Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/356001–357000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356001 2009 BO57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
356002 2009 BA62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356003 2009 BM64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356004 2009 BP70 25/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356005 2009 BK72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
356006 2009 BR75 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 720 m MPC · JPL
356007 2009 BH76 26/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
356008 2009 BL79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
356009 2009 BD95 26/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356010 2009 BX101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356011 2009 BZ103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356012 2009 BQ107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356013 2009 BC108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356014 2009 BO110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356015 2009 BF111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
356016 2009 BM111 28/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356017 2009 BS112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356018 2009 BZ112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356019 2009 BX116 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356020 2009 BY122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356021 2009 BL134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356022 2009 BS136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356023 2009 BH140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356024 2009 BG145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356025 2009 BF147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
356026 2009 BE150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356027 2009 BY150 28/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356028 2009 BK157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356029 2009 BA158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356030 2009 BF162 29/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
356031 2009 BL163 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356032 2009 BO163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356033 2009 BW165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
356034 2009 BE177 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356035 2009 BT182 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356036 2009 BV185 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
356037 2009 BM186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356038 2009 BY187 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356039 2009 BX188 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356040 2009 BP189 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
356041 2009 CV14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356042 2009 CR18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356043 2009 CT29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356044 2009 CZ38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356045 2009 CS40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356046 2009 CL47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356047 2009 CW51 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356048 2009 CM57 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
356049 2009 CY57 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
356050 2009 CM62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356051 2009 CW62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
356052 2009 DC5 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356053 2009 DQ5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 900 m MPC · JPL
356054 2009 DS5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,1 km MPC · JPL
356055 2009 DX9 01/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356056 2009 DE13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356057 2009 DS25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356058 2009 DK27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
356059 2009 DB34 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356060 2009 DD35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356061 2009 DV38 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356062 2009 DV41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
356063 2009 DF50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356064 2009 DS50 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356065 2009 DP51 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356066 2009 DJ61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356067 2009 DH62 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356068 2009 DD64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356069 2009 DE70 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356070 2009 DD75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356071 2009 DO77 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356072 2009 DC78 25/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
356073 2009 DZ81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356074 2009 DD85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356075 2009 DV92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356076 2009 DD97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356077 2009 DP97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356078 2009 DM99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356079 2009 DF100 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356080 2009 DE103 20/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
356081 2009 DV105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356082 2009 DJ111 01/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356083 2009 DJ113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356084 2009 DP117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356085 2009 DK120 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356086 2009 DG128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356087 2009 DY131 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356088 2009 DL133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356089 2009 DQ134 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356090 2009 DM136 19/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356091 2009 DX137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356092 2009 DS140 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356093 2009 DM142 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356094 2009 DQ142 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356095 2009 DU142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356096 2009 EE4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
356097 2009 EO4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
356098 2009 EP16 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
356099 2009 EZ25 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356100 2009 ED27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356101 2009 ER27 05/03/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
356102 2009 EK30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356103 2009 EV30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356104 2009 FC4 18/03/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
356105 2009 FT7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356106 2009 FW8 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356107 2009 FC11 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356108 2009 FU14 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356109 2009 FT17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356110 2009 FS19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 890 m MPC · JPL
356111 2009 FE20 17/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
356112 2009 FY21 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356113 2009 FQ22 19/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356114 2009 FP23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
356115 2009 FO27 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356116 2009 FJ28 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
356117 2009 FR28 18/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356118 2009 FL29 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356119 2009 FW30 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
356120 2009 FX31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356121 2009 FM32 21/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356122 2009 FS35 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356123 2009 FR37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356124 2009 FD39 22/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356125 2009 FE42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356126 2009 FR42 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356127 2009 FZ45 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356128 2009 FN46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356129 2009 FM47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356130 2009 FV47 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356131 2009 FM55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356132 2009 FS55 26/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
356133 2009 FE56 19/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356134 2009 FS58 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356135 2009 FL59 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356136 2009 FC60 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356137 2009 FQ60 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
356138 2009 FX63 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356139 2009 FD66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356140 2009 FF66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356141 2009 FR69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356142 2009 FX70 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356143 2009 FR72 18/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356144 2009 FK73 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356145 2009 FD75 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356146 2009 GV1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
356147 2009 GW3 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
356148 2009 GT5 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356149 2009 HA3 16/04/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356150 2009 HH4 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356151 2009 HW4 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356152 2009 HO11 18/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356153 2009 HD12 16/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 950 m MPC · JPL
356154 2009 HO12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
356155 2009 HZ12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356156 2009 HV13 21/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
356157 2009 HU20 20/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
356158 2009 HA29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356159 2009 HC29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356160 2009 HH30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356161 2009 HE35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356162 2009 HU36 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
356163 2009 HH37 17/04/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
356164 2009 HL42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356165 2009 HU45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
356166 2009 HN47 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356167 2009 HO48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356168 2009 HR56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356169 2009 HT59 20/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356170 2009 HH70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356171 2009 HS73 18/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356172 2009 HC74 20/04/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356173 2009 HQ74 25/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
356174 2009 HH75 28/04/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
356175 2009 HK76 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356176 2009 HH83 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356177 2009 HF84 27/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
356178 2009 HR85 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356179 2009 HS95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356180 2009 HM96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356181 2009 HS96 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356182 2009 HC100 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356183 2009 HU101 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356184 2009 HO105 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356185 2009 JE8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356186 2009 JX9 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356187 2009 JE12 15/05/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
356188 2009 JF17 06/05/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
356189 2009 KE7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
356190 2009 KV12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356191 2009 KO22 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356192 2009 KE36 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
356193 2009 LG2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356194 2009 LA5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356195 2009 MD10 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356196 2009 OX 18/07/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
356197 2009 OB1 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
356198 2009 OJ6 23/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
356199 2009 OO24 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356200 2009 OO25 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356201 2009 PF11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356202 2009 PH15 15/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
356203 2009 QX32 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
356204 2009 QJ52 16/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
356205 2009 QF65 16/01/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 12 km MPC · JPL
356206 2009 RN13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356207 2009 RT20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356208 2009 RK25 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
356209 2009 RS31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356210 2009 RY31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356211 2009 RB63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
356212 2009 RP64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356213 2009 RX64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356214 2009 RN73 14/02/2001 Cima Ekar ADAS 12 km MPC · JPL
356215 2009 SX40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356216 2009 SH69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356217 Clymene 2009 SA101 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 12 km MPC · JPL
356218 2009 SZ117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356219 2009 SJ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356220 2009 SM123 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356221 2009 SF178 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356222 2009 SF194 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
356223 2009 SH197 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356224 2009 SW199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356225 2009 SY208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356226 2009 SF246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356227 2009 SE248 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356228 2009 SJ248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356229 2009 SW273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
356230 2009 SK277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
356231 2009 SS293 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356232 2009 SZ297 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356233 2009 SG299 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356234 2009 SA300 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356235 2009 SJ317 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356236 2009 ST323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356237 2009 SA328 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356238 2009 SY353 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356239 2009 SA354 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356240 2009 SB354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
356241 2009 SS354 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356242 2009 SU354 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356243 2009 SE355 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356244 2009 SL357 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356245 2009 TR15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356246 2009 TE25 14/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
356247 2009 UP7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
356248 2009 UO12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
356249 2009 UT48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356250 2009 UB49 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356251 2009 UZ50 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
356252 2009 UT53 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
356253 2009 UK77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
356254 2009 US78 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356255 2009 UP120 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356256 2009 UK130 20/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
356257 2009 UL140 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356258 2009 UN147 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
356259 2009 UV148 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356260 2009 US153 21/10/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
356261 2009 VB3 08/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 18 km MPC · JPL
356262 2009 VL15 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
356263 2009 VO21 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356264 2009 VE25 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356265 2009 VQ26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356266 2009 VY45 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356267 2009 VS72 15/11/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356268 2009 WW2 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356269 2009 WR18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
356270 2009 WJ107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
356271 2009 WN113 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356272 2009 WJ135 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
356273 2009 WL152 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356274 2009 YC7 16/12/2009 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
356275 2010 AU92 08/01/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
356276 2010 AJ107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
356277 2010 BL5 04/01/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
356278 2010 BG28 18/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356279 2010 BD41 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
356280 2010 BK89 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 9,2 km MPC · JPL
356281 2010 CO107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356282 2010 CB170 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
356283 2010 CY217 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
356284 2010 CH242 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356285 2010 DE 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,2 km MPC · JPL
356286 2010 DO26 20/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
356287 2010 DG43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356288 2010 DP75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356289 2010 EU37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
356290 2010 EL70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356291 2010 ET98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356292 2010 EJ123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356293 2010 EH125 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
356294 2010 EQ128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356295 2010 EW137 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356296 2010 FQ13 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
356297 2010 FY20 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
356298 2010 FT47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,4 km MPC · JPL
356299 2010 FN88 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356300 2010 GF27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356301 2010 GH27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356302 2010 GB28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356303 2010 GL72 13/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356304 2010 GH100 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356305 2010 GS109 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356306 2010 GQ116 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
356307 2010 GO124 12/11/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
356308 2010 GW144 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
356309 2010 GD158 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356310 2010 GD161 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
356311 2010 GF161 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356312 2010 HY54 25/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
356313 2010 HB73 27/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356314 2010 HR77 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356315 2010 HY78 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356316 2010 HV79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356317 2010 HW103 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356318 2010 HT104 20/04/2010 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
356319 2010 HW105 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356320 2010 JK8 01/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
356321 2010 JZ37 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356322 2010 JD45 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356323 2010 JJ45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356324 2010 JZ58 07/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
356325 2010 JK64 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356326 2010 JG72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356327 2010 JV73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
356328 2010 JL75 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356329 2010 JM75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
356330 2010 JU94 10/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356331 2010 JU99 11/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
356332 2010 JV131 13/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
356333 2010 JS147 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356334 2010 JV151 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
356335 2010 JZ172 21/03/1999 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
356336 2010 KK38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356337 2010 KA62 22/05/2010 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
356338 2010 KO77 25/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356339 2010 KT96 28/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356340 2010 KS102 28/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356341 2010 KL111 30/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
356342 2010 KX117 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356343 2010 KP122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356344 2010 KN125 31/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356345 2010 LU2 01/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
356346 2010 LN4 01/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
356347 2010 LF31 23/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
356348 2010 LP34 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356349 2010 LG60 09/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356350 2010 LX61 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356351 2010 LO63 03/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356352 2010 LV68 09/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
356353 2010 LJ88 12/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
356354 2010 LV90 12/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356355 2010 LW101 13/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356356 2010 LZ102 13/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356357 2010 LO103 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356358 2010 LJ119 14/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356359 2010 LZ121 14/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
356360 2010 LF125 15/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356361 2010 LO128 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
356362 2010 LZ129 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356363 2010 ME18 17/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
356364 2010 MD58 24/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
356365 2010 MP63 24/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
356366 2010 MB68 25/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
356367 2010 MQ79 26/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
356368 2010 MR84 27/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
356369 2010 MU89 27/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356370 2010 MJ90 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
356371 2010 MC99 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356372 2010 NR4 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356373 2010 NF5 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356374 2010 NR5 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356375 2010 NB32 07/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356376 2010 NW78 15/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
356377 2010 NZ81 28/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
356378 2010 NX113 13/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356379 2010 OW4 16/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
356380 2010 OP19 17/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
356381 2010 OL20 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
356382 2010 ON28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356383 2010 OY39 21/02/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
356384 2010 OX40 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
356385 2010 OJ49 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
356386 2010 OK49 24/06/2004 Mauna Kea K. J. Meech 3,2 km MPC · JPL
356387 2010 OF100 20/07/2010 Modra Modra Obs. 940 m MPC · JPL
356388 2010 PX22 25/07/2003 Wise D. Polishook 5,2 km MPC · JPL
356389 2010 PW33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
356390 2010 PB58 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356391 2010 PF59 19/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356392 2010 PX79 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356393 2010 PC81 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356394 2010 QD2 21/08/2010 WISE WISE APO 1,2 km MPC · JPL
356395 2010 RH12 31/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356396 2010 RM48 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
356397 2010 RL78 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356398 2010 RO97 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356399 2010 RY99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
356400 2010 RU111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356401 2010 RR114 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356402 2010 RD128 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
356403 2010 RW162 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356404 2010 RQ169 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356405 2010 RG180 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
356406 2010 SG8 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356407 2010 SY17 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356408 2010 SC36 30/09/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
356409 2010 TM2 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356410 2010 TQ49 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356411 2010 TK70 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356412 2010 TN98 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,4 km MPC · JPL
356413 2010 TD100 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356414 2010 TK108 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356415 2010 TJ158 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356416 2010 TM173 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356417 2010 UG31 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356418 2010 UT48 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356419 2010 UL76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356420 2010 UU106 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
356421 2010 VC13 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 14 km MPC · JPL
356422 2010 VO24 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356423 2010 VG61 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356424 2010 VP109 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356425 2010 VS119 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356426 2010 VB122 13/02/2002 Apache Point SDSS 7,5 km MPC · JPL
356427 2010 VJ122 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356428 2010 VH153 07/11/2010 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
356429 2010 VB176 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356430 2010 VM178 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356431 2010 VN179 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356432 2010 VW192 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356433 2010 VW202 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356434 2010 VO204 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356435 2010 WP3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
356436 2010 WA5 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356437 2010 WK11 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356438 2010 WJ21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356439 2010 WH46 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356440 2010 WV68 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356441 2010 XX7 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356442 2010 XR24 30/11/2000 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
356443 2010 XR32 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356444 2010 XK35 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356445 2010 XD45 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356446 2010 XD74 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
356447 2010 XW75 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356448 2010 XU78 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356449 2010 XO79 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
356450 2010 XF85 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 13 km MPC · JPL
356451 2011 GP27 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356452 2011 LK13 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356453 2011 LT26 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356454 2011 NM 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
356455 2011 OE4 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
356456 2011 OT16 08/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
356457 2011 OA17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356458 2011 OL18 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356459 2011 PU13 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356460 2011 QC1 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356461 2011 QK2 24/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
356462 2011 QY8 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
356463 2011 QU22 06/08/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,2 km MPC · JPL
356464 2011 QF25 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356465 2011 QB34 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356466 2011 QG37 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356467 2011 QT38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356468 2011 QM40 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356469 2011 QZ40 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356470 2011 QU46 13/01/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,2 km MPC · JPL
356471 2011 QU59 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
356472 2011 QT61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356473 2011 QO62 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356474 2011 QG63 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356475 2011 QE64 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356476 2011 QL67 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356477 2011 QZ67 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356478 2011 QT72 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
356479 2011 QQ76 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356480 2011 QT91 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356481 2011 QG96 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356482 2011 RT1 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356483 2011 RB2 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356484 2011 RL9 22/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356485 2011 RQ9 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
356486 2011 RW11 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356487 2011 RJ16 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356488 2011 RQ18 11/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
356489 2011 RS19 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356490 2011 RU19 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
356491 2011 SB1 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356492 2011 SF1 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356493 2011 SY10 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
356494 2011 SA13 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356495 2011 SE22 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356496 2011 SW23 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
356497 2011 SL27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356498 2011 SE28 25/10/2008 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
356499 2011 SV28 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356500 2011 SO31 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356501 2011 SE35 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356502 2011 SS36 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356503 2011 SH38 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356504 2011 SA39 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356505 2011 SZ39 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356506 2011 SP42 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356507 2011 SM48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356508 2011 SA49 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
356509 2011 SM51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356510 2011 SO52 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356511 2011 SM56 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
356512 2011 ST60 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
356513 2011 SE68 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356514 2011 SC71 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356515 2011 SJ71 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356516 2011 ST83 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356517 2011 SX84 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356518 2011 SY84 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356519 2011 SC87 03/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
356520 2011 SV87 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
356521 2011 SV89 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356522 2011 SH90 20/03/1999 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
356523 2011 SQ90 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356524 2011 SK91 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356525 2011 SE92 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356526 2011 SR102 07/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
356527 2011 SH104 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356528 2011 SZ104 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356529 2011 SA107 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
356530 2011 SX111 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356531 2011 SJ112 21/07/2007 Lulin Lulin Obs. 1,0 km MPC · JPL
356532 2011 SD115 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356533 2011 SP125 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356534 2011 SR131 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356535 2011 SS132 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356536 2011 SH134 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356537 2011 SS134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356538 2011 SZ147 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356539 2011 SM152 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356540 2011 SO158 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
356541 2011 SL165 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356542 2011 SO165 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
356543 2011 SZ166 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356544 2011 SV174 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356545 2011 SZ174 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356546 2011 SV176 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356547 2011 SM178 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
356548 2011 ST178 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356549 2011 SC179 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
356550 2011 ST182 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356551 2011 SB186 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356552 2011 SZ188 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
356553 2011 SW189 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356554 2011 SP190 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356555 2011 SC194 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356556 2011 SE194 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356557 2011 SJ194 05/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356558 2011 SR201 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356559 2011 SE204 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356560 2011 SK204 24/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
356561 2011 SR204 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356562 2011 SA205 02/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356563 2011 SW206 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
356564 2011 SX207 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356565 2011 SG208 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
356566 2011 SR209 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356567 2011 SW218 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
356568 2011 SC219 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
356569 2011 SN223 20/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356570 2011 SK224 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356571 2011 SV233 11/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356572 2011 SE234 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356573 2011 SU244 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
356574 2011 SJ245 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356575 2011 SL245 07/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
356576 2011 SJ246 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356577 2011 SB248 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356578 2011 SY249 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356579 2011 SL251 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
356580 2011 SO252 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356581 2011 SE255 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
356582 2011 SN255 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356583 2011 SV256 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356584 2011 SF257 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
356585 2011 SZ257 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356586 2011 SS258 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356587 2011 ST258 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356588 2011 SZ258 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
356589 2011 SA259 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
356590 2011 SZ271 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356591 2011 SB272 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356592 2011 SN274 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
356593 2011 SC276 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356594 2011 TA1 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356595 2011 TE1 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
356596 2011 TJ1 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356597 2011 TS1 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356598 2011 TQ2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356599 2011 TZ2 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356600 2011 TR7 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356601 2011 TG10 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356602 2011 TC12 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356603 2011 TF12 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356604 2011 TR12 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356605 2011 TU12 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
356606 2011 TV12 06/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356607 2011 TM16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
356608 2011 UQ 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356609 2011 UY1 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356610 2011 UV2 10/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356611 2011 UR3 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356612 2011 UC6 09/04/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
356613 2011 UM8 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356614 2011 US12 20/03/1999 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
356615 2011 UC13 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356616 2011 UN13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
356617 2011 UX13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
356618 2011 UT14 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356619 2011 UT15 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356620 2011 UH17 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356621 2011 UP17 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356622 2011 UQ17 11/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
356623 2011 US17 06/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356624 2011 UV19 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356625 2011 UF22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356626 2011 UH23 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356627 2011 UF26 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356628 2011 UP26 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356629 2011 UZ28 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356630 2011 US32 23/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,9 km MPC · JPL
356631 2011 UH34 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356632 2011 UB36 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356633 2011 UV37 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356634 2011 UC38 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356635 2011 UO38 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356636 2011 UM39 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356637 2011 UO39 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356638 2011 UJ42 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356639 2011 UB45 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
356640 2011 UC45 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356641 2011 UE45 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356642 2011 UL48 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356643 2011 UN48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356644 2011 UZ48 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356645 2011 UF49 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
356646 2011 UK53 07/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
356647 2011 UN53 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356648 2011 UR56 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356649 2011 UG61 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356650 2011 UH61 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
356651 2011 UK61 02/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
356652 2011 UX61 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356653 2011 UF62 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356654 2011 US65 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356655 2011 UT65 26/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356656 2011 UG67 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
356657 2011 US67 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356658 2011 UT71 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
356659 2011 UO72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356660 2011 UR73 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356661 2011 UY74 20/10/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
356662 2011 UW75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
356663 2011 US76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356664 2011 UA77 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356665 2011 UJ77 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356666 2011 UN77 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356667 2011 UY77 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356668 2011 UO80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356669 2011 UB82 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356670 2011 UM82 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356671 2011 US84 19/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
356672 2011 UL86 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356673 2011 UP87 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356674 2011 UQ87 03/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356675 2011 UZ89 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356676 2011 UA91 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356677 2011 UR93 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
356678 2011 UB94 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356679 2011 UW97 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356680 2011 UD99 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356681 2011 UN101 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356682 2011 UL103 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
356683 2011 UL104 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356684 2011 US107 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356685 2011 UT111 23/10/2011 Desert Moon B. L. Stevens 3,7 km MPC · JPL
356686 2011 UF113 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356687 2011 UK117 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
356688 2011 UB121 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
356689 2011 UF123 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356690 2011 UG123 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356691 2011 UR124 03/10/2011 XuYi PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
356692 2011 UF125 21/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356693 2011 UA128 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356694 2011 UL134 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
356695 2011 UM136 12/02/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
356696 2011 UL137 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356697 2011 UW137 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356698 2011 UM138 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356699 2011 US138 29/08/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
356700 2011 UD140 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356701 2011 UM140 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356702 2011 UH141 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
356703 2011 UV141 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
356704 2011 UF142 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356705 2011 UH143 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356706 2011 UZ143 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
356707 2011 UG149 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356708 2011 UQ149 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356709 2011 UC151 22/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356710 2011 UK153 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356711 2011 UH159 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
356712 2011 UC160 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
356713 2011 UK160 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356714 2011 UZ162 04/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
356715 2011 UY163 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356716 2011 UG164 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
356717 2011 UO173 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356718 2011 UN174 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356719 2011 UT175 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356720 2011 UX175 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
356721 2011 UK176 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356722 2011 US176 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356723 2011 UB178 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356724 2011 UT179 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356725 2011 UB181 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356726 2011 UO181 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356727 2011 UW183 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356728 2011 UP185 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
356729 2011 UM187 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
356730 2011 US190 26/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356731 2011 UT190 19/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
356732 2011 UJ191 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
356733 2011 UQ193 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356734 2011 UM194 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
356735 2011 UP195 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356736 2011 UH197 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356737 2011 UL199 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356738 2011 UE201 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356739 2011 UH202 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356740 2011 UE203 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
356741 2011 UZ204 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356742 2011 UC207 28/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356743 2011 UL207 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356744 2011 UG209 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356745 2011 UZ212 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356746 2011 UT216 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356747 2011 UZ216 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356748 2011 UA224 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356749 2011 UU235 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356750 2011 UY237 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356751 2011 UD239 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356752 2011 UB240 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356753 2011 UX243 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
356754 2011 UY243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356755 2011 UR248 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356756 2011 UP249 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356757 2011 UY249 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356758 2011 UP250 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356759 2011 UZ250 11/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356760 2011 UU254 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356761 2011 UV254 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
356762 2011 UJ256 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
356763 2011 UJ258 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356764 2011 UP261 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356765 2011 UU262 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356766 2011 UT269 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356767 2011 UF270 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356768 2011 UZ274 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356769 2011 UR275 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
356770 2011 UE278 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356771 2011 UM278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356772 2011 UV279 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356773 2011 UR280 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356774 2011 UT280 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356775 2011 UL281 19/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
356776 2011 UF282 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356777 2011 UD283 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356778 2011 UA291 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356779 2011 UU295 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356780 2011 UQ296 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356781 2011 UQ301 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356782 2011 UJ302 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356783 2011 UT303 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356784 2011 UU303 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356785 2011 UO304 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356786 2011 UU306 09/11/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
356787 2011 UF309 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
356788 2011 UC312 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356789 2011 UL313 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,4 km MPC · JPL
356790 2011 UT313 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356791 2011 UK314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356792 2011 UA315 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
356793 2011 UM319 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356794 2011 UP319 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356795 2011 UX322 28/08/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
356796 2011 UY322 25/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
356797 2011 UA325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356798 2011 UL330 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356799 2011 UV330 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356800 2011 UZ330 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356801 2011 UG331 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356802 2011 UK335 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356803 2011 UH336 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
356804 2011 UZ337 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356805 2011 UF339 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356806 2011 UO343 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356807 2011 UV343 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
356808 2011 UA344 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356809 2011 UH358 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356810 2011 US359 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356811 2011 UD362 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356812 2011 UE369 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356813 2011 US369 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356814 2011 UU371 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356815 2011 UT379 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356816 2011 UN381 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356817 2011 UJ383 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356818 2011 UT383 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356819 2011 UC389 07/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
356820 2011 UQ389 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356821 2011 UZ389 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
356822 2011 UD391 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356823 2011 UM391 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356824 2011 UN391 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356825 2011 UT391 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356826 2011 UQ398 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356827 2011 UY401 23/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
356828 2011 UA402 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356829 2011 UF404 29/07/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
356830 2011 UV404 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
356831 2011 US407 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356832 2011 UA408 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356833 2011 VL 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
356834 2011 VZ 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
356835 2011 VJ1 04/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
356836 2011 VU1 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356837 2011 VV6 05/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356838 2011 VZ7 26/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
356839 2011 VB14 23/07/2001 Fort Davis J. G. Ries 2,5 km MPC · JPL
356840 2011 VL15 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356841 2011 VM22 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356842 2011 VP22 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356843 2011 WJ2 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356844 2011 WE3 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356845 2011 WQ3 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356846 2011 WD6 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356847 2011 WC7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356848 2011 WE8 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356849 2011 WM9 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356850 2011 WM14 08/06/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
356851 2011 WT24 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
356852 2011 WY24 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356853 2011 WR27 12/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
356854 2011 WT27 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356855 2011 WG31 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356856 2011 WL33 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356857 2011 WL44 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
356858 2011 WU46 26/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
356859 2011 WF54 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
356860 2011 WV55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356861 2011 WD61 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356862 2011 WP61 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356863 Maathai 2011 WZ61 25/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356864 2011 WW64 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
356865 2011 WZ70 17/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356866 2011 WU72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356867 2011 WU77 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356868 2011 WJ79 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356869 2011 WT81 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356870 2011 WH84 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356871 2011 WH88 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356872 2011 WX106 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356873 2011 WZ113 11/03/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
356874 2011 WA114 26/12/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
356875 2011 WL114 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
356876 2011 WM117 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
356877 2011 WN119 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356878 2011 WC125 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356879 2011 WJ126 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356880 2011 WU127 23/03/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
356881 2011 WG129 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356882 2011 WJ132 05/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
356883 2011 WW132 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356884 2011 WH134 12/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356885 2011 WL138 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356886 2011 WE146 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
356887 2011 WF148 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356888 2011 WV150 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356889 2011 WE152 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356890 2011 WP153 11/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
356891 2011 XN 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356892 2011 XT 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356893 2011 XL3 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356894 2011 YN15 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356895 2011 YO16 12/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
356896 2011 YX20 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356897 2011 YQ28 24/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
356898 2011 YT29 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
356899 2011 YL42 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356900 2011 YN43 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356901 2011 YJ55 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356902 2011 YF56 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
356903 2011 YH71 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356904 2011 YT71 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356905 2011 YC75 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
356906 2011 YE75 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356907 2011 YW76 25/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356908 2012 AE4 25/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356909 2012 AP14 22/04/2004 Apache Point SDSS 15 km MPC · JPL
356910 2012 AA17 08/02/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
356911 2012 BQ5 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356912 2012 BW36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356913 2012 BQ50 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
356914 2012 BJ57 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356915 2012 BG61 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356916 2012 BH61 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 8,8 km MPC · JPL
356917 2012 BX105 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356918 2012 BF119 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356919 2012 BL126 04/10/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
356920 2012 BC139 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356921 2012 CL 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
356922 2012 CP5 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356923 2012 CP51 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
356924 2012 CJ54 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
356925 2012 QP37 29/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356926 2012 RM13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356927 2012 RV22 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356928 2012 RG31 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
356929 2012 RC36 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356930 2012 SG13 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
356931 2012 SM13 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356932 2012 SE30 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
356933 2012 SX58 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
356934 2012 TB15 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
356935 2012 TV56 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
356936 2012 TP90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
356937 2012 TO150 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
356938 2012 TT150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356939 2012 TQ187 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356940 2012 TX199 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356941 2012 TA234 22/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
356942 2012 TO286 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356943 2012 TB302 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
356944 2012 TS315 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
356945 2012 UN31 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356946 2012 UW69 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356947 2012 UO74 01/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
356948 2012 VE5 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
356949 2012 VU19 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356950 2012 VF75 07/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
356951 2012 VS101 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
356952 2012 WK9 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356953 2012 WV10 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356954 2012 WF23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356955 2012 WT26 22/07/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
356956 2012 WO27 19/09/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
356957 2012 XP11 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356958 2012 XA25 28/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
356959 2012 XT42 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356960 2012 XC47 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
356961 2012 XM56 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356962 2012 XG120 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356963 2012 XM120 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
356964 2012 XK133 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356965 2012 XJ136 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356966 2012 XM136 14/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356967 2012 XO136 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
356968 2012 XP144 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
356969 2012 XL151 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356970 1981 EG32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
356971 1991 TK2 10/10/1991 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
356972 1993 QH 16/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
356973 1994 CM7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356974 1994 SG6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356975 Aspriliopacelli 1994 TX1 09/10/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 6,3 km MPC · JPL
356976 1995 DU6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356977 1995 SC63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
356978 1995 SM64 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356979 1995 TR11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
356980 1996 AH7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356981 1996 RS8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
356982 1996 RG24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 1,1 km MPC · JPL
356983 1997 EP26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356984 1997 GA2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356985 1997 SA 16/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 1,2 km MPC · JPL
356986 1997 SA4 26/09/1997 Ondřejov P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
356987 1997 UJ6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356988 1998 BC31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356989 1998 FN6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356990 1998 KS10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356991 1998 QA1 19/08/1998 Socorro LINEAR APO · 590 m MPC · JPL
356992 1998 QH29 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
356993 1998 RY13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356994 1998 RW56 14/09/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
356995 1998 ST31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356996 1998 SZ33 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
356997 1998 SY94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356998 1998 SD163 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
356999 1998 TV18 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
357000 1998 UO 17/10/1998 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001