Danh sách tiểu hành tinh/221001–222000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221001 2005 NE83 12/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
221002 2005 NV90 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221003 2005 NH93 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221004 2005 NP95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
221005 2005 NH122 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221006 2005 OH2 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
221007 2005 OD4 27/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
221008 2005 OX5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221009 2005 OM9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
221010 2005 OW11 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221011 2005 OJ13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221012 2005 OH18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221013 2005 OA27 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221014 2005 OB29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221015 2005 PJ1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
221016 2005 PW1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
221017 2005 PB14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221018 2005 PV14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221019 Raine 2005 PH17 13/08/2005 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
221020 2005 PS20 15/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
221021 2005 QY3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221022 2005 QE5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221023 2005 QK19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
221024 2005 QP19 25/08/2005 Campo imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
221025 2005 QA21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
221026 Jeancoester 2005 QL30 28/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,5 km MPC · JPL
221027 2005 QU31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221028 2005 QS32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221029 2005 QM33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
221030 2005 QO42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
221031 2005 QV42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
221032 2005 QT43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221033 2005 QU52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
221034 2005 QX65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
221035 2005 QZ65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
221036 2005 QK66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
221037 2005 QL66 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
221038 2005 QZ67 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
221039 2005 QP68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
221040 2005 QE71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221041 2005 QF74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
221042 2005 QF77 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221043 2005 QC82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
221044 2005 QT88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,2 km MPC · JPL
221045 2005 QT94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221046 2005 QV94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
221047 2005 QZ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221048 2005 QL100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221049 2005 QA110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221050 2005 QT111 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
221051 2005 QK113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221052 2005 QK115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
221053 2005 QJ118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221054 2005 QC127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221055 2005 QM130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221056 2005 QG133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221057 2005 QV135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221058 2005 QU142 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
221059 2005 QD143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
221060 2005 QJ152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221061 2005 QW154 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
221062 2005 QX160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221063 2005 QY161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
221064 2005 QL179 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221065 2005 QP187 31/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221066 2005 RK17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
221067 2005 RJ20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
221068 2005 RK24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
221069 2005 RF30 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221070 2005 RE32 13/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221071 2005 RR33 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221072 2005 SN 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
221073 Ovruch 2005 SE1 23/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,6 km MPC · JPL
221074 2005 SQ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221075 2005 SA13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221076 2005 SM14 25/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221077 2005 SP20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221078 2005 SS24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
221079 2005 SX32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221080 2005 SR39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221081 2005 SU45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221082 2005 SC49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221083 2005 SH49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221084 2005 SX49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221085 2005 SK50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221086 2005 SG54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221087 2005 SU60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221088 2005 SW65 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
221089 2005 SE68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221090 2005 SZ79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221091 2005 SF85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221092 2005 SO90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221093 2005 SM91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221094 2005 SN94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
221095 2005 SK96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221096 2005 SD97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221097 2005 SL101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221098 2005 SN103 25/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221099 2005 SP104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221100 2005 SK105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221101 2005 SX107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221102 2005 SE109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221103 2005 SN111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221104 2005 SC125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221105 2005 SK143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221106 2005 SE145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221107 2005 SB151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221108 2005 SO152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
221109 2005 SN161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221110 2005 SV161 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221111 2005 SA165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221112 2005 SQ169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221113 2005 SW172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221114 2005 SQ189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221115 2005 SF194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221116 2005 SW196 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221117 2005 SE217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221118 2005 SL218 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
221119 2005 SY218 30/09/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
221120 2005 SD219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221121 2005 SV221 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
221122 2005 SA222 27/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221123 2005 SM222 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
221124 2005 SZ224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221125 2005 SM231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221126 2005 SW233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221127 2005 SB236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221128 2005 SK253 23/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221129 2005 SQ259 25/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
221130 2005 SX263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221131 2005 SA270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221132 2005 SG275 30/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
221133 2005 SU278 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
221134 2005 SB280 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221135 2005 SX280 29/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221136 2005 SU281 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221137 2005 SP283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
221138 2005 TX1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
221139 2005 TH3 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221140 2005 TU5 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221141 2005 TO11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
221142 2005 TP12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221143 2005 TP19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
221144 2005 TU19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221145 2005 TN21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221146 2005 TE26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221147 2005 TY35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221148 2005 TH41 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221149 Cindyfoote 2005 TG61 03/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
221150 Jerryfoote 2005 TQ61 03/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
221151 2005 TF62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221152 2005 TR62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221153 2005 TU73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
221154 2005 TY75 04/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
221155 2005 TK79 08/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221156 2005 TH81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221157 2005 TZ91 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221158 2005 TD101 07/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221159 2005 TD105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221160 2005 TM106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221161 2005 TP106 04/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221162 2005 TZ107 07/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
221163 2005 TU113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221164 2005 TY121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221165 2005 TT124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221166 2005 TE131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221167 2005 TJ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221168 2005 TV131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221169 2005 TS135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221170 2005 TH138 07/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221171 2005 TP160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221172 2005 TE171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
221173 2005 TX171 10/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221174 2005 TD181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221175 2005 UR7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,5 km MPC · JPL
221176 2005 UN9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221177 2005 UH10 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
221178 2005 UE18 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221179 2005 UQ18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221180 2005 UR20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
221181 2005 UA23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221182 2005 UG25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221183 2005 UY28 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221184 2005 UA29 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221185 2005 UN29 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221186 2005 UD30 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
221187 2005 UV31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221188 2005 UJ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221189 2005 UN41 25/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221190 2005 UP43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221191 2005 UF48 22/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221192 2005 UY48 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
221193 2005 UQ49 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
221194 2005 UF52 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
221195 2005 UJ53 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221196 2005 UR54 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221197 2005 UV54 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221198 2005 UH55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221199 2005 UU55 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221200 2005 UA56 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221201 2005 UY56 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
221202 2005 UR61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221203 2005 UT65 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
221204 2005 UH67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221205 2005 UE70 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221206 2005 UO72 23/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221207 2005 UD74 23/10/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
221208 2005 UX76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
221209 2005 UZ76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
221210 2005 UJ79 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
221211 2005 UC80 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221212 2005 UE80 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
221213 2005 UH81 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221214 2005 UQ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221215 2005 UA88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221216 2005 UM91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221217 2005 UJ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221218 2005 UK96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221219 2005 UK101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221220 2005 UF111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221221 2005 UR114 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221222 2005 UH125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221223 2005 UK127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221224 2005 UA128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221225 2005 UN132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
221226 2005 UQ138 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221227 2005 UA148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221228 2005 UL156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221229 2005 UA158 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
221230 Sanaloria 2005 US158 30/10/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,8 km MPC · JPL
221231 2005 UP160 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
221232 2005 UZ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221233 2005 UT177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221234 2005 UG178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221235 2005 UG182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221236 2005 US190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221237 2005 UT190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221238 2005 UQ200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221239 2005 UZ203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221240 2005 UT214 27/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
221241 2005 UK215 27/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
221242 2005 UQ216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221243 2005 UF221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221244 2005 UB227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221245 2005 UC238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221246 2005 UK240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221247 2005 UT245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221248 2005 UN251 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221249 2005 UE252 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221250 2005 UY253 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221251 2005 UJ257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221252 2005 UL257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221253 2005 UG267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221254 2005 UJ274 25/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
221255 2005 UJ275 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221256 2005 UG282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221257 2005 UY284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221258 2005 UJ292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221259 2005 UM299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221260 2005 UB303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221261 2005 UW303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221262 2005 UY305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221263 2005 UT308 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221264 2005 UX308 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221265 2005 UQ309 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221266 2005 UW310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221267 2005 US313 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
221268 2005 UT317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221269 2005 UL320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221270 2005 UN321 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221271 2005 UY322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221272 2005 UL324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221273 2005 UH334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
221274 2005 UH335 30/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
221275 2005 UD340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221276 2005 UQ340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221277 2005 US340 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221278 2005 UO343 31/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
221279 2005 UU348 23/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
221280 2005 UZ348 24/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221281 2005 US351 29/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221282 2005 UP353 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221283 2005 UB354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221284 2005 UW355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221285 2005 UZ357 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221286 2005 UJ374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221287 2005 UM379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221288 2005 UF383 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221289 2005 UO386 30/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221290 2005 UQ439 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221291 2005 UF440 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221292 2005 UK449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
221293 2005 UL449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
221294 2005 UX449 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221295 2005 UB460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221296 2005 UT479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221297 2005 UG482 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221298 2005 UA487 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221299 2005 UD491 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221300 2005 UJ493 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221301 2005 UZ494 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
221302 2005 UK500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
221303 2005 UQ501 27/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221304 2005 UJ509 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
221305 2005 UF516 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221306 2005 US521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
221307 2005 UA527 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221308 2005 VX 03/11/2005 Cordell–Lorenz E. S. Beeson 2,1 km MPC · JPL
221309 2005 VK5 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
221310 2005 VZ15 02/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221311 2005 VW16 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221312 2005 VE17 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221313 2005 VN26 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
221314 2005 VB42 03/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221315 2005 VM42 03/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
221316 2005 VW50 03/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221317 2005 VT51 03/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
221318 2005 VF53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221319 2005 VG61 05/11/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
221320 2005 VG77 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221321 2005 VD86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
221322 2005 VG98 07/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221323 2005 VO98 10/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
221324 2005 VC102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
221325 2005 VK102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221326 2005 VK106 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
221327 2005 VY109 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221328 2005 VV117 12/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221329 2005 VM120 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
221330 2005 VO124 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221331 2005 VG131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
221332 2005 WB2 22/11/2005 Wrightwood J. W. Young 1,9 km MPC · JPL
221333 2005 WL2 22/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
221334 2005 WX2 20/11/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
221335 2005 WK7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221336 2005 WE8 22/11/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221337 2005 WG13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221338 2005 WP15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221339 2005 WO25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221340 2005 WU33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221341 2005 WQ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221342 2005 WS58 26/11/2005 Marly Naef Obs. 4,4 km MPC · JPL
221343 2005 WT58 26/11/2005 Marly Naef Obs. 3,5 km MPC · JPL
221344 2005 WS70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221345 2005 WE81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221346 2005 WG85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
221347 2005 WZ85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221348 2005 WN89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221349 2005 WJ96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221350 2005 WQ103 26/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221351 2005 WN108 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221352 2005 WU110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221353 2005 WL114 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
221354 2005 WR118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221355 2005 WS119 28/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
221356 2005 WM129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221357 2005 WL133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221358 2005 WN140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
221359 2005 WM148 26/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
221360 2005 WZ151 28/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221361 2005 WQ154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221362 2005 WC158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
221363 2005 WC159 28/11/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
221364 2005 WR159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221365 2005 WD161 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221366 2005 WH164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221367 2005 WF167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221368 2005 WO182 26/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
221369 2005 WB183 28/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
221370 2005 WK195 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221371 2005 XU 02/12/2005 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
221372 2005 XN6 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
221373 2005 XV6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221374 2005 XH54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221375 2005 XF55 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
221376 2005 XL56 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221377 2005 XD62 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221378 2005 XZ66 04/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
221379 2005 XY81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221380 2005 XV84 10/12/2005 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
221381 2005 XD88 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
221382 2005 YE2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221383 2005 YP10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221384 2005 YA16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221385 2005 YS17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221386 2005 YE23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221387 2005 YO27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221388 2005 YB34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221389 2005 YF34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221390 2005 YS34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221391 2005 YX35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221392 2005 YF39 22/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
221393 2005 YZ42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
221394 2005 YS51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221395 2005 YK55 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
221396 2005 YJ56 22/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
221397 2005 YQ56 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221398 2005 YL58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221399 2005 YN63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221400 2005 YX67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221401 2005 YO68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221402 2005 YW71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221403 2005 YV79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221404 2005 YE82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221405 2005 YW91 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221406 2005 YK97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221407 2005 YK106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221408 2005 YZ120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
221409 2005 YF122 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221410 2005 YL122 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221411 2005 YB124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221412 2005 YG124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221413 2005 YZ130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221414 2005 YN134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
221415 2005 YA138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221416 2005 YJ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221417 2005 YA144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221418 2005 YJ164 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221419 2005 YC172 22/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
221420 2005 YE172 22/12/2005 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
221421 2005 YS173 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
221422 2005 YT173 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
221423 2005 YF177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221424 2005 YV195 31/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
221425 2005 YA196 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
221426 2005 YZ207 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221427 2005 YD216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221428 2005 YD221 25/12/2005 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
221429 2005 YD223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221430 2005 YF230 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221431 2005 YZ234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221432 2005 YV237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221433 2005 YY271 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221434 2005 YL273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221435 2006 AL6 04/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
221436 2006 AH7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
221437 2006 AQ15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
221438 2006 AK18 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221439 2006 AC21 05/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
221440 2006 AE21 05/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221441 2006 AC22 05/01/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
221442 2006 AH34 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221443 2006 AJ38 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
221444 2006 AT38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
221445 2006 AM63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221446 2006 AJ72 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221447 2006 AJ75 02/01/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221448 2006 AP81 04/01/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
221449 2006 AB87 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
221450 2006 AG100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
221451 2006 BC1 19/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221452 2006 BN1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221453 2006 BP2 20/01/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
221454 2006 BW8 23/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
221455 2006 BC10 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch APO · 470 m MPC · JPL
221456 2006 BA13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221457 2006 BD46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221458 2006 BD57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221459 2006 BD66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221460 2006 BN66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221461 2006 BG78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221462 2006 BZ82 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
221463 2006 BL86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221464 2006 BP87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221465 Rapa Nui 221465|Rapa Nui}} 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 5,3 km MPC · JPL
221466 2006 BG118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221467 2006 BX124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221468 2006 BJ135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221469 2006 BW141 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
221470 2006 BS143 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
221471 2006 BH147 30/01/2006 Jarnac Jarnac Obs. 4,4 km MPC · JPL
221472 2006 BX148 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221473 2006 BY152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221474 2006 BP157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221475 2006 BK183 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
221476 2006 BO191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221477 2006 BD220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
221478 2006 BC234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221479 2006 BW247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221480 2006 BN250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221481 2006 BN252 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
221482 2006 BT253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221483 2006 BD264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221484 2006 BB265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221485 2006 BX268 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
221486 2006 BB271 30/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
221487 2006 BT279 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221488 2006 CB 01/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
221489 2006 CP9 04/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
221490 2006 CO13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221491 2006 CX21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221492 2006 CQ22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221493 2006 CC41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
221494 2006 CJ48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221495 2006 CK56 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221496 2006 CV61 03/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
221497 2006 DW3 20/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
221498 2006 DH4 20/02/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
221499 2006 DL21 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
221500 2006 DU23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221501 2006 DV42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221502 2006 DS49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
221503 2006 DE60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221504 2006 DE64 20/02/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
221505 2006 DR66 22/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
221506 2006 DX66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
221507 2006 DE102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
221508 2006 DB134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221509 2006 DE207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221510 2006 EV8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221511 2006 EG14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221512 2006 EY36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221513 2006 GY49 07/04/2006 Siding Spring SSS 7,7 km MPC · JPL
221514 2006 HO4 19/04/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
221515 2006 HX150 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221516 Bergen-Enkheim 221516|Bergen-Enkheim}} 13/08/2006 Bergen-Enkheim U. Süßenberger 1,1 km MPC · JPL
221517 2006 RB46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221518 2006 RT53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
221519 2006 RO90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221520 2006 SS24 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
221521 2006 SB140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
221522 2006 SK154 20/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221523 2006 SA161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221524 2006 SJ224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221525 2006 SO312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
221526 2006 SN362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221527 2006 SD411 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221528 2006 TG10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 780 m MPC · JPL
221529 2006 TS10 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,3 km MPC · JPL
221530 2006 TX44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
221531 2006 TR51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221532 2006 TH60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
221533 2006 TX72 11/10/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
221534 2006 TQ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221535 2006 TU80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
221536 2006 TS81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221537 2006 TZ83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221538 2006 TC86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221539 2006 TP90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221540 2006 TG128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221541 2006 UZ61 18/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 980 m MPC · JPL
221542 2006 UB63 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
221543 2006 UF69 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
221544 2006 US84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
221545 2006 UF89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221546 2006 UN89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221547 2006 UL98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221548 2006 UX116 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221549 2006 US126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221550 2006 UJ134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
221551 2006 UW137 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221552 2006 UZ151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221553 2006 UP171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221554 2006 UO174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221555 2006 UZ175 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
221556 2006 UG180 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221557 2006 UY181 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
221558 2006 UV198 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
221559 2006 UD237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221560 2006 UF267 27/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221561 2006 UL275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221562 2006 UF281 28/10/2006 Catalina Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221563 2006 UC287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221564 2006 UU287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221565 2006 UK288 29/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
221566 2006 UZ325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
221567 2006 UW335 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221568 2006 VQ8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221569 2006 VD20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221570 2006 VG28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
221571 2006 VZ42 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221572 2006 VR50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221573 2006 VN58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221574 2006 VX61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221575 2006 VX64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221576 2006 VA73 11/11/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
221577 2006 VP73 11/11/2006 MOunt Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221578 2006 VQ84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
221579 2006 VC92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
221580 2006 VX95 15/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
221581 2006 VR102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221582 2006 VL104 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
221583 2006 VN112 13/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
221584 2006 VK130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221585 2006 VW130 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221586 2006 VB143 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221587 2006 VT146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
221588 2006 VT148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221589 2006 VT150 09/11/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
221590 2006 VK152 09/11/2006 Kitt Peak NEAT 1,1 km MPC · JPL
221591 2006 VD155 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
221592 2006 VJ168 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221593 2006 WG17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221594 2006 WN30 18/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 1,3 km MPC · JPL
221595 2006 WE34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221596 2006 WD36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221597 2006 WP51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221598 2006 WB89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221599 2006 WK96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
221600 2006 WF101 19/11/2006 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221601 2006 WG108 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
221602 2006 WE113 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221603 2006 WS118 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221604 2006 WP123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
221605 2006 WJ149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221606 2006 WA160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221607 2006 WJ169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221608 2006 WT185 17/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221609 2006 WH198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221610 2006 WB201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
221611 2006 XB8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221612 2006 XZ8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221613 2006 XQ34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221614 2006 XQ37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221615 2006 XJ38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221616 2006 XX38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221617 2006 XO43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
221618 2006 XT46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221619 2006 XH48 13/12/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221620 2006 XZ51 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
221621 2006 XL54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
221622 2006 XM60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221623 2006 XH61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221624 2006 XK66 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221625 2006 XW70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
221626 2006 YS1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221627 2006 YX6 20/12/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
221628 Hyatt 2006 YE13 26/12/2006 Catalina A. R. Gibbs 7,3 km MPC · JPL
221629 2006 YP17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
221630 2006 YA35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221631 2006 YV47 24/12/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221632 2006 YX51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
221633 2007 AJ3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
221634 2007 AV8 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221635 2007 AO22 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,3 km MPC · JPL
221636 2007 AJ25 15/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221637 2007 AC29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
221638 2007 BO4 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
221639 2007 BA13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221640 2007 BT25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221641 2007 BC26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
221642 2007 BH47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221643 2007 BZ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221644 2007 BQ57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221645 2007 BK58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221646 2007 BX58 24/01/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221647 2007 BB60 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
221648 2007 BZ68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221649 2007 BJ74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221650 2007 BD75 28/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
221651 2007 BE75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
221652 2007 BM78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
221653 2007 BJ101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221654 2007 CZ 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221655 2007 CP1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221656 2007 CH4 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221657 2007 CS9 06/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221658 2007 CR15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221659 2007 CG16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221660 2007 CC18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221661 2007 CW22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221662 2007 CC24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221663 2007 CJ40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221664 2007 CK40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221665 2007 CE42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221666 2007 CG42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221667 2007 CP47 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
221668 2007 CU51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221669 2007 CP52 10/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
221670 2007 CB56 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
221671 2007 CW56 15/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
221672 2007 CW63 15/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
221673 2007 DP 17/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,7 km MPC · JPL
221674 2007 DY1 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221675 2007 DU3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221676 2007 DP4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
221677 2007 DG9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221678 2007 DL10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221679 2007 DH11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221680 2007 DZ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221681 2007 DY19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221682 2007 DK22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221683 2007 DB23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221684 2007 DS25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221685 2007 DL26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221686 2007 DA35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221687 2007 DW35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221688 2007 DV36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221689 2007 DW42 17/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221690 2007 DZ47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221691 2007 DE50 16/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
221692 2007 DJ50 16/02/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
221693 2007 DM53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221694 2007 DY53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221695 2007 DV54 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221696 2007 DE59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221697 2007 DE60 23/02/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
221698 Juliusolsen 2007 DQ63 21/02/2007 Antares R. Holmes 4,2 km MPC · JPL
221699 2007 DT69 21/02/2007 Kitt Peak LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221700 2007 DH71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221701 2007 DZ75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221702 2007 DR95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221703 2007 DT96 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221704 2007 DH97 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221705 2007 DT100 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
221706 2007 DH106 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
221707 2007 DE111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221708 2007 DB113 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
221709 2007 DK115 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221710 2007 EP3 09/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
221711 2007 EC6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221712 Moleson 2007 EA10 10/03/2007 Marly P. Kocher 1,7 km MPC · JPL
221713 2007 EM10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221714 2007 EH13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
221715 2007 EN13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
221716 2007 EY22 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221717 2007 EH24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
221718 2007 EY33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221719 2007 EB34 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221720 2007 EF35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221721 2007 EV37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221722 2007 EC43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221723 2007 EH43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221724 2007 ES46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221725 2007 EV48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221726 2007 EY51 11/03/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
221727 2007 ED52 11/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
221728 2007 EO52 11/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221729 2007 EM53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221730 2007 EJ64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221731 2007 EE67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221732 2007 EG75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221733 2007 EQ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221734 2007 ES85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221735 2007 EQ101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221736 2007 EH109 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221737 2007 ED112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
221738 2007 EN113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221739 2007 EE123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
221740 2007 EX129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
221741 2007 EW133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
221742 2007 EJ137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221743 2007 EU139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221744 2007 EQ141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221745 2007 EK153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
221746 2007 ER166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221747 2007 EU187 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
221748 2007 ES191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221749 2007 EQ196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221750 2007 ES198 15/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221751 2007 EO202 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
221752 2007 EA209 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221753 2007 EE210 08/03/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221754 2007 EX211 08/03/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221755 2007 EC220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
221756 2007 EM221 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221757 2007 FF7 16/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
221758 2007 FS12 19/03/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
221759 2007 FZ12 19/03/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
221760 2007 FH23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221761 2007 FX25 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
221762 2007 FK26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221763 2007 FH40 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
221764 2007 FE43 27/03/2007 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
221765 2007 GC26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
221766 2007 GG30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221767 2007 GT32 15/04/2007 Pises Pises Obs. 3,7 km MPC · JPL
221768 2007 GD34 13/04/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
221769 Cima Rest 221769|Cima Rest}} 15/04/2007 Magasa M. Tonincelli, W. Marinello 4,3 km MPC · JPL
221770 2007 GG60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221771 2007 GM62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221772 2007 GY64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221773 2007 GZ69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
221774 2007 GB76 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221775 2007 HA5 19/04/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
221776 2007 HL41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221777 2007 HY53 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221778 2007 KC 16/05/2007 Wrightwood J. W. Young 9,7 km MPC · JPL
221779 2007 LG8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
221780 2007 MD11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
221781 2007 RD62 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221782 2007 RQ137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
221783 2007 TL159 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
221784 2007 TW408 14/10/2007 Anderson Mesa CSS 3,8 km MPC · JPL
221785 2007 VJ6 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
221786 2007 VA8 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
221787 2007 VZ30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
221788 2007 YC30 30/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
221789 2008 AP21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
221790 2008 AE66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
221791 2008 AN114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221792 2008 BY9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
221793 2008 BW31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
221794 2008 BC34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221795 2008 BM36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221796 2008 BB38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221797 2008 BO47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
221798 2008 CC7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221799 2008 CM23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221800 2008 CJ44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221801 2008 CX65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
221802 2008 CD86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
221803 2008 CK89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221804 2008 CF124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
221805 2008 CE126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221806 2008 CB145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221807 2008 CM156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
221808 2008 CY194 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221809 2008 CD196 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221810 2008 CJ199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221811 2008 CW200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
221812 2008 DN4 28/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
221813 2008 DN16 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
221814 2008 DK39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
221815 2008 EY4 03/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
221816 2008 EL7 01/03/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
221817 2008 EB15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221818 2008 ES15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221819 2008 EV15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
221820 2008 EX21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221821 2008 EU28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221822 2008 EP36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221823 2008 EB41 04/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221824 2008 EL46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221825 2008 EG58 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221826 2008 EE73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221827 2008 EO78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221828 2008 ER79 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221829 2008 EG109 07/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221830 2008 EX113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
221831 2008 EZ121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
221832 2008 EC142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221833 2008 ER151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221834 2008 EY151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
221835 2008 EJ158 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221836 2008 EC160 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221837 2008 FO1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221838 2008 FE25 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221839 2008 FX26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221840 2008 FH30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
221841 2008 FZ46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
221842 2008 FD62 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221843 2008 FZ65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
221844 2008 FT67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221845 2008 FK71 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221846 2008 FR80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221847 2008 FF83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
221848 2008 FB105 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221849 2008 FQ109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221850 2008 FL115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221851 2008 FG125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
221852 2008 FC128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221853 2008 GB 01/04/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
221854 2008 GW 02/04/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
221855 2008 GJ6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221856 2008 GA8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221857 2008 GF10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221858 2008 GS11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221859 2008 GT20 11/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221860 2008 GM25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
221861 2008 GR59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221862 2008 GD65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221863 2008 GD70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221864 2008 GS76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221865 2008 GV78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221866 2008 GB81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221867 2008 GR90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
221868 2008 GE94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221869 2008 GM115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221870 2008 GB122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221871 2008 GK127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
221872 2008 GO130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221873 2008 GA132 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
221874 2008 GD132 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221875 2008 HS1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
221876 2008 HG12 24/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
221877 2008 HG16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221878 2008 HY16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221879 2008 HJ18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221880 2008 HW32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
221881 2008 HP37 29/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
221882 2008 HY39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
221883 2008 HV44 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221884 2008 HH45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
221885 2008 HA55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221886 2008 HJ61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221887 2008 HW67 30/04/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221888 2008 HM69 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221889 2008 JR10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
221890 2008 JX11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221891 2008 JD15 05/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 790 m MPC · JPL
221892 2008 JY17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
221893 2008 JU19 05/05/2008 Bisei SG Center BATTeRS 7,0 km MPC · JPL
221894 2008 JK35 12/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,7 km MPC · JPL
221895 2008 JA36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221896 2008 KO9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221897 2008 KQ10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
221898 2008 KN13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221899 2008 KC17 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221900 2008 KD31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221901 2008 KZ32 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221902 2008 KL38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221903 2008 KY38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221904 2008 KN42 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221905 2008 LA8 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221906 2008 LN9 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
221907 2008 LP10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221908 Agastrophus 2008 QQ 21/08/2008 Marly P. Kocher 15 km MPC · JPL
221909 2008 QY14 24/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 13 km MPC · JPL
221910 2008 QT23 31/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 18 km MPC · JPL
221911 2008 QX41 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
221912 2008 RU25 05/09/2008 Needville J. Dellinger, C. Sexton 12 km MPC · JPL
221913 2008 RS28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
221914 2008 RW33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
221915 2008 SH8 22/09/2008 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
221916 2008 SQ81 23/09/2008 Marly P. Kocher 10 km MPC · JPL
221917 Opites 2008 SD83 26/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 17 km MPC · JPL
221918 2008 UU34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221919 2008 WZ92 25/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
221920 2009 KF5 23/05/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221921 2009 MD3 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221922 2009 OJ 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
221923 Jayeff 2009 OD3 22/07/2009 Moorook N. Falla 1,2 km MPC · JPL
221924 2009 OE5 23/07/2009 Tiki N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
221925 2009 ON6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
221926 2009 OA9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
221927 2009 OQ9 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
221928 2009 OD13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221929 2009 OM13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221930 2009 OH15 29/07/2009 Tiki N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
221931 2009 OD18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221932 2009 OL18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
221933 2009 PE 01/08/2009 Hibiscus N. Teamo 820 m MPC · JPL
221934 2009 PK1 14/08/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
221935 2009 QF2 17/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
221936 2009 QP35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
221937 2066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
221938 3019 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
221939 6017 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
221940 6508 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
221941 1146 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
221942 1543 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
221943 1190 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
221944 2339 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
221945 3227 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
221946 1990 KL1 21/05/1990 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221947 1992 DW9 29/02/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
221948 1993 FO59 19/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
221949 1993 SJ9 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
221950 1993 TF15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
221951 1993 TZ33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
221952 1994 PU15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
221953 1994 TC13 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221954 1994 VA5 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221955 1995 CD8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221956 1995 FW5 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
221957 1995 FZ19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221958 1995 MQ6 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221959 1995 OP15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221960 1995 SZ9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221961 1995 SY26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221962 1995 SQ32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221963 1995 SY35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
221964 1995 SF37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221965 1995 SA39 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221966 1995 SW40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221967 1995 SU62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221968 1995 SF75 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221969 1995 US20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221970 1995 UH22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221971 1995 UN22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
221972 1995 UT22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221973 1995 UQ55 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221974 1995 VV4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221975 1995 VK9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221976 1995 VL11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
221977 1995 WG1 16/11/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
221978 1995 WJ16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
221979 1995 WA27 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221980 1996 EO 15/03/1996 Haleakala NEAT APO · 430 m MPC · JPL
221981 1996 EB13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
221982 1996 GW4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
221983 1996 PJ2 12/08/1996 Rand G. R. Viscome 1,9 km MPC · JPL
221984 1996 XU21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221985 1997 BR5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
221986 1997 CR2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221987 1997 CS12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221988 1997 EE24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221989 1997 GV1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221990 1997 GP18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
221991 1997 GB21 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221992 1997 LL5 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221993 1997 MM7 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
221994 1997 PT4 11/08/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,7 km MPC · JPL
221995 1997 TT21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
221996 1997 YN1 19/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
221997 1998 AD1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221998 1998 DL29 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221999 1998 EE18 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
222000 1998 FL137 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001