Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/223001–224000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223001 2002 RQ177 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223002 2002 RS178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223003 2002 RS184 12/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
223004 2002 RU188 13/09/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
223005 2002 RX188 13/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223006 2002 RA196 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223007 2002 RR202 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
223008 2002 RN210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
223009 2002 RH211 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
223010 2002 RA224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223011 2002 RW234 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
223012 2002 RS239 14/09/2002 Palomar R. Matson 6,9 km MPC · JPL
223013 2002 RH241 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,2 km MPC · JPL
223014 2002 SA3 27/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
223015 2002 SK3 26/09/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
223016 2002 SJ6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223017 2002 SW7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223018 2002 SB12 27/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
223019 2002 SC22 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223020 2002 SD24 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
223021 2002 SL24 28/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223022 2002 SQ30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
223023 2002 SM35 29/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
223024 2002 SV41 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
223025 2002 SS42 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
223026 2002 SB45 29/09/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
223027 2002 ST51 17/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223028 2002 SL52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
223029 2002 SV71 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
223030 2002 TD1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
223031 2002 TF13 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
223032 2002 TT15 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223033 2002 TZ15 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
223034 2002 TW19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223035 2002 TL25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223036 2002 TU31 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223037 2002 TU33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223038 2002 TF35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223039 2002 TG50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223040 2002 TJ50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223041 2002 TR50 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223042 2002 TN56 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
223043 2002 TM71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223044 2002 TP71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223045 2002 TV74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
223046 2002 TV76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223047 2002 TQ80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223048 2002 TX81 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
223049 2002 TC85 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
223050 2002 TS91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223051 2002 TS95 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223052 2002 TR105 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223053 2002 TA132 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223054 2002 TR134 04/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
223055 2002 TZ150 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
223056 2002 TS182 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223057 2002 TD183 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223058 2002 TA190 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223059 2002 TR198 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223060 2002 TN200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223061 2002 TX205 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223062 2002 TS207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
223063 2002 TX207 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223064 2002 TW224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223065 2002 TY228 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
223066 2002 TJ231 08/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223067 2002 TB239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223068 2002 TO239 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223069 2002 TJ240 09/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
223070 2002 TV243 09/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223071 2002 TX243 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223072 2002 TQ250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
223073 2002 TM255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223074 2002 TB256 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
223075 2002 TZ258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223076 2002 TJ259 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223077 2002 TR260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223078 2002 TK262 10/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
223079 2002 TX269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223080 2002 TT270 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223081 2002 TF278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223082 2002 TK283 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223083 2002 TS284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223084 2002 TX284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223085 2002 TL285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223086 2002 TY288 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223087 2002 TX289 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223088 2002 TX291 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223089 2002 TX360 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
223090 2002 TX372 15/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223091 2002 TY381 11/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223092 2002 UY9 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223093 2002 UJ11 29/10/2002 Nogales Tenagra II Obs. 920 m MPC · JPL
223094 2002 UH17 28/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
223095 2002 UG19 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
223096 2002 UQ21 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223097 2002 UV31 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
223098 2002 UF33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
223099 2002 UO35 31/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
223100 2002 UU35 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223101 2002 UX40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223102 2002 UP44 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223103 2002 UT51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
223104 2002 US66 30/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
223105 2002 VC5 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223106 2002 VC7 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
223107 2002 VA13 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223108 2002 VK13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223109 2002 VW15 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223110 2002 VO16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223111 2002 VX21 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223112 2002 VP22 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
223113 2002 VL23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223114 2002 VX29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223115 2002 VE30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223116 2002 VJ30 05/11/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
223117 2002 VS30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223118 2002 VU31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223119 2002 VN32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223120 2002 VZ32 05/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223121 2002 VN33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223122 2002 VP33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223123 2002 VL39 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223124 2002 VX45 05/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223125 2002 VE49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223126 2002 VJ57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
223127 2002 VT61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223128 2002 VC63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
223129 2002 VD67 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
223130 2002 VC73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223131 2002 VE75 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223132 2002 VR76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223133 2002 VB82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223134 2002 VJ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223135 2002 VN87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223136 2002 VM97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223137 2002 VW102 12/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
223138 2002 VP114 13/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
223139 2002 VD120 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223140 2002 VF129 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223141 2002 VL131 01/11/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
223142 2002 WZ1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223143 2002 WK3 24/11/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
223144 2002 WL8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223145 2002 WX8 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
223146 2002 WG10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223147 2002 WU13 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223148 2002 WZ22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223149 2002 WG26 16/11/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
223150 2002 XA1 01/12/2002 Nashville R. Clingan 1,1 km MPC · JPL
223151 2002 XP8 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223152 2002 XE22 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223153 2002 XR27 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223154 2002 XS33 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223155 2002 XY34 06/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223156 2002 XP35 07/12/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
223157 2002 XF42 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223158 2002 XU49 10/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
223159 2002 XX49 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223160 2002 XK50 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223161 2002 XD71 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223162 2002 XV75 11/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
223163 2002 XZ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223164 2002 XD86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223165 2002 XB87 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223166 2002 XE101 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223167 2002 XT102 05/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
223168 2002 XX112 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223169 2002 XQ115 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223170 2002 YP7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223171 2002 YU10 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223172 2002 YN14 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223173 2002 YG21 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223174 2002 YF22 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223175 2002 YP25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223176 2002 YC26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223177 2002 YE27 31/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223178 2003 AA4 03/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223179 2003 AO5 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223180 2003 AQ15 04/01/2003 Nashville R. Clingan 910 m MPC · JPL
223181 2003 AO18 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223182 2003 AQ29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223183 2003 AE40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223184 2003 AR44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223185 2003 AR49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223186 2003 AZ49 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223187 2003 AK50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223188 2003 AP51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223189 2003 AF52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223190 2003 AP53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223191 2003 AV59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223192 2003 AQ63 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223193 2003 AX71 08/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
223194 2003 BP4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,9 km MPC · JPL
223195 2003 BW8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223196 2003 BX19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
223197 2003 BD20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
223198 2003 BP20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
223199 2003 BM29 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223200 2003 BF30 27/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223201 2003 BL30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223202 2003 BQ31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223203 2003 BH35 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223204 2003 BX38 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223205 2003 BK39 27/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223206 2003 BS44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223207 2003 BY47 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
223208 2003 BQ48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223209 2003 BL49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223210 2003 BW51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223211 2003 BE57 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
223212 2003 BY58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223213 2003 BT62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223214 2003 BX65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
223215 2003 BR76 29/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
223216 2003 BM81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223217 2003 BO83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223218 2003 CK7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223219 2003 CH9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223220 2003 CW18 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223221 2003 CF25 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223222 2003 DY 21/02/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
223223 2003 DY5 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223224 2003 DN7 21/02/2003 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
223225 2003 DW7 25/02/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,8 km MPC · JPL
223226 2003 DW13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
223227 2003 DP14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
223228 2003 DV16 21/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223229 2003 DE18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
223230 2003 DH21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
223231 2003 DT21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223232 2003 DA24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223233 2003 ET8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
223234 2003 EC9 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223235 2003 EY22 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223236 2003 EG32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223237 2003 EJ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223238 2003 EY42 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
223239 2003 EZ46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223240 2003 EY52 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223241 2003 FE4 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223242 2003 FS14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
223243 2003 FN18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223244 2003 FO28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
223245 2003 FR32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223246 2003 FQ36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
223247 2003 FR51 25/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223248 2003 FB59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223249 2003 FF59 26/03/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
223250 2003 FJ67 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
223251 2003 FB70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
223252 2003 FQ72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223253 2003 FJ79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
223254 2003 FZ79 27/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223255 2003 FR81 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223256 2003 FL85 28/03/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
223257 2003 FN85 28/03/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
223258 2003 FO93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
223259 2003 FP95 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
223260 2003 FW100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
223261 2003 FP104 25/03/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
223262 2003 FK114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
223263 2003 FR124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
223264 2003 FG131 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223265 2003 GX1 02/04/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
223266 2003 GO10 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
223267 2003 GH13 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
223268 2003 GZ21 07/04/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
223269 2003 GB22 06/04/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
223270 2003 GL27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
223271 2003 GY32 01/04/2003 Cerro Tololo DLS 1,8 km MPC · JPL
223272 2003 GC33 01/04/2003 Cerro Tololo DLS 13 km MPC · JPL
223273 2003 GJ35 07/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223274 2003 GP35 09/04/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
223275 2003 GH41 09/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
223276 2003 GG46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
223277 2003 GJ50 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223278 2003 GR53 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
223279 2003 HS3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
223280 2003 HH9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
223281 2003 HM10 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223282 2003 HL17 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
223283 2003 HG19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223284 2003 HF20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
223285 2003 HF32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223286 2003 HW32 29/04/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
223287 2003 HW35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223288 2003 HY45 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
223289 2003 HH46 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223290 2003 HR47 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223291 2003 HN49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223292 2003 HM52 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223293 2003 HM54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
223294 2003 HO55 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
223295 2003 JS3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
223296 2003 JD6 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
223297 2003 JP13 05/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223298 2003 JE18 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223299 2003 KL13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223300 2003 KJ14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223301 2003 NA3 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
223302 2003 NH3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
223303 2003 NP3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223304 2003 NF4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
223305 2003 NL6 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223306 2003 OV6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
223307 2003 OH12 22/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223308 2003 OK14 21/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223309 2003 OP15 23/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223310 2003 OK17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
223311 2003 OU27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
223312 2003 PM2 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
223313 2003 PS5 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223314 2003 PX7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
223315 2003 QX4 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
223316 2003 QF5 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
223317 2003 QM10 21/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
223318 2003 QT12 22/08/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
223319 2003 QN18 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223320 2003 QR25 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223321 2003 QB28 20/08/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
223322 2003 QJ34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
223323 2003 QG44 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
223324 2003 QG46 23/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
223325 2003 QZ47 20/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223326 2003 QV49 22/08/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223327 2003 QN53 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
223328 2003 QX55 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223329 2003 QP59 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
223330 2003 QL60 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
223331 2003 QV65 25/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
223332 2003 QO68 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223333 2003 QY70 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
223334 2003 QU73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 2,6 km MPC · JPL
223335 2003 QN74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223336 2003 QP74 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223337 2003 QS74 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
223338 2003 QK76 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
223339 2003 QC89 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
223340 2003 QT93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
223341 2003 QZ93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
223342 2003 QS96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
223343 2003 QH100 28/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
223344 2003 QJ106 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223345 2003 QP107 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223346 2003 QX112 27/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
223347 2003 QC113 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223348 2003 RH9 03/09/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
223349 2003 RP11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 5,1 km MPC · JPL
223350 2003 RN15 15/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
223351 2003 RQ17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223352 2003 RS17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
223353 2003 RT19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
223354 2003 RO21 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
223355 2003 RV21 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
223356 2003 RP23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223357 2003 RW25 15/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
223358 2003 SJ 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
223359 2003 SE3 16/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
223360 Švankmajer 2003 SV4 16/09/2003 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
223361 2003 SX6 17/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
223362 2003 SJ7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223363 2003 SL8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223364 2003 SG17 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
223365 2003 SC20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
223366 2003 SF22 16/09/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
223367 2003 SK27 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
223368 2003 SP32 16/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
223369 2003 SO39 16/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
223370 2003 SJ43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
223371 2003 SN45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
223372 2003 SS52 19/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223373 2003 SD54 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223374 2003 SK54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
223375 2003 SA55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223376 2003 SL55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
223377 2003 SB57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
223378 2003 SR58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
223379 2003 SV58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223380 2003 SL60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223381 2003 SO62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
223382 2003 SE65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
223383 2003 SP70 17/09/2003 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
223384 2003 SJ72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
223385 2003 SV73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223386 2003 SP77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
223387 2003 SG85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
223388 2003 SV85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223389 2003 SG88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
223390 2003 SA91 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
223391 2003 SB92 18/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223392 2003 SU94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223393 2003 SD106 20/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223394 2003 SM106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
223395 2003 SW115 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223396 2003 SB117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223397 2003 SE118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
223398 2003 SO121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
223399 2003 SQ121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223400 2003 SS123 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223401 2003 SF125 19/09/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
223402 2003 SN130 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
223403 2003 SU143 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223404 2003 SU148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
223405 2003 SK155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
223406 2003 SY157 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223407 2003 SF160 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
223408 2003 SS160 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
223409 2003 SV169 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
223410 2003 SK177 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223411 2003 SL182 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223412 2003 SK183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
223413 2003 SP184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223414 2003 SV184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223415 2003 SF197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
223416 2003 SL203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
223417 2003 SB206 23/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223418 2003 SW210 23/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
223419 2003 SE212 25/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
223420 2003 SH213 26/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
223421 2003 SJ218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
223422 2003 SZ231 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
223423 2003 SD246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223424 2003 SY250 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
223425 2003 SJ253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
223426 2003 SJ257 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
223427 2003 SK257 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223428 2003 SC260 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223429 2003 SO260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
223430 2003 SV265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223431 2003 SB274 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
223432 2003 SA277 30/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
223433 2003 SN277 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
223434 2003 SQ279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223435 2003 SO281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
223436 2003 SD283 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
223437 2003 SX283 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
223438 2003 SD285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
223439 2003 SU285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223440 2003 SF293 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223441 2003 SP295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
223442 2003 SH297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
223443 2003 ST299 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
223444 2003 SH308 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
223445 2003 SF309 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223446 2003 SW311 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223447 2003 SU330 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
223448 2003 SQ341 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
223449 2003 TU12 15/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
223450 2003 TD15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
223451 2003 TP19 15/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
223452 2003 TK21 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
223453 2003 TJ33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
223454 2003 UW 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223455 2003 UT7 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
223456 2003 UB10 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
223457 2003 UD43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
223458 2003 UB54 18/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
223459 2003 UG65 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
223460 2003 UD81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
223461 2003 UU93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
223462 2003 UK96 18/10/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
223463 2003 UU96 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
223464 2003 UY101 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
223465 2003 UL110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
223466 2003 UE133 20/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
223467 2003 UR137 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
223468 2003 UH153 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
223469 2003 UB208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
223470 2003 UM241 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223471 2003 UA251 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223472 2003 UW270 17/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
223473 2003 UT277 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
223474 2003 UF375 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
223475 2003 VY3 14/11/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
223476 2003 WN56 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223477 2003 WX62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
223478 2003 WT139 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
223479 2003 WL154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
223480 2003 XV38 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
223481 2003 YM27 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 6,9 km MPC · JPL
223482 2003 YL32 18/12/2003 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
223483 2003 YF36 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223484 2003 YQ61 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223485 2003 YE82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223486 2003 YM88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223487 2003 YT111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223488 2003 YN145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223489 2003 YV170 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223490 2003 YN180 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223491 2004 BY11 16/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223492 2004 BV28 18/01/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
223493 2004 BH43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223494 2004 BT43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223495 2004 BV43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223496 2004 BS52 21/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
223497 2004 BM81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
223498 2004 BV91 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
223499 2004 BS93 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223500 2004 BW99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223501 2004 BM106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223502 2004 BY107 28/01/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
223503 2004 BM108 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223504 2004 BK115 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223505 2004 BB118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223506 2004 BZ131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
223507 2004 CL19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223508 2004 CS19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
223509 2004 CX21 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223510 2004 CC22 11/02/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
223511 2004 CE38 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
223512 2004 CA43 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223513 2004 CJ45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
223514 2004 CM46 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
223515 2004 CU58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
223516 2004 CU61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
223517 2004 CF80 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223518 2004 CK97 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223519 2004 CZ98 14/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223520 2004 CF100 15/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
223521 2004 CZ100 15/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
223522 2004 CH113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223523 2004 DX11 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223524 2004 DF24 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223525 2004 DB25 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223526 2004 DX26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223527 2004 DS38 21/02/2004 Sandlot Sandlot Obs. 1,2 km MPC · JPL
223528 2004 DO41 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
223529 2004 DK42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223530 2004 DP43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223531 2004 DH55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
223532 2004 EH5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223533 2004 EH8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223534 2004 EV11 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223535 2004 EK15 11/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223536 2004 EP16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223537 2004 EA19 14/03/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
223538 2004 ER22 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
223539 2004 EX25 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223540 2004 ES30 15/03/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
223541 2004 ER40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
223542 2004 EK42 15/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
223543 2004 EV42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
223544 2004 EJ46 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223545 2004 EA60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223546 2004 EN63 13/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
223547 2004 EH68 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223548 2004 EM71 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223549 2004 EL73 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
223550 2004 EM73 15/03/2004 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
223551 2004 ES73 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223552 2004 EJ76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
223553 2004 EB77 15/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
223554 2004 EN84 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223555 2004 EW84 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
223556 2004 ES86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
223557 2004 EL90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
223558 2004 EP93 15/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
223559 2004 ED100 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
223560 2004 ET106 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
223561 2004 EN114 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
223562 2004 EB116 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
223563 2004 FJ2 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223564 2004 FD7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
223565 2004 FD15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223566 Petignat 2004 FL17 22/03/2004 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
223567 2004 FL21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223568 2004 FE22 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
223569 2004 FP27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
223570 2004 FO35 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223571 2004 FS37 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223572 2004 FU38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223573 2004 FK40 18/03/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
223574 2004 FA53 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223575 2004 FZ55 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223576 2004 FV61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223577 2004 FE64 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223578 2004 FU76 18/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
223579 2004 FM77 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223580 2004 FD83 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223581 2004 FF99 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223582 2004 FQ105 25/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
223583 2004 FO107 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223584 2004 FY107 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223585 2004 FA110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
223586 2004 FW118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223587 2004 FW140 27/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
223588 2004 FH141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223589 2004 FO161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
223590 2004 GK3 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
223591 2004 GA20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
223592 2004 GT20 10/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
223593 2004 GJ29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
223594 2004 GW32 12/04/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
223595 2004 GG36 13/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
223596 2004 GK48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
223597 2004 GC50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223598 2004 GO50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223599 2004 GA61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
223600 2004 GF75 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223601 2004 GY78 11/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
223602 2004 GK84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
223603 2004 GB85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223604 2004 HN2 16/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
223605 2004 HF8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
223606 2004 HT8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
223607 2004 HT18 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223608 2004 HK19 19/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
223609 2004 HF26 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
223610 2004 HQ39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223611 2004 HJ54 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223612 2004 HE60 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
223613 2004 HT65 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
223614 2004 HZ71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
223615 2004 HP72 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
223616 2004 JR2 08/05/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
223617 2004 JE6 12/05/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
223618 2004 JZ10 12/05/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
223619 2004 JR11 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
223620 2004 JX12 13/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
223621 2004 JK15 10/05/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
223622 2004 JX15 10/05/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
223623 2004 JZ19 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223624 2004 JQ20 13/05/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223625 2004 JM21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
223626 2004 JT23 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223627 2004 JF29 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
223628 2004 JF30 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
223629 2004 JH33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223630 2004 JY33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223631 2004 JJ54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
223632 2004 JD56 14/05/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
223633 Rosnyaîné 2004 KJ1 17/05/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,7 km MPC · JPL
223634 2004 KV4 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223635 2004 KW9 19/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223636 2004 KZ11 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223637 2004 KE14 22/05/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
223638 2004 KS15 21/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
223639 2004 KM16 27/05/2004 Nogales Tenagra II Obs. 2,0 km MPC · JPL
223640 2004 LJ6 09/06/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
223641 2004 LA16 12/06/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223642 2004 LZ18 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
223643 2004 LX29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223644 2004 MG 16/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223645 2004 ML1 17/06/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
223646 2004 ME4 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223647 2004 MK7 27/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
223648 2004 NQ 10/07/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,2 km MPC · JPL
223649 2004 NW8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
223650 2004 NF10 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
223651 2004 OZ2 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223652 2004 OQ14 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
223653 2004 PF 05/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
223654 2004 PF13 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223655 2004 PX16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
223656 2004 PZ17 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
223657 2004 PL20 03/08/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
223658 2004 PX22 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223659 2004 PM26 08/08/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
223660 2004 PW28 06/08/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223661 2004 PW32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223662 2004 PS36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223663 2004 PY36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223664 2004 PE37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223665 2004 PH37 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
223666 2004 PN38 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223667 2004 PW43 06/08/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223668 2004 PB48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223669 2004 PO53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223670 2004 PL59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
223671 2004 PU59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
223672 2004 PZ60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
223673 2004 PJ70 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
223674 2004 PW74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
223675 2004 PD79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223676 2004 PE81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
223677 2004 PL81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223678 2004 PH82 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223679 2004 PA86 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223680 2004 PF87 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223681 2004 PE89 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223682 2004 PO92 12/08/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223683 2004 PA93 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
223684 2004 PM93 11/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223685 Hartopp 2004 QC1 18/08/2004 Begues J. Manteca 4,2 km MPC · JPL
223686 2004 QV1 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223687 2004 QN11 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
223688 2004 QQ17 19/08/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
223689 2004 QA26 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223690 2004 QD27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223691 2004 QK27 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
223692 2004 RK1 04/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
223693 2004 RG16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223694 2004 RT21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
223695 2004 RC24 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223696 2004 RL26 06/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
223697 2004 RO28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
223698 2004 RB30 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223699 2004 RC30 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
223700 2004 RT31 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223701 2004 RR34 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223702 2004 RZ34 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223703 2004 RM35 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223704 2004 RQ39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
223705 2004 RU40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
223706 2004 RH46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223707 2004 RF48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223708 2004 RD61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
223709 2004 RO61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223710 2004 RX68 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223711 2004 RL71 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223712 2004 RP79 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
223713 2004 RE81 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223714 2004 RL87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223715 2004 RM90 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223716 2004 RB91 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223717 2004 RG92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
223718 2004 RW94 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
223719 2004 RW95 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223720 2004 RB106 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223721 2004 RD106 08/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
223722 2004 RY110 11/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
223723 2004 RA111 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223724 2004 RH114 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223725 2004 RJ114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223726 2004 RT114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223727 2004 RX116 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
223728 2004 RZ116 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223729 2004 RK131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223730 2004 RE139 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223731 2004 RM139 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223732 2004 RV139 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223733 2004 RD141 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223734 2004 RK149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223735 2004 RR149 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223736 2004 RY149 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223737 2004 RR152 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223738 2004 RA153 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223739 2004 RO156 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223740 2004 RU160 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
223741 2004 RT161 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223742 2004 RS167 07/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
223743 2004 RT173 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223744 2004 RV175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223745 2004 RV179 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223746 2004 RO180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223747 2004 RA184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
223748 2004 RT188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
223749 2004 RO189 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223750 2004 RJ194 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
223751 2004 RR196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
223752 2004 RO197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223753 2004 RE206 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223754 2004 RR208 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
223755 2004 RH217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223756 2004 RG223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223757 2004 RA230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
223758 2004 RC232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
223759 2004 RF233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223760 2004 RH235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
223761 2004 RO240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223762 2004 RA245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223763 2004 RW245 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223764 2004 RL255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223765 2004 RX256 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
223766 2004 RP257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
223767 2004 RW281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223768 2004 RE290 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
223769 2004 RF291 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223770 2004 RH300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223771 2004 RL308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223772 2004 RD322 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223773 2004 RB333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
223774 2004 SB11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
223775 2004 SV11 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
223776 2004 SS14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
223777 2004 SD16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
223778 2004 SK21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
223779 2004 SO23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
223780 2004 SD30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223781 2004 SE32 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223782 2004 ST37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
223783 2004 SB42 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223784 2004 SC45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223785 2004 SQ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223786 2004 SQ47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
223787 2004 SD48 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
223788 2004 SK50 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
223789 2004 SR50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223790 2004 SZ50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223791 2004 TS1 03/10/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
223792 2004 TZ5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
223793 2004 TV7 05/10/2004 Antares ARO 1,4 km MPC · JPL
223794 2004 TN10 05/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,4 km MPC · JPL
223795 2004 TY15 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
223796 2004 TY18 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
223797 2004 TM19 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
223798 2004 TK27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
223799 2004 TN35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223800 2004 TQ36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223801 2004 TR38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
223802 2004 TW38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
223803 2004 TM40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
223804 2004 TA43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223805 2004 TL48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
223806 2004 TA53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223807 2004 TR53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223808 2004 TF56 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
223809 2004 TC61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
223810 2004 TM65 05/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
223811 2004 TL72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223812 2004 TN75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
223813 2004 TF86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
223814 2004 TR93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223815 2004 TU94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223816 2004 TQ97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
223817 2004 TP99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223818 2004 TA103 06/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
223819 2004 TD106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
223820 2004 TG106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223821 2004 TX107 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223822 2004 TJ110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223823 2004 TP111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223824 2004 TA114 07/10/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
223825 2004 TY115 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,4 km MPC · JPL
223826 2004 TS121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
223827 2004 TC122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223828 2004 TJ122 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
223829 2004 TR125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
223830 2004 TW125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
223831 2004 TG129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
223832 2004 TA136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
223833 2004 TP136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
223834 2004 TA141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223835 2004 TP143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
223836 2004 TS143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
223837 2004 TO144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
223838 2004 TV144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223839 2004 TC152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
223840 2004 TY155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
223841 2004 TO162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
223842 2004 TR168 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
223843 2004 TA173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
223844 2004 TH173 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223845 2004 TL174 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
223846 2004 TW190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
223847 2004 TM191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223848 2004 TA199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
223849 2004 TT202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223850 2004 TN203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
223851 2004 TO203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
223852 2004 TH211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
223853 2004 TW219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
223854 2004 TL239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223855 2004 TR241 10/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
223856 2004 TS241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
223857 2004 TE242 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
223858 2004 TK273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223859 2004 TJ275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223860 2004 TP278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223861 2004 TU283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
223862 2004 TS285 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223863 2004 TU295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
223864 2004 TH296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223865 2004 TE308 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223866 2004 TU308 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223867 2004 TQ322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223868 2004 TQ327 03/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
223869 2004 TJ336 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
223870 2004 TX336 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223871 2004 TK343 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
223872 2004 TX344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
223873 2004 TU345 14/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
223874 2004 TG359 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
223875 2004 TH366 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
223876 2004 TT366 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
223877 Kutler 2004 TO367 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
223878 2004 UC2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223879 2004 UL5 18/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
223880 2004 UK8 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223881 2004 UB9 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
223882 2004 UH10 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
223883 2004 VC1 02/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
223884 2004 VT4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
223885 2004 VL6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
223886 2004 VO9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
223887 2004 VY9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
223888 2004 VA14 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
223889 2004 VS14 04/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
223890 2004 VN16 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223891 2004 VN20 04/11/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
223892 2004 VF22 04/11/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
223893 2004 VB23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,7 km MPC · JPL
223894 2004 VJ23 05/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
223895 2004 VZ24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
223896 2004 VH26 04/11/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
223897 2004 VL27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
223898 2004 VX27 05/11/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
223899 2004 VO28 07/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223900 2004 VB32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
223901 2004 VM35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
223902 2004 VX35 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
223903 2004 VU44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
223904 2004 VK56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
223905 2004 VH58 09/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
223906 2004 VJ60 09/11/2004 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
223907 2004 VO60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,8 km MPC · JPL
223908 2004 VQ60 10/11/2004 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
223909 2004 VJ64 10/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 6,1 km MPC · JPL
223910 2004 VN64 06/11/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223911 2004 VR65 14/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig 4,4 km MPC · JPL
223912 2004 VF67 09/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
223913 2004 VC73 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
223914 2004 VH82 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
223915 2004 VU90 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
223916 2004 VA91 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
223917 2004 VT91 03/11/2004 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
223918 2004 VU91 03/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
223919 2004 VE94 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
223920 2004 VB111 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 1,7 km MPC · JPL
223921 2004 WJ 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
223922 2004 WA3 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
223923 2004 WL3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
223924 2004 WR4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
223925 2004 WS4 18/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
223926 2004 WL6 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
223927 2004 WP8 19/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
223928 2004 WM10 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
223929 2004 WP10 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
223930 2004 XM1 01/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
223931 2004 XH2 01/12/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
223932 2004 XD5 02/12/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
223933 2004 XJ5 02/12/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
223934 2004 XL5 02/12/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
223935 2004 XV6 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223936 2004 XT7 02/12/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
223937 2004 XM10 02/12/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
223938 2004 XV13 09/12/2004 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
223939 2004 XG18 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
223940 2004 XX21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
223941 2004 XJ24 09/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
223942 2004 XG26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
223943 2004 XW26 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
223944 2004 XE27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
223945 2004 XQ31 09/12/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
223946 2004 XX33 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
223947 2004 XB34 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
223948 2004 XC34 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
223949 2004 XG34 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
223950 Mississauga 2004 XY35 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,1 km MPC · JPL
223951 2004 XG38 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
223952 2004 XC49 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
223953 2004 XC52 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,0 km MPC · JPL
223954 2004 XK71 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
223955 2004 XL73 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
223956 2004 XC74 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
223957 2004 XO74 08/12/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
223958 2004 XV76 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
223959 2004 XE77 10/12/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
223960 2004 XO79 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
223961 2004 XG82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
223962 2004 XN83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
223963 2004 XD87 09/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
223964 2004 XH93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
223965 2004 XY102 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
223966 2004 XR108 11/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223967 2004 XF110 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
223968 2004 XQ122 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
223969 2004 XS125 11/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
223970 2004 XR127 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
223971 2004 XB129 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
223972 2004 XF142 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
223973 2004 XN165 02/12/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
223974 2004 XF174 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
223975 2004 XL179 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
223976 2004 XS181 15/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
223977 2004 YP3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
223978 2004 YA10 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
223979 2004 YR14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
223980 2004 YM25 18/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
223981 2004 YM32 22/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
223982 2005 AC1 01/01/2005 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
223983 2005 AV15 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
223984 2005 AE17 06/01/2005 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
223985 2005 AO34 13/01/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
223986 2005 AZ39 15/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
223987 2005 BE1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
223988 2005 BX1 16/01/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 4,3 km MPC · JPL
223989 2005 BS29 31/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
223990 2005 CH24 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
223991 2005 CT48 02/02/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
223992 2005 EO31 02/03/2005 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
223993 2005 EC70 08/03/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
223994 2005 EA89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
223995 2005 EM140 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
223996 2005 ER224 08/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
223997 2005 EQ265 13/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
223998 2005 EN324 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
223999 2005 FS5 31/03/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 1,0 km MPC · JPL
224000 2005 GX8 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001