Danh sách tiểu hành tinh/583001–584000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583001 2016 CE335 14/02/1999 Caussols ODAS 1.2 km MPC · JPL
583002 2016 CK340 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583003 2016 CN340 06/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
583004 2016 CD342 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583005 2016 CX343 06/02/2016 Mount Lemmon A. R. Gibbs 730 m MPC · JPL
583006 2016 CJ346 03/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
583007 2016 CA347 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
583008 2016 CJ347 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583009 2016 CC349 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583010 2016 DW2 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583011 2016 DK3 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
583012 2016 DJ7 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
583013 2016 DN7 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
583014 2016 DP7 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
583015 2016 DH8 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
583016 2016 DL10 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
583017 2016 DA12 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583018 2016 DX12 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583019 2016 DH19 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583020 2016 DA22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
583021 2016 DB23 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet, J. Anderson 740 m MPC · JPL
583022 2016 DD23 15/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL
583023 2016 DG24 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
583024 2016 DO26 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583025 2016 DP26 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.00 km MPC · JPL
583026 2016 DA29 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
583027 2016 DD29 29/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583028 2016 DL30 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
583029 2016 DF33 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
583030 2016 DY35 29/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583031 2016 EQ7 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583032 2016 EG8 22/05/2012 ESA OGS ESA OGS 1.4 km MPC · JPL
583033 2016 EX8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583034 2016 EP12 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583035 2016 ER14 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583036 2016 ET15 26/07/2005 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
583037 2016 EC17 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583038 2016 EU19 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583039 2016 EW22 16/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583040 2016 EP24 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583041 2016 EG25 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
583042 2016 EJ25 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583043 2016 EO25 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583044 2016 ES26 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583045 2016 EX26 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583046 2016 EH29 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
583047 2016 EJ29 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
583048 2016 EN29 20/09/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
583049 2016 EQ34 28/07/2005 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
583050 2016 EU35 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
583051 2016 EC36 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
583052 2016 EL36 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583053 2016 EG37 10/08/2013 Palomar PTF 1.6 km MPC · JPL
583054 2016 EU37 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583055 2016 ER40 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
583056 2016 EM42 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583057 2016 EZ42 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583058 2016 EM46 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583059 2016 EO57 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583060 2016 EG58 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
583061 2016 EV60 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
583062 2016 ED61 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
583063 2016 EU61 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583064 2016 EX61 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583065 2016 EF62 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
583066 2016 ET64 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
583067 2016 EH65 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583068 2016 EZ67 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
583069 2016 EG68 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
583070 2016 EG70 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583071 2016 EQ70 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583072 2016 EA71 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
583073 2016 EB71 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
583074 2016 ED72 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583075 2016 EH73 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
583076 2016 EB77 02/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583077 2016 EW77 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
583078 2016 EH78 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
583079 2016 ET79 22/03/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 900 m MPC · JPL
583080 2016 EC83 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583081 2016 EF87 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
583082 2016 EG88 08/04/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
583083 2016 ED90 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583084 2016 EJ92 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
583085 2016 EF94 15/10/2002 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
583086 2016 EE95 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583087 2016 EF95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
583088 2016 ER100 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
583089 2016 EH105 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
583090 2016 EL109 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
583091 2016 EL112 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
583092 2016 EZ112 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583093 2016 EV114 29/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 700 m MPC · JPL
583094 2016 EA115 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
583095 2016 EH115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
583096 2016 EQ116 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
583097 2016 EW117 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583098 2016 EA118 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
583099 2016 EG118 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
583100 2016 EN118 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583101 2016 EB119 03/07/2005 Apache Point J. C. Barentine 1.0 km MPC · JPL
583102 2016 EC119 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
583103 2016 EH119 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
583104 2016 EF120 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
583105 2016 EE121 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583106 2016 EQ121 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583107 2016 ES121 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583108 2016 EM123 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
583109 2016 EG124 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
583110 2016 EJ125 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583111 2016 EE126 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
583112 2016 EE127 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583113 2016 EO132 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
583114 2016 EV132 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
583115 2016 EB134 30/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
583116 2016 ED134 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583117 2016 ER134 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
583118 2016 EJ135 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583119 2016 EM136 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583120 2016 EH137 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583121 2016 ER137 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583122 2016 EX137 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
583123 2016 EL138 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
583124 2016 ES138 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583125 2016 EK139 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583126 2016 EL141 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
583127 2016 EP143 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
583128 2016 EQ143 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1.5 km MPC · JPL
583129 2016 ES144 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
583130 2016 EV144 11/03/2003 Palomar NEAT 4.2 km MPC · JPL
583131 2016 EM145 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583132 2016 ER145 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
583133 2016 EA146 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
583134 2016 EL146 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
583135 2016 EO147 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583136 2016 EV148 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
583137 2016 EA149 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
583138 2016 ER151 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
583139 2016 ET152 11/03/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
583140 2016 EK155 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
583141 2016 EZ158 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
583142 2016 EN160 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
583143 2016 EA162 25/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583144 2016 EB162 06/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583145 2016 EW165 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583146 2016 EU166 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
583147 2016 EE167 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
583148 2016 EU168 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
583149 2016 EQ172 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
583150 2016 ET172 09/03/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.2 km MPC · JPL
583151 2016 EX172 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583152 2016 EB178 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583153 2016 EC178 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583154 2016 ES181 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
583155 2016 EC184 02/05/2003 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
583156 2016 EU188 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583157 2016 EH189 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
583158 2016 EX189 01/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
583159 2016 EO193 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583160 2016 ES194 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583161 2016 EV196 26/04/2003 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
583162 2016 EO197 25/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583163 2016 EM199 23/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583164 2016 EF200 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583165 2016 EQ200 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583166 2016 ES200 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583167 2016 EB201 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
583168 2016 EP202 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
583169 2016 EY202 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
583170 2016 EB203 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583171 2016 EW205 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
583172 2016 ES207 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583173 2016 EG209 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583174 2016 EJ209 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
583175 2016 EE213 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
583176 2016 EK215 28/08/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
583177 2016 EE217 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
583178 2016 EM217 11/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
583179 2016 EU217 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583180 2016 EY218 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
583181 2016 EA219 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
583182 2016 EX219 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583183 2016 EW221 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583184 2016 EL222 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583185 2016 EQ222 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583186 2016 ET222 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
583187 2016 EV222 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
583188 2016 EH223 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
583189 2016 EP223 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
583190 2016 EO224 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583191 2016 ET224 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583192 2016 EV225 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
583193 2016 EF226 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
583194 2016 EX227 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583195 2016 EF228 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583196 2016 EG228 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583197 2016 EJ228 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583198 2016 EK228 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583199 2016 EQ228 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583200 2016 EB229 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583201 2016 EC229 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583202 2016 ET229 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
583203 2016 EA231 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583204 2016 EG231 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583205 2016 EQ232 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583206 2016 ER232 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
583207 2016 EA233 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
583208 2016 EQ234 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583209 2016 EV234 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583210 2016 EG235 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
583211 2016 EH235 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583212 2016 EO236 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
583213 2016 ES237 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
583214 2016 EC238 04/02/2016 Flagstaff L. H. Wasserman 1.2 km MPC · JPL
583215 2016 EJ238 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
583216 2016 EF239 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583217 2016 EG240 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
583218 2016 EQ241 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583219 2016 EA243 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583220 2016 EL244 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583221 2016 ED245 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583222 2016 ET245 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583223 2016 EB246 03/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 1.9 km MPC · JPL
583224 2016 EV247 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583225 2016 EP248 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
583226 2016 ER248 27/08/2005 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
583227 2016 ES248 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
583228 2016 EN249 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
583229 2016 ER249 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
583230 2016 EJ250 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583231 2016 EQ250 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583232 2016 EA251 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583233 2016 EW262 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583234 2016 EX264 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583235 2016 EB265 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583236 2016 ED265 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583237 2016 EP265 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583238 2016 ED267 12/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
583239 2016 EZ268 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583240 2016 EE269 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583241 2016 EQ295 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583242 2016 FW 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583243 2016 FZ 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583244 2016 FF4 16/02/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
583245 2016 FA8 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583246 2016 FB8 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583247 2016 FC9 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583248 2016 FP9 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583249 2016 FU9 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583250 2016 FU11 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583251 2016 FC17 29/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583252 2016 FD21 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583253 2016 FN23 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583254 2016 FC25 24/05/2000 Mauna Kea C. Veillet 760 m MPC · JPL
583255 2016 FG26 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
583256 2016 FX26 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.5 km MPC · JPL
583257 2016 FP30 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583258 2016 FA31 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
583259 2016 FX32 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583260 2016 FL33 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
583261 2016 FY34 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583262 2016 FE36 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
583263 2016 FQ36 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
583264 2016 FV36 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583265 2016 FA37 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583266 2016 FC38 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583267 2016 FV38 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583268 2016 FX38 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583269 2016 FQ39 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
583270 2016 FD44 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
583271 2016 FU49 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
583272 2016 FW49 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.00 km MPC · JPL
583273 2016 FO50 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
583274 2016 FR50 24/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583275 2016 FQ52 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
583276 2016 FT54 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
583277 2016 FE57 24/07/2003 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
583278 2016 FV62 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
583279 2016 FT63 18/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583280 2016 FB64 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583281 2016 FU64 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583282 2016 FF65 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
583283 2016 FL66 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583284 2016 FY66 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
583285 2016 FK68 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583286 2016 FO70 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
583287 2016 FH71 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583288 2016 FU72 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583289 2016 FP78 18/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583290 2016 GU1 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583291 2016 GN3 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
583292 2016 GQ3 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
583293 2016 GG6 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583294 2016 GS7 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
583295 2016 GH9 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
583296 2016 GQ9 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583297 2016 GL11 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
583298 2016 GR11 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583299 2016 GV11 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583300 2016 GG14 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583301 2016 GQ19 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583302 2016 GX19 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
583303 2016 GL20 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
583304 2016 GF25 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583305 2016 GL27 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
583306 2016 GS27 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583307 2016 GZ27 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583308 2016 GR28 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
583309 2016 GY29 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
583310 2016 GA32 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583311 2016 GQ32 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583312 2016 GR33 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583313 2016 GH34 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
583314 2016 GH36 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
583315 2016 GO40 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583316 2016 GD42 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
583317 2016 GN42 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
583318 2016 GU42 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
583319 2016 GX44 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
583320 2016 GL47 10/09/2002 Haleakala AMOS 950 m MPC · JPL
583321 2016 GM48 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
583322 2016 GC53 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583323 2016 GL54 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
583324 2016 GR54 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583325 2016 GW58 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583326 2016 GE60 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
583327 2016 GJ67 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583328 2016 GM67 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 530 m MPC · JPL
583329 2016 GO67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
583330 2016 GX67 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583331 2016 GH68 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
583332 2016 GT68 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
583333 2016 GA69 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
583334 2016 GX70 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
583335 2016 GS81 18/11/1998 La Palma D. Davis, S. Howell 690 m MPC · JPL
583336 2016 GH82 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
583337 2016 GS84 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
583338 2016 GZ90 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
583339 2016 GQ92 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583340 2016 GE95 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
583341 2016 GV98 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583342 2016 GS108 27/12/2006 Charleston R. Holmes 950 m MPC · JPL
583343 2016 GR113 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583344 2016 GC114 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583345 2016 GQ115 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583346 2016 GB118 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
583347 2016 GK119 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583348 2016 GC122 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583349 2016 GP124 20/04/2012 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
583350 2016 GQ125 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
583351 2016 GS127 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
583352 2016 GA128 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
583353 2016 GO128 25/04/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1.3 km MPC · JPL
583354 2016 GU128 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583355 2016 GW129 29/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583356 2016 GW130 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583357 2016 GV133 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583358 2016 GX139 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
583359 2016 GA141 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583360 2016 GS141 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583361 2016 GL144 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583362 2016 GY145 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583363 2016 GC148 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583364 2016 GZ148 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583365 2016 GF150 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583366 2016 GH151 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
583367 2016 GK151 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583368 2016 GS153 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
583369 2016 GE155 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
583370 2016 GF155 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
583371 2016 GN155 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
583372 2016 GQ155 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583373 2016 GD158 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
583374 2016 GP160 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
583375 2016 GS163 25/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
583376 2016 GV163 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583377 2016 GL164 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
583378 2016 GD165 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
583379 2016 GV165 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
583380 2016 GB166 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583381 2016 GO167 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583382 2016 GP167 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
583383 2016 GR167 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
583384 2016 GG169 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583385 2016 GT170 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583386 2016 GY173 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583387 2016 GN174 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583388 2016 GZ175 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583389 2016 GZ176 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
583390 2016 GP177 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
583391 2016 GV177 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583392 2016 GH178 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583393 2016 GK178 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583394 2016 GQ178 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.7 km MPC · JPL
583395 2016 GG179 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
583396 2016 GL179 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583397 2016 GH180 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
583398 2016 GC181 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583399 2016 GN181 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
583400 2016 GK182 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583401 2016 GQ184 11/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583402 2016 GK185 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583403 2016 GA187 28/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583404 2016 GJ188 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
583405 2016 GP191 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583406 2016 GR191 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
583407 2016 GE192 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583408 2016 GG192 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583409 2016 GX192 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583410 2016 GZ194 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583411 2016 GL198 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583412 2016 GA199 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583413 2016 GX199 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
583414 2016 GK200 29/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583415 2016 GD201 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583416 2016 GE202 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
583417 2016 GU202 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
583418 2016 GW202 24/07/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 510 m MPC · JPL
583419 2016 GW203 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583420 2016 GF205 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583421 2016 GH205 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583422 2016 GG206 07/04/2016 Elena Remote A. Oreshko 1.5 km MPC · JPL
583423 2016 GO207 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583424 2016 GB211 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583425 2016 GN217 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
583426 2016 GO217 10/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583427 2016 GP217 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
583428 2016 GE218 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583429 2016 GL218 11/03/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
583430 2016 GN218 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583431 2016 GZ218 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583432 2016 GM219 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583433 2016 GF224 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
583434 2016 GF226 11/08/2012 Siding Spring SSS 1.7 km MPC · JPL
583435 2016 GL227 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583436 2016 GU229 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583437 2016 GO231 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583438 2016 GU231 01/04/2006 Eskridge G. Hug 1.3 km MPC · JPL
583439 2016 GX231 12/08/2012 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
583440 2016 GU232 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
583441 2016 GQ235 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
583442 2016 GO236 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583443 2016 GR236 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583444 2016 GW236 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583445 2016 GD237 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583446 2016 GE237 27/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
583447 2016 GV237 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
583448 2016 GJ238 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583449 2016 GL238 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583450 2016 GR239 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
583451 2016 GQ241 13/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583452 2016 GN242 18/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
583453 2016 GR242 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583454 2016 GN243 28/07/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
583455 2016 GO243 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583456 2016 GT243 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583457 2016 GY243 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583458 2016 GZ244 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583459 2016 GY245 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583460 2016 GZ245 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
583461 2016 GN246 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
583462 2016 GP246 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583463 2016 GY247 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.8 km MPC · JPL
583464 2016 GP248 21/02/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
583465 2016 GF249 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583466 2016 GC250 16/10/2001 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
583467 2016 GH250 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583468 2016 GJ250 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
583469 2016 GK250 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583470 2016 GH251 15/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583471 2016 GF255 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583472 2016 GY255 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583473 2016 GE257 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
583474 2016 GO257 15/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583475 2016 GV257 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
583476 2016 GX257 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583477 2016 GM260 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583478 2016 GU260 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
583479 2016 GN261 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583480 2016 GD262 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583481 2016 GQ262 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583482 2016 GB263 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
583483 2016 GL263 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583484 2016 GH264 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583485 2016 GT264 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
583486 2016 GO265 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
583487 2016 GW265 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583488 2016 GC266 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
583489 2016 GH266 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583490 2016 GT266 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583491 2016 GJ267 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
583492 2016 GK267 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
583493 2016 GD268 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583494 2016 GG268 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583495 2016 GT269 10/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
583496 2016 GW271 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
583497 2016 GD276 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583498 2016 GE277 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583499 2016 GY277 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583500 2016 GP280 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583501 2016 GV280 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
583502 2016 GN282 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
583503 2016 GY284 15/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583504 2016 GO298 04/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583505 2016 GK299 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583506 2016 HG2 16/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583507 2016 HV2 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583508 2016 HP4 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583509 2016 HQ4 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
583510 2016 HN5 09/03/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
583511 2016 HW5 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583512 2016 HY5 27/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583513 2016 HD6 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583514 2016 HX6 23/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
583515 2016 HY6 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583516 2016 HD7 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583517 2016 HP9 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583518 2016 HN13 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583519 2016 HP15 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583520 2016 HZ15 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583521 2016 HB16 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
583522 2016 HH16 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583523 2016 HT16 30/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583524 2016 HD18 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
583525 2016 HE18 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583526 2016 HX18 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583527 2016 HU20 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583528 2016 HV21 13/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.7 km MPC · JPL
583529 2016 HJ22 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
583530 2016 HM22 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583531 2016 HK23 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
583532 2016 HW23 13/09/2004 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
583533 2016 HF24 02/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
583534 2016 HV25 01/09/2005 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
583535 2016 HZ25 28/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583536 2016 HL29 27/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583537 2016 HV32 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583538 2016 JK2 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583539 2016 JB5 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583540 2016 JY7 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583541 2016 JL8 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583542 2016 JO8 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583543 2016 JV8 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583544 2016 JY10 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583545 2016 JZ10 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583546 2016 JY11 22/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
583547 2016 JB13 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583548 2016 JM14 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583549 2016 JT14 24/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.5 km MPC · JPL
583550 2016 JF16 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583551 2016 JW18 25/06/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
583552 2016 JZ18 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583553 2016 JT19 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
583554 2016 JB21 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583555 2016 JK21 14/01/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 540 m MPC · JPL
583556 2016 JJ22 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.9 km MPC · JPL
583557 2016 JP23 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583558 2016 JU23 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583559 2016 JO24 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 400 m MPC · JPL
583560 2016 JD25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583561 2016 JH25 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583562 2016 JL25 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583563 2016 JH26 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
583564 2016 JH27 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
583565 2016 JA28 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
583566 2016 JC30 03/03/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
583567 2016 JG30 28/07/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
583568 2016 JA31 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583569 2016 JF31 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583570 2016 JN31 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583571 2016 JT31 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
583572 2016 JX34 07/06/2008 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
583573 2016 JM35 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583574 2016 JT35 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583575 2016 JL36 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583576 2016 JQ36 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583577 2016 JP40 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583578 2016 JQ40 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
583579 2016 JQ41 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583580 2016 JF45 04/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
583581 2016 JG45 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583582 2016 JW48 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583583 2016 JW50 09/05/2016 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
583584 2016 KT 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
583585 2016 KA2 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583586 2016 KN2 16/07/2002 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
583587 2016 KR2 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583588 2016 KD5 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583589 2016 KU5 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583590 2016 KB6 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
583591 2016 KA8 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
583592 2016 KV8 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583593 2016 KF10 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583594 2016 KO12 16/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583595 2016 LP2 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583596 2016 LQ2 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583597 2016 LV5 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583598 2016 LW5 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
583599 2016 LO7 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583600 2016 LG12 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583601 2016 LO12 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583602 2016 LN14 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583603 2016 LB15 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
583604 2016 LU16 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
583605 2016 LP17 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583606 2016 LO20 09/02/2011 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
583607 2016 LF22 20/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583608 2016 LH22 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
583609 2016 LO22 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583610 2016 LF23 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583611 2016 LM23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
583612 2016 LN23 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583613 2016 LA24 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583614 2016 LZ25 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583615 2016 LZ26 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
583616 2016 LF27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
583617 2016 LR27 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583618 2016 LZ27 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583619 2016 LR30 13/08/2012 Siding Spring SSS 1.8 km MPC · JPL
583620 2016 LQ32 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
583621 2016 LN35 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583622 2016 LY35 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
583623 2016 LW36 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
583624 2016 LZ36 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583625 2016 LP37 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583626 2016 LK38 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583627 2016 LL38 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583628 2016 LC39 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
583629 2016 LE39 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
583630 2016 LG39 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583631 2016 LJ39 13/02/2015 XuYi PMO NEO 2.2 km MPC · JPL
583632 2016 LN41 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
583633 2016 LX41 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
583634 2016 LL42 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583635 2016 LX42 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583636 2016 LX43 07/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
583637 2016 LA44 10/09/2012 Crni Vrh S. Matičič 1.4 km MPC · JPL
583638 2016 LO45 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
583639 2016 LM46 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583640 2016 LR46 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583641 2016 LU46 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
583642 2016 LW46 05/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583643 2016 LX46 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583644 2016 LZ46 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
583645 2016 LR50 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.2 km MPC · JPL
583646 2016 LR52 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
583647 2016 LA56 19/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583648 2016 LR56 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583649 2016 LT56 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583650 2016 LF57 11/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583651 2016 LH57 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583652 2016 LJ58 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583653 2016 LZ58 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583654 2016 LO59 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583655 2016 LR60 30/09/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
583656 2016 LD62 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583657 2016 LN62 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583658 2016 LU62 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583659 2016 LQ65 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583660 2016 LU65 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
583661 2016 LW66 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583662 2016 LO68 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
583663 2016 LK69 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
583664 2016 LC70 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583665 2016 LQ70 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583666 2016 LK77 08/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
583667 2016 LS83 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583668 2016 LE86 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583669 2016 MD1 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
583670 2016 MV2 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583671 2016 MQ3 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
583672 2016 MS3 12/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
583673 2016 MU5 16/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583674 2016 MY5 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583675 2016 MF6 26/01/2014 Calar Alto-CASADO S. Mottola, S. Hellmich 2.6 km MPC · JPL
583676 2016 NX1 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
583677 2016 ND2 17/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
583678 2016 NS2 19/08/2012 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
583679 2016 NC3 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 1.8 km MPC · JPL
583680 2016 NE3 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
583681 2016 NR4 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583682 2016 NS5 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
583683 2016 NF7 30/07/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
583684 2016 NX9 23/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.8 km MPC · JPL
583685 2016 NM10 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583686 2016 NH13 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583687 2016 NX14 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
583688 2016 NZ16 24/05/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 750 m MPC · JPL
583689 2016 NX19 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
583690 2016 NH23 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
583691 2016 NF24 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583692 2016 NV24 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583693 2016 NL25 08/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
583694 2016 NS31 20/07/2001 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
583695 2016 NB33 27/08/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
583696 2016 NP33 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
583697 2016 NX34 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
583698 2016 NP36 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583699 2016 NT40 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583700 2016 NH41 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583701 2016 NR42 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
583702 2016 NH43 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
583703 2016 NX43 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
583704 2016 NZ43 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583705 2016 NK44 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
583706 2016 NQ48 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
583707 2016 NS48 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
583708 2016 NM49 07/02/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
583709 2016 NK50 20/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
583710 2016 NF51 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583711 2016 NS51 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583712 2016 NX52 11/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583713 2016 ND53 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
583714 2016 NH53 13/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583715 2016 NB54 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583716 2016 NY56 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
583717 2016 NB57 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
583718 2016 NL57 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
583719 2016 NL66 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583720 2016 NW66 09/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
583721 2016 NK67 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583722 2016 NM67 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583723 2016 NE68 05/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583724 2016 NQ69 20/02/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3.0 km MPC · JPL
583725 2016 NW69 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583726 2016 NF70 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583727 2016 NH70 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
583728 2016 NQ70 02/09/2011 Charleston R. Holmes 2.5 km MPC · JPL
583729 2016 NR70 21/10/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2.9 km MPC · JPL
583730 2016 NN72 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583731 2016 NC74 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583732 2016 NQ74 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
583733 2016 NH75 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
583734 2016 NN75 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
583735 2016 NW75 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
583736 2016 NA77 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583737 2016 NU77 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583738 2016 NW77 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583739 2016 NK78 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583740 2016 NL78 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583741 2016 NJ79 29/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.0 km MPC · JPL
583742 2016 NK79 31/08/2005 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
583743 2016 NY79 06/08/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
583744 2016 NK81 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583745 2016 NB84 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583746 2016 NO87 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583747 2016 NQ87 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583748 2016 NJ89 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583749 2016 NY89 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583750 2016 NT90 13/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583751 2016 NZ90 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 180 km MPC · JPL
583752 2016 NM103 09/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
583753 2016 NN103 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
583754 2016 NZ103 08/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583755 2016 NT104 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583756 2016 NQ108 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583757 2016 NB109 12/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583758 2016 NE110 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583759 2016 NJ119 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
583760 2016 NE123 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583761 2016 NK124 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583762 2016 NO124 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
583763 2016 OU 15/12/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
583764 2016 OA3 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
583765 2016 OC5 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
583766 2016 OM6 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583767 2016 ON7 31/07/2005 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
583768 2016 OB8 25/08/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
583769 2016 OO8 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
583770 2016 OZ8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
583771 2016 OQ10 30/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
583772 2016 PJ3 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583773 2016 PB4 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583774 2016 PO4 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583775 2016 PC9 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583776 2016 PF11 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
583777 2016 PY12 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583778 2016 PX13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583779 2016 PU20 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583780 2016 PJ21 17/08/2006 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
583781 2016 PW22 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583782 2016 PJ24 15/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
583783 2016 PZ25 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583784 2016 PS27 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
583785 2016 PB28 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583786 2016 PV28 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
583787 2016 PY28 19/09/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
583788 2016 PS29 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583789 2016 PQ32 29/01/2014 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
583790 2016 PD33 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583791 2016 PB34 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583792 2016 PS34 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583793 2016 PM35 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583794 2016 PP36 15/04/2015 Kitt Peak L. H. Wasserman, M. W. Buie 2.4 km MPC · JPL
583795 2016 PL37 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583796 2016 PC38 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
583797 2016 PM39 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
583798 2016 PK40 19/10/2011 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
583799 2016 PP40 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583800 2016 PO42 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583801 2016 PR42 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583802 2016 PC43 11/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
583803 2016 PP45 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583804 2016 PW48 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583805 2016 PK52 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583806 2016 PM53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583807 2016 PO53 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583808 2016 PM55 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583809 2016 PO55 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583810 2016 PG56 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583811 2016 PT56 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583812 2016 PY56 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583813 2016 PB57 26/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
583814 2016 PD57 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583815 2016 PP58 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583816 2016 PB60 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
583817 2016 PX60 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583818 2016 PV62 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583819 2016 PU63 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583820 2016 PY64 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583821 2016 PZ64 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583822 2016 PA65 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583823 2016 PY65 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
583824 2016 PL68 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583825 2016 PN68 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583826 2016 PK69 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583827 2016 PZ72 27/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
583828 2016 PT74 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
583829 2016 PJ75 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
583830 2016 PG76 25/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 2.7 km MPC · JPL
583831 2016 PG78 09/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
583832 2016 PB80 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
583833 2016 PE82 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583834 2016 PP83 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583835 2016 PS83 03/09/2007 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
583836 2016 PE86 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
583837 2016 PP88 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.8 km MPC · JPL
583838 2016 PU89 13/03/2004 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
583839 2016 PR90 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583840 2016 PX91 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583841 2016 PX93 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583842 2016 PZ94 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583843 2016 PJ98 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
583844 2016 PC99 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583845 2016 PJ99 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
583846 2016 PA100 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
583847 2016 PQ100 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583848 2016 PV100 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583849 2016 PQ105 31/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.5 km MPC · JPL
583850 2016 PW105 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583851 2016 PV106 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583852 2016 PY106 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
583853 2016 PO107 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583854 2016 PR108 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583855 2016 PD109 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
583856 2016 PH109 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
583857 2016 PO109 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
583858 2016 PX110 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583859 2016 PR111 31/08/2005 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
583860 2016 PG112 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
583861 2016 PM112 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583862 2016 PU112 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583863 2016 PH113 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583864 2016 PS113 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583865 2016 PX113 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583866 2016 PC114 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583867 2016 PQ116 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
583868 2016 PV117 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583869 2016 PW118 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583870 2016 PR119 26/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583871 2016 PR120 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
583872 2016 PA121 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
583873 2016 PG122 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583874 2016 PM122 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
583875 2016 PT122 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
583876 2016 PO123 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583877 2016 PR123 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583878 2016 PB124 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583879 2016 PK125 13/10/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
583880 2016 PR125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583881 2016 PB126 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583882 2016 PY126 12/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2.8 km MPC · JPL
583883 2016 PL127 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583884 2016 PN127 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
583885 2016 PQ127 26/08/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
583886 2016 PY127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583887 2016 PQ128 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583888 2016 PG129 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583889 2016 PN129 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
583890 2016 PX135 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
583891 2016 PM146 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583892 2016 PK151 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583893 2016 PS151 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583894 2016 PS152 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
583895 2016 PV152 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583896 2016 PW152 13/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583897 2016 PY154 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583898 2016 PC156 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
583899 2016 PT156 11/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583900 2016 PR157 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
583901 2016 PR158 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583902 2016 PD159 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
583903 2016 PC161 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583904 2016 PQ174 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583905 2016 PB190 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
583906 2016 QY2 09/03/2003 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
583907 2016 QD3 15/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.7 km MPC · JPL
583908 2016 QM3 18/10/2011 Siding Spring SSS 2.7 km MPC · JPL
583909 2016 QL5 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583910 2016 QP5 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
583911 2016 QQ6 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
583912 2016 QD8 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
583913 2016 QC13 26/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583914 2016 QK13 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583915 2016 QT13 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
583916 2016 QO14 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.1 km MPC · JPL
583917 2016 QG17 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583918 2016 QD18 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583919 2016 QK18 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583920 2016 QT18 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
583921 2016 QY18 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
583922 2016 QE19 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
583923 2016 QO19 18/12/2001 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
583924 2016 QW20 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583925 2016 QA21 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583926 2016 QF21 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583927 2016 QW23 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
583928 2016 QJ25 18/04/2010 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3.0 km MPC · JPL
583929 2016 QT26 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
583930 2016 QD28 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
583931 2016 QE28 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
583932 2016 QX28 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583933 2016 QA29 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583934 2016 QJ29 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.2 km MPC · JPL
583935 2016 QV33 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
583936 2016 QS34 11/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
583937 2016 QV36 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
583938 2016 QL39 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
583939 2016 QA40 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583940 2016 QN40 02/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
583941 2016 QE41 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
583942 2016 QN41 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583943 2016 QM43 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
583944 2016 QZ46 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583945 2016 QV49 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
583946 2016 QE54 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583947 2016 QG54 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
583948 2016 QC55 17/02/2007 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
583949 2016 QO56 30/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.9 km MPC · JPL
583950 2016 QW56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
583951 2016 QH57 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583952 2016 QY57 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
583953 2016 QB58 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
583954 2016 QY61 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583955 2016 QQ62 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
583956 2016 QS63 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
583957 2016 QT63 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583958 2016 QE64 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
583959 2016 QW64 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
583960 2016 QA65 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
583961 2016 QA66 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583962 2016 QB67 26/01/2014 Calar Alto-CASADO S. Mottola, S. Hellmich 2.1 km MPC · JPL
583963 2016 QH67 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583964 2016 QF69 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
583965 2016 QM69 30/07/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
583966 2016 QR69 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
583967 2016 QX70 29/07/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
583968 2016 QO72 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583969 2016 QU72 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
583970 2016 QB75 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
583971 2016 QD76 01/11/2011 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
583972 2016 QA77 22/10/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 3.3 km MPC · JPL
583973 2016 QP79 06/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
583974 2016 QC80 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
583975 2016 QH80 02/12/2000 Haleakala AMOS 3.6 km MPC · JPL
583976 2016 QC81 27/09/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.9 km MPC · JPL
583977 2016 QE81 06/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
583978 2016 QU82 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.4 km MPC · JPL
583979 2016 QH83 28/09/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
583980 2016 QJ85 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
583981 2016 QR85 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
583982 2016 QS85 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
583983 2016 QT85 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
583984 2016 QE86 17/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
583985 2016 QP87 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
583986 2016 QO88 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
583987 2016 QQ88 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583988 2016 QG89 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
583989 2016 QH90 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
583990 2016 QZ90 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583991 2016 QR91 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
583992 2016 QD92 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
583993 2016 QO92 21/09/2000 Kitt Peak R. Millis, R. M. Wagner 2.3 km MPC · JPL
583994 2016 QJ93 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
583995 2016 QO93 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
583996 2016 QY93 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
583997 2016 QA95 29/08/2016 Piszkesteto K. Sárneczky, P. Székely 3.1 km MPC · JPL
583998 2016 QZ103 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
583999 2016 QC104 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
584000 2016 QH104 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL

579.000s  • 580.000s  • 581.000s  • 582.000s  • 583.000s  • 584.000s  • 585.000s  • 586.000s  • 587.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001