Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/251001–252000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251001 Sluch 2006 OM14 28/07/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,0 km MPC · JPL
251002 2006 OP21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
251003 2006 PB 01/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,4 km MPC · JPL
251004 2006 PO3 12/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
251005 2006 PP4 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
251006 2006 PO12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
251007 2006 PX15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
251008 2006 PN25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
251009 2006 PF29 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
251010 2006 PU31 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
251011 2006 PP32 15/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
251012 2006 PE38 14/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
251013 2006 PF41 14/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
251014 2006 QR4 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,0 km MPC · JPL
251015 2006 QA6 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
251016 2006 QA30 19/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
251017 2006 QJ30 20/08/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
251018 Liubirena 2006 QC31 16/08/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
251019 2006 QV31 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251020 2006 QV34 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
251021 2006 QQ36 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
251022 2006 QN39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
251023 2006 QE46 20/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
251024 2006 QE51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
251025 2006 QC60 20/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
251026 2006 QG60 20/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
251027 2006 QH61 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251028 2006 QO79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251029 2006 QH94 16/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
251030 2006 QV96 16/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
251031 2006 QB97 19/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
251032 2006 QU100 25/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
251033 2006 QY123 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
251034 2006 QY126 16/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
251035 2006 QS138 16/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
251036 2006 QC139 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
251037 2006 QX139 18/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
251038 2006 QK166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
251039 2006 QX166 29/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
251040 2006 RN3 11/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
251041 2006 RM15 14/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
251042 2006 RY16 14/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
251043 2006 RS17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
251044 2006 RY18 14/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
251045 2006 RC21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251046 2006 RT44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251047 2006 RO52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251048 2006 RB54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251049 2006 RL55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251050 2006 RM58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251051 2006 RZ59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251052 2006 RV60 14/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
251053 2006 RM62 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
251054 2006 RV74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251055 2006 RH87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251056 2006 RJ94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251057 2006 RD95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251058 2006 SU 16/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
251059 2006 SP4 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
251060 2006 SU5 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
251061 2006 SJ14 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251062 2006 SK18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251063 2006 ST22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
251064 2006 SK23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
251065 2006 SW25 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
251066 2006 SG26 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
251067 2006 ST34 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251068 2006 SN35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251069 2006 SB37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251070 2006 SV40 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251071 2006 SH46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251072 2006 SU48 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
251073 2006 SM57 19/09/2006 Antares ARO 2,6 km MPC · JPL
251074 2006 SN57 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251075 2006 SP71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251076 2006 SH76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251077 2006 SX78 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
251078 2006 SL79 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
251079 2006 SC81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251080 2006 ST85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251081 2006 SZ90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251082 2006 SW93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251083 2006 SM104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251084 2006 SR105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
251085 2006 SY108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251086 2006 SE113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251087 2006 SS123 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
251088 2006 SM126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
251089 2006 SR139 22/09/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251090 2006 SM144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251091 2006 SY171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251092 2006 SW197 27/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,0 km MPC · JPL
251093 2006 SE200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
251094 2006 SC201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251095 2006 SK211 26/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
251096 2006 SO223 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251097 2006 SC224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
251098 2006 SE256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251099 2006 SF268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251100 2006 SU269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251101 2006 SQ280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
251102 2006 SZ280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
251103 2006 SO282 25/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
251104 2006 SN283 26/09/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
251105 2006 SJ284 27/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
251106 2006 SW290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251107 2006 SA295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251108 2006 SJ295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251109 2006 SN296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251110 2006 SL297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251111 2006 SM309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
251112 2006 SP322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251113 2006 SX331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
251114 2006 SO332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
251115 2006 SW332 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251116 2006 SK336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251117 2006 SB354 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251118 2006 SB356 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
251119 2006 SD356 30/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
251120 2006 SH357 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
251121 2006 SM359 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
251122 2006 SE360 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251123 2006 SD363 30/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
251124 2006 SO364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
251125 2006 SM375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
251126 2006 SC393 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251127 2006 SB398 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
251128 2006 SE400 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251129 2006 SW413 25/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
251130 2006 TQ 01/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,8 km MPC · JPL
251131 2006 TA4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
251132 2006 TG20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251133 2006 TJ20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251134 2006 TV21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251135 2006 TC25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251136 2006 TO34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251137 2006 TO37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251138 2006 TV37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251139 2006 TZ37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251140 2006 TK45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251141 2006 TN45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251142 2006 TB46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251143 2006 TR46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
251144 2006 TZ46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251145 2006 TV48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
251146 2006 TO49 12/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
251147 2006 TZ51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251148 2006 TL56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251149 2006 TS56 14/10/2006 Charleston ARO 2,0 km MPC · JPL
251150 2006 TQ64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251151 2006 TS72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
251152 2006 TY72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
251153 2006 TR73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251154 2006 TX73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
251155 2006 TG74 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
251156 2006 TU74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
251157 2006 TN75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
251158 2006 TK78 12/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
251159 2006 TA81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251160 2006 TG82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251161 2006 TY82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251162 2006 TM83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251163 2006 TY87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
251164 2006 TJ97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251165 2006 TB106 14/10/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
251166 2006 TW108 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
251167 2006 TJ113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
251168 2006 TO121 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251169 2006 UF2 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
251170 2006 UE3 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
251171 2006 UM6 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
251172 2006 UM8 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
251173 2006 UO12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
251174 2006 UB13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251175 2006 UM16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
251176 2006 UB24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251177 2006 UH26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251178 2006 UE32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251179 2006 UT32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251180 2006 UZ37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251181 2006 UX58 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
251182 2006 UR60 19/10/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251183 2006 UP61 19/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
251184 2006 UY70 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251185 2006 UM77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251186 2006 UQ79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251187 2006 UR80 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251188 2006 UJ84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
251189 2006 UA88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251190 2006 UF90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251191 2006 UK90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251192 2006 UT105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251193 2006 UO107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251194 2006 UB118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251195 2006 UH119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251196 2006 UY122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251197 2006 UR125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251198 2006 UM128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251199 2006 UT129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251200 2006 UZ139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251201 2006 UT149 20/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
251202 2006 UW154 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251203 2006 UT157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251204 2006 UP164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
251205 2006 UX164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
251206 2006 UT174 22/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
251207 2006 UY178 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
251208 2006 UC179 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
251209 2006 UR183 17/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251210 2006 UF184 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
251211 2006 UU184 24/10/2006 Kitami K. Endate 2,8 km MPC · JPL
251212 2006 UB185 23/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251213 2006 UD188 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
251214 2006 UB189 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
251215 2006 UA190 19/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
251216 2006 UT190 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
251217 2006 UJ192 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
251218 2006 UV201 22/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
251219 2006 US202 22/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
251220 2006 UN203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
251221 2006 UM204 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
251222 2006 UL209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251223 2006 UA211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
251224 2006 UJ218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,4 km MPC · JPL
251225 2006 UL220 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
251226 2006 UL229 20/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
251227 2006 UT234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
251228 2006 UH241 23/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
251229 2006 UK269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
251230 2006 UO270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
251231 2006 UD271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
251232 2006 UD272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
251233 2006 UE273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251234 2006 UR278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251235 2006 UT281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
251236 2006 UN283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251237 2006 UR285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251238 2006 UC286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251239 2006 UX289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251240 2006 UM327 27/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
251241 2006 UP329 27/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251242 2006 UE359 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
251243 2006 VZ8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251244 2006 VJ9 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
251245 2006 VS14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251246 2006 VR29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251247 2006 VV30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251248 2006 VN34 11/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
251249 2006 VX40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251250 2006 VQ43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251251 2006 VU48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251252 2006 VM49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251253 2006 VG52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251254 2006 VT86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251255 2006 VF89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251256 2006 VE90 14/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
251257 2006 VT100 11/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
251258 2006 VC107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251259 2006 VO109 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
251260 2006 VW112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251261 2006 VG124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251262 2006 VL143 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251263 2006 VG168 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
251264 2006 WL 16/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,5 km MPC · JPL
251265 2006 WE1 17/11/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,2 km MPC · JPL
251266 2006 WX11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
251267 2006 WW14 16/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251268 2006 WL15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
251269 2006 WV26 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
251270 2006 WH32 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251271 2006 WX32 16/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
251272 2006 WQ39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251273 2006 WX39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251274 2006 WY50 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251275 2006 WL53 16/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
251276 2006 WN60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251277 2006 WP61 17/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
251278 2006 WX61 17/11/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
251279 2006 WB66 17/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
251280 2006 WD69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
251281 2006 WF69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
251282 2006 WJ77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251283 2006 WX87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251284 2006 WL95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251285 2006 WE96 19/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
251286 2006 WE108 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
251287 2006 WK116 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
251288 2006 WL120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251289 2006 WY124 22/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
251290 2006 WF148 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
251291 2006 WU153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251292 2006 WD173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251293 2006 WC188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251294 2006 WG194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251295 2006 XE7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251296 2006 XF8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251297 2006 XY22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251298 2006 XY38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
251299 2006 XH41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
251300 2006 XK42 12/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251301 2006 XO42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
251302 2006 XZ50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251303 2006 XY53 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251304 2006 XT54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
251305 2006 XD55 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251306 2006 XC59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
251307 2006 XD62 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
251308 2006 XH64 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251309 2006 YQ6 18/12/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251310 2006 YQ9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251311 2006 YS14 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,5 km MPC · JPL
251312 2006 YV14 23/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
251313 2006 YY38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251314 2006 YE52 22/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
251315 2007 AO19 15/01/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
251316 2007 AG23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
251317 2007 BV4 17/01/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
251318 2007 BQ6 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
251319 2007 BA19 18/01/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
251320 2007 BR25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251321 2007 BF38 24/01/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
251322 2007 BG55 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251323 2007 BS68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
251324 2007 CZ16 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251325 Leopoldjosefine 2007 CX26 09/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 4,8 km MPC · JPL
251326 2007 CE41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251327 2007 CJ44 08/02/2007 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
251328 2007 CM60 10/02/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
251329 2007 DD25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
251330 2007 DD55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251331 2007 DJ83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
251332 2007 DY87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251333 2007 DY106 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
251334 2007 EZ3 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
251335 2007 EL4 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251336 2007 EU14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251337 2007 EZ18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
251338 2007 EM181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
251339 2007 EC202 09/03/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
251340 2007 HJ96 19/04/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
251341 2007 OO9 23/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
251342 2007 PF3 04/08/2007 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
251343 2007 PL29 14/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251344 2007 RW224 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251345 2007 RH302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
251346 2007 SJ 17/09/2007 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
251347 2007 TY12 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251348 2007 TG22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251349 2007 TM39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251350 2007 TE46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251351 2007 TN55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251352 2007 TH62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251353 2007 TJ114 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251354 2007 TY131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
251355 2007 TR141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251356 2007 TM163 11/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
251357 2007 TW168 12/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
251358 2007 TM179 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
251359 2007 TF212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251360 2007 TJ261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251361 2007 TH309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251362 2007 TU408 14/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251363 2007 TX418 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251364 2007 TE419 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251365 2007 TQ447 13/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
251366 2007 TR451 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251367 2007 UZ35 19/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251368 2007 UO41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251369 2007 UA47 20/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
251370 2007 UF57 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251371 2007 UR86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251372 2007 UY104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251373 2007 VO9 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
251374 2007 VC15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
251375 2007 VX54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251376 2007 VK55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
251377 2007 VJ64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
251378 2007 VF74 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251379 2007 VZ79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251380 2007 VK80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251381 2007 VE87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251382 2007 VB90 04/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
251383 2007 VA96 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 770 m MPC · JPL
251384 2007 VJ138 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251385 2007 VJ163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251386 2007 VG165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251387 2007 VO174 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
251388 2007 VS186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
251389 2007 VR193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
251390 2007 VY202 08/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
251391 2007 VD209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251392 2007 VQ267 15/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
251393 2007 VJ330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
251394 2007 WA39 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251395 2007 WD44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
251396 2007 WG60 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251397 2007 XP22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251398 2007 XB24 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251399 2007 XR33 10/12/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251400 2007 XM57 04/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251401 2007 YJ7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251402 2007 YL22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251403 2007 YA24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251404 2007 YO31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251405 2007 YT31 28/12/2007 Lulin Observatory LUSS 720 m MPC · JPL
251406 2007 YO63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251407 2008 AH3 08/01/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
251408 2008 AU3 04/01/2008 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
251409 2008 AF6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
251410 2008 AS10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
251411 2008 AJ18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
251412 2008 AB29 11/01/2008 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
251413 2008 AA30 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 1,2 km MPC · JPL
251414 2008 AV38 10/01/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
251415 2008 AT43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251416 2008 AN50 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
251417 2008 AX60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251418 2008 AP65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251419 2008 AY74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251420 2008 AQ79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251421 2008 AR81 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
251422 2008 AE86 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251423 2008 AP96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251424 2008 AH110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251425 2008 AZ113 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
251426 2008 AM128 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251427 2008 BH15 28/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251428 2008 BD16 28/01/2008 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
251429 2008 BV21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
251430 2008 BV32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251431 2008 BY32 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251432 2008 BG35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251433 2008 BK36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251434 2008 BL48 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251435 2008 BO48 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251436 2008 CL8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251437 2008 CJ18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251438 2008 CE21 06/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
251439 2008 CE33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251440 2008 CR41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251441 2008 CK42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251442 2008 CW45 02/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
251443 2008 CY47 03/02/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
251444 2008 CN60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
251445 2008 CK68 05/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
251446 2008 CO78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251447 2008 CF91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
251448 2008 CC112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251449 Olexakorolʹ 251449|Olexakorol'}} 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,7 km MPC · JPL
251450 2008 CD120 11/02/2008 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
251451 2008 CR125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251452 2008 CW132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251453 2008 CA139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251454 2008 CB140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251455 2008 CM141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
251456 2008 CS143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251457 2008 CT152 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
251458 2008 CK180 09/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
251459 2008 CX180 09/02/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
251460 2008 CV193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
251461 2008 CZ193 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
251462 2008 CC195 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
251463 2008 CW195 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251464 2008 CC196 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
251465 2008 CP198 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
251466 2008 CV206 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
251467 2008 CF213 09/02/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
251468 2008 DH10 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
251469 2008 DT13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
251470 2008 DR18 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
251471 2008 DW23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251472 2008 DB27 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
251473 2008 DT30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251474 2008 DW30 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
251475 2008 DV32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251476 2008 DX32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251477 2008 DZ52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
251478 2008 DB55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251479 2008 DG57 28/02/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
251480 2008 DT57 28/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
251481 2008 DC59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251482 2008 DF76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
251483 2008 DR80 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251484 2008 DC84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
251485 2008 ED7 02/03/2008 Marly P. Kocher 2,0 km MPC · JPL
251486 2008 EG7 02/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
251487 2008 EY7 03/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
251488 2008 EZ14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251489 2008 EA27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
251490 2008 EU35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
251491 2008 EZ35 03/03/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251492 2008 ET36 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
251493 2008 EG42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
251494 2008 EU49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251495 2008 ED71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
251496 2008 EG79 08/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
251497 2008 EK97 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
251498 2008 EQ108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
251499 2008 EC109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251500 2008 EA116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251501 2008 EU125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251502 2008 EU128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251503 2008 EC129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251504 2008 EC146 14/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
251505 2008 EQ151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
251506 2008 FB2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251507 2008 FJ3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
251508 2008 FD8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251509 2008 FY13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
251510 2008 FZ32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
251511 2008 FQ41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
251512 2008 FK58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
251513 2008 FY61 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251514 2008 FH68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
251515 2008 FJ78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
251516 2008 FJ81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
251517 2008 FZ117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251518 2008 FW118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
251519 2008 FY123 29/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
251520 2008 FB131 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251521 2008 GO3 06/04/2008 Kanab E. E. Sheridan 4,6 km MPC · JPL
251522 2008 GZ33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
251523 2008 GA49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251524 2008 GU50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251525 2008 GX60 05/04/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
251526 2008 GX98 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251527 2008 GV137 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
251528 2008 GU141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
251529 2008 HR1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251530 2008 HT16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
251531 2008 HA28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251532 2008 HE30 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251533 2008 JQ17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
251534 2008 KK4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251535 2008 KK8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
251536 2008 SK257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
251537 2008 UE5 26/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251538 2008 WZ128 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
251539 2008 XQ43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251540 2008 YF1 19/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
251541 2008 YG172 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
251542 2009 AB47 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251543 2009 BM62 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
251544 2009 BA70 25/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
251545 2009 BK97 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251546 2009 BR147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
251547 2009 BA150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251548 2009 BO177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
251549 2009 CE23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251550 2009 CP30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
251551 2009 CJ31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
251552 2009 CO44 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251553 2009 CC50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
251554 2009 CX58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
251555 2009 CF64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251556 2009 DY14 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
251557 2009 DJ15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251558 2009 DD18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251559 2009 DV45 23/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251560 2009 DY60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251561 2009 DV63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251562 2009 DQ71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251563 2009 DN91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251564 2009 DP120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251565 2009 DQ130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251566 2009 DL141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251567 2009 DQ141 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251568 2009 EL15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251569 2009 EB18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251570 2009 ES22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251571 2009 ES26 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
251572 2009 FN1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
251573 2009 FA8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251574 2009 FN18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
251575 2009 FE25 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
251576 2009 FB27 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
251577 2009 FQ44 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
251578 2009 FX45 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
251579 2009 FZ47 19/03/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
251580 2009 FC50 27/03/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
251581 2009 FJ61 16/03/2009 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
251582 2009 FL68 19/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
251583 2009 FZ68 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251584 2009 FP70 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251585 2009 FM71 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
251586 2009 FC75 16/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
251587 2009 FU75 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
251588 2009 FE76 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251589 2009 HW1 17/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
251590 2009 HT6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251591 2009 HQ10 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
251592 2009 HK12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
251593 2009 HC25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251594 2009 HY26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251595 Rudolfböttger 2009 HA36 20/04/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,2 km MPC · JPL
251596 2009 HV38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
251597 2009 HP39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
251598 2009 HA40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251599 2009 HE64 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
251600 2009 HQ69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251601 2009 HR75 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251602 2009 HS82 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
251603 2009 HO83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251604 2009 HN89 29/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
251605 2009 HB90 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
251606 2009 HA91 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
251607 2009 HP94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
251608 2009 HH98 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251609 2009 HJ99 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251610 2009 HL101 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251611 2009 HQ101 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
251612 2009 HZ101 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251613 2009 HH105 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251614 2009 JE7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251615 2009 JA8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251616 2009 JY16 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251617 2009 JG18 05/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251618 2009 KE15 26/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
251619 2009 LS2 13/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,8 km MPC · JPL
251620 2009 MH 16/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251621 Lüthen 2009 RR2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 1,4 km MPC · JPL
251622 2009 UK133 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
251623 2009 VE41 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
251624 2009 XP22 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
251625 Timconrow 2010 DD21 17/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
251626 2010 FM53 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 4,6 km MPC · JPL
251627 Joyceearl 2010 JV16 02/05/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
251628 2010 JK105 12/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
251629 2010 JR125 12/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
251630 2010 JK130 13/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
251631 2010 KV18 17/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
251632 2010 KZ29 18/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
251633 2010 KP45 21/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
251634 2010 KR49 22/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
251635 2010 KX63 23/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
251636 2010 KH65 24/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
251637 2010 KN68 24/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
251638 2010 KD83 26/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
251639 2010 KX87 26/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
251640 2010 KH116 30/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
251641 2010 LX79 10/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
251642 2010 LC97 13/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
251643 2010 LA135 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
251644 2010 MF4 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
251645 2010 NZ4 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
251646 2010 OZ126 20/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
251647 2834 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
251648 4277 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
251649 1208 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
251650 2197 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
251651 2336 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
251652 1981 EX45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 920 m MPC · JPL
251653 1991 TH15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
251654 1993 RB15 15/09/1993 Calar Alto K. Birkle, H. Boehnhardt 4,4 km MPC · JPL
251655 1993 TH11 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251656 1993 UW7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
251657 1994 AH8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251658 1994 GZ1 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251659 1994 JU6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251660 1994 RZ8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251661 1994 SY2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251662 1994 SK5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251663 1994 SP11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251664 1994 UG9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251665 1994 YZ3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251666 1995 BW10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251667 1995 FL1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
251668 1995 FO4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
251669 1995 FU7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251670 1995 QQ14 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251671 1995 SJ11 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
251672 1995 SG13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251673 1995 SY18 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
251674 1995 SP22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251675 1995 SL23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251676 1995 SA32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251677 1995 SU38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251678 1995 SV60 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251679 1995 TD3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251680 1995 TS4 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
251681 1995 UW17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
251682 1995 US30 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251683 1995 UY34 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251684 1995 UL39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251685 1995 UC40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251686 1995 UF42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251687 1995 UR50 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251688 1995 UX59 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251689 1995 VV7 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251690 1995 VJ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251691 1995 VW17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251692 1995 WX12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251693 1995 WB15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251694 1995 WP27 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251695 1995 WC33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251696 1995 YU6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251697 1996 AN18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251698 1996 DJ 18/02/1996 Siding Spring M. Hartley 4,4 km MPC · JPL
251699 1996 FA5 21/03/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 560 m MPC · JPL
251700 1996 RK21 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251701 1996 TD16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251702 1996 TS16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
251703 1996 TL18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251704 1996 TJ26 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251705 1996 UJ 17/10/1996 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
251706 1996 XZ11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251707 1996 XV29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251708 1996 XO32 15/12/1996 Saji Saji Obs. 940 m MPC · JPL
251709 1997 AA5 02/01/1997 Chichibu N. Satō 1,1 km MPC · JPL
251710 1997 CN2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251711 1997 CF11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251712 1997 CO16 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251713 1997 ES16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251714 1997 GK5 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
251715 1997 GA10 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
251716 1997 GR10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251717 1997 HS10 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251718 1997 SV18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251719 1997 ST20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251720 1997 SE32 25/09/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
251721 1997 UO 19/10/1997 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
251722 1997 US2 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch APO · 410 m MPC · JPL
251723 1997 WZ3 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251724 1997 WR25 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
251725 1998 BV19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251726 1998 DD1 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
251727 1998 FJ38 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251728 1998 FA47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251729 1998 FN67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251730 1998 HG12 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
251731 1998 HY24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251732 1998 HG49 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 180 m MPC · JPL
251733 1998 HO86 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251734 1998 KB12 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251735 1998 MO4 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
251736 1998 MR16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251737 1998 QK62 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
251738 1998 QU87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
251739 1998 SH29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
251740 1998 TG33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
251741 1998 UQ11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251742 1998 VD57 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
251743 1998 WO24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 10 km MPC · JPL
251744 1998 WS24 19/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
251745 1998 WK36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251746 1998 WL43 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251747 1998 XJ2 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251748 1998 XC11 15/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
251749 1998 XR49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
251750 1998 YN21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251751 1999 AX12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
251752 1999 AP13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251753 1999 AX14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251754 1999 AA17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
251755 1999 CG34 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251756 1999 CU90 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251757 1999 CL107 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
251758 1999 CL115 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251759 1999 CE145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251760 1999 FO2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251761 1999 FN6 17/03/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
251762 1999 FS12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251763 1999 FX16 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251764 1999 GV61 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
251765 1999 JS4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251766 1999 JC5 10/05/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251767 1999 JK75 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251768 1999 JF98 12/05/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
251769 1999 NP1 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251770 1999 NM7 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
251771 1999 RP2 06/09/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
251772 1999 RL5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
251773 1999 RF7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251774 1999 RG10 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
251775 1999 RQ12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251776 1999 RZ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251777 1999 RC67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251778 1999 RM69 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251779 1999 RL70 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251780 1999 RV82 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251781 1999 RL106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
251782 1999 RQ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251783 1999 RD148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251784 1999 RN185 09/09/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251785 1999 RP186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251786 1999 RB207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251787 1999 RP208 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251788 1999 RM212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251789 1999 RZ222 07/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
251790 1999 RM228 08/09/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251791 1999 SA12 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
251792 1999 SY20 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
251793 1999 SD23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251794 1999 SL23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
251795 1999 TU2 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251796 1999 TO9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,1 km MPC · JPL
251797 1999 TS21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251798 1999 TG35 04/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
251799 1999 TK36 12/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
251800 1999 TY37 01/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251801 1999 TL48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251802 1999 TQ51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251803 1999 TV51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251804 1999 TY53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
251805 1999 TT54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251806 1999 TO59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251807 1999 TK60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251808 1999 TD61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251809 1999 TS62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
251810 1999 TR66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
251811 1999 TP73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251812 1999 TF76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251813 1999 TY76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251814 1999 TC77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251815 1999 TP79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
251816 1999 TO81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
251817 1999 TG94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251818 1999 TY109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251819 1999 TP135 06/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251820 1999 TD145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
251821 1999 TY161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251822 1999 TQ164 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251823 1999 TS164 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251824 1999 TJ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
251825 1999 TH179 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251826 1999 TK179 10/10/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
251827 1999 TS192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251828 1999 TE195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
251829 1999 TJ196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251830 1999 TY198 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251831 1999 TS202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251832 1999 TW209 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
251833 1999 TE212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251834 1999 TD213 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251835 1999 TB214 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251836 1999 TR214 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251837 1999 TS217 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251838 1999 TV246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251839 1999 TB250 09/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251840 1999 TS255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
251841 1999 TL259 09/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
251842 1999 TE262 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
251843 1999 TY263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
251844 1999 TV267 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251845 1999 TX271 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
251846 1999 TJ294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
251847 1999 TD298 01/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
251848 1999 TB306 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
251849 1999 TA312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251850 1999 TN321 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
251851 1999 TG333 13/10/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
251852 1999 UD10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
251853 1999 UW14 29/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
251854 1999 UB21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251855 1999 UX22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251856 1999 UA30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251857 1999 UT31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251858 1999 UW31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251859 1999 UG32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251860 1999 UL34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251861 1999 UW39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251862 1999 UO40 16/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251863 1999 UL53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
251864 1999 UX58 30/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251865 1999 VY12 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251866 1999 VY13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251867 1999 VV16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
251868 1999 VL17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251869 1999 VO17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251870 1999 VB18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
251871 1999 VE18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
251872 1999 VP18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251873 1999 VM31 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251874 1999 VV42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
251875 1999 VQ44 04/11/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
251876 1999 VK46 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
251877 1999 VE52 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251878 1999 VE54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
251879 1999 VW59 04/11/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
251880 1999 VM70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251881 1999 VN71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251882 1999 VU73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
251883 1999 VB76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251884 1999 VF77 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
251885 1999 VT79 04/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
251886 1999 VV86 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251887 1999 VT89 05/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
251888 1999 VK94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
251889 1999 VR94 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
251890 1999 VE96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251891 1999 VZ101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
251892 1999 VT103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
251893 1999 VG105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251894 1999 VO107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251895 1999 VL108 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251896 1999 VG111 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
251897 1999 VG112 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251898 1999 VQ112 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
251899 1999 VE120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251900 1999 VV120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
251901 1999 VY120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251902 1999 VV121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
251903 1999 VF122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251904 1999 VY122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
251905 1999 VV133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251906 1999 VX134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251907 1999 VB137 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
251908 1999 VU141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
251909 1999 VE143 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251910 1999 VG147 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
251911 1999 VT147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
251912 1999 VV147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
251913 1999 VJ153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
251914 1999 VQ154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251915 1999 VJ155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
251916 1999 VO155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251917 1999 VR156 12/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
251918 1999 VV158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
251919 1999 VQ163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251920 1999 VR165 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
251921 1999 VR179 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
251922 1999 VH193 01/11/1999 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
251923 1999 VO195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251924 1999 VT195 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
251925 1999 VW204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
251926 1999 VZ204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
251927 1999 VE206 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251928 1999 VO206 09/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
251929 1999 VE209 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251930 1999 VA210 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251931 1999 VQ210 13/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
251932 1999 VW210 13/11/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
251933 1999 VS216 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251934 1999 VN217 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
251935 1999 VR219 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251936 1999 VM225 05/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
251937 1999 WN8 29/11/1999 Monte Agliale S. Donati 5,8 km MPC · JPL
251938 1999 WD11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
251939 1999 WG14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
251940 1999 WT15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
251941 1999 WT18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
251942 1999 WR25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251943 1999 XY8 05/12/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
251944 1999 XR23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
251945 1999 XX44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
251946 1999 XV56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
251947 1999 XG62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
251948 1999 XA65 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
251949 1999 XL66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
251950 1999 XL79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251951 1999 XE80 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
251952 1999 XM91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
251953 1999 XX94 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
251954 1999 XV106 04/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
251955 1999 XR129 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
251956 1999 XC145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
251957 1999 XN228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
251958 1999 XL241 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
251959 1999 XL243 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
251960 1999 XO247 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
251961 1999 XV254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
251962 1999 XT258 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251963 1999 XH261 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
251964 1999 YL6 30/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251965 1999 YD7 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
251966 2000 AJ1 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251967 2000 AY44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
251968 2000 AK73 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
251969 2000 AV89 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
251970 2000 AQ92 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251971 2000 AN150 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
251972 2000 AW157 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
251973 2000 AQ170 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
251974 2000 AR216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251975 2000 AG218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
251976 2000 AB223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
251977 2000 AG226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
251978 2000 AR240 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
251979 2000 AU244 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251980 2000 BE 16/01/2000 Višnjan K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
251981 2000 CC57 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
251982 2000 CP64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
251983 2000 CR100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
251984 2000 CK131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251985 2000 DW10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
251986 2000 DR11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
251987 2000 DS11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251988 2000 DQ76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
251989 2000 DY109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
251990 2000 ER25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
251991 2000 ET52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
251992 2000 EO53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
251993 2000 EX66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
251994 2000 EO98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251995 2000 EQ98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
251996 2000 EY114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
251997 2000 EG115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
251998 2000 EY125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
251999 2000 EN126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
252000 2000 EK136 12/03/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001