Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/242001–243000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242001 2002 OA15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242002 2002 PX1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
242003 2002 PZ19 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242004 2002 PW37 05/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
242005 2002 PS70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242006 2002 PM72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242007 2002 PP73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242008 2002 PY81 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
242009 2002 PO87 13/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
242010 2002 PN91 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242011 2002 PP93 14/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242012 2002 PV110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
242013 2002 PJ116 14/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
242014 2002 PW139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242015 2002 PJ160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
242016 2002 PZ160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
242017 2002 PF185 07/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
242018 2002 QK 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242019 2002 QD1 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242020 2002 QW9 20/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242021 2002 QD14 26/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242022 2002 QH16 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242023 2002 QH33 29/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242024 2002 QB50 29/08/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
242025 2002 QP53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,0 km MPC · JPL
242026 2002 QG60 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242027 2002 QX64 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
242028 2002 QY68 17/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242029 2002 QM75 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242030 2002 QG81 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242031 2002 QB94 18/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242032 2002 QH120 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242033 2002 QF123 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
242034 2002 QK124 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242035 2002 QV135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
242036 2002 RZ32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242037 2002 RJ33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242038 2002 RZ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
242039 2002 RC61 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
242040 2002 RF71 04/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242041 2002 RH99 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242042 2002 RK114 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242043 2002 RA122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
242044 2002 RH132 11/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242045 2002 RJ135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
242046 2002 RX139 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242047 2002 RD140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242048 2002 RF143 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
242049 2002 RR144 11/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242050 2002 RZ203 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242051 2002 RF222 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
242052 2002 RE229 14/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
242053 2002 RV244 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242054 2002 RJ248 14/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242055 2002 RO255 03/09/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
242056 2002 RX260 10/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242057 2002 SB3 27/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242058 2002 SS19 27/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242059 2002 ST30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
242060 2002 SR31 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
242061 2002 SO73 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
242062 2002 TE3 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
242063 2002 TN17 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242064 2002 TF44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
242065 2002 TQ50 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
242066 2002 TS55 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
242067 2002 TF70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
242068 2002 TY78 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
242069 2002 TE91 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
242070 2002 TP130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
242071 2002 TR135 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242072 2002 TM136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
242073 2002 TD164 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242074 2002 TN171 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242075 2002 TD176 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
242076 2002 TG179 13/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
242077 2002 TE187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242078 2002 TH191 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
242079 2002 TK191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
242080 2002 TW192 03/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242081 2002 TG212 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
242082 2002 TV216 06/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242083 2002 TT221 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242084 2002 TQ226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
242085 2002 TT236 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
242086 2002 TY277 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242087 2002 TQ279 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242088 2002 TG290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242089 2002 TC293 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242090 2002 TH295 13/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242091 2002 TW298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242092 2002 TK300 15/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242093 2002 TP356 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
242094 2002 TW359 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
242095 2002 TN376 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
242096 2002 UB9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242097 2002 US16 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
242098 2002 UE23 30/10/2002 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
242099 2002 UZ26 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
242100 2002 UR34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242101 2002 US35 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242102 2002 UZ40 31/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242103 2002 UL57 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
242104 2002 VR12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
242105 2002 VN13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242106 2002 VJ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
242107 2002 VJ39 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242108 2002 VO40 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
242109 2002 VL69 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242110 2002 VW70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242111 2002 VU75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
242112 2002 VO89 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242113 2002 VN95 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
242114 2002 VO105 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242115 2002 VV112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242116 2002 VH129 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242117 2002 VW135 07/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
242118 2002 VG140 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
242119 2002 VH143 05/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242120 2002 VR144 04/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242121 2002 WZ3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242122 2002 WR12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
242123 2002 WL17 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242124 2002 WD18 30/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242125 2002 WL18 30/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242126 2002 XX10 03/12/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242127 2002 XK19 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242128 2002 XA42 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
242129 2002 XN45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242130 2002 XM49 10/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242131 2002 XM66 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242132 2002 XO71 10/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
242133 2002 YG8 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
242134 2002 YA23 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242135 2003 AQ4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,9 km MPC · JPL
242136 2003 AX20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242137 2003 AO23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242138 2003 AU31 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242139 2003 AW56 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
242140 2003 AP66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
242141 2003 AY93 15/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242142 2003 AG94 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242143 2003 BX 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
242144 2003 BS26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
242145 2003 BX59 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
242146 2003 BM83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
242147 2003 BH84 25/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl APO 1,7 km MPC · JPL
242148 2003 CR4 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
242149 2003 CP5 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
242150 2003 CW9 02/02/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242151 2003 CF15 04/02/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242152 2003 DR1 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242153 2003 DH10 23/02/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,6 km MPC · JPL
242154 2003 EA27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242155 2003 EV38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
242156 2003 EA41 08/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242157 2003 FV 20/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
242158 2003 FZ8 31/03/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
242159 2003 FK28 24/03/2003 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
242160 2003 FO36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
242161 2003 FO42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242162 2003 FD88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242163 2003 FB94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
242164 2003 FF98 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242165 2003 FJ102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242166 2003 FJ103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242167 2003 FA107 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
242168 2003 GY10 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242169 2003 GD17 05/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242170 2003 GD49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242171 2003 GG51 08/04/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
242172 2003 GH53 12/04/2003 Uccle T. Pauwels 1,2 km MPC · JPL
242173 2003 GT55 07/04/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
242174 2003 HK2 25/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
242175 2003 HY14 26/04/2003 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
242176 2003 HX19 26/04/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
242177 2003 HN24 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
242178 2003 HV31 28/04/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
242179 2003 HB46 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
242180 2003 HO46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242181 2003 HS47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242182 2003 HQ52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242183 2003 HJ54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
242184 2003 HY54 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
242185 2003 JV1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242186 2003 KO9 25/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
242187 2003 KR18 30/05/2003 Socorro LINEAR AMO 610 m MPC · JPL
242188 2003 MO2 25/06/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
242189 2003 MM5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
242190 2003 MB13 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
242191 2003 NZ6 09/07/2003 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
242192 2003 NU12 01/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242193 2003 OU1 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
242194 2003 OS19 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
242195 2003 PC6 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242196 2003 PT9 01/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242197 2003 PJ11 04/08/2003 Needville J. Dellinger 3,6 km MPC · JPL
242198 2003 QJ12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242199 2003 QF16 20/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242200 2003 QA19 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242201 2003 QC19 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242202 2003 QE20 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
242203 2003 QA25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
242204 2003 QC27 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
242205 2003 QX31 21/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
242206 2003 QS36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
242207 2003 QS39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
242208 2003 QY65 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242209 2003 QH71 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242210 2003 QT78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242211 2003 QB90 26/08/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
242212 2003 QZ105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
242213 2003 QJ114 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
242214 2003 RS4 03/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242215 2003 RA10 05/09/2003 Essen T. Payer 1,4 km MPC · JPL
242216 2003 RN10 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 2,7 km MPC · JPL
242217 2003 RJ13 15/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242218 2003 RS16 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
242219 2003 RZ22 15/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
242220 2003 RM24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
242221 2003 SL3 16/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242222 2003 SQ14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242223 2003 SR24 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242224 2003 SV45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
242225 2003 SE51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242226 2003 SY75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242227 2003 SC77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242228 2003 SN80 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
242229 2003 SW87 17/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
242230 2003 SZ96 19/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242231 2003 SA103 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
242232 2003 SJ118 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242233 2003 SV119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
242234 2003 SL129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
242235 2003 SM129 20/09/2003 Kleť Kleť Obs. 4,1 km MPC · JPL
242236 2003 SE140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
242237 2003 SW148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242238 2003 SW157 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242239 2003 SE165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
242240 2003 SA174 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
242241 2003 SG179 19/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242242 2003 SK180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242243 2003 SB207 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242244 2003 SW217 28/09/2003 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
242245 2003 SJ220 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242246 2003 SN222 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
242247 2003 SC226 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
242248 2003 ST233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242249 2003 SV244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
242250 2003 SP248 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
242251 2003 SU252 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
242252 2003 SQ258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
242253 2003 SD261 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242254 2003 SC269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 6,5 km MPC · JPL
242255 2003 SF270 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
242256 2003 SC282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242257 2003 SU283 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242258 2003 SY296 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242259 2003 SS298 18/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
242260 2003 SE301 17/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242261 2003 SM312 16/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
242262 2003 SY321 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242263 2003 SN322 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242264 2003 SY327 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
242265 2003 SO332 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
242266 2003 SD389 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
242267 2003 TF3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242268 2003 TJ38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242269 2003 TN51 05/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242270 2003 TJ55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242271 2003 UT13 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
242272 2003 UE38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242273 2003 US42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
242274 2003 UA53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242275 2003 UH53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242276 2003 UW63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
242277 2003 UZ67 16/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242278 2003 UN82 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242279 2003 UK90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242280 2003 UC100 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242281 2003 UD100 19/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242282 2003 UT126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242283 2003 UO127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242284 2003 US133 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
242285 2003 UJ141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
242286 2003 US148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
242287 2003 UW155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242288 2003 UY157 20/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
242289 2003 UA174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
242290 2003 UK189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
242291 2003 UA198 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242292 2003 UU218 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
242293 2003 UY280 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242294 2003 UV289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
242295 2003 UP294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242296 2003 UH299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242297 2003 US345 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
242298 2003 UT348 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
242299 2003 UU371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
242300 2003 WG22 19/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242301 2003 WD27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242302 2003 WV29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242303 2003 WM58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242304 2003 WL70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
242305 2003 WR72 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
242306 2003 WR78 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242307 2003 WC80 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242308 2003 WA89 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
242309 2003 WG90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
242310 2003 WN97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242311 2003 WX103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
242312 2003 WU104 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
242313 2003 WF116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242314 2003 WF125 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
242315 2003 WR125 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
242316 2003 WH141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
242317 2003 WW141 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
242318 2003 WR153 28/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
242319 2003 WA167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242320 2003 WH168 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242321 2003 WB170 20/11/2003 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
242322 2003 WO172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242323 2003 YE12 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242324 2003 YY12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
242325 2003 YF23 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
242326 2003 YQ27 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242327 2003 YD32 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
242328 2003 YH32 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242329 2003 YL33 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
242330 2003 YP33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242331 2003 YS56 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242332 2003 YJ62 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242333 2003 YA70 21/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
242334 2003 YP73 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242335 2003 YB74 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242336 2003 YN103 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242337 2003 YB106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242338 2003 YS114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
242339 2003 YX115 27/12/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242340 2003 YV128 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242341 2003 YN139 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242342 2003 YL159 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242343 2003 YU164 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242344 2004 AW8 14/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242345 2004 AB10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242346 2004 BH2 16/01/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242347 2004 BO2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242348 2004 BU21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242349 2004 BB33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242350 2004 BM38 20/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242351 2004 BB66 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242352 2004 BJ72 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
242353 2004 BL83 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
242354 2004 BP86 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242355 2004 BQ86 28/01/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242356 2004 BK88 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242357 2004 BA99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242358 2004 BR103 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
242359 2004 BV144 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
242360 2004 BV145 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242361 2004 BZ149 17/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242362 2004 BR150 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
242363 2004 CP14 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242364 2004 CX26 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242365 2004 CM27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
242366 2004 CP29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242367 2004 CK32 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242368 2004 CN36 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242369 2004 CC60 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
242370 2004 CM74 11/02/2004 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
242371 2004 CO82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
242372 2004 CV93 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
242373 2004 CC103 12/02/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
242374 2004 CV107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242375 2004 CF120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242376 2004 DT30 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242377 2004 DY35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
242378 2004 DL40 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242379 2004 DP49 20/02/2004 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
242380 2004 DL58 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
242381 2004 DP58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242382 2004 DG60 26/02/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
242383 2004 EX1 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242384 2004 EN16 12/03/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
242385 2004 EM25 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242386 2004 EK34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242387 2004 EY56 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
242388 2004 ER65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242389 2004 EA94 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
242390 2004 EZ102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242391 2004 EY107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242392 2004 FA9 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242393 2004 FO18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 4,9 km MPC · JPL
242394 2004 FA40 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242395 2004 FU43 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242396 2004 FN45 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
242397 2004 FD46 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242398 2004 FP85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242399 2004 FZ86 19/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242400 2004 FR104 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242401 2004 FV104 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242402 2004 FC108 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242403 2004 FU112 26/03/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242404 2004 FP122 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242405 2004 FY136 28/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242406 2004 FT147 16/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242407 2004 FJ148 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
242408 2004 FY156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
242409 2004 GX5 12/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
242410 2004 GB12 12/04/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
242411 2004 GA13 11/04/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242412 2004 GM13 13/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242413 2004 GH15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242414 2004 GJ28 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242415 2004 GX28 14/04/2004 Goodricke-Pigott V. Reddy 4,3 km MPC · JPL
242416 2004 GW33 12/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
242417 2004 GY41 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
242418 2004 GV73 11/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
242419 2004 HJ19 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242420 2004 HJ25 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
242421 2004 HB38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242422 2004 HW60 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242423 2004 HH66 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242424 2004 JO42 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
242425 2004 LC16 12/06/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
242426 2004 LY25 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242427 2004 NW11 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242428 2004 NP19 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
242429 2004 NV20 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
242430 2004 NW20 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242431 2004 NT26 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
242432 2004 NE28 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242433 2004 NF28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242434 2004 NK29 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242435 2004 ND30 15/07/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
242436 2004 OA2 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242437 2004 OX4 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242438 2004 PQ9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 6,0 km MPC · JPL
242439 2004 PO40 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242440 2004 PB47 08/08/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242441 2004 PW47 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242442 2004 PL58 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
242443 2004 PR60 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242444 2004 PR67 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242445 2004 PP95 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
242446 2004 PK96 11/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 4,0 km MPC · JPL
242447 2004 PG106 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
242448 2004 PR114 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242449 2004 QA1 16/08/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242450 2004 QY2 20/08/2004 Siding Spring SSS APO 2,9 km MPC · JPL
242451 2004 QS14 21/08/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
242452 2004 QB27 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242453 2004 RH1 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242454 2004 RM32 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
242455 2004 RV35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242456 2004 RX62 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242457 2004 RC141 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242458 2004 RM158 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242459 2004 RU184 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
242460 2004 RD196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242461 2004 RD201 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242462 2004 RY232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
242463 2004 RN235 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242464 2004 RB236 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
242465 2004 RC238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242466 2004 RS321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242467 2004 RP345 04/09/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242468 2004 SA3 17/09/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
242469 2004 SN45 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242470 2004 SZ45 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242471 2004 SB53 22/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
242472 2004 SO60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
242473 2004 TG27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242474 2004 TT32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
242475 2004 TL41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242476 2004 TT42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
242477 2004 TH49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
242478 2004 TZ57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
242479 Marijampole 2004 TF115 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
242480 2004 TZ157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242481 2004 TW220 07/10/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
242482 2004 TE288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
242483 2004 TF308 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242484 2004 TU323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242485 2004 TB342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242486 2004 UY7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
242487 2004 VV8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242488 2004 VJ24 07/11/2004 Antares ARO 2,4 km MPC · JPL
242489 2004 VX25 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
242490 2004 VU57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242491 2004 VS65 14/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,1 km MPC · JPL
242492 Fantomas 2004 VU65 10/11/2004 Nogales M. Ory 2,3 km MPC · JPL
242493 2004 WO12 22/11/2004 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
242494 2004 XH4 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
242495 2004 XN10 02/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
242496 2004 XP13 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242497 2004 XL20 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242498 2004 XG25 09/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
242499 2004 XS26 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242500 2004 XK32 10/12/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242501 2004 XS38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242502 2004 XA50 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242503 2004 XS69 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242504 2004 XO80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
242505 2004 XS84 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,6 km MPC · JPL
242506 2004 XV85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242507 2004 XY98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242508 2004 XJ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242509 2004 XE125 11/12/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242510 2004 XQ164 15/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
242511 2004 XO191 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
242512 2004 YP14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242513 2004 YM19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
242514 2004 YY28 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242515 2004 YS32 31/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,8 km MPC · JPL
242516 Lindseystirling 2005 AW 04/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
242517 2005 AD1 01/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242518 2005 AK2 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
242519 2005 AH7 06/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242520 2005 AS7 06/01/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242521 2005 AG9 07/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242522 2005 AH9 07/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242523 Kreszgéza 2005 AJ10 05/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
242524 2005 AN10 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242525 2005 AQ22 07/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242526 2005 AT30 09/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
242527 2005 AL34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
242528 2005 AD48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242529 Hilaomar 2005 AL54 13/01/2005 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
242530 2005 AG56 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242531 2005 AW58 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
242532 2005 AJ69 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242533 2005 AV79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242534 2005 AJ82 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
242535 2005 BR 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
242536 2005 BC8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242537 2005 BQ23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242538 2005 BW48 17/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,5 km MPC · JPL
242539 2005 CS5 01/02/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
242540 2005 CG12 01/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242541 2005 CX63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
242542 2005 CR64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
242543 2005 CM68 02/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242544 2005 CR68 03/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242545 2005 DA1 28/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
242546 2005 EX12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242547 2005 EF18 03/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
242548 2005 EP35 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
242549 2005 EB36 04/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
242550 2005 EU47 03/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
242551 2005 EG79 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
242552 2005 EW91 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242553 2005 EW93 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242554 2005 EP115 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242555 2005 EG118 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242556 2005 EC120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242557 2005 EZ128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242558 2005 EE139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
242559 2005 EY144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242560 2005 EZ159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
242561 2005 EG166 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242562 2005 EZ176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
242563 2005 EV181 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
242564 2005 EZ184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242565 2005 EM207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
242566 2005 ES210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242567 2005 EO212 04/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
242568 2005 EC248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242569 2005 EG252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242570 2005 EL267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242571 2005 EQ330 04/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242572 2005 GY7 02/04/2005 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
242573 2005 GW13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
242574 2005 GJ22 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
242575 2005 GG25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
242576 2005 GF28 03/04/2005 Siding Spring SSS 6,3 km MPC · JPL
242577 2005 GP34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
242578 2005 GJ50 05/04/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
242579 2005 GX61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242580 2005 GF75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
242581 2005 GZ118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
242582 2005 GB129 07/04/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242583 2005 GA133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242584 2005 GW138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242585 2005 GM149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
242586 2005 GV149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242587 2005 GP154 09/04/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
242588 2005 GV172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242589 2005 GR214 04/04/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
242590 2005 GO227 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
242591 2005 HO1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242592 2005 HM10 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242593 2005 JE12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
242594 2005 JJ17 04/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242595 2005 JT24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
242596 2005 JS27 03/05/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
242597 2005 JY28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
242598 2005 JJ36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242599 2005 JG45 02/05/2005 Kitt Peak DLS 5,9 km MPC · JPL
242600 2005 JD49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242601 2005 JW52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242602 2005 JA58 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242603 2005 JG69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242604 2005 JU71 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
242605 2005 JO72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242606 2005 JV77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
242607 2005 JR87 09/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
242608 2005 JR89 11/05/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
242609 2005 JE98 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242610 2005 JX99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242611 2005 JG102 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242612 2005 JT102 09/05/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242613 2005 JH108 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242614 2005 JY112 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242615 2005 JO129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242616 2005 JA139 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242617 2005 JE141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
242618 2005 JT143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
242619 2005 JL174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
242620 2005 JV175 03/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
242621 2005 JY178 13/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242622 2005 KF2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
242623 2005 KJ8 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
242624 2005 KH13 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
242625 2005 LW9 02/06/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242626 2005 LW10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242627 2005 LS11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242628 2005 LS15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242629 2005 LS17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242630 2005 MW4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
242631 2005 MY4 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
242632 2005 MR20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
242633 2005 MS26 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
242634 2005 ME28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242635 2005 MT30 29/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
242636 2005 MG33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242637 2005 MQ38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242638 2005 MV39 29/06/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
242639 2005 MP49 30/06/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
242640 2005 ND 02/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
242641 2005 NN2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242642 2005 NE6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242643 2005 NZ6 03/07/2005 Palomar NEAT APO 2,0 km MPC · JPL
242644 2005 NN7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
242645 2005 NK21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
242646 2005 NF23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
242647 2005 NM37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
242648 Fribourg 2005 NQ63 13/07/2005 Marly P. Kocher 4,0 km MPC · JPL
242649 2005 NT99 11/07/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
242650 2005 NF102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
242651 2005 OW2 30/07/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
242652 2005 OF10 27/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242653 2005 OL16 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242654 2005 PY8 04/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242655 2005 QF39 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242656 2005 QC41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
242657 2005 QC43 26/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242658 2005 QB58 25/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
242659 2005 QB63 26/08/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
242660 2005 QR88 29/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
242661 2005 QT101 27/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
242662 2005 QC156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242663 2005 RV7 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
242664 2005 ST25 28/09/2005 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
242665 2005 SK56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
242666 2005 SB57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242667 2005 SH68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
242668 2005 SB74 23/09/2005 Siding Spring SSS 12 km MPC · JPL
242669 2005 SE104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242670 2005 SP105 25/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
242671 2005 SH110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242672 2005 SO124 29/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242673 2005 SL126 29/09/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
242674 2005 SO146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242675 2005 SC164 27/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
242676 2005 SS175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242677 2005 ST183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
242678 2005 SB187 29/09/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
242679 2005 SM193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242680 2005 SX211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242681 2005 SR222 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
242682 2005 SW230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
242683 2005 SS246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
242684 2005 SL250 23/09/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242685 2005 SY254 22/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
242686 2005 SK259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
242687 2005 SO262 23/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242688 2005 SE269 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
242689 2005 TJ3 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
242690 2005 TN6 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242691 2005 TV6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
242692 2005 TW9 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
242693 2005 TT15 03/10/2005 Silver Spring Silver Spring Obs. 4,0 km MPC · JPL
242694 2005 TG23 01/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
242695 2005 TJ23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
242696 2005 TR25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
242697 2005 TC48 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
242698 2005 TS52 11/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,7 km MPC · JPL
242699 2005 TY54 04/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
242700 2005 TA63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242701 2005 TM72 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242702 2005 TL75 03/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242703 2005 TA99 07/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242704 2005 TN119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
242705 2005 TL131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242706 2005 TN162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242707 2005 TF190 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
242708 2005 UK1 24/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 850 m MPC · JPL
242709 2005 UH24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242710 2005 UC54 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242711 2005 UW56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242712 2005 US62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242713 2005 UD66 22/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
242714 2005 UD76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242715 2005 UM79 25/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
242716 2005 UZ86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242717 2005 UO97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242718 2005 UQ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242719 2005 UF130 24/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
242720 2005 UT132 24/10/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
242721 2005 UD142 25/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
242722 2005 UX154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242723 2005 UD156 26/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
242724 2005 UE156 26/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242725 2005 UR161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242726 2005 US161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242727 2005 UQ178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
242728 2005 UC204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
242729 2005 UL211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
242730 2005 UT216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
242731 2005 UC286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
242732 2005 UL310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242733 2005 UL313 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
242734 2005 UO331 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242735 2005 UD361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242736 2005 UX402 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
242737 2005 UE438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242738 2005 UD439 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
242739 2005 UT440 29/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
242740 2005 UP476 24/10/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
242741 2005 UX479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
242742 2005 UG480 30/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242743 2005 UU493 25/10/2005 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
242744 2005 UG530 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242745 2005 VS25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
242746 2005 VS41 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
242747 2005 VV41 02/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
242748 2005 VT68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242749 2005 VQ78 06/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
242750 2005 VC82 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242751 2005 VQ88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242752 2005 VL98 10/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
242753 2005 VW112 09/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
242754 2005 WD8 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
242755 2005 WE10 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242756 2005 WN70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242757 2005 WX70 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
242758 2005 WX79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242759 2005 WH91 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
242760 2005 WN100 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
242761 2005 WX114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
242762 2005 WY126 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
242763 2005 WF134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242764 2005 WO154 29/11/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242765 2005 WN156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
242766 2005 WU162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
242767 2005 WG171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242768 2005 WY173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
242769 2005 WD181 25/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
242770 2005 XW62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242771 2005 XF65 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
242772 2005 XS79 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
242773 2005 XY109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
242774 2005 XH110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
242775 2005 XO111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
242776 2005 YL20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
242777 2005 YU38 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
242778 2005 YK41 21/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242779 2005 YD48 22/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
242780 2005 YB110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242781 2005 YN113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
242782 2005 YZ119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
242783 2005 YO131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
242784 2005 YB134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242785 2005 YA163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
242786 2005 YT166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242787 2005 YZ188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
242788 2005 YA241 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
242789 2005 YH290 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
242790 2006 AH37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
242791 2006 AZ41 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
242792 2006 AM46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
242793 2006 AX57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
242794 2006 AQ72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242795 2006 AX79 11/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242796 2006 BO2 20/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
242797 2006 BJ9 20/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
242798 2006 BX12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
242799 2006 BA20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
242800 2006 BP36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242801 2006 BB52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242802 2006 BY55 27/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
242803 2006 BO79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242804 2006 BU81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242805 2006 BP88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242806 2006 BD93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242807 2006 BQ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
242808 2006 BU119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242809 2006 BE121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
242810 2006 BG129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
242811 2006 BU144 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
242812 2006 BN149 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
242813 2006 BJ150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242814 2006 BL152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242815 2006 BZ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242816 2006 BV165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
242817 2006 BZ166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
242818 2006 BE170 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242819 2006 BZ220 30/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
242820 2006 BU254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242821 2006 BW254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242822 2006 BW259 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
242823 2006 BW275 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
242824 2006 CB43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242825 2006 CA57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
242826 2006 CN57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
242827 2006 CS57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
242828 2006 DC1 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
242829 2006 DS7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
242830 Richardwessling 2006 DK8 21/02/2006 Antares R. Holmes 4,6 km MPC · JPL
242831 2006 DW9 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242832 2006 DJ36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
242833 2006 DW42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
242834 2006 DC51 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242835 2006 DJ66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242836 2006 DT67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
242837 2006 DN71 21/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242838 2006 DG82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242839 2006 DD95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242840 2006 DY106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242841 2006 DO109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242842 2006 DM120 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
242843 2006 DO205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
242844 2006 EM 05/03/2006 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
242845 2006 EQ10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242846 2006 EE39 04/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
242847 2006 EA40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242848 2006 EC43 04/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
242849 2006 EX59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242850 2006 FO5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
242851 2006 FJ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
242852 2006 FP18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242853 2006 FK45 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242854 2006 FU49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
242855 2006 FW52 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
242856 2006 FE53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
242857 2006 FK53 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242858 2006 GJ9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242859 2006 GW16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242860 2006 GW29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242861 2006 GE30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
242862 2006 GA31 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
242863 2006 GZ39 06/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242864 2006 GJ50 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242865 2006 HD4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242866 2006 HN13 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
242867 2006 HO15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242868 2006 HF23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
242869 2006 HM45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242870 2006 HP47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242871 2006 HE49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
242872 2006 HD50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
242873 2006 HJ52 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242874 2006 HX52 19/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242875 2006 HR54 21/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
242876 2006 HT83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242877 2006 HY107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242878 2006 HF108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242879 2006 HP111 29/04/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
242880 2006 HC114 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242881 2006 HO120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242882 2006 HT153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242883 2006 JH6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,5 km MPC · JPL
242884 2006 JS7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242885 2006 JX11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242886 2006 JM13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242887 2006 JF35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242888 2006 JD41 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242889 2006 JP47 01/05/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242890 2006 JR47 02/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
242891 2006 JD57 14/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242892 2006 KX2 18/05/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242893 2006 KY16 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242894 2006 KH38 19/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
242895 2006 KM40 18/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242896 2006 KB42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242897 2006 KH73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242898 2006 KS86 27/05/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242899 2006 KY107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
242900 2006 KM111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242901 2006 KC113 30/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
242902 2006 KQ114 26/05/2006 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
242903 2006 KW114 30/05/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
242904 2006 KX118 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
242905 2006 KS122 30/05/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
242906 2006 KD144 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242907 2006 LU 01/06/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242908 2006 LB4 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
242909 2006 LR4 03/06/2006 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
242910 2006 MT2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
242911 2006 MO8 19/06/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
242912 2006 MM11 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242913 2006 MS13 27/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
242914 2006 MU14 21/06/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
242915 2006 NC1 09/07/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,7 km MPC · JPL
242916 2006 OS2 19/07/2006 Lulin Observatory LUSS 2,4 km MPC · JPL
242917 2006 OZ2 19/07/2006 Lulin LUSS 11 km MPC · JPL
242918 2006 OM3 19/07/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242919 2006 OA7 24/07/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,9 km MPC · JPL
242920 2006 OB17 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
242921 2006 OR19 20/07/2006 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
242922 2006 PZ1 12/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
242923 2006 PP2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
242924 2006 PK22 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 5,9 km MPC · JPL
242925 2006 QM15 17/08/2006 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
242926 2006 QA21 19/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
242927 2006 QK28 20/08/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
242928 2006 QT42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242929 2006 QP44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
242930 2006 QF46 20/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
242931 2006 QM46 20/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
242932 2006 QH53 23/08/2006 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
242933 2006 QJ53 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242934 2006 QB59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
242935 2006 QE61 21/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
242936 2006 QJ66 21/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
242937 2006 QT70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242938 2006 QR108 28/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242939 2006 QN120 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
242940 2006 QT165 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
242941 2006 QE168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
242942 2006 QY183 17/08/2006 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
242943 2006 RX14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
242944 2006 RP32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242945 2006 RB36 14/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242946 2006 RY38 14/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
242947 2006 RE44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
242948 2006 RJ46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
242949 2006 RE59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242950 2006 RB69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242951 2006 RX90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242952 2006 RE121 06/09/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
242953 2006 SG5 16/09/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
242954 2006 ST11 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
242955 2006 SX14 17/09/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
242956 2006 SE23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
242957 2006 SJ27 16/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
242958 2006 SJ29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242959 2006 SF32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
242960 2006 SN41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242961 2006 SA43 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
242962 2006 SP49 19/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,0 km MPC · JPL
242963 2006 SS50 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
242964 2006 SZ66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
242965 2006 SW67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242966 2006 SW79 17/09/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
242967 2006 ST83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
242968 2006 SA105 19/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
242969 2006 SW111 22/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242970 2006 SR112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
242971 2006 SC116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
242972 2006 SN120 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
242973 2006 SU120 18/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242974 2006 SP123 19/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
242975 2006 SG126 21/09/2006 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
242976 2006 SJ137 20/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
242977 2006 SR169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242978 2006 SF178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
242979 2006 SV188 26/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
242980 2006 ST212 26/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
242981 2006 SZ231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
242982 2006 SZ240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242983 2006 SW267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242984 2006 SZ274 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242985 2006 SK278 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
242986 2006 SW322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
242987 2006 SL328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
242988 2006 SM360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
242989 2006 SW366 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
242990 2006 SB367 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
242991 2006 SJ391 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
242992 2006 SK392 25/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
242993 2006 ST399 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
242994 2006 SX412 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
242995 2006 TS8 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
242996 2006 TE9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
242997 2006 TL29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
242998 2006 TB34 12/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
242999 2006 TN96 12/10/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
243000 Katysirles 2006 TB112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

238.000s  • 239.000s  • 240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001