Danh sách tiểu hành tinh/436001–437000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436001 2009 FR50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436002 2009 FF51 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436003 2009 FQ56 23/03/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
436004 2009 FA59 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436005 2009 FD71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436006 2009 FZ75 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436007 2009 GS2 13/04/2009 Altschwendt W. Ries 4,3 km MPC · JPL
436008 2009 GG6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436009 2009 HN1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436010 2009 HF11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436011 2009 HR16 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436012 2009 HH17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436013 2009 HN20 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436014 2009 HX22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436015 2009 HS29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436016 2009 HA30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436017 2009 HZ30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436018 2009 HN34 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436019 2009 HY38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
436020 2009 HF53 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436021 2009 HV55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436022 2009 HR62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436023 2009 HF65 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
436024 2009 HL67 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
436025 2009 HZ73 19/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
436026 2009 HN78 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436027 2009 HP79 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436028 2009 HJ81 21/04/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
436029 2009 HL90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436030 2009 JO2 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 300 m MPC · JPL
436031 2009 JV2 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
436032 2009 JE5 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
436033 2009 KF11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
436034 2009 KD16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436035 2009 KJ22 31/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 360 m MPC · JPL
436036 2009 MK7 27/06/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436037 2009 NJ 11/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
436038 2009 OR9 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
436039 2009 OE24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436040 2009 PO 12/08/2009 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
436041 2009 PU7 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436042 2009 PU8 15/08/2009 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
436043 2009 PZ11 15/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
436044 2009 PM12 15/08/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
436045 2009 PD17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436046 2009 QB19 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436047 2009 QM21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
436048 Fritzhuber 2009 QE26 20/08/2009 Gaisberg R. Gierlinger 750 m MPC · JPL
436049 2009 QE30 24/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
436050 2009 QO42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
436051 2009 QW45 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
436052 2009 RY5 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436053 2009 RE6 14/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
436054 2009 RC14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436055 2009 RK26 13/09/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
436056 2009 RD27 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436057 2009 RG34 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436058 2009 RE41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436059 2009 RE54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436060 2009 RJ61 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436061 2009 RR64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
436062 2009 RC68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436063 2009 RG70 11/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
436064 2009 RK73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
436065 2009 RZ73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
436066 2009 RK75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436067 2009 SY8 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436068 2009 SQ40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436069 2009 SH48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
436070 2009 SW49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436071 2009 SC72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436072 2009 SA98 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
436073 2009 ST100 18/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
436074 2009 SX114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436075 2009 SX120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
436076 2009 SJ125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436077 2009 SO126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436078 2009 SB133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436079 2009 SQ135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436080 2009 SC136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436081 2009 SE157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436082 2009 SU157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436083 2009 SV158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436084 2009 SH177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436085 2009 SB180 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
436086 2009 SQ181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436087 2009 SL188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436088 2009 SY199 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436089 2009 SX201 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436090 2009 ST211 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
436091 2009 SX212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436092 2009 SQ214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
436093 2009 SD215 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436094 2009 SC229 29/09/2009 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
436095 2009 SH234 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436096 2009 SD245 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436097 2009 ST246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
436098 2009 SN251 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436099 2009 SB253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436100 2009 SJ267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436101 2009 SM268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
436102 2009 SC284 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436103 2009 SP288 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436104 2009 SA289 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
436105 2009 SM306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436106 2009 SV311 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436107 2009 SR319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436108 2009 SU321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436109 2009 SP323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436110 2009 SB346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436111 2009 SY349 16/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
436112 2009 ST354 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
436113 2009 SV354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
436114 2009 SF360 27/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436115 2009 TZ1 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
436116 2009 TB3 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
436117 2009 TT11 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436118 2009 TU14 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
436119 2009 TX20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
436120 2009 TL22 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
436121 2009 TV22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
436122 2009 TG26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 680 m MPC · JPL
436123 2009 TH28 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
436124 2009 TZ28 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
436125 2009 TM33 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436126 2009 TE34 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
436127 2009 TW36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
436128 2009 TT40 15/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
436129 2009 UX4 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436130 2009 UT8 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436131 2009 UG11 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
436132 2009 UG17 18/10/2009 Hibiscus N. Teamo 680 m MPC · JPL
436133 2009 UL17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
436134 2009 UB18 22/10/2009 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 900 m MPC · JPL
436135 2009 US25 19/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
436136 2009 UC26 21/10/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
436137 2009 UH33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436138 2009 UR36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436139 2009 UF37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
436140 2009 UU57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
436141 2009 UW69 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436142 2009 UD76 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
436143 2009 US81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
436144 2009 UF84 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436145 2009 UV100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436146 2009 UN101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
436147 2009 UK141 21/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436148 2009 UZ141 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
436149 Edabel 2009 VL 07/11/2009 CBA-NOVAC D. R. Skillman 1,1 km MPC · JPL
436150 2009 VM6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436151 2009 VQ6 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436152 2009 VR8 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436153 2009 VE16 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436154 2009 VG18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
436155 2009 VO18 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
436156 2009 VH26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
436157 2009 VX27 08/11/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
436158 2009 VZ28 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436159 2009 VB29 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436160 2009 VB38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436161 2009 VA50 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
436162 2009 VG60 10/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436163 2009 VO60 26/09/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
436164 2009 VJ61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436165 2009 VZ62 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436166 2009 VM74 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436167 2009 VQ79 10/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
436168 2009 VF82 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436169 2009 VA84 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436170 2009 VG95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436171 2009 VA103 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
436172 2009 VG110 09/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
436173 2009 VH110 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436174 2009 VY114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436175 2009 WR7 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436176 2009 WA9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
436177 2009 WA10 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436178 2009 WJ18 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436179 2009 WD20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436180 2009 WJ22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
436181 2009 WL29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436182 2009 WK30 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436183 2009 WH38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436184 2009 WH41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436185 2009 WW44 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436186 2009 WH47 09/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
436187 2009 WE53 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436188 2009 WH69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436189 2009 WA77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436190 2009 WB91 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
436191 2009 WP107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436192 2009 WL127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436193 2009 WD131 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
436194 2009 WK131 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436195 2009 WE134 22/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
436196 2009 WM164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436197 2009 WL166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436198 2009 WH169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436199 2009 WC171 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436200 2009 WA184 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436201 2009 WY187 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436202 2009 WT217 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436203 2009 WD226 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
436204 2009 WY245 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
436205 2009 WC248 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436206 2009 WD248 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
436207 2009 WK249 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436208 2009 XZ12 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436209 2009 XO17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436210 2009 XV17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436211 2009 XA18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
436212 2009 XG19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436213 2009 XP19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436214 2009 XR22 13/12/2009 Haleakala M. Micheli 820 m MPC · JPL
436215 2009 XB23 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436216 2009 YD 16/12/2009 Tiki N. Teamo 930 m MPC · JPL
436217 2009 YA8 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436218 2009 YY22 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436219 2009 YZ22 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
436220 2010 AA11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436221 2010 AZ11 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
436222 2010 AV16 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436223 2010 AZ24 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436224 2010 AJ26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436225 2010 AV31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436226 2010 AR32 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436227 2010 AV40 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436228 2010 AE41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436229 2010 AF52 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436230 2010 AE54 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436231 2010 AX55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436232 2010 AY61 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436233 2010 AV63 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
436234 2010 AQ66 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436235 2010 AB67 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436236 2010 AW68 06/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
436237 2010 AA74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436238 2010 AW74 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436239 2010 AB80 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436240 2010 AY80 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436241 2010 AM89 08/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
436242 2010 AH90 08/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
436243 2010 AJ93 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436244 2010 BO4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
436245 2010 BE6 24/01/2010 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
436246 2010 BK51 12/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
436247 2010 BX54 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
436248 2010 BW65 21/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
436249 2010 BM74 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436250 2010 BR75 24/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
436251 2010 BC84 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436252 2010 BR86 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436253 2010 BE90 26/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
436254 2010 BY94 30/07/2006 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
436255 2010 BV105 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
436256 2010 CK2 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436257 2010 CM2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436258 2010 CQ2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436259 2010 CH4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436260 2010 CM7 06/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
436261 2010 CF8 07/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
436262 2010 CB11 09/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
436263 2010 CW20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436264 2010 CO24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436265 2010 CZ38 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436266 2010 CO63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436267 2010 CU80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436268 2010 CW80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
436269 2010 CF83 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436270 2010 CX92 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436271 2010 CJ93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436272 2010 CJ111 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436273 2010 CC141 15/02/2010 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
436274 2010 CF141 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436275 2010 CT141 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436276 2010 CJ144 15/01/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
436277 2010 CD145 13/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436278 2010 CW163 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436279 2010 CG170 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436280 2010 CS171 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436281 2010 CH181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
436282 2010 CR184 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436283 2010 CF185 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
436284 2010 CW185 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
436285 2010 CA214 06/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
436286 2010 CK221 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
436287 2010 CZ227 09/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
436288 2010 CW230 10/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
436289 2010 DV12 15/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
436290 2010 DV30 20/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
436291 2010 DL31 20/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
436292 2010 DO40 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
436293 2010 DT45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436294 2010 DP46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436295 2010 DT47 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
436296 2010 DQ48 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436297 2010 DX52 22/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
436298 2010 DG61 25/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
436299 2010 EF5 02/03/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
436300 2010 EA11 02/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436301 2010 EP11 03/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
436302 2010 EE22 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436303 2010 EV33 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436304 2010 EJ38 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436305 2010 EN68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436306 2010 EQ68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436307 2010 EO69 13/03/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
436308 2010 EB89 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436309 2010 EL96 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436310 2010 EZ99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436311 2010 EY124 12/03/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436312 2010 EN133 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436313 2010 FQ14 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436314 2010 FW16 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436315 2010 FW22 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436316 2010 FG28 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436317 2010 FP47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,8 km MPC · JPL
436318 2010 FQ57 20/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
436319 2010 FT61 20/12/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
436320 2010 FB84 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436321 2010 FB88 20/03/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
436322 2010 FU96 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436323 2010 FS100 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436324 2010 GZ6 06/04/2010 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
436325 2010 GR7 06/04/2010 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
436326 2010 GP32 08/04/2010 Sandlot G. Hug 2,1 km MPC · JPL
436327 2010 GV32 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436328 2010 GV58 10/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
436329 2010 GX62 16/01/2010 WISE WISE APO · 620 m MPC · JPL
436330 2010 GQ102 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436331 2010 GF112 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436332 2010 GQ127 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436333 2010 GD145 12/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
436334 2010 GH159 07/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
436335 2010 GB172 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436336 2010 HA14 18/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
436337 2010 HR23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436338 2010 HM40 22/04/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
436339 2010 HY42 22/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
436340 2010 HX103 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436341 2010 HW104 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436342 2010 HF108 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436343 2010 JL3 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,5 km MPC · JPL
436344 2010 JP14 09/10/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
436345 2010 JZ18 03/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
436346 2010 JC32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
436347 2010 JP39 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436348 2010 JS73 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
436349 2010 JK77 21/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
436350 2010 JU77 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436351 2010 JL79 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436352 2010 JV82 03/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
436353 2010 JC112 10/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
436354 2010 JN116 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436355 2010 JS117 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
436356 2010 JX130 14/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
436357 2010 JO151 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436358 2010 JR175 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436359 2010 KE2 16/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
436360 2010 KS19 17/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
436361 2010 KA31 19/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
436362 2010 KW32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
436363 2010 KT37 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436364 2010 KB39 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436365 2010 KG125 31/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
436366 2010 LA35 07/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
436367 2010 LP35 07/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436368 2010 LS55 09/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
436369 2010 LV69 10/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
436370 2010 ME115 30/06/2010 WISE WISE 7,1 km MPC · JPL
436371 2010 NJ3 15/07/2010 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
436372 2010 NU32 04/12/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
436373 2010 OT41 30/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
436374 2010 OY60 23/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
436375 2010 OA77 25/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
436376 2010 OG101 17/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
436377 2010 OF106 03/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
436378 2010 OH109 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
436379 2010 OT117 30/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
436380 2010 PB70 09/08/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
436381 2010 RP74 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
436382 2010 RQ74 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
436383 2010 RC104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436384 2010 TD19 06/10/2010 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
436385 2010 TK47 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
436386 2010 TB153 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
436387 2010 VB20 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436388 2010 VP48 16/01/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
436389 2010 VR72 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436390 2010 VW79 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
436391 2010 VN111 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
436392 2010 VE114 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436393 2010 VA149 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
436394 2010 VF172 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436395 2010 VJ176 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436396 2010 VD179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
436397 2010 VA186 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
436398 2010 VA203 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
436399 2010 VX206 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
436400 2010 WB8 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436401 2010 WD13 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
436402 2010 WM62 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436403 2010 WS66 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
436404 2010 XE18 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436405 2010 XE31 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
436406 2010 XL38 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436407 2010 XO40 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436408 2010 XW41 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
436409 2010 XW81 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
436410 2011 AH10 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436411 2011 AW13 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436412 2011 AO20 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436413 2011 AG23 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436414 2011 AR44 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
436415 2011 AW46 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436416 2011 AE59 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436417 2011 AK60 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436418 2011 AM60 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
436419 2011 AG62 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436420 2011 AE64 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436421 2011 AU64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436422 2011 AX65 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
436423 2011 BV1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436424 2011 BD10 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436425 2011 BT11 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436426 2011 BF12 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436427 2011 BE17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
436428 2011 BY25 14/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
436429 2011 BS27 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
436430 2011 BA28 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436431 2011 BW47 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436432 2011 BD52 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
436433 2011 BK52 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436434 2011 BX53 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436435 2011 BP87 15/04/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
436436 2011 BS88 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436437 2011 BV97 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436438 2011 BU161 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436439 2011 CR3 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436440 2011 CA8 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436441 2011 CD25 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436442 2011 CR25 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436443 2011 CR27 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436444 2011 CJ44 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
436445 2011 CG48 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436446 2011 CC49 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436447 2011 CE54 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
436448 2011 CZ67 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436449 2011 CW69 03/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
436450 2011 CQ72 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436451 2011 CT74 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436452 2011 CE79 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436453 2011 CD80 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436454 2011 CQ80 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436455 2011 CN86 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436456 2011 CY88 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436457 2011 CZ88 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436458 2011 CE89 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436459 2011 CL97 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
436460 2011 CT113 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436461 2011 DQ1 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
436462 2011 DZ1 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436463 2011 DV7 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436464 2011 DG11 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436465 2011 DQ13 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436466 2011 DZ14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436467 2011 DC17 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436468 2011 DK18 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436469 2011 DN25 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
436470 2011 DO28 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436471 2011 DT28 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436472 2011 DD29 03/03/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
436473 2011 DD42 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
436474 2011 DB49 10/02/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
436475 2011 EB4 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436476 2011 EV7 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436477 2011 EX7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436478 2011 EC9 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
436479 2011 EX12 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436480 2011 EY13 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
436481 2011 EZ14 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436482 2011 EK22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436483 2011 EO22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
436484 2011 ES22 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
436485 2011 EQ24 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436486 2011 EU25 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436487 2011 EX32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
436488 2011 EM35 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
436489 2011 EF36 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436490 2011 EO36 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436491 2011 EF40 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436492 2011 EA42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436493 2011 EL42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436494 2011 EX46 28/01/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
436495 2011 EB63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
436496 2011 ET70 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436497 2011 EA83 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436498 2011 EH83 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436499 2011 ET83 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436500 2011 FU1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436501 2011 FX1 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436502 2011 FZ1 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436503 2011 FN5 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436504 2011 FG7 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436505 2011 FO10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436506 2011 FE12 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436507 2011 FA17 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436508 2011 FW27 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436509 2011 FZ29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
436510 2011 FG36 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436511 2011 FJ41 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436512 2011 FC45 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436513 2011 FM45 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436514 2011 FP45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
436515 2011 FO47 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436516 2011 FA51 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436517 2011 FY56 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436518 2011 FQ63 22/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
436519 2011 FP80 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436520 2011 FT82 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436521 2011 FA121 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436522 2011 FA126 08/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436523 2011 FB127 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436524 2011 FR127 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436525 2011 FS128 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436526 2011 FJ132 20/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
436527 2011 FE133 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
436528 2011 FW133 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
436529 2011 FW140 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436530 2011 FC142 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436531 2011 FD143 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436532 2011 FW147 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436533 2011 FD153 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436534 2011 FN154 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436535 2011 FO154 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436536 2011 GO3 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436537 2011 GW3 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436538 2011 GJ4 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436539 2011 GO6 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436540 2011 GC28 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436541 2011 GF33 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436542 2011 GZ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
436543 2011 GK46 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436544 2011 GV46 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436545 2011 GZ48 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436546 2011 GY56 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436547 2011 GK58 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436548 2011 GW69 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436549 2011 GE78 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436550 2011 GA79 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436551 2011 GD83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436552 2011 GR85 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
436553 2011 GV86 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
436554 2011 HF3 29/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
436555 2011 HS5 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436556 2011 HB7 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436557 2011 HX10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436558 2011 HU14 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436559 2011 HE22 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436560 2011 HB23 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436561 2011 HY25 12/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
436562 2011 HY27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436563 2011 HJ31 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436564 2011 HJ33 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436565 2011 HJ43 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436566 2011 HZ44 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436567 2011 HL52 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436568 2011 HB53 29/04/2011 Haleakala Pan-STARRS APO 1,2 km MPC · JPL
436569 2011 HH54 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436570 2011 HP54 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436571 2011 HR64 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436572 2011 HV65 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436573 2011 HL71 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436574 2011 HY71 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
436575 2011 HV77 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436576 2011 HR79 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436577 2011 HZ84 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436578 2011 HY91 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
436579 2011 HF97 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436580 2011 HF98 29/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436581 2011 HA99 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436582 2011 HF100 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436583 2011 HW100 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436584 2011 JA2 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436585 2011 JC7 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436586 2011 JQ7 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436587 2011 JW8 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436588 2011 JP10 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
436589 2011 JA21 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436590 2011 JG21 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
436591 2011 JA27 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436592 2011 JL27 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436593 2011 JN27 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
436594 2011 KR2 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436595 2011 KK3 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436596 2011 KL3 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436597 2011 KB5 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436598 2011 KP5 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436599 2011 KE7 19/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
436600 2011 KQ8 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436601 2011 KJ10 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
436602 2011 KY11 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436603 2011 KF12 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
436604 2011 KR17 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436605 2011 KW20 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436606 2011 KD26 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436607 2011 KH26 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436608 2011 KP26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436609 2011 KC27 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436610 2011 KK27 11/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436611 2011 KE32 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436612 2011 KH32 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436613 2011 KK33 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436614 2011 KT33 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436615 2011 KK35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436616 2011 LC1 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
436617 2011 LE2 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436618 2011 LU2 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
436619 2011 LN9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436620 2011 LF12 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436621 2011 LN13 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436622 2011 LO22 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436623 2011 LQ24 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436624 2011 MD3 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436625 2011 MX3 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436626 2011 MP4 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436627 2011 MF5 13/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
436628 2011 OC2 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436629 2011 OE2 28/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
436630 2011 OH20 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
436631 2011 OT21 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436632 2011 OK26 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436633 2011 OB46 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436634 2011 PE7 02/08/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
436635 2011 QQ9 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
436636 2011 QB12 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436637 2011 QC17 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436638 2011 QP17 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436639 2011 QS18 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
436640 2011 QT18 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436641 2011 QM19 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436642 2011 QG22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436643 2011 QS23 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
436644 2011 QG25 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436645 2011 QV26 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436646 2011 QJ31 24/08/2011 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
436647 2011 QN76 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436648 2011 QQ80 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436649 2011 QX98 29/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
436650 2011 RB9 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436651 2011 RC10 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,8 km MPC · JPL
436652 2011 RK11 14/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
436653 2011 RV11 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
436654 2011 RR12 08/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 510 m MPC · JPL
436655 2011 RC14 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436656 2011 RR14 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
436657 2011 RG17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
436658 2011 RO18 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436659 2011 SU1 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436660 2011 SF7 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436661 2011 SX28 01/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
436662 2011 SX32 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436663 2011 SF33 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
436664 2011 SZ33 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436665 2011 ST52 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436666 2011 ST54 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436667 2011 SR60 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436668 2011 SL63 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
436669 2011 SW66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436670 2011 SH69 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436671 2011 SV71 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 2,2 km MPC · JPL
436672 2011 SQ80 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436673 2011 SF97 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436674 2011 SM100 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436675 2011 SL113 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436676 2011 SJ116 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
436677 2011 SG120 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
436678 2011 SU122 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436679 2011 SR126 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436680 2011 SC138 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436681 2011 SB141 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
436682 2011 SM143 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436683 2011 SX144 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436684 2011 SY147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436685 2011 SE157 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436686 2011 SL168 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436687 2011 SX180 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436688 2011 SU185 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
436689 2011 SM194 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436690 2011 SL196 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436691 2011 SO198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436692 2011 SY199 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436693 2011 SE215 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
436694 2011 SR225 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
436695 2011 ST247 05/09/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
436696 2011 SF256 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436697 2011 SL256 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436698 2011 SX269 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
436699 2011 SS274 21/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
436700 2011 SQ275 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436701 2011 ST275 16/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
436702 2011 TZ1 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
436703 2011 TQ4 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436704 2011 TO10 30/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
436705 2011 TB11 03/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
436706 2011 TZ12 04/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
436707 2011 TW15 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436708 2011 TZ16 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436709 2011 UT17 10/08/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
436710 2011 UY19 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436711 2011 UH46 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
436712 2011 UM57 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436713 2011 UU58 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
436714 2011 UC72 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436715 2011 UG83 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436716 2011 UN97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436717 2011 UV98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436718 2011 UL101 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
436719 2011 UB105 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436720 2011 UN115 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436721 2011 UM124 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
436722 2011 UW127 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
436723 2011 UB155 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436724 2011 UW158 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS APO · 370 m MPC · JPL
436725 2011 UP169 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436726 2011 UD170 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
436727 2011 UB171 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436728 2011 UC177 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436729 2011 UO178 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
436730 2011 UL193 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436731 2011 UO193 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
436732 2011 UV206 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436733 2011 UP271 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436734 2011 UG292 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
436735 2011 UX299 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436736 2011 UA328 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436737 2011 UN355 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436738 2011 UN405 20/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
436739 2011 UK406 06/08/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
436740 2011 VN9 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436741 2011 VN12 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
436742 2011 VG16 25/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
436743 2011 VL16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436744 2011 VD18 19/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
436745 2011 WL18 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436746 2011 WV23 19/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
436747 2011 WJ45 10/05/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
436748 2011 WQ69 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436749 2011 WC114 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436750 2011 WG114 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
436751 2011 WF116 13/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
436752 2011 WP136 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
436753 2011 WS141 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
436754 2011 YU11 04/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
436755 2011 YG13 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
436756 2011 YA59 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
436757 2011 YT74 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436758 2012 AD6 18/01/2010 WISE WISE 8,6 km MPC · JPL
436759 2012 BS62 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
436760 2012 BW68 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
436761 2012 DN 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 2,8 km MPC · JPL
436762 2012 FP23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436763 2012 FN52 26/03/2012 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
436764 2012 FB57 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
436765 2012 FE81 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436766 2012 FQ83 12/04/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
436767 2012 GW1 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436768 2012 HT2 19/02/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
436769 2012 JQ1 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
436770 2012 JV3 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436771 2012 JG11 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
436772 2012 JK32 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436773 2012 JS64 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
436774 2012 KY3 16/05/2012 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
436775 2012 LC1 08/06/2012 Catalina CSS APO 1,8 km MPC · JPL
436776 2012 MK 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
436777 2012 MQ2 15/08/2005 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
436778 2012 MZ3 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436779 2012 MY5 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436780 2012 OT 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436781 2012 OZ3 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436782 2012 PU2 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436783 2012 PY4 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436784 2012 PE10 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
436785 2012 PT10 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436786 2012 PX14 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436787 2012 PM17 14/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436788 2012 PS20 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
436789 2012 PH30 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436790 2012 PN30 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
436791 2012 PS32 05/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
436792 2012 PM37 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436793 2012 PS41 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436794 2012 QY10 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436795 2012 QW13 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436796 2012 QF14 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436797 2012 QG16 06/07/1997 Caussols ODAS 680 m MPC · JPL
436798 2012 QL16 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
436799 2012 QW23 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436800 2012 QS27 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436801 2012 QW33 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
436802 2012 QA35 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436803 2012 QE37 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436804 2012 QZ37 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436805 2012 QM40 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
436806 2012 QK51 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436807 2012 RR2 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436808 2012 RB4 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
436809 2012 RF7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436810 2012 RT7 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
436811 2012 RJ8 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436812 2012 RL14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436813 2012 RU15 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436814 2012 RL16 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
436815 2012 RZ23 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436816 2012 RD24 14/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436817 2012 RK24 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436818 2012 RK26 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436819 2012 RS26 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
436820 2012 RL27 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
436821 2012 RO27 12/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
436822 2012 RX27 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436823 2012 RB29 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436824 2012 RO33 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436825 2012 RM34 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,5 km MPC · JPL
436826 2012 RX35 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436827 2012 RB36 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436828 2012 RZ36 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436829 2012 SX3 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436830 2012 SZ4 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
436831 2012 SK7 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436832 2012 SM7 15/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
436833 2012 SH9 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436834 2012 SJ9 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436835 2012 SD10 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436836 2012 SZ11 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436837 2012 SL12 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436838 2012 SO12 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436839 2012 SW12 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436840 2012 SA13 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436841 2012 SF16 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436842 2012 SX16 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436843 2012 SQ18 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436844 2012 SC19 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436845 2012 SF19 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436846 2012 SA21 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436847 2012 SS23 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436848 2012 SH26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436849 2012 SJ26 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436850 2012 SZ26 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436851 2012 SU27 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436852 2012 SC33 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436853 2012 SA36 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436854 2012 SH48 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436855 2012 SF49 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436856 2012 SW50 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436857 2012 SB51 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
436858 2012 SC51 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436859 2012 SR58 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436860 2012 SB59 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
436861 2012 SE59 18/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
436862 2012 SA60 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
436863 2012 SK60 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436864 2012 SX63 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436865 2012 TL6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436866 2012 TZ10 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436867 2012 TU11 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436868 2012 TX13 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
436869 2012 TJ14 06/07/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
436870 2012 TZ15 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436871 2012 TF18 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
436872 2012 TP19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436873 2012 TQ21 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436874 2012 TL22 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
436875 2012 TA23 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436876 2012 TH23 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436877 2012 TK23 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436878 2012 TP24 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436879 2012 TC25 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436880 2012 TM26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436881 2012 TZ26 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436882 2012 TP28 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436883 2012 TT28 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436884 2012 TG30 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436885 2012 TL30 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436886 2012 TQ30 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
436887 2012 TS30 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
436888 2012 TO33 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436889 2012 TC34 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436890 2012 TX34 20/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
436891 2012 TT40 07/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
436892 2012 TQ41 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436893 2012 TG50 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436894 2012 TV50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
436895 2012 TO51 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436896 2012 TQ53 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436897 2012 TZ54 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
436898 2012 TW55 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436899 2012 TN64 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436900 2012 TW67 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436901 2012 TB68 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436902 2012 TD69 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436903 2012 TP70 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
436904 2012 TQ71 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436905 2012 TS71 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436906 2012 TG74 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436907 2012 TG77 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436908 2012 TA80 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436909 2012 TD81 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436910 2012 TA82 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436911 2012 TP82 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436912 2012 TC87 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436913 2012 TD88 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436914 2012 TA90 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436915 2012 TR93 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
436916 2012 TY95 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436917 2012 TG96 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436918 2012 TH96 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436919 2012 TE97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436920 2012 TZ97 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436921 2012 TX99 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436922 2012 TR100 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436923 2012 TA101 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436924 2012 TW102 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
436925 2012 TA104 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436926 2012 TM105 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
436927 2012 TV108 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436928 2012 TE111 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436929 2012 TT112 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436930 2012 TE116 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436931 2012 TG116 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436932 2012 TJ120 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436933 2012 TC125 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436934 2012 TF125 20/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
436935 2012 TO125 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436936 2012 TB127 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436937 2012 TE130 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436938 2012 TK131 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
436939 2012 TS131 18/08/2007 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
436940 2012 TU131 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
436941 2012 TE133 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436942 2012 TO133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436943 2012 TX135 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436944 2012 TZ135 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436945 2012 TE138 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436946 2012 TO138 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436947 2012 TK140 30/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436948 2012 TO142 11/09/2012 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
436949 2012 TE147 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
436950 2012 TW148 25/09/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
436951 2012 TO149 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436952 2012 TT149 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436953 2012 TW151 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
436954 2012 TC152 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436955 2012 TD152 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436956 2012 TS153 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436957 2012 TC155 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436958 2012 TE157 27/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
436959 2012 TE158 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436960 2012 TQ158 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436961 2012 TB159 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436962 2012 TX161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436963 2012 TL168 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436964 2012 TK169 25/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
436965 2012 TU170 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436966 2012 TR172 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436967 2012 TT173 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436968 2012 TY173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436969 2012 TW174 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436970 2012 TZ174 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436971 2012 TH175 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436972 2012 TC176 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
436973 2012 TN179 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436974 2012 TU184 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436975 2012 TV186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436976 2012 TH189 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436977 2012 TM189 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436978 2012 TO194 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436979 2012 TW196 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436980 2012 TH198 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436981 2012 TN199 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436982 2012 TO199 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436983 2012 TH202 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
436984 2012 TW202 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436985 2012 TP206 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436986 2012 TZ207 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,7 km MPC · JPL
436987 2012 TH208 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
436988 2012 TJ208 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436989 2012 TW211 20/10/1997 Xinglong SCAP 780 m MPC · JPL
436990 2012 TH214 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436991 2012 TQ214 26/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
436992 2012 TW215 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436993 2012 TG216 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436994 2012 TB217 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436995 2012 TP217 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436996 2012 TV217 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436997 2012 TL219 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436998 2012 TC220 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436999 2012 TV220 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437000 2012 TZ220 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001