 2010 XP94 12/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
599864 2010 XB102 02/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599865 2010 XZ105 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.6 km MPC · JPL
599866 2010 XD111 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599867 2010 XL111 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
599868 2010 XW112 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
599869 2010 XX113 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599870 2010 XD114 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599871 2010 XM116 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
599872 2010 XY116 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
599873 2010 YZ3 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
599874 2010 YW5 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
599875 2011 AA5 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599876 2011 AS5 06/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
599877 2011 AM7 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
599878 2011 AR7 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
599879 2011 AG18 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
599880 2011 AC19 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599881 2011 AX20 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599882 2011 AC26 31/01/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
599883 2011 AG28 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
599884 2011 AJ30 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
599885 2011 AQ39 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
599886 2011 AO49 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
599887 2011 AQ57 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599888 2011 AE69 11/01/2011 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
599889 2011 AZ75 08/01/2011 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
599890 2011 AT78 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599891 2011 AV83 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
599892 2011 AB84 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
599893 2011 AC84 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
599894 2011 AZ85 01/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
599895 2011 AJ86 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
599896 2011 AA87 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599897 2011 AF87 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
599898 2011 AR89 08/01/2011 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
599899 2011 AC91 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
599900 2011 AE94 11/01/2011 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
599901 2011 AP95 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599902 2011 AO96 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599903 2011 AK101 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599904 2011 AX103 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
599905 2011 BN 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599906 2011 BL8 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599907 2011 BA9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599908 2011 BC12 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599909 2011 BM27 16/10/2002 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
599910 2011 BP27 09/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 540 m MPC · JPL
599911 2011 BC32 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
599912 2011 BH34 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
599913 2011 BM42 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 720 m MPC · JPL
599914 2011 BY53 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
599915 2011 BF62 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
599916 2011 BV64 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599917 2011 BH67 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
599918 2011 BC82 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
599919 2011 BG83 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
599920 2011 BK83 16/01/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3.4 km MPC · JPL
599921 2011 BC92 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599922 2011 BC94 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
599923 2011 BQ96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
599924 2011 BJ100 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
599925 2011 BP101 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
599926 2011 BN103 16/10/2006 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
599927 2011 BV104 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
599928 2011 BO108 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
599929 2011 BA112 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599930 2011 BB133 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
599931 2011 BH139 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
599932 2011 BB142 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
599933 2011 BP142 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599934 2011 BQ149 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
599935 2011 BZ150 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
599936 2011 BS154 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
599937 2011 BW162 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
599938 2011 BV167 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
599939 2011 BL169 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
599940 2011 BK170 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
599941 2011 BZ170 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
599942 2011 BH172 04/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
599943 2011 BD173 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599944 2011 BD174 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
599945 2011 BO174 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
599946 2011 BM178 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
599947 2011 BR179 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599948 2011 BU182 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
599949 2011 BR183 29/01/2011 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
599950 2011 BV187 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599951 2011 BD196 10/10/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
599952 2011 BE196 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
599953 2011 BE198 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
599954 2011 BY198 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599955 2011 CK5 03/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
599956 2011 CA6 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
599957 2011 CC19 25/09/2009 Sandlot G. Hug 2.3 km MPC · JPL
599958 2011 CM21 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
599959 2011 CO28 26/08/2009 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
599960 2011 CL40 19/09/2003 Palomar NEAT 4.3 km MPC · JPL
599961 2011 CP40 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
599962 2011 CU44 22/07/2003 Haleakala AMOS 2.1 km MPC · JPL
599963 2011 CX47 17/02/2007 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
599964 2011 CH48 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
599965 2011 CU48 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
599966 2011 CS54 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
599967 2011 CR56 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
599968 2011 CJ62 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
599969 2011 CT67 10/10/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
599970 2011 CW67 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
599971 2011 CH73 07/03/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
599972 2011 CN73 06/02/2011 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
599973 2011 CP79 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
599974 2011 CC84 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
599975 2011 CL88 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
599976 2011 CP97 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599977 2011 CU97 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
599978 2011 CJ98 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
599979 2011 CD112 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
599980 2011 CG113 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
599981 2011 CK117 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
599982 2011 CK121 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
599983 2011 CP122 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
599984 2011 CK123 04/02/2011 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
599985 2011 CO139 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
599986 2011 CG142 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
599987 2011 DO11 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
599988 2011 DY27 12/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
599989 2011 DM43 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
599990 2011 DG47 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
599991 2011 DT49 15/10/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
599992 2011 DW51 08/02/2011 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
599993 2011 DF59 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
599994 2011 EN 04/02/2011 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
599995 2011 EM9 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
599996 2011 EX11 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
599997 2011 EC20 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
599998 2011 EN21 02/03/2011 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
599999 2011 EZ27 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
600000 2011 EG29 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL

595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s  • 602.000s  • 603.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001