Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/154001–155000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154001 2002 AY187 09/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154002 2002 AD193 12/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
154003 2002 AL197 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154004 Haolei 2002 AW205 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
154005 Hughharris 2002 AU206 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
154006 Suzannehawley 2002 AD207 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
154007 2002 BY 19/01/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
154008 2002 BU7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154009 2002 BE16 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154010 2002 BZ18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154011 2002 BC19 21/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
154012 2002 BX22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
154013 2002 BP24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154014 2002 BC28 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
154015 2002 BU28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154016 2002 BL29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
154017 2002 BE30 21/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154018 2002 BS30 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154019 2002 CZ9 06/02/2002 Palomar NEAT APO · 140 m MPC · JPL
154020 2002 CA10 06/02/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
154021 2002 CM27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154022 2002 CX28 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154023 2002 CN29 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154024 2002 CZ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154025 2002 CJ37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154026 2002 CW38 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154027 2002 CU42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
154028 2002 CV42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
154029 2002 CY46 11/02/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
154030 2002 CT48 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
154031 2002 CM49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
154032 2002 CA54 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154033 2002 CJ57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154034 2002 CF58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
154035 2002 CV59 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
154036 2002 CL69 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154037 2002 CW69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154038 2002 CY73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154039 2002 CY79 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154040 2002 CH80 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154041 2002 CK86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154042 2002 CK90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154043 2002 CD91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154044 2002 CZ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154045 2002 CD98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154046 2002 CX104 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154047 2002 CG116 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
154048 2002 CL119 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154049 2002 CQ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154050 2002 CR120 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154051 2002 CQ121 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154052 2002 CX122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154053 2002 CX129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154054 2002 CP148 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154055 2002 CW150 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154056 2002 CN161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154057 2002 CW161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154058 2002 CX161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154059 2002 CA168 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154060 2002 CK170 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
154061 2002 CO175 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154062 2002 CR175 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
154063 2002 CV176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154064 2002 CB182 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
154065 2002 CG182 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154066 2002 CV187 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154067 2002 CR190 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154068 2002 CG192 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154069 2002 CX197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154070 2002 CK198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154071 2002 CS198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154072 2002 CV200 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154073 2002 CH208 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154074 2002 CN209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154075 2002 CZ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154076 2002 CG222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154077 2002 CV222 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154078 2002 CO223 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
154079 2002 CJ224 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154080 2002 CS225 07/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154081 2002 CY225 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
154082 2002 CA227 06/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
154083 2002 CQ227 06/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
154084 2002 CD233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154085 2002 CD237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154086 2002 CL237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154087 2002 CC241 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154088 2002 CE248 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154089 2002 CD279 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154090 2002 CE284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
154091 2002 CK285 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154092 2002 CP285 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154093 2002 CB289 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154094 2002 CS299 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
154095 2002 CS309 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154096 2002 DE 16/02/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
154097 2002 DX6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154098 2002 DK13 16/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154099 2002 DN16 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154100 2002 DR16 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154101 2002 DW17 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
154102 2002 DY17 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154103 2002 EX3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
154104 2002 EG4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,7 km MPC · JPL
154105 2002 EW4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
154106 2002 EK8 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,1 km MPC · JPL
154107 2002 EL10 15/03/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
154108 2002 EJ16 06/03/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154109 2002 EW23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
154110 2002 EP24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154111 2002 EH31 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154112 2002 EA34 11/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
154113 2002 EW34 11/03/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
154114 2002 EN39 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154115 2002 EE40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154116 2002 EJ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154117 2002 EJ58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154118 2002 EH61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154119 2002 EN61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154120 2002 EZ67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154121 2002 EL72 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154122 2002 EO77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154123 2002 EA82 13/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
154124 2002 ER82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
154125 2002 EW82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
154126 2002 EG84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154127 2002 EW84 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
154128 2002 EJ91 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154129 2002 EA94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154130 2002 EP97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154131 2002 EK102 06/03/2002 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
154132 2002 EL107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
154133 2002 EM107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
154134 2002 ET111 09/03/2002 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
154135 2002 EC113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154136 2002 ES121 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154137 2002 ET122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
154138 2002 EZ122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
154139 2002 EZ138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
154140 2002 EY151 15/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154141 Kertész 2002 EJ160 12/03/2002 Palomar K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
154142 2002 FW 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
154143 2002 FJ2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
154144 2002 FA5 20/03/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
154145 2002 FX5 22/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
154146 2002 FR11 16/03/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
154147 2002 FY34 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
154148 2002 FZ37 30/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
154149 2002 GS1 05/04/2002 Eskridge Farpoint Obs. 8,5 km MPC · JPL
154150 2002 GP3 08/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
154151 2002 GQ3 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
154152 2002 GX3 04/04/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
154153 2002 GS4 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154154 2002 GB11 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154155 2002 GS11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
154156 2002 GY12 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154157 2002 GW21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154158 2002 GO35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
154159 2002 GB39 03/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154160 2002 GG46 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154161 2002 GV48 04/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154162 2002 GE56 05/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154163 2002 GZ56 08/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154164 2002 GV60 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
154165 2002 GR65 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
154166 2002 GC66 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
154167 2002 GD66 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
154168 2002 GH67 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
154169 2002 GQ67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154170 2002 GH68 08/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
154171 2002 GM68 08/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154172 2002 GA75 09/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
154173 2002 GL78 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154174 2002 GH86 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154175 2002 GS99 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154176 2002 GQ102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154177 2002 GR105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
154178 2002 GW105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154179 2002 GV106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
154180 2002 GP109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
154181 2002 GW113 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154182 2002 GP115 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154183 2002 GJ117 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154184 2002 GN117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154185 2002 GL121 10/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154186 2002 GV121 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
154187 2002 GC122 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154188 2002 GL123 10/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
154189 2002 GE124 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154190 2002 GP124 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154191 2002 GP129 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154192 2002 GT140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154193 2002 GV145 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154194 2002 GZ145 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154195 2002 GP147 13/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
154196 2002 GD152 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
154197 2002 GB154 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154198 2002 GT162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154199 2002 GB163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
154200 2002 GH170 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154201 2002 GQ173 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154202 2002 HK3 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154203 2002 HD7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
154204 2002 HL8 18/04/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
154205 2002 HX13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154206 2002 HD16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154207 2002 JH5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
154208 2002 JS21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
154209 2002 JV23 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154210 2002 JD36 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154211 2002 JZ36 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154212 2002 JL37 08/05/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
154213 2002 JO39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
154214 2002 JV39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
154215 2002 JN41 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154216 2002 JR55 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
154217 2002 JR60 10/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
154218 2002 JL61 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154219 2002 JL62 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154220 2002 JG63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154221 2002 JS64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154222 2002 JG73 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154223 2002 JQ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154224 2002 JB77 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154225 2002 JF78 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154226 2002 JL88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154227 2002 JE94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154228 2002 JQ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154229 2002 JN97 13/05/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
154230 2002 JM98 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154231 2002 JO103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154232 2002 JC104 10/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154233 2002 JL109 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154234 2002 JP109 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
154235 2002 JZ118 05/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154236 2002 JM122 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154237 2002 JA123 06/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
154238 2002 JF123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154239 2002 JW133 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
154240 2002 JW139 10/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154241 2002 JD146 15/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
154242 2002 KR2 18/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154243 2002 KA6 18/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154244 2002 KL6 27/05/2002 Haleakala NEAT AMO 1,1 km MPC · JPL
154245 2002 KA8 29/05/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
154246 2002 KB8 29/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
154247 2002 KF8 29/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
154248 2002 KE10 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154249 2002 KQ11 17/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
154250 2002 KY13 21/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154251 2002 LB5 04/06/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
154252 2002 LP5 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154253 2002 LH39 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154254 2002 LD40 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154255 2002 LA45 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
154256 2002 LV55 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154257 2002 LD56 15/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
154258 2002 NN7 05/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
154259 2002 NY55 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154260 2002 PZ 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154261 2002 RZ8 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154262 2002 RW12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
154263 2002 RM39 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154264 2002 RP42 05/09/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
154265 2002 RX91 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154266 2002 RQ100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154267 2002 RK107 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
154268 2002 RM129 09/09/2002 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
154269 2002 SM 16/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154270 2002 SG5 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154271 2002 SZ17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154272 2002 SE31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154273 2002 SK37 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154274 2002 SX38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154275 2002 SR41 30/09/2002 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
154276 2002 SY50 30/09/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
154277 2002 SD56 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154278 2002 TB9 02/10/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
154279 2002 TO38 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154280 2002 TS39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154281 2002 TF42 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154282 2002 TM46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154283 2002 TD52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154284 2002 TG52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154285 2002 TY54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154286 2002 TO81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
154287 2002 TE101 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154288 2002 TR118 03/10/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
154289 2002 TY127 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154290 2002 TA208 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154291 2002 TT249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154292 2002 TJ258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154293 2002 TF260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154294 2002 TG280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154295 2002 TT285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154296 2002 TG287 10/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
154297 2002 TW288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154298 2002 TH289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154299 2002 TF294 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154300 2002 UO 22/10/2002 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154301 2002 UZ1 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154302 2002 UQ3 29/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem APO 1,1 km MPC · JPL
154303 2002 UW20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
154304 2002 UG32 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
154305 2002 UM32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
154306 2002 UV32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
154307 2002 UX48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154308 2002 VC2 02/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
154309 2002 VZ5 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154310 2002 VZ6 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154311 2002 VU16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154312 2002 VX18 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154313 2002 VF19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154314 2002 VB20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
154315 2002 VO20 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154316 2002 VM22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154317 2002 VW22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154318 2002 VM23 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154319 2002 VM27 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154320 2002 VO28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154321 2002 VE34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154322 2002 VF45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154323 2002 VP47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154324 2002 VS48 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154325 2002 VW63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
154326 2002 VP64 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154327 2002 VP65 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154328 2002 VM80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154329 2002 VA92 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154330 2002 VX94 14/11/2002 Palomar NEAT APO 890 m MPC · JPL
154331 2002 VF95 14/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
154332 2002 VO97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154333 2002 VW97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154334 2002 VW101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154335 2002 VH105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154336 2002 VA112 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154337 2002 VV121 13/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154338 2002 VJ126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154339 2002 WM 18/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154340 2002 WN1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154341 2002 WQ1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154342 2002 WK7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154343 2002 WT9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154344 2002 WN10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154345 2002 WS18 29/11/2002 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
154346 2002 XP 01/12/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
154347 2002 XK4 04/12/2002 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
154348 2002 XB14 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154349 2002 XH17 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
154350 2002 XX18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154351 2002 XG24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154352 2002 XB26 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154353 2002 XF26 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154354 2002 XP26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154355 2002 XU32 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154356 2002 XE36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154357 2002 XO44 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
154358 2002 XM47 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
154359 2002 XZ48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154360 2002 XU54 10/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
154361 2002 XH55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
154362 2002 XV58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154363 2002 XB61 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154364 2002 XM62 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154365 2002 XS63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
154366 2002 XS68 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154367 2002 XE71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154368 2002 XJ72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154369 2002 XX77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154370 2002 XY78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154371 2002 XR83 13/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154372 2002 XM84 12/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154373 2002 XQ84 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154374 2002 XK85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154375 2002 XO86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154376 2002 XC110 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154377 2002 XC113 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154378 Hennessy 2002 XR115 14/12/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
154379 2002 YD8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154380 2002 YJ17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154381 2002 YN26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154382 2002 YS26 31/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154383 2002 YA27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154384 2002 YG29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154385 2003 AS6 02/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154386 2003 AU9 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154387 2003 AQ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154388 2003 AH17 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154389 2003 AT18 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154390 2003 AE19 04/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154391 2003 AQ20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154392 2003 AR28 04/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154393 2003 AV28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154394 2003 AC30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154395 2003 AG30 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154396 2003 AT33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154397 2003 AE38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154398 2003 AL40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154399 2003 AP41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154400 2003 AG50 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154401 2003 AP52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154402 2003 AB53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154403 2003 AM54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154404 2003 AU56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154405 2003 AK57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154406 2003 AX58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154407 2003 AB59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154408 2003 AJ75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154409 2003 AN75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154410 2003 AY77 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154411 2003 AR82 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154412 2003 AX82 08/01/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
154413 2003 BQ8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154414 2003 BH12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154415 2003 BQ19 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
154416 2003 BF21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154417 2003 BO25 26/01/2003 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
154418 2003 BR26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
154419 2003 BH27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154420 2003 BB31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154421 2003 BO33 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
154422 2003 BO36 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154423 2003 BW40 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154424 2003 BM42 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154425 2003 BQ44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154426 2003 BE47 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154427 2003 BC48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
154428 2003 BE48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154429 2003 BY49 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154430 2003 BX50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154431 2003 BN51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154432 2003 BP51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154433 2003 BE55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154434 2003 BC56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154435 2003 BO57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154436 2003 BD66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154437 2003 BX67 27/01/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
154438 2003 BM77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
154439 2003 BW77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
154440 2003 BO79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
154441 2003 BV80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154442 2003 BS82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154443 2003 BX82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154444 2003 BF83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154445 2003 BQ84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154446 2003 CY1 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
154447 2003 CZ1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154448 2003 CT4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154449 2003 CY5 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154450 2003 CE6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154451 2003 CN9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154452 2003 CO10 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154453 2003 CJ11 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS APO 3,2 km MPC · JPL
154454 2003 CG12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154455 2003 CL12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154456 2003 CE18 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154457 2003 CK19 08/02/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
154458 2003 CU19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154459 2003 DJ1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154460 2003 DO1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
154461 2003 DU5 19/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
154462 2003 DC6 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
154463 2003 DL6 24/02/2003 Modra Š. Gajdoš 1,2 km MPC · JPL
154464 2003 DU12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
154465 2003 DB13 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154466 2003 DO15 26/02/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
154467 2003 DR15 27/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154468 2003 DG17 28/02/2003 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
154469 2003 DR17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 2,8 km MPC · JPL
154470 2003 DP19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154471 2003 DX20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154472 2003 DD24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154473 2003 DM24 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
154474 2003 EJ2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154475 2003 EU2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154476 2003 EX3 06/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154477 2003 EW5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154478 2003 EJ10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154479 2003 ET10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154480 2003 ED18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
154481 2003 EB24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154482 2003 EX25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
154483 2003 EO28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154484 2003 EB31 06/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154485 2003 EZ32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
154486 2003 EJ33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
154487 2003 EZ35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
154488 2003 EL36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
154489 2003 EN51 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
154490 2003 EQ60 15/03/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
154491 2003 FM2 24/03/2003 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,4 km MPC · JPL
154492 2003 FD4 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154493 Portisch 2003 FU6 27/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
154494 2003 FL10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154495 2003 FU15 23/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154496 2003 FK18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154497 2003 FD21 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154498 2003 FT24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154499 2003 FX26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154500 2003 FZ26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154501 2003 FR30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
154502 2003 FV30 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154503 2003 FQ35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154504 2003 FF40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154505 2003 FM41 25/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154506 2003 FC42 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154507 2003 FT47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154508 2003 FC49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
154509 2003 FT54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154510 2003 FZ55 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154511 2003 FG56 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154512 2003 FH56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154513 2003 FM57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154514 2003 FQ57 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154515 2003 FM62 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154516 2003 FS63 26/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154517 2003 FO69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154518 2003 FM71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154519 2003 FS78 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154520 2003 FP82 27/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154521 2003 FW83 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
154522 2003 FL91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154523 2003 FF92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
154524 2003 FV98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154525 2003 FZ106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154526 2003 FO107 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
154527 2003 FO109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
154528 2003 FN114 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154529 2003 FW114 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154530 2003 FH115 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
154531 2003 FD117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
154532 2003 FV120 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154533 2003 FC121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
154534 2003 FS127 31/03/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
154535 2003 GH1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154536 2003 GC7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154537 2003 GV7 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154538 2003 GY8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154539 2003 GM10 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
154540 2003 GF13 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
154541 2003 GU14 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
154542 2003 GX26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154543 2003 GZ28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154544 2003 GP33 04/04/2003 Cerro Tololo DLS 2,1 km MPC · JPL
154545 2003 GC35 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154546 2003 GL36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154547 2003 GC37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
154548 2003 GP37 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154549 2003 GK38 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
154550 2003 GT43 09/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154551 2003 GC44 09/04/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154552 2003 GX47 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154553 2003 GO50 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154554 Heatherelliott 2003 GC52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
154555 2003 HA 21/04/2003 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
154556 2003 HZ5 22/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 2,8 km MPC · JPL
154557 2003 HB8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154558 2003 HR8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
154559 2003 HL10 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
154560 2003 HV11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
154561 2003 HS16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154562 2003 HD19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154563 2003 HS27 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
154564 2003 HR28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
154565 2003 HO30 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154566 2003 HR30 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154567 2003 HC31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
154568 2003 HG32 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154569 2003 HF33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154570 2003 HC38 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154571 2003 HR40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154572 2003 HV40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154573 2003 HF41 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154574 2003 HM44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
154575 2003 HD49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
154576 2003 HV50 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154577 2003 HD54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154578 2003 HL54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
154579 2003 HF55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
154580 2003 HT55 23/04/2003 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 1,2 km MPC · JPL
154581 2003 JX3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
154582 2003 JX7 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154583 2003 JC12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
154584 2003 KB9 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
154585 2003 KW14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154586 2003 KB16 28/05/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
154587 Ennico 2003 KL22 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
154588 2003 KC34 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154589 2003 MX2 25/06/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
154590 2003 MA3 26/06/2003 Haleakala NEAT 86 m MPC · JPL
154591 2003 MF5 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154592 2003 NS1 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
154593 2003 NK4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154594 2003 OB 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
154595 2003 OZ 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154596 2003 OP9 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
154597 2003 OD16 23/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
154598 2003 OY26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154599 2003 OY29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
154600 2003 PJ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154601 2003 PO2 02/08/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
154602 2003 PV11 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154603 2003 QV25 22/08/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
154604 2003 QM29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 7,1 km MPC · JPL
154605 2003 QG34 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154606 2003 QK45 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154607 2003 QJ57 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154608 2003 QE63 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154609 2003 QF97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154610 2003 QD101 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
154611 2003 RL4 02/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
154612 2003 SO37 16/09/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
154613 2003 SJ56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
154614 2003 SN58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
154615 2003 SG59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154616 2003 SX137 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154617 2003 SU155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
154618 2003 SZ176 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
154619 2003 SV189 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
154620 2003 ST203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
154621 2003 SZ204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
154622 2003 SD205 23/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
154623 2003 SU238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154624 2003 SS260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
154625 2003 SP297 18/09/2003 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
154626 2003 SP309 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154627 2003 UO14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
154628 2003 UA224 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154629 2003 UM263 27/10/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
154630 2003 VA10 14/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
154631 2003 WO25 21/11/2003 Palomar NEAT APO 850 m MPC · JPL
154632 2003 WT151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
154633 2003 XT 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154634 2003 XX38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154635 2003 YX 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154636 2003 YB4 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
154637 2003 YD26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154638 2003 YT79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154639 2003 YJ90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154640 2003 YW117 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154641 2003 YS124 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154642 2004 AX10 05/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154643 2004 BN83 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154644 2004 BH112 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154645 2004 BY116 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
154646 2004 BC122 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
154647 2004 CS49 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154648 2004 DN3 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154649 2004 DH25 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154650 2004 EA12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154651 2004 EP15 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154652 2004 EP20 15/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
154653 2004 ES54 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154654 2004 EG85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154655 2004 EZ110 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154656 2004 FE3 17/03/2004 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
154657 2004 FE11 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
154658 2004 FA18 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
154659 2004 FT20 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
154660 Kavelaars 2004 FX29 29/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 850 m MPC · JPL
154661 2004 FL32 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154662 2004 FO46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154663 2004 FP65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154664 2004 FM67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154665 2004 FS70 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
154666 2004 FQ81 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154667 2004 FW108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154668 2004 FY118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154669 2004 FA127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154670 2004 FK134 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154671 2004 FA148 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
154672 2004 GR5 11/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
154673 2004 GV12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154674 2004 GS14 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154675 2004 GT19 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154676 2004 GM24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154677 2004 GF30 12/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154678 2004 GV33 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154679 2004 GD37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154680 2004 GT37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154681 2004 GX37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
154682 2004 GE49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
154683 2004 GK59 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
154684 2004 GO59 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154685 2004 GO74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154686 2004 GC78 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
154687 2004 HS 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154688 2004 HV1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
154689 2004 HF2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154690 2004 HA6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154691 2004 HF18 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154692 2004 HL26 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154693 2004 HR44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154694 2004 HW48 22/04/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
154695 2004 HD50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154696 2004 HX61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154697 2004 JY1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
154698 2004 JQ8 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
154699 2004 JT8 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154700 2004 JP13 08/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154701 2004 JF17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
154702 2004 JS18 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
154703 2004 JO19 13/05/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
154704 2004 JT19 13/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154705 2004 JQ22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154706 2004 JW23 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154707 2004 JR25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154708 2004 JW33 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154709 2004 KR 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154710 2004 KR4 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154711 2004 KH6 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154712 2004 KU8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154713 2004 LA2 10/06/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
154714 de Schepper 154714|de Schepper}} 06/06/2004 Uccle P. De Cat 1,7 km MPC · JPL
154715 2004 LB6 13/06/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
154716 2004 LV9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154717 2004 LX9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154718 2004 LG18 15/06/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
154719 2004 MV4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
154720 2004 MJ7 27/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
154721 2004 MW7 16/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154722 2004 NA 06/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
154723 2004 NS 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
154724 2004 NU 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
154725 2004 NC2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
154726 2004 NO2 10/07/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
154727 2004 NR3 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
154728 2004 NM9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154729 2004 NQ9 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154730 2004 NW9 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154731 2004 NM10 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154732 2004 NC12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154733 2004 NJ12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154734 2004 NH14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154735 2004 NX15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154736 2004 NA16 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154737 2004 NM16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154738 2004 NO18 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154739 2004 NP21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154740 2004 NO23 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154741 2004 NO27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154742 2004 NQ30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
154743 2004 OJ2 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154744 2004 OV2 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154745 2004 OT4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154746 2004 OZ4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154747 2004 OM9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
154748 2004 OS9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
154749 2004 PV2 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
154750 2004 PF3 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
154751 2004 PN3 03/08/2004 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
154752 2004 PL4 05/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
154753 2004 PF5 06/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154754 2004 PO9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
154755 2004 PT9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
154756 2004 PW9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
154757 2004 PX9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
154758 2004 PL10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
154759 2004 PX11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154760 2004 PS12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154761 2004 PR14 07/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
154762 2004 PD15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154763 2004 PJ15 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154764 2004 PP15 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154765 2004 PQ18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
154766 2004 PG19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
154767 2004 PZ22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154768 2004 PO23 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154769 2004 PM24 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154770 2004 PB25 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154771 2004 PH25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154772 2004 PK25 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154773 2004 PC26 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154774 2004 PK28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154775 2004 PL31 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154776 2004 PF32 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154777 2004 PO32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154778 2004 PO33 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154779 2004 PQ33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154780 2004 PB35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154781 2004 PW37 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154782 2004 PS43 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154783 2004 PA44 07/08/2004 Palomar NEAT damocloid · 8,4 km MPC · JPL
154784 2004 PG44 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154785 2004 PV48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154786 2004 PY51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154787 2004 PJ53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154788 2004 PU53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154789 2004 PH60 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154790 2004 PO62 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154791 2004 PC65 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
154792 2004 PL67 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154793 2004 PO68 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
154794 2004 PK69 07/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
154795 2004 PW70 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154796 2004 PX74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
154797 2004 PS76 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154798 2004 PQ80 09/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
154799 2004 PN82 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154800 2004 PZ83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154801 2004 PC84 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154802 2004 PF85 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154803 2004 PS88 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154804 2004 PY89 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154805 2004 PF93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
154806 2004 PH94 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154807 2004 PP97 15/08/2004 Siding Spring SSS APO · 470 m MPC · JPL
154808 2004 PF104 12/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
154809 2004 PW105 15/08/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
154810 2004 PZ106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
154811 2004 PK107 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154812 2004 PO114 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154813 2004 QA 16/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
154814 2004 QM2 17/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154815 2004 QE4 19/08/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
154816 2004 QR7 22/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
154817 2004 QX8 19/08/2004 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
154818 2004 QA9 19/08/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
154819 2004 QN9 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
154820 2004 QU10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
154821 2004 QN12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
154822 2004 QC21 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
154823 2004 QX25 26/08/2004 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
154824 2004 RL4 04/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
154825 2004 RL6 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154826 2004 RO6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154827 2004 RM7 06/09/2004 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
154828 2004 RT8 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
154829 2004 RA9 06/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
154830 2004 RT12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
154831 2004 RY13 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
154832 2004 RE16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
154833 2004 RK18 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154834 2004 RB26 04/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154835 2004 RT27 06/09/2004 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
154836 2004 RS29 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154837 2004 RW29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154838 2004 RR30 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154839 2004 RC35 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154840 2004 RW35 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154841 2004 RC36 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154842 2004 RA42 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154843 2004 RK43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154844 2004 RU44 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154845 2004 RS46 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154846 2004 RX47 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
154847 2004 RJ49 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154848 2004 RS51 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154849 2004 RU51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154850 2004 RH53 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154851 2004 RR53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154852 2004 RE61 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
154853 2004 RF61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154854 2004 RT65 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154855 2004 RK66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154856 2004 RD68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154857 2004 RG68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154858 2004 RK69 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154859 2004 RN69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154860 2004 RO74 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154861 2004 RF82 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154862 2004 RG82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154863 2004 RY82 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154864 2004 RM83 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154865 Stefanheutz 2004 RO84 09/09/2004 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
154866 2004 RE92 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154867 2004 RM94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154868 2004 RF101 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154869 2004 RO102 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154870 2004 RV103 08/09/2004 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
154871 2004 RZ105 08/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
154872 2004 RC106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154873 2004 RQ106 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
154874 2004 RN108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154875 2004 RW114 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154876 2004 RN117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154877 2004 RA118 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154878 2004 RH135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
154879 2004 RD140 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154880 2004 RL143 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154881 2004 RT143 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
154882 2004 RR144 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154883 2004 RM147 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154884 2004 RN148 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154885 2004 RJ149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154886 2004 RH156 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154887 2004 RN163 11/09/2004 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
154888 2004 RC165 09/09/2004 Uccle P. De Cat, E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
154889 2004 RB166 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
154890 2004 RH174 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154891 2004 RS176 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154892 2004 RH179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154893 2004 RV191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154894 2004 RK217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
154895 2004 RO223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154896 2004 RD230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154897 2004 RN232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154898 2004 RS233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154899 2004 RR239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154900 2004 RM241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154901 2004 RP246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154902 Davidtoth 2004 RU247 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,6 km MPC · JPL
154903 2004 RY249 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154904 2004 RA306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154905 2004 RB306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154906 2004 RH306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154907 2004 RE316 15/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
154908 2004 RE324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154909 2004 RL326 13/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
154910 2004 RA337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
154911 2004 RK343 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154912 2004 SQ4 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154913 2004 SF6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154914 2004 ST8 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154915 2004 SB14 17/09/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
154916 2004 SJ21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154917 2004 SP22 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154918 2004 SF24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154919 2004 SY29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154920 2004 SQ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154921 2004 ST32 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
154922 2004 SW32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154923 2004 SK39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154924 2004 SD40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154925 2004 SK41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
154926 2004 SV47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154927 2004 SK54 22/09/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
154928 2004 SD57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
154929 2004 SK61 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154930 2004 TJ1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
154931 2004 TQ1 02/10/2004 Needville Needville Obs. 4,4 km MPC · JPL
154932 Sviderskiene 2004 TB21 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 8,0 km MPC · JPL
154933 2004 TP23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
154934 2004 TO29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154935 2004 TF36 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
154936 2004 TM38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154937 2004 TO48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154938 Besserman 2004 TX49 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
154939 2004 TJ53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154940 2004 TF54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
154941 2004 TP54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
154942 2004 TH58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154943 2004 TR60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
154944 2004 TZ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154945 2004 TM64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154946 2004 TD65 05/10/2004 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
154947 2004 TH69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
154948 2004 TC76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154949 2004 TF78 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154950 2004 TX87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154951 2004 TR92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154952 2004 TX99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
154953 2004 TP106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154954 2004 TN118 05/10/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
154955 2004 TN120 06/10/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
154956 2004 TH125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154957 2004 TK125 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154958 2004 TX135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154959 2004 TR137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154960 2004 TK186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
154961 2004 TC214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
154962 2004 TR216 03/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154963 2004 TG220 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154964 2004 TB232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154965 2004 TB238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
154966 2004 TF239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
154967 2004 TK252 09/10/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
154968 2004 TV265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
154969 2004 TO272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
154970 2004 TB280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154971 2004 TL282 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
154972 2004 TS343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154973 2004 TC344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
154974 2004 TA345 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
154975 2004 TM359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
154976 2004 UA1 19/10/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 6,4 km MPC · JPL
154977 2004 UG1 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154978 2004 UN3 19/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154979 2004 UG6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
154980 2004 UN7 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154981 2004 VC4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
154982 2004 VA28 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
154983 2004 VL32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154984 2004 VP46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154985 2004 VZ51 04/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
154986 2004 VR66 04/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
154987 2004 WJ4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
154988 2004 XN35 12/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
154989 2005 AG4 06/01/2005 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
154990 2005 AA66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
154991 Vinciguerra 2005 BX26 17/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 740 m MPC · JPL
154992 2005 CV68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
154993 2005 EA94 08/03/2005 Socorro LINEAR APO 830 m MPC · JPL
154994 2005 EW291 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
154995 2005 MD41 30/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154996 2005 MY42 29/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
154997 2005 NF1 02/07/2005 Kambah D. Herald 1,6 km MPC · JPL
154998 2005 NN1 01/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
154999 2005 NV28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155000 2005 NJ29 07/07/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

150.000s  • 151.000s  • 152.000s  • 153.000s  • 154.000s  • 155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001