Danh sách tiểu hành tinh/30001–31000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30001 2000 AU195 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
30002 2000 AP233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
30003 2000 AO236 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30004 Mikewilliams 2000 BP33 30/01/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
30005 Stevenchen 2000 CJ23 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30006 2000 CB30 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
30007 Johnclarke 2000 CV45 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30008 Aroncoraor 2000 CE49 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30009 2000 CQ50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30010 2000 CJ56 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
30011 2000 CM56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30012 Sohamdaga 2000 CB67 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30013 2000 CV77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
30014 2000 CY80 11/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
30015 2000 CX92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30016 2000 CA95 08/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
30017 Shaundatta 2000 CQ95 10/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30018 2000 CX101 14/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
30019 2000 DD 16/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30020 2000 DZ5 28/02/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
30021 2000 DP6 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30022 Kathibaker 2000 DZ14 26/02/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
30023 2000 DN16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
30024 Neildavey 2000 DM21 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30025 Benfreed 2000 DJ26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30026 2000 DS29 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
30027 Anubhavguha 2000 DA42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30028 Yushihomma 2000 DL42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30029 Preetikakani 2000 DR58 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30030 Joycekang 2000 DY61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
30031 Angelakong 2000 DZ63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30032 Kuszmaul 2000 DC65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
30033 Kevinlee 2000 DP68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30034 2000 DU76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
30035 Charlesliu 2000 DX77 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30036 Eshamaiti 2000 DF78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
30037 Rahulmehta 2000 DU78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30038 2000 DM92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
30039 Jameier 2000 DE100 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30040 Annemerrill 2000 DO112 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30041 2000 EG3 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30042 Schmude 2000 EY3 01/03/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
30043 Lisamichaels 2000 EJ17 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30044 2000 EG19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30045 2000 EC20 06/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
30046 2000 EX24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
30047 2000 EV35 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
30048 Sreyasmisra 2000 EB37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30049 Violamocz 2000 EX38 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
30050 Emilypang 2000 EK39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30051 Jihopark 2000 ED41 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
30052 2000 EW41 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
30053 Ivanpaskov 2000 EG44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
30054 Pereira 2000 EO44 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30055 Ajaysaini 2000 EL47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30056 2000 EP47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30057 Sarasakowitz 2000 EK56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30058 2000 EJ58 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
30059 2000 ET59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
30060 Davidseong 2000 EL60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
30061 Vishnushankar 2000 EX61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30062 2000 ER62 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30063 Jessicashi 2000 EX63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30064 Kaitlynshin 2000 ER64 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30065 Asrinivasan 2000 EF66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30066 Parthakker 2000 EV68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30067 Natalieng 2000 EL70 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30068 Frankmelillo 2000 EZ70 11/03/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
30069 2000 EH74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
30070 Thabitpulak 2000 ES84 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30071 2000 EW92 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30072 2000 EP93 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30073 Erichen 2000 EP94 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30074 2000 EY96 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
30075 2000 EC97 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30076 2000 EP97 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
30077 2000 ES97 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
30078 2000 EB104 14/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30079 2000 EP104 15/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
30080 Walterworman 2000 EQ105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30081 Zarinrahman 2000 EY108 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30082 2000 EE110 08/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
30083 2000 EG110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
30084 2000 EV110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
30085 Kevingarbe 2000 EZ112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30086 2000 EU113 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
30087 2000 EL122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
30088 Deprá 2000 EK128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
30089 2000 EW128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
30090 2000 EL129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
30091 2000 EY130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
30092 2000 EB135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
30093 2000 ES135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
30094 Rolfebode 2000 ER141 02/03/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
30095 Tarabode 2000 EU145 03/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
30096 Glindadavidson 2000 EZ147 04/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
30097 Traino 2000 EQ148 04/03/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
30098 2000 EE151 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30099 2000 EG151 05/03/2000 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
30100 Christophergo 2000 EL157 11/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30101 2000 FA 16/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30102 2000 FC1 26/03/2000 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
30103 2000 FY2 28/03/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,8 km MPC · JPL
30104 2000 FA3 27/03/2000 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
30105 2000 FO3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30106 2000 FR3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
30107 2000 FT15 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30108 2000 FM16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30109 Jaywilson 2000 FQ17 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30110 Lisabreton 2000 FH20 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
30111 Wendyslijk 2000 FJ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30112 2000 FZ25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
30113 2000 FM26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30114 2000 FY26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
30115 2000 FQ31 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30116 2000 FA36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
30117 Childress 2000 FW36 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30118 2000 FC37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30119 Lucamatone 2000 FS37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30120 2000 FZ38 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
30121 2000 FF39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30122 Elschweitzer 2000 FC40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30123 Scottrippeon 2000 FF40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30124 2000 FZ40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30125 Mikekiser 2000 FF41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30126 Haviland 2000 FS41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30127 2000 FY41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30128 Shannonbunch 2000 FJ44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30129 Virmani 2000 FT44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30130 Jeandillman 2000 FK46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30131 2000 FO46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30132 2000 FP47 29/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30133 2000 FA48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30134 2000 FR49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30135 2000 FU49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30136 Bakerfranke 2000 FO60 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30137 2000 FB63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
30138 2000 FN68 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
30139 2000 GG3 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30140 Robpergolizzi 2000 GO5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30141 Nelvenzon 2000 GT24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30142 Debfrazier 2000 GS26 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30143 2000 GU29 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30144 Minubasu 2000 GP31 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30145 2000 GG33 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30146 Decandia 2000 GQ34 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30147 Amyhammer 2000 GV41 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30148 2000 GP45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30149 Kellyriedell 2000 GW45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30150 Laseminara 2000 GC46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30151 Susanoffner 2000 GX46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30152 Reneefallon 2000 GW49 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30153 Ostrander 2000 GT50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
30154 Christichil 2000 GO52 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30155 Warmuth 2000 GQ52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30156 2000 GH55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30157 Robertspira 2000 GL55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30158 Mabdulla 2000 GQ55 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
30159 Behari 2000 GR55 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30160 Danielbruce 2000 GD57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30161 Chrepta 2000 GM57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
30162 Courtney 2000 GO57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30163 2000 GK58 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30164 Arnobdas 2000 GC59 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30165 2000 GF61 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30166 Leodeng 2000 GC62 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30167 Caredmonds 2000 GR62 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30168 Linusfreyer 2000 GG66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30169 Raghavganesh 2000 GU67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30170 Makaylaruth 2000 GG68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30171 2000 GY70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30172 Giedraitis 2000 GZ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30173 Greenwood 2000 GG72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30174 Hollyjackson 2000 GY72 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30175 Adityajain 2000 GS73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30176 Gelseyjaymes 2000 GX73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30177 Khashayar 2000 GV76 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30178 2000 GW77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30179 Movva 2000 GY79 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30180 2000 GX87 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
30181 2000 GR88 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30182 2000 GC95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30183 Murali 2000 GL95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30184 Okasinski 2000 GM95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30185 2000 GT95 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
30186 Ostojic 2000 GY95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
30187 Jamesroney 2000 GN96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30188 Hafsasaeed 2000 GR96 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30189 2000 GV96 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
30190 Alexshelby 2000 GW96 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
30191 Sivakumar 2000 GJ98 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30192 Talarterzian 2000 GB100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30193 Annikaurban 2000 GL100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30194 Liamyoung 2000 GM100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30195 Akdemir 2000 GB101 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30196 2000 GB102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30197 Nickbadyrka 2000 GP102 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30198 2000 GR103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30199 Ericbrown 2000 GX103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30200 Terryburch 2000 GG104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30201 Caruana 2000 GA105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30202 2000 GD105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30203 Kimdavis 2000 GK106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30204 Stevedoherty 2000 GX107 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30205 Mistyevans 2000 GV108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30206 Jasonfricker 2000 GD109 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30207 2000 GL109 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30208 Guigarcia 2000 GN115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30209 Garciaarriola 2000 GG116 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30210 2000 GN122 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30211 Sheilah 2000 GN123 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30212 2000 GP123 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30213 2000 GW124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30214 2000 GS125 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30215 2000 GU125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30216 Summerjohnson 2000 GV125 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30217 2000 GA126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30218 Paulaladd 2000 GC126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30219 2000 GM126 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30220 2000 GP126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30221 LeDonne 2000 GX126 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30222 Malecki 2000 GA134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30223 2000 GE134 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
30224 2000 GU136 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
30225 2000 GV137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
30226 2000 GY137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30227 2000 GO139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
30228 Hushoucun 2000 GO141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
30229 2000 GL142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
30230 Ralucarufu 2000 GP142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30231 Patorojo 2000 GZ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
30232 2000 GV153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30233 2000 GJ161 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30234 Dudziński 2000 GD167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
30235 Kimmiller 2000 GR179 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
30236 2000 HF 23/04/2000 Kurohone T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
30237 2000 HY1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
30238 2000 HY4 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
30239 2000 HZ4 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30240 Morgensen 2000 HF8 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30241 Donnamower 2000 HN8 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30242 Naymark 2000 HQ8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30243 2000 HS9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30244 Linhpham 2000 HP10 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30245 Paigesmith 2000 HC12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30246 2000 HC13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30247 2000 HN13 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
30248 Kimstinson 2000 HV13 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
30249 Zamora 2000 HF14 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30250 2000 HG14 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
30251 Ashkin 2000 HR22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30252 Textorisová 2000 HE24 30/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
30253 Vítek 2000 HF24 30/04/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
30254 2000 HZ25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
30255 2000 HK26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
30256 2000 HC30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30257 Leejanel 2000 HH32 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30258 2000 HA33 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30259 Catherineli 2000 HC35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30260 2000 HY35 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30261 2000 HB36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30262 2000 HP41 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30263 2000 HR41 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
30264 2000 HT44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30265 2000 HH45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
30266 2000 HW48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30267 Raghuvanshi 2000 HQ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30268 Jessezhang 2000 HM50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30269 Anandapadmanaban 2000 HS50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
30270 Chemparathy 2000 HJ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30271 Brandoncui 2000 HZ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30272 D'Mello 2000 HA52 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
30273 Samepstein 2000 HV52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30274 2000 HN53 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30275 Eskow 2000 HP53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30276 Noahgolowich 2000 HB55 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
30277 Charlesgulian 2000 HF55 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30278 2000 HN56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
30279 2000 HQ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30280 2000 HS56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
30281 Horstman 2000 HH57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30282 Jamessmith 2000 HQ57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30283 Shirleysmith 2000 HS57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
30284 2000 HG58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
30285 2000 HB59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
30286 2000 HG61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
30287 2000 HK62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
30288 2000 HT62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
30289 2000 HP65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
30290 2000 HG69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30291 2000 HL71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
30292 2000 HJ72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
30293 2000 HO72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
30294 2000 HQ74 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30295 Anvitagupta 2000 HV74 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30296 Bricehuang 2000 HZ76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30297 2000 HO77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
30298 Somyakhare 2000 HJ81 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30299 Shashkishore 2000 HW81 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30300 2000 HF86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30301 Kuditipudi 2000 HK87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30302 Kritilall 2000 HS88 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30303 2000 HS93 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30304 Denisvida 2000 HZ103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30305 Severi 2000 JA 01/05/2000 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
30306 Frigyesriesz 2000 JD 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
30307 Marcelriesz 2000 JE 02/05/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
30308 Ienli 2000 JN1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30309 2000 JR2 03/05/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
30310 Alexanderlin 2000 JO9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30311 2000 JS10 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30312 Lilyliu 2000 JC11 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30313 2000 JF14 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
30314 Yelenam 2000 JH14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30315 2000 JM14 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
30316 Scottmassa 2000 JT14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30317 2000 JR15 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30318 2000 JW15 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30319 2000 JT16 05/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30320 2000 JP17 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30321 McCleary 2000 JT17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30322 2000 JU17 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
30323 Anyam 2000 JV17 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30324 Pandya 2000 JS19 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
30325 Reesabpathak 2000 JV20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30326 Maxpine 2000 JS21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30327 Prembabu 2000 JP22 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30328 Emilyspencer 2000 JX22 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30329 2000 JR23 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30330 Tiffanysun 2000 JY24 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30331 2000 JT26 07/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30332 Tanaytandon 2000 JW26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30333 Stevenwang 2000 JH27 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30334 Michaelwiner 2000 JN28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30335 2000 JU28 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30336 Zhangyizhen 2000 JD29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30337 Crystalzheng 2000 JO29 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30338 2000 JW29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30339 2000 JQ32 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30340 2000 JY32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30341 2000 JT33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30342 2000 JX35 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30343 2000 JB36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
30344 2000 JG36 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30345 2000 JN36 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
30346 2000 JK37 07/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
30347 Pattyhunt 2000 JY37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
30348 Marizzabailey 2000 JD38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30349 2000 JV38 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
30350 Beltecas 2000 JA39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30351 2000 JK39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30352 2000 JL39 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30353 Carothers 2000 JQ39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30354 2000 JR39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
30355 2000 JU39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30356 2000 JJ41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30357 Davisdon 2000 JJ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30358 2000 JF49 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30359 2000 JE50 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30360 2000 JY50 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30361 2000 JJ51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30362 Jenniferdean 2000 JD54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30363 Dellasantina 2000 JW54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
30364 2000 JX54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30365 Gregduran 2000 JO55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30366 2000 JC57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
30367 2000 JS57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30368 Ericferrante 2000 JT57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
30369 2000 JU58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
30370 Jongoetz 2000 JA59 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30371 Johngorman 2000 JR59 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30372 Halback 2000 JK62 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30373 Mattharley 2000 JO62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
30374 Bobbiehinson 2000 JU62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30375 Kathuang 2000 JD63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30376 2000 JE65 05/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
30377 2000 JL66 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30378 2000 JW67 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
30379 Molaro 2000 JY69 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
30380 2000 JE76 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
30381 2000 JN76 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
30382 2000 JB81 15/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,3 km MPC · JPL
30383 2000 KZ1 26/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
30384 Robertirelan 2000 KK3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
30385 2000 KG8 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30386 Philipjeffery 2000 KL16 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30387 2000 KN16 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30388 Nicolejustice 2000 KJ17 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30389 Ledoux 2000 KW17 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
30390 2000 KX17 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30391 2000 KA23 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
30392 2000 KX26 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
30393 2000 KN30 28/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
30394 2000 KZ32 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30395 2000 KQ36 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30396 Annleonard 2000 KV36 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
30397 2000 KU39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
30398 2000 KM41 30/05/2000 Ondřejov P. Kušnirák 11 km MPC · JPL
30399 2000 KF42 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
30400 2000 KL42 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30401 2000 KO47 28/05/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
30402 2000 KN50 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
30403 2000 KR50 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
30404 2000 KN51 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
30405 2000 KE52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30406 Middleman 2000 KU54 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30407 Pantano 2000 KK55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30408 2000 KW55 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30409 Piccirillo 2000 KY55 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
30410 2000 KU56 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
30411 2000 KP57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
30412 2000 KJ58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
30413 2000 KS59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
30414 Pistacchi 2000 KC69 29/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30415 2000 KT74 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30416 Schacht 2000 KG76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
30417 Staudt 2000 LF 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 9,9 km MPC · JPL
30418 Jakobsteiner 2000 LG 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 7,4 km MPC · JPL
30419 2000 LU 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,8 km MPC · JPL
30420 2000 LD1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
30421 Jameschafer 2000 LM2 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30422 2000 LE4 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
30423 2000 LG4 04/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30424 2000 LS4 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30425 Silverman 2000 LP7 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
30426 Philtalbot 2000 LU8 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
30427 2000 LX8 05/06/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
30428 2000 LP11 04/06/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
30429 2000 LR11 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
30430 Robertoegel 2000 LO16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
30431 Michaeltran 2000 LR16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
30432 2000 LM20 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30433 2000 LJ21 08/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
30434 2000 LQ21 08/06/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30435 2000 LB29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
30436 2000 LC29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
30437 Michtchenko 2000 LE32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
30438 2000 LL34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
30439 Moe 2000 MB 21/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,4 km MPC · JPL
30440 Larry 2000 MG 22/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,7 km MPC · JPL
30441 Curly 2000 MX 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 9,1 km MPC · JPL
30442 2000 MO4 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
30443 Stieltjes 2000 NR 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 8,4 km MPC · JPL
30444 Shemp 2000 NY1 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,1 km MPC · JPL
30445 Stirling 2000 NJ2 05/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
30446 2000 NO2 03/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
30447 2000 NO3 03/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
30448 Yoshiomoriyama 2000 NV3 07/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,7 km MPC · JPL
30449 2000 NH13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
30450 2000 NM20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
30451 2000 NX23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
30452 2000 NR24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
30453 2000 NQ25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
30454 2000 NK26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
30455 2000 NB27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
30456 2000 OY1 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
30457 2000 OZ3 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
30458 2000 OC6 24/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
30459 2000 OK6 29/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30460 2000 OT6 29/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30461 2000 OZ9 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
30462 2000 OM10 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
30463 2000 OE11 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30464 2000 OH12 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
30465 2000 OY13 23/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30466 2000 OP14 23/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30467 2000 OV14 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
30468 2000 OW16 23/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30469 2000 OZ16 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
30470 2000 OR19 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
30471 2000 OF20 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
30472 2000 OM23 23/07/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
30473 Ethanbutson 2000 OP23 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
30474 2000 OE26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
30475 2000 OA32 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
30476 2000 OY34 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30477 2000 OM36 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
30478 2000 OQ37 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
30479 2000 OW37 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
30480 2000 OH40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
30481 2000 OX40 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
30482 2000 OG45 30/07/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
30483 2000 OG52 24/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
30484 2000 PD6 05/08/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
30485 2000 PK16 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
30486 2000 PE23 02/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
30487 Dominikovacs 2000 QG10 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
30488 Steinlechner 2000 QJ11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
30489 2000 QL32 26/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
30490 2000 QP33 26/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
30491 2000 QJ38 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
30492 2000 QQ40 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
30493 2000 QM48 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30494 2000 QD67 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30495 2000 QZ72 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
30496 2000 QN80 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30497 2000 QH97 28/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
30498 2000 QK100 28/08/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
30499 2000 QE169 31/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
30500 2000 QC193 29/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30501 2000 RH17 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
30502 2000 RY29 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
30503 2000 RW79 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30504 2000 RS80 01/09/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
30505 2000 RW82 01/09/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
30506 2000 RO85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 34 km MPC · JPL
30507 2000 SK8 19/09/2000 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
30508 2000 SZ130 22/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
30509 Yukitrippel 2000 YQ105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
30510 2001 DM44 19/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
30511 2001 FS29 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
30512 2001 HO8 21/04/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
30513 2001 HE48 21/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
30514 Chiomento 2001 HQ49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30515 2001 KZ29 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
30516 2001 LB7 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30517 2001 LJ15 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
30518 2001 LE16 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30519 2001 ML9 21/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
30520 2001 MM11 19/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30521 2001 MU14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
30522 2001 MQ15 25/06/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
30523 2001 MK23 27/06/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
30524 Mandushev 2001 MY24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
30525 Lenbright 2001 MX28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
30526 2001 NC2 13/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
30527 2001 NW10 14/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
30528 2001 NT17 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
30529 2001 NE18 10/07/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
30530 2001 NS18 12/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
30531 2001 ND21 14/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
30532 2001 OO 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
30533 Saeidzoonemat 2001 OV4 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30534 2001 OA5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
30535 Sarahgreenstreet 2001 OR5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30536 Erondón 2001 OJ7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
30537 2001 OR8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
30538 2001 OG12 20/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
30539 Raissamuller 2001 OT13 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
30540 2001 ON14 20/07/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
30541 2001 OG20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
30542 2001 OG23 21/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
30543 2001 OE27 18/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
30544 2001 OO32 19/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
30545 2001 OT35 21/07/2001 Palomar NEAT 22 km MPC · JPL
30546 2001 OA38 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30547 2001 OS44 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30548 2001 OT45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
30549 2001 OE46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
30550 2001 OH47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
30551 2001 OH50 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
30552 2001 OM54 22/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
30553 2001 OV56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
30554 2001 OP57 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
30555 2001 OM59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
30556 2001 OX59 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
30557 2001 OD67 26/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
30558 Jamesoconnor 2001 OC68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
30559 2001 OG68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
30560 2001 OO71 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
30561 2001 OP71 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
30562 Güttler 2001 ON72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
30563 2001 OZ75 27/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
30564 Olomouc 2001 OC77 28/07/2001 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
30565 2001 OV80 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
30566 Stokes 2001 OO81 29/07/2001 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
30567 2001 OR90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
30568 2001 OQ91 31/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
30569 2001 OG94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
30570 2001 OO96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
30571 2001 OW97 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
30572 2001 OE98 25/07/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
30573 2001 OR99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
30574 2001 OQ100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
30575 2001 OM101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
30576 2001 OC103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
30577 2001 OU103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
30578 2001 OD105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
30579 2001 OW107 30/07/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30580 2001 PG2 03/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
30581 2001 PY2 03/08/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
30582 2001 PJ3 05/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
30583 2001 PZ6 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
30584 2001 PF9 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
30585 2001 PE14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,6 km MPC · JPL
30586 2001 PV21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
30587 2001 PC33 10/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
30588 2001 PC35 10/08/2001 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
30589 2001 QQ7 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
30590 2001 QZ9 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
30591 2001 QG10 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
30592 2001 QO10 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
30593 Dangovski 2001 QZ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
30594 2001 QD30 16/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
30595 2001 QE43 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
30596 Amdeans 2001 QQ65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30597 2001 QP69 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
30598 2001 QA117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
30599 2052 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30600 2078 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30601 2082 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30602 2086 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30603 2106 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30604 2107 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30605 2204 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30606 2503 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
30607 2507 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30608 2573 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30609 2618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
30610 2623 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30611 2627 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30612 2638 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30613 2678 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
30614 2778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
30615 2818 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30616 3049 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30617 3068 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30618 3084 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30619 4045 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30620 4126 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
30621 4189 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30622 4213 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30623 4226 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30624 4232 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
30625 4236 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30626 4240 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30627 4269 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
30628 4644 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
30629 4667 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30630 4733 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
30631 6026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30632 6117 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
30633 6120 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30634 6128 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
30635 6186 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30636 6190 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30637 6196 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
30638 6237 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
30639 6246 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30640 6319 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30641 6349 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30642 6532 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30643 6590 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30644 6601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30645 6604 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30646 6623 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30647 6642 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30648 6679 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30649 6871 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30650 7638 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
30651 9588 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30652 1236 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30653 2190 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30654 2234 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
30655 2289 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
30656 3098 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
30657 3258 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
30658 4042 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
30659 4109 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30660 4142 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
30661 4166 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30662 4256 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
30663 1026 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30664 1040 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30665 1144 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30666 1156 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
30667 1177 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30668 1227 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30669 1234 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30670 1283 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
30671 1314 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
30672 1346 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30673 1409 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
30674 1455 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
30675 2042 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
30676 2201 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
30677 2231 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30678 2265 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30679 2303 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30680 3029 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
30681 3084 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30682 3209 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
30683 3211 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
30684 3237 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
30685 3243 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
30686 3288 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
30687 3347 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
30688 4194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
30689 4318 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
30690 4633 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
30691 4810 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
30692 5040 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
30693 5069 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30694 5112 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
30695 1020 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30696 1110 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
30697 2137 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
30698 Hippokoon 2299 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
30699 2356 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
30700 2367 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30701 2381 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
30702 3042 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
30703 3101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
30704 Phegeus 3250 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 27 km MPC · JPL
30705 Idaios 3365 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 45 km MPC · JPL
30706 4026 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
30707 4075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
30708 Echepolos 4101 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 25 km MPC · JPL
30709 4107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30710 4137 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
30711 4186 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
30712 4207 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,5 km MPC · JPL
30713 4216 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
30714 4282 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
30715 5034 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
30716 5107 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
30717 1937 UD 26/10/1937 Heidelberg K. Reinmuth 3,1 km MPC · JPL
30718 Records 1955 RB1 14/09/1955 Brooklyn Indiana University 9,2 km MPC · JPL
30719 Isserstedt 1963 RJ 13/09/1963 Tautenburg Observatory K. W. Kamper 9,2 km MPC · JPL
30720 1969 GB 09/04/1969 El Leoncito C. U. Cesco 12 km MPC · JPL
30721 1975 ST1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
30722 Biblioran 1978 RN5 06/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,3 km MPC · JPL
30723 1978 RU8 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 8,1 km MPC · JPL
30724 Peterburgtrista 1978 SX2 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 21 km MPC · JPL
30725 Klimov 1978 SA8 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 7,5 km MPC · JPL
30726 1978 VK7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
30727 1979 MC9 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
30728 1979 QD2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,2 km MPC · JPL
30729 1980 TA 11/10/1980 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,7 km MPC · JPL
30730 1981 DL 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
30731 1981 EK2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
30732 1981 EQ2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
30733 1981 EJ3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
30734 1981 ES3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
30735 1981 EF7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
30736 1981 EU7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
30737 1981 ER9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,3 km MPC · JPL
30738 1981 EO11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30739 1981 EN14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
30740 1981 ET14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
30741 1981 EQ15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
30742 1981 EG17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,7 km MPC · JPL
30743 1981 EQ17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
30744 1981 EN18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
30745 1981 EB22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
30746 1981 EG24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
30747 1981 EM25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
30748 1981 ES25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30749 1981 ER26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
30750 1981 EY28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
30751 1981 EL29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30752 1981 EQ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
30753 1981 EL38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
30754 1981 EB39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30755 1981 EO39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
30756 1981 ET39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,2 km MPC · JPL
30757 1981 EB40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
30758 1981 EN41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
30759 1981 EV41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
30760 1981 EY41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
30761 1981 EF42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
30762 1981 ES42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
30763 1981 EJ47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
30764 1981 EK47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
30765 1981 EJ48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
30766 1981 UX22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
30767 Chriskraft 1983 VQ1 06/11/ 1983 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,6 km MPC · JPL
30768 1983 YK 29/12/1983 Pino Torinese G. Massone, G. DeSanctis 18 km MPC · JPL
30769 1984 ST2 25/09/1984 Anderson Mesa B. A. Skiff 3,2 km MPC · JPL
30770 1984 SL4 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 5,4 km MPC · JPL
30771 1986 PO2 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
30772 1986 RJ1 02/09/1986 Kleť A. Mrkos 6,3 km MPC · JPL
30773 Schelde 1986 RJ4 06/09/1986 Smolyan E. W. Elst 10 km MPC · JPL
30774 1987 BU1 25/01/1987 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
30775 Lattu 1987 QX 24/08/1987 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
30776 1987 QY 24/08/1987 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
30777 1987 SB3 21/09/1987 Smolyan E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30778 Döblin 1987 SX10 29/09/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 7,3 km MPC · JPL
30779 Sankt-Stephan 1987 UE1 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
30780 1988 CA2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
30781 1988 CR2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
30782 1988 CC4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
30783 1988 CO4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
30784 1988 PO 11/08/1988 Palomar C. Mikolajczak, R. Coker 6,3 km MPC · JPL
30785 Greeley 1988 PX 13/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,5 km MPC · JPL
30786 Karkoschka 1988 QC 18/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,6 km MPC · JPL
30787 1988 RC 07/09/1988 Brorfelde P. Jensen 11 km MPC · JPL
30788 Angekauffmann 1988 RE3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 15 km MPC · JPL
30789 1988 RB6 03/09/1988 La Silla H. Debehogne 8,9 km MPC · JPL
30790 1988 RT11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
30791 1988 RY11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 20 km MPC · JPL
30792 1988 RP12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
30793 1988 SJ3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 19 km MPC · JPL
30794 1988 TR1 15/10/1988 Gekko Y. Oshima 4,4 km MPC · JPL
30795 1989 AR5 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 5,5 km MPC · JPL
30796 1989 CU2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
30797 Chimborazo 1989 CV2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
30798 Graubünden 1989 CR5 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,2 km MPC · JPL
30799 1989 LH 04/06/1989 Palomar E. F. Helin 6,4 km MPC · JPL
30800 1989 ST 29/09/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30801 1989 SS1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30802 1989 SH3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30803 1989 SG14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,6 km MPC · JPL
30804 1989 TO14 02/10/1989 La Silla H. Debehogne 8,7 km MPC · JPL
30805 1989 UO2 21/10/1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
30806 1989 UP5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
30807 1989 UQ5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 21 km MPC · JPL
30808 1989 YA2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
30809 1990 EO8 07/03/1990 La Silla H. Debehogne 9,2 km MPC · JPL
30810 1990 FM 23/03/1990 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
30811 1990 OD2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
30812 1990 OZ4 25/07/1990 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
30813 1990 QT 19/08/1990 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
30814 1990 QW 19/08/1990 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
30815 1990 QH2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30816 1990 QA6 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
30817 1990 QN9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30818 1990 RH2 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
30819 1990 RL2 15/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 5,8 km MPC · JPL
30820 1990 RU2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30821 Chernetenko 1990 RR17 15/09/1990 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,6 km MPC · JPL
30822 1990 SX5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
30823 1990 SY15 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
30824 1990 TD 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
30825 1990 TG1 14/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
30826 Coulomb 1990 TS1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 11 km MPC · JPL
30827 Lautenschläger 1990 TE2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,7 km MPC · JPL
30828 Bethe 1990 TK4 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,4 km MPC · JPL
30829 Wolfwacker 1990 TE9 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,1 km MPC · JPL
30830 Jahn 1990 TQ12 14/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
30831 Seignovert 1990 TO14 14/10/1990 Palomar K. J. Lawrence, E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
30832 Urbaincreve 1990 UC5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30833 1990 VM4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
30834 1990 VR6 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30835 Waterloo 1990 WB7 21/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30836 Schnittke 1991 AU2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,7 km MPC · JPL
30837 Steinheil 1991 AW2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
30838 1991 CM1 07/02/1991 Geisei T. Seki 2,8 km MPC · JPL
30839 1991 GH1 11/04/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
30840 Jackalice 1991 GC2 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,7 km MPC · JPL
30841 1991 GA3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
30842 1991 GO7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
30843 1991 JK1 08/05/1991 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
30844 Hukeller 1991 KE 17/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 11 km MPC · JPL
30845 1991 PQ3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
30846 1991 PJ17 09/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
30847 Lampert 1991 RC5 13/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 10 km MPC · JPL
30848 1991 RZ19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
30849 1991 RE20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
30850 Vonsiemens 1991 TN2 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
30851 Reißfelder 1991 TD6 02/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
30852 Debye 1991 TR6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
30853 1991 UH3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
30854 1991 VB 01/11/ 1991 Palomar E. F. Helin 1,0 km MPC · JPL
30855 1991 VQ9 04/11/ 1991 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30856 1991 XE 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
30857 Parsec 1991 YY 31/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
30858 1992 AU1 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
30859 1992 BM 28/01/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,9 km MPC · JPL
30860 1992 DA4 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
30861 1992 DS5 29/02/1992 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
30862 1992 DF10 29/02/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
30863 1992 EA4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30864 1992 EE6 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
30865 1992 EH8 02/03/1992 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
30866 1992 EN8 02/03/1992 La Silla UESAC 9,0 km MPC · JPL
30867 1992 EL9 02/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
30868 1992 ET10 06/03/1992 La Silla UESAC 8,3 km MPC · JPL
30869 1992 EU11 06/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
30870 1992 EW15 01/03/1992 La Silla UESAC 8,4 km MPC · JPL
30871 1992 EG16 01/03/1992 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
30872 1992 EM17 02/03/1992 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
30873 1992 EN17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
30874 1992 EA23 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
30875 1992 EX25 08/03/1992 La Silla UESAC 8,7 km MPC · JPL
30876 1992 EM27 04/03/1992 La Silla UESAC 7,3 km MPC · JPL
30877 1992 ES30 01/03/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
30878 1992 GQ 03/04/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
30879 Hiroshikanai 1992 KF 25/05/1992 Geisei T. Seki 6,2 km MPC · JPL
30880 1992 PC2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
30881 Robertstevenson 1992 RS4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
30882 Tomhenning 1992 SG2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 6,4 km MPC · JPL
30883 de Broglie 1992 SW16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
30884 1992 SL23 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
30885 1992 UU4 30/10/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
30886 1992 WJ1 17/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
30887 1992 WL2 18/11/ 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
30888 Okitsumisaki 1993 BG2 19/01/1993 Geisei T. Seki 9,2 km MPC · JPL
30889 1993 FU6 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
30890 1993 FB9 17/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
30891 1993 FV14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
30892 1993 FR18 17/03/1993 La Silla UESAC 5,0 km MPC · JPL
30893 1993 FD19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
30894 1993 FD20 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
30895 1993 FH23 21/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
30896 1993 FX26 21/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
30897 1993 FG29 21/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
30898 1993 FJ29 21/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
30899 1993 FL32 21/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
30900 1993 FM34 17/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
30901 1993 FU34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
30902 1993 FF35 19/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
30903 1993 FU37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
30904 1993 FV41 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
30905 1993 FC42 19/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
30906 1993 FV44 19/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
30907 1993 FD47 19/03/1993 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
30908 1993 FW47 19/03/1993 La Silla UESAC 8,5 km MPC · JPL
30909 1993 FZ49 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
30910 1993 FP52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
30911 1993 FY75 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30912 1993 FP76 21/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
30913 1993 FO77 21/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
30914 1993 FV82 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
30915 1993 GF1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
30916 1993 GN1 14/04/1993 La Silla H. Debehogne 3,0 km MPC · JPL
30917 Moehorgan 1993 HV1 19/04/1993 McGraw-Hill J. L. Tonry 5,8 km MPC · JPL
30918 1993 KV2 27/05/1993 Caussols E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
30919 1993 NV1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
30920 1993 OV4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
30921 1993 OG6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
30922 1993 OE13 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
30923 1993 QU4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
30924 1993 RC2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
30925 1993 RD2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,8 km MPC · JPL
30926 1993 TL13 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
30927 1993 TF17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
30928 Jefferson 1993 TJ32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
30929 1993 TR38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
30930 1993 UF 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
30931 1993 UJ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
30932 1993 UO5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
30933 Grillparzer 1993 UW8 17/10/1993 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
30934 Bakerhansen 1993 WH 16/11/ 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,8 km MPC · JPL
30935 Davasobel 1994 AK1 08/01/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,4 km MPC · JPL
30936 Basra 1994 BR3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,7 km MPC · JPL
30937 Bashkirtseff 1994 BA4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 4,3 km MPC · JPL
30938 Montmartre 1994 BB4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 4,0 km MPC · JPL
30939 Samaritaine 1994 BE4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 5,1 km MPC · JPL
30940 1994 CL2 14/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
30941 1994 CJ11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
30942 Helicaon 1994 CX13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 33 km MPC · JPL
30943 1994 ED2 12/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
30944 1994 GD1 08/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 9,4 km MPC · JPL
30945 1994 GW9 14/04/1994 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 7,9 km MPC · JPL
30946 1994 HB 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
30947 1994 JW 04/05/1994 Palomar E. F. Helin 6,0 km MPC · JPL
30948 1994 PU 14/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
30949 1994 PF9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
30950 1994 PJ9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
30951 1994 PL13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
30952 1994 PX15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
30953 1994 PZ17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
30954 1994 PM28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
30955 Weiser 1994 PG29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
30956 1994 QP 27/08/1994 Siding Spring G. J. Garradd 12 km MPC · JPL
30957 1994 SQ7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
30958 1994 TV3 07/10/1994 Palomar E. F. Helin 1,9 km MPC · JPL
30959 1994 TG9 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
30960 1994 UV2 26/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
30961 1994 VD1 04/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
30962 1994 VH7 11/11/ 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 2,9 km MPC · JPL
30963 Mount Banzan 1994 WO3 29/11/ 1994 Ayashi Station M. Koishikawa 3,4 km MPC · JPL
30964 1994 WW7 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
30965 1994 XW 02/12/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
30966 1994 XN1 02/12/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
30967 1994 XX4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
30968 1995 AM1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,1 km MPC · JPL
30969 1995 BP2 29/01/1995 Siding Spring R. H. McNaught 6,1 km MPC · JPL
30970 1995 BP3 31/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
30971 1995 DJ 21/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
30972 1995 DE8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
30973 1995 DS8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
30974 1995 EL 05/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
30975 1995 EM 06/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
30976 1995 FH1 28/03/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
30977 1995 JJ1 05/05/1995 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
30978 1995 MO5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
30979 1995 OB5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
30980 1995 QU3 31/08/1995 Catalina Station T. B. Spahr 14 km MPC · JPL
30981 1995 SJ4 25/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 14 km MPC · JPL
30982 1995 SP5 21/09/1995 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
30983 1995 SE16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
30984 1995 SW19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
30985 1995 SM24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
30986 1995 SC28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
30987 1995 SO34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
30988 1995 SE36 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
30989 1995 SZ43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
30990 1995 ST48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
30991 Minenze 1995 SV53 28/09/1995 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
30992 1995 SV66 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
30993 1995 SA81 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
30994 1995 UE2 24/10/1995 Sudbury D. di Cicco 8,0 km MPC · JPL
30995 1995 UZ3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
30996 1995 UH4 20/10/1995 Oohira T. Urata 5,5 km MPC · JPL
30997 1995 UO5 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
30998 1995 UF11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
30999 1995 UJ31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
31000 Rockchic 1995 VV 11/11/ 1995 Haleakala AMOS 7,9 km MPC · JPL

26.000s  • 27.000s  • 28.000s  • 29.000s  • 30.000s  • 31.000s  • 32.000s  • 33.000s  • 34.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001