Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/424001–425000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424001 2006 VP152 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
424002 2006 VH170 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424003 2006 WD3 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424004 2006 WU52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
424005 2006 WK56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424006 2006 WZ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424007 2006 WU80 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424008 2006 WF83 18/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424009 2006 WP93 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424010 2006 WS97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424011 2006 WD101 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
424012 2006 WG111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424013 2006 WZ123 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424014 2006 WU129 19/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
424015 2006 WQ133 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424016 2006 WR146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424017 2006 WF191 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424018 2006 WZ194 29/11/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
424019 2006 XM9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424020 2006 XS13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424021 2006 XX15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424022 2006 XZ26 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
424023 2006 XY31 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424024 2006 XK41 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424025 2006 XW46 13/12/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424026 2006 XK53 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424027 2006 XG62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424028 2006 XN62 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424029 2006 XA72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424030 2006 YE7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
424031 2006 YU13 23/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 710 m MPC · JPL
424032 2006 YV13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
424033 2006 YS17 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424034 2006 YO22 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424035 2006 YA48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424036 2007 AA11 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424037 2007 AH13 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424038 2007 AH15 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424039 2007 AH17 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424040 2007 AU20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424041 2007 AD28 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424042 2007 AV28 10/01/2007 Antares ARO 710 m MPC · JPL
424043 2007 BA4 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424044 2007 BZ5 17/01/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
424045 2007 BC7 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424046 2007 BU11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424047 2007 BE25 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424048 2007 BH35 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
424049 2007 BW40 24/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424050 2007 BE42 24/01/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424051 2007 BE43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424052 2007 BT55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
424053 2007 BE63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424054 2007 BP63 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424055 2007 BG71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424056 2007 BV80 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424057 2007 BZ101 27/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424058 2007 BL102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424059 2007 CU13 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424060 2007 CV13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424061 2007 CT32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424062 2007 CE45 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424063 2007 CP46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424064 2007 CQ54 15/02/2007 Charleston ARO 650 m MPC · JPL
424065 2007 CF63 15/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
424066 2007 CM63 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424067 2007 CJ65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424068 2007 DL1 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424069 2007 DV1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
424070 2007 DB2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424071 2007 DA11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424072 2007 DF16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424073 2007 DY18 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424074 2007 DA21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424075 2007 DZ22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424076 2007 DV27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424077 2007 DR30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
424078 2007 DN31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424079 2007 DZ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424080 2007 DU35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424081 2007 DS39 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
424082 2007 DY39 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424083 2007 DR40 21/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
424084 2007 DN48 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424085 2007 DP53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424086 2007 DY71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424087 2007 DU73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
424088 2007 DQ82 23/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
424089 2007 DU103 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,1 km MPC · JPL
424090 2007 DH104 26/02/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
424091 2007 DO109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424092 2007 DW109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424093 2007 DF112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424094 2007 EC9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424095 2007 EP10 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424096 2007 EJ11 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424097 2007 EQ12 09/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
424098 2007 EY12 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424099 2007 EU16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424100 2007 EO19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424101 2007 ER23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424102 2007 EB27 11/03/2007 Altschwendt W. Ries 8,8 km MPC · JPL
424103 2007 EO27 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424104 2007 ES43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424105 2007 EQ46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424106 2007 EU60 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424107 2007 EH66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424108 2007 EB72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424109 2007 EM83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424110 2007 EF91 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424111 2007 EZ92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424112 2007 EP94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424113 2007 ER97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424114 2007 EU102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424115 2007 EP107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424116 2007 EU111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424117 2007 EG113 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424118 2007 EL117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424119 2007 EJ119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424120 2007 ET119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424121 2007 EB138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424122 2007 EP144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424123 2007 EL147 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424124 2007 ER150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424125 2007 ES172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424126 2007 EY175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424127 2007 EL178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424128 2007 EY187 15/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424129 2007 EY205 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424130 2007 EG221 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424131 2007 FZ 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424132 2007 FZ5 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424133 2007 FA13 19/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
424134 2007 FK22 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424135 2007 FV23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424136 2007 FS27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424137 2007 FU36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
424138 2007 FN38 26/03/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
424139 2007 FC41 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
424140 2007 FL46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424141 2007 GN 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424142 2007 GQ1 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424143 2007 GV2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424144 2007 GM6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424145 2007 GY14 11/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
424146 2007 GC16 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
424147 2007 GU16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424148 2007 GY22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424149 2007 GR23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424150 2007 GH28 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424151 2007 GF35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424152 2007 GH41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424153 2007 GY41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424154 2007 GW42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424155 2007 GT45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424156 2007 GP57 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424157 2007 GY67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424158 2007 GX74 14/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
424159 2007 HO5 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424160 2007 HP5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424161 2007 HG6 16/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
424162 2007 HL14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424163 2007 HX21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424164 2007 HG23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424165 2007 HX36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424166 2007 HB40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424167 2007 HR43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424168 2007 HY43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424169 2007 HO44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424170 2007 HJ45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424171 2007 HC55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424172 2007 HQ57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424173 2007 HY57 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424174 2007 HX58 23/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
424175 2007 HD74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424176 2007 HA77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424177 2007 HZ85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424178 2007 HZ94 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424179 2007 HX97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424180 2007 JL 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424181 2007 JP 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424182 2007 JD3 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424183 2007 JD8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424184 2007 JX8 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424185 2007 JB11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424186 2007 JU19 16/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
424187 2007 JT21 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424188 2007 JN22 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424189 2007 JD24 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424190 2007 JF28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424191 2007 JF40 15/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
424192 2007 JB43 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424193 2007 JR45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424194 2007 LJ2 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424195 2007 LN12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424196 2007 LX15 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424197 2007 LG32 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424198 2007 LX37 10/06/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
424199 2007 MY6 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
424200 Tonicelia 2007 NV1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424201 2007 OH7 18/07/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
424202 2007 PU9 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
424203 2007 PA25 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
424204 2007 PP27 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
424205 2007 PJ32 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
424206 2007 PB33 09/08/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
424207 2007 PL42 09/08/2007 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
424208 2007 QY 17/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
424209 2007 QL10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424210 2007 QK16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
424211 2007 QY17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424212 2007 RN4 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424213 2007 RM10 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
424214 2007 RF36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
424215 2007 RH39 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
424216 2007 RQ50 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424217 2007 RO70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424218 2007 RP80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424219 2007 RG92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424220 2007 RR93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424221 2007 RN103 11/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424222 2007 RS105 11/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
424223 2007 RM111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424224 2007 RT128 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424225 2007 RY140 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
424226 2007 RR141 13/09/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
424227 2007 RK143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
424228 2007 RU146 11/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
424229 2007 RH150 14/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424230 2007 RL158 12/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
424231 2007 RQ164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424232 2007 RX169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424233 2007 RA170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424234 2007 RG170 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424235 2007 RR181 11/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424236 2007 RQ194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424237 2007 RV198 13/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424238 2007 RZ198 13/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
424239 2007 RB201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424240 2007 RV205 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424241 2007 RN206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424242 2007 RW214 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424243 2007 RP217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424244 2007 RJ233 12/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
424245 2007 RA253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424246 2007 RD255 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424247 2007 RC257 14/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424248 2007 RK268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424249 2007 RN275 06/09/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
424250 2007 RW283 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
424251 2007 RK286 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
424252 2007 RP287 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424253 2007 RG299 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424254 2007 RL299 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
424255 2007 RV302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424256 2007 RM316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424257 2007 RH320 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
424258 2007 RD322 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424259 2007 SY1 19/09/2007 Altschwendt W. Ries 4,5 km MPC · JPL
424260 2007 SQ8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424261 2007 SK9 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424262 2007 ST12 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424263 2007 SY12 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424264 2007 SD14 20/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
424265 2007 SW15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424266 2007 TW3 05/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
424267 2007 TG4 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424268 2007 TV15 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424269 2007 TO24 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424270 2007 TH27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424271 2007 TE36 03/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
424272 2007 TB55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424273 2007 TN59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424274 2007 TU74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
424275 2007 TG84 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424276 2007 TT90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
424277 2007 TF101 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424278 2007 TQ101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424279 2007 TF102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424280 2007 TG116 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
424281 2007 TH120 09/10/2007 Lulin Observatory LUSS 680 m MPC · JPL
424282 2007 TG124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424283 2007 TA131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424284 2007 TO131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424285 2007 TQ132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424286 2007 TP135 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424287 2007 TU142 14/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
424288 2007 TH144 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424289 2007 TT159 10/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424290 2007 TC161 11/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
424291 2007 TJ167 12/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
424292 2007 TW170 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,7 km MPC · JPL
424293 2007 TW213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424294 2007 TG220 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424295 2007 TC243 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424296 2007 TY254 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424297 2007 TH256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424298 2007 TV263 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
424299 2007 TG264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424300 2007 TW266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424301 2007 TH269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424302 2007 TB273 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424303 2007 TH285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424304 2007 TP285 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424305 2007 TH289 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424306 2007 TH296 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424307 2007 TG314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424308 2007 TF315 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424309 2007 TQ317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
424310 2007 TG324 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424311 2007 TG335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
424312 2007 TW363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424313 2007 TH370 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
424314 2007 TP372 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
424315 2007 TP404 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424316 2007 TN414 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424317 2007 TY427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424318 2007 TK430 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
424319 2007 TC432 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
424320 2007 TZ432 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424321 2007 TM446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424322 2007 UR12 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424323 2007 UG15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424324 2007 UM15 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424325 2007 UC33 16/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
424326 2007 UL38 18/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
424327 2007 UW43 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424328 2007 UG57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424329 2007 UJ57 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424330 2007 UH58 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424331 2007 UY62 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424332 2007 UK81 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424333 2007 UE99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424334 2007 UU99 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424335 2007 UE102 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424336 2007 UW103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424337 2007 UM105 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424338 2007 UG116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424339 2007 UZ116 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
424340 2007 UA121 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
424341 2007 UD131 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424342 2007 UL135 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
424343 2007 UL136 19/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
424344 2007 VX23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424345 2007 VY48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424346 2007 VP49 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424347 2007 VU50 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424348 2007 VO52 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424349 2007 VX61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424350 2007 VR79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
424351 2007 VS114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
424352 2007 VJ120 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424353 2007 VX127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424354 2007 VA129 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424355 2007 VU145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424356 2007 VE146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424357 2007 VM151 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424358 2007 VQ159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424359 2007 VE165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424360 2007 VA180 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424361 2007 VF181 07/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424362 2007 VT185 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424363 2007 VB189 13/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
424364 2007 VW197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424365 2007 VC220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424366 2007 VE229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
424367 2007 VD238 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424368 2007 VB244 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424369 2007 VQ250 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424370 2007 VC256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424371 2007 VU257 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
424372 2007 VT268 12/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424373 2007 VY280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424374 2007 VW305 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424375 2007 VZ311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424376 2007 VQ326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424377 2007 WF4 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
424378 2007 WY6 18/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
424379 2007 WA11 17/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424380 2007 WO15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424381 2007 WO16 07/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424382 2007 WC35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424383 2007 WY39 07/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
424384 2007 WV48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424385 2007 WB53 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424386 2007 WU61 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424387 2007 XX10 04/12/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424388 2007 XY15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
424389 2007 XS19 12/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424390 2007 XW41 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424391 2007 XO54 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424392 2007 YJ 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 150 m MPC · JPL
424393 2007 YP27 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424394 2007 YW31 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424395 2007 YG62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424396 2007 YT64 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424397 2007 YM67 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
424398 2007 YV67 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424399 2007 YX71 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424400 2007 YP72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424401 2008 AB9 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424402 2008 AT9 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424403 2008 AL23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
424404 2008 AK25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424405 2008 AT25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
424406 2008 AS26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424407 2008 AP27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424408 2008 AG34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424409 2008 AR38 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424410 2008 AZ39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424411 2008 AW42 10/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
424412 2008 AN57 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424413 2008 AJ60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424414 2008 AK67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424415 2008 AN77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424416 2008 AH80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424417 2008 AQ84 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424418 2008 AP86 11/01/2008 Jornada D. S. Dixon 5,2 km MPC · JPL
424419 2008 AS90 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424420 2008 AL92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424421 2008 AR93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424422 2008 AD109 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424423 2008 AW114 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424424 2008 AA128 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424425 2008 BZ19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424426 2008 BS33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424427 2008 BW33 30/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
424428 2008 BJ35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424429 2008 BG38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424430 2008 BF46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424431 2008 BW46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424432 2008 BH47 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424433 2008 CU5 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
424434 2008 CB7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424435 2008 CE11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424436 2008 CG15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424437 2008 CP15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424438 2008 CU15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424439 2008 CE18 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424440 2008 CR23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424441 2008 CL24 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424442 2008 CQ36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424443 2008 CE39 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424444 2008 CL40 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424445 2008 CA43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424446 2008 CK44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424447 2008 CQ61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424448 2008 CU62 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424449 2008 CC68 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424450 2008 CE77 30/01/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
424451 2008 CH77 06/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
424452 2008 CY80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424453 2008 CW83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
424454 2008 CO86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424455 2008 CF89 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424456 2008 CC92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424457 2008 CQ92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424458 2008 CO98 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424459 2008 CD100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424460 2008 CC121 06/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
424461 2008 CD127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424462 2008 CM131 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424463 2008 CY131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424464 2008 CF138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424465 2008 CV138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424466 2008 CW139 08/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
424467 2008 CP150 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
424468 2008 CX153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424469 2008 CS158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424470 2008 CD168 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424471 2008 CJ172 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424472 2008 CP177 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424473 2008 CV191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424474 2008 CF193 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
424475 2008 CN198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424476 2008 CO198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424477 2008 CV205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424478 2008 CP207 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
424479 2008 CV210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
424480 2008 CW213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424481 2008 DV3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424482 2008 DG5 28/02/2008 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
424483 2008 DM6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424484 2008 DH14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
424485 2008 DS15 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424486 2008 DT16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
424487 2008 DN19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424488 2008 DP24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424489 2008 DH28 24/02/2008 Altschwendt W. Ries 780 m MPC · JPL
424490 2008 DR32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424491 2008 DJ37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
424492 2008 DC38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
424493 2008 DV42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424494 2008 DN43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
424495 2008 DK44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424496 2008 DO45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424497 2008 DR47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424498 2008 DN49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424499 2008 DA52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424500 2008 DG53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424501 2008 DS64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
424502 2008 DD68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424503 2008 DX69 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
424504 2008 DX75 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424505 2008 DK78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424506 2008 DQ80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
424507 2008 DZ80 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424508 2008 DC82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424509 2008 EY 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424510 2008 ED11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424511 2008 EU13 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424512 2008 EH22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
424513 2008 ES23 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424514 2008 EV26 04/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
424515 2008 EV32 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424516 2008 EZ39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424517 2008 EJ44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424518 2008 EC45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424519 2008 EA48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424520 2008 EX52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
424521 2008 EZ53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424522 2008 EB69 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
424523 2008 EW70 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424524 2008 EJ71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424525 2008 EN72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424526 2008 EP76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424527 2008 EX86 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424528 2008 EB92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424529 2008 EE92 03/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
424530 2008 EK94 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424531 2008 EB95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
424532 2008 EZ97 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 930 m MPC · JPL
424533 2008 EC100 06/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
424534 2008 EH100 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424535 2008 ET111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
424536 2008 EH117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
424537 2008 EF128 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
424538 2008 EA130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424539 2008 EO135 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424540 2008 ET135 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424541 2008 EY138 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424542 2008 EB140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424543 2008 EQ141 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424544 2008 EH148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
424545 2008 EN148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424546 2008 EP150 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424547 2008 EB152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424548 2008 EP153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424549 2008 EX160 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424550 2008 ER161 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424551 2008 EY163 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424552 2008 EW167 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
424553 2008 FQ 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424554 2008 FC16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424555 2008 FP20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424556 2008 FZ25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424557 2008 FK36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424558 2008 FV38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
424559 2008 FT46 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424560 2008 FS52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
424561 2008 FE57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
424562 2008 FA62 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424563 2008 FM62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424564 2008 FJ67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424565 2008 FH69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
424566 2008 FH86 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
424567 2008 FF95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424568 2008 FV96 29/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
424569 2008 FP104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
424570 2008 FB115 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
424571 2008 FN130 30/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
424572 2008 FO133 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424573 2008 GS 02/04/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
424574 2008 GM3 05/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424575 2008 GV18 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424576 2008 GY22 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
424577 2008 GD28 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424578 2008 GW29 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
424579 2008 GC34 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424580 2008 GJ37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424581 2008 GO37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
424582 2008 GZ46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424583 2008 GK54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424584 2008 GY57 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
424585 2008 GF58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
424586 2008 GB65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424587 2008 GP66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424588 2008 GT68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424589 2008 GV71 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
424590 2008 GO85 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424591 2008 GD99 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424592 2008 GM100 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424593 2008 GF101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424594 2008 GL106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
424595 2008 GM118 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
424596 2008 GM123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424597 2008 GO136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424598 2008 GS144 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424599 2008 GR145 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424600 2008 HT12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424601 2008 HY13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
424602 2008 HU20 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424603 2008 HS27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424604 2008 HV39 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
424605 2008 HH41 26/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
424606 2008 HZ45 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
424607 2008 HE51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
424608 2008 HR55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
424609 2008 HC68 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424610 2008 HZ69 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424611 2008 JD 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424612 2008 JN4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424613 2008 JC6 02/05/2008 Moletai Molėtai Obs. 2,7 km MPC · JPL
424614 2008 JS6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
424615 2008 JP12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424616 2008 JH13 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424617 2008 JO15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424618 2008 JZ24 11/05/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 14 km MPC · JPL
424619 2008 JT25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
424620 2008 JO26 03/05/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
424621 2008 JY32 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
424622 2008 JZ36 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
424623 2008 JA37 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424624 2008 JL37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424625 2008 JF38 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
424626 2008 JH39 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424627 2008 JH40 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424628 2008 KD5 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424629 2008 KV5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
424630 2008 KN12 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
424631 2008 KJ14 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
424632 2008 KE18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
424633 2008 KK27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424634 2008 KW40 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424635 2008 KN41 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
424636 2008 LA3 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
424637 2008 LV5 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424638 2008 LM8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
424639 2008 LW9 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424640 2008 LO11 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424641 2008 LZ12 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424642 2008 OA 16/07/2008 Charleston ARO 1,7 km MPC · JPL
424643 2008 OD2 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424644 2008 OC7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424645 2008 OV9 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
424646 2008 OD21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424647 2008 PY6 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
424648 2008 PH18 07/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,2 km MPC · JPL
424649 2008 PG20 11/07/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
424650 2008 QN11 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424651 2008 QX12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
424652 2008 QS20 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
424653 2008 QK21 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
424654 2008 QJ23 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
424655 2008 QB33 31/08/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
424656 2008 QM36 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424657 2008 QU39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424658 2008 QF41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424659 2008 QU41 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424660 2008 QA47 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
424661 2008 RS17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424662 2008 RL25 05/09/2008 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
424663 2008 RS40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424664 2008 RA43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424665 2008 RC44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
424666 2008 RH44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424667 2008 RM44 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424668 2008 RN49 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424669 2008 RZ57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424670 2008 RN62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424671 2008 RB71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424672 2008 RT80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424673 2008 RH81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
424674 2008 RT82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424675 2008 RB94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424676 2008 RD96 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424677 2008 RO99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424678 2008 RX102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424679 2008 RA104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424680 2008 RJ104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424681 2008 RL108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424682 2008 RO108 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424683 2008 RP111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424684 2008 RX111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424685 2008 RQ113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424686 2008 RP114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424687 2008 RZ117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424688 2008 RE123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424689 2008 RW130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424690 2008 RD136 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
424691 2008 RR140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424692 2008 RW144 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424693 2008 SN9 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424694 2008 SU9 06/09/2008 Catalina CSS 18466| 2,5 km MPC · JPL
424695 2008 SU19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424696 2008 SM26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424697 2008 SS36 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424698 2008 SL37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424699 2008 ST37 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
424700 2008 SP38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424701 2008 SY43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
424702 2008 SH45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424703 2008 SC50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424704 2008 ST50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
424705 2008 SE66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424706 2008 SR68 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424707 2008 SM86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424708 2008 SV92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424709 2008 SH100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424710 2008 SR103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424711 2008 SX108 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424712 2008 SQ119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,1 km MPC · JPL
424713 2008 SJ124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
424714 2008 SO125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424715 2008 SV130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
424716 2008 SP140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424717 2008 SH149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424718 2008 SQ157 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424719 2008 SR161 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
424720 2008 SY180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424721 2008 SB184 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424722 2008 SS193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424723 2008 SP195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424724 2008 SW196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
424725 2008 SM206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424726 2008 SP208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424727 2008 SZ226 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424728 2008 SL227 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424729 2008 SX227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424730 2008 SJ241 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424731 2008 SK243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424732 2008 SW243 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424733 2008 SE244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
424734 2008 SO246 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
424735 2008 SZ250 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
424736 2008 SE251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424737 2008 SH254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424738 2008 ST270 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424739 2008 SR271 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424740 2008 SH281 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424741 2008 SP281 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424742 2008 SO286 22/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424743 2008 SC299 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
424744 2008 SR300 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
424745 2008 SX300 23/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
424746 2008 SN302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424747 2008 SC305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424748 2008 SN305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424749 2008 TX 02/10/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
424750 2008 TW21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
424751 2008 TQ29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
424752 2008 TW33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
424753 2008 TA35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424754 2008 TG38 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424755 2008 TO42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424756 2008 TZ44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424757 2008 TJ49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424758 2008 TB50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424759 2008 TF59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424760 2008 TM63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424761 2008 TH67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424762 2008 TK69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424763 2008 TQ75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424764 2008 TB77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424765 2008 TC78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424766 2008 TC80 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
424767 2008 TG81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424768 2008 TN85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424769 2008 TQ85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424770 2008 TZ88 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424771 2008 TA91 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424772 2008 TE94 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424773 2008 TK94 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424774 2008 TJ95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
424775 2008 TQ101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424776 2008 TB107 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424777 2008 TL107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424778 2008 TL115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
424779 2008 TQ115 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424780 2008 TV122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424781 2008 TU129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424782 2008 TO131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424783 2008 TD150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
424784 2008 TR150 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424785 2008 TG155 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424786 2008 TG156 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424787 2008 TE160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424788 2008 TK167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424789 2008 TP174 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424790 2008 TD176 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424791 2008 TA182 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424792 2008 TM188 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424793 2008 TP188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424794 2008 UZ13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424795 2008 UE28 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
424796 2008 UM29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424797 2008 UC32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424798 2008 UW34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424799 2008 UY41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424800 2008 UJ50 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424801 2008 UF52 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424802 2008 UR56 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424803 2008 UE61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424804 2008 UV74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424805 2008 UO75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424806 2008 UL104 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424807 2008 UQ105 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424808 2008 UB107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
424809 2008 UO113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424810 2008 UJ115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424811 2008 UJ125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424812 2008 UK127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424813 2008 UR128 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424814 2008 UX132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424815 2008 UK137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424816 2008 UC139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424817 2008 UA141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424818 2008 UB141 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424819 2008 UY146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424820 2008 UX149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,1 km MPC · JPL
424821 2008 UG161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424822 2008 UX161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424823 2008 UF165 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424824 2008 UO173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424825 2008 UD185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424826 2008 UR200 27/10/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
424827 2008 UT201 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424828 2008 UK210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424829 2008 US217 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424830 2008 US229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424831 2008 UP236 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424832 2008 UJ240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424833 2008 UH241 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
424834 2008 UJ241 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
424835 2008 UW249 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424836 2008 UC250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424837 2008 UG259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424838 2008 UY259 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424839 2008 UQ260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424840 2008 UR264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424841 2008 UH274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424842 2008 UA275 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
424843 2008 UV275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424844 2008 UK276 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424845 2008 UL276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
424846 2008 UK284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
424847 2008 US297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
424848 2008 UP299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424849 2008 UK323 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424850 2008 UO324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424851 2008 UK327 29/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
424852 2008 UG335 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424853 2008 UQ335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424854 2008 UA339 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424855 2008 UY342 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424856 2008 UG343 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
424857 2008 UP345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424858 2008 UT355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424859 2008 UB356 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424860 2008 UZ357 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424861 2008 UH358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424862 2008 UJ363 09/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424863 2008 UG370 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424864 2008 VM5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424865 2008 VH16 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424866 2008 VL25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424867 2008 VG28 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424868 2008 VC32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424869 2008 VO34 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424870 2008 VH38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
424871 2008 VO52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
424872 2008 VX52 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424873 2008 VX53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424874 2008 VE58 24/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
424875 2008 VN69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424876 2008 VO69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424877 2008 VA71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424878 2008 VN71 08/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
424879 2008 VB73 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424880 2008 VS73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
424881 2008 VW73 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424882 2008 VV76 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424883 2008 VE77 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424884 2008 VQ78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
424885 2008 VG79 02/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
424886 2008 VN80 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
424887 2008 WT10 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424888 2008 WV13 18/11/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
424889 2008 WZ14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
424890 2008 WC25 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
424891 2008 WQ29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424892 2008 WH33 21/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
424893 2008 WN33 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424894 2008 WO37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424895 2008 WH38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424896 2008 WT38 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424897 2008 WZ39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
424898 2008 WP43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424899 2008 WO46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
424900 2008 WN50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
424901 2008 WB51 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
424902 2008 WF55 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
424903 2008 WD59 22/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,3 km MPC · JPL
424904 2008 WG62 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
424905 2008 WX62 21/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
424906 2008 WE66 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424907 2008 WX67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424908 2008 WZ72 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424909 2008 WL77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
424910 2008 WK82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424911 2008 WF84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424912 2008 WO86 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424913 2008 WP86 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424914 2008 WC94 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424915 2008 WB96 25/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,8 km MPC · JPL
424916 2008 WZ100 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424917 2008 WT129 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
424918 2008 WA130 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424919 2008 WH138 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
424920 2008 XP21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
424921 2008 XS22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424922 2008 XR23 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
424923 2008 XR44 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
424924 2008 XK51 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424925 2008 YP4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424926 2008 YM5 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424927 2008 YJ6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
424928 2008 YG12 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424929 2008 YV13 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424930 2008 YA20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424931 2008 YQ22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
424932 2008 YP38 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424933 2008 YZ50 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
424934 2008 YP59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424935 2008 YU63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
424936 2008 YH65 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
424937 2008 YM77 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424938 2008 YN80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424939 2008 YL85 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424940 2008 YD91 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424941 2008 YV102 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
424942 2008 YC105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
424943 2008 YH106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 11097| 2,7 km MPC · JPL
424944 2008 YN106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
424945 2008 YT108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
424946 2008 YJ118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
424947 2008 YQ118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424948 2008 YM124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
424949 2008 YW125 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
424950 2008 YA129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424951 2008 YU136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424952 2008 YY149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424953 2008 YG150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
424954 2008 YK150 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
424955 2008 YR158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424956 2008 YK160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424957 2008 YE162 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
424958 2008 YL163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424959 2008 YG165 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424960 2008 YE169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424961 2008 YB170 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424962 2008 YO170 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
424963 2009 AW3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
424964 2009 AG5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
424965 2009 AM15 06/01/2009 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
424966 2009 AH39 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
424967 2009 AA40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
424968 2009 BN1 17/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 5,5 km MPC · JPL
424969 2009 BT5 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
424970 2009 BQ8 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
424971 2009 BY15 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424972 2009 BV20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
424973 2009 BD45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424974 2009 BA49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
424975 2009 BQ55 16/01/2009 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
424976 2009 BD73 21/12/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
424977 2009 BP100 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
424978 2009 BG106 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
424979 2009 BR114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424980 2009 BY121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
424981 2009 BM133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424982 2009 BA153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
424983 2009 BR159 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
424984 2009 BE161 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424985 2009 BR182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424986 2009 BX187 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
424987 2009 BB188 22/01/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
424988 2009 BS189 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
424989 2009 CF7 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
424990 2009 CU17 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
424991 2009 CB19 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
424992 2009 CB21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
424993 2009 CH30 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
424994 2009 CM36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
424995 2009 CY37 14/02/2009 Dauban F. Kugel 3,6 km MPC · JPL
424996 2009 CZ40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
424997 2009 CH45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
424998 2009 CU48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
424999 2009 CB58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
425000 2009 CG61 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

420.000s  • 421.000s  • 422.000s  • 423.000s  • 424.000s  • 425.000s  • 426.000s  • 427.000s  • 428.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001