Danh sách tiểu hành tinh/36001–37000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36001 1999 ND23 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36002 1999 NA24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36003 1999 NX24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36004 1999 NB25 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36005 1999 NH25 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36006 1999 NS26 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36007 1999 NJ31 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36008 1999 NH32 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36009 1999 NA35 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
36010 1999 NH37 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36011 1999 NM37 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36012 1999 NC39 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
36013 1999 NZ39 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36014 1999 NJ40 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36015 1999 NN40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36016 1999 ND41 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36017 1999 ND43 14/07/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
36018 1999 NA46 13/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
36019 1999 NE48 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36020 1999 NL48 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36021 1999 NH49 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36022 1999 NQ49 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36023 1999 NS49 13/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36024 1999 NW50 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36025 1999 NY50 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36026 1999 NZ52 12/07/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
36027 1999 NZ55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36028 1999 NA57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36029 1999 NF57 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36030 1999 NR59 13/07/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36031 1999 NG64 10/07/1999 Wise Wise Obs. 5,6 km MPC · JPL
36032 1999 OC 16/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
36033 Viseggi 1999 OC1 19/07/1999 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 5,9 km MPC · JPL
36034 1999 OK3 24/07/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,5 km MPC · JPL
36035 Petrvok 1999 PV 06/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 5,8 km MPC · JPL
36036 Bonucci 1999 PQ1 08/08/1999 Saji Saji Obs. 3,8 km MPC · JPL
36037 Linenschmidt 1999 PQ3 13/08/1999 Nacogdoches W. D. Bruton, C. F. Stewart 3,7 km MPC · JPL
36038 1999 PU3 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
36039 1999 PA4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 8,9 km MPC · JPL
36040 1999 PF6 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
36041 1999 QU 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
36042 1999 QB3 21/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
36043 1999 RN2 04/09/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
36044 1999 RA10 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
36045 1999 RZ12 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36046 1999 RH14 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36047 1999 RY14 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36048 1999 RR17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36049 1999 RB18 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36050 1999 RE18 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36051 1999 RO19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36052 1999 RS19 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36053 1999 RY23 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36054 1999 RJ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36055 1999 RP31 05/09/1999 Ondřejov L. Kotková 3,8 km MPC · JPL
36056 1999 RX32 08/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 7,2 km MPC · JPL
36057 1999 RC33 10/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 5,8 km MPC · JPL
36058 1999 RM35 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
36059 1999 RT39 07/09/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
36060 Babuška 1999 RM43 14/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
36061 Haldane 1999 RJ44 11/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 8,4 km MPC · JPL
36062 1999 RB47 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36063 1999 RD47 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36064 1999 RR47 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36065 1999 RX48 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36066 1999 RW49 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36067 1999 RD50 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36068 1999 RN51 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36069 1999 RV52 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36070 1999 RQ53 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36071 1999 RG56 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
36072 1999 RJ56 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36073 1999 RX56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36074 1999 RF58 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36075 1999 RU59 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36076 1999 RW60 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36077 1999 RL61 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36078 1999 RK62 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36079 1999 RH63 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36080 1999 RF64 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36081 1999 RG71 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36082 1999 RQ77 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36083 1999 RV81 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36084 1999 RR85 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36085 1999 RT85 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36086 1999 RW86 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36087 1999 RF88 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36088 1999 RD92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36089 1999 RN92 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36090 1999 RN100 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36091 1999 RS100 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36092 1999 RS102 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36093 1999 RA103 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36094 1999 RM108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36095 1999 RL109 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36096 1999 RU110 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36097 1999 RH112 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36098 1999 RW112 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36099 1999 RE113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36100 1999 RC114 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36101 1999 RY115 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36102 1999 RA116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36103 1999 RL116 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36104 1999 RY116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36105 1999 RF118 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36106 1999 RN119 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36107 1999 RV119 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36108 1999 RK120 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36109 1999 RB122 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36110 1999 RV122 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36111 1999 RL126 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36112 1999 RB129 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
36113 1999 RY129 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36114 1999 RA130 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36115 1999 RH133 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36116 1999 RY133 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36117 1999 RD135 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36118 1999 RE135 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36119 1999 RQ135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36120 1999 RS136 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36121 1999 RO143 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
36122 1999 RG145 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36123 1999 RS146 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36124 1999 RF147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36125 1999 RG147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36126 1999 RH148 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36127 1999 RJ150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36128 1999 RK151 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36129 1999 RW156 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36130 1999 RG157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36131 1999 RN158 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36132 1999 RU158 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
36133 1999 RJ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36134 1999 RS162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36135 1999 RO163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36136 1999 RR165 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36137 1999 RV167 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36138 1999 RW167 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36139 1999 RY167 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36140 1999 RC168 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36141 1999 RF170 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36142 1999 RA173 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
36143 1999 RR173 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36144 1999 RT173 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36145 1999 RK178 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36146 1999 RX181 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36147 1999 RA186 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36148 1999 RF192 13/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36149 1999 RQ192 13/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36150 1999 RE193 13/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36151 1999 RG193 13/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36152 1999 RE196 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36153 1999 RF201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
36154 1999 RY202 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36155 1999 RO206 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36156 1999 RQ206 08/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36157 1999 RH210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36158 1999 RL216 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36159 1999 RZ217 04/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
36160 1999 RZ218 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
36161 1999 RB220 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
36162 1999 RX221 06/09/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
36163 1999 RQ222 07/09/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
36164 1999 RN226 05/09/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
36165 1999 RB227 05/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
36166 1999 RY228 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
36167 1999 RG230 08/09/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
36168 1999 RF233 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
36169 Grosseteste 1999 RG240 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
36170 1999 RC242 12/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
36171 1999 RM242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
36172 1999 RH247 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
36173 1999 SN1 17/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,0 km MPC · JPL
36174 1999 SW2 23/09/1999 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 9,7 km MPC · JPL
36175 1999 ST6 30/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36176 1999 SR9 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
36177 Tonysharon 1999 SJ14 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36178 1999 SP16 29/09/1999 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
36179 1999 SP19 30/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36180 1999 SQ19 30/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36181 1999 TT10 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 15 km MPC · JPL
36182 Montigiani 1999 TY12 10/10/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 12 km MPC · JPL
36183 1999 TX16 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36184 Pavelbožek 1999 TQ17 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
36185 1999 TG25 03/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36186 1999 TC31 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36187 Travisbarman 1999 TB37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
36188 1999 TD37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
36189 1999 TS37 01/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
36190 1999 TG40 05/10/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
36191 1999 TY78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
36192 1999 TC89 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
36193 1999 TD89 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36194 1999 TP89 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36195 1999 TG90 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36196 1999 TT90 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36197 1999 TZ91 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36198 1999 TF92 02/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36199 1999 TD93 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36200 1999 TA97 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36201 1999 TE98 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36202 1999 TG98 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36203 1999 TZ98 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36204 1999 TM101 02/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36205 1999 TV101 02/10/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
36206 1999 TK107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36207 1999 TB110 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36208 1999 TB120 04/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36209 1999 TY130 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36210 1999 TD144 07/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36211 1999 TM152 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36212 1999 TU154 07/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36213 Robertotisgreen 1999 TU158 09/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36214 1999 TH201 13/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36215 1999 TG214 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36216 1999 TK215 15/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36217 1999 TN216 15/10/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
36218 1999 TK220 01/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
36219 1999 TM221 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36220 1999 TW231 05/10/1999 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
36221 1999 TS244 07/10/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
36222 1999 TG246 08/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36223 1999 TJ267 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36224 1999 TE268 03/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36225 1999 TW270 03/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36226 Mackerras 1999 UQ4 31/10/1999 Ondřejov L. Kotková 9,4 km MPC · JPL
36227 1999 UR5 29/10/1999 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
36228 1999 UK9 29/10/1999 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
36229 1999 UE13 29/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
36230 1999 UD15 29/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
36231 1999 UG16 29/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36232 1999 US26 30/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
36233 1999 UJ27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
36234 1999 UB42 20/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36235 Sergebaudo 1999 VJ 01/11/ 1999 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
36236 1999 VV 01/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36237 1999 VX11 10/11/ 1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
36238 1999 VX19 08/11/ 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
36239 1999 VA30 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
36240 1999 VN44 04/11/ 1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
36241 1999 VM48 03/11/ 1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36242 1999 VX71 05/11/ 1999 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
36243 1999 VP81 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36244 1999 VJ85 05/11/ 1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
36245 1999 VP86 05/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36246 1999 VN108 09/11/ 1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36247 1999 VY155 12/11/ 1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36248 1999 VA176 02/11/ 1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
36249 1999 VT178 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36250 1999 VB179 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36251 1999 VB181 06/11/ 1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36252 1999 VS190 15/11/ 1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36253 1999 XT11 06/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
36254 1999 XM17 02/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36255 1999 XR17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36256 1999 XT17 03/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36257 1999 XT20 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36258 1999 XG73 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36259 1999 XM74 07/12/1999 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
36260 1999 XQ111 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36261 1999 XE116 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
36262 1999 XO117 05/12/1999 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
36263 1999 XB147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
36264 Kojimatsumoto 1999 XL152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
36265 1999 XV156 08/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
36266 1999 XA192 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36267 1999 XB211 13/12/1999 Socorro LINEAR 39 km MPC · JPL
36268 1999 XT213 14/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
36269 1999 XB214 14/12/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
36270 1999 XS248 06/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
36271 2000 AV19 03/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
36272 2000 AJ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36273 2000 AM68 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36274 2000 AV107 05/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36275 2000 AO138 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36276 2000 AE167 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36277 2000 AG172 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36278 2000 AG229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36279 2000 BQ5 27/01/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
36280 2000 CJ77 01/02/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,4 km MPC · JPL
36281 2000 CN85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36282 2000 CT98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
36283 2000 DV3 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36284 2000 DM8 27/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36285 2000 DW103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36286 2000 EL14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
36287 2000 ER45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36288 2000 EQ170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36289 2000 FP11 28/03/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
36290 2000 FM30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36291 2000 GG98 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36292 2000 GX122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,3 km MPC · JPL
36293 2000 GQ144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
36294 2000 GS152 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36295 2000 HV30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36296 2000 HP49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36297 2000 JM5 05/05/2000 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
36298 2000 JF10 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36299 2000 JA16 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36300 2000 JE19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36301 2000 JK21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36302 2000 JX33 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36303 2000 JM54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36304 2000 JY56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36305 2000 JZ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36306 2000 JK58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36307 2000 JY65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36308 2000 KX3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36309 2000 KS29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36310 2000 KN31 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36311 2000 KK48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36312 2000 KO50 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36313 2000 KE67 31/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36314 2000 LH4 04/06/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36315 2000 LP9 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36316 2000 LC12 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36317 2000 LL12 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36318 2000 LJ18 08/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36319 2000 LO20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36320 2000 LD23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
36321 2000 LS23 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36322 2000 LB26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36323 2000 LF27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
36324 2000 LT27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
36325 2000 LF29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
36326 2000 LH29 11/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
36327 2000 LV33 04/06/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
36328 2000 LR35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36329 Philmetzger 2000 LU35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
36330 2000 MF5 26/06/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36331 2000 MN5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36332 2000 ND1 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
36333 2000 NV4 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36334 2000 NZ4 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36335 2000 NA5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36336 2000 ND5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36337 2000 NK7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
36338 2000 NN9 07/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36339 2000 NF10 07/07/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,8 km MPC · JPL
36340 Vaduvescu 2000 NT13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
36341 2000 NS15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
36342 2000 NX15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
36343 2000 NZ15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
36344 2000 NP19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
36345 2000 NS19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36346 2000 NE20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
36347 2000 NT21 07/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36348 2000 NS23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
36349 2000 NZ23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
36350 2000 NP24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
36351 2000 NW24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
36352 Erickmeza 2000 NE25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
36353 2000 NP26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
36354 2000 NE27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36355 2000 NJ27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
36356 2000 NY28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
36357 2000 OQ2 28/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
36358 2000 OY2 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
36359 2000 OE3 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36360 2000 OH3 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36361 2000 OS4 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36362 2000 OV4 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36363 2000 OB5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36364 2000 OT5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36365 2000 OO9 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
36366 2000 OA10 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36367 2000 OF12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36368 2000 OG12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36369 2000 OD13 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36370 2000 OT14 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36371 2000 OA16 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36372 2000 OD16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36373 2000 OJ16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36374 2000 OO16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36375 2000 OT16 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36376 2000 OH17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36377 2000 OL18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36378 2000 OL19 29/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36379 2000 OA24 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36380 2000 OL27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36381 2000 OW27 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36382 2000 OC28 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36383 2000 OW28 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36384 2000 OJ31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36385 2000 OT31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36386 2000 OE32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36387 2000 OR32 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36388 2000 OY32 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36389 2000 OT33 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36390 2000 OV39 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36391 2000 OO40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36392 2000 OZ40 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36393 2000 OM42 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36394 2000 OP42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36395 2000 OS42 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36396 2000 OE44 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36397 2000 OL44 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36398 2000 OQ45 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36399 2000 OV46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36400 2000 OE47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36401 2000 OK47 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36402 2000 OT47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36403 2000 OW47 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36404 2000 OZ47 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36405 2000 OB48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36406 2000 OQ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36407 2000 OZ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36408 2000 OB49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36409 2000 OH49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36410 2000 OL49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36411 2000 OM49 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36412 2000 OP49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36413 2000 OW49 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36414 2000 OE50 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36415 2000 OL50 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36416 2000 OO50 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36417 2000 OQ52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36418 2000 OC57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
36419 2000 OF59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
36420 2000 OG60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
36421 2000 OM60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
36422 2000 OS67 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36423 2000 PJ2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36424 Satokokumasaki 2000 PZ3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
36425 2000 PM5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 19 km MPC · JPL
36426 Kakuda 2000 PJ7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
36427 2000 PR7 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36428 2000 PV8 09/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
36429 2000 PX9 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36430 2000 PN10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36431 2000 PJ12 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36432 2000 PQ12 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36433 2000 PR17 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36434 2000 PA19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36435 2000 PQ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36436 2000 PT22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36437 2000 PW23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36438 2000 PW24 03/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36439 2000 PT26 05/08/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
36440 2000 PD27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36441 2000 PM28 04/08/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
36442 2000 PT28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36443 2000 PA29 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36444 Clairblackburn 2000 PA31 01/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
36445 Smalley 2000 QU 23/08/2000 Olathe L. Robinson 3,9 km MPC · JPL
36446 Cinodapistoia 2000 QV 22/08/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
36447 2000 QB1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
36448 2000 QE2 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
36449 2000 QA4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36450 2000 QL4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36451 2000 QQ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36452 2000 QE5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36453 2000 QK5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36454 2000 QN5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36455 2000 QZ6 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36456 2000 QC8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
36457 2000 QF8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,1 km MPC · JPL
36458 2000 QO8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
36459 2000 QU8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
36460 2000 QA9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
36461 2000 QC9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,6 km MPC · JPL
36462 2000 QV11 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36463 2000 QD14 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36464 2000 QT14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36465 2000 QR19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36466 2000 QR22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36467 2000 QV22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36468 2000 QA23 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36469 2000 QT23 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36470 2000 QV24 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36471 2000 QK26 27/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,6 km MPC · JPL
36472 Ebina 2000 QQ26 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
36473 2000 QB27 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36474 2000 QN28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36475 2000 QV28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36476 2000 QY28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36477 2000 QC29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36478 2000 QQ29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36479 2000 QX29 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36480 2000 QL30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36481 2000 QU30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36482 2000 QR31 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36483 2000 QM32 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36484 2000 QD37 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36485 2000 QP39 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36486 2000 QW40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36487 2000 QJ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36488 2000 QW42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36489 2000 QC45 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36490 2000 QJ45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36491 2000 QS46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36492 2000 QW46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36493 2000 QL47 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36494 2000 QM47 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36495 2000 QR48 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36496 2000 QK49 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36497 2000 QN49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36498 2000 QW53 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36499 2000 QV55 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36500 2000 QZ55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36501 2000 QB57 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
36502 2000 QM57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36503 2000 QV60 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36504 2000 QE61 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36505 2000 QQ64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36506 2000 QS65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36507 2000 QW66 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36508 2000 QP68 27/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
36509 2000 QD69 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36510 2000 QM71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36511 2000 QL72 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36512 2000 QS72 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36513 2000 QG73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36514 2000 QA74 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
36515 2000 QJ74 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36516 2000 QV74 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36517 2000 QZ74 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36518 2000 QC77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36519 2000 QU78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36520 2000 QV78 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36521 2000 QR79 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36522 2000 QZ79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36523 2000 QO80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36524 2000 QS80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36525 2000 QV80 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36526 2000 QD81 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36527 2000 QX81 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36528 2000 QU82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36529 2000 QZ82 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36530 2000 QA83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36531 2000 QF84 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36532 2000 QC87 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36533 2000 QF87 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36534 2000 QV87 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36535 2000 QS88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36536 2000 QO89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36537 2000 QW89 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
36538 2000 QD91 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36539 2000 QZ92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36540 2000 QB93 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36541 2000 QJ95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36542 2000 QZ97 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36543 2000 QD98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36544 2000 QK98 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36545 2000 QM98 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36546 2000 QN98 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36547 2000 QV98 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36548 2000 QN99 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36549 2000 QP99 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36550 2000 QM101 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36551 2000 QR101 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36552 2000 QH102 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36553 2000 QL102 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36554 2000 QD103 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36555 2000 QH103 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36556 2000 QW104 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36557 2000 QC105 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36558 2000 QP105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36559 2000 QB106 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36560 2000 QP107 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36561 2000 QJ109 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36562 2000 QV109 26/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
36563 2000 QW112 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36564 2000 QD116 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36565 2000 QG118 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36566 2000 QK119 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36567 2000 QF120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36568 2000 QO120 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36569 2000 QB121 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36570 2000 QC121 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36571 2000 QQ121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36572 2000 QR121 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36573 2000 QJ122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36574 2000 QA123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36575 2000 QH123 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36576 2000 QN123 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36577 2000 QX123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36578 2000 QQ124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36579 2000 QT124 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36580 2000 QZ124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36581 2000 QB125 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36582 2000 QM126 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36583 2000 QP126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36584 2000 QE127 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
36585 2000 QJ127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36586 2000 QZ127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36587 2000 QM128 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36588 2000 QA129 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36589 2000 QS129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,4 km MPC · JPL
36590 2000 QG132 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36591 2000 QJ132 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36592 2000 QN132 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
36593 2000 QR133 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36594 2000 QS133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36595 2000 QD134 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36596 2000 QH134 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36597 2000 QB136 28/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36598 2000 QX137 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
36599 2000 QB138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36600 2000 QP138 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36601 2000 QS138 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36602 2000 QS139 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36603 2000 QY141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36604 2000 QP142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36605 2000 QT142 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36606 2000 QL143 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36607 2000 QS143 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36608 2000 QY143 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36609 2000 QD144 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36610 2000 QR144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36611 2000 QF145 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36612 2000 QQ145 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36613 2000 QW145 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36614 Saltis 2000 QU148 27/08/2000 Stockholm A. Brandeker 2,0 km MPC · JPL
36615 2000 QL149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36616 2000 QZ149 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36617 2000 QJ150 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
36618 2000 QB151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36619 2000 QE151 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36620 2000 QM151 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36621 2000 QN151 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36622 2000 QE152 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36623 2000 QS155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36624 2000 QA157 31/08/2000 Socorro LINEAR 32 km MPC · JPL
36625 2000 QT158 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36626 2000 QN160 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36627 2000 QM165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36628 2000 QV165 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36629 2000 QJ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36630 2000 QU170 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36631 2000 QZ170 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36632 2000 QB171 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36633 2000 QG171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36634 2000 QP173 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36635 2000 QX173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36636 2000 QP176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36637 2000 QB179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36638 2000 QO179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36639 2000 QC183 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36640 2000 QR184 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36641 2000 QY185 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36642 2000 QU186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36643 2000 QW188 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36644 2000 QR189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36645 2000 QV189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36646 2000 QZ191 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36647 2000 QD192 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36648 2000 QM195 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36649 2000 QR195 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36650 2000 QJ198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36651 2000 QR198 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36652 2000 QY198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36653 2000 QF200 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36654 2000 QD202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36655 2000 QL202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36656 2000 QS202 29/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36657 2000 QY202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36658 2000 QG204 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36659 2000 QB205 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36660 2000 QF206 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36661 2000 QB208 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36662 2000 QT208 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36663 2000 QY210 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36664 2000 QN211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36665 2000 QO211 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36666 2000 QA212 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36667 2000 QX212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36668 2000 QC216 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36669 2000 QH217 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
36670 2000 QM217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36671 2000 QR217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36672 Sidi 2000 QR220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
36673 2000 QG221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
36674 2000 QA222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
36675 2000 QE222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36676 2000 QG222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
36677 2000 QO224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
36678 2000 QJ228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36679 2000 QH231 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36680 2000 RK1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36681 2000 RQ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36682 2000 RZ1 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36683 2000 RG2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36684 2000 RJ2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36685 2000 RC3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36686 2000 RH4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36687 2000 RR4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36688 2000 RU4 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36689 2000 RM5 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36690 2000 RD7 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
36691 2000 RH7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36692 2000 RH10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36693 2000 RT14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36694 2000 RT15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
36695 2000 RB16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36696 2000 RX16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36697 2000 RC17 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36698 2000 RN17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
36699 2000 RQ17 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36700 2000 RT17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36701 2000 RY17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36702 2000 RC18 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36703 2000 RO23 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36704 2000 RQ23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36705 2000 RE25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
36706 2000 RK29 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36707 2000 RP29 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36708 2000 RG30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36709 2000 RO30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36710 2000 RR31 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36711 2000 RF33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36712 2000 RS33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36713 2000 RV33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36714 2000 RK35 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36715 2000 RG39 06/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,4 km MPC · JPL
36716 2000 RU39 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36717 2000 RY40 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36718 2000 RK41 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36719 2000 RC42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36720 2000 RE42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36721 2000 RK42 03/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36722 2000 RZ42 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36723 2000 RE43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36724 2000 RS43 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36725 2000 RB45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36726 2000 RS46 03/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36727 2000 RV46 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36728 2000 RD47 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
36729 2000 RV47 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36730 2000 RV48 03/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
36731 2000 RR50 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36732 2000 RS50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36733 2000 RY51 05/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36734 2000 RZ54 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36735 2000 RF55 03/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36736 2000 RX58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
36737 2000 RP60 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36738 2000 RC61 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36739 2000 RG61 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36740 2000 RQ61 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36741 2000 RL62 01/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
36742 2000 RM62 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36743 2000 RO62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36744 2000 RB63 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36745 2000 RC64 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36746 2000 RX64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36747 2000 RK65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36748 2000 RR65 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
36749 2000 RW65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36750 2000 RR68 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36751 2000 RE69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36752 2000 RZ69 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36753 2000 RH70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36754 2000 RL70 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36755 2000 RT70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36756 2000 RG71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36757 2000 RY71 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36758 2000 RG73 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36759 2000 RO75 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36760 2000 RS76 04/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36761 2000 RW76 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36762 2000 RU78 10/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
36763 2000 RJ82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36764 2000 RH83 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36765 2000 RE86 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36766 2000 RN91 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36767 2000 RG92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36768 2000 RA93 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36769 2000 RT94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
36770 2000 RU94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
36771 2000 RD97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
36772 2000 RF99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
36773 Tuttlekeane 2000 RQ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
36774 Kuittinen 2000 RK101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
36775 2000 RQ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
36776 2000 RV102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
36777 2000 RP104 06/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
36778 2000 SU1 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 7,1 km MPC · JPL
36779 2000 SW1 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36780 2000 SL2 20/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36781 2000 SM2 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36782 Okauchitakashige 2000 SR4 20/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,4 km MPC · JPL
36783 Kagamino 2000 SD7 23/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
36784 2000 SU11 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36785 2000 SN12 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
36786 2000 SN14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36787 2000 ST16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36788 2000 SK18 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36789 2000 SR19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36790 2000 SJ20 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36791 2000 SQ22 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
36792 2000 SC23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
36793 2000 SZ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
36794 2000 SA32 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36795 2000 SM37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36796 2000 SU41 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
36797 2000 SK42 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,4 km MPC · JPL
36798 2000 SA43 25/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
36799 2000 SG43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
36800 Katarinawitt 2000 SF45 28/09/2000 Drebach J. Kandler 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36801 2000 SZ49 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36802 2000 SJ54 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36803 2000 ST54 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36804 2000 SX61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36805 2000 SW62 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36806 2000 SD63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36807 2000 SM67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36808 2000 SA68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36809 2000 SZ68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36810 2000 SN69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36811 2000 SA70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36812 2000 SN70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36813 2000 SS70 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
36814 2000 SX71 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36815 2000 SX74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36816 2000 SD75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36817 2000 SL76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36818 2000 SG79 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36819 2000 SO80 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36820 2000 SK82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36821 2000 SY84 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36822 2000 SH86 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36823 2000 SM86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36824 2000 SQ86 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36825 2000 SL87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36826 2000 SS88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
36827 2000 SP89 22/09/2000 Elmira A. J. Cecce 11 km MPC · JPL
36828 2000 ST94 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36829 2000 SQ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36830 2000 SW100 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36831 2000 SD101 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36832 2000 SA102 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36833 2000 SY103 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36834 2000 SA106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36835 2000 SF109 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36836 2000 SN109 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36837 2000 SD110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36838 2000 SK110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36839 2000 SV110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36840 2000 SH112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36841 2000 SM113 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36842 2000 SJ114 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36843 2000 SW116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36844 2000 SG117 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36845 2000 SX119 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36846 2000 SC121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36847 2000 SD121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36848 2000 SV121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36849 2000 SL122 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36850 2000 SZ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36851 2000 SS123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36852 2000 SA124 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36853 2000 SU124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36854 2000 SA125 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36855 2000 SB125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36856 2000 SP125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36857 2000 SL126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36858 2000 SO127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36859 2000 SC136 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36860 2000 SP136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36861 2000 SG137 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36862 2000 SH140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36863 2000 SW142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36864 2000 SO144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36865 2000 SQ146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36866 2000 SG147 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36867 2000 SA149 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36868 2000 SP150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36869 2000 ST150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36870 2000 SU150 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36871 2000 SV150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36872 2000 SB151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36873 2000 SD151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36874 2000 SF151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36875 2000 SS151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36876 2000 SS152 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36877 2000 SX152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36878 2000 SV153 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36879 2000 SM154 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36880 2000 SP154 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36881 2000 SX154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36882 2000 SW155 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
36883 2000 SN156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36884 2000 SN158 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36885 2000 SO159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
36886 2000 SV161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
36887 2000 SA162 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
36888 Škrabal 2000 SE163 29/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
36889 2000 SW166 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36890 2000 SO167 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36891 2000 SJ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36892 2000 SB169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36893 2000 SA170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36894 2000 SK170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36895 2000 SL171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36896 2000 SQ171 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36897 2000 SB172 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36898 2000 SE172 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
36899 2000 SW172 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36900 2000 SZ176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36901 2000 SK177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36902 2000 SN177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36903 2000 SO179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36904 2000 SS179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36905 2000 SX179 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36906 2000 SZ179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36907 2000 SX181 19/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
36908 2000 SK182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36909 2000 SK185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
36910 2000 SS187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
36911 2000 SY187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
36912 2000 SA188 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
36913 2000 SR188 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
36914 2000 SX191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36915 2000 SP195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36916 2000 SW195 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36917 2000 SJ205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36918 2000 SM205 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36919 2000 SC207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36920 2000 SY207 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36921 2000 SB208 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36922 2000 SN209 25/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36923 2000 SK211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36924 2000 SA212 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36925 2000 SC212 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36926 2000 SZ213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36927 2000 SJ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36928 2000 SN216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36929 2000 SB217 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36930 2000 SM217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36931 2000 SS220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36932 2000 SK221 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36933 2000 SF222 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36934 2000 SG226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36935 2000 SB227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36936 2000 SF227 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36937 2000 SX229 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36938 2000 SA234 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36939 2000 SB237 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36940 2000 SA239 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36941 2000 SV239 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36942 2000 SK241 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36943 2000 SF242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36944 2000 SD249 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36945 2000 SM256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36946 2000 SN256 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36947 2000 SW258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36948 2000 SO259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36949 2000 SG260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36950 2000 SL260 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36951 2000 SF261 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36952 2000 SM266 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36953 2000 SO267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36954 2000 SB269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36955 2000 SR270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36956 2000 SU273 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36957 2000 SB275 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36958 2000 SQ276 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36959 2000 SS279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36960 2000 SV279 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36961 2000 SL280 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36962 2000 SM280 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36963 2000 SF285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36964 2000 SK287 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36965 2000 SU289 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36966 2000 SA290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36967 2000 SV292 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36968 2000 SD293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36969 2000 SH295 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36970 2000 SX297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36971 2000 SX301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36972 2000 SF302 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36973 2000 SY307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36974 2000 SP309 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36975 2000 SR313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36976 2000 SU318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36977 2000 SK320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
36978 2000 SL323 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36979 2000 SP327 30/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36980 2000 SE336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
36981 2000 SW336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
36982 2000 SX336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
36983 Sumner 2000 SB346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 6,5 km MPC · JPL
36984 2000 SM348 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36985 2000 SH349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
36986 Stickle 2000 SP351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
36987 2000 ST351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
36988 2000 SE353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
36989 2000 SR355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
36990 2000 SA359 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36991 2000 SY360 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
36992 2000 SN361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
36993 2000 SM364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36994 2000 SP370 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
36995 2000 TX4 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36996 2000 TY15 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36997 2000 TK17 01/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36998 2000 TC21 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36999 2000 TN22 04/10/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37000 2000 TG25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL

32.000s  • 33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001