Danh sách tiểu hành tinh/470001–471000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470001 2006 KW119 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470002 2006 KW137 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,5 km MPC · JPL
470003 2006 LK3 04/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470004 2006 MJ10 22/06/2006 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
470005 2006 OD21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470006 2006 OG21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
470007 2006 OQ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470008 2006 QP70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470009 2006 QS110 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470010 2006 QV130 20/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
470011 2006 QT141 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470012 2006 QD144 31/08/2006 Marly Naef Obs. 2,8 km MPC · JPL
470013 2006 QU158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470014 2006 QB183 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470015 2006 RO7 12/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
470016 2006 RQ7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470017 2006 RH46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470018 2006 RK46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470019 2006 RS52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470020 2006 RE62 29/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470021 2006 RL63 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470022 2006 RR72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470023 2006 RM73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470024 2006 RK80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470025 2006 RQ80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470026 2006 RD102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470027 2006 RC103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica cubewano ( 293 km MPC · JPL
470028 2006 SB4 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470029 2006 SG4 16/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
470030 2006 SJ7 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470031 2006 SX10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470032 2006 ST13 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
470033 2006 SB16 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470034 2006 SL17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470035 2006 SA33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470036 2006 SB36 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
470037 2006 SB58 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470038 2006 SF62 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470039 2006 SG79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470040 2006 SG95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470041 2006 SC97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470042 2006 SJ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470043 2006 SC111 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
470044 2006 SP128 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470045 2006 SX130 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,5 km MPC · JPL
470046 2006 SL132 16/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
470047 2006 SR165 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
470048 2006 SN169 17/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
470049 2006 SZ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470050 2006 SY181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
470051 2006 SS183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470052 2006 SH186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470053 2006 SP195 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470054 2006 SX203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470055 2006 SJ207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470056 2006 SG209 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470057 2006 SD214 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470058 2006 SX214 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470059 2006 SP217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470060 2006 SL223 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470061 2006 SX228 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470062 2006 SK239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
470063 2006 SH240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470064 2006 ST241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470065 2006 SQ254 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470066 2006 SB257 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470067 2006 SH261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470068 2006 SQ273 27/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
470069 2006 ST278 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470070 2006 SD281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
470071 2006 SZ289 27/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470072 2006 SP297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470073 2006 SM310 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470074 2006 SK314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470075 2006 SS321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470076 2006 SQ327 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470077 2006 SQ331 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470078 2006 SH343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470079 2006 SP354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470080 2006 SU354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470081 2006 SM355 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470082 2006 SY359 18/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
470083 2006 SG369 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 140 km MPC · JPL
470084 2006 SH380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
470085 2006 SL380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
470086 2006 SH383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
470087 2006 SN388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
470088 2006 SZ388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
470089 2006 SU397 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470090 2006 SN402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470091 2006 SC403 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470092 2006 SM406 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470093 2006 SR406 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
470094 2006 TY15 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470095 2006 TU16 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470096 2006 TR19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470097 2006 TF25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470098 2006 TL30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470099 2006 TT33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470100 2006 TU36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470101 2006 TS52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470102 2006 TO53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
470103 2006 TH56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470104 2006 TM56 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470105 2006 TY59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470106 2006 TD68 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
470107 2006 TG81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470108 2006 TU82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470109 2006 TE85 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470110 2006 TQ86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470111 2006 TQ90 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470112 2006 TF103 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470113 2006 TT103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470114 2006 TM109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470115 2006 TH117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
470116 2006 TM119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
470117 2006 TW122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470118 2006 TK125 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470119 2006 TY125 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470120 2006 TB126 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470121 2006 TL129 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470122 2006 TV129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470123 2006 UR2 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
470124 2006 UB7 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470125 2006 UW15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470126 2006 UQ16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470127 2006 UW21 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470128 2006 UE24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470129 2006 UA27 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470130 2006 UN28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470131 2006 UW31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470132 2006 UV33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470133 2006 UX35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470134 2006 UH43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470135 2006 UU44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470136 2006 UB46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
470137 2006 UF51 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
470138 2006 UD53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470139 2006 UH57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470140 2006 UP57 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
470141 2006 UT60 19/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
470142 2006 UT69 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470143 2006 UJ71 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470144 2006 UV72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470145 2006 UE73 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470146 2006 UG74 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470147 2006 UN78 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470148 2006 UK86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470149 2006 UN88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470150 2006 UP89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470151 2006 UP94 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470152 2006 UL96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470153 2006 US97 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
470154 2006 UO99 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470155 2006 UF103 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470156 2006 UV112 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470157 2006 UG114 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
470158 2006 UD116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470159 2006 UG125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470160 2006 UV126 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
470161 2006 UR131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
470162 2006 UU142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470163 2006 UP149 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470164 2006 UQ151 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470165 2006 UE152 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470166 2006 UH153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470167 2006 UP179 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470168 2006 UO194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470169 2006 UK196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470170 2006 UO197 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470171 2006 UG201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470172 2006 UP219 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
470173 2006 UM237 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470174 2006 UH239 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470175 2006 UT241 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470176 2006 UR258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470177 2006 UH277 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470178 2006 UC282 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470179 2006 UA284 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470180 2006 UH332 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470181 2006 UX335 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470182 2006 UC350 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470183 2006 UA359 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470184 2006 UT359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470185 2006 VT7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
470186 2006 VJ12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470187 2006 VY12 13/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470188 2006 VF15 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470189 2006 VM16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470190 2006 VJ23 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470191 2006 VB28 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470192 2006 VW32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470193 2006 VF35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470194 2006 VH42 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470195 2006 VB44 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470196 2006 VV44 02/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
470197 2006 VT48 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470198 2006 VB51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
470199 2006 VZ54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470200 2006 VP55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470201 2006 VF57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470202 2006 VD60 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470203 2006 VF72 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
470204 2006 VV78 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470205 2006 VZ110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470206 2006 VQ112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470207 2006 VK119 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470208 2006 VJ139 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470209 2006 VG143 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
470210 2006 VW170 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470211 2006 VE173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470212 2006 WM19 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470213 2006 WH23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470214 2006 WF29 22/11/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,5 km MPC · JPL
470215 2006 WP29 22/11/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
470216 2006 WL30 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470217 2006 WS31 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470218 2006 WJ32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
470219 2006 WZ39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470220 2006 WD49 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470221 2006 WD85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470222 2006 WG88 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470223 2006 WV97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470224 2006 WA98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470225 2006 WM98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470226 2006 WO100 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
470227 2006 WR100 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
470228 2006 WN105 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470229 2006 WY108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470230 2006 WX119 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470231 2006 WB129 22/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470232 2006 WM130 28/11/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
470233 2006 WO156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470234 2006 WF157 22/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
470235 2006 WK170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470236 2006 WR172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470237 2006 WV172 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470238 2006 WJ192 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470239 2006 WE195 29/11/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
470240 2006 WK202 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470241 2006 XS5 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470242 2006 XD26 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470243 2006 XM37 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470244 2006 XQ44 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470245 2006 XZ62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470246 2006 XE63 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470247 2006 XA71 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470248 2006 XP71 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470249 2006 XX71 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470250 2006 XP72 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470251 2006 YQ 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470252 2006 YJ7 20/12/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
470253 2006 YW30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470254 2006 YW35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470255 2006 YN37 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470256 2006 YP42 23/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470257 2006 YQ54 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470258 2006 YV55 25/12/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
470259 2007 AF7 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470260 2007 AX10 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470261 2007 AP16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470262 2007 AV30 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470263 2007 BJ3 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470264 2007 BL4 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470265 2007 BX7 17/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470266 2007 BM23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470267 2007 BJ38 24/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
470268 2007 BR53 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
470269 2007 BP56 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470270 2007 BL59 16/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
470271 2007 BH61 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470272 2007 BX75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470273 2007 BP76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470274 2007 CL38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470275 2007 CC48 15/01/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
470276 2007 CS52 10/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
470277 2007 CU53 15/02/2007 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
470278 2007 DO5 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470279 2007 DX11 17/01/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
470280 2007 DF14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470281 2007 DB45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470282 2007 DN49 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470283 2007 DJ86 22/02/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
470284 2007 ED82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
470285 2007 EB85 12/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470286 2007 EQ87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
470287 2007 EY91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470288 2007 EW134 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
470289 2007 EM135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470290 2007 EF138 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470291 2007 EX151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470292 2007 EZ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
470293 2007 EF224 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470294 2007 FA38 25/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470295 2007 GK 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470296 2007 GT9 11/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
470297 2007 GW18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470298 2007 GU37 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470299 2007 GH46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470300 2007 GB49 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470301 2007 GU55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470302 2007 HR37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470303 2007 HX46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470304 2007 HW87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470305 2007 JK 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470306 2007 JE17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470307 2007 JB37 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
470308 2007 JH43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 558 km MPC · JPL
470309 2007 JK43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 176 km MPC · JPL
470310 2007 LB15 13/06/2007 Catalina CSS ATE · 470 m MPC · JPL
470311 2007 LF21 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470312 2007 LL31 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470313 2007 MA15 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470314 2007 MU16 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470315 2007 NY4 09/06/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
470316 2007 OC10 22/07/2007 Palomar Palomar Obs. 443 km MPC · JPL
470317 2007 PJ21 19/07/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470318 2007 PM23 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470319 2007 PY43 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470320 2007 PC46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470321 2007 PL47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470322 2007 PC50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470323 2007 PN50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470324 2007 QX3 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,8 km MPC · JPL
470325 2007 QK7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470326 2007 RB5 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,7 km MPC · JPL
470327 2007 RQ7 05/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
470328 2007 RP11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
470329 2007 RB13 02/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
470330 2007 RC29 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470331 2007 RD31 05/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470332 2007 RD33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
470333 2007 RP34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
470334 2007 RS35 05/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470335 2007 RV49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470336 2007 RM50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470337 2007 RB51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470338 2007 RN81 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470339 2007 RY97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470340 2007 RP112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470341 2007 RB119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
470342 2007 RM140 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
470343 2007 RA147 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470344 2007 RV162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470345 2007 RA165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470346 2007 RA166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470347 2007 RM169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470348 2007 RG180 11/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470349 2007 RA188 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
470350 2007 RP223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470351 2007 RX226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470352 2007 RM265 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470353 2007 RA272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470354 2007 RF289 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470355 2007 RU299 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470356 2007 RU311 04/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
470357 2007 RW313 12/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470358 2007 RA326 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470359 2007 SG4 18/09/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
470360 2007 SL11 11/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
470361 2007 SV21 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470362 2007 SL22 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470363 2007 SR23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
470364 2007 TF11 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
470365 2007 TM53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470366 2007 TB57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470367 2007 TQ68 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470368 2007 TC69 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470369 2007 TN88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470370 2007 TD111 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470371 2007 TV116 09/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
470372 2007 TU125 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470373 2007 TO133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470374 2007 TL145 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
470375 2007 TS166 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
470376 2007 TG176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470377 2007 TR178 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470378 2007 TX225 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470379 2007 TJ238 10/10/2007 Charleston ARO 2,1 km MPC · JPL
470380 2007 TU258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470381 2007 TA290 12/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470382 2007 TO300 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470383 2007 TM313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470384 2007 TF318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470385 2007 TW322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470386 2007 TD328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470387 2007 TO332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470388 2007 TP333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470389 2007 TU346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470390 2007 TX377 12/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470391 2007 TW380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470392 2007 TV389 15/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470393 2007 TT390 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470394 2007 TB399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470395 2007 TK420 09/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
470396 2007 TY437 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470397 2007 TD447 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470398 2007 UN20 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470399 2007 UG24 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470400 2007 UY34 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470401 2007 UD41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470402 2007 UJ47 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470403 2007 UV71 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470404 2007 UD79 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470405 2007 UT81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470406 2007 UN91 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470407 2007 UZ96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470408 2007 UH101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470409 2007 UK101 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470410 2007 UT127 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
470411 2007 UH133 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470412 2007 UR137 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470413 2007 VG24 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470414 2007 VS32 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470415 2007 VJ54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470416 2007 VA91 02/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
470417 2007 VM92 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
470418 2007 VK95 08/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
470419 2007 VJ152 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470420 2007 VO162 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470421 2007 VK169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470422 2007 VP173 02/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470423 2007 VN185 07/11/2007 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
470424 2007 VN212 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470425 2007 VX240 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
470426 2007 VN242 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
470427 2007 VP242 09/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
470428 2007 VW258 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470429 2007 VU272 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470430 2007 VH295 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 24 km MPC · JPL
470431 2007 VY320 02/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470432 2007 VC322 09/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470433 2007 VY324 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
470434 2007 VT329 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
470435 2007 VV332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470436 2007 VU333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470437 2007 WG13 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470438 2007 WA22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470439 2007 WF29 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470440 2007 WY45 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470441 2007 XE29 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470442 2007 XJ44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470443 2007 XV50 13/12/2007 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 584 km MPC · JPL
470444 2007 YD11 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470445 2007 YF16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470446 2007 YA21 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470447 2007 YP21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470448 2007 YA25 18/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470449 2007 YY32 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470450 2007 YM36 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470451 2007 YQ36 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470452 2007 YP38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
470453 2007 YA39 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470454 2007 YX47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470455 2007 YE58 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470456 2007 YA63 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470457 2007 YH67 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470458 2007 YV68 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470459 2007 YU74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470460 2008 AJ3 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
470461 2008 AN15 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470462 2008 AT26 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470463 2008 AZ26 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470464 2008 AZ35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
470465 2008 AV48 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470466 2008 AL56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470467 2008 AE67 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470468 2008 AN68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
470469 2008 AJ72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470470 2008 AC73 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470471 2008 AP79 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
470472 2008 AY88 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470473 2008 AB97 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470474 2008 AD101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470475 2008 AB103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470476 2008 AS110 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470477 2008 AS115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470478 2008 AE129 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470479 2008 AM134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470480 2008 AM135 11/01/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
470481 2008 BN4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470482 2008 BZ7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470483 2008 BE13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
470484 2008 BM19 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470485 2008 BA21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470486 2008 BV26 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470487 2008 BG27 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470488 2008 BC44 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470489 2008 BD45 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470490 2008 BE50 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470491 2008 BG50 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
470492 2008 BZ52 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470493 2008 BJ53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
470494 2008 CC26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470495 2008 CF33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470496 2008 CS34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470497 2008 CS37 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470498 2008 CS55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470499 2008 CV58 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
470500 2008 CF61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470501 2008 CS64 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470502 2008 CU68 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
470503 2008 CX71 12/01/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470504 2008 CZ89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470505 2008 CL90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470506 2008 CS94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470507 2008 CW94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470508 2008 CE99 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
470509 2008 CL101 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470510 2008 CJ116 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
470511 2008 CJ125 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470512 2008 CS128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470513 2008 CV129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470514 2008 CK132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470515 2008 CX134 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470516 2008 CQ138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470517 2008 CE146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470518 2008 CR148 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470519 2008 CU151 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
470520 2008 CM154 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470521 2008 CC161 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470522 2008 CM187 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
470523 2008 CS190 11/02/2008 Palomar Palomar Obs. 280 km MPC · JPL
470524 2008 CW193 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470525 2008 CQ198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470526 2008 CN205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470527 2008 CT210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470528 2008 CQ212 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470529 2008 CQ215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470530 2008 DC7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470531 2008 DE7 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470532 2008 DU20 03/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
470533 2008 DF23 11/01/2008 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
470534 2008 DV27 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470535 2008 DY30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
470536 2008 DM34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470537 2008 DO39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470538 2008 DT48 10/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
470539 2008 DP54 27/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
470540 2008 DH55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
470541 2008 EP10 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470542 2008 EZ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470543 2008 EG40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
470544 2008 EU41 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470545 2008 EW75 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
470546 2008 EY77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470547 2008 EG84 10/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 650 m MPC · JPL
470548 2008 EC87 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470549 2008 EW108 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470550 2008 EV109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
470551 2008 EZ139 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
470552 2008 EA165 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470553 2008 EB165 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470554 2008 FC2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470555 2008 FO10 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
470556 2008 FV11 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470557 2008 FF23 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470558 2008 FN44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470559 2008 FZ54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
470560 2008 FC67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470561 2008 FT105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
470562 2008 FH106 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470563 2008 FR130 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470564 2008 GC8 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470565 2008 GX16 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470566 2008 GZ61 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470567 2008 GQ67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470568 2008 GC96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470569 2008 GF103 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470570 2008 GB119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470571 2008 GM128 30/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470572 2008 GR128 06/03/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
470573 2008 GU130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470574 2008 GD146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470575 2008 GH146 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470576 2008 HM5 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470577 2008 HW17 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470578 2008 HD28 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
470579 2008 HF33 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
470580 2008 HZ34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470581 2008 HC55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470582 2008 JP3 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470583 2008 JJ11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470584 2008 JG13 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470585 2008 JQ14 05/05/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
470586 2008 JP23 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470587 2008 JJ25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470588 2008 JH33 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470589 2008 JO36 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470590 2008 KC8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
470591 2008 KW26 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470592 2008 KN37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470593 2008 LP17 06/06/2008 Palomar Palomar Obs. 255 km MPC · JPL
470594 2008 MN1 29/06/2008 Siding Spring SSS 320 m MPC · JPL
470595 2008 NM3 13/07/2008 Eskridge G. Hug 840 m MPC · JPL
470596 2008 NW4 07/07/2008 Palomar Palomar Obs. cubewano ( 369 km MPC · JPL
470597 2008 OW2 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470598 2008 OR13 31/07/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
470599 2008 OG19 30/07/2008 Palomar Palomar Obs. 509 km MPC · JPL
470600 Calogero 2008 PA7 06/08/2008 Vicques M. Ory 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470601 2008 QB15 26/08/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
470602 2008 QM16 24/08/2008 La Cañada J. Lacruz 980 m MPC · JPL
470603 2008 QF23 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
470604 2008 QB38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470605 2008 QF43 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
470606 2008 QU45 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470607 2008 RG8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470608 2008 RB28 01/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
470609 2008 RO47 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470610 2008 RQ52 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470611 2008 RL64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470612 2008 RQ99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470613 2008 RH100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470614 2008 RW107 09/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470615 2008 RW109 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470616 2008 RT115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
470617 2008 RJ118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470618 2008 RJ120 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470619 2008 RE128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470620 2008 RW129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
470621 2008 RK130 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470622 2008 RC132 06/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
470623 2008 RT145 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470624 2008 SF27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
470625 2008 SL29 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470626 2008 SP30 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470627 2008 SD32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470628 2008 SH32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470629 2008 SH39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470630 2008 SM42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470631 2008 SZ46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470632 2008 SS47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470633 2008 SH55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
470634 2008 SK57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
470635 2008 SC70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470636 2008 SM74 23/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
470637 2008 ST81 09/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470638 2008 SA86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470639 2008 SF100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470640 2008 SJ101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470641 2008 SP102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470642 2008 SK103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470643 2008 SC109 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
470644 2008 SJ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470645 2008 SZ114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470646 2008 SB117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470647 2008 SY117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470648 2008 SC118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
470649 2008 SS118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470650 2008 SM124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470651 2008 SD128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470652 2008 SU129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470653 2008 SM130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470654 2008 SD131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470655 2008 SQ139 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470656 2008 SV140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470657 2008 SC150 29/09/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
470658 2008 SJ160 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470659 2008 SM165 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470660 2008 SR167 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470661 2008 SD173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470662 2008 SD175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470663 2008 SY175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470664 2008 SW181 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470665 2008 SH190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
470666 2008 SG192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470667 2008 SW194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470668 2008 SB195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470669 2008 SL199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470670 2008 SP200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470671 2008 SL203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470672 2008 SX205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470673 2008 SM209 28/09/2008 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
470674 2008 SV220 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
470675 2008 SB234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470676 2008 SQ235 28/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
470677 2008 SD246 30/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470678 2008 SS251 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
470679 2008 SE267 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
470680 2008 SB268 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470681 2008 SQ270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470682 2008 ST276 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470683 2008 SK284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470684 2008 SD286 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470685 2008 ST287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
470686 2008 SA288 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
470687 2008 SA290 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470688 2008 ST297 22/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470689 2008 TS17 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
470690 2008 TW18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470691 2008 TC27 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470692 2008 TC32 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470693 2008 TE40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470694 2008 TN46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470695 2008 TR55 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470696 2008 TY57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470697 2008 TS61 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470698 2008 TZ61 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
470699 2008 TZ62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470700 2008 TZ64 02/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470701 2008 TM65 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470702 2008 TN79 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470703 2008 TC92 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
470704 2008 TG112 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
470705 2008 TK124 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470706 2008 TO137 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470707 2008 TU138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470708 2008 TM157 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470709 2008 TU164 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470710 2008 TQ170 09/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
470711 2008 TJ173 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
470712 2008 TC177 09/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
470713 2008 TA189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470714 2008 TX189 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
470715 2008 UE2 22/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 820 m MPC · JPL
470716 2008 UX2 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470717 2008 UE3 29/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470718 2008 UZ9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470719 2008 UZ17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470720 2008 UH34 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470721 2008 UT36 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470722 2008 UK37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470723 2008 UD39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470724 2008 UF39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470725 2008 UB43 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470726 2008 UK47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470727 2008 UQ55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470728 2008 UR65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470729 2008 UM66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
470730 2008 UC67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470731 2008 UN70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470732 2008 UK73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470733 2008 UU76 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470734 2008 UD78 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470735 2008 UA79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
470736 2008 UA93 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
470737 2008 UA98 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
470738 2008 UV108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470739 2008 UC109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470740 2008 UL110 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470741 2008 UP113 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
470742 2008 UJ117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470743 2008 UK120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470744 2008 UN120 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470745 2008 UB124 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470746 2008 UH127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470747 2008 UW128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470748 2008 UM129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470749 2008 UP131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470750 2008 UX131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
470751 2008 UB140 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470752 2008 UK141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470753 2008 UN143 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470754 2008 UK147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
470755 2008 UF152 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470756 2008 UZ157 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470757 2008 UD164 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470758 2008 UC168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470759 2008 UE169 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
470760 2008 UL169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470761 2008 UX195 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
470762 2008 US198 29/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
470763 2008 UZ202 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
470764 2008 UN203 10/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470765 2008 UP203 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
470766 2008 UG209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470767 2008 US221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470768 2008 UU231 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470769 2008 UK240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470770 2008 UR244 08/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
470771 2008 UV244 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470772 2008 UZ248 30/09/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
470773 2008 UV250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
470774 2008 UJ255 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470775 2008 UJ257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
470776 2008 UU258 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470777 2008 UA262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470778 2008 UU263 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470779 2008 UO266 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
470780 2008 UC273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470781 2008 UT276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
470782 2008 UE287 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470783 2008 UD289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470784 2008 UX297 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470785 2008 UX299 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470786 2008 UN301 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
470787 2008 US302 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470788 2008 UR313 30/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470789 2008 UT315 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470790 2008 UO322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470791 2008 UP324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470792 2008 UD343 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470793 2008 UE343 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470794 2008 UY347 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470795 2008 UU350 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470796 2008 UR357 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
470797 2008 UV359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470798 2008 UJ361 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470799 2008 UV365 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470800 2008 UW369 31/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470801 2008 VG1 05/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
470802 2008 VS1 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470803 2008 VA2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470804 2008 VJ2 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470805 2008 VY2 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470806 2008 VZ2 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470807 2008 VC5 06/11/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
470808 2008 VF14 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
470809 2008 VE16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
470810 2008 VR18 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470811 2008 VE38 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
470812 2008 VK45 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470813 2008 VW49 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470814 2008 VV64 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
470815 2008 VM67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470816 2008 VF73 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
470817 2008 WD7 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470818 2008 WV12 18/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
470819 2008 WN23 18/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
470820 2008 WN34 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
470821 2008 WT44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470822 2008 WP59 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
470823 2008 WQ59 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470824 2008 WB64 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
470825 2008 WF65 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470826 2008 WA68 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470827 2008 WC69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470828 2008 WO69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470829 2008 WY74 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470830 2008 WB83 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470831 2008 WO94 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470832 2008 WW107 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470833 2008 WO108 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
470834 2008 WR109 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470835 2008 WA115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470836 2008 WT115 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470837 2008 WF136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470838 2008 XN1 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
470839 2008 XV5 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
470840 2008 XA11 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
470841 2008 XJ13 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
470842 2008 XM21 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470843 2008 XD33 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470844 2008 XZ51 04/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
470845 2008 XE54 01/12/2008 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
470846 2008 XB55 06/12/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
470847 2008 YY9 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470848 2008 YH12 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470849 2008 YS18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470850 2008 YH40 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
470851 2008 YO42 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470852 2008 YY47 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
470853 2008 YX49 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
470854 2008 YX52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470855 2008 YW53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470856 2008 YX53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470857 2008 YM73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470858 2008 YE96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
470859 2008 YV106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
470860 2008 YT107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470861 2008 YH114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470862 2008 YW142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470863 2008 YX144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470864 2008 YV148 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
470865 2008 YK156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
470866 2008 YK158 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,2 km MPC · JPL
470867 2008 YU158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
470868 2008 YX166 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
470869 2009 AT13 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470870 2009 AG24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470871 2009 AO27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
470872 2009 AY32 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470873 2009 AR43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470874 2009 AQ46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
470875 2009 BX11 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470876 2009 BG28 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
470877 2009 BP28 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470878 2009 BK30 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470879 2009 BP36 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470880 2009 BC45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470881 2009 BG45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470882 2009 BE46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
470883 2009 BT50 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470884 2009 BC55 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470885 2009 BR57 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
470886 2009 BS68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470887 2009 BS89 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470888 2009 BV120 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
470889 2009 BN138 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470890 2009 BE143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470891 2009 BX165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
470892 2009 BH166 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470893 2009 BQ175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
470894 2009 BT187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
470895 2009 BL189 18/01/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
470896 2009 CR11 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470897 2009 CO16 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
470898 2009 CM23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
470899 2009 CH36 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470900 2009 CA42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
470901 2009 CF47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
470902 2009 CD49 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
470903 2009 CH49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470904 2009 CV52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470905 2009 CX57 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
470906 2009 CQ58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470907 2009 CQ60 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470908 2009 DB44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
470909 2009 DK46 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
470910 2009 DH48 27/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
470911 2009 DF52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470912 2009 DH72 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
470913 2009 DK78 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470914 2009 DN80 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
470915 2009 DT88 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470916 2009 DE92 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470917 2009 DN97 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470918 2009 DA101 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470919 2009 DD102 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
470920 2009 DG105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470921 2009 DG130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
470922 2009 DQ132 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
470923 2009 EE5 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
470924 2009 EY24 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470925 2009 EO28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
470926 2009 EF31 03/03/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
470927 2009 FZ 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
470928 2009 FM2 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
470929 2009 FR13 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470930 2009 FP26 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470931 2009 FZ41 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
470932 2009 FN50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
470933 2009 FY67 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
470934 2009 HS4 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
470935 2009 HA7 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
470936 2009 HJ12 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
470937 2009 HY37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
470938 2009 HH63 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
470939 2009 HA64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
470940 2009 HE71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470941 2009 HO92 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470942 2009 HV98 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470943 2009 HY100 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
470944 2009 HA103 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,8 km MPC · JPL
470945 2009 HN106 26/04/2009 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
470946 2009 HS106 21/04/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
470947 2009 KE12 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470948 2009 KW12 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
470949 2009 KD30 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
470950 2009 KO37 27/04/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
470951 2009 LS 12/06/2009 Catalina CSS APO 890 m MPC · JPL
470952 2009 OM10 01/07/2009 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
470953 2009 OT10 27/07/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
470954 2009 PQ5 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470955 2009 PQ17 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470956 2009 PC20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470957 2009 PL20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470958 2009 QP1 16/08/2009 Tzec Maun F. Tozzi 820 m MPC · JPL
470959 2009 QM12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470960 2009 QU13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470961 2009 QG15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470962 2009 QZ24 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
470963 2009 QB25 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470964 2009 QU33 27/08/2009 Plana F. Fratev 650 m MPC · JPL
470965 2009 QL40 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
470966 2009 QQ49 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
470967 2009 RF16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
470968 2009 RE29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470969 2009 RJ33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
470970 2009 RE35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470971 2009 RR41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470972 2009 RJ48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
470973 2009 RL48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470974 2009 RS65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
470975 2009 SC15 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 190 m MPC · JPL
470976 2009 SU17 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
470977 2009 SJ22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
470978 2009 SD29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470979 2009 SG56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470980 2009 SN56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470981 2009 SM57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
470982 2009 SS57 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
470983 2009 ST58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470984 2009 SV58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
470985 2009 SL59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
470986 2009 SS71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
470987 2009 SV82 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
470988 2009 SG99 22/09/2009 Dauban F. Kugel 630 m MPC · JPL
470989 2009 SW103 25/09/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 860 m MPC · JPL
470990 2009 SU108 18/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
470991 2009 SH126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
470992 2009 SB128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
470993 2009 SE129 28/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
470994 2009 SY129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
470995 2009 SK130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
470996 2009 SW137 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
470997 2009 SK139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
470998 2009 SX142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
470999 2009 SU147 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
471000 2009 SE164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s  • 473.000s  • 474.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001