Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/434001–435000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434001 2000 SQ296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
434002 2000 SM320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434003 2000 SP372 26/09/2000 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
434004 2000 SM374 26/09/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
434005 2000 TD33 04/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
434006 2000 UJ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434007 2000 VH61 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
434008 2000 WY2 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434009 2000 WB132 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
434010 2000 XB14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,0 km MPC · JPL
434011 2000 YU140 19/12/2000 Kitt Peak DLS 2,2 km MPC · JPL
434012 2001 FE120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434013 2001 PF20 10/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434014 2001 QV105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
434015 2001 QK167 24/08/2001 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
434016 2001 QC262 25/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434017 2001 QP329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
434018 2001 QP330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
434019 2001 RG9 08/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434020 2001 RG142 10/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
434021 2001 SY3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434022 2001 SK8 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434023 2001 ST53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434024 2001 SL76 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434025 2001 SQ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434026 2001 SJ143 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434027 2001 SB144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434028 2001 SG182 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434029 2001 SN182 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434030 2001 SF183 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
434031 2001 SW197 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434032 2001 SS208 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434033 2001 SD222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434034 2001 SS222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434035 2001 SE228 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434036 2001 SM236 19/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
434037 2001 SL248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434038 2001 SG249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434039 2001 SO284 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434040 2001 SL309 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434041 2001 SB329 19/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
434042 2001 TL25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434043 2001 TC57 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
434044 2001 TC93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434045 2001 TV158 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434046 2001 TJ183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434047 2001 TT212 13/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434048 2001 TV234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434049 2001 TK241 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434050 2001 TU257 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
434051 2001 UW16 24/10/2001 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
434052 2001 UP17 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434053 2001 UP27 28/10/2001 Palomar NEAT 280 m MPC · JPL
434054 2001 UR43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
434055 2001 UY52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434056 2001 UK67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434057 2001 UN144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434058 2001 UE156 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434059 2001 UA221 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434060 2001 UB224 18/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434061 2001 UY224 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434062 2001 VR2 09/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
434063 2001 VC65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434064 2001 VX71 12/11/2001 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
434065 2001 WJ30 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434066 2001 WO51 19/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434067 2001 WV52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434068 2001 WF69 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
434069 2001 WF78 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434070 2001 XM5 05/12/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
434071 2001 XO133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434072 2001 XE138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434073 2001 XB202 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434074 2001 XK206 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434075 2001 XY223 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434076 2001 XU252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434077 2001 YN1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434078 2001 YB15 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434079 2001 YK153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
434080 2002 AE2 07/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
434081 2002 AQ158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434082 2002 BP20 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434083 2002 CK 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434084 2002 CA19 06/02/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
434085 2002 CD29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434086 2002 CC59 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
434087 2002 CV69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434088 2002 CV72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434089 2002 CO162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434090 2002 CF217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434091 2002 CJ258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
434092 2002 EE9 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434093 2002 EP37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434094 2002 EP57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434095 2002 FB25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
434096 2002 GO5 11/04/2002 Socorro LINEAR APO 530 m MPC · JPL
434097 2002 GT33 01/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
434098 2002 GC71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434099 2002 GK89 08/04/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
434100 2002 GQ119 12/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434101 2002 JB14 07/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434102 2002 JY100 15/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434103 2002 JP117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434104 2002 LM5 05/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434105 2002 NZ1 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434106 2002 NU57 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
434107 2002 NK63 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434108 2002 NN65 15/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434109 2002 OW13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434110 2002 OX22 31/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434111 2002 OJ33 18/07/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
434112 2002 PQ5 04/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
434113 2002 PV68 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434114 2002 PA103 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434115 2002 PW104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434116 2002 PZ138 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434117 2002 PL140 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
434118 2002 PD166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 520 m MPC · JPL
434119 2002 PA173 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
434120 2002 PS181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
434121 2002 PK190 08/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434122 2002 QT6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
434123 2002 QB39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434124 2002 QD52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
434125 2002 QA53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 750 m MPC · JPL
434126 2002 QP56 16/08/2002 Palomar A. Lowe 780 m MPC · JPL
434127 2002 QF57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
434128 2002 QR60 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434129 2002 QX62 17/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434130 2002 QS81 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434131 2002 QK90 30/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434132 2002 QH95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
434133 2002 QV102 28/08/2002 Palomar Palomar Obs. 2,3 km MPC · JPL
434134 2002 QJ111 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434135 2002 QN124 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
434136 2002 QO131 30/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434137 2002 QL132 17/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
434138 2002 RW1 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434139 2002 RK7 03/09/2002 Needville Needville Obs. 750 m MPC · JPL
434140 2002 RJ37 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434141 2002 RX54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
434142 2002 RA76 05/09/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
434143 2002 RO83 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434144 2002 RL98 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434145 2002 RG151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434146 2002 RH153 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434147 2002 RH156 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
434148 2002 RK176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434149 2002 RA180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434150 2002 RU198 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434151 2002 RA203 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434152 2002 RN280 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434153 2002 RF281 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
434154 2002 SL 16/09/2002 Haleakala NEAT 390 m MPC · JPL
434155 2002 SN7 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434156 2002 SX14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434157 2002 SR17 26/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434158 2002 SP64 16/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434159 2002 SZ68 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
434160 2002 TM9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434161 2002 TU9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
434162 2002 TW37 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434163 2002 TZ38 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434164 2002 TS42 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434165 2002 TP51 02/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434166 2002 TT63 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
434167 2002 TQ65 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
434168 2002 TM80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
434169 2002 TQ93 03/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
434170 2002 TN99 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
434171 2002 TN128 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434172 2002 TR155 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434173 2002 TP170 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434174 2002 TQ339 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
434175 2002 TF363 10/10/2002 Apache Point SDSS 540 m MPC · JPL
434176 2002 UA 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434177 2002 UP21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434178 2002 US27 31/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434179 2002 UB74 31/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434180 2002 UB77 31/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434181 2002 VY104 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434182 2002 WU26 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 7,0 km MPC · JPL
434183 2002 XL9 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
434184 2002 XX9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434185 2002 XE61 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434186 2002 XH83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
434187 2003 AN2 01/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434188 2003 AD23 07/01/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
434189 2003 AT25 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434190 2003 AN87 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434191 2003 BT46 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434192 2003 CQ1 02/02/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
434193 2003 DY8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434194 2003 FK127 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 176 km MPC · JPL
434195 2003 GV24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434196 2003 HG2 24/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung APO · 200 m MPC · JPL
434197 2003 HH49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434198 2003 NN5 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434199 2003 OW 20/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
434200 2003 PR 01/08/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434201 2003 QH10 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434202 2003 QO56 23/08/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
434203 2003 QA59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434204 2003 QO99 29/07/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434205 2003 QK104 30/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
434206 2003 QZ114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
434207 2003 SP1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434208 2003 SW13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434209 2003 SH17 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434210 2003 SD18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434211 2003 SN37 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434212 2003 SK41 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434213 2003 SR50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
434214 2003 SQ55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434215 2003 SO56 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434216 2003 SJ63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434217 2003 SV70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434218 2003 SA75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434219 2003 SG93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434220 2003 SP95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434221 2003 SZ147 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434222 2003 SB167 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434223 2003 ST171 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434224 2003 SA191 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434225 2003 SQ201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
434226 2003 SB226 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434227 2003 SM235 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
434228 2003 SO272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434229 2003 SG273 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434230 2003 SD278 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434231 2003 SR280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434232 2003 SO295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
434233 2003 ST296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434234 2003 SA304 17/09/2003 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
434235 2003 SE317 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434236 2003 SH330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
434237 2003 SJ333 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
434238 2003 SK335 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
434239 2003 SW339 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
434240 2003 SZ394 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
434241 2003 UN6 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434242 2003 UA20 22/10/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
434243 2003 UH20 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434244 2003 UK22 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
434245 2003 UB38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434246 2003 UK38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434247 2003 UR44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434248 2003 UP47 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434249 2003 UT53 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434250 2003 US56 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
434251 2003 UW69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434252 2003 UT73 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434253 2003 UZ76 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434254 2003 UJ143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
434255 2003 UZ154 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434256 2003 UH156 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434257 2003 UC166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434258 2003 UV175 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434259 2003 UX198 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434260 2003 UZ201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434261 2003 UD212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434262 2003 UV230 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434263 2003 UL250 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434264 2003 UA301 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
434265 2003 UV350 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
434266 2003 UF400 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434267 2003 WM5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
434268 2003 WZ13 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434269 2003 WU23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434270 2003 WQ24 20/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434271 2003 WT26 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
434272 2003 WA33 18/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
434273 2003 WR46 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434274 2003 WY78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434275 2003 WR80 20/11/2003 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434276 2003 WA92 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434277 2003 WK115 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
434278 2003 WN144 16/11/2003 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
434279 2003 XO15 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
434280 2003 XB32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434281 2003 XE35 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
434282 2003 YJ8 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434283 2003 YD35 18/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434284 2003 YB49 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434285 2003 YV126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434286 2003 YR159 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434287 2003 YX171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434288 2004 BP6 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434289 2004 BQ12 17/01/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434290 2004 BO68 23/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434291 2004 BN78 22/01/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434292 2004 BK85 22/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434293 2004 BM154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434294 2004 CT21 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434295 2004 CK83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434296 2004 DD30 17/02/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434297 2004 DK46 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434298 2004 EW17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
434299 2004 EP29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434300 2004 EV43 11/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434301 2004 EP53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
434302 2004 EQ93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434303 2004 EU100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434304 2004 FC21 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434305 2004 FM25 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434306 2004 FO29 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434307 2004 FT41 30/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434308 2004 FW80 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434309 2004 FO111 26/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434310 2004 FP127 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
434311 2004 FV141 27/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
434312 2004 FR159 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434313 2004 GP 09/04/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
434314 2004 GU22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
434315 2004 GN28 14/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434316 2004 GY44 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434317 2004 GP49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434318 2004 GT63 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
434319 2004 GZ69 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434320 2004 GT73 15/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
434321 2004 GO77 14/04/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
434322 2004 GT80 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434323 2004 HD10 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
434324 2004 HN59 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434325 2004 JD2 11/05/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
434326 2004 JG6 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
434327 2004 JA10 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434328 2004 JD11 12/05/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
434329 2004 JM13 14/05/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434330 2004 JM23 13/05/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
434331 2004 JY39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434332 2004 JJ56 12/05/2004 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
434333 2004 KS5 17/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434334 2004 KU18 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
434335 2004 LF9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434336 2004 LU21 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434337 2004 LN26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434338 2004 LJ30 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
434339 2004 MQ8 27/06/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
434340 2004 PE23 08/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
434341 2004 PU80 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434342 2004 QH17 25/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
434343 2004 RG 02/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
434344 2004 RV10 08/09/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
434345 2004 RD17 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
434346 2004 RU70 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434347 2004 RV86 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434348 2004 RE102 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434349 2004 RG138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
434350 2004 RD144 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434351 2004 RC147 09/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
434352 2004 RD193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434353 2004 RY204 07/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
434354 2004 RR214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434355 2004 RN216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434356 2004 RK245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434357 2004 RC350 12/09/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
434358 2004 RS356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434359 2004 SU42 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434360 2004 SK59 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434361 2004 TL3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434362 2004 TG25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434363 2004 TL39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434364 2004 TD57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434365 2004 TG77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434366 2004 TJ92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434367 2004 TT93 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434368 2004 TK111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434369 2004 TE141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434370 2004 TA214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434371 2004 TY237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434372 2004 TO259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434373 2004 TU315 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434374 2004 TW321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434375 2004 TM324 12/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434376 2004 TN326 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
434377 2004 TD342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434378 2004 TE351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434379 2004 TP369 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434380 2004 UX5 20/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434381 2004 VN19 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434382 2004 VJ37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434383 2004 VF77 12/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
434384 2004 VE82 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434385 2004 XK83 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434386 2004 XX156 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434387 2005 AY75 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434388 2005 BH49 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434389 2005 CN43 02/02/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
434390 2005 CH81 10/02/2005 Mauna Kea CFEPS 102 km MPC · JPL
434391 2005 EY91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
434392 2005 EM185 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434393 2005 EB200 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
434394 2005 EL245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434395 2005 ED264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434396 2005 EO278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
434397 2005 EK312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
434398 2005 EH325 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434399 2005 GC15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434400 2005 GF18 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434401 2005 GM93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434402 2005 GH129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434403 2005 GG131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434404 2005 GX179 06/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434405 2005 JT27 03/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434406 2005 JM34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434407 2005 JF39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434408 2005 JH54 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434409 2005 JS69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434410 2005 JJ80 10/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
434411 2005 JK103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434412 2005 JT132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434413 2005 JB148 15/05/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
434414 2005 JT161 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434415 2005 JM170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
434416 2005 LS6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434417 2005 LJ14 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
434418 2005 LE52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434419 2005 MH4 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434420 2005 MC13 29/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434421 2005 MO18 28/06/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434422 2005 MG25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434423 2005 MM25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434424 2005 MZ26 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434425 2005 ML29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434426 2005 MA39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434427 2005 MC45 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434428 2005 NQ3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
434429 2005 NF4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434430 2005 NQ6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
434431 2005 NC7 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434432 2005 NG7 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434433 2005 NO8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434434 2005 NK15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434435 2005 NF17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434436 2005 NX23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434437 2005 NV33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
434438 2005 NJ35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434439 2005 NX37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434440 2005 NB39 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434441 2005 NS47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434442 2005 NE49 10/07/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
434443 2005 NQ69 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434444 2005 NM71 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434445 2005 NN77 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434446 2005 NC84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434447 2005 NA123 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434448 2005 ON24 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
434449 2005 OD29 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
434450 2005 OM31 27/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434451 2005 PV6 04/08/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434452 2005 PQ8 04/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434453 Ayerdhal 2005 PE17 09/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 2,4 km MPC · JPL
434454 2005 QU 22/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434455 2005 QY4 22/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434456 2005 QW13 24/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
434457 2005 QQ17 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434458 2005 QP25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434459 2005 QC26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434460 2005 QT33 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434461 2005 QF34 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434462 2005 QN40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434463 2005 QO40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
434464 2005 QR45 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434465 2005 QW55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434466 2005 QO57 24/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434467 2005 QO67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434468 2005 QV77 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434469 2005 QY77 25/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
434470 2005 QF92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
434471 2005 QW92 09/07/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
434472 2005 QA100 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
434473 2005 QQ104 27/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
434474 2005 QD117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434475 2005 QP117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434476 2005 QP136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434477 2005 QX145 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434478 2005 QF159 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434479 2005 QG166 27/08/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
434480 2005 QO175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434481 2005 QL181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434482 2005 RT1 01/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
434483 2005 RS6 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
434484 2005 RA11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
434485 2005 RK19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434486 2005 RA32 05/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
434487 2005 RK38 03/09/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
434488 2005 SX14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434489 2005 SW16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434490 2005 SP23 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434491 2005 SZ25 29/09/2005 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
434492 2005 SD29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434493 2005 SO34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434494 2005 ST35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
434495 2005 SV35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434496 2005 SU40 13/09/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
434497 2005 ST45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434498 2005 SE56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434499 2005 SZ68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434500 2005 SB71 30/09/2005 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434501 2005 SG75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434502 2005 SR77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434503 2005 SF78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434504 2005 SX82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434505 2005 SM84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434506 2005 SL87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434507 2005 SF93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
434508 2005 SS102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434509 2005 SK116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434510 2005 SQ120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434511 2005 SW126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
434512 2005 SM132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434513 2005 SX134 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434514 2005 SM151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434515 2005 SY152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434516 2005 SA154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
434517 2005 SM163 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434518 2005 SD164 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434519 2005 SF167 13/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434520 2005 SJ174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434521 2005 SY199 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
434522 2005 SM200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434523 2005 SU212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434524 2005 SZ215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
434525 2005 SJ219 30/09/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
434526 2005 SZ219 29/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
434527 2005 SB235 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434528 2005 SK246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434529 2005 SA250 23/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434530 2005 SM250 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434531 2005 SA252 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434532 2005 SB255 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434533 2005 SH264 24/09/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434534 2005 SS268 24/09/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
434535 2005 SV268 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
434536 2005 SJ270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434537 2005 ST280 29/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
434538 2005 SG291 26/09/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
434539 2005 TM2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
434540 2005 TB7 01/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
434541 2005 TA9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434542 2005 TG18 01/10/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
434543 2005 TM19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434544 2005 TF22 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434545 2005 TH59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434546 2005 TF63 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434547 2005 TL65 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
434548 2005 TA85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434549 2005 TS89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434550 2005 TY94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434551 2005 TC97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434552 2005 TU98 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434553 2005 TC100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434554 2005 TH116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434555 2005 TK116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
434556 2005 TV120 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
434557 2005 TV124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434558 2005 TV130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
434559 2005 TR139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434560 2005 TH144 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434561 2005 TH147 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434562 2005 TL154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434563 2005 TN154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434564 2005 TJ157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434565 2005 TZ177 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
434566 2005 TU188 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434567 2005 TZ191 05/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
434568 2005 TC195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434569 2005 UU2 22/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
434570 2005 UC5 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434571 2005 UM19 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
434572 2005 UF20 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
434573 2005 UK33 07/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
434574 2005 UE36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
434575 2005 UW36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
434576 2005 UX49 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
434577 2005 UB62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
434578 2005 UR75 24/10/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
434579 2005 UM84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434580 2005 UT93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434581 2005 UO106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434582 2005 UW120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
434583 2005 UQ130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434584 2005 UH146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434585 2005 UE159 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434586 2005 UA163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434587 2005 UL174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434588 2005 UK183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434589 2005 UG199 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434590 2005 UO215 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
434591 2005 UH221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434592 2005 UU222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434593 2005 UL224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434594 2005 UT225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434595 2005 UJ228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434596 2005 UN242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434597 2005 UR249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
434598 2005 US272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434599 2005 UG277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434600 2005 UX282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434601 2005 UL285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434602 2005 UT293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434603 2005 UR305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434604 2005 UM313 27/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
434605 2005 UH314 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434606 2005 UK328 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434607 2005 UU362 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434608 2005 UJ363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434609 2005 UV363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434610 2005 UL383 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434611 2005 UU391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434612 2005 UF398 08/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434613 2005 UW399 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
434614 2005 UV416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434615 2005 UC462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434616 2005 UM472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434617 2005 UG484 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434618 2005 UB519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
434619 2005 UT528 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434620 2005 VD 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
434621 2005 VB5 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 900 m MPC · JPL
434622 2005 VM5 08/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434623 2005 VU13 03/11/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
434624 2005 VA18 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
434625 2005 VA31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434626 2005 VT31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
434627 2005 VF33 01/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434628 2005 VF68 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
434629 2005 VX107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434630 2005 VE111 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434631 2005 VB114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
434632 2005 WE 20/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434633 2005 WB1 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch APO · 310 m MPC · JPL
434634 2005 WE54 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434635 2005 WJ54 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434636 2005 WA57 29/11/2005 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
434637 2005 WU70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
434638 2005 WB79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434639 2005 WO100 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
434640 2005 WE144 30/11/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
434641 2005 WG151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434642 2005 WJ186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
434643 2005 XC3 01/12/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
434644 2005 XZ17 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434645 2005 XZ40 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434646 2005 XM61 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434647 2005 XW97 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
434648 2005 YL7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434649 2005 YE14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434650 2005 YA27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434651 2005 YJ27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434652 2005 YO30 22/12/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
434653 2005 YZ57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434654 2005 YM65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434655 2005 YT66 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
434656 2005 YR90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434657 2005 YU91 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434658 2005 YF98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434659 2005 YB108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
434660 2005 YU115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
434661 2005 YW115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434662 2005 YO118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434663 2005 YJ125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434664 2005 YM125 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
434665 2005 YC134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
434666 2005 YN173 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
434667 2005 YU248 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434668 2005 YL275 30/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434669 2005 YG291 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434670 2006 AN1 02/01/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434671 2006 AP8 02/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434672 2006 AD37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
434673 2006 AD46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434674 2006 AR52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
434675 2006 AP75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434676 2006 AV90 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434677 2006 BZ7 23/01/2006 Catalina CSS APO 1,1 km MPC · JPL
434678 2006 BE8 22/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
434679 2006 BF20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434680 2006 BR20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
434681 2006 BO21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
434682 2006 BN22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434683 2006 BY25 20/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
434684 2006 BQ29 23/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,5 km MPC · JPL
434685 2006 BP39 19/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
434686 2006 BE40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434687 2006 BY53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434688 2006 BH54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434689 2006 BC70 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434690 2006 BA71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434691 2006 BK90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434692 2006 BR97 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
434693 2006 BT116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434694 2006 BR136 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434695 2006 BN190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434696 2006 BY196 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
434697 2006 BS207 31/01/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
434698 2006 BS211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434699 2006 BT243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434700 2006 BR258 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434701 2006 BD268 26/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
434702 2006 BN280 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434703 2006 BG283 26/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
434704 2006 CD28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434705 2006 CU34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434706 2006 CG41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434707 2006 CH49 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
434708 2006 CQ52 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434709 2006 CJ69 03/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos res · 134 km MPC · JPL
434710 2006 DT10 04/02/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
434711 2006 DO12 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
434712 2006 DN17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434713 2006 DS24 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434714 2006 DD25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434715 2006 DE36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
434716 2006 DA58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434717 2006 DT58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434718 2006 DS61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
434719 2006 DZ61 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434720 2006 DN85 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434721 2006 DU137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434722 2006 DB145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434723 2006 DZ165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434724 2006 DK179 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434725 2006 DO182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
434726 2006 DX186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434727 2006 DA190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434728 2006 DP201 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
434729 2006 ED13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434730 2006 EA34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434731 2006 EX36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
434732 2006 EP48 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
434733 2006 EP73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434734 2006 FX 24/03/2006 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
434735 2006 FT11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434736 2006 FP16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434737 2006 FK21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
434738 2006 FZ33 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434739 2006 FW37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
434740 2006 GZ 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch APO · critical 1,0 km MPC · JPL
434741 2006 GQ23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434742 2006 GB42 08/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
434743 2006 GV43 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
434744 2006 GW52 08/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
434745 2006 GF54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434746 2006 GN54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434747 2006 GG55 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434748 2006 HU11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434749 2006 HQ22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434750 2006 HD42 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
434751 2006 HV57 29/04/2006 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
434752 2006 HH71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434753 2006 HY75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434754 2006 HF77 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434755 2006 HA80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434756 2006 HA84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434757 2006 HN91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434758 2006 HP95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434759 2006 HG104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434760 2006 HO115 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434761 2006 HL116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434762 2006 HA153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
434763 2006 HV153 30/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434764 2006 JF6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,2 km MPC · JPL
434765 2006 JZ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434766 2006 JV13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434767 2006 JR33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
434768 2006 JJ36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434769 2006 KC26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434770 2006 KU26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434771 2006 KN41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
434772 2006 KT44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434773 2006 KC58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434774 2006 KU62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
434775 2006 KU68 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434776 2006 KD69 21/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434777 2006 KQ72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434778 2006 KK87 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434779 2006 KR100 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434780 2006 KK108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
434781 2006 KP116 29/05/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
434782 2006 MR11 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434783 2006 MT14 21/06/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
434784 2006 OL1 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
434785 2006 OJ21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434786 2006 PW 12/08/2006 Palomar NEAT APO 850 m MPC · JPL
434787 2006 QW19 18/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434788 2006 QS38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
434789 2006 QT68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
434790 2006 QQ73 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434791 2006 QO109 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434792 2006 QA122 29/08/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
434793 2006 QG166 29/08/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434794 2006 RC17 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434795 2006 RL17 14/09/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
434796 2006 RL27 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434797 2006 RO38 14/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434798 2006 RC42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434799 2006 RR43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434800 2006 RR48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434801 2006 RJ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434802 2006 RL53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434803 2006 RY58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
434804 2006 RX59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434805 2006 RO75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434806 2006 RP78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434807 2006 RX78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
434808 2006 RP81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434809 2006 RO82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434810 2006 RX84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434811 2006 RF86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434812 2006 RV88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
434813 2006 RT89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434814 2006 RT91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434815 2006 RZ91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434816 2006 RH92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
434817 2006 RM94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434818 2006 RO94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434819 2006 RT96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434820 2006 RV97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
434821 2006 RB99 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434822 2006 RK101 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
434823 2006 RR105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 590 m MPC · JPL
434824 2006 RA122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434825 2006 SG16 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434826 2006 SX22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
434827 2006 SP25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
434828 2006 SX30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
434829 2006 SH35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434830 2006 SR35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434831 2006 SF39 18/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434832 2006 SL48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434833 2006 SW56 20/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
434834 2006 SX56 20/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
434835 2006 SG70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434836 2006 SR72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434837 2006 SG83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434838 2006 SE93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434839 2006 SS95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434840 2006 ST97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
434841 2006 SN104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434842 2006 SO121 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
434843 2006 SW123 19/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
434844 2006 SZ124 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
434845 2006 SN126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
434846 2006 SE141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
434847 2006 SJ143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434848 2006 SX150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434849 2006 SG152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434850 2006 SV157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434851 2006 SX158 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434852 2006 SN164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434853 2006 SO165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434854 2006 SQ191 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434855 2006 SM203 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434856 2006 ST204 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434857 2006 SC214 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
434858 2006 ST214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
434859 2006 SF221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
434860 2006 SH231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434861 2006 SD260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434862 2006 SL263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434863 2006 SX265 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434864 2006 SH266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434865 2006 SO269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
434866 2006 SW271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434867 2006 SA285 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434868 2006 SR287 14/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
434869 2006 SH297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434870 2006 SJ312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
434871 2006 SK316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434872 2006 SM319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434873 2006 SR323 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434874 2006 SZ325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434875 2006 SA328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434876 2006 SD334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
434877 2006 SY335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434878 2006 SS343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434879 2006 SR345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434880 2006 SF350 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434881 2006 SR350 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434882 2006 SM356 30/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
434883 2006 SZ357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
434884 2006 SG360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434885 2006 SY360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
434886 2006 SS378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
434887 2006 SU378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
434888 2006 SF379 19/09/2006 Apache Point A. C. Becker 31811| 2,8 km MPC · JPL
434889 2006 SZ396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434890 2006 SQ397 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
434891 2006 SN398 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
434892 2006 SR400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434893 2006 SG402 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434894 2006 SV404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434895 2006 SJ407 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434896 2006 SC409 28/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
434897 2006 SV410 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434898 2006 SG411 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434899 2006 SZ411 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
434900 2006 TU 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434901 2006 TK2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
434902 2006 TF8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
434903 2006 TP25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
434904 2006 TA27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434905 2006 TR37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434906 2006 TF42 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434907 2006 TS45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434908 2006 TK51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434909 2006 TT51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434910 2006 TG54 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434911 2006 TD63 10/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
434912 2006 TW65 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434913 2006 TE84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434914 2006 TX85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434915 2006 TE86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
434916 2006 TS86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
434917 2006 TE87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434918 2006 TG88 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
434919 2006 TT88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434920 2006 TS89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434921 2006 TS94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 4,3 km MPC · JPL
434922 2006 TE98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
434923 2006 TN99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
434924 2006 TP100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434925 2006 TG102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
434926 2006 TJ104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434927 2006 TB107 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434928 2006 TE111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
434929 2006 TO116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
434930 2006 TV117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
434931 2006 TL119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
434932 2006 TS119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
434933 2006 TB121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
434934 2006 TF121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
434935 2006 TO124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
434936 2006 TW124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
434937 2006 TA125 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
434938 2006 TV126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
434939 2006 TF129 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434940 2006 TA130 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434941 2006 UU8 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
434942 2006 UM9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
434943 2006 UD11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434944 2006 UT11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
434945 2006 UN15 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
434946 2006 UA20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434947 2006 UB21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434948 2006 UK24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434949 2006 UN25 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434950 2006 UU27 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434951 2006 UX31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
434952 2006 UC38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
434953 2006 UK39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434954 2006 UF46 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
434955 2006 US47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
434956 2006 UW49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
434957 2006 UC52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434958 2006 UY57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434959 2006 UZ70 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
434960 2006 UU82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434961 2006 UO86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
434962 2006 UO91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
434963 2006 UP92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
434964 2006 UP93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434965 2006 UN95 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
434966 2006 UJ100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
434967 2006 UL101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
434968 2006 UW104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
434969 2006 UE109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434970 2006 UZ109 27/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
434971 2006 UQ116 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434972 2006 UW118 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
434973 2006 UZ120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434974 2006 UH122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
434975 2006 UO122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434976 2006 UP122 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
434977 2006 UT123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434978 2006 UA126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
434979 2006 UN131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
434980 2006 UD135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
434981 2006 UZ135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
434982 2006 UT136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
434983 2006 UL139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
434984 2006 UN140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
434985 2006 UN143 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
434986 2006 UY143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434987 2006 UM145 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
434988 2006 UV155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
434989 2006 UO185 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
434990 2006 UW198 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
434991 2006 UM208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434992 2006 UB209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
434993 2006 UZ210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
434994 2006 UD216 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
434995 2006 US225 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
434996 2006 UC242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
434997 2006 UG247 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
434998 2006 UJ252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
434999 2006 UD256 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435000 2006 UP256 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001