Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/514001–515000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514001 2014 HB159 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514002 2014 HJ172 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
514003 2014 HV179 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514004 2014 JC10 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514005 2014 JF11 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514006 2014 JG18 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
514007 2014 JR47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514008 2014 JE48 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514009 2014 JK55 09/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514010 2014 JB59 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514011 2014 JZ59 24/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514012 2014 JW62 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514013 2014 JA79 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
514014 2014 JG84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514015 2014 JL84 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
514016 2014 JT84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514017 2014 JU84 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
514018 2014 JZ84 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514019 2014 JP85 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514020 2014 JS85 27/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
514021 2014 JD86 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514022 2014 KP7 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
514023 2014 KS22 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
514024 2014 KU22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514025 2014 KK26 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514026 2014 KE34 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514027 2014 KR42 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514028 2014 KH53 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514029 2014 KF68 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514030 2014 KL72 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
514031 2014 KY75 25/03/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
514032 2014 KD93 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
514033 2014 KQ96 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514034 2014 KN104 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
514035 2014 LT17 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514036 2014 LO22 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514037 2014 LH29 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514038 2014 ME13 14/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
514039 2014 MZ14 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514040 2014 MQ17 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514041 2014 MQ18 22/06/2014 WISE WISE AMO 5,3 km MPC · JPL
514042 2014 ME26 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
514043 2014 ME35 18/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
514044 2014 MM50 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
514045 2014 ML52 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
514046 2014 ML63 18/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
514047 2014 NM24 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514048 2014 ON37 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514049 2014 OK70 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514050 2014 OK104 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514051 2014 OE111 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
514052 2014 OC119 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514053 2014 OM129 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
514054 2014 OH135 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514055 2014 OR185 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
514056 2014 OQ208 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514057 2014 OZ212 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
514058 2014 OL298 13/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
514059 2014 OZ352 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514060 2014 OX375 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
514061 2014 OM382 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514062 2014 OT394 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
514063 2014 OF401 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
514064 2014 PB2 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514065 2014 PO6 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514066 2014 PD39 16/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
514067 2014 PU65 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
514068 2014 QG41 04/04/2013 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
514069 2014 QC172 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514070 2014 QZ199 31/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514071 2014 QB264 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514072 2014 QJ337 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514073 2014 QS344 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514074 2014 QO388 10/09/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
514075 2014 QL421 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
514076 2014 RT12 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514077 2014 RD18 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514078 2014 SP349 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
514079 2014 SD351 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
514080 2014 TP86 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514081 2014 UN56 31/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
514082 2014 UG98 13/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
514083 2014 UL160 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
514084 2014 UR225 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
514085 2014 VO 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
514086 2014 VB2 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
514087 2014 VC2 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
514088 2014 VE10 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
514089 2014 WS137 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
514090 2014 WL355 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
514091 2014 WL370 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
514092 2014 WF371 28/08/2006 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
514093 2014 WD492 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514094 2014 WY510 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514095 2014 WF511 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
514096 2014 WQ511 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514097 2014 XW20 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
514098 2014 XE33 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
514099 2014 XL40 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
514100 2014 YY54 27/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514101 2015 AO1 02/08/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
514102 2015 AT44 09/10/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
514103 2015 AO281 11/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
514104 2015 AA282 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514105 2015 BT92 13/09/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
514106 2015 BG301 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514107 Kaʻepaokaʻawela 2015 BZ509 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514108 2015 BJ541 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514109 2015 CD 16/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
514110 2015 CU54 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
514111 2015 DX98 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
514112 2015 DJ165 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
514113 2015 DA168 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514114 2015 DF205 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514115 2015 DV230 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514116 2015 EB75 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514117 2015 FH105 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514118 2015 FL141 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
514119 2015 FR173 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
514120 2015 FL175 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514121 2015 FJ249 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514122 2015 FQ331 13/09/2012 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
514123 2015 FW338 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
514124 2015 FS343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514125 2015 FO402 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514126 2015 FR403 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
514127 2015 GD18 12/04/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
514128 2015 GB29 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514129 2015 GX30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
514130 2015 GY39 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
514131 2015 HY27 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
514132 2015 HS110 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
514133 2015 HY133 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
514134 2015 HL134 08/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
514135 2015 HS152 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
514136 2015 HX152 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
514137 2015 HQ153 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
514138 2015 HW173 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514139 2015 HO175 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514140 2015 HM176 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514141 2015 HL186 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
514142 2015 HK187 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
514143 2015 JK2 19/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
514144 2015 JV13 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514145 2015 KO26 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514146 2015 KD42 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514147 2015 KN42 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514148 2015 KL43 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514149 2015 KN52 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514150 2015 KJ57 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS APO · 190 m MPC · JPL
514151 2015 KA92 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
514152 2015 KQ94 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
514153 2015 KD116 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514154 2015 KW125 22/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514155 2015 KQ137 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
514156 2015 KA152 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
514157 2015 KH165 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514158 2015 KM165 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
514159 2015 KF166 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514160 2015 LH16 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514161 2015 LM30 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
514162 2015 LA37 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
514163 2015 LD38 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
514164 2015 LV41 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514165 2015 LM42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514166 2015 MV6 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
514167 2015 MY7 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514168 2015 MY9 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514169 2015 MU15 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514170 2015 MT16 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514171 2015 MZ17 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514172 2015 MG29 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
514173 2015 MA31 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
514174 2015 MS46 07/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514175 2015 MK47 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514176 2015 MN49 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514177 2015 MC52 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514178 2015 MM54 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514179 2015 MX57 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514180 2015 MC59 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514181 2015 MK61 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514182 2015 MT76 07/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514183 2015 MC77 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
514184 2015 MX78 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514185 2015 MN79 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514186 2015 MQ79 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514187 2015 ML81 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514188 2015 MO85 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514189 2015 MX96 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514190 2015 MM98 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514191 2015 MX98 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
514192 2015 MO101 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514193 2015 MN105 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
514194 2015 MJ108 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
514195 2015 MV110 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514196 2015 MD111 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514197 2015 MH111 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514198 2015 MW114 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514199 2015 ML118 09/03/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
514200 2015 ML133 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514201 2015 MO134 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
514202 2015 MS135 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514203 2015 MB136 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514204 2015 MG136 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514205 2015 MJ136 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514206 2015 MK136 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514207 2015 MA137 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
514208 2015 MH137 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514209 2015 NN7 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514210 2015 NU8 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
514211 2015 NJ16 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514212 2015 NP23 16/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
514213 2015 NN26 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514214 2015 OU4 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514215 2015 OE6 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514216 2015 OB11 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514217 2015 OT12 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514218 2015 OU12 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514219 2015 OH14 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514220 2015 OK21 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514221 2015 ON23 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
514222 2015 OA46 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
514223 2015 OE59 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514224 2015 OC64 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
514225 2015 OE70 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
514226 2015 OE73 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514227 2015 OV73 21/04/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
514228 2015 OO84 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514229 2015 OF85 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514230 2015 OJ85 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514231 2015 OH86 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514232 2015 OL86 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514233 2015 OC87 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514234 2015 OE87 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514235 2015 OS87 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514236 2015 OW87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514237 2015 OC88 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
514238 2015 OH88 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514239 2015 OL88 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
514240 2015 OY88 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
514241 2015 PO2 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514242 2015 PM3 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514243 2015 PH8 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514244 2015 PY30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
514245 2015 PZ37 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514246 2015 PC50 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514247 2015 PD51 14/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
514248 2015 PP52 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
514249 2015 PG62 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
514250 2015 PH94 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
514251 2015 PK94 27/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
514252 2015 PX119 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
514253 2015 PO121 30/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
514254 2015 PB123 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514255 2015 PK144 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
514256 2015 PS254 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514257 2015 PP289 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514258 2015 PU295 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
514259 2015 PV304 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514260 2015 PF309 14/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
514261 2015 PV314 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
514262 2015 PK315 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514263 2015 QA11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514264 2015 RC19 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
514265 2015 RK26 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
514266 2015 RA57 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514267 2015 RJ58 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514268 2015 RF61 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514269 2015 RG64 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
514270 2015 RN86 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
514271 2015 RA87 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
514272 2015 RJ89 09/11/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
514273 2015 RK92 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514274 2015 RH93 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514275 2015 RT103 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
514276 2015 RA105 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
514277 2015 RN116 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
514278 2015 RS116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
514279 2015 RS117 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514280 2015 RG122 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514281 2015 RK192 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514282 2015 RL216 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514283 2015 RP244 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514284 2015 RV252 27/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
514285 2015 RF255 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514286 2015 RZ256 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
514287 2015 SP1 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514288 2015 SB24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514289 2015 TS1 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514290 2015 TW5 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514291 2015 TY16 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
514292 2015 TV17 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514293 2015 TO26 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514294 2015 TN47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514295 2015 TD81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514296 2015 TZ104 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514297 2015 TR127 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514298 2015 TT194 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514299 2015 TT197 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514300 2015 TA198 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514301 2015 TU213 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514302 2015 TS233 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514303 2015 TR257 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
514304 2015 TU284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
514305 2015 TR292 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514306 2015 TK294 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514307 2015 XM126 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
514308 2015 XG386 28/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
514309 2015 XL386 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
514310 2015 YA2 29/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
514311 2016 AJ92 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514312 2016 AE193 26/10/2006 Lulin Lulin Obs. 106 km MPC · JPL
514313 2016 CX29 01/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514314 2016 CJ284 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
514315 2016 DO31 28/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
514316 2016 GN130 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514317 2016 GF254 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
514318 2016 JS17 04/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
514319 2016 JC34 04/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
514320 2016 KF4 03/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514321 2016 LE57 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514322 2016 NO14 20/10/2011 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
514323 2016 NT56 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514324 2016 NZ66 15/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
514325 2016 NN67 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514326 2016 NS67 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
514327 2016 NU67 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
514328 2016 NN68 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
514329 2016 NS68 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514330 2016 NO70 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
514331 2016 OQ5 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514332 2016 OQ6 18/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
514333 2016 OS6 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514334 2016 PV4 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514335 2016 PX73 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
514336 2016 PE76 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514337 2016 PC77 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514338 2016 PP89 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
514339 2016 PQ89 20/11/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
514340 2016 PZ89 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514341 2016 PZ90 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514342 2016 PN91 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514343 2016 PN92 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514344 2016 PQ92 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514345 2016 PA93 30/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
514346 2016 PJ93 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514347 2016 PF94 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514348 2016 PM94 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514349 2016 PN94 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514350 2016 PO94 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514351 2016 PF96 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514352 2016 PL96 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514353 2016 PR97 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514354 2016 PN98 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514355 2016 QO 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514356 2016 QB9 06/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
514357 2016 QF9 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
514358 2016 QQ15 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
514359 2016 QO23 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
514360 2016 QP24 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514361 2016 QG31 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514362 2016 QH48 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514363 2016 QU48 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514364 2016 QR54 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
514365 2016 QT70 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514366 2016 QR83 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514367 2016 QE87 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514368 2016 QM87 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514369 2016 QE88 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
514370 2016 QG88 30/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
514371 2016 QH88 08/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
514372 2016 QS88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514373 2016 QZ88 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514374 2016 QF89 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514375 2016 RC6 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514376 2016 RK7 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514377 2016 RT12 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
514378 2016 RJ27 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
514379 2016 RP27 30/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
514380 2016 RV30 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514381 2016 RD31 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514382 2016 RJ33 25/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
514383 2016 RR38 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514384 2016 RK43 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
514385 2016 RT44 03/09/2016 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514386 2016 RJ45 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
514387 2016 RS45 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
514388 2016 SF11 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514389 2016 SM13 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514390 2016 SW14 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514391 2016 SQ15 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514392 2016 SO17 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514393 2016 SJ18 16/10/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
514394 2016 SS23 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514395 2016 SV23 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514396 2016 SH26 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514397 2016 SR27 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514398 2016 SL34 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514399 2016 SU37 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514400 2016 SF49 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514401 2016 SB50 17/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
514402 2016 SG50 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514403 2016 TG5 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514404 2016 TK7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514405 2016 TH8 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514406 2016 TF45 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514407 2016 TW46 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
514408 2016 TE47 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
514409 2016 TA49 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514410 2016 TW56 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
514411 2016 TB63 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514412 2016 TW73 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514413 2016 TW75 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
514414 2016 TX81 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514415 2016 TE88 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514416 2016 TM88 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
514417 2016 TR96 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514418 2016 TU96 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514419 2016 TX96 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514420 2016 TY96 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514421 2016 TD97 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
514422 2016 TE97 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
514423 2016 UH2 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514424 2016 UQ2 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
514425 2016 UR2 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514426 2016 UH9 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
514427 2016 UH10 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
514428 2016 UB11 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514429 2016 UU12 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514430 2016 UO14 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
514431 2016 UO19 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
514432 2016 UG22 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514433 2016 UJ22 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514434 2016 UK22 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514435 2016 UZ22 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
514436 2016 UU23 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514437 2016 UV24 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
514438 2016 UX24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514439 2016 UF33 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514440 2016 UG33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514441 2016 UL33 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514442 2016 UJ43 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514443 2016 UV45 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514444 2016 UM47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
514445 2016 UR51 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514446 2016 UV53 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514447 2016 UC54 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514448 2016 UM60 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514449 2016 UZ68 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514450 2016 UW70 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514451 2016 UM74 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
514452 2016 UJ80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514453 2016 UE81 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514454 2016 UB82 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
514455 2016 UM86 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514456 2016 UB89 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514457 2016 UW89 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514458 2016 UV92 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514459 2016 UJ97 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514460 2016 UP98 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514461 2016 UE99 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514462 2016 UG106 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514463 2016 UJ106 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514464 2016 UR118 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514465 2016 UF124 22/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
514466 2016 UT135 30/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
514467 2016 UV136 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
514468 2016 UT139 30/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
514469 2016 UX145 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
514470 2016 UG146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514471 2016 UQ146 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514472 2016 UC148 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514473 2016 UD148 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514474 2016 UL148 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514475 2016 VR7 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514476 2016 VW8 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514477 2016 VB9 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514478 2016 VU14 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514479 2016 VB15 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
514480 2016 VD15 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514481 2016 VF17 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
514482 2016 VK18 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514483 2016 VS18 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514484 2016 VO19 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
514485 2016 VP19 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
514486 2016 WJ4 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514487 2016 WS4 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514488 2016 WY5 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
514489 2016 WM10 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514490 2016 WQ11 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514491 2016 WA12 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
514492 2016 WG14 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514493 2016 WZ14 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514494 2016 WA16 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514495 2016 WL18 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
514496 2016 WS18 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514497 2016 WB19 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
514498 2016 WL19 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514499 2016 WU19 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
514500 2016 WE21 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514501 2016 WS23 25/12/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
514502 2016 WB24 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
514503 2016 WD24 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514504 2016 WU24 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514505 2016 WM25 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514506 2016 WA30 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514507 2016 WK30 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514508 2016 WR31 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514509 2016 WT33 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
514510 2016 WP36 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514511 2016 WT36 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514512 2016 WC37 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514513 2016 WT37 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514514 2016 WR39 29/06/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
514515 2016 WR44 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
514516 2016 WW44 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
514517 2016 WL46 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514518 2016 WS46 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
514519 2016 WH47 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514520 2016 WL47 01/11/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
514521 2016 WX48 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514522 2016 WJ51 31/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
514523 2016 WH52 09/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
514524 2016 WO52 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514525 2016 WV55 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514526 2016 WU56 07/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
514527 2016 XY2 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514528 2016 XS3 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514529 2016 XB11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514530 2016 XN21 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514531 2016 YT6 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
514532 2016 YA7 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514533 2016 YZ11 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514534 2017 AG17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
514535 2017 BX27 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
514536 2017 BE31 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
514537 2017 BK35 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514538 2017 BB57 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514539 2017 BM84 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514540 2017 BJ91 19/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
514541 2017 BZ96 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
514542 2017 CV 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
514543 2017 DL1 21/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
514544 2017 DF110 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
514545 2017 EO18 29/01/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
514546 2017 SK23 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514547 2017 TS8 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514548 2017 UR44 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
514549 2017 VP 30/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514550 2017 VV31 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514551 2017 VP33 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
514552 2017 WW2 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514553 2017 WS4 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514554 2017 WT5 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514555 2017 WX8 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514556 2017 WJ9 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
514557 2017 WY9 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514558 2017 WV10 29/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
514559 2017 WQ27 04/12/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
514560 2017 XP 05/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
514561 2017 XE3 06/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
514562 2017 XF40 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514563 2017 XB59 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514564 2017 XC59 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514565 2017 XE61 19/12/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
514566 2017 YK 08/08/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
514567 2017 YW2 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514568 1994 RC 07/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
514569 1995 OJ12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
514570 1995 VK11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514571 1996 RY3 15/09/1996 Haleakala NEAT 300 m MPC · JPL
514572 1997 SU21 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
514573 1997 WG6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
514574 1999 TM309 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514575 1999 UY28 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514576 1999 VZ131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
514577 2000 CR99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
514578 2000 EP51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514579 2000 SS364 20/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
514580 2001 PL21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
514581 2001 PC53 14/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
514582 2001 RX19 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
514583 2001 SL36 16/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
514584 2001 SV243 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514585 2001 TR180 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
514586 2001 UO17 26/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
514587 2001 WK104 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
514588 2001 XS62 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
514589 2001 YJ 17/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
514590 2001 YQ48 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
514591 2002 AR31 13/01/2002 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
514592 2002 OM18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
514593 2002 SQ75 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
514594 2002 VG86 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514595 2002 WF22 23/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
514596 2003 FG 23/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 430 m MPC · JPL
514597 2003 MD7 29/06/2003 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
514598 2003 OK33 24/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
514599 2003 SE70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514600 2003 SF130 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514601 2003 ST186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
514602 2003 SN221 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
514603 2003 SF246 26/09/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
514604 2003 SW276 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
514605 2003 SC328 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
514606 2003 SU334 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
514607 2003 SO346 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514608 2003 SO429 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514609 2003 TY7 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
514610 2003 TL45 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
514611 2003 UK20 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
514612 2003 UJ317 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
514613 2003 UW332 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
514614 2003 WD61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514615 2003 XJ21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514616 2004 BX163 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
514617 2004 CU53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514618 2004 EC24 15/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 2,0 km MPC · JPL
514619 2004 FJ8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514620 2004 KO19 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
514621 2004 PF68 06/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
514622 2004 PL106 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
514623 2004 RA246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514624 2004 RD265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
514625 2004 RA303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514626 2004 SO4 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
514627 2004 SQ23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514628 2004 TG3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514629 2004 TR36 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514630 2004 TC62 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
514631 2004 TQ154 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514632 2004 TM198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514633 2004 TD213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514634 2004 TD233 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514635 2004 TR243 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514636 2004 TA281 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514637 2004 VD47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514638 2004 XP148 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
514639 2004 XY177 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514640 2005 EH65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
514641 2005 ES199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514642 2005 GD40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514643 2005 GE86 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514644 2005 GS106 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514645 2005 JD70 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514646 2005 LK27 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514647 2005 MT48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514648 2005 NN70 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514649 2005 QW180 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514650 2005 RK15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514651 2005 ST27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514652 2005 SC71 30/09/2005 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
514653 2005 SM93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514654 2005 SN113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514655 2005 SN147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514656 2005 SP174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514657 2005 SO227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
514658 2005 SJ280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514659 2005 TH34 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514660 2005 TD132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514661 2005 TS168 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514662 2005 UE14 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514663 2005 UN35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514664 2005 UE86 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514665 2005 UZ93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514666 2005 UZ262 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
514667 2005 UN267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514668 2005 UG271 28/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
514669 2005 UN282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514670 2005 UT305 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514671 2005 UA318 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514672 2005 UX332 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514673 2005 UR343 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514674 2005 UE369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514675 2005 UD522 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
514676 2005 UM532 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514677 2005 VX45 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514678 2005 WM54 30/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
514679 2005 WC75 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514680 2005 WL83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
514681 2005 WY110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
514682 2005 WW138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514683 2005 XB42 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514684 2005 XA55 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514685 2005 XF61 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514686 2005 YK21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514687 2005 YL25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514688 2005 YD79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514689 2005 YE230 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514690 2006 BT26 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514691 2006 BC73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514692 2006 BV81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
514693 2006 BE108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514694 2006 BP163 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514695 2006 CW45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514696 2006 DA134 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
514697 2006 EP51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514698 2006 GE28 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514699 2006 JK36 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514700 2006 KX54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514701 2006 KL113 20/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
514702 2006 MP6 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
514703 2006 QE76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514704 2006 QY84 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514705 2006 RU11 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
514706 2006 SX17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514707 2006 SM41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
514708 2006 SU136 20/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
514709 2006 SP221 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
514710 2006 SB230 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514711 2006 SY256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514712 2006 SY288 19/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
514713 2006 SU333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514714 2006 SG361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
514715 2006 TZ88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514716 2006 UK130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514717 2006 UE134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514718 2006 UM168 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514719 2006 UH178 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
514720 2006 UX272 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514721 2006 UU335 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514722 2006 VL6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514723 2006 VR47 21/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
514724 2006 VL67 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
514725 2006 VE83 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514726 2006 VQ104 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
514727 2006 WK36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514728 2006 WV113 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514729 2006 WZ181 15/11/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
514730 2006 WM200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514731 2006 XR51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514732 2006 YG55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514733 2007 AY30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
514734 2007 BJ41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514735 2007 BP47 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514736 2007 BV68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514737 2007 BL100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514738 2007 CQ12 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514739 2007 CP29 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
514740 2007 CT33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514741 2007 CD37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514742 2007 CA52 28/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
514743 2007 CS70 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,4 km MPC · JPL
514744 2007 DX1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514745 2007 DD42 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514746 2007 DE44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514747 2007 DQ76 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514748 2007 DR85 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514749 2007 DS111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514750 2007 DS113 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514751 2007 DP118 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514752 2007 EE7 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514753 2007 EJ17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
514754 2007 EX22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514755 2007 EH37 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514756 2007 EK39 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
514757 2007 EJ50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514758 2007 EH55 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
514759 2007 ET64 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514760 2007 EA66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514761 2007 EV94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
514762 2007 EH99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
514763 2007 EB114 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514764 2007 EV114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514765 2007 EL115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514766 2007 EY124 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514767 2007 EL126 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
514768 2007 ET137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514769 2007 EG183 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514770 2007 EO183 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514771 2007 ER225 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
514772 2007 ET225 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
514773 2007 FW37 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
514774 2007 FR44 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514775 2007 FL45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514776 2007 FU45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
514777 2007 GO 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514778 2007 GL5 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
514779 2007 GG16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514780 2007 GL18 11/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
514781 2007 GS18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514782 2007 GC40 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
514783 2007 GQ54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
514784 2007 GP70 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
514785 2007 GX70 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514786 2007 HS30 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514787 2007 HV83 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514788 2007 HM85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514789 2007 JU18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514790 2007 JK30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514791 2007 JH34 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514792 2007 LK32 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514793 2007 MW6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
514794 2007 MY10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514795 2007 NP4 10/06/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
514796 2007 PY42 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514797 2007 PS49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514798 2007 RG113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514799 2007 RJ221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514800 2007 RE241 10/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514801 2007 RV247 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514802 2007 RP253 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514803 2007 RL285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
514804 2007 RD298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514805 2007 RU308 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514806 2007 SV3 16/09/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
514807 2007 SP21 17/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
514808 2007 TK145 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514809 2007 TF245 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
514810 2007 TO266 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514811 2007 TE280 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
514812 2007 TJ311 11/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
514813 2007 TQ386 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514814 2007 TM420 09/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
514815 2007 TA436 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514816 2007 TH439 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514817 2007 UE94 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514818 2007 UA141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514819 2007 VY1 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
514820 2007 VB116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514821 2007 VZ179 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514822 2007 VX225 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514823 2007 VB242 12/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
514824 2007 VD338 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514825 2007 WW61 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514826 2007 XS54 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514827 2008 AK18 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
514828 2008 AS25 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
514829 2008 AQ54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514830 2008 AO58 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514831 2008 AY115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514832 2008 CG18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
514833 2008 CF34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514834 2008 CB38 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514835 2008 CO91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
514836 2008 CT127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514837 2008 CR138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514838 2008 CG142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514839 2008 CN159 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514840 2008 CY193 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514841 2008 DL15 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514842 2008 DV17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514843 2008 DE37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514844 2008 DN60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
514845 2008 EB7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514846 2008 EQ7 06/03/2008 Catalina CSS 110 m MPC · JPL
514847 2008 EM12 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514848 2008 EA14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
514849 2008 EU67 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514850 2008 EN99 05/03/2008 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
514851 2008 EK150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
514852 2008 EB153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
514853 2008 EA154 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514854 2008 EV164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514855 2008 FS13 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514856 2008 FA21 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
514857 2008 FH56 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
514858 2008 FL65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514859 2008 FB73 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
514860 2008 FT121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
514861 2008 FC127 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
514862 2008 FX131 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514863 2008 GE49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514864 2008 GP51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514865 2008 GV72 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514866 2008 GU92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514867 2008 GF131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
514868 2008 GT133 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514869 2008 GV133 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
514870 2008 GX133 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
514871 2008 GT141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
514872 2008 HF1 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514873 2008 HK22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514874 2008 HR27 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514875 2008 HB33 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
514876 2008 HS43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
514877 2008 HR47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
514878 2008 HP58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
514879 2008 JR23 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514880 2008 JD28 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514881 2008 KH14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
514882 2008 KQ16 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
514883 2008 KG27 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
514884 2008 LD7 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514885 2008 LR7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514886 2008 MJ 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
514887 2008 QO1 23/08/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
514888 2008 QA10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
514889 2008 QH26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
514890 2008 RQ3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514891 2008 RU21 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
514892 2008 RC96 07/09/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
514893 2008 RE110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
514894 2008 RO111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514895 2008 RU115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514896 2008 RS140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514897 2008 SB7 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514898 2008 SH10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
514899 2008 SJ12 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514900 2008 SC47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
514901 2008 SS70 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
514902 2008 SR88 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
514903 2008 SA135 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
514904 2008 SY145 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
514905 2008 SS205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514906 2008 SJ211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
514907 2008 SJ225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
514908 2008 SU226 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
514909 2008 SY235 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514910 2008 ST281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
514911 2008 SY290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514912 2008 SY298 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
514913 2008 TD5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
514914 2008 TN26 09/10/2008 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
514915 2008 TO38 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
514916 2008 TY54 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514917 2008 TX111 06/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
514918 2008 TC149 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514919 2008 TW163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
514920 2008 TQ191 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
514921 2008 UC108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
514922 2008 UJ111 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514923 2008 UB117 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514924 2008 UB122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514925 2008 UJ135 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
514926 2008 UT143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
514927 2008 US166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
514928 2008 US185 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514929 2008 UX215 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
514930 2008 UH246 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514931 2008 UU249 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514932 2008 UC260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514933 2008 US277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514934 2008 UR304 29/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
514935 2008 UB330 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
514936 2008 UZ341 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
514937 2008 UG365 06/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
514938 2008 VH29 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514939 2008 VS38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
514940 2008 VM52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
514941 2008 VA54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
514942 2008 VK79 06/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
514943 2008 WN5 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514944 2008 WS23 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
514945 2008 WB100 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
514946 2008 XY40 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514947 2008 XU42 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
514948 2008 YG43 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514949 2008 YE117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514950 2008 YO122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514951 2008 YD128 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
514952 2008 YZ145 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514953 2008 YZ169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514954 2008 YB175 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
514955 2009 AA35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
514956 2009 BC28 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514957 2009 BD34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
514958 2009 BP47 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514959 2009 BC50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514960 2009 BT54 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514961 2009 BZ58 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
514962 2009 BU65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
514963 2009 BG98 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514964 2009 BE128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514965 2009 BJ131 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514966 2009 BZ149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514967 2009 BC171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514968 2009 BA184 20/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
514969 2009 CS2 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514970 2009 CZ15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514971 2009 CH18 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
514972 2009 CT46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
514973 2009 CH60 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514974 2009 CH62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
514975 2009 CZ66 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
514976 2009 DQ24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
514977 2009 DJ25 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514978 2009 DM35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
514979 2009 DA52 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
514980 2009 DA60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
514981 2009 DB85 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
514982 2009 DH123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
514983 2009 EL23 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
514984 2009 FN14 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514985 2009 FK28 21/03/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
514986 2009 FB30 22/03/2009 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
514987 2009 FZ38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514988 2009 FR41 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514989 2009 FH69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
514990 2009 HY4 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514991 2009 HN14 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
514992 2009 HH27 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
514993 2009 HR59 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
514994 2009 HP63 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514995 2009 KF1 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
514996 2009 KT7 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
514997 2009 KP14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
514998 2009 KH28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
514999 2009 ON14 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
515000 2009 PC8 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001