Danh sách tiểu hành tinh/417001–418000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417001 2005 TT179 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
417002 2005 TY186 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417003 2005 TD189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417004 2005 TS191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417005 2005 UL4 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417006 2005 UV5 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
417007 2005 UX7 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
417008 2005 UV17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417009 2005 UU23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417010 2005 UE41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417011 2005 UF41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417012 2005 UG41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417013 2005 UO44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417014 2005 UP44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417015 2005 UW46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417016 2005 UG49 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417017 2005 UJ54 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417018 2005 UH58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417019 2005 UV59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
417020 2005 UX64 29/10/2005 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
417021 2005 UU68 23/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
417022 2005 UY80 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417023 2005 UK82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,3 km MPC · JPL
417024 2005 UH83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417025 2005 UQ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417026 2005 UV85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417027 2005 UM88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417028 2005 UZ89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417029 2005 UV90 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
417030 2005 UH91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417031 2005 UB98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417032 2005 UL99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417033 2005 UH106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417034 2005 UM106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417035 2005 UK108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417036 2005 UQ111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417037 2005 UT114 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417038 2005 UD115 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417039 2005 UV115 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417040 2005 UN117 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417041 2005 UX118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417042 2005 UL122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417043 2005 UE126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417044 2005 UY127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417045 2005 UW129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417046 2005 UR140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417047 2005 UO154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417048 2005 UJ156 26/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
417049 2005 UG158 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417050 2005 UG161 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417051 2005 UB166 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417052 2005 UL181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417053 2005 UO182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417054 2005 UB183 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417055 2005 UP184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417056 2005 US187 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417057 2005 UG194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417058 2005 UA195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417059 2005 UL202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417060 2005 UP205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417061 2005 UK210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417062 2005 UM212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417063 2005 UH218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417064 2005 UK219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417065 2005 UQ219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417066 2005 UP222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417067 2005 US225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417068 2005 UW227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417069 2005 UX227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417070 2005 UM228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417071 2005 UX229 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417072 2005 UN232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417073 2005 UZ239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417074 2005 UT240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417075 2005 UT242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417076 2005 UD244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417077 2005 UO247 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417078 2005 UQ251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417079 2005 UU257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417080 2005 UF258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417081 2005 UM260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417082 2005 UN261 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417083 2005 UY263 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417084 2005 UZ267 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417085 2005 UC274 24/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
417086 2005 UE291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417087 2005 UC293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417088 2005 UZ296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417089 2005 UK299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417090 2005 UQ303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417091 2005 UP306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417092 2005 UA309 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,2 km MPC · JPL
417093 2005 UE309 28/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417094 2005 UV318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417095 2005 UZ331 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417096 2005 UJ338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417097 2005 UC347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417098 2005 UV358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417099 2005 UE360 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417100 2005 UU372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417101 2005 UC373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417102 2005 UH380 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417103 2005 UC383 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417104 2005 UV383 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
417105 2005 UC392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417106 2005 UW392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417107 2005 UD396 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417108 2005 UX425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417109 2005 UJ428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417110 2005 UN428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417111 2005 UM439 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417112 2005 UT439 01/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417113 2005 UR449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417114 2005 UT452 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417115 2005 UH477 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417116 2005 UF487 03/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
417117 2005 UW489 10/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417118 2005 UD490 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
417119 2005 UB496 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
417120 2005 UO497 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417121 2005 UO498 27/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417122 2005 UK501 27/10/2005 Catalina CSS 18466| 2,8 km MPC · JPL
417123 2005 UM509 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
417124 2005 UR512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417125 2005 UT512 31/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
417126 2005 UT525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417127 2005 UP526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417128 2005 UC527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417129 2005 VG 02/11/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,5 km MPC · JPL
417130 2005 VO4 07/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,0 km MPC · JPL
417131 2005 VE24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417132 2005 VW25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417133 2005 VN38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417134 2005 VX43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417135 2005 VE50 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417136 2005 VM58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417137 2005 VF70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417138 2005 VY73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417139 2005 VM74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417140 2005 VF76 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
417141 2005 VF81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417142 2005 VD83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417143 2005 VY83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417144 2005 VE90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417145 2005 VL93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417146 2005 VX103 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417147 2005 VN108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417148 2005 VV109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417149 2005 VU111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417150 2005 VM114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417151 2005 VR115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417152 2005 VP116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417153 2005 VA125 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,3 km MPC · JPL
417154 2005 WU4 20/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417155 2005 WE12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417156 2005 WM20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417157 2005 WX21 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
417158 2005 WN23 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417159 2005 WK26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417160 2005 WO32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417161 2005 WF35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417162 2005 WK43 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
417163 2005 WK44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417164 2005 WO50 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417165 2005 WG51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417166 2005 WR51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417167 2005 WH57 30/11/2005 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
417168 2005 WS57 21/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417169 2005 WJ71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
417170 2005 WQ71 21/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
417171 2005 WZ74 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
417172 2005 WS77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417173 2005 WM81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417174 2005 WV84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417175 2005 WB93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417176 2005 WM94 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417177 2005 WD104 28/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417178 2005 WO112 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
417179 2005 WW114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417180 2005 WQ124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417181 2005 WC138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417182 2005 WX138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417183 2005 WV139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417184 2005 WQ141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417185 2005 WB151 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
417186 2005 WK154 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
417187 2005 WU154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417188 2005 WA163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417189 2005 WV169 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417190 2005 WQ172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417191 2005 WK173 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417192 2005 WT182 26/11/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
417193 2005 WS186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417194 2005 WJ193 28/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417195 2005 WB196 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417196 2005 WQ198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417197 2005 WS198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417198 2005 WM201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417199 2005 WH208 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417200 2005 XA4 01/12/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417201 2005 XM4 04/12/2005 Siding Spring SSS 410 m MPC · JPL
417202 2005 XL5 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417203 2005 XL11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417204 2005 XS39 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
417205 2005 XZ41 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417206 2005 XC50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417207 2005 XE58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417208 2005 XW58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417209 2005 XY61 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
417210 2005 XV77 10/12/2005 Catalina CSS 270 m MPC · JPL
417211 2005 XL80 14/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
417212 2005 XZ81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417213 2005 XY86 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417214 2005 XF102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
417215 2005 XM103 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
417216 2005 XV109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
417217 2005 YS 21/12/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
417218 2005 YL12 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417219 2005 YT12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417220 2005 YV24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417221 2005 YJ28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417222 2005 YW31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417223 2005 YH34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417224 2005 YQ37 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
417225 2005 YO41 22/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417226 2005 YE47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417227 2005 YQ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417228 2005 YA50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417229 2005 YK52 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417230 2005 YW56 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417231 2005 YT57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417232 2005 YN70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417233 2005 YB72 05/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
417234 2005 YM74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417235 2005 YA77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417236 2005 YS88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417237 2005 YY91 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
417238 2005 YL92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417239 2005 YF110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417240 2005 YV117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417241 2005 YH122 22/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
417242 2005 YY132 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417243 2005 YY156 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417244 2005 YZ160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417245 2005 YN161 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
417246 2005 YZ184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417247 2005 YD188 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417248 2005 YY191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417249 2005 YE204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417250 2005 YZ205 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417251 2005 YS207 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417252 2005 YN217 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417253 2005 YS222 21/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417254 2005 YW227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417255 2005 YQ229 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417256 2005 YA238 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417257 2005 YD245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417258 2005 YK245 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417259 2005 YM258 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417260 2005 YN260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417261 2005 YX260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417262 2005 YG271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417263 2005 YV286 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417264 2006 AT2 05/01/2006 Catalina CSS AMO 1,9 km MPC · JPL
417265 2006 AQ6 29/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417266 2006 AD15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417267 2006 AA25 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417268 2006 AM29 02/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417269 2006 AQ31 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
417270 2006 AG32 05/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
417271 2006 AQ32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417272 2006 AU34 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417273 2006 AX42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417274 2006 AL44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
417275 2006 AO47 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417276 2006 AV50 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
417277 2006 AJ57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417278 2006 AC62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417279 2006 AT65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417280 2006 AR67 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417281 2006 AG90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417282 2006 AZ96 03/01/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
417283 2006 AL97 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
417284 2006 AC105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417285 2006 BH2 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417286 2006 BS3 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417287 2006 BH5 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417288 2006 BB6 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
417289 2006 BK8 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417290 2006 BJ30 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417291 2006 BQ45 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417292 2006 BP57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417293 2006 BV63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417294 2006 BK66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417295 2006 BB69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417296 2006 BH69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417297 2006 BA72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417298 2006 BE80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417299 2006 BT80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417300 2006 BA82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417301 2006 BM86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417302 2006 BV90 26/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
417303 2006 BE97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
417304 2006 BS97 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417305 2006 BA103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
417306 2006 BT109 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
417307 2006 BB111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417308 2006 BC113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417309 2006 BR120 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417310 2006 BM133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417311 2006 BF146 29/01/2006 Altschwendt Altschwendt Obs. 2,2 km MPC · JPL
417312 2006 BS146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417313 2006 BV153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
417314 2006 BR154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417315 2006 BA163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417316 2006 BX163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417317 2006 BL168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417318 2006 BA169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
417319 2006 BT181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417320 2006 BU228 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417321 2006 BJ247 25/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417322 2006 BU282 25/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
417323 2006 BX283 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417324 2006 CE14 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
417325 2006 CJ22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417326 2006 CJ24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417327 2006 CZ29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
417328 2006 CW46 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417329 2006 CH51 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417330 2006 DB3 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417331 2006 DO5 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417332 2006 DQ17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417333 2006 DY21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417334 2006 DX44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417335 2006 DQ59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417336 2006 DZ69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417337 2006 DR79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417338 2006 DE88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417339 2006 DL96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417340 2006 DW108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417341 2006 DW112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417342 2006 DR122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
417343 2006 DP133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417344 2006 DR144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417345 2006 DE154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417346 2006 DJ157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417347 2006 DR182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417348 2006 DD201 27/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
417349 2006 EP18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417350 2006 EY18 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417351 2006 EM30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417352 2006 EO35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417353 2006 EF41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417354 2006 EB57 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
417355 2006 EY67 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417356 2006 FN13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417357 2006 FD17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417358 2006 FQ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417359 2006 FO28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417360 2006 FY28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417361 2006 FT32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417362 2006 FZ43 03/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417363 2006 FN53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417364 2006 FF55 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417365 2006 GZ1 27/04/2001 Great Shefford Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417366 2006 GK2 05/04/2006 Cordell-Lorenz D. T. Durig, C. E. Plunkett 3,9 km MPC · JPL
417367 2006 GD26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417368 2006 GL27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417369 2006 GD30 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417370 2006 GS35 07/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
417371 2006 GH39 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
417372 2006 GD47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417373 2006 GJ55 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417374 2006 HL21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417375 2006 HY23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
417376 2006 HJ29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417377 2006 HL32 19/04/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
417378 2006 HB53 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
417379 2006 HS55 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
417380 2006 HM57 29/04/2006 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
417381 2006 HR57 28/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417382 2006 HY59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
417383 2006 HZ67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417384 2006 HR68 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417385 2006 HR71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417386 2006 HP75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417387 2006 HK93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
417388 2006 HC94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417389 2006 HU100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417390 2006 HA108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417391 2006 HB115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417392 2006 HK115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417393 2006 HW116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417394 2006 HY118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417395 2006 HL122 26/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
417396 2006 HM134 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
417397 2006 HE149 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
417398 2006 HC154 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417399 2006 HD154 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417400 2006 HG154 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417401 2006 JT3 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417402 2006 JO5 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417403 2006 JA10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417404 2006 JC12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417405 2006 JR14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
417406 2006 JO21 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417407 2006 JF30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
417408 2006 JT31 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417409 2006 JY34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417410 2006 JN35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417411 2006 JG39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
417412 2006 JM40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
417413 2006 JF48 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417414 2006 JP53 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417415 2006 JD54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417416 2006 KV4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417417 2006 KM11 19/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
417418 2006 KX18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417419 2006 KL21 23/05/2006 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
417420 2006 KK36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417421 2006 KF37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
417422 2006 KZ42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417423 2006 KJ43 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417424 2006 KC47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
417425 2006 KQ49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417426 2006 KS50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
417427 2006 KD53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
417428 2006 KY59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417429 2006 KG60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417430 2006 KK68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417431 2006 KW70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417432 2006 KL71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417433 2006 KM73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417434 2006 KP73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
417435 2006 KQ75 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
417436 2006 KE80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417437 2006 KD81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417438 2006 KE85 18/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
417439 2006 KS91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
417440 2006 KJ95 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
417441 2006 KG100 24/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
417442 2006 KU101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417443 2006 KX119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417444 2006 OE2 20/07/2006 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
417445 2006 OE11 20/07/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
417446 2006 OZ11 21/07/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417447 2006 PQ5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
417448 2006 PM6 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417449 2006 PR18 13/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
417450 2006 PM25 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417451 2006 PP43 07/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
417452 2006 QE13 16/08/2006 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
417453 2006 QJ14 17/08/2006 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
417454 2006 QL14 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417455 2006 QX15 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
417456 2006 QT32 22/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
417457 2006 QX34 17/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
417458 2006 QN35 17/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
417459 2006 QT50 22/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
417460 2006 QB51 23/08/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417461 2006 QX54 19/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
417462 2006 QH55 20/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417463 2006 QD59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
417464 2006 QY64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417465 2006 QW76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
417466 2006 QC92 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
417467 2006 QN99 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417468 2006 QT106 28/08/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417469 2006 QU128 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417470 2006 QK146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417471 2006 QJ183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417472 2006 RZ7 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
417473 2006 RD21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417474 2006 RR22 15/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 600 m MPC · JPL
417475 2006 RF30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417476 2006 RD37 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
417477 2006 RH38 13/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
417478 2006 RV38 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
417479 2006 RC40 12/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
417480 2006 RK41 14/09/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
417481 2006 RP53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
417482 2006 RQ55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417483 2006 RW59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417484 2006 RR64 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
417485 2006 RN69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417486 2006 RJ72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417487 2006 RV75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417488 2006 RA84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417489 2006 RW85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
417490 2006 RL90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
417491 2006 SH1 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417492 2006 SX5 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
417493 2006 SP6 16/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
417494 2006 SX33 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
417495 2006 SK51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
417496 2006 SD64 19/09/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
417497 2006 SW66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417498 2006 SE71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417499 2006 SS75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417500 2006 SX112 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417501 2006 SN117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417502 2006 SC119 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
417503 2006 SV127 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417504 2006 SH185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417505 2006 SX211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417506 2006 SY221 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417507 2006 SD223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417508 2006 SV227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417509 2006 SH259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417510 2006 SD263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
417511 2006 SL267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417512 2006 SU271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417513 2006 SZ282 26/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
417514 2006 SW284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
417515 2006 SP289 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417516 2006 SU291 19/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
417517 2006 SP312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417518 2006 SQ329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417519 2006 SJ334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417520 2006 SL369 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417521 2006 SY393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417522 2006 SY404 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417523 2006 SA411 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
417524 2006 TQ17 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417525 2006 TE27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417526 2006 TZ30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417527 2006 TD31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
417528 2006 TP39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417529 2006 TE45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417530 2006 TP46 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417531 2006 TR50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417532 2006 TG51 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417533 2006 TG76 11/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
417534 2006 TC82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417535 2006 TN89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417536 2006 TZ99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417537 2006 TS102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417538 2006 TQ120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
417539 2006 TH125 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417540 2006 TE126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417541 2006 TG127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417542 2006 UA8 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
417543 2006 UF28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417544 2006 UM33 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417545 2006 UK35 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
417546 2006 UQ35 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 4,6 km MPC · JPL
417547 2006 UR35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417548 2006 UW44 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417549 2006 UZ48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417550 2006 UM55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417551 2006 UF60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417552 2006 UL78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417553 2006 UO80 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417554 2006 US82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417555 2006 UK87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417556 2006 UP90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417557 2006 UT96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417558 2006 UF101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
417559 2006 UL112 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
417560 2006 UU118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417561 2006 UN132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417562 2006 UJ142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417563 2006 UH143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
417564 2006 UO156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417565 2006 UJ174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417566 2006 UK185 28/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
417567 2006 UT196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417568 2006 UB199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417569 2006 UR212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417570 2006 UA213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
417571 2006 UX214 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,0 km MPC · JPL
417572 2006 UY231 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417573 2006 UA234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417574 2006 UA254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417575 2006 UC269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417576 2006 UK272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417577 2006 UT273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417578 2006 UC291 21/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
417579 2006 UN326 21/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417580 2006 UR338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417581 2006 VA3 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,2 km MPC · JPL
417582 2006 VX3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417583 2006 VC7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417584 2006 VV9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417585 2006 VO16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
417586 2006 VN30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417587 2006 VF45 09/11/2006 Altschwendt W. Ries 630 m MPC · JPL
417588 2006 VH50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417589 2006 VQ55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417590 2006 VZ61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417591 2006 VE64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417592 2006 VL69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417593 2006 VB85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417594 2006 VF87 14/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417595 2006 VS94 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
417596 2006 VO104 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
417597 2006 VJ108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
417598 2006 VM117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417599 2006 VA125 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417600 2006 VM125 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417601 2006 VR126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417602 2006 VQ128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417603 2006 VM132 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417604 2006 VR138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417605 2006 VH140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417606 2006 VE148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417607 2006 WG 17/11/2006 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
417608 2006 WS2 20/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
417609 2006 WD21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417610 2006 WK21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417611 2006 WY24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
417612 2006 WQ29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417613 2006 WY35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417614 2006 WP50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417615 2006 WQ51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417616 2006 WB83 18/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417617 2006 WA88 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
417618 2006 WR93 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
417619 2006 WE127 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417620 2006 WB131 19/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
417621 2006 WQ137 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
417622 2006 WO142 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417623 2006 WW143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417624 2006 WP150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417625 2006 WU151 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417626 2006 WD164 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417627 2006 WH170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417628 2006 WW171 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417629 2006 WF181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417630 2006 WB183 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417631 2006 WX183 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417632 2006 WU184 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417633 2006 WZ189 25/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
417634 2006 XG1 11/12/2006 Catalina CSS APO · 420 m MPC · JPL
417635 2006 XE8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417636 2006 XM10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417637 2006 XM16 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417638 2006 XT30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417639 2006 XA37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417640 2006 XN43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417641 2006 XW45 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
417642 2006 XX53 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417643 2006 XL56 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
417644 2006 XR56 22/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417645 2006 XY57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417646 2006 XS66 14/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
417647 2006 XF67 14/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
417648 2006 XD70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417649 2006 XV70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417650 2006 XK71 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417651 2006 XT71 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417652 2006 XV72 20/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
417653 2006 YY7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
417654 2006 YW12 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417655 2006 YF13 26/12/2006 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
417656 2006 YL16 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
417657 2006 YJ19 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
417658 2006 YR20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417659 2006 YN21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417660 2006 YY25 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417661 2006 YR30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417662 2006 YF31 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417663 2006 YJ36 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417664 2006 YT37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417665 2006 YZ43 25/12/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
417666 2006 YA53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
417667 2007 AJ 08/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
417668 2007 AQ 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417669 2007 AH2 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417670 2007 AV4 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417671 2007 AQ6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417672 2007 AJ7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417673 2007 AV10 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417674 2007 AO13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417675 2007 AD14 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417676 2007 AC17 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417677 2007 AJ20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417678 2007 AO20 25/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
417679 2007 AN21 15/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417680 2007 AO28 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417681 2007 AZ28 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417682 2007 AX30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417683 2007 AH31 10/01/2007 Charleston ARO 1,9 km MPC · JPL
417684 2007 BN4 16/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417685 2007 BK5 24/12/2006 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
417686 2007 BV8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417687 2007 BM14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417688 2007 BY24 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417689 2007 BQ34 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
417690 2007 BG42 16/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417691 2007 BM47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417692 2007 BM51 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417693 2007 BF52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417694 2007 BA55 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417695 2007 BF55 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417696 2007 BE56 04/06/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
417697 2007 BZ57 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
417698 2007 BD58 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417699 2007 BZ59 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
417700 2007 BU63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417701 2007 BU64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417702 2007 BZ67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417703 2007 BL68 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417704 2007 BK71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417705 2007 BU74 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417706 2007 BB78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417707 2007 BT78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417708 2007 BQ90 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
417709 2007 BG95 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417710 2007 CP9 06/02/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
417711 2007 CY9 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417712 2007 CJ10 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417713 2007 CK10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417714 2007 CT11 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417715 2007 CJ14 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417716 2007 CM15 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
417717 2007 CZ15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417718 2007 CL21 06/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
417719 2007 CQ21 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417720 2007 CY21 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417721 2007 CP22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417722 2007 CV23 07/02/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
417723 2007 CR25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417724 2007 CD29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417725 2007 CQ32 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
417726 2007 CJ37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417727 2007 CP38 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417728 2007 CS41 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417729 2007 CY41 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417730 2007 CS42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417731 2007 CW43 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417732 2007 CX43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417733 2007 CO48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417734 2007 CR52 17/01/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417735 2007 CN53 15/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
417736 2007 CP55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417737 2007 CM59 10/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417738 2007 CQ61 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
417739 2007 CZ65 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417740 2007 CS75 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,4 km MPC · JPL
417741 2007 CM79 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417742 2007 DG 16/02/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
417743 2007 DZ3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417744 2007 DH5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417745 2007 DL9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
417746 2007 DA13 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417747 2007 DX15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417748 2007 DC16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417749 2007 DG19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417750 2007 DP20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417751 2007 DE40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417752 2007 DP40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417753 2007 DH44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
417754 2007 DV45 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417755 2007 DR46 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417756 2007 DO47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
417757 2007 DR49 16/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
417758 2007 DK50 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417759 2007 DZ50 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417760 2007 DP56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417761 2007 DR59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
417762 2007 DR66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417763 2007 DF69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417764 2007 DK84 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417765 2007 DK92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417766 2007 DS92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417767 2007 DX96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
417768 2007 DF101 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417769 2007 DF110 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
417770 2007 DN112 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
417771 2007 DG113 19/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417772 2007 DV113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417773 2007 DZ115 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417774 2007 EY4 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
417775 2007 ED5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417776 2007 ED13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417777 2007 ES13 09/03/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
417778 2007 EE21 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417779 2007 ET23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417780 2007 EX32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417781 2007 EA33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417782 2007 EM35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417783 2007 EL41 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417784 2007 EW41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417785 2007 EZ57 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417786 2007 EP72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417787 2007 EK77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417788 2007 EV78 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417789 2007 EM79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417790 2007 EK87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417791 2007 ED88 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417792 2007 ED95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417793 2007 EA109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417794 2007 EL119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417795 2007 ES120 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
417796 2007 EJ121 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417797 2007 ER131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417798 2007 EX133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417799 2007 EU134 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417800 2007 EC146 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417801 2007 EV146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417802 2007 EF152 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417803 2007 EQ166 11/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
417804 2007 EU167 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
417805 2007 EV169 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417806 2007 ED171 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
417807 2007 EV187 15/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417808 2007 EJ192 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417809 2007 EN193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417810 2007 EW205 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417811 2007 EB206 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417812 2007 EC210 08/03/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
417813 2007 EJ212 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417814 2007 EN216 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
417815 2007 EL217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417816 2007 FA 16/03/2007 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
417817 2007 FX2 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
417818 2007 FT11 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417819 2007 FQ15 11/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417820 2007 FX20 24/03/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
417821 2007 FF22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417822 2007 FJ23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417823 2007 FQ29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417824 2007 FU29 20/03/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
417825 2007 FM32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417826 2007 FR38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417827 2007 FG39 20/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417828 2007 FA47 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417829 2007 FS48 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
417830 2007 FE49 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
417831 2007 FP49 26/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417832 2007 FV49 26/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417833 2007 GG4 07/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417834 2007 GH5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417835 2007 GK32 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417836 2007 GP41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417837 2007 GZ52 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417838 2007 GU56 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417839 2007 GD65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417840 2007 GJ74 15/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417841 2007 GT76 07/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417842 2007 GF77 11/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417843 2007 HS1 16/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
417844 2007 HP8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
417845 2007 HT32 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417846 2007 HL40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417847 2007 HR46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417848 2007 HZ51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417849 2007 HG57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417850 2007 HV58 23/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
417851 2007 HQ60 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417852 2007 HL61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417853 2007 HS96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417854 2007 JM 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417855 2007 JN 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
417856 2007 JZ 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
417857 2007 JE9 09/05/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417858 2007 JK11 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417859 2007 JX12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417860 2007 JK16 10/05/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
417861 2007 JW17 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417862 2007 JX23 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417863 2007 JN45 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417864 2007 KQ3 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417865 2007 LA28 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417866 2007 LY33 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
417867 2007 MO 16/06/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
417868 2007 MX2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417869 2007 MO6 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417870 2007 ME9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417871 2007 MB24 24/06/2007 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
417872 2007 ND1 08/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
417873 2007 NJ4 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
417874 2007 NC5 04/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 850 m MPC · JPL
417875 2007 OG1 18/07/2007 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
417876 2007 PX7 10/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
417877 2007 PP19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417878 2007 PV21 09/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
417879 2007 PY23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
417880 2007 PG26 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417881 2007 PB46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417882 2007 PS48 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
417883 2007 QR3 23/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
417884 2007 QB12 21/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
417885 2007 QZ16 16/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417886 2007 RF6 13/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417887 2007 RT10 07/09/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
417888 2007 RN11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
417889 2007 RO16 02/09/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
417890 2007 RD27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
417891 2007 RL32 05/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
417892 2007 RQ34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
417893 2007 RX38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
417894 2007 RW40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417895 2007 RN43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417896 2007 RU44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417897 2007 RJ54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417898 2007 RL73 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417899 2007 RR98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417900 2007 RE102 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417901 2007 RN105 11/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
417902 2007 RY109 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417903 2007 RZ111 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
417904 2007 RO113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417905 2007 RL136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417906 2007 RW138 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
417907 2007 RU141 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
417908 2007 RZ141 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417909 2007 RT143 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417910 2007 RQ145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417911 2007 RR149 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
417912 2007 RX157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
417913 2007 RC158 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417914 2007 RZ164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
417915 2007 RL172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417916 2007 RW199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
417917 2007 RS201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417918 2007 RZ204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417919 2007 RO211 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
417920 2007 RB215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417921 2007 RJ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417922 2007 RF220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417923 2007 RQ233 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
417924 2007 RG236 16/08/2007 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
417925 2007 RS244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417926 2007 RV269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417927 2007 RG278 05/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
417928 2007 RX288 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417929 2007 RE289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417930 2007 RW290 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
417931 2007 RG293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
417932 2007 RU298 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417933 2007 RY308 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417934 2007 RU310 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417935 2007 RG315 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
417936 2007 RT317 11/09/2007 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
417937 2007 RM322 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
417938 2007 RK325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417939 2007 SU3 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417940 2007 SE4 17/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417941 2007 SL7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417942 2007 SJ10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
417943 2007 SH13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417944 2007 SS18 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417945 2007 TL10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417946 2007 TN10 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417947 2007 TJ16 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 940 m MPC · JPL
417948 2007 TY19 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417949 2007 TB23 10/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
417950 2007 TL33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417951 2007 TU47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417952 2007 TQ49 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
417953 2007 TM68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 5,8 km MPC · JPL
417954 2007 TY69 10/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 780 m MPC · JPL
417955 Mallama 2007 TE74 14/10/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 4,6 km MPC · JPL
417956 2007 TW74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
417957 2007 TF77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417958 2007 TE87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417959 2007 TP87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417960 2007 TW92 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417961 2007 TS104 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417962 2007 TD106 06/10/2007 Wise Wise Obs. 940 m MPC · JPL
417963 2007 TQ109 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
417964 2007 TL113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
417965 2007 TH114 08/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
417966 2007 TX119 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
417967 2007 TB121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417968 2007 TP127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
417969 2007 TV140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417970 2007 TL142 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417971 2007 TC155 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417972 2007 TW156 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417973 2007 TF165 11/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
417974 2007 TX167 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417975 2007 TD168 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
417976 2007 TA172 13/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417977 2007 TM173 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
417978 Haslehner 2007 TY184 13/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,4 km MPC · JPL
417979 2007 TW186 13/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
417980 2007 TP193 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417981 2007 TP216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417982 2007 TL217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417983 2007 TY217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417984 2007 TO221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417985 2007 TH224 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417986 2007 TU229 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
417987 2007 TO234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417988 2007 TW274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417989 2007 TN275 11/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
417990 2007 TO284 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
417991 2007 TP302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417992 2007 TJ346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417993 2007 TG356 11/10/2007 Lulin Observatory LUSS 620 m MPC · JPL
417994 2007 TV360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
417995 2007 TM368 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417996 2007 TZ372 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417997 2007 TC378 21/09/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
417998 2007 TL384 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417999 2007 TG400 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
418000 2007 TY400 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s  • 421.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001