Danh sách tiểu hành tinh/219001–220000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219001 2008 JX20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,5 km MPC · JPL
219002 2008 JE39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219003 2008 KR11 27/05/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,2 km MPC · JPL
219004 2008 SR50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
219005 2008 TM81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
219006 2008 TD111 06/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
219007 2008 YX 19/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
219008 2008 YY8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
219009 2009 HP72 27/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
219010 2009 MJ8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
219011 2734 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
219012 4762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
219013 6253 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
219014 6768 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
219015 1531 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
219016 3191 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
219017 3156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
219018 4219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
219019 1981 EP8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
219020 1981 EH32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
219021 1991 LH 14/06/1991 Kitt Peak Spacewatch APO 1,5 km MPC · JPL
219022 1993 FP75 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
219023 1993 RP14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
219024 1993 TK20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
219025 1993 TV30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
219026 1994 GA2 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219027 1994 GD11 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219028 1994 KE 17/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219029 1994 RT4 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219030 1994 TR14 13/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219031 1994 WZ6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219032 1995 EM3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
219033 1995 FQ1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219034 1995 FZ1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219035 1995 FA14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219036 1995 GM6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219037 1995 OU8 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219038 1995 SK 17/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
219039 1995 ST19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219040 1995 ST34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219041 1995 SZ40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219042 1995 SZ50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219043 1995 SW62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
219044 1995 SW79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219045 1995 UG11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
219046 1995 UL57 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219047 1995 UO57 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
219048 1995 VO4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219049 1995 VX10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
219050 1995 WB20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219051 1995 WG26 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
219052 1995 XW4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219053 1996 BE8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
219054 1996 BR10 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219055 1996 BJ12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
219056 1996 EM15 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219057 1996 RA30 12/09/1996 La Silla UDTS 17 km MPC · JPL
219058 1996 TJ20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
219059 1996 TD34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219060 1996 TL35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219061 1996 TL53 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
219062 1996 VC13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219063 1996 XU29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219064 1997 CP25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219065 1997 EC20 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219066 1997 EQ44 11/03/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219067 Bossuet 1997 JB18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
219068 1997 TG9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219069 1997 TW13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219070 1997 TL20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219071 1997 US9 30/10/1997 Socorro LINEAR APO 660 m MPC · JPL
219072 1997 YW9 29/12/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
219073 1997 YR15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
219074 1998 BQ31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219075 1998 BR34 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219076 1998 DG23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219077 1998 FC88 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
219078 1998 GX 03/04/1998 Teide Teide Obs. 2,4 km MPC · JPL
219079 1998 HE14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219080 1998 KF5 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219081 1998 OT9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
219082 1998 QO47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219083 1998 QU57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219084 1998 QK59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219085 1998 QT77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219086 1998 QZ83 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
219087 1998 QT86 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
219088 1998 QV103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
219089 1998 QF110 23/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219090 1998 RA 01/09/1998 Modra A. Galád, J. Tóth 4,8 km MPC · JPL
219091 1998 RF3 15/09/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 1,7 km MPC · JPL
219092 1998 RN21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219093 1998 RK74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219094 1998 RN79 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219095 1998 SB 16/09/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
219096 1998 SE2 18/09/1998 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
219097 1998 SZ3 18/09/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
219098 1998 SK5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219099 1998 SP8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219100 1998 SZ8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219101 1998 SH24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
219102 1998 SQ26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
219103 1998 SF41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219104 1998 SN41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
219105 1998 SE42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
219106 1998 SN46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219107 1998 SH47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219108 1998 SY47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
219109 1998 SQ67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
219110 1998 SV70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
219111 1998 SP73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
219112 1998 SW77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219113 1998 SF85 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219114 1998 SM86 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
219115 1998 SU102 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219116 1998 SA105 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219117 1998 SB111 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219118 1998 SB112 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219119 1998 SO120 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219120 1998 SR120 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219121 1998 SB155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219122 1998 TR7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219123 1998 TX15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
219124 1998 TS27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
219125 1998 US11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
219126 1998 UF16 23/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
219127 1998 UQ19 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219128 1998 UW22 25/10/1998 Cima Ekar Asiago Obs. 2,4 km MPC · JPL
219129 1998 UK31 20/10/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
219130 1998 UH39 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219131 1998 UY41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219132 1998 VP6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
219133 1998 VU25 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
219134 1998 VG41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219135 1998 VL42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219136 1998 VC47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219137 1998 WO8 21/11/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
219138 1998 WW14 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
219139 1998 WM24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 11 km MPC · JPL
219140 1998 WO39 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219141 1998 XZ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
219142 1998 XP14 15/12/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
219143 1998 XC16 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219144 1998 XY19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
219145 1999 BY20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219146 1999 FL33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219147 1999 HD4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219148 1999 JV23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219149 1999 PZ2 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219150 1999 RX7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219151 1999 RQ13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219152 1999 RA41 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219153 1999 RK107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219154 1999 RZ119 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219155 1999 RK144 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219156 1999 RO145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219157 1999 RY188 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219158 1999 RK209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219159 1999 RL220 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
219160 1999 RA225 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219161 1999 RR226 05/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
219162 1999 RZ232 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
219163 1999 SF13 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219164 1999 TA14 11/10/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
219165 1999 TV38 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
219166 1999 TU42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219167 1999 TH54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219168 1999 TM58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219169 1999 TJ59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
219170 1999 TA69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219171 1999 TL76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219172 1999 TU78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219173 1999 TN120 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219174 1999 TJ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
219175 1999 TP148 07/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219176 1999 TL165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219177 1999 TO171 10/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219178 1999 TX175 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219179 1999 TL182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219180 1999 TH187 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219181 1999 TM196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219182 1999 TJ202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219183 1999 TL207 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219184 1999 TX210 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219185 1999 TC212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219186 1999 TH212 15/10/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
219187 1999 TN218 15/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
219188 1999 TM234 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219189 1999 TZ287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219190 1999 TY300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219191 1999 TL316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219192 1999 UE7 30/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219193 1999 UO10 31/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219194 1999 UG27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219195 1999 UT29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219196 1999 UU34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
219197 1999 UM40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219198 1999 UA44 29/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
219199 1999 UE46 31/10/1999 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
219200 1999 VH3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219201 1999 VE6 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
219202 1999 VZ10 07/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
219203 1999 VA17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219204 1999 VU30 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
219205 1999 VO40 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
219206 1999 VM42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
219207 1999 VO49 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
219208 1999 VE51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219209 1999 VT59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219210 1999 VA63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219211 1999 VS74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219212 1999 VD76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219213 1999 VY88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219214 1999 VK91 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219215 1999 VJ101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219216 1999 VZ103 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219217 1999 VE108 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219218 1999 VP108 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219219 1999 VB119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219220 1999 VE123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
219221 1999 VF123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219222 1999 VY133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219223 1999 VS137 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219224 1999 VW137 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219225 1999 VT141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219226 1999 VN143 14/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
219227 1999 VH149 14/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219228 1999 VA157 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219229 1999 VC162 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219230 1999 VK162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219231 1999 VN165 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219232 1999 VT166 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
219233 1999 VN187 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219234 1999 VX191 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219235 1999 VN198 03/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
219236 1999 VB207 11/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
219237 1999 VR212 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219238 1999 WS17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
219239 1999 WB24 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
219240 1999 XN 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219241 1999 XW29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219242 1999 XJ44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219243 1999 XG53 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219244 1999 XV62 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219245 1999 XC70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219246 1999 XL70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219247 1999 XS116 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
219248 1999 XT130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219249 1999 XC139 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
219250 1999 XQ161 13/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219251 1999 XS161 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219252 1999 XX183 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219253 1999 XU238 05/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
219254 1999 XE259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219255 1999 YC12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219256 2000 AM4 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
219257 2000 AN22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219258 2000 AT42 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219259 2000 AS43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219260 2000 AR88 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219261 2000 AW94 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219262 2000 AU122 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219263 2000 AH136 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219264 2000 AU155 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
219265 2000 AK158 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219266 2000 AC164 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219267 2000 AR175 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
219268 2000 AY195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219269 2000 AH201 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219270 2000 AL207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219271 2000 AO210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219272 2000 AU235 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219273 2000 AS244 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219274 2000 BZ3 28/01/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
219275 2000 BL11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219276 2000 BL17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219277 2000 BO39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219278 2000 CD43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219279 2000 CX58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219280 2000 CY67 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219281 2000 CO69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219282 2000 CN79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219283 2000 CD92 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219284 2000 CK96 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219285 2000 CL101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219286 2000 CG110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
219287 2000 CG116 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219288 2000 CX117 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219289 2000 CG127 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219290 2000 CA137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219291 2000 CL139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219292 2000 DT 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
219293 2000 DR28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219294 2000 DO30 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219295 2000 DP30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219296 2000 DJ35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219297 2000 DK36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219298 2000 DT47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219299 2000 DZ51 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219300 2000 DB61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219301 2000 DP70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219302 2000 DW79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219303 2000 DG87 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
219304 2000 DR95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219305 2000 DM105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219306 2000 DM107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219307 2000 DN112 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219308 2000 EH2 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219309 2000 ED3 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219310 2000 EJ27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219311 2000 EC53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219312 2000 EF64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219313 2000 EJ71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219314 2000 EO115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
219315 2000 ET118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
219316 2000 EH194 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
219317 2000 FZ7 30/03/2000 Prescott P. G. Comba 910 m MPC · JPL
219318 2000 FB9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219319 2000 FH10 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
219320 2000 FT26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219321 2000 FA28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219322 2000 FF74 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219323 2000 GC 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219324 2000 GT154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
219325 2000 HR8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219326 2000 HP68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219327 2000 HY78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
219328 2000 JR22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219329 2000 JR25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219330 2000 KO1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219331 2000 KA44 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219332 2000 LA3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219333 2000 NP29 07/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219334 2000 OT8 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219335 2000 OB40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219336 2000 OL60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
219337 2000 PD26 05/08/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
219338 2000 QZ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219339 2000 QP23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219340 2000 QM34 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219341 2000 QY46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219342 2000 QC61 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219343 2000 QR111 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219344 2000 QD139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219345 2000 QZ153 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219346 2000 QW155 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219347 2000 QW163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219348 2000 QU189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219349 2000 QY194 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219350 2000 QL228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219351 2000 QB229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219352 2000 RK19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219353 2000 RM29 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219354 2000 RJ35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219355 2000 RW42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219356 2000 RV44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219357 2000 RW49 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219358 2000 RA79 09/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
219359 2000 RG80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219360 2000 RB83 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219361 2000 RW89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219362 2000 RM96 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219363 2000 RD99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
219364 2000 SG2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219365 2000 SC10 24/09/2000 Drebach J. Kandler 3,7 km MPC · JPL
219366 2000 SU12 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219367 2000 SD15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219368 2000 SO20 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219369 2000 SU21 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219370 2000 SS38 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219371 2000 SR40 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219372 2000 SB42 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219373 2000 SR45 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219374 2000 SR48 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219375 2000 SH49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219376 2000 SB51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219377 2000 SS61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219378 2000 SX63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219379 2000 SX76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219380 2000 SB78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219381 2000 SQ78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219382 2000 SU89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
219383 2000 SB93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219384 2000 SE100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219385 2000 SW101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219386 2000 SD113 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219387 2000 SC130 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219388 2000 SC134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219389 2000 SL139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219390 2000 SU141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219391 2000 SV143 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219392 2000 SY151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219393 2000 SZ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219394 2000 SA165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219395 2000 SS167 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219396 2000 SP173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219397 2000 SP175 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219398 2000 SD180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219399 2000 SX182 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
219400 2000 ST191 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219401 2000 SN197 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219402 2000 ST207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219403 2000 SV208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219404 2000 SC209 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219405 2000 SC214 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219406 2000 SO220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219407 2000 SL230 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219408 2000 SF237 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219409 2000 SS243 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219410 2000 SC260 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219411 2000 SZ260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219412 2000 SZ261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219413 2000 SB272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219414 2000 SK279 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219415 2000 SH296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219416 2000 SG306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219417 2000 SJ309 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219418 2000 SE314 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219419 2000 SC315 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219420 2000 SC319 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219421 2000 SE327 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
219422 2000 SY335 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
219423 2000 SO349 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
219424 2000 SC351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
219425 2000 SN358 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219426 2000 SL368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219427 2000 SD369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
219428 2000 TN23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219429 2000 TH28 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219430 2000 TX44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219431 2000 TZ58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
219432 2000 TH65 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219433 2000 UA18 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219434 2000 UG22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219435 2000 UH41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219436 2000 US51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219437 2000 UC62 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219438 2000 UM64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219439 2000 UZ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219440 2000 UV69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219441 2000 UH80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219442 2000 UB94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219443 2000 UG97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219444 2000 UY104 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219445 2000 VQ23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219446 2000 VM24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219447 2000 VN25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219448 2000 WN 16/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219449 2000 WM17 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219450 2000 WU47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219451 2000 WD53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
219452 2000 WA78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219453 2000 WV150 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219454 2000 WP153 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
219455 2000 WY153 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219456 2000 WF165 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219457 2000 WY165 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219458 2000 XU2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219459 2000 XT20 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219460 2000 XN36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219461 2000 XY41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219462 2000 YP1 17/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219463 2000 YV24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
219464 2000 YS36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219465 2000 YR66 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219466 2001 AQ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
219467 2001 AN26 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219468 2001 AU38 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219469 2001 BS21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219470 2001 BJ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219471 2001 BY59 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219472 2001 CC 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
219473 2001 CJ3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219474 2001 CH24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
219475 2001 CS26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219476 2001 CN36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
219477 2001 CW44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219478 2001 CO47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
219479 2001 DB7 17/02/2001 Eskridge Farpoint Obs. 5,1 km MPC · JPL
219480 2001 DJ9 16/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 4,6 km MPC · JPL
219481 2001 DF15 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
219482 2001 DF29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219483 2001 DQ35 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
219484 2001 DX43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219485 2001 DM82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219486 2001 DZ93 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219487 2001 DE107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219488 2001 EU2 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219489 2001 EG5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219490 2001 EL26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219491 2001 FK1 18/03/2001 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
219492 2001 FR32 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219493 2001 FD52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219494 2001 FJ58 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219495 2001 FU73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219496 2001 FK87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219497 2001 FC88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
219498 2001 FR105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219499 2001 FX108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219500 2001 FN124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219501 2001 FL156 26/03/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
219502 2001 FJ158 27/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
219503 2001 FG164 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
219504 2001 FL196 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219505 2001 HU42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219506 2001 HQ47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
219507 2001 HT64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
219508 2001 KE6 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
219509 2001 KC16 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219510 2001 MU16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219511 2001 MU19 25/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219512 2001 NG5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219513 2001 OZ29 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219514 2001 OQ31 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219515 2001 OY39 20/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
219516 2001 OZ50 21/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
219517 2001 OH89 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
219518 2001 PK20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
219519 2001 QV44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219520 2001 QG54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219521 2001 QH54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219522 2001 QH83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219523 2001 QS84 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219524 2001 QZ93 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219525 2001 QG97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219526 2001 QE117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219527 2001 QK142 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,6 km MPC · JPL
219528 2001 QL149 22/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
219529 2001 QC169 26/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
219530 2001 QE171 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219531 2001 QN173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219532 2001 QF177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219533 2001 QO184 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219534 2001 QH188 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
219535 2001 QZ195 22/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219536 2001 QV199 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219537 2001 QR201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219538 2001 QR229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
219539 2001 QL238 24/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219540 2001 QD248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219541 2001 QZ249 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
219542 2001 QH268 20/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219543 2001 QB293 16/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219544 2001 RA6 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219545 2001 RN27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
219546 2001 RK34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219547 2001 RD44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219548 2001 RA66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219549 2001 RT73 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
219550 2001 RQ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219551 2001 RZ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
219552 2001 RY107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219553 2001 RL115 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
219554 2001 RM123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219555 2001 RA125 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
219556 2001 RM127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219557 2001 RL132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219558 2001 RE142 15/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
219559 2001 RK154 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219560 2001 SX 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
219561 2001 SC26 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219562 2001 SO28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219563 2001 SX31 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219564 2001 SU90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219565 2001 SZ95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219566 2001 SN101 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
219567 2001 SB115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
219568 2001 SY117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219569 2001 SR126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219570 2001 ST129 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
219571 2001 SU132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219572 2001 SF142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219573 2001 SP146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219574 2001 SH159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219575 2001 SC219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219576 2001 SJ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219577 2001 ST221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219578 2001 SQ234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219579 2001 SK244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219580 2001 SE252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219581 2001 SN253 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219582 2001 SK304 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
219583 2001 SM311 19/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219584 2001 SS317 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
219585 2001 SB328 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
219586 2001 SL337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219587 2001 TH3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219588 2001 TJ8 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219589 2001 TA18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
219590 2001 TQ18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
219591 2001 TB22 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219592 2001 TS31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219593 2001 TN34 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219594 2001 TC35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219595 2001 TR39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219596 2001 TE40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219597 2001 TJ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219598 2001 TF49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
219599 2001 TL55 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219600 2001 TO57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219601 2001 TK64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219602 2001 TU81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219603 2001 TO84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219604 2001 TB85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219605 2001 TD85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219606 2001 TN91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219607 2001 TT91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219608 2001 TO94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219609 2001 TD95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219610 2001 TN96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219611 2001 TF101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219612 2001 TX107 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
219613 2001 TC108 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219614 2001 TO113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219615 2001 TH119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219616 2001 TM119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219617 2001 TP119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219618 2001 TY120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219619 2001 TY123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
219620 2001 TM131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
219621 2001 TJ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219622 2001 TP191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219623 2001 TY193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219624 2001 TS201 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219625 2001 TY205 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219626 2001 TW206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
219627 2001 TU210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
219628 2001 TB211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
219629 2001 TC224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219630 2001 TZ235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219631 2001 TX240 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219632 2001 UC11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
219633 2001 UN17 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
219634 2001 UK33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219635 2001 UV33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219636 2001 UD57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219637 2001 UP63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219638 2001 UB65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219639 2001 UF66 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219640 2001 UR70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219641 2001 UQ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219642 2001 UW76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219643 2001 UX76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219644 2001 UW81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219645 2001 UA82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219646 2001 UF101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219647 2001 UE114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219648 2001 UH119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219649 2001 US127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219650 2001 US134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219651 2001 UD160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219652 2001 UB162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219653 2001 UC172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
219654 2001 UR173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
219655 2001 UY213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
219656 2001 UU217 24/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219657 2001 VA2 10/11/2001 Heppenheim Starkenburg Obs. 5,4 km MPC · JPL
219658 2001 VD3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219659 2001 VK6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219660 2001 VC11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219661 2001 VA12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219662 2001 VM12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219663 2001 VZ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219664 2001 VM17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
219665 2001 VG19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219666 2001 VG25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219667 2001 VZ33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219668 2001 VQ37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219669 2001 VJ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219670 2001 VW49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219671 2001 VS50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219672 2001 VB80 09/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
219673 2001 VH88 12/11/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
219674 2001 VV91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219675 2001 VK92 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219676 2001 VY104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219677 2001 VR105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219678 2001 VB117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219679 2001 VA121 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219680 2001 WS14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219681 2001 WH18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219682 2001 WA26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219683 2001 WM32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219684 2001 WO34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219685 2001 WR36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219686 2001 WE37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219687 2001 WV37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219688 2001 WW37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219689 2001 WY38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219690 2001 WD52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219691 2001 WG61 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219692 2001 WT92 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219693 2001 XX1 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219694 2001 XM11 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219695 2001 XO16 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
219696 2001 XW18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219697 2001 XP20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219698 2001 XF21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219699 2001 XS21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219700 2001 XS26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219701 2001 XA30 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219702 2001 XL33 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219703 2001 XB35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219704 2001 XJ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219705 2001 XJ37 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219706 2001 XN43 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219707 2001 XV44 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219708 2001 XJ47 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219709 2001 XX49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219710 2001 XW50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219711 2001 XY50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219712 2001 XQ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219713 2001 XG72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219714 2001 XO74 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219715 2001 XE83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219716 2001 XW83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219717 2001 XH95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219718 2001 XL97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219719 2001 XR105 11/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,7 km MPC · JPL
219720 2001 XV109 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219721 2001 XH113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219722 2001 XU114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219723 2001 XK122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219724 2001 XB126 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219725 2001 XE126 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219726 2001 XD127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219727 2001 XK128 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219728 2001 XA132 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219729 2001 XU138 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219730 2001 XE140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219731 2001 XU145 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219732 2001 XN152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219733 2001 XR153 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219734 2001 XH163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219735 2001 XX170 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219736 2001 XK171 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219737 2001 XM174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219738 2001 XY189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219739 2001 XY190 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219740 2001 XE212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219741 2001 XF224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219742 2001 XQ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219743 2001 XZ233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219744 2001 XW238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219745 2001 XA239 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219746 2001 XQ239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219747 2001 XT247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219748 2001 XZ247 13/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
219749 2001 XN256 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219750 2001 YE 17/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219751 2001 YL8 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219752 2001 YK13 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219753 2001 YN22 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219754 2001 YD26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219755 2001 YR26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219756 2001 YK28 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219757 2001 YQ32 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219758 2001 YW33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219759 2001 YP60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219760 2001 YQ60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219761 2001 YR76 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219762 2001 YJ79 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219763 2001 YH86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219764 2001 YK87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219765 2001 YO91 17/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
219766 2001 YS93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219767 2001 YY96 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219768 2001 YZ108 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219769 2001 YY125 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219770 2001 YZ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219771 2001 YZ135 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219772 2001 YX137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219773 2001 YD138 20/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
219774 2001 YY145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219775 2002 AU2 06/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219776 2002 AX4 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
219777 2002 AY5 04/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219778 2002 AQ8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
219779 2002 AS13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
219780 2002 AF15 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219781 2002 AA25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219782 2002 AB28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
219783 2002 AL28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
219784 2002 AK30 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219785 2002 AK65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219786 2002 AY76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219787 2002 AB83 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219788 2002 AN85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219789 2002 AS85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219790 2002 AD87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219791 2002 AE95 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219792 2002 AZ100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219793 2002 AM101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219794 2002 AD104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219795 2002 AK121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219796 2002 AZ132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219797 2002 AD133 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219798 2002 AW135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219799 2002 AA142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219800 2002 AD146 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219801 2002 AY146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219802 2002 AC150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219803 2002 AX151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219804 2002 AF155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219805 2002 AN157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219806 2002 AZ163 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219807 2002 AO173 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219808 2002 AT180 05/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
219809 2002 AQ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219810 2002 AC187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219811 2002 AF189 10/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
219812 2002 AM193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
219813 2002 AQ197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
219814 2002 BA3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
219815 2002 BX4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
219816 2002 BD23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219817 2002 BK23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219818 2002 BN23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219819 2002 BE24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219820 2002 BD26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219821 2002 BW26 17/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
219822 2002 CB4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219823 2002 CE17 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219824 2002 CH17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219825 2002 CG20 04/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219826 2002 CA28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219827 2002 CQ35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219828 2002 CW36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219829 2002 CR39 07/02/2002 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,3 km MPC · JPL
219830 2002 CB49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
219831 2002 CF56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219832 2002 CB63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219833 2002 CB80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219834 2002 CK80 07/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
219835 2002 CH82 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219836 2002 CW88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219837 2002 CH109 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
219838 2002 CG120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219839 2002 CX120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219840 2002 CJ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219841 2002 CJ136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219842 2002 CY145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219843 2002 CV147 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219844 2002 CQ148 10/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219845 2002 CZ178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219846 2002 CL179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219847 2002 CX198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219848 2002 CO199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219849 2002 CS204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219850 2002 CA205 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219851 2002 CP210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219852 2002 CL212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219853 2002 CU212 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219854 2002 CS219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219855 2002 CE220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219856 2002 CN225 08/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
219857 2002 CB230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
219858 2002 CD232 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219859 2002 CX245 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
219860 2002 CN246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
219861 2002 CP250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
219862 2002 CM251 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
219863 2002 CV252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
219864 2002 CK254 05/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219865 2002 CN254 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
219866 2002 CS266 07/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
219867 2002 CM270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
219868 2002 CV273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219869 2002 CX277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
219870 2002 CB283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219871 2002 CC286 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219872 2002 CY301 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219873 2002 CG307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219874 2002 CU314 13/02/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
219875 2002 DX5 16/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219876 2002 DK7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219877 2002 DD15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219878 2002 EH2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,0 km MPC · JPL
219879 2002 ET4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
219880 2002 EO8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
219881 2002 ES32 11/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
219882 2002 EY36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219883 2002 EB38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
219884 2002 EH49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
219885 2002 EP58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219886 2002 ER58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219887 2002 EZ61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219888 2002 EU64 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219889 2002 EJ66 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219890 2002 EO80 12/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
219891 2002 EK83 13/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219892 2002 EF95 14/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219893 2002 EQ96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
219894 2002 EK108 09/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
219895 2002 EJ109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219896 2002 EW111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219897 2002 ET114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219898 2002 ER118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
219899 2002 EH119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219900 2002 ET125 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219901 2002 EC132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
219902 2002 EG134 13/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
219903 2002 ES135 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
219904 2002 EL136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
219905 2002 ET140 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
219906 2002 ES148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
219907 2002 EL160 15/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
219908 2002 ES161 06/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
219909 2002 FF8 16/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
219910 2002 FX23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219911 2002 FD25 19/03/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
219912 2002 FR41 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
219913 2002 GE1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 4,4 km MPC · JPL
219914 2002 GX7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
219915 2002 GB9 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
219916 2002 GZ13 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219917 2002 GP26 08/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
219918 2002 GZ37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219919 2002 GA57 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219920 2002 GV61 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
219921 2002 GX65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
219922 2002 GH66 08/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
219923 2002 GK71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
219924 2002 GY71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
219925 2002 GB75 09/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219926 2002 GZ76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
219927 2002 GK85 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219928 2002 GC87 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219929 2002 GZ90 08/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
219930 2002 GO94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
219931 2002 GW94 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219932 2002 GS96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219933 2002 GF100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219934 2002 GD109 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219935 2002 GH128 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219936 2002 GS131 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219937 2002 GQ132 12/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
219938 2002 GY138 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219939 2002 GN139 13/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219940 2002 GD144 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219941 2002 GT145 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
219942 2002 GU145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219943 2002 GS148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219944 2002 GZ148 14/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
219945 2002 GN150 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219946 2002 GP158 13/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219947 2002 GC160 14/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
219948 2002 GX164 14/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
219949 2002 GR167 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219950 2002 GA168 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
219951 2002 GF173 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219952 2002 GA174 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219953 2002 GB180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
219954 2002 GL184 05/04/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
219955 2002 HB1 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219956 2002 HM17 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219957 2002 JZ4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
219958 2002 JG16 09/05/2002 Nogales Tenagra II Obs. 17 km MPC · JPL
219959 2002 JC20 06/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219960 2002 JD54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219961 2002 JP60 10/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
219962 2002 JM72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
219963 2002 JO84 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219964 2002 JE85 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
219965 2002 JG85 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219966 2002 JP86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219967 2002 JX93 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
219968 2002 JC95 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219969 2002 JB108 14/05/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
219970 2002 JR116 04/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219971 2002 JC119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
219972 2002 JL119 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219973 2002 JU128 07/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
219974 2002 JM137 09/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
219975 2002 KA11 16/05/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
219976 2002 LD 01/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
219977 2002 LM2 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219978 2002 LC22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219979 2002 LT23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219980 2002 LH37 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219981 2002 LL49 06/06/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
219982 2002 LE50 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219983 2002 LU61 01/06/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
219984 2002 NJ23 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219985 2002 NO34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219986 2002 NY42 15/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219987 2002 NE44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,9 km MPC · JPL
219988 2002 NA46 13/07/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
219989 2002 NK52 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219990 2002 NN64 02/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219991 2002 NC65 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
219992 2002 OO4 18/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
219993 2002 OL13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219994 2002 OJ18 18/07/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
219995 2002 PP12 05/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
219996 2002 PV13 06/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
219997 2002 PL16 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219998 2002 PG23 06/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
219999 2002 PP26 06/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
220000 2002 PQ30 06/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001