Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/316001–317000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316001 2009 EN4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
316002 2009 EK13 15/03/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316003 2009 ED16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316004 2009 EV17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316005 2009 EC21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
316006 2009 EN22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
316007 2009 EU25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
316008 2009 FQ1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
316009 2009 FE3 18/03/2009 Mayhill A. Lowe 780 m MPC · JPL
316010 Daviddubey 2009 FC5 19/03/2009 Mayhill N. Falla 820 m MPC · JPL
316011 2009 FC16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
316012 2009 FE17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
316013 2009 FQ17 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
316014 2009 FJ19 19/03/2009 Hibiscus N. Teamo 670 m MPC · JPL
316015 2009 FC21 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
316016 2009 FO21 22/03/2009 Vicques M. Ory 780 m MPC · JPL
316017 2009 FS22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316018 2009 FC24 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
316019 2009 FY24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
316020 Linshuhow 2009 FV29 21/03/2009 Lulin Observatory Y.-S. Tsai, T. Chen 780 m MPC · JPL
316021 2009 FP30 25/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
316022 2009 FF36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
316023 2009 FL37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
316024 2009 FA39 21/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
316025 2009 FU41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
316026 2009 FS42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316027 2009 FE45 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316028 Patrickwils 2009 FR45 31/03/2009 Uccle P. De Cat 940 m MPC · JPL
316029 2009 FC46 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316030 2009 FF47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316031 2009 FN48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316032 2009 FX53 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316033 2009 FW63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316034 2009 FL67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316035 2009 FK68 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316036 2009 FC69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
316037 2009 FK71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316038 2009 FH76 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316039 2009 GB3 14/04/2009 Vicques M. Ory 900 m MPC · JPL
316040 2009 HX 16/04/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
316041 2009 HH1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
316042 Tilofranz 2009 HP2 19/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
316043 2009 HY2 16/04/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
316044 2009 HQ7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
316045 2009 HA8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316046 2009 HC16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
316047 2009 HN25 17/04/2009 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
316048 2009 HO41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316049 2009 HT41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316050 2009 HQ45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
316051 2009 HV45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
316052 2009 HP52 17/04/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
316053 2009 HK53 19/04/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
316054 2009 HH54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316055 2009 HB57 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
316056 2009 HS57 24/04/2009 Tzec Maun S. Karge 940 m MPC · JPL
316057 2009 HS60 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316058 2009 HA61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316059 2009 HC64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316060 2009 HP65 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316061 2009 HL75 28/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
316062 2009 HQ77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
316063 2009 HT77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
316064 2009 HB80 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
316065 2009 HR80 28/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316066 2009 HA83 26/04/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
316067 2009 HC83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316068 2009 HO94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
316069 2009 HG98 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316070 2009 HR98 28/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316071 2009 HZ98 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316072 2009 HW99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
316073 2009 HX101 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316074 2009 HX106 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316075 2009 JD7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316076 2009 JC11 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316077 2009 JO12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
316078 2009 JZ13 02/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,1 km MPC · JPL
316079 2009 JV16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
316080 Boni 2009 KD 16/05/2009 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
316081 2009 KY 16/05/2009 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
316082 2009 KB3 20/05/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
316083 2009 KZ3 24/05/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
316084 Mykolapokropyvny 2009 KT8 26/05/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
316085 2009 KT9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316086 2009 KU9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316087 2009 KB13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316088 2009 KH13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316089 2009 KH15 26/05/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
316090 2009 KW28 31/05/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
316091 2009 KC29 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
316092 2009 KT30 20/05/2009 Sierra Stars R. Matson 600 m MPC · JPL
316093 2009 LB1 12/06/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316094 2009 LA7 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316095 2009 MX4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316096 2009 NQ1 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316097 2009 OW 18/07/2009 Tiki N. Teamo 4,1 km MPC · JPL
316098 2009 OO1 19/07/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,4 km MPC · JPL
316099 2009 OU3 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
316100 2009 OG5 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316101 2009 OP13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316102 2009 OE14 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316103 2009 OQ17 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316104 2009 OP18 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316105 2009 OV24 31/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
316106 2009 PM 12/08/2009 Sandlot G. Hug 900 m MPC · JPL
316107 2009 PM3 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316108 2009 PO4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
316109 2009 PL5 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
316110 2009 PF9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316111 2009 PY10 15/08/2009 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
316112 2009 PA15 15/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
316113 2009 PV16 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
316114 2009 QY5 18/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 5,0 km MPC · JPL
316115 2009 QL13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316116 2009 QN13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316117 2009 QT21 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
316118 2009 QY22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
316119 2009 QL26 20/08/2009 Magasa Cima Rest Obs. 11 km MPC · JPL
316120 2009 QM26 21/08/2009 Sandlot G. Hug 2,3 km MPC · JPL
316121 2009 QN27 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316122 2009 QP31 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
316123 2009 QT35 25/08/2009 Sandlot G. Hug 4,4 km MPC · JPL
316124 2009 QH47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
316125 2009 QB54 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316126 2009 RG30 14/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
316127 2009 RY34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
316128 2009 RB57 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
316129 2009 RH64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316130 2009 RA74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
316131 2009 SW15 19/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
316132 2009 SO19 22/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 9,2 km MPC · JPL
316133 2009 SX33 25/10/1997 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
316134 2009 SV43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
316135 2009 SX65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
316136 2009 SC99 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316137 2009 SM131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316138 Giorgione 2009 SL170 26/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 4,0 km MPC · JPL
316139 2009 SH237 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
316140 2009 SY239 17/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
316141 2009 SM248 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
316142 2009 SL280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316143 2009 SL287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316144 2009 SD304 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
316145 2009 SC330 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
316146 2009 SV347 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316147 2009 SM348 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316148 2009 SK352 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
316149 2009 ST355 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316150 2009 SW355 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
316151 2009 SJ356 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316152 2009 SV361 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316153 2009 TZ24 14/10/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
316154 2009 TP39 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
316155 2009 TW41 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
316156 2009 UW4 18/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 11 km MPC · JPL
316157 2009 UT13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
316158 2009 UW26 21/10/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
316159 2009 UH29 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
316160 2009 UW51 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316161 2009 UT76 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316162 2009 UE108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
316163 2009 VE46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
316164 2009 VM71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
316165 2009 VP110 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
316166 2009 WQ1 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
316167 2009 WM29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316168 2009 WA57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
316169 2009 WQ96 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
316170 2009 WV149 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
316171 2009 WV197 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
316172 2009 WJ218 20/11/2009 La Silla La Silla Obs. 4,8 km MPC · JPL
316173 2009 WB240 17/11/2009 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
316174 2009 WM250 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
316175 2010 BM33 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
316176 2010 BB46 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
316177 2010 BW70 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
316178 2010 CX159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316179 2010 EN65 07/03/2010 La Silla D. L. Rabinowitz, S. Tourtellotte 168 km MPC · JPL
316180 2010 GN76 10/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
316181 2010 GY126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316182 2010 GP150 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
316183 2010 HB39 21/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
316184 2010 JS126 13/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
316185 2010 JN129 13/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316186 Kathrynjoyce 2010 KJ41 19/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316187 2010 KD47 21/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
316188 2010 KH62 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316189 2010 KY74 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
316190 2010 KE129 03/03/2000 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
316191 2010 LK12 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
316192 2010 LO53 08/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316193 2010 LJ71 10/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
316194 2010 LZ80 11/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
316195 2010 LN100 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
316196 2010 LF119 14/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
316197 2010 ME10 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
316198 2010 MP33 21/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
316199 2010 MA37 21/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
316200 2010 MT41 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316201 Malala 2010 ML48 23/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
316202 Johnfowler 2010 MX54 16/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
316203 2010 MV56 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316204 2010 ML61 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316205 2010 MK69 23/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
316206 2010 MU74 26/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
316207 2010 MR80 10/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
316208 2010 MT81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316209 2010 MD94 28/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
316210 2010 MJ95 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
316211 2010 MB99 12/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
316212 2010 MG103 28/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
316213 2010 NB5 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316214 2010 NU6 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316215 2010 NV13 05/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
316216 2010 NE17 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316217 2010 NV23 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316218 2010 NF27 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316219 2010 NJ34 08/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
316220 2010 NQ38 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316221 2010 NX38 04/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
316222 2010 NG44 09/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
316223 2010 NL56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
316224 2010 NO57 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316225 2010 NG67 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316226 2010 NJ75 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316227 2010 NF82 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316228 2010 NX106 12/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
316229 2010 NL110 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316230 2010 NF112 13/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
316231 2010 NY114 14/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
316232 2010 OT4 16/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
316233 2010 OV4 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316234 2010 OQ13 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316235 2010 OU19 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316236 2010 OB20 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
316237 2010 OX21 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
316238 2010 OY22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316239 2010 OP25 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316240 2010 OZ27 19/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
316241 2010 OX28 19/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
316242 2010 OA31 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316243 2010 OG31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316244 2010 OL32 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316245 2010 OS39 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
316246 2010 OZ40 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
316247 2010 OF42 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316248 2010 OK50 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316249 2010 OL55 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316250 2010 ON65 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
316251 2010 OV66 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316252 2010 OA70 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316253 2010 OA72 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
316254 2010 OE86 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316255 2010 OG88 27/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
316256 2010 OF89 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316257 2010 OH97 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316258 2010 OE100 20/07/2010 Shenton Park P. Luckas 1,6 km MPC · JPL
316259 2010 OH100 21/07/2010 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
316260 2010 OQ107 13/10/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
316261 2010 ON113 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316262 2010 OP116 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316263 2010 OT121 31/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
316264 2010 PV8 03/08/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316265 2010 PT9 04/08/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316266 2010 PE22 26/07/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
316267 2010 PW25 07/08/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
316268 2010 PJ26 07/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
316269 2010 PG30 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316270 2010 PV33 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316271 2010 PA35 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
316272 2010 PY39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316273 2010 PL42 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
316274 2010 PH49 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316275 2010 PP50 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
316276 2010 PL51 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316277 2010 PW52 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316278 2010 PD55 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316279 2010 PZ57 09/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
316280 2010 PO61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316281 2010 PR64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316282 2010 PC65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316283 2010 PG72 22/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
316284 2010 PY76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
316285 2010 PB80 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316286 2010 QK5 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
316287 2010 RG2 01/09/2010 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
316288 2010 RC3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316289 2010 RM4 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
316290 2010 RD9 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316291 2010 RJ10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316292 2010 RJ20 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
316293 2010 RZ36 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
316294 2010 RD38 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
316295 2010 RD40 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
316296 2010 RH40 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316297 2010 RB48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316298 2010 RV51 09/09/2004 Apache Point G. A. Esquerdo 2,4 km MPC · JPL
316299 2010 RP56 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316300 2010 RX59 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316301 2010 RY59 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316302 2010 RY61 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316303 2010 RV62 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
316304 2010 RY63 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316305 2010 RR65 04/09/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316306 2010 RG66 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
316307 2010 RD67 05/09/2010 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
316308 2010 RH67 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
316309 2010 RU68 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316310 2010 RX68 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316311 2010 RE69 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316312 2010 RH78 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316313 2010 RH90 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316314 2010 RK90 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316315 2010 RO98 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316316 2010 RS98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316317 2010 RF101 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316318 2010 RO101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316319 2010 RV101 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316320 2010 RE103 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316321 2010 RG104 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316322 2010 RL108 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316323 2010 RW108 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
316324 2010 RS109 13/09/2010 Kachina J. Hobart 3,1 km MPC · JPL
316325 2010 RT110 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316326 2010 RB112 18/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
316327 2010 RJ112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316328 2010 RW114 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316329 2010 RB115 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316330 2010 RM116 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
316331 2010 RB119 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316332 2010 RG123 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316333 2010 RP123 19/09/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,7 km MPC · JPL
316334 2010 RS124 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316335 2010 RP125 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316336 2010 RZ125 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316337 2010 RM126 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
316338 2010 RU126 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316339 2010 RZ128 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316340 2010 RA129 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316341 2010 RG136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316342 2010 RH141 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
316343 2010 RL143 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316344 2010 RH146 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316345 2010 RZ146 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316346 2010 RR147 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316347 2010 RE151 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316348 2010 RF151 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316349 2010 RW152 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316350 2010 RG156 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316351 2010 RV160 04/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
316352 2010 RJ164 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316353 2010 RZ164 30/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
316354 2010 RZ169 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316355 2010 RD174 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316356 2010 RH175 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316357 2010 RW175 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316358 2010 RZ176 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316359 2010 RV177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316360 2010 RO180 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316361 2010 SM2 29/07/2000 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
316362 2010 SB11 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316363 2010 SU18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316364 2010 SJ19 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316365 2010 SD20 17/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
316366 2010 SX21 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316367 2010 SP27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316368 2010 SQ27 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316369 2010 SU27 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316370 2010 SZ30 06/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
316371 2010 SL32 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316372 2010 SJ36 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316373 2010 SL37 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316374 2010 SK39 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
316375 2010 TJ3 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316376 2010 TL9 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316377 2010 TQ9 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316378 2010 TG12 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
316379 2010 TA14 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316380 2010 TE15 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316381 2010 TJ17 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316382 2010 TV23 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
316383 2010 TW23 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316384 2010 TV24 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
316385 2010 TX28 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316386 2010 TN34 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316387 2010 TD35 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316388 2010 TL35 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316389 2010 TC36 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
316390 2010 TB41 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316391 2010 TF43 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
316392 2010 TL46 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316393 2010 TY49 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316394 2010 TQ50 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
316395 2010 TW52 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
316396 2010 TK53 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316397 2010 TZ56 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316398 2010 TE62 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
316399 2010 TL62 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316400 2010 TQ65 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316401 2010 TB67 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316402 2010 TB70 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
316403 2010 TA72 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316404 2010 TP74 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316405 2010 TG75 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
316406 2010 TJ81 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316407 2010 TM84 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316408 2010 TY89 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316409 2010 TS91 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
316410 2010 TG95 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316411 2010 TY99 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316412 2010 TT100 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316413 2010 TV100 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316414 2010 TY103 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316415 2010 TB109 29/01/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
316416 2010 TF111 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316417 2010 TN115 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
316418 2010 TU116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316419 2010 TW116 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316420 2010 TE120 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316421 2010 TA122 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316422 2010 TZ130 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316423 2010 TM136 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316424 2010 TK139 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316425 2010 TK143 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316426 2010 TG150 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
316427 2010 TS151 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
316428 2010 TY152 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316429 2010 TC159 17/03/2009 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
316430 2010 TF166 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316431 2010 TH167 14/10/2010 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
316432 2010 TQ167 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316433 2010 TP168 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
316434 2010 TL172 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316435 2010 TG175 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316436 2010 TX182 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316437 2010 UA1 12/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316438 2010 UN4 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
316439 2010 UT11 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
316440 2010 UL17 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316441 2010 UY21 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
316442 2010 UJ32 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
316443 2010 UF47 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316444 2010 UJ49 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316445 2010 UQ51 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316446 2010 UT53 13/02/2002 Apache Point SDSS 9,4 km MPC · JPL
316447 2010 UM58 12/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
316448 2010 UA63 03/09/2000 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
316449 2010 UL65 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316450 Changhsiangtung 2010 UZ71 29/02/2008 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
316451 2010 UQ72 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
316452 2010 UM74 30/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
316453 2010 US76 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
316454 2010 UY78 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
316455 2010 UW81 28/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
316456 2010 UK82 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316457 2010 UC84 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316458 2010 UA88 18/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316459 2010 UN89 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
316460 2010 UP91 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
316461 2010 UQ91 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316462 2010 UE95 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316463 2010 UR95 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316464 2010 UT95 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316465 2010 UA96 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
316466 2010 UW97 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316467 2010 UC98 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316468 2010 UH98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316469 2010 UG99 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316470 2010 VE7 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316471 2010 VD11 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316472 2010 VF14 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316473 2010 VD17 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
316474 2010 VR24 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316475 2010 VQ29 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
316476 2010 VT30 14/03/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
316477 2010 VD36 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316478 2010 VW36 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316479 2010 VJ44 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
316480 2010 VX46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316481 2010 VN47 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316482 2010 VP47 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316483 2010 VD52 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316484 2010 VM61 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
316485 2010 VV70 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316486 2010 VK71 13/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
316487 2010 VT76 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316488 2010 VD77 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316489 2010 VB82 29/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
316490 2010 VE85 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316491 2010 VZ86 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316492 2010 VJ93 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316493 2010 VM97 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316494 2010 VX97 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316495 2010 VV99 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316496 2010 VT102 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316497 2010 VG103 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316498 2010 VK104 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316499 2010 VC111 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
316500 2010 VF112 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316501 2010 VB113 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
316502 2010 VC116 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316503 2010 VN117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
316504 2010 VU117 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
316505 2010 VY130 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316506 2010 VC136 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316507 2010 VK143 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316508 2010 VD144 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316509 2010 VW152 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316510 2010 VT153 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
316511 2010 VT156 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316512 2010 VL160 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316513 2010 VT160 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316514 2010 VM162 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
316515 2010 VX162 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316516 2010 VL164 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316517 2010 VD167 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316518 2010 VR168 23/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
316519 2010 VO169 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316520 2010 VD182 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
316521 2010 VZ192 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316522 2010 VP193 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316523 2010 VL195 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316524 2010 VE196 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316525 2010 VN200 05/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
316526 2010 VX200 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316527 2010 VW201 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 5,7 km MPC · JPL
316528 2010 VC202 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316529 2010 WM 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316530 2010 WK4 04/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
316531 2010 WL12 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316532 2010 WC17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316533 2010 WB29 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
316534 2010 WF32 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316535 2010 WA34 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
316536 2010 WT35 27/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
316537 2010 WP58 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
316538 2010 WG67 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316539 2010 WN68 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
316540 2010 WZ70 14/10/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
316541 2010 WV72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
316542 2010 XJ21 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
316543 2010 XG35 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316544 2010 XJ47 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316545 2010 XX47 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316546 2010 XY66 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
316547 2010 XP68 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
316548 2010 XR72 19/07/2009 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
316549 2010 XD78 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
316550 2010 XE81 17/01/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
316551 2010 XA84 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
316552 2010 XF87 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316553 2010 YT1 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
316554 2011 AU49 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316555 2011 AY77 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
316556 2011 BD102 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316557 2011 CD3 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316558 2011 CR29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316559 2011 DZ51 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316560 2011 EZ22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
316561 2011 EN28 17/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
316562 2011 FB45 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316563 2011 FL56 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316564 2011 FJ88 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316565 2011 FG131 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
316566 2011 GN67 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
316567 2011 GY77 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
316568 2011 GZ77 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
316569 2011 MD4 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
316570 2011 QE67 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
316571 2011 RA19 20/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
316572 2011 SW24 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316573 2011 SM47 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316574 2011 SX105 27/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
316575 2011 SL116 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
316576 2011 SS116 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
316577 2011 SB210 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
316578 2011 SV254 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316579 2011 TD5 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316580 2011 TR5 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
316581 2011 TX14 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316582 2011 US13 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316583 2011 UU25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316584 2011 UJ61 17/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
316585 2011 UV80 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
316586 2011 UV146 14/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
316587 2011 UH157 15/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
316588 2011 UA159 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316589 2011 UQ162 16/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
316590 2011 UX162 25/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
316591 2011 UA172 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
316592 2011 US173 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316593 2011 UY186 25/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
316594 2011 UL190 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
316595 2011 UV198 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316596 2011 UR200 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
316597 2011 UT206 26/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316598 2011 UW289 29/02/2008 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
316599 2011 UX311 06/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316600 2011 UC331 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316601 2011 UQ337 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316602 2011 US338 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316603 2011 UJ359 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316604 2011 VG5 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch ULA · 6,6 km MPC · JPL
316605 2011 VM16 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
316606 2011 VZ18 15/12/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
316607 2011 WC3 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316608 2011 WC10 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
316609 2011 WU16 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316610 2011 WK27 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316611 2011 WA30 26/04/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
316612 2011 WS35 18/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
316613 2011 WV38 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316614 2011 WX41 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316615 2011 WO43 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
316616 2011 WT43 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
316617 2011 WJ46 16/09/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
316618 2011 WJ57 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316619 2011 WU57 29/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
316620 2011 WY63 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
316621 2011 WN70 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316622 2011 WB71 28/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
316623 2011 WH85 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316624 2011 WM88 20/01/2001 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
316625 2011 WF89 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316626 2011 WT90 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316627 2011 WH100 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316628 2011 WL112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316629 2011 WR113 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
316630 2011 WF114 29/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316631 2011 WY114 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
316632 2011 WS116 17/08/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
316633 2011 WR119 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316634 2011 WK126 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316635 2011 XO 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
316636 2011 XY 24/12/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
316637 2011 XK1 27/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
316638 2011 YA2 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
316639 2011 YA22 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
316640 2011 YA23 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316641 2011 YF23 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
316642 2011 YU23 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
316643 2011 YV25 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
316644 2011 YE26 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316645 2011 YF35 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316646 2011 YS37 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
316647 2011 YU38 28/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316648 2011 YU57 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
316649 1019 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
316650 1987 UL 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
316651 1990 OL 22/07/1990 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
316652 1992 EK13 02/03/1992 La Silla UESAC 1,1 km MPC · JPL
316653 1993 BV8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316654 1993 NF1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
316655 1993 TT7 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316656 1993 TQ10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316657 1993 TQ22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
316658 1993 TC46 10/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
316659 1993 UV1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316660 1993 YM1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316661 1994 JZ3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316662 1994 SZ1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
316663 1994 SV11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316664 1995 BU11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
316665 1995 DD6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
316666 1995 DG10 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316667 1995 FG4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316668 1995 OT10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316669 1995 OE16 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316670 1995 QE14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316671 1995 RN 01/09/1995 Haleakala AMOS 2,6 km MPC · JPL
316672 1995 SD20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316673 1995 ST22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
316674 1995 SH25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316675 1995 SO48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316676 1995 SM63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
316677 1995 TU11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316678 1995 UO12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316679 1995 UD16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316680 1995 UM20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316681 1995 UO58 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
316682 1995 US61 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316683 1995 UJ80 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316684 1995 VT11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316685 1996 AS10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316686 1996 BX9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316687 1996 BX12 27/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316688 1996 BE14 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316689 1996 EX5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316690 1996 EA8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
316691 1996 GQ5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316692 1996 GX5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
316693 1996 JU4 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
316694 1996 TW1 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
316695 1996 TE9 13/10/1996 Haleakala NEAT 620 m MPC · JPL
316696 1996 TG17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316697 1996 TE26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316698 1996 TF30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316699 1996 TR46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
316700 1996 VQ9 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316701 1996 VQ14 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316702 1996 VH18 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316703 1996 VF26 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316704 1996 XT3 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316705 1996 XA16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
316706 1996 XA20 12/12/1996 Prescott P. G. Comba 830 m MPC · JPL
316707 1997 CP11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316708 1997 EU26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316709 1997 EE60 06/03/1997 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
316710 1997 GQ2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
316711 1997 GA5 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316712 1997 SD3 25/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
316713 1997 SA8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316714 1997 SB13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
316715 1997 TO20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316716 1997 WS6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
316717 1997 WN20 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316718 1997 XM3 03/12/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
316719 1997 YY13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
316720 1998 BE7 24/01/1998 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
316721 1998 BB20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316722 1998 DQ17 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
316723 1998 DV21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316724 1998 FX132 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316725 1998 HC4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
316726 1998 HA7 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316727 1998 QF58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316728 1998 QB60 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316729 1998 QU94 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316730 1998 RW2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
316731 1998 RG81 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316732 1998 SY20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316733 1998 ST120 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
316734 1998 SE125 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316735 1998 SR166 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
316736 1998 UJ9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
316737 1998 UW9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
316738 1998 WB35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316739 1998 WM38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316740 1998 WG39 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316741 Janefletcher 1998 WS44 17/11/1998 La Palma A. Fitzsimmons 5,4 km MPC · JPL
316742 1998 XQ7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316743 1999 AQ7 13/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
316744 1999 AC31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
316745 1999 CM134 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316746 1999 FT81 20/03/1999 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
316747 1999 FC88 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
316748 1999 GV62 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
316749 1999 JQ7 08/05/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
316750 1999 JG47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316751 1999 JH91 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316752 1999 QV2 21/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
316753 1999 RR7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316754 1999 RN17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316755 1999 RZ35 12/09/1999 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
316756 1999 RW44 13/09/1999 Promiod G. A. Sala 880 m MPC · JPL
316757 1999 RK219 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316758 1999 RY246 04/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
316759 1999 SV3 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
316760 1999 SJ19 30/09/1999 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
316761 1999 TB23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
316762 1999 TK33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316763 1999 TG41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
316764 1999 TG44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316765 1999 TY44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
316766 1999 TW45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
316767 1999 TZ48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316768 1999 TN49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316769 1999 TD52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316770 1999 TH52 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
316771 1999 TT53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316772 1999 TR72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316773 1999 TB74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
316774 1999 TG79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
316775 1999 TU123 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316776 1999 TH134 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316777 1999 TB137 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
316778 1999 TT139 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316779 1999 TP141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316780 1999 TU148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316781 1999 TJ150 07/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316782 1999 TL153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316783 1999 TM154 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316784 1999 TV160 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316785 1999 TA166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316786 1999 TV170 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
316787 1999 TA172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316788 1999 TP173 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316789 1999 TW179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316790 1999 TS197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316791 1999 TS201 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316792 1999 TU229 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316793 1999 TM237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
316794 1999 TU237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
316795 1999 TK243 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316796 1999 TW253 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316797 1999 TE259 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
316798 1999 TL300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316799 1999 US15 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
316800 1999 UM27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316801 1999 UB29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
316802 1999 UA32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
316803 1999 UK33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316804 1999 UF35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316805 1999 VB63 04/11/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
316806 1999 VL73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316807 1999 VK99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316808 1999 VX99 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316809 1999 VQ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316810 1999 VE109 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316811 1999 VF121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
316812 1999 VY129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
316813 1999 VT161 14/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316814 1999 VC165 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316815 1999 VO167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316816 1999 VH206 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316817 1999 VO207 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316818 1999 VG209 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316819 1999 VR215 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316820 1999 VY215 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
316821 1999 VW217 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
316822 1999 WS15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316823 1999 WS25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
316824 1999 XK65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316825 1999 XG149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
316826 1999 XJ152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316827 1999 XL225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
316828 1999 XZ236 05/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
316829 1999 YS 16/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
316830 2000 AS146 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
316831 2000 BP9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316832 2000 BM20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316833 2000 BC52 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
316834 2000 CO74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
316835 2000 CB101 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
316836 2000 CQ132 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316837 2000 CW140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316838 2000 CF142 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316839 2000 DS9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
316840 2000 DB12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
316841 2000 DA90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
316842 2000 ER99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
316843 2000 EW123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316844 2000 EP170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316845 2000 FG2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
316846 2000 FZ72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
316847 2000 GQ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316848 2000 GW19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316849 2000 GH47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316850 2000 GS120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316851 2000 GT130 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
316852 2000 GH145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
316853 2000 HJ8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316854 2000 HA83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316855 2000 JK72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
316856 2000 JU78 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
316857 2000 NH10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316858 2000 PW6 04/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316859 2000 QN4 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316860 2000 QX17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316861 2000 QA43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316862 2000 QV56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
316863 2000 QF70 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316864 2000 QB81 24/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316865 2000 QT113 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
316866 2000 QD124 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316867 2000 QH144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316868 2000 QY147 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316869 2000 QW153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316870 2000 QE174 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316871 2000 QD180 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316872 2000 QO192 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
316873 2000 QU223 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316874 2000 QP254 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316875 2000 RU26 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
316876 2000 RF43 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316877 2000 RY70 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316878 2000 RF91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316879 2000 RS96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316880 2000 RM107 03/09/2000 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
316881 2000 SB17 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316882 2000 SC19 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316883 2000 SA24 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
316884 2000 SL24 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316885 2000 SO28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316886 2000 SZ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316887 2000 SZ41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
316888 2000 SG48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316889 2000 SF54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316890 2000 SY57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316891 2000 SN80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
316892 2000 SJ93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
316893 2000 SD100 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316894 2000 SV135 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316895 2000 SW138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
316896 2000 SY140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316897 2000 SR190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
316898 2000 SN195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
316899 2000 SP214 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
316900 2000 SQ227 27/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
316901 2000 SV227 28/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
316902 2000 SW282 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
316903 2000 SD289 27/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316904 2000 SC290 27/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
316905 2000 SO362 19/09/2000 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
316906 2000 TJ2 02/10/2000 OCA-Anza M. Collins, R. Sipe 3,4 km MPC · JPL
316907 2000 TJ20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316908 2000 TG27 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316909 2000 TK54 01/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
316910 2000 UY17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316911 2000 UN19 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
316912 2000 UG23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316913 2000 UY55 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316914 2000 UT64 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
316915 2000 UG107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316916 2000 VB9 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316917 2000 VL21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316918 2000 WZ17 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
316919 2000 WK22 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
316920 2000 WW75 20/11/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
316921 2000 WA104 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
316922 2000 WB165 22/11/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
316923 2000 XC46 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316924 2000 YB5 19/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
316925 2000 YD34 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
316926 2000 YV44 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
316927 2000 YF45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316928 2000 YN51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
316929 2000 YC92 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316930 2000 YK96 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316931 2001 AE 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316932 2001 AA13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316933 2001 AV50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
316934 2001 AA52 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316935 2001 BO5 19/01/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
316936 2001 BT12 21/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
316937 2001 BO83 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
316938 2001 CC20 03/02/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
316939 2001 CW20 04/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
316940 2001 CH33 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
316941 2001 CY45 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
316942 2001 CF49 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
316943 2001 DW1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
316944 2001 DQ5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316945 2001 DF8 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316946 2001 DK15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316947 2001 DN15 16/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
316948 2001 DP15 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
316949 2001 DW20 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
316950 2001 DT34 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316951 2001 DB48 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,7 km MPC · JPL
316952 2001 DS60 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
316953 2001 DX80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 5,1 km MPC · JPL
316954 2001 DS81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
316955 2001 DH87 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
316956 2001 DK90 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
316957 2001 EN22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
316958 2001 FG1 18/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
316959 2001 FA20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
316960 2001 FU27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316961 2001 FM30 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
316962 2001 FY56 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
316963 2001 FD57 24/02/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
316964 2001 FD71 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
316965 2001 FE71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
316966 2001 FY73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
316967 2001 FZ80 23/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
316968 2001 FR81 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
316969 2001 FQ83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
316970 2001 FT120 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316971 2001 FL130 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
316972 2001 FV131 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
316973 2001 FV140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
316974 2001 FP147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
316975 2001 FF154 22/03/2001 Cima Ekar Asiago Obs. 2,7 km MPC · JPL
316976 2001 FH159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
316977 2001 FV159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
316978 2001 FY180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
316979 2001 FK184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
316980 2001 GV3 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
316981 2001 GW11 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
316982 2001 HS13 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
316983 2001 HD57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
316984 2001 JC 02/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
316985 2001 KV63 20/05/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
316986 2001 LJ 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
316987 2001 LU 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
316988 2001 MN26 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
316989 2001 NL5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316990 2001 NB11 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
316991 2001 OJ11 17/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
316992 2001 OP19 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316993 2001 OQ63 22/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
316994 2001 OB93 24/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316995 2001 OD111 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
316996 2001 OK111 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
316997 2001 OS111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
316998 2001 PZ18 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
316999 2001 PR21 10/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
317000 2001 PY28 13/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s  • 316.000s  • 317.000s  • 318.000s  • 319.000s  • 320.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001