Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/397001–398000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397001 2005 SW284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
397002 2005 SA289 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
397003 2005 SU291 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397004 2005 SA292 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397005 2005 TB3 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397006 2005 TM6 01/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397007 2005 TT6 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
397008 2005 TB12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397009 2005 TQ27 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397010 2005 TR36 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
397011 2005 TV37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397012 2005 TD51 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
397013 2005 TG53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
397014 2005 TS58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397015 2005 TR72 05/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397016 2005 TV72 05/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
397017 2005 TN124 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
397018 2005 TR124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397019 2005 TW124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397020 2005 TW134 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397021 2005 TD137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397022 2005 TB146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397023 2005 TN163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397024 2005 TQ191 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397025 2005 TH194 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397026 2005 UB4 26/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 2,5 km MPC · JPL
397027 2005 UM8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,0 km MPC · JPL
397028 2005 UO10 07/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397029 2005 UN12 30/10/2005 Mayhill E. Guido 3,7 km MPC · JPL
397030 2005 UU14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397031 2005 UL18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397032 2005 UA46 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397033 2005 UN47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397034 2005 UP49 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
397035 2005 UQ50 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397036 2005 UM52 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
397037 2005 UN53 23/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
397038 2005 UZ53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397039 2005 US55 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397040 2005 UV63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397041 2005 UL68 22/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397042 2005 UG69 23/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
397043 2005 UY70 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
397044 2005 UB80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397045 2005 UL82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397046 2005 US83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397047 2005 UU91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397048 2005 UQ92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397049 2005 UU93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397050 2005 UL98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397051 2005 UV99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397052 2005 UP101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397053 2005 UW103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397054 2005 UB107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397055 2005 UG109 22/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
397056 2005 UQ109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397057 2005 UC121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397058 2005 UD126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397059 2005 UB132 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397060 2005 UJ139 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
397061 2005 UY148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397062 2005 UX149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397063 2005 UA151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397064 2005 UU152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397065 2005 UQ156 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397066 2005 UE158 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397067 2005 UK160 05/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397068 2005 UU161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397069 2005 UF163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397070 2005 UA167 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397071 2005 UR167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397072 2005 UC178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397073 2005 UT179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397074 2005 UF183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397075 2005 UR184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397076 2005 UH231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397077 2005 UM240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397078 2005 UG249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397079 2005 UX249 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397080 2005 UG252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
397081 2005 UG260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397082 2005 US275 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
397083 2005 UU282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397084 2005 UL287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397085 2005 UU292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
397086 2005 UX292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397087 2005 UG308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397088 2005 US308 27/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397089 2005 UG340 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397090 2005 UA350 27/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397091 2005 UB350 27/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
397092 2005 UH357 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397093 2005 UR369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397094 2005 UP407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397095 2005 UP436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397096 2005 UL439 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397097 2005 UJ459 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397098 2005 UO459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397099 2005 US462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397100 2005 UD467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397101 2005 UO492 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
397102 2005 UX511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397103 2005 UF515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
397104 2005 UV515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
397105 2005 UW516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
397106 2005 UJ520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
397107 2005 UE522 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
397108 2005 UD524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 570 m MPC · JPL
397109 2005 VM9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397110 2005 VL31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397111 2005 VN35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397112 2005 VF48 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
397113 2005 VG54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397114 2005 VS88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397115 2005 VM91 06/11/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397116 2005 VX91 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397117 2005 VE102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
397118 2005 VJ117 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397119 2005 VK124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397120 2005 VX124 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397121 2005 VS126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
397122 2005 WA6 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397123 2005 WN16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397124 2005 WR30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397125 2005 WK31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397126 2005 WV31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397127 2005 WY37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397128 2005 WF42 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397129 2005 WS42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397130 2005 WL46 24/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
397131 2005 WS56 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
397132 2005 WM80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397133 2005 WW87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397134 2005 WO92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
397135 2005 WW103 10/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397136 2005 WR105 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397137 2005 WD107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
397138 2005 WZ111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
397139 2005 WH118 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397140 2005 WL130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397141 2005 WS131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
397142 2005 WX135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397143 2005 WR140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
397144 2005 WO153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397145 2005 WP161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397146 2005 WM162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397147 2005 WJ171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397148 2005 WK181 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
397149 2005 WV187 29/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
397150 2005 WA211 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
397151 2005 WG211 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397152 2005 XL 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397153 2005 XS2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397154 2005 XK40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397155 2005 XG41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397156 2005 XS43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397157 2005 XD54 04/12/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
397158 2005 XP69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397159 2005 XR71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397160 2005 XA101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
397161 2005 XD115 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
397162 2005 YE6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397163 2005 YS22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397164 2005 YQ30 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397165 2005 YX57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
397166 2005 YW70 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397167 2005 YY78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397168 2005 YA86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397169 2005 YC102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
397170 2005 YD105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397171 2005 YD107 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
397172 2005 YS121 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397173 2005 YC142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397174 2005 YF148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397175 2005 YR153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397176 2005 YG200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397177 2005 YS253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397178 2005 YV254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397179 2006 AR16 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
397180 2006 AB17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
397181 2006 AJ40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397182 2006 AZ40 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397183 2006 AL51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397184 2006 AS54 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397185 2006 BN17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397186 2006 BU21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397187 2006 BO22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397188 2006 BM32 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
397189 2006 BA47 24/01/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
397190 2006 BQ61 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
397191 2006 BR89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397192 2006 BZ114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397193 2006 BL115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
397194 2006 BZ123 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397195 2006 BO149 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397196 2006 BN174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397197 2006 BL191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
397198 2006 BB193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
397199 2006 BF196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397200 2006 BR202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397201 2006 BR223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397202 2006 BS258 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397203 2006 BO279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397204 2006 BE283 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397205 2006 CO18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397206 2006 DK21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397207 2006 DW121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
397208 2006 DW190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
397209 2006 DX215 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397210 2006 EX2 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397211 2006 FP27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397212 2006 FG46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
397213 2006 FF54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
397214 2006 GU37 02/04/2006 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
397215 2006 HV33 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397216 2006 HT47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397217 2006 HU48 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
397218 2006 HH70 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397219 2006 HY72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397220 2006 HY73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397221 2006 HH82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
397222 2006 HB91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397223 2006 HF116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397224 2006 JZ21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397225 2006 JY36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397226 2006 KO24 15/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397227 2006 KA42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397228 2006 KN42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397229 2006 KH52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397230 2006 KK57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397231 2006 KN70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397232 2006 KV82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397233 2006 KR89 29/05/2006 Mayhill A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
397234 2006 KW97 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397235 2006 KR99 27/05/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
397236 2006 KS105 20/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
397237 2006 KZ112 31/05/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
397238 2006 KY116 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397239 2006 KA117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397240 2006 OL5 19/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
397241 2006 OE13 21/07/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
397242 2006 PY16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
397243 2006 PZ25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397244 2006 PT43 13/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
397245 2006 QJ 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
397246 2006 QE4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397247 2006 QQ9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397248 2006 QD23 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397249 2006 QX25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397250 2006 QS31 08/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
397251 2006 QS80 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397252 2006 QY95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397253 2006 QG98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
397254 2006 QG99 23/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
397255 2006 QC111 27/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
397256 2006 QM120 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397257 2006 QA130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397258 2006 QL142 18/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397259 2006 QR159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397260 2006 RF 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
397261 2006 RZ15 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
397262 2006 RN16 14/09/2006 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
397263 2006 RG17 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
397264 2006 RV23 13/09/2006 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
397265 2006 RQ35 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
397266 2006 RT37 12/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397267 2006 RS58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397268 2006 RB61 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
397269 2006 RE61 21/07/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
397270 2006 RG63 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397271 2006 RT67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397272 2006 RS69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397273 2006 RA71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397274 2006 RL73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397275 2006 RP85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397276 2006 RO92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397277 2006 RV95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397278 Arvidson 2006 RE114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,1 km MPC · JPL
397279 Bloomsburg 2006 RF118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,1 km MPC · JPL
397280 2006 SW9 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397281 2006 SR17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397282 2006 SF38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397283 2006 SP40 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397284 2006 SN49 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397285 2006 SZ50 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397286 2006 SE51 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397287 2006 SG54 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397288 2006 SS79 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397289 2006 SX83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397290 2006 SQ95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397291 2006 SG96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397292 2006 ST106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397293 2006 SX111 22/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
397294 2006 SK124 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
397295 2006 SO135 20/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
397296 2006 SH145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397297 2006 SV168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397298 2006 SH170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
397299 2006 SP175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397300 2006 SH201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397301 2006 SS201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397302 2006 SD216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397303 2006 SL226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397304 2006 SM234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
397305 2006 SU243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397306 2006 SW245 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397307 2006 SC246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397308 2006 SS247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397309 2006 SX267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397310 2006 SO268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397311 2006 SM274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397312 2006 SL290 30/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
397313 2006 SV330 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397314 2006 SE361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397315 2006 SV366 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397316 2006 SW381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
397317 2006 SO384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
397318 2006 SK390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
397319 2006 SO396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397320 2006 ST400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397321 2006 SC401 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397322 2006 SU404 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397323 2006 SQ410 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397324 2006 SD413 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
397325 2006 TG 02/10/2006 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
397326 2006 TC1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
397327 2006 TM9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397328 2006 TN18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397329 2006 TV32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397330 2006 TZ32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397331 2006 TO55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
397332 2006 TA63 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
397333 2006 TG64 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
397334 2006 TK67 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
397335 2006 TN67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397336 2006 TW67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
397337 2006 TQ72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
397338 2006 TG75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397339 2006 TS88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397340 2006 TH90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397341 2006 TB96 12/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
397342 2006 TK109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397343 2006 UQ1 30/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
397344 2006 UZ11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397345 2006 UN37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397346 2006 UR44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397347 2006 UQ63 17/10/2006 Kitami K. Endate 3,2 km MPC · JPL
397348 2006 UH70 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397349 2006 UD71 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397350 2006 UJ83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397351 2006 UK85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397352 2006 UZ88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 116763| 2,1 km MPC · JPL
397353 2006 UW90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397354 2006 UQ94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397355 2006 UT97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397356 2006 UF98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397357 2006 UB103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397358 2006 UY114 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397359 2006 UC119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397360 2006 UZ124 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397361 2006 UL129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
397362 2006 UA141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397363 2006 UW156 21/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
397364 2006 UE176 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397365 2006 UG182 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
397366 2006 UX201 22/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397367 2006 UU204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
397368 2006 UN210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397369 2006 UD224 19/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
397370 2006 UB242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397371 2006 UX247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
397372 2006 UD263 30/10/2006 Marly Naef Obs. 2,6 km MPC · JPL
397373 2006 UX270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397374 2006 UD276 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397375 2006 UL328 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397376 2006 UQ335 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397377 2006 UW337 22/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397378 2006 UJ338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397379 2006 UO358 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397380 2006 UV359 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397381 2006 UA361 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397382 2006 VU3 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397383 2006 VU44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397384 2006 VM53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397385 2006 VC54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397386 2006 VC56 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397387 2006 VA61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397388 2006 VE67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397389 2006 VF67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397390 2006 VV76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397391 2006 VA97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397392 2006 VA100 11/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
397393 2006 VO105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397394 2006 VE106 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
397395 2006 VT116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397396 2006 VU136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397397 2006 WN16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397398 2006 WS33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397399 2006 WV66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397400 2006 WD72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397401 2006 WF82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397402 2006 WY102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397403 2006 WL108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397404 2006 WL150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397405 2006 WS166 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397406 2006 WK175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397407 2006 WC184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397408 2006 WL199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397409 2006 XB24 12/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
397410 2006 XJ35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397411 2006 XV52 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397412 2006 YQ3 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
397413 2006 YN25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397414 2006 YK27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397415 2006 YA33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397416 2006 YR36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397417 2006 YZ36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
397418 2006 YG40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397419 2006 YU42 23/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397420 2006 YC50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
397421 2007 AO3 29/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
397422 2007 AB17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397423 2007 AW30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397424 2007 BF2 16/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397425 2007 BU4 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397426 2007 BB16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397427 2007 BK16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397428 2007 BZ42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397429 2007 BM80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397430 2007 CA26 09/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397431 2007 CB28 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397432 2007 CF39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397433 2007 CG79 10/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
397434 2007 DE35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397435 2007 DJ46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397436 2007 DV49 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397437 2007 DL61 19/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397438 2007 DJ79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397439 2007 DK85 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397440 2007 DV90 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397441 2007 EH1 20/01/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
397442 2007 EL1 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397443 2007 EB9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397444 2007 EB29 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397445 2007 ED47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397446 2007 EL76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397447 2007 EC98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397448 2007 EF123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397449 2007 EX145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397450 2007 ES149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397451 2007 EA189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397452 2007 EB197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397453 2007 FA12 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
397454 2007 FJ12 17/03/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
397455 2007 FW31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397456 2007 GE6 14/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,6 km MPC · JPL
397457 2007 GR11 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397458 2007 GB61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397459 2007 GS61 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397460 2007 HU12 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
397461 2007 HY27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397462 2007 HY35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397463 2007 HC50 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397464 2007 HU52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397465 2007 HW60 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397466 2007 HL66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397467 2007 HX66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397468 2007 HS73 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397469 2007 HR83 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397470 2007 JN28 15/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397471 2007 LV 09/06/2007 Siding Spring SSS AMO 850 m MPC · JPL
397472 2007 MV9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397473 2007 OB2 18/06/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397474 2007 PP6 09/08/2007 Siding Spring SSS APO 1,2 km MPC · JPL
397475 2007 PK21 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
397476 2007 PP26 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
397477 2007 PW34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397478 2007 PT45 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397479 2007 QC2 18/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
397480 2007 QK4 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397481 2007 QA6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
397482 2007 QD11 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
397483 2007 RB20 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397484 2007 RY20 03/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
397485 2007 RT33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397486 2007 RD37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
397487 2007 RO49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
397488 2007 RF85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397489 2007 RJ85 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397490 2007 RH108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397491 2007 RS131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397492 2007 RS138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 690 m MPC · JPL
397493 2007 RE149 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397494 2007 RJ169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397495 2007 RA174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
397496 2007 RF270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397497 2007 RG282 12/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397498 2007 RM285 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
397499 2007 RR298 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397500 2007 RB312 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397501 2007 RR314 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397502 2007 RM315 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397503 2007 RR316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397504 2007 RE318 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397505 2007 RL323 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397506 2007 RP323 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397507 2007 SH7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397508 2007 SM7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397509 2007 SX18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397510 2007 TB 01/10/2007 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
397511 2007 TN21 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 750 m MPC · JPL
397512 2007 TB24 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397513 2007 TV35 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397514 2007 TG46 07/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397515 2007 TV47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397516 2007 TR52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397517 2007 TK62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397518 2007 TS75 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
397519 2007 TN83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397520 2007 TT87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397521 2007 TQ104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397522 2007 TZ116 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
397523 2007 TH124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397524 2007 TN127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397525 2007 TK174 04/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397526 2007 TN174 04/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397527 2007 TX174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397528 2007 TF187 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397529 2007 TX193 07/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
397530 2007 TA197 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397531 2007 TB204 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397532 2007 TL212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397533 2007 TD217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397534 2007 TC223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397535 2007 TF246 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397536 2007 TV255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397537 2007 TD261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397538 2007 TH266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397539 2007 TN286 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397540 2007 TP288 11/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
397541 2007 TW288 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
397542 2007 TU300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397543 2007 TV302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397544 2007 TE312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
397545 2007 TA318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397546 2007 TL319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397547 2007 TP327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397548 2007 TS333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397549 2007 TG334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397550 2007 TH334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
397551 2007 TY360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397552 2007 TN367 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
397553 2007 TS373 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397554 2007 TJ376 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397555 2007 TH383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397556 2007 TL385 15/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397557 2007 TG388 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397558 2007 TP389 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
397559 2007 TT422 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397560 2007 TU426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397561 2007 TN431 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397562 2007 TV438 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397563 2007 TB445 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
397564 2007 UJ9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
397565 2007 UM10 18/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397566 2007 UP13 17/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397567 2007 UA14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397568 2007 UT32 19/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397569 2007 UZ32 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397570 2007 UN51 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397571 2007 UG53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397572 2007 UJ65 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397573 2007 UK86 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
397574 2007 UM89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397575 2007 UX101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397576 2007 UO112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397577 2007 UZ119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
397578 2007 UB123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397579 2007 UU126 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397580 2007 UK127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397581 2007 US127 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397582 2007 US131 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397583 2007 UR140 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
397584 2007 UU141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397585 2007 VX4 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397586 2007 VF5 14/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397587 2007 VB7 10/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
397588 2007 VS7 02/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
397589 2007 VV8 19/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397590 2007 VU29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397591 2007 VE45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397592 2007 VF46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397593 2007 VG46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397594 2007 VP52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397595 2007 VS54 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397596 2007 VC63 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397597 2007 VJ71 02/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
397598 2007 VU71 05/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
397599 2007 VY83 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
397600 2007 VQ86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397601 2007 VP95 08/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
397602 2007 VZ95 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
397603 2007 VN125 21/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
397604 2007 VC128 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397605 2007 VD155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397606 2007 VQ157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397607 2007 VZ159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397608 2007 VX165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397609 2007 VV169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397610 2007 VC173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397611 2007 VV188 12/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
397612 2007 VM212 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397613 2007 VB224 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
397614 2007 VM241 12/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
397615 2007 VX255 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397616 2007 VY256 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397617 2007 VW260 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397618 2007 VH278 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397619 2007 VH307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397620 2007 VE309 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397621 2007 VR316 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397622 2007 VL321 12/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
397623 2007 VQ323 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
397624 2007 VL324 07/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
397625 2007 VZ324 09/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397626 2007 VK325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397627 2007 VL328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397628 2007 VL329 15/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
397629 2007 VE332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397630 2007 WR4 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397631 2007 WO22 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397632 2007 WR22 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397633 2007 WF42 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397634 2007 WW60 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397635 2007 WE63 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397636 2007 XY 01/12/2007 Lulin LUSS 860 m MPC · JPL
397637 2007 XH5 03/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397638 2007 XH6 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397639 2007 XY10 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397640 2007 XH17 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397641 2007 XK18 03/12/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397642 2007 XZ24 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
397643 2007 XG36 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
397644 2007 XW36 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397645 2007 XH43 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397646 2007 XD48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397647 2007 XZ49 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397648 2007 XC55 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397649 2007 XW56 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397650 2007 YK5 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397651 2007 YV8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
397652 2007 YV9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397653 2007 YJ26 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397654 2007 YU39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397655 2007 YN44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397656 2007 YV62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397657 2007 YN63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397658 2007 YJ71 16/12/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
397659 2007 YS72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397660 2008 AM 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397661 2008 AB14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397662 2008 AJ14 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397663 2008 AZ17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397664 2008 AC32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397665 2008 AF33 12/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
397666 2008 AS33 05/01/2008 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
397667 2008 AU35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397668 2008 AM37 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397669 2008 AB59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397670 2008 AC63 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397671 2008 AM71 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397672 2008 AN72 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397673 2008 AX74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397674 2008 AO94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397675 2008 AK96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397676 2008 AM99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
397677 2008 AP106 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
397678 2008 AY107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397679 2008 AH129 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397680 2008 BE1 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397681 2008 BT13 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397682 2008 BB28 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397683 2008 BC45 31/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
397684 2008 BG46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397685 2008 BQ50 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397686 2008 CT 02/02/2008 Winterthur M. Griesser 860 m MPC · JPL
397687 2008 CZ16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397688 2008 CS33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397689 2008 CN43 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397690 2008 CE76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397691 2008 CX115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397692 2008 CH117 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397693 2008 CR120 06/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397694 2008 CC130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397695 2008 CM132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397696 2008 CK139 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397697 2008 CD150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397698 2008 CB152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
397699 2008 CH154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397700 2008 CL187 03/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397701 2008 CS187 12/01/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
397702 2008 CF189 13/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
397703 2008 CG191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397704 2008 CF194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397705 2008 CC197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397706 2008 CK197 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397707 2008 CX200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397708 2008 CG203 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397709 2008 CW206 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397710 2008 CT207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397711 2008 CN213 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397712 2008 CA214 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397713 2008 DF8 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397714 2008 DJ20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397715 2008 DW25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
397716 2008 DA27 29/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397717 2008 DA42 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397718 2008 DZ45 28/02/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
397719 2008 DY52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397720 2008 DG54 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397721 2008 DC69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397722 2008 DH87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397723 2008 EJ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397724 2008 EL13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397725 2008 ES24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397726 2008 EN26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397727 2008 EG33 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397728 2008 ED54 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397729 2008 EL69 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
397730 2008 ES76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397731 2008 EC86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397732 2008 EA100 06/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
397733 2008 EU110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397734 2008 EM117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397735 2008 EW120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397736 2008 ER134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397737 2008 EV134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397738 2008 ET156 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
397739 2008 EK161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397740 2008 EF166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
397741 2008 FT5 28/03/2008 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
397742 2008 FP14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
397743 2008 FN18 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397744 2008 FQ22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397745 2008 FX23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397746 2008 FP53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397747 2008 FL54 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397748 2008 FQ55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397749 2008 FU59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397750 2008 FW88 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397751 2008 FB90 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397752 2008 FG101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397753 2008 FV108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397754 2008 FF113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397755 2008 FZ113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397756 2008 FK117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397757 2008 FS117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397758 2008 FE134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397759 2008 FD135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397760 2008 GS9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397761 2008 GD13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397762 2008 GJ13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397763 2008 GA18 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397764 2008 GE40 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397765 2008 GY49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
397766 2008 GX73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397767 2008 GF77 25/08/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
397768 2008 GZ85 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397769 2008 GW91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397770 2008 GU100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397771 2008 GQ117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397772 2008 GC130 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397773 2008 GF132 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397774 2008 HP5 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397775 2008 HO13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397776 2008 HY18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397777 2008 HO21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397778 2008 HM22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397779 2008 HV23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
397780 2008 HK26 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397781 2008 HX26 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397782 2008 HN37 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397783 2008 HJ38 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397784 2008 HT40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397785 2008 HJ41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397786 2008 HE60 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
397787 2008 JV20 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397788 2008 JP21 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397789 2008 JP22 06/05/2008 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
397790 2008 JR29 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
397791 2008 JD37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
397792 2008 JY40 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397793 2008 KN15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397794 2008 KH39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397795 2008 LZ7 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397796 2008 LS14 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
397797 2008 MZ2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397798 2008 PD 01/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 620 m MPC · JPL
397799 2008 PE5 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
397800 2008 PX9 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397801 2008 QA19 29/08/2008 Dauban F. Kugel 860 m MPC · JPL
397802 2008 QU21 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397803 2008 QQ38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397804 2008 QV46 30/08/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397805 2008 RJ25 04/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
397806 2008 RQ35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397807 2008 RH45 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397808 2008 RM45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397809 2008 RS62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397810 2008 RQ81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397811 2008 RG86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397812 2008 RO86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397813 2008 RJ95 07/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397814 2008 RF96 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397815 2008 RA107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397816 2008 RF131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397817 2008 RW134 06/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397818 2008 SN2 22/09/2008 Junk Bond D. Healy 720 m MPC · JPL
397819 2008 SP9 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397820 2008 SX53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397821 2008 SP72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397822 2008 SB96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397823 2008 SD119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397824 2008 SO122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397825 2008 SF130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397826 2008 SC133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397827 2008 SP148 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397828 2008 SB150 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397829 2008 SV152 22/09/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
397830 2008 SE157 24/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
397831 2008 SH160 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397832 2008 SQ170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
397833 2008 SC176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397834 2008 SL182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397835 2008 ST182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397836 2008 SE189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397837 2008 SL238 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
397838 2008 SY241 29/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397839 2008 SF248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
397840 2008 SP258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397841 2008 SY271 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397842 2008 SQ281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397843 2008 SM282 22/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397844 2008 SL302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397845 2008 SY309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397846 2008 TS 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 750 m MPC · JPL
397847 2008 TA1 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397848 2008 TV21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397849 2008 TD40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397850 2008 TR44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
397851 2008 TB47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397852 2008 TZ49 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397853 2008 TG50 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397854 2008 TD69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397855 2008 TF90 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
397856 2008 TZ109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397857 2008 TF114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397858 2008 TD115 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397859 2008 TE134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397860 2008 TO135 07/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397861 2008 TL148 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397862 2008 TT167 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397863 2008 TQ169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397864 2008 TB175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397865 2008 UD3 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397866 2008 UQ29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397867 2008 UP34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397868 2008 UR40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
397869 2008 UB41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397870 2008 UH41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397871 2008 UX51 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397872 2008 UK52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397873 2008 UQ59 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397874 2008 UH65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397875 2008 UR77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397876 2008 UZ88 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397877 2008 UV89 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397878 2008 US92 24/10/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
397879 2008 UC100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
397880 2008 UM112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397881 2008 UR119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397882 2008 UM123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397883 2008 UA136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397884 2008 UT145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397885 2008 UL146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397886 2008 UY168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397887 2008 UZ173 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397888 2008 UC175 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397889 2008 UW187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397890 2008 UX202 27/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 590 m MPC · JPL
397891 2008 UM203 28/10/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
397892 2008 UN226 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397893 2008 UJ228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397894 2008 US230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
397895 2008 UP257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
397896 2008 UE261 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397897 2008 UX262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397898 2008 US263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
397899 2008 UB267 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397900 2008 UD270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397901 2008 UE277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397902 2008 UL289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397903 2008 UF321 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397904 2008 UE322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397905 2008 UN329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
397906 2008 UF338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397907 2008 UO338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397908 2008 UC339 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397909 2008 UR348 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397910 2008 UR366 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397911 2008 VW22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397912 2008 VS23 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397913 2008 VD26 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397914 2008 VP32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
397915 2008 VJ47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397916 2008 VH53 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397917 2008 VC71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397918 2008 VE72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397919 2008 VQ73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397920 2008 VN77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397921 2008 VU79 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
397922 2008 WL10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
397923 2008 WM14 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
397924 2008 WL15 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397925 2008 WA20 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
397926 2008 WP30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397927 2008 WQ34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397928 2008 WP37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397929 2008 WA60 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
397930 2008 WF62 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397931 2008 WG70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397932 2008 WJ73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397933 2008 WU77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397934 2008 WU106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397935 2008 WR113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397936 2008 XX6 07/12/2008 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
397937 2008 XF37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397938 2008 XX39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
397939 2008 XF41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397940 2008 XY41 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397941 2008 XH48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397942 2008 XG51 03/12/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
397943 2008 XL51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397944 2008 XR55 04/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
397945 2008 YK15 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397946 2008 YY17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397947 2008 YE18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397948 2008 YQ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397949 2008 YP23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397950 2008 YA56 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397951 2008 YD63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397952 2008 YQ66 29/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397953 2008 YN74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397954 2008 YX76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397955 2008 YX88 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397956 2008 YH93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397957 2008 YN93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397958 2008 YQ93 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397959 2008 YT98 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397960 2008 YV103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397961 2008 YR111 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
397962 2008 YR117 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397963 2008 YY117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397964 2008 YT118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397965 2008 YK138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397966 2008 YT142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397967 2008 YE146 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397968 2008 YQ168 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397969 2008 YX170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397970 2009 AV11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397971 2009 AW17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397972 2009 AY33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397973 2009 AO43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397974 2009 AO44 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397975 2009 AF45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397976 2009 AN48 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397977 2009 AB49 15/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
397978 2009 AV49 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397979 2009 BQ16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397980 2009 BH53 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
397981 2009 BC67 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397982 2009 BA77 28/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397983 2009 BS78 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397984 2009 BS86 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397985 2009 BC88 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397986 2009 BA89 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
397987 2009 BC93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397988 2009 BK99 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397989 2009 BT99 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
397990 2009 BU99 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397991 2009 BH110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397992 2009 BS114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397993 2009 BS128 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397994 2009 BO133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397995 2009 BY137 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397996 2009 BV147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397997 2009 BT166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
397998 2009 BY166 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397999 2009 BX175 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398000 2009 BN176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001