Danh sách tiểu hành tinh/224001–225000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224001 2005 GE30 04/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
224002 2005 GE58 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224003 2005 GK59 06/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
224004 2005 GX59 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224005 2005 GP65 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
224006 2005 GC69 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
224007 2005 GP84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224008 2005 GC95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
224009 2005 GU96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224010 2005 GS99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224011 2005 GO154 09/04/2005 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
224012 2005 GF156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224013 2005 JK4 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224014 2005 JQ15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224015 2005 JF19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224016 2005 JF43 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224017 2005 JA65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
224018 2005 JT67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224019 2005 JX78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224020 2005 JL160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
224021 2005 KT2 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224022 2005 KZ12 20/05/2005 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
224023 2005 LJ3 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224024 2005 LO7 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
224025 2005 LY15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224026 2005 LB21 05/06/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224027 Grégoire 2005 LV23 10/06/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
224028 2005 LC24 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224029 2005 LO33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224030 2005 LY35 11/06/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
224031 2005 LP41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224032 2005 LT46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224033 2005 LG47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224034 2005 LD48 10/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
224035 2005 LP53 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224036 2005 MS 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
224037 2005 MP3 25/06/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224038 2005 MP4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224039 2005 MA6 24/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224040 2005 ML9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
224041 2005 MP9 28/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224042 2005 MK14 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224043 2005 MP18 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224044 2005 MQ18 28/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
224045 2005 MF20 29/06/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
224046 2005 MW22 30/06/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224047 2005 MJ29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
224048 2005 MJ31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224049 2005 MQ36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224050 2005 MP37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
224051 2005 MC42 28/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
224052 2005 MD42 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224053 2005 MV45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224054 2005 MC50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224055 2005 ME50 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224056 2005 MH50 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224057 2005 ML53 16/06/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
224058 2005 MP54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
224059 2005 NK2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
224060 2005 NM3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224061 2005 NA8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224062 2005 NB10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224063 2005 NE17 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224064 2005 NT19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
224065 2005 NK22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224066 2005 NZ27 05/07/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
224067 Colemila 2005 NO29 08/07/2005 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
224068 2005 NJ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224069 2005 NN46 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224070 2005 NO46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224071 2005 NR46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224072 2005 NK49 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
224073 2005 NW50 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224074 2005 NJ53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
224075 2005 NP55 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
224076 2005 NX60 11/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
224077 2005 NM61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224078 2005 NV64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224079 2005 NJ70 04/07/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224080 2005 NU71 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
224081 2005 NM74 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224082 2005 NE80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
224083 2005 NL80 13/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
224084 2005 NM83 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224085 2005 NU84 02/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224086 2005 NW84 02/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224087 2005 NR86 03/07/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224088 2005 NS99 11/07/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224089 2005 NT100 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
224090 2005 NO123 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224091 2005 OQ4 27/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224092 2005 OH8 26/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224093 2005 OK10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224094 2005 OM11 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224095 2005 OD12 29/07/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224096 2005 ON12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224097 2005 OS13 29/07/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
224098 2005 OG15 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
224099 2005 OP16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224100 2005 OZ18 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224101 2005 ON20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224102 2005 OV21 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224103 2005 OC28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224104 2005 OD28 30/07/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224105 2005 PN2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224106 2005 PR2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224107 2005 PY2 02/08/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
224108 2005 PD3 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224109 2005 PK3 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224110 2005 PV3 06/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
224111 2005 PR11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224112 2005 PE12 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224113 2005 PA13 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224114 2005 PJ14 04/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
224115 2005 PN18 11/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
224116 2005 QO3 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224117 2005 QV6 24/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
224118 2005 QH7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224119 2005 QZ7 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224120 2005 QM8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224121 2005 QM10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
224122 2005 QZ10 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
224123 2005 QA13 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224124 2005 QO13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224125 2005 QF16 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
224126 2005 QN17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224127 2005 QX17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224128 2005 QC18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224129 2005 QG21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
224130 2005 QH25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224131 2005 QO28 28/08/2005 Vicques M. Ory 910 m MPC · JPL
224132 2005 QA33 25/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
224133 2005 QN33 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
224134 2005 QU33 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224135 2005 QA36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224136 2005 QF36 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224137 2005 QD40 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224138 2005 QL40 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224139 2005 QV41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
224140 2005 QK42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224141 2005 QE44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224142 2005 QL44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224143 2005 QU44 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224144 2005 QB45 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224145 2005 QZ47 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224146 2005 QV50 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224147 2005 QL51 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
224148 2005 QA52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
224149 2005 QA54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224150 2005 QD55 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224151 2005 QF60 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
224152 2005 QR62 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224153 2005 QS63 26/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224154 2005 QB64 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224155 2005 QS65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224156 2005 QY66 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224157 2005 QC68 28/08/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
224158 2005 QV71 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224159 2005 QQ73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
224160 2005 QB75 25/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
224161 2005 QT84 30/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
224162 2005 QM85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224163 2005 QW89 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224164 2005 QN93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224165 2005 QJ94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224166 2005 QJ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224167 2005 QM99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224168 2005 QX101 27/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224169 2005 QA104 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224170 2005 QS108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224171 2005 QF109 27/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
224172 2005 QV109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
224173 2005 QA111 27/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
224174 2005 QV113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224175 2005 QE134 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224176 2005 QY138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224177 2005 QV140 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224178 2005 QP151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224179 2005 QD154 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224180 2005 QX157 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224181 2005 QG158 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
224182 2005 QF163 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
224183 2005 QZ174 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224184 2005 QL176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224185 2005 QW177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224186 2005 QS178 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
224187 2005 QD183 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224188 2005 RL6 07/09/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 1,0 km MPC · JPL
224189 2005 RB7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224190 2005 RC7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
224191 2005 RB8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224192 2005 RO9 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224193 2005 RJ10 08/09/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
224194 2005 RL13 01/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224195 2005 RR16 01/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224196 2005 RM21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
224197 2005 RY22 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
224198 2005 RD23 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
224199 2005 RS25 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
224200 2005 RK26 06/09/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224201 2005 RL28 12/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
224202 2005 RD29 12/09/2005 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
224203 2005 RV39 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
224204 2005 RP44 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
224205 2005 RL48 05/09/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
224206 Pietchisson 2005 SY 21/09/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
224207 2005 ST12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224208 2005 SG16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224209 2005 SR16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224210 2005 SQ20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224211 2005 SX21 28/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 1,6 km MPC · JPL
224212 2005 SJ23 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224213 2005 ST23 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224214 2005 SS32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224215 2005 SV32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224216 2005 SY35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224217 2005 SQ36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224218 2005 SY37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224219 2005 SQ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224220 2005 SL46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224221 2005 SL52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224222 2005 ST52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224223 2005 SJ53 25/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224224 2005 SZ54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224225 2005 SY59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224226 2005 SA61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224227 2005 SJ61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224228 2005 SM65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224229 2005 SH66 26/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224230 2005 SO69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224231 2005 SM72 23/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
224232 2005 SK80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224233 2005 SL84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224234 2005 SO86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
224235 2005 SY89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224236 2005 SA94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
224237 2005 SB99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
224238 2005 SW105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224239 2005 SU107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224240 2005 SY110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224241 2005 SX116 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
224242 2005 SR119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224243 2005 ST126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224244 2005 SY126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224245 2005 SN129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224246 2005 SJ155 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224247 2005 SV165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224248 2005 SM172 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
224249 2005 SD185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224250 2005 SP191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224251 2005 SQ191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
224252 2005 SG193 29/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224253 2005 SK194 29/09/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
224254 2005 SP198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224255 2005 SV213 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224256 2005 SB217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224257 2005 SR224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224258 2005 SK225 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
224259 2005 SE246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224260 2005 SD247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224261 2005 SR248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224262 2005 SE250 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224263 2005 SY253 22/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224264 2005 SH254 22/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224265 2005 SO255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224266 2005 SH266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224267 2005 SP279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224268 2005 ST281 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224269 2005 TV 01/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224270 2005 TP30 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224271 2005 TT37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224272 2005 TD43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224273 2005 TW43 05/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
224274 2005 TK51 11/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
224275 2005 TU51 12/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
224276 2005 TC52 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224277 2005 TU52 14/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
224278 2005 TH53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,4 km MPC · JPL
224279 2005 TL56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224280 2005 TZ56 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224281 2005 TT62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224282 2005 TH69 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224283 2005 TU71 03/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224284 2005 TZ77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224285 2005 TT82 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
224286 2005 TW94 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
224287 2005 TE98 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
224288 2005 TD100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224289 2005 TA101 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224290 2005 TM107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224291 2005 TU109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224292 2005 TC126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224293 2005 TU126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224294 2005 TW126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224295 2005 TG127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224296 2005 TC142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224297 2005 TG152 11/10/2005 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
224298 2005 TV160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224299 2005 TA171 08/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
224300 2005 TR182 05/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224301 2005 TN184 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224302 2005 TM190 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
224303 2005 TU190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224304 2005 TL192 10/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224305 2005 UW4 27/10/2005 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 2,8 km MPC · JPL
224306 2005 UV8 20/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
224307 2005 UA12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224308 2005 UE12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224309 2005 UP16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224310 2005 UW19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224311 2005 UE22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224312 2005 UL24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224313 2005 UT24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224314 2005 UQ25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224315 2005 UH28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224316 2005 UR29 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
224317 2005 UL30 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
224318 2005 UQ34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224319 2005 UZ36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224320 2005 UT38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224321 2005 UQ39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224322 2005 UY39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224323 2005 UK43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224324 2005 UG46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224325 2005 UJ46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224326 2005 UN46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224327 2005 UH50 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224328 2005 UL51 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224329 2005 UZ52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224330 2005 UC56 23/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
224331 2005 UY58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224332 2005 UW59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
224333 2005 UK60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
224334 2005 UX60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224335 2005 UL62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224336 2005 UQ63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224337 2005 UN67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224338 2005 UO67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224339 2005 UP69 23/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
224340 2005 UR73 23/10/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
224341 2005 UV76 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
224342 2005 UW76 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224343 2005 UU79 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224344 2005 UQ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224345 2005 UT90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224346 2005 UF103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224347 2005 UO103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224348 2005 US104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224349 2005 UG105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224350 2005 UA107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224351 2005 UN109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224352 2005 UB111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224353 2005 UD111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224354 2005 UM111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224355 2005 UH112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224356 2005 UJ112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224357 2005 UP112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224358 2005 UE116 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224359 2005 UX117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224360 2005 UK122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224361 2005 UX128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224362 2005 UT130 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224363 2005 UW134 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
224364 2005 UX135 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224365 2005 UV141 25/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
224366 2005 UN151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
224367 2005 UK152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224368 2005 US154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224369 2005 UE155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224370 2005 UX159 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
224371 2005 UD164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224372 2005 UQ168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224373 2005 UY173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224374 2005 UF178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
224375 2005 UU180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224376 2005 UH181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224377 2005 UP182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224378 2005 UD183 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224379 2005 UZ186 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224380 2005 UH187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224381 2005 UW193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224382 2005 UB194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224383 2005 UY194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224384 2005 UH197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224385 2005 UY199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224386 2005 UP200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224387 2005 UY200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224388 2005 UJ201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224389 2005 UX203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224390 2005 UL205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224391 2005 UA206 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224392 2005 UB207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224393 2005 UQ232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224394 2005 UH233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224395 2005 UJ235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224396 2005 UQ253 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224397 2005 UE259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224398 2005 UP260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224399 2005 UA265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224400 2005 UM276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224401 2005 UP279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224402 2005 UH294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224403 2005 UF305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224404 2005 UZ310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224405 2005 UP312 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224406 2005 UM314 28/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224407 2005 UC316 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224408 2005 UT322 28/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224409 2005 UR323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224410 2005 UB333 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
224411 2005 UX333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224412 2005 UB334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224413 2005 UJ345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224414 2005 UJ348 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224415 2005 UB349 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
224416 2005 UY355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224417 2005 UL358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224418 2005 UC360 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
224419 2005 UA389 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224420 2005 UA396 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224421 2005 UD397 27/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224422 2005 UT398 30/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224423 2005 UA403 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224424 2005 UC404 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224425 2005 UD412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224426 2005 UJ416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224427 2005 US416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224428 2005 UC418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224429 2005 UL433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224430 2005 UV443 30/10/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
224431 2005 US445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224432 2005 UH456 30/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224433 2005 UV461 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224434 2005 UJ465 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224435 2005 UK472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224436 2005 UQ472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224437 2005 UZ472 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224438 2005 UU477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224439 2005 UK478 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224440 2005 UV483 22/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224441 2005 UO484 22/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224442 2005 UB488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224443 2005 UT492 25/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224444 2005 UY494 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224445 2005 UY497 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
224446 2005 UV510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224447 2005 UP513 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224448 2005 UE516 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224449 2005 VG6 08/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224450 2005 VW9 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
224451 2005 VN15 01/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
224452 2005 VC17 03/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
224453 2005 VY24 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224454 2005 VJ25 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224455 2005 VR27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224456 2005 VA28 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
224457 2005 VU30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224458 2005 VT34 03/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224459 2005 VM37 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224460 2005 VU37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224461 2005 VY39 04/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224462 2005 VT41 01/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224463 2005 VW41 02/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
224464 2005 VP43 01/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
224465 2005 VE44 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
224466 2005 VH52 03/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224467 2005 VL54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224468 2005 VE55 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224469 2005 VX55 04/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
224470 2005 VA56 04/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224471 2005 VS62 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224472 2005 VQ69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224473 2005 VU71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224474 2005 VL73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
224475 2005 VT73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224476 2005 VT74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224477 2005 VU74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224478 2005 VN75 01/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224479 2005 VA83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224480 2005 VH86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224481 2005 VZ86 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
224482 2005 VN91 06/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
224483 2005 VQ98 10/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224484 2005 VB100 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224485 2005 VP106 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224486 2005 VW116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224487 2005 VZ123 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224488 2005 WQ1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224489 2005 WT2 19/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224490 2005 WK3 20/11/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
224491 2005 WB7 21/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
224492 2005 WQ7 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 4,6 km MPC · JPL
224493 2005 WS7 21/11/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
224494 2005 WN9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224495 2005 WT16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224496 2005 WU17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224497 2005 WL20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224498 2005 WA21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224499 2005 WZ21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224500 2005 WB24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224501 2005 WP27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224502 2005 WD28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224503 2005 WF28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224504 2005 WQ28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224505 2005 WQ29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224506 2005 WA32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224507 2005 WJ35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224508 2005 WL37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224509 2005 WU37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224510 2005 WW41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224511 2005 WE43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224512 2005 WT47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224513 2005 WS48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224514 2005 WK67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224515 2005 WT70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224516 2005 WD71 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
224517 2005 WG71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224518 2005 WT71 21/11/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
224519 2005 WH72 25/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
224520 2005 WO72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224521 2005 WY72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
224522 2005 WS74 28/11/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
224523 2005 WG77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224524 2005 WQ80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224525 2005 WU83 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224526 2005 WC89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224527 2005 WC90 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224528 2005 WS91 28/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
224529 2005 WP99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224530 2005 WJ101 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224531 2005 WF105 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224532 2005 WH105 29/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224533 2005 WS105 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
224534 2005 WV110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224535 2005 WH114 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
224536 2005 WQ116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224537 2005 WK119 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224538 2005 WB120 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224539 2005 WN120 29/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
224540 2005 WX120 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
224541 2005 WQ123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224542 2005 WA131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224543 2005 WJ132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
224544 2005 WD134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224545 2005 WM134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
224546 2005 WE141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224547 2005 WY147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
224548 2005 WZ147 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
224549 2005 WV148 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
224550 2005 WW148 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224551 2005 WF149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224552 2005 WH150 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
224553 2005 WE151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224554 2005 WB152 28/11/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
224555 2005 WO156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
224556 2005 WU156 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224557 2005 WL158 26/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224558 2005 WC176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
224559 2005 WU178 21/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
224560 2005 WE179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
224561 2005 WH181 25/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
224562 2005 WB187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224563 2005 WC189 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224564 2005 WM190 20/11/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
224565 2005 WK191 22/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
224566 2005 WA192 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
224567 2005 WT195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
224568 2005 WX208 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
224569 2005 XA2 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
224570 2005 XY2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224571 2005 XE6 01/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
224572 2005 XO6 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
224573 2005 XQ8 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224574 2005 XM18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224575 2005 XP22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224576 2005 XJ25 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
224577 2005 XG26 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
224578 2005 XY27 01/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
224579 2005 XP28 01/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
224580 2005 XR29 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
224581 2005 XE38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224582 2005 XY48 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224583 2005 XF59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224584 2005 XE61 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
224585 2005 XE63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224586 2005 XD64 06/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224587 2005 XQ65 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224588 2005 XB66 07/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
224589 2005 XF70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224590 2005 XO74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224591 2005 XG103 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
224592 Carnac 2005 YJ4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 1,9 km MPC · JPL
224593 2005 YR7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224594 2005 YB8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224595 2005 YC8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224596 2005 YF15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224597 2005 YX15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224598 2005 YJ22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224599 2005 YE24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224600 2005 YY27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224601 2005 YD32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224602 2005 YJ40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224603 2005 YT42 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224604 2005 YR44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
224605 2005 YU44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224606 2005 YR46 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
224607 2005 YG48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224608 2005 YV49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224609 2005 YS59 22/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
224610 2005 YR62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224611 2005 YV63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224612 2005 YL67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224613 2005 YR68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224614 2005 YD69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224615 2005 YW69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224616 2005 YG70 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224617 Micromégas 2005 YZ70 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 2,9 km MPC · JPL
224618 2005 YB75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224619 2005 YY86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224620 2005 YK98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224621 2005 YL98 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224622 2005 YL100 28/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
224623 2005 YO101 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224624 2005 YR103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224625 2005 YX108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224626 2005 YV113 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224627 2005 YB123 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
224628 2005 YF141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224629 2005 YN141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224630 2005 YF152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224631 2005 YG155 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
224632 2005 YM156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224633 2005 YS162 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224634 2005 YD163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224635 2005 YW164 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
224636 2005 YE166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224637 2005 YG166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224638 2005 YZ172 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
224639 2005 YA174 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224640 2005 YB174 27/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
224641 2005 YN175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224642 2005 YK190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224643 2005 YK192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224644 2005 YM196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224645 2005 YZ201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224646 2005 YQ208 21/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
224647 2005 YC210 24/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
224648 2005 YS217 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224649 2005 YT225 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224650 2005 YF235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224651 2005 YG251 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224652 2005 YJ253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
224653 2005 YO266 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
224654 2005 YQ274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224655 2005 YR280 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224656 2005 YG282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
224657 2005 YW282 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
224658 2005 YM287 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
224659 2006 AR 03/01/2006 Desert Moon B. L. Stevens 2,5 km MPC · JPL
224660 2006 AY 03/01/2006 Marly Naef Obs. 3,2 km MPC · JPL
224661 2006 AV5 02/01/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
224662 2006 AF7 05/01/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
224663 2006 AJ7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
224664 2006 AJ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224665 2006 AV15 02/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
224666 2006 AV18 05/01/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
224667 2006 AV26 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224668 2006 AD27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224669 2006 AA32 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224670 2006 AB42 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
224671 2006 AM44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224672 2006 AY45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
224673 2006 AF49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224674 2006 AS55 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
224675 2006 AV56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224676 2006 AD58 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224677 2006 AW58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224678 2006 AZ58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
224679 2006 AL67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224680 2006 AC71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224681 2006 AR71 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224682 2006 AX71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224683 2006 AP80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
224684 2006 AU83 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
224685 2006 AU86 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
224686 2006 AH90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
224687 2006 AQ91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224688 2006 AQ96 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
224689 2006 AC100 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224690 2006 BV10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224691 2006 BL12 21/01/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
224692 2006 BK22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224693 Morganfreeman 2006 BO26 21/01/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
224694 2006 BM27 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224695 2006 BD30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224696 2006 BH31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224697 2006 BT32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224698 2006 BB33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224699 2006 BN33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224700 2006 BO54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224701 2006 BE68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
224702 2006 BR75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224703 2006 BO86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224704 2006 BW88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224705 2006 BU89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
224706 2006 BR102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224707 2006 BW107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
224708 2006 BX114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224709 2006 BL120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224710 2006 BW131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224711 2006 BN134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
224712 2006 BH138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224713 2006 BW138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224714 2006 BO152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224715 2006 BT161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
224716 2006 BE164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224717 2006 BX166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
224718 2006 BF169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224719 2006 BA171 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224720 2006 BM177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
224721 2006 BQ180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224722 2006 BD181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
224723 2006 BW190 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
224724 2006 BP202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224725 2006 BT206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
224726 2006 BE208 31/01/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
224727 2006 BB232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224728 2006 BF263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
224729 2006 BF268 26/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
224730 2006 BT269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
224731 2006 CK9 03/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
224732 2006 CO12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
224733 2006 CX27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224734 2006 CG31 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224735 2006 DR1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
224736 2006 DN6 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224737 2006 DL7 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
224738 2006 DZ37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
224739 2006 DQ41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
224740 2006 DZ42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
224741 2006 DO44 20/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
224742 2006 DT44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224743 2006 DV49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
224744 2006 DQ50 22/02/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
224745 2006 DX56 24/02/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
224746 2006 DP67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
224747 2006 DH68 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
224748 2006 DD73 22/02/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
224749 2006 DL86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224750 2006 DA91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
224751 2006 DS94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
224752 2006 DO112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
224753 2006 DP137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224754 2006 DN149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
224755 2006 DX156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224756 2006 DY179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
224757 2006 DC186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224758 2006 DD196 22/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
224759 2006 DK201 27/02/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
224760 2006 DT204 27/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
224761 2006 EN1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,3 km MPC · JPL
224762 2006 ET8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
224763 2006 EC12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224764 2006 EW16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224765 2006 EQ56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224766 2006 EP65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224767 2006 EK66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
224768 2006 FZ1 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224769 2006 FC14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
224770 2006 FK16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224771 2006 FN16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
224772 2006 FJ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
224773 2006 FV48 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
224774 2006 FA49 25/03/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
224775 2006 FY51 27/03/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
224776 2006 GV13 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
224777 2006 GF32 06/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224778 2006 GE38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
224779 2006 GM41 07/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
224780 2006 GU51 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
224781 2006 HX34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224782 2006 JB42 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
224783 2006 QP82 25/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
224784 2006 QU115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
224785 2006 QN164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
224786 2006 SC12 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224787 2006 SH19 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
224788 2006 SB50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
224789 2006 SM62 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224790 2006 SW97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224791 2006 SS273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224792 2006 SF371 25/09/2006 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
224793 2006 SG371 27/09/2006 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
224794 2006 SU394 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
224795 2006 TD6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224796 2006 TA53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224797 2006 TJ90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224798 2006 UL7 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
224799 2006 UQ25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224800 2006 UY96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224801 2006 UQ127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
224802 2006 UK199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224803 2006 UC212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224804 2006 UV234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224805 2006 UP238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224806 2006 UW275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224807 2006 UD282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
224808 2006 UU286 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
224809 2006 UY286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
224810 2006 US329 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224811 2006 VQ17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224812 2006 VV22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224813 2006 VH27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224814 2006 VW28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224815 2006 VN37 11/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224816 2006 VW43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224817 2006 VE44 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224818 2006 VJ62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
224819 2006 VN62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224820 2006 VM89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224821 2006 VW92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224822 2006 VE96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224823 2006 VG107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224824 2006 VT139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224825 2006 VV169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
224826 2006 WC11 16/11/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
224827 2006 WA21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
224828 2006 WQ33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
224829 2006 WD80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224830 2006 WN114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
224831 Neeffisis 2006 WV129 27/11/2006 Taunus E. Schwab, R. Kling 940 m MPC · JPL
224832 2006 WP160 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
224833 2006 WO161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
224834 2006 WN172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
224835 2006 WO182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224836 2006 WP186 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224837 2006 WJ195 29/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
224838 2006 WN204 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224839 2006 XO14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224840 2006 XM17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224841 2006 XR17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
224842 2006 XN18 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
224843 2006 XO19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224844 2006 XR32 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
224845 2006 XT38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224846 2006 XB49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224847 2006 XN49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224848 2006 XQ57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224849 2006 XR60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
224850 2006 YK1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224851 2006 YG8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
224852 2006 YF15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224853 2006 YM17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
224854 2006 YQ18 23/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
224855 2006 YZ20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224856 2006 YK26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224857 2006 YE45 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224858 2006 YO49 28/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
224859 2006 YD51 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
224860 2006 YF51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
224861 2006 YD52 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224862 2007 AG7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224863 2007 AP12 13/01/2007 Altschwendt W. Ries 3,6 km MPC · JPL
224864 2007 AM13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
224865 2007 AR13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224866 2007 AD18 08/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224867 2007 AA21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224868 2007 AP23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
224869 2007 AU24 15/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224870 2007 AR28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
224871 2007 AQ30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
224872 2007 BA9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224873 2007 BA32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224874 2007 BR38 24/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
224875 2007 BL42 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
224876 2007 BT43 24/01/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
224877 2007 BF45 25/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224878 2007 BM60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224879 2007 BW67 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
224880 2007 BH68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
224881 2007 BR71 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224882 2007 BS74 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224883 2007 BX78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224884 2007 BS79 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
224885 2007 BH80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224886 2007 CS 05/02/2007 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
224887 2007 CW2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224888 Cochingchu 2007 CC6 05/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 780 m MPC · JPL
224889 2007 CM10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
224890 2007 CN11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224891 2007 CP14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
224892 2007 CK16 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
224893 2007 CJ19 05/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
224894 2007 CT21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224895 2007 CV21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224896 2007 CK22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
224897 2007 CF25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224898 2007 CV27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224899 2007 CS40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
224900 2007 CF46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
224901 2007 CJ47 08/02/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
224902 2007 CP54 14/02/2007 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
224903 2007 CW59 10/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
224904 2007 CL63 15/02/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
224905 2007 CM64 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224906 2007 CW64 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
224907 2007 CB65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224908 2007 CY65 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224909 2007 DN1 17/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
224910 2007 DW5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
224911 2007 DS12 16/02/2007 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
224912 2007 DH13 16/02/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
224913 2007 DF18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224914 2007 DY20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224915 2007 DA22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
224916 2007 DQ24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224917 2007 DU27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224918 2007 DZ27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224919 2007 DH28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
224920 2007 DQ30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
224921 2007 DT32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224922 2007 DA36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224923 2007 DZ36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
224924 2007 DN37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
224925 2007 DM39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
224926 2007 DA41 22/02/2007 Siding Spring SSS APO 1,1 km MPC · JPL
224927 2007 DF42 16/02/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
224928 2007 DK42 16/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
224929 2007 DH50 16/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
224930 2007 DT52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224931 2007 DJ56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
224932 2007 DR57 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224933 2007 DF60 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224934 2007 DM60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
224935 2007 DD61 19/02/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
224936 2007 DX64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
224937 2007 DB65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
224938 2007 DX69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224939 2007 DG71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224940 2007 DE73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
224941 2007 DB74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
224942 2007 DG76 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
224943 2007 DZ87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224944 2007 DY98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
224945 2007 DH102 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
224946 2007 DF106 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
224947 2007 DU110 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224948 2007 DD111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
224949 2007 DA113 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
224950 2007 DX115 23/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
224951 2007 EA1 03/03/2007 Nanchuan Nanchuan Obs. 3,9 km MPC · JPL
224952 2007 EN3 09/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
224953 2007 ER5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
224954 2007 EK9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
224955 2007 EU11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
224956 2007 ER12 09/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
224957 2007 EA13 09/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
224958 2007 EM18 09/03/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
224959 2007 EF19 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
224960 2007 EC23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
224961 2007 EF23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224962 Michaelgrünewald 2007 ER26 11/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 1,4 km MPC · JPL
224963 2007 EK31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
224964 2007 EG36 11/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
224965 2007 ES42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
224966 2007 EF43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
224967 2007 EL47 09/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
224968 2007 EX48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
224969 2007 EE49 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
224970 2007 EE52 11/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
224971 2007 ER53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
224972 2007 ES53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
224973 2007 EC54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
224974 2007 ED54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
224975 2007 EV57 09/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
224976 2007 EV65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
224977 2007 ER66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
224978 2007 EF70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
224979 2007 EW70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
224980 2007 EJ74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
224981 2007 EJ80 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
224982 2007 ER80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
224983 2007 EX80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
224984 2007 EW85 12/03/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
224985 2007 EA94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
224986 2007 EQ94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
224987 2007 ED97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224988 2007 ET104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
224989 2007 EE107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224990 2007 EY110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224991 2007 EH111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
224992 2007 EV112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
224993 2007 EM127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
224994 2007 EN128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
224995 2007 EO130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
224996 2007 EV130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
224997 2007 EO134 10/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
224998 2007 EU135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
224999 2007 EE138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225000 2007 EL141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s  • 227.000s  • 228.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001