Danh sách tiểu hành tinh/381001–382000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381001 2006 TZ64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381002 2006 TG78 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
381003 2006 TK83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
381004 2006 TW94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
381005 2006 TX129 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381006 2006 UG5 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 860 m MPC · JPL
381007 2006 UU7 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381008 2006 UW14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381009 2006 UR46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381010 2006 UJ73 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381011 2006 UG94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381012 2006 UH94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381013 2006 UX102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381014 2006 UX138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381015 2006 UA152 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
381016 2006 UZ166 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
381017 2006 UZ180 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381018 2006 UF191 28/09/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
381019 2006 UQ193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
381020 2006 UE204 19/10/2006 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
381021 2006 UA210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
381022 2006 UV212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381023 2006 UB225 19/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
381024 2006 UE228 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381025 2006 UN228 20/10/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
381026 2006 UQ233 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381027 2006 UW238 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381028 2006 UB259 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
381029 2006 UO329 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381030 2006 VX7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381031 2006 VJ13 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381032 2006 VP15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381033 2006 VB17 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381034 2006 VR54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381035 2006 VU59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381036 2006 VD63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381037 2006 VO84 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381038 2006 VT94 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
381039 2006 VP105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
381040 2006 VJ107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381041 2006 VE109 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
381042 2006 VP118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381043 2006 VL119 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381044 2006 VP144 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381045 2006 VJ148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381046 2006 VO148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
381047 2006 VD151 09/11/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
381048 Werber 2006 WA1 17/11/2006 Nogales J.-C. Merlin 750 m MPC · JPL
381049 2006 WE3 16/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
381050 2006 WR3 20/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381051 2006 WW18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381052 2006 WW22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381053 2006 WA23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
381054 2006 WQ56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381055 2006 WR119 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381056 2006 WC170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
381057 2006 WS179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381058 2006 WQ195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
381059 2006 WP202 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381060 2006 XP9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
381061 2006 XO15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381062 2006 XH53 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381063 2006 XF58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381064 2006 XX59 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381065 2006 XQ60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
381066 2006 YQ4 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381067 2006 YH10 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
381068 2006 YP23 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381069 2006 YT43 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
381070 2006 YV51 26/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 790 m MPC · JPL
381071 2006 YQ53 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
381072 2007 AZ3 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381073 2007 AB11 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381074 2007 AX12 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381075 2007 AC14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381076 2007 AH24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
381077 2007 BR18 17/01/2007 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
381078 2007 BQ20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
381079 2007 BB30 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381080 2007 BS35 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
381081 2007 BV35 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381082 2007 BV36 24/01/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
381083 2007 BG41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381084 2007 BD43 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381085 2007 BJ48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
381086 2007 BT54 24/01/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
381087 2007 BO56 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
381088 2007 BY56 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381089 2007 BD57 24/01/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
381090 2007 BP65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381091 2007 BB70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381092 2007 BL77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381093 2007 BB79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381094 2007 BN79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381095 2007 CT3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381096 2007 CS6 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381097 2007 CP17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381098 2007 CB22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381099 2007 CD23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381100 2007 CS25 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381101 2007 CX34 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
381102 2007 CA44 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381103 2007 CQ52 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381104 2007 CU56 15/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
381105 2007 CN65 10/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
381106 2007 CH79 15/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381107 2007 DR5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381108 2007 DQ6 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381109 2007 DP8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381110 2007 DE12 16/02/2007 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
381111 2007 DH14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381112 2007 DE18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381113 2007 DU22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381114 2007 DM24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381115 2007 DJ28 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381116 2007 DQ29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
381117 2007 DA40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381118 2007 DL42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
381119 2007 DJ49 22/02/2007 Gaisberg R. Gierlinger 940 m MPC · JPL
381120 2007 DY54 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
381121 2007 DP60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
381122 2007 DL67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
381123 2007 DJ84 25/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
381124 2007 DE91 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381125 2007 DK106 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381126 2007 DZ108 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
381127 2007 DQ111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
381128 2007 EV13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381129 2007 EL18 09/03/2007 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
381130 2007 EN23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381131 2007 EH32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381132 2007 EG34 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381133 2007 ER48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381134 2007 EW72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381135 2007 ED99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381136 2007 EW118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381137 2007 EO128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
381138 2007 EH144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381139 2007 EL151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381140 2007 EB187 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381141 2007 EJ191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381142 2007 EL195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381143 2007 EO198 14/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
381144 2007 EU219 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
381145 2007 FX5 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
381146 2007 FD33 20/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
381147 2007 GX1 10/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
381148 2007 GZ1 08/04/2007 Gaisberg R. Gierlinger 12 km MPC · JPL
381149 2007 GN5 14/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
381150 2007 GU11 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381151 2007 GZ11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381152 2007 GC21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
381153 2007 GR21 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381154 2007 GK23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381155 2007 GN24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381156 2007 GW30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381157 2007 GE39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381158 2007 GP40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381159 2007 GQ56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381160 2007 GH71 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
381161 2007 GP73 15/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
381162 2007 HQ18 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381163 2007 HF40 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381164 2007 HN50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381165 2007 HH65 15/04/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
381166 2007 HY72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381167 2007 HV76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381168 2007 HC88 19/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
381169 2007 HM90 23/04/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
381170 2007 HH95 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381171 2007 HY97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381172 2007 JW 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381173 2007 JU4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381174 2007 JT6 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381175 2007 JX9 10/05/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,6 km MPC · JPL
381176 2007 JG14 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381177 2007 JG20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381178 2007 JM28 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
381179 2007 JU30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381180 2007 LF13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381181 2007 LV19 15/06/2007 Siding Spring SSS 600 m MPC · JPL
381182 2007 LX20 11/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381183 2007 LN21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381184 2007 LR21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381185 2007 LQ28 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381186 2007 MP13 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381187 2007 NN6 10/07/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
381188 2007 OK6 20/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 760 m MPC · JPL
381189 2007 OD11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381190 2007 PO24 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
381191 2007 PN46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381192 2007 PX49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381193 2007 QP15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381194 2007 RQ9 05/06/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381195 2007 RH13 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381196 2007 RM26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381197 2007 RS31 12/06/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381198 2007 RG35 07/09/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
381199 2007 RT45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381200 2007 RD49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381201 2007 RF57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381202 2007 RL58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381203 2007 RF70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381204 2007 RR70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381205 2007 RK94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381206 2007 RD102 11/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
381207 2007 RF110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381208 2007 RT125 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
381209 2007 RG130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381210 2007 RN149 12/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
381211 2007 RO160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381212 2007 RM167 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381213 2007 RV173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381214 2007 RM193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381215 2007 RW198 13/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381216 2007 RR206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381217 2007 RM211 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
381218 2007 RZ212 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381219 2007 RL222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381220 2007 RN232 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381221 2007 RD247 12/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
381222 2007 RR268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381223 2007 RX271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381224 2007 RZ278 05/09/2007 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
381225 2007 RO291 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381226 2007 RV293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381227 2007 RX294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381228 2007 RY310 14/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
381229 2007 SM3 16/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381230 2007 SJ15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381231 2007 ST23 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381232 2007 TD6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
381233 2007 TM10 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
381234 2007 TT11 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
381235 2007 TJ14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 4,2 km MPC · JPL
381236 2007 TC33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381237 2007 TJ37 04/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
381238 2007 TK42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381239 2007 TJ43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381240 2007 TR43 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381241 2007 TE44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
381242 2007 TP56 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381243 2007 TD63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381244 2007 TQ65 09/10/2007 Needville Needville Obs. 2,9 km MPC · JPL
381245 2007 TA69 07/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,0 km MPC · JPL
381246 2007 TU76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381247 2007 TZ76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381248 2007 TF94 12/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381249 2007 TD105 13/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,0 km MPC · JPL
381250 2007 TR106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381251 2007 TG120 09/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
381252 2007 TK124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
381253 2007 TX125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381254 2007 TU129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
381255 2007 TQ138 09/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381256 2007 TN153 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
381257 2007 TF156 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
381258 2007 TR159 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381259 2007 TL162 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381260 Ouellette 2007 TD166 11/10/2007 Mauna Kea D. D. Balam 2,6 km MPC · JPL
381261 2007 TK176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381262 2007 TX178 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381263 2007 TZ178 07/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
381264 2007 TY189 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381265 2007 TK194 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381266 2007 TK203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381267 2007 TS204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381268 2007 TL213 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
381269 2007 TS226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
381270 2007 TO228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381271 2007 TK231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381272 2007 TD236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381273 2007 TX245 09/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381274 2007 TO257 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381275 2007 TH282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381276 2007 TL287 11/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
381277 2007 TP290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
381278 2007 TJ304 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381279 2007 TR317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381280 2007 TM328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381281 2007 TS337 13/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
381282 2007 TU355 11/10/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381283 2007 TL380 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381284 2007 TW399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381285 2007 TO414 15/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
381286 2007 TS420 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
381287 2007 TO422 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
381288 2007 TR423 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
381289 2007 TV427 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381290 2007 TS441 08/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381291 2007 TZ441 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
381292 2007 TL448 08/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
381293 2007 TM450 12/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381294 2007 UL1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
381295 2007 UY17 16/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
381296 2007 UO25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
381297 2007 UE33 16/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
381298 2007 UL33 16/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381299 2007 UG39 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
381300 2007 UK46 20/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381301 2007 UQ53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381302 2007 UX86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381303 2007 UU106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
381304 2007 VZ3 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
381305 2007 VT17 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381306 2007 VX30 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381307 2007 VB38 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381308 2007 VV43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381309 2007 VH56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381310 2007 VJ90 04/11/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
381311 2007 VG93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
381312 2007 VW103 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381313 2007 VO118 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381314 2007 VP141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381315 2007 VH169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381316 2007 VU177 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381317 2007 VE204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
381318 2007 VX213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381319 2007 VM223 07/11/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
381320 2007 VQ226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381321 2007 VU228 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381322 2007 VA251 09/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
381323 Fanjinshi 2007 VV252 09/10/2007 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
381324 2007 VM265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381325 2007 VT270 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381326 2007 VN276 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381327 2007 VQ279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
381328 2007 VW287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
381329 2007 VC303 03/11/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
381330 2007 VO323 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381331 2007 VS327 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
381332 2007 WN63 21/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381333 2007 XK13 04/12/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
381334 2007 XN56 03/12/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
381335 2007 YE33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381336 2008 AN61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381337 2008 AJ106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381338 2008 BP30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
381339 2008 BQ46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381340 2008 BZ47 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
381341 2008 CU13 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381342 2008 CH17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381343 2008 CG25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381344 2008 CM49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381345 2008 CW69 08/02/2008 Dauban F. Kugel 730 m MPC · JPL
381346 2008 CY102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
381347 2008 CH122 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381348 2008 CC133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
381349 2008 CK133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381350 2008 CV159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381351 2008 CE175 06/02/2008 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
381352 2008 CR192 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381353 2008 CY211 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381354 2008 CC215 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381355 2008 DU15 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381356 2008 DS19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381357 2008 DP31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381358 2008 DA58 28/02/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
381359 2008 DP58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381360 2008 DV78 28/02/2008 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
381361 2008 DH88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
381362 2008 EP15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381363 2008 EZ21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381364 2008 EB24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381365 2008 EA38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381366 2008 EK71 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381367 2008 EM79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
381368 2008 EZ88 08/03/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
381369 2008 EQ111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
381370 2008 EY116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381371 2008 EF146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
381372 2008 EZ157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381373 2008 FK23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381374 2008 FO33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381375 2008 FE39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381376 2008 FG40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381377 2008 FE55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381378 2008 FC72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381379 2008 FH101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
381380 2008 FA109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381381 2008 FB119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381382 2008 FM124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381383 2008 FO131 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
381384 2008 FH135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
381385 2008 GZ1 05/04/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
381386 2008 GK28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381387 2008 GW31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
381388 2008 GR32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381389 2008 GD34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381390 2008 GP40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381391 2008 GW40 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381392 2008 GN42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381393 2008 GQ54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381394 2008 GQ62 05/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
381395 2008 GC64 05/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
381396 2008 GN68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381397 2008 GH78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381398 2008 GM95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381399 2008 GK98 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381400 2008 GR105 11/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381401 2008 GL112 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
381402 2008 GQ119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381403 2008 GN124 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
381404 2008 GO145 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381405 2008 HJ14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
381406 2008 HQ32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381407 2008 HJ35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381408 2008 HU40 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
381409 2008 HM47 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
381410 2008 HV56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381411 2008 JE7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381412 2008 JE12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381413 2008 JM32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381414 2008 JK37 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381415 2008 KY7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
381416 2008 KX8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381417 2008 KJ11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
381418 2008 KQ29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381419 2008 KE43 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
381420 2008 LS2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
381421 2008 LZ10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381422 2008 LN13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
381423 2008 MY1 04/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381424 2008 MC5 29/06/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
381425 2008 NB3 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
381426 2008 OM10 30/07/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381427 2008 OD13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
381428 2008 OJ22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381429 2008 OT23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381430 2008 OU23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381431 2008 PW9 05/08/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,9 km MPC · JPL
381432 2008 PJ14 10/08/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
381433 2008 PJ18 10/08/2008 Vicques M. Ory 3,2 km MPC · JPL
381434 2008 PM19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381435 2008 QG4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381436 2008 QA5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381437 2008 QN9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
381438 2008 QR9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
381439 2008 QS9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
381440 2008 QP10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381441 2008 QP16 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
381442 2008 QH30 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
381443 2008 QJ31 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
381444 2008 QV32 30/08/2008 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
381445 2008 QN33 30/08/2008 Altschwendt W. Ries 1,5 km MPC · JPL
381446 2008 QL44 24/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
381447 2008 RH13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381448 2008 RK16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381449 2008 RY18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381450 2008 RV19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381451 2008 RA23 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381452 2008 RE25 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381453 2008 RO26 08/09/2008 Taunus R. Kling, U. Zimmer 2,1 km MPC · JPL
381454 2008 RN35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381455 2008 RA42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381456 2008 RB44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381457 2008 RM53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381458 Moiseenko 2008 RG78 02/09/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 2,1 km MPC · JPL
381459 2008 RE85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381460 2008 RJ86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381461 2008 RO94 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381462 2008 RC104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
381463 2008 RH114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381464 2008 RC115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381465 2008 RS115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
381466 2008 RA118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381467 2008 RX119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381468 2008 RQ120 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381469 2008 RE129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381470 2008 RS130 08/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
381471 2008 RN137 05/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381472 2008 RQ137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381473 2008 RV141 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
381474 2008 SQ5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
381475 2008 SM6 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
381476 2008 SA20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381477 2008 SK32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381478 2008 SR32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381479 2008 SW39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381480 2008 SV42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381481 2008 SZ59 20/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
381482 2008 SL64 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381483 2008 SW67 21/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
381484 2008 SA69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381485 2008 SM70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381486 2008 SE71 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
381487 2008 SR79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381488 2008 SO82 25/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
381489 2008 SR84 28/09/2008 Prairie Grass J. Mahony 1,9 km MPC · JPL
381490 2008 SN86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381491 2008 SA88 20/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381492 2008 SV90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381493 2008 SS99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381494 2008 SK102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381495 2008 SG103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381496 2008 SP109 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381497 2008 SK116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381498 2008 SU116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381499 2008 SJ118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381500 2008 SF123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381501 2008 SW123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381502 2008 SG124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381503 2008 SC125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381504 2008 SY129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381505 2008 SY132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381506 2008 SO143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381507 2008 SB144 24/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381508 2008 SA152 22/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
381509 2008 SL155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
381510 2008 SW162 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
381511 2008 SX166 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381512 2008 SK172 21/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
381513 2008 SB173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381514 2008 SL173 22/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
381515 2008 SH178 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381516 2008 SR180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381517 2008 SK191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381518 2008 SU192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381519 2008 SL196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381520 2008 SV196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381521 2008 SO217 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381522 2008 SV218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
381523 2008 SB219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
381524 2008 SY222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381525 2008 SE227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381526 2008 SV229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381527 2008 SC231 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381528 2008 SV236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381529 2008 SP250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381530 2008 SU253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381531 2008 SL262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381532 2008 SL275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381533 2008 SS286 22/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
381534 2008 SY287 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381535 2008 SL291 22/09/2008 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
381536 2008 SG299 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
381537 2008 SO301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381538 2008 SS301 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
381539 2008 SG302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
381540 2008 SC303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381541 2008 SB304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381542 2008 SO307 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
381543 2008 SJ308 30/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
381544 2008 TN1 01/10/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
381545 2008 TW4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
381546 2008 TZ19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381547 2008 TC28 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381548 2008 TC40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381549 2008 TA51 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381550 2008 TA58 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381551 2008 TX59 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
381552 2008 TJ68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381553 2008 TO76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381554 2008 TU85 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381555 2008 TB95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381556 2008 TE98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381557 2008 TU98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381558 2008 TE110 21/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
381559 2008 TG114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381560 2008 TT116 06/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
381561 2008 TV147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381562 2008 TG164 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381563 2008 TO188 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381564 2008 UW5 25/10/2008 Modra Modra Obs. AMO 810 m MPC · JPL
381565 2008 UX8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381566 2008 UC65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381567 2008 UY78 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381568 2008 UD79 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381569 2008 UG80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381570 2008 UP92 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
381571 2008 UB100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
381572 2008 UU110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381573 2008 UY123 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381574 2008 UZ126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381575 2008 UN149 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381576 2008 UK154 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381577 2008 UH183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381578 2008 UQ189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381579 2008 UG199 28/10/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
381580 2008 UU206 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381581 2008 UD212 23/10/2008 Lulin LUSS 1,7 km MPC · JPL
381582 2008 UO231 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
381583 2008 UW239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381584 2008 UU254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381585 2008 UV255 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381586 2008 UZ300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381587 2008 UP321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381588 2008 UY326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381589 2008 UC333 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
381590 2008 UO335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381591 2008 UW343 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381592 2008 UP347 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381593 2008 UN355 24/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381594 2008 UO356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381595 2008 US370 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
381596 2008 VE5 06/11/2008 Hibiscus N. Teamo 2,4 km MPC · JPL
381597 2008 VH9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381598 2008 VZ29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381599 2008 VN51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381600 2008 VT65 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381601 2008 VA66 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381602 2008 VH66 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
381603 2008 VT68 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381604 2008 VF77 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381605 2008 WT5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381606 2008 WF12 18/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
381607 2008 WX18 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381608 2008 WL48 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381609 2008 WP69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381610 2008 WF71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381611 2008 WM74 07/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
381612 2008 WF77 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381613 2008 WJ80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381614 2008 WY80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381615 2008 WZ82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381616 2008 WH86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381617 2008 WM103 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381618 2008 WJ120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381619 2008 WE130 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381620 2008 WB136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381621 2008 WJ140 17/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
381622 2008 XJ2 02/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
381623 2008 XN24 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381624 2008 XV49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381625 2008 XR50 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
381626 2008 YB 17/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,1 km MPC · JPL
381627 2008 YG6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 4,5 km MPC · JPL
381628 2008 YS16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381629 2008 YS21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
381630 2008 YJ24 23/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,4 km MPC · JPL
381631 2008 YR25 21/12/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
381632 2008 YQ29 21/12/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
381633 2008 YA39 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381634 2008 YL45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381635 2008 YM47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381636 2008 YQ63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
381637 2008 YC76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381638 2008 YP85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381639 2008 YS96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381640 2008 YK104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381641 2008 YJ113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381642 2008 YQ123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381643 2008 YR134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381644 2008 YD139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381645 2008 YA140 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381646 2008 YR143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381647 2008 YX152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381648 2008 YL162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381649 2008 YR168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381650 2008 YH169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381651 2008 YP170 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381652 2009 AA17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381653 2009 AL19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381654 2009 AE35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381655 2009 AF36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
381656 2009 AG49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
381657 2009 AA50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
381658 2009 AF50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381659 2009 BS2 19/01/2009 Mayhill A. Lowe 4,3 km MPC · JPL
381660 2009 BV5 16/01/2009 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
381661 2009 BG6 17/01/2009 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
381662 2009 BJ9 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
381663 2009 BC12 21/01/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
381664 2009 BR17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381665 2009 BV19 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381666 2009 BR21 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381667 2009 BT28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
381668 2009 BC33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
381669 2009 BE45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381670 2009 BE48 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381671 2009 BJ48 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
381672 2009 BA55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
381673 2009 BB70 25/01/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
381674 2009 BE79 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381675 2009 BX79 30/01/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
381676 2009 BE80 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381677 2009 BJ81 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
381678 2009 BD91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381679 2009 BH92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381680 2009 BR95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381681 2009 BF112 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
381682 2009 BL142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381683 2009 BT159 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
381684 2009 BV181 29/01/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381685 2009 BS183 09/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
381686 2009 BF187 26/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381687 2009 CY 02/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
381688 2009 CG1 02/02/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
381689 2009 CK14 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
381690 2009 CN32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381691 2009 CF34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381692 2009 CP39 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381693 2009 CH50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
381694 2009 CS50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
381695 2009 CQ55 14/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381696 2009 CO60 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381697 2009 DT6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381698 2009 DD74 26/02/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
381699 2009 DY127 20/02/2009 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
381700 2009 EW12 03/03/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381701 2009 EU13 15/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
381702 2009 FP75 18/03/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
381703 2009 HD84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
381704 2009 HT95 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
381705 2009 LH6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
381706 2009 NB2 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381707 2009 PL4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
381708 2009 PM11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381709 2009 PC15 15/08/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
381710 2009 PL17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
381711 2009 PA18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
381712 2009 QE4 17/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381713 2009 QQ6 18/08/2009 Wildberg R. Apitzsch 600 m MPC · JPL
381714 2009 QU8 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381715 2009 QB27 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381716 2009 QA38 31/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 980 m MPC · JPL
381717 2009 QP41 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381718 2009 QG46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381719 2009 QQ46 27/08/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
381720 2009 QX52 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381721 2009 QU60 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
381722 2009 RG 09/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
381723 2009 RL3 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381724 2009 RQ3 13/09/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
381725 2009 RP5 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 760 m MPC · JPL
381726 2009 RW12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381727 2009 RX16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381728 2009 RF17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381729 2009 RW18 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
381730 2009 RD19 13/09/2009 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
381731 2009 RT21 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
381732 2009 RJ26 13/09/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
381733 2009 RU45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381734 2009 RH46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
381735 2009 RQ53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381736 2009 RS53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381737 2009 RU61 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
381738 2009 RP70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381739 2009 SG1 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
381740 2009 SJ24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381741 2009 SN34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381742 2009 SF51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381743 2009 SE61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381744 2009 SD67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381745 2009 SB69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381746 2009 SW69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381747 2009 SX99 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381748 2009 SU101 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
381749 2009 SP114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381750 2009 SL125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381751 2009 SQ127 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381752 2009 SG129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381753 2009 ST142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
381754 2009 SP146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381755 2009 SW146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381756 2009 SO150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
381757 2009 SZ160 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
381758 2009 SC185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381759 2009 SL200 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381760 2009 SC215 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
381761 2009 SP230 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381762 2009 SM238 16/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
381763 2009 SC263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381764 2009 SV266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381765 2009 SP275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381766 2009 SY275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
381767 2009 SS288 25/09/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
381768 2009 SH291 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381769 2009 SD317 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
381770 2009 SU324 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
381771 2009 SS325 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
381772 2009 SK326 29/09/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
381773 2009 SD331 19/09/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
381774 2009 SM331 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
381775 2009 SA337 24/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381776 2009 SB340 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
381777 2009 SF345 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381778 2009 SC346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381779 2009 SM347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381780 2009 TG1 10/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 550 m MPC · JPL
381781 2009 TW1 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381782 2009 TX1 09/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381783 2009 TS2 18/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381784 2009 TZ4 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
381785 2009 TF13 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381786 2009 TP20 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
381787 2009 TU25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381788 2009 TG34 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
381789 2009 TQ36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
381790 2009 TY36 10/10/2009 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 710 m MPC · JPL
381791 2009 TE39 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
381792 2009 UC6 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381793 2009 UA20 20/10/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
381794 2009 UO20 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
381795 2009 UH21 23/10/2009 Marly P. Kocher 2,4 km MPC · JPL
381796 2009 UF34 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381797 2009 UK38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381798 2009 UJ41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381799 2009 UQ46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381800 2009 UM61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381801 2009 UN68 19/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
381802 2009 US97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
381803 2009 UM108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
381804 2009 UG115 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381805 2009 UH115 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
381806 2009 UP115 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
381807 2009 UD118 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
381808 2009 UT118 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
381809 2009 UC135 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381810 2009 UH147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381811 2009 UE155 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381812 2009 VQ2 31/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
381813 2009 VC23 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
381814 2009 VJ25 10/11/2009 Dauban F. Kugel 840 m MPC · JPL
381815 2009 VT45 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381816 2009 VG46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381817 2009 VE55 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
381818 2009 VV55 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
381819 2009 VM60 11/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
381820 2009 VT67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
381821 2009 VE71 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
381822 2009 VC76 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 920 m MPC · JPL
381823 2009 VZ80 23/07/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
381824 2009 VS83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381825 2009 VF85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
381826 2009 VX86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381827 2009 VD103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381828 2009 VP103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381829 2009 VQ103 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
381830 2009 VM116 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381831 2009 VU116 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381832 2009 WX20 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381833 2009 WL27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381834 2009 WO27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
381835 2009 WO31 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381836 2009 WZ43 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381837 2009 WQ77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381838 2009 WG79 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
381839 2009 WT80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381840 2009 WE88 07/05/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381841 2009 WN94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
381842 2009 WA100 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
381843 2009 WQ122 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381844 2009 WV163 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381845 2009 WP169 22/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
381846 2009 WK184 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381847 2009 WU229 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381848 2009 WX236 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381849 2009 WD237 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381850 2009 WJ240 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381851 2009 WL247 27/10/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
381852 2009 WG249 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381853 2009 WK259 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
381854 2009 WJ261 16/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
381855 2009 WD264 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
381856 2009 XP16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
381857 2009 XL17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
381858 2009 XS19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
381859 2009 XC23 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
381860 2009 XS24 15/12/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381861 2009 XZ24 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
381862 2009 YW7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
381863 2009 YQ21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381864 2009 YP22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381865 2009 YW23 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
381866 2010 AF6 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381867 2010 AP8 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381868 2010 AV8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381869 2010 AC9 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381870 2010 AC10 06/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381871 2010 AJ20 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381872 2010 AJ21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
381873 2010 AP36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381874 2010 AS38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
381875 2010 AK40 12/01/2010 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
381876 2010 AQ54 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
381877 2010 AB56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381878 2010 AD56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
381879 2010 AJ59 06/01/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381880 2010 AJ66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381881 2010 AQ67 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
381882 2010 AR69 12/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381883 2010 AL72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381884 2010 AJ75 08/01/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
381885 2010 AZ75 10/01/2010 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
381886 2010 AL80 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
381887 2010 AU80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381888 2010 AT105 12/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
381889 2010 AS107 12/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
381890 2010 AT107 12/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
381891 2010 AZ125 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
381892 2010 BR 16/01/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
381893 2010 BA1 04/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381894 2010 BV2 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381895 2010 BF4 23/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
381896 2010 BT11 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
381897 2010 BW40 19/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
381898 2010 BM46 19/01/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
381899 2010 BB69 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
381900 2010 BU76 24/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
381901 2010 CG2 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381902 2010 CV4 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
381903 2010 CC12 06/02/2010 Mayhill iTelescope Obs. 2,4 km MPC · JPL
381904 Beatita 2010 CP12 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 1,3 km MPC · JPL
381905 2010 CW17 11/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
381906 2010 CL19 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 520 m MPC · JPL
381907 2010 CB20 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
381908 2010 CU24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381909 2010 CG29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
381910 2010 CJ32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
381911 2010 CM32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
381912 2010 CG40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381913 2010 CC41 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
381914 2010 CP41 05/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381915 2010 CL43 05/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381916 2010 CD44 13/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,5 km MPC · JPL
381917 2010 CE58 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381918 2010 CP61 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
381919 2010 CB70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
381920 2010 CK76 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
381921 2010 CT79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
381922 2010 CE85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381923 2010 CE86 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
381924 2010 CD107 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381925 2010 CT120 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381926 2010 CY134 10/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
381927 2010 CY137 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381928 2010 CW143 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381929 2010 CF144 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
381930 2010 CQ146 13/02/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
381931 2010 CB147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381932 2010 CV148 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
381933 2010 CM150 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381934 2010 CA156 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
381935 2010 CD157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
381936 2010 CM165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381937 2010 CD173 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
381938 2010 CY181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
381939 2010 CD182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
381940 2010 CN184 13/02/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
381941 2010 CM203 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381942 2010 CH245 03/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
381943 2010 CD250 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
381944 2010 DN6 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
381945 2010 DZ11 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
381946 2010 DP20 19/02/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
381947 2010 DK23 18/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
381948 2010 DB27 18/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
381949 2010 DS44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
381950 2010 DF56 23/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
381951 2010 DK78 16/02/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
381952 2010 EQ21 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
381953 2010 EB40 13/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
381954 2010 EK40 12/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
381955 2010 EO45 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
381956 2010 EE66 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
381957 2010 EH69 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
381958 2010 EV70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381959 2010 EM72 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
381960 2010 EV87 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
381961 2010 EJ94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381962 2010 EA95 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
381963 2010 EG101 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
381964 2010 EM105 13/06/2005 Junk Bond D. Healy 3,6 km MPC · JPL
381965 2010 ER106 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381966 2010 EL110 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
381967 2010 EL112 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381968 2010 EY113 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
381969 2010 EY141 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
381970 2010 EL142 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
381971 2010 EV168 07/03/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
381972 2010 EX171 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381973 2010 EB172 30/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
381974 2010 FS18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
381975 2010 FT84 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
381976 2010 FA86 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381977 2010 FR89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
381978 2010 FE98 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381979 2010 GY48 08/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
381980 2010 GA75 08/04/2010 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
381981 2010 GF103 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
381982 2010 GC136 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
381983 2010 GP159 10/04/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
381984 2010 GQ172 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381985 2010 GF173 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
381986 2010 HZ19 30/01/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
381987 2010 HZ21 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
381988 2010 HL78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381989 2010 HR80 28/04/2010 WISE WISE 780 m MPC · JPL
381990 2010 HS102 30/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
381991 2010 JZ154 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
381992 2010 JU177 30/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
381993 2010 KQ34 19/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
381994 2010 KD98 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
381995 2010 LO34 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
381996 2010 LB35 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
381997 2010 LS103 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
381998 2010 LF108 13/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
381999 2010 LO118 14/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
382000 2010 MV110 15/01/2009 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s  • 385.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001