Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/461001–462000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461001 2014 WN361 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461002 2014 WZ361 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
461003 2014 WG367 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461004 2014 WZ372 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461005 2014 WE377 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
461006 2014 WE382 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461007 2014 WH382 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461008 2014 WM382 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461009 2014 WT385 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461010 2014 WF387 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461011 2014 WM388 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461012 2014 WR388 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
461013 2014 WV388 25/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
461014 2014 WR392 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
461015 2014 WP396 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461016 2014 WS398 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461017 2014 WC399 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461018 2014 WP401 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461019 2014 WW401 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
461020 2014 WE406 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461021 2014 WQ407 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461022 2014 WO421 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461023 2014 WU429 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461024 2014 WV430 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461025 2014 WJ432 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461026 2014 WY444 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461027 2014 WS445 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461028 2014 WA457 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461029 2014 WK463 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461030 2014 WN475 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461031 2014 WR475 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
461032 2014 WM482 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
461033 2014 WW489 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
461034 2014 WU490 30/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461035 2014 WW490 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461036 2014 WB491 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461037 2014 WD493 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461038 2014 WB499 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461039 2014 WX499 08/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
461040 2014 WT501 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
461041 2014 WC503 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461042 2014 WE503 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
461043 2014 WL503 09/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
461044 2014 WT504 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461045 2014 XO8 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
461046 2014 XZ12 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461047 2014 XC15 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461048 2014 XA17 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461049 2014 XF17 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
461050 2014 XN17 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461051 2014 XG18 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461052 2014 XG19 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461053 2014 XQ25 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461054 2014 XR25 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461055 2014 XP26 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
461056 2014 XF28 05/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
461057 2014 XS38 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461058 2014 YQ5 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461059 2014 YC11 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461060 2014 YF11 30/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
461061 2014 YE13 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461062 2014 YG17 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
461063 2014 YP19 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461064 2014 YW20 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461065 2014 YR23 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461066 2014 YS23 29/03/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
461067 2014 YC26 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461068 2014 YW27 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461069 2014 YK29 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461070 2014 YT37 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461071 2014 YT42 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461072 2014 YR44 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461073 2015 AX 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461074 2015 AU3 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461075 2015 AA4 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461076 2015 AN10 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461077 2015 AM11 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461078 2015 AZ26 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
461079 2015 AE33 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461080 2015 AW34 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461081 2015 AJ49 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
461082 2015 AJ86 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
461083 2015 AX91 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461084 2015 AX130 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461085 2015 AK145 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461086 2015 AU175 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461087 2015 AA185 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461088 2015 AW198 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461089 2015 AL214 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
461090 2015 AE257 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461091 2015 AP273 19/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
461092 2015 BR5 09/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
461093 2015 BJ37 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
461094 2015 BX38 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461095 2015 BY56 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
461096 2015 BH62 16/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
461097 2015 BU74 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461098 2015 BP75 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461099 2015 BR97 12/06/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
461100 2015 BA108 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461101 2015 BF114 05/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
461102 2015 BU206 16/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
461103 2015 BJ207 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461104 2015 BH214 09/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
461105 2015 BJ218 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461106 2015 BT218 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461107 2015 BU222 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
461108 2015 BO227 13/02/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
461109 2015 BF368 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461110 2015 BX413 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461111 2015 BZ516 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
461112 2015 CO8 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461113 2015 CR35 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461114 2015 CG36 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461115 2015 DG22 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461116 2015 DL117 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461117 2015 DD145 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
461118 2015 DR146 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461119 2015 DX147 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461120 2015 DE177 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461121 2015 DC178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461122 2015 FY 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461123 2015 OL22 03/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
461124 2015 RX73 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461125 2015 RC83 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
461126 2015 RH116 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461127 2015 RD151 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
461128 2015 RX196 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461129 2015 RK234 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461130 2015 RJ235 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461131 2015 TS2 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461132 2015 TL77 29/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
461133 2015 TZ82 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461134 2015 TO86 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461135 2015 TU88 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461136 2015 TC102 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
461137 2015 TH102 14/10/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
461138 2015 TU103 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461139 2015 TH105 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
461140 2015 TV105 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
461141 2015 TD106 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461142 2015 TG106 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461143 2015 TH109 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461144 2015 TU110 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461145 2015 TA111 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461146 2015 TC111 27/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
461147 2015 TS111 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461148 2015 TD112 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
461149 2015 TO112 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461150 2015 TN114 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461151 2015 TT114 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
461152 2015 TY114 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461153 2015 TC115 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461154 2015 TS115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461155 2015 TH116 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
461156 2015 TS116 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461157 2015 TD117 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461158 2015 TE117 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
461159 2015 TW119 06/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461160 2015 TB120 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461161 2015 TD126 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461162 2015 TO138 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461163 2015 TY142 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
461164 2015 TZ146 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461165 2015 TY179 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461166 2015 TY183 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461167 2015 TF184 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461168 2015 TH224 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461169 2015 TK224 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461170 2015 TX232 23/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
461171 2015 TY304 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461172 2015 TE321 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461173 2015 UQ11 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461174 2015 UZ46 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
461175 2015 US48 16/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
461176 2015 UJ66 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
461177 2015 UW77 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461178 2015 UH79 14/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
461179 2015 VE4 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
461180 2015 VA42 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461181 2015 VG42 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
461182 2015 VB63 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461183 2015 VO63 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
461184 2015 VS65 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461185 2015 VH72 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461186 2015 VL72 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461187 2015 VE78 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461188 2015 VZ95 25/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461189 2015 VG97 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461190 2015 VH97 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461191 2015 VY98 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461192 2015 VA99 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461193 2015 VK100 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461194 2015 VO101 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461195 2015 VV102 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461196 2015 VR103 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461197 2015 VU106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461198 2015 VW112 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461199 2015 VF113 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
461200 2015 VP113 06/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461201 2015 VN116 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461202 2015 VA118 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461203 2015 VW118 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461204 2015 VO120 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
461205 2015 VW120 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461206 2015 VG121 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461207 2015 VH123 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461208 2015 VM125 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
461209 2015 VV126 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461210 2015 VX127 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461211 2015 VK128 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
461212 2015 VD129 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461213 2015 VY129 09/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
461214 2015 VE130 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461215 2015 VB133 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461216 2015 VF134 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461217 2015 VT134 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461218 2015 VN135 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
461219 2015 VP135 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461220 2015 VU139 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461221 2015 VC140 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461222 2015 VN141 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461223 2015 VV143 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461224 2015 VO144 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
461225 2015 VP144 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461226 2015 VM148 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
461227 2015 VJ150 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
461228 2015 WL2 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461229 2015 WO3 27/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
461230 2015 WP3 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461231 2015 WF4 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461232 2015 WJ4 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
461233 2015 WZ4 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
461234 2015 WE6 29/03/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
461235 2015 WJ6 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461236 2015 WL6 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461237 2015 WP6 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
461238 2015 WQ6 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
461239 2015 WC10 11/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461240 2015 WW13 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461241 2015 WG14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
461242 2015 WL14 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
461243 2015 WP14 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461244 2015 WQ15 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461245 2015 WU15 05/12/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
461246 2015 WZ15 21/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
461247 2015 WJ16 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
461248 2015 XG2 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461249 2015 XL2 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
461250 2015 XP2 25/09/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
461251 2015 XV5 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461252 2015 XN6 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461253 2015 XC7 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461254 2015 XF9 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
461255 2015 XK9 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461256 2015 XR9 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
461257 2015 XM10 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461258 2015 XC13 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461259 2015 XZ29 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461260 2015 XB42 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461261 2015 XZ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461262 2015 XY44 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461263 2015 XY50 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461264 2015 XM53 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461265 2015 XS56 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461266 2015 XD58 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461267 2015 XG58 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461268 2015 XC59 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461269 2015 XU60 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
461270 2015 XX60 07/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461271 2015 XF61 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461272 2015 XM62 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461273 2015 XY62 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461274 2015 XB63 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
461275 2015 XK63 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461276 2015 XS63 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461277 2015 XB65 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
461278 2015 XG65 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461279 2015 XP65 19/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
461280 2015 XK67 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461281 2015 XW67 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461282 2015 XX68 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461283 2015 XY68 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461284 2015 XZ68 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461285 2015 XF69 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461286 2015 XK69 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461287 2015 XF73 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461288 2015 XM76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461289 2015 XL77 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461290 2015 XM81 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461291 2015 XR96 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461292 2015 XW96 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461293 2015 XM97 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461294 2015 XS100 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461295 2015 XA106 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461296 2015 XO110 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461297 2015 XV111 13/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
461298 2015 XB118 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
461299 2015 XM134 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461300 2015 XO135 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461301 2015 XD139 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461302 2015 XH140 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461303 2015 XZ141 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461304 2015 XY142 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461305 2015 XO146 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461306 2015 XA166 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461307 2015 XJ167 14/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
461308 2015 XC170 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461309 2015 XG170 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461310 2015 XJ170 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461311 2015 XD172 13/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461312 2015 XH174 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461313 2015 XG176 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461314 2015 XS179 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
461315 2015 XF195 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461316 2015 XN196 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461317 2015 XM203 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461318 2015 XT203 06/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461319 2015 XC235 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461320 2015 XH235 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461321 2015 XL245 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461322 2015 XB246 18/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
461323 2015 XS260 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461324 2015 XH262 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461325 2015 XN262 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461326 2015 XO262 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461327 2015 XG263 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461328 2015 XA266 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461329 2015 XJ266 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461330 2015 XC276 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461331 2015 XX278 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461332 2015 XV309 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461333 2015 XM311 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
461334 2015 XS311 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
461335 2015 XY312 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461336 2015 XM313 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461337 2015 XM322 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461338 2015 XY337 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
461339 6365 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
461340 3073 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
461341 1995 SC41 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461342 1995 SX42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
461343 1995 SG76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461344 1995 SV79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461345 1995 UQ31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461346 1995 UD39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
461347 1995 UL40 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461348 1995 WA14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461349 1997 SU13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461350 1998 PY 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
461351 1998 WW37 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
461352 1999 FR65 20/03/1999 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
461353 1999 LS7 08/06/1999 Socorro LINEAR APO · 250 m MPC · JPL
461354 1999 UO28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461355 1999 UM55 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461356 1999 VN46 14/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
461357 2000 AF226 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461358 2000 BA51 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461359 2000 CV97 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461360 2000 EH23 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461361 2000 FH14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461362 2000 FR52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461363 2000 GQ148 05/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
461364 2000 HL16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461365 2000 JF1 06/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
461366 2000 LJ7 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
461367 2000 QX160 31/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461368 2000 RL107 03/09/2000 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
461369 2000 SK9 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
461370 2000 SF64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
461371 2000 SN171 05/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461372 2000 SM321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461373 2000 TW49 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
461374 2000 WS21 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
461375 2001 FC102 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461376 2001 FA126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461377 2001 FR127 27/03/2001 Haleakala NEAT 470 m MPC · JPL
461378 2001 FB140 21/03/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
461379 2001 FC199 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,2 km MPC · JPL
461380 2001 FT199 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 780 m MPC · JPL
461381 2001 HS 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 940 m MPC · JPL
461382 2001 MO28 26/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461383 2001 OR28 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461384 2001 OM53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
461385 2001 PJ14 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
461386 2001 PZ31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461387 2001 QS92 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
461388 2001 RB29 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461389 2001 RE61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
461390 2001 RG140 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461391 2001 RD146 01/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461392 2001 RC150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
461393 2001 SJ23 27/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461394 2001 SS24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461395 2001 SB64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461396 2001 SF125 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461397 2001 SD170 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
461398 2001 SQ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
461399 2001 SC183 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461400 2001 SC203 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461401 2001 SX238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461402 2001 SK264 25/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461403 2001 SR264 21/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
461404 2001 SU269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461405 2001 SG293 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461406 2001 SA309 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461407 2001 SP323 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
461408 2001 SC356 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461409 2001 TK25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461410 2001 TS47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
461411 2001 TL90 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
461412 2001 TB93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461413 2001 TC132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461414 2001 TA140 10/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
461415 2001 TY145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
461416 2001 TB176 14/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
461417 2001 TH214 13/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
461418 2001 TY214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461419 2001 UH1 16/10/2001 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
461420 2001 UE2 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461421 2001 UH28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461422 2001 UZ115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461423 2001 UL178 23/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461424 2001 UQ199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461425 2001 UB202 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461426 2001 UN209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461427 2001 UW225 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461428 2001 VZ5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461429 2001 VU12 10/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461430 2001 VF21 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461431 2001 VR21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
461432 2001 WT15 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461433 2001 WT69 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
461434 2001 XK72 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461435 2001 XB141 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461436 2002 AH53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
461437 2002 AC77 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461438 2002 AX146 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461439 2002 CT208 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461440 2002 CR311 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
461441 2002 EJ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
461442 2002 EW92 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
461443 2002 EO107 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461444 2002 EB142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
461445 2002 GL6 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461446 2002 GU26 11/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461447 2002 GY62 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
461448 2002 GV101 10/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461449 2002 GL103 10/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
461450 2002 GO191 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461451 2002 JC96 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461452 2002 NQ 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461453 2002 NH79 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461454 2002 PD28 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461455 2002 PX51 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461456 2002 PR52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
461457 2002 PJ166 14/08/2002 Palomar R. Matson 2,1 km MPC · JPL
461458 2002 PL194 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
461459 2002 PF198 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461460 2002 QO17 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461461 2002 QL39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461462 2002 QC50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
461463 2002 QS52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
461464 2002 QY75 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
461465 2002 QT81 19/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461466 2002 QC118 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
461467 2002 QG118 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461468 2002 QW136 28/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461469 2002 QU139 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
461470 2002 QB143 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
461471 2002 QJ152 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461472 2002 RO53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461473 2002 RC89 05/09/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
461474 2002 RR142 11/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
461475 2002 RS147 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461476 2002 RW159 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461477 2002 RE227 14/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
461478 2002 RQ239 14/09/2002 Palomar R. Matson 780 m MPC · JPL
461479 2002 RG252 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
461480 2002 RQ252 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461481 2002 RB266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
461482 2002 RM268 04/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
461483 2002 RJ291 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461484 2002 RK292 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
461485 2002 SB25 28/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
461486 2002 SC65 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
461487 2002 TZ234 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
461488 2002 TT247 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461489 2002 TW303 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
461490 2002 TL318 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
461491 2002 TK345 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
461492 2002 UH75 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
461493 2002 VH140 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461494 2002 WN8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461495 2002 XP117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461496 2003 AA67 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461497 2003 BM6 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461498 2003 BW80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
461499 2003 BL81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461500 2003 BC87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461501 2003 FT3 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
461502 2003 FN103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461503 2003 FJ122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 3,0 km MPC · JPL
461504 2003 HE16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
461505 2003 KB5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461506 2003 QE29 23/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
461507 2003 QQ44 23/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
461508 2003 RY12 20/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461509 2003 RR17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461510 2003 RG19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
461511 2003 SJ1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
461512 2003 ST27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461513 2003 SD34 18/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
461514 2003 SE34 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461515 2003 SJ65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
461516 2003 SD119 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461517 2003 SL126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461518 2003 SC157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
461519 2003 SD160 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
461520 2003 SL161 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
461521 2003 SE214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
461522 2003 SG229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461523 2003 SX243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461524 2003 SS264 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
461525 2003 SW290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
461526 2003 SZ299 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
461527 2003 SM323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461528 2003 SJ325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461529 2003 SE334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
461530 2003 ST336 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
461531 2003 SY359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461532 2003 ST366 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461533 2003 SH401 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
461534 2003 SL403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461535 2003 SR406 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
461536 2003 SB421 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
461537 2003 TS17 15/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
461538 2003 TY40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461539 2003 TV46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461540 2003 UA105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461541 2003 UN130 18/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461542 2003 UO152 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461543 2003 UF205 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
461544 2003 UE258 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461545 2003 UP345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461546 2003 UE364 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461547 2003 UU401 23/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
461548 2003 VN3 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461549 2003 VP3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461550 2003 WO5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
461551 2003 WG17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
461552 2003 WH32 28/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461553 2003 WJ44 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461554 2003 WH45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
461555 2003 WG101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
461556 2003 WU162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461557 2003 WQ173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461558 2003 XZ39 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461559 2003 YW38 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
461560 2003 YQ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
461561 2004 BK127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461562 2004 BY141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461563 2004 DG33 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461564 2004 DX76 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461565 2004 EO11 10/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
461566 2004 EL62 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461567 2004 FK121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461568 2004 GV78 11/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461569 2004 HT55 24/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461570 2004 JA55 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461571 2004 NC14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461572 2004 NT29 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461573 2004 OA13 14/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
461574 2004 PD 04/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461575 2004 PP2 08/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461576 2004 PA3 03/08/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
461577 2004 PN12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
461578 2004 PG21 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
461579 2004 PU26 09/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461580 2004 PB72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461581 2004 PM114 09/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461582 2004 RL40 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461583 2004 RF43 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
461584 2004 RT67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
461585 2004 RR110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461586 2004 RR145 26/08/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
461587 2004 RL180 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461588 2004 RM235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461589 2004 RB251 14/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461590 2004 RS251 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461591 2004 RM269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461592 2004 RK299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461593 2004 RS329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461594 2004 RP331 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
461595 2004 RM335 15/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
461596 2004 SA21 21/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
461597 2004 SC28 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
461598 2004 TW5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461599 2004 TV45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461600 2004 TO54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461601 2004 TO111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461602 2004 TG166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461603 2004 TM184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461604 2004 TA186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461605 2004 TO195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461606 2004 TJ227 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461607 2004 TA322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461608 2004 TH336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461609 2004 UZ9 30/10/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461610 2004 XA94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
461611 2004 YP13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461612 2005 AT5 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
461613 2005 AQ8 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461614 2005 AU23 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461615 2005 AA28 06/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461616 2005 AQ39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461617 2005 AP47 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461618 2005 AY66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461619 2005 AY74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461620 2005 BE40 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 580 m MPC · JPL
461621 2005 BS48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461622 2005 CA57 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461623 2005 CA71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461624 2005 DA 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461625 2005 EM36 04/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
461626 2005 EG75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461627 2005 ES75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461628 2005 EW124 05/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461629 2005 EO127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461630 2005 ES155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
461631 2005 EE157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461632 2005 EP165 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
461633 2005 EV168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
461634 2005 EF169 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
461635 2005 EM176 08/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
461636 2005 ET197 11/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
461637 2005 EE208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461638 2005 ET224 09/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
461639 2005 ED225 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461640 2005 EL225 11/03/2005 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
461641 2005 EB240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461642 2005 EV243 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
461643 2005 EZ247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
461644 2005 EL262 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461645 2005 ET268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461646 2005 EZ280 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
461647 2005 EC305 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
461648 2005 EX306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
461649 2005 GN 01/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
461650 Paisdezső 2005 GP9 03/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,4 km MPC · JPL
461651 2005 GM11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
461652 2005 GM15 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
461653 2005 GN15 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461654 2005 GN24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461655 2005 GB43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
461656 2005 GH43 18/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461657 2005 GE48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461658 2005 GQ57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
461659 2005 GT67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
461660 2005 GR121 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461661 2005 GY123 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461662 2005 GG134 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461663 2005 GT169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461664 2005 GD177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
461665 2005 GM179 18/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
461666 2005 GO182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
461667 2005 GO187 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
461668 2005 GY190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 570 m MPC · JPL
461669 2005 GX227 13/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
461670 2005 HU5 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461671 2005 JB4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461672 2005 JM22 06/05/2005 Kitt Peak DLS 1,0 km MPC · JPL
461673 2005 JB34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461674 2005 JO45 07/05/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
461675 2005 JX85 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
461676 2005 JY89 11/05/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
461677 2005 JN100 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461678 2005 JU129 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
461679 2005 LU2 02/06/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
461680 2005 LD8 06/06/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
461681 2005 LP14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461682 2005 MF4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461683 2005 MT9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461684 2005 MY13 02/06/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
461685 2005 MF17 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461686 2005 MV19 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461687 2005 MQ49 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461688 2005 NV23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461689 2005 NB68 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
461690 2005 NG125 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461691 2005 QH4 09/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
461692 2005 QN7 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461693 2005 QX83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
461694 2005 QV116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461695 2005 QA126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461696 2005 QT128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461697 2005 QK139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461698 2005 QJ157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
461699 2005 QA161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461700 2005 QW174 31/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461701 2005 RO13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461702 2005 RA31 30/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461703 2005 RJ32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461704 2005 SL17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461705 2005 SV40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461706 2005 SX44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461707 2005 SS46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461708 2005 SA62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461709 2005 SG67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
461710 2005 SK74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461711 2005 SS83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461712 2005 SJ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461713 2005 SY99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461714 2005 ST117 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
461715 2005 SY118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
461716 2005 SA139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461717 2005 SQ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461718 2005 SW161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461719 2005 SE166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461720 2005 SF175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461721 2005 SF211 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461722 2005 SO216 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461723 2005 SK230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461724 2005 TU31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461725 2005 TM35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461726 2005 TH58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461727 2005 TM66 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461728 2005 TX91 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461729 2005 TS99 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
461730 2005 TU118 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461731 2005 TB144 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461732 2005 TP158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461733 2005 TY159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461734 2005 TO166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461735 2005 TG191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
461736 2005 TH196 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461737 2005 UN3 14/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
461738 2005 UY11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461739 2005 UY30 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461740 2005 UA59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461741 2005 UD62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461742 2005 UX95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461743 2005 UW107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461744 2005 UK128 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461745 2005 UE134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461746 2005 UW152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461747 2005 UV155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
461748 2005 UU166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461749 2005 UM170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461750 2005 UB172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461751 2005 UX187 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461752 2005 UP195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461753 2005 UP219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461754 2005 UY225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461755 2005 UA230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461756 2005 UF231 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461757 2005 UC237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461758 2005 UG240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461759 2005 UM250 02/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461760 2005 UR250 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
461761 2005 UG256 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461762 2005 UW266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461763 2005 UB268 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461764 2005 UW284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461765 2005 US288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461766 2005 UO292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461767 2005 UK301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461768 2005 UU309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461769 2005 UN322 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461770 2005 UT328 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461771 2005 UC377 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461772 2005 UL381 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461773 2005 UB384 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461774 2005 US386 30/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
461775 2005 UL387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461776 2005 UE390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461777 2005 UA415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
461778 2005 UP430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461779 2005 UM460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461780 2005 UE487 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
461781 2005 VJ9 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461782 2005 VS11 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461783 2005 VE15 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461784 2005 VH19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461785 2005 VQ23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461786 2005 VF24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461787 2005 VP33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461788 2005 VW35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461789 2005 VL48 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461790 2005 VD54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461791 2005 VM67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461792 2005 VU105 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461793 2005 VE127 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461794 2005 VW131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
461795 2005 WX13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461796 2005 WF30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461797 2005 WC83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
461798 2005 WR92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461799 2005 WF116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
461800 2005 XK49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461801 2005 YH5 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461802 2005 YE13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461803 2005 YG14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461804 2005 YM17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461805 2005 YY26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461806 2005 YL43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461807 2005 YG67 23/03/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
461808 2005 YZ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461809 2005 YU76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461810 2005 YP132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461811 2005 YK179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461812 2005 YW193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
461813 2005 YJ204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461814 2005 YB227 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461815 2005 YF258 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461816 2006 AP39 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461817 2006 AH42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461818 2006 AH50 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461819 2006 AX50 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461820 2006 AU78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461821 2006 BD42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461822 2006 BB72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461823 2006 BD73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461824 2006 BE76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461825 2006 BP76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461826 2006 BN129 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461827 2006 BG130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461828 2006 BH135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
461829 2006 BS175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461830 2006 BA182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461831 2006 BD207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461832 2006 BR263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461833 2006 BH276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
461834 2006 BT281 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461835 2006 BB284 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461836 2006 CH 01/02/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
461837 2006 DQ24 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461838 2006 DU35 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461839 2006 DB133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461840 2006 DD138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461841 2006 DD143 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461842 2006 DK147 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461843 2006 DN174 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
461844 2006 DC180 22/02/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
461845 2006 DD189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461846 2006 ET18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461847 2006 EX49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
461848 2006 ER50 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461849 2006 EX62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461850 2006 FK15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461851 2006 FT29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461852 2006 GY2 09/04/2006 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
461853 2006 GN5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461854 2006 GA19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461855 2006 GK28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461856 2006 GO46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461857 2006 HM15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461858 2006 HX18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461859 2006 HP21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461860 2006 HE32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461861 2006 HW39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461862 2006 HE52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461863 2006 HV72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461864 2006 HP80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461865 2006 HM83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461866 2006 HA94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461867 2006 HT95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461868 2006 HV95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461869 2006 HA97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461870 2006 HQ104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461871 2006 HU106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461872 2006 HY152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461873 2006 JZ4 27/03/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
461874 2006 JP9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461875 2006 JE11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461876 2006 JM22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461877 2006 JT32 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461878 2006 JB34 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461879 2006 JM39 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461880 2006 JB43 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461881 2006 JQ48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461882 2006 JY53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461883 2006 KP3 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461884 2006 KO7 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461885 2006 KE8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461886 2006 KT15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461887 2006 KB30 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461888 2006 KJ30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461889 2006 KA31 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461890 2006 KR32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461891 2006 KV33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461892 2006 KG67 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461893 2006 KD73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461894 2006 KN88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461895 2006 KU89 29/05/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461896 2006 KM90 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461897 2006 KG93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461898 2006 KR96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461899 2006 LN6 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461900 2006 MX11 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461901 2006 OR5 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
461902 2006 OT13 25/07/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
461903 2006 PL11 13/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
461904 2006 PG20 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
461905 2006 PL22 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
461906 2006 PK24 12/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461907 2006 QF2 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
461908 2006 QW27 20/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
461909 2006 QL53 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
461910 2006 QX95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
461911 2006 QS123 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
461912 2006 RG2 14/09/2006 Catalina CSS APO 810 m MPC · JPL
461913 2006 RQ20 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461914 2006 RD38 12/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
461915 2006 RM59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461916 2006 RX72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461917 2006 RX97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461918 2006 RJ108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 490 m MPC · JPL
461919 2006 SR1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461920 2006 SD18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461921 2006 ST25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
461922 2006 SF29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461923 2006 SS56 28/07/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
461924 2006 ST65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461925 2006 SM100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461926 2006 SA143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461927 2006 SA149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461928 2006 SF149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461929 2006 SB157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461930 2006 SA160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461931 2006 SY161 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461932 2006 SG163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
461933 2006 SC174 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461934 2006 SS211 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
461935 2006 SQ214 27/09/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
461936 2006 SP215 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461937 2006 SW247 29/08/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
461938 2006 ST252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461939 2006 SM275 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
461940 2006 SH286 19/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
461941 2006 SA299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461942 2006 SX314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
461943 2006 SM326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461944 2006 SR365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
461945 2006 SX365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461946 2006 SF393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
461947 2006 SO402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461948 2006 SQ402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
461949 2006 TM5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
461950 2006 TP9 13/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
461951 2006 TT24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461952 2006 TC43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461953 2006 TY49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461954 2006 TP79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
461955 2006 TV87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461956 2006 TO90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
461957 2006 UY28 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
461958 2006 UW51 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461959 2006 UV53 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
461960 2006 UR61 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
461961 2006 UO62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461962 2006 UF64 23/10/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461963 2006 UK84 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461964 2006 UB107 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461965 2006 UQ111 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461966 2006 UQ122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
461967 2006 UR129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
461968 2006 UJ148 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
461969 2006 UD159 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
461970 2006 UU165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461971 2006 UF201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461972 2006 UG235 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461973 2006 UA252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461974 2006 UA330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
461975 2006 UD334 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461976 2006 UQ345 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
461977 2006 VD31 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461978 2006 VG61 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
461979 2006 VH71 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461980 2006 VG78 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461981 Chuyouhua 2006 VO81 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
461982 2006 VQ111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461983 2006 VW116 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
461984 2006 VP124 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461985 2006 VL151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461986 2006 VN169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461987 2006 VZ169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461988 2006 WK 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461989 2006 WZ35 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461990 2006 WM41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
461991 2006 WR42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
461992 2006 WD55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461993 2006 WA94 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461994 2006 WJ95 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
461995 2006 WA109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461996 2006 WB112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
461997 2006 WS130 11/10/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
461998 2006 WW139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461999 2006 WM143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462000 2006 WM146 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001