Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/47001–48000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47001 1998 TA35 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
47002 Harlingten 1998 UQ2 20/10/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
47003 1998 UF7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
47004 1998 UZ7 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
47005 Chengmaolan 1998 UP8 16/10/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
47006 1998 UL10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
47007 1998 UL16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
47008 1998 UW16 27/10/1998 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
47009 1998 UY16 27/10/1998 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
47010 1998 UD20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
47011 1998 UQ23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
47012 1998 UZ26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
47013 1998 UZ27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,5 km MPC · JPL
47014 1998 UJ40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47015 1998 VW 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47016 1998 VU3 10/11/1998 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
47017 1998 VE4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
47018 1998 VT4 11/11/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
47019 1998 VM5 08/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
47020 1998 VP9 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47021 1998 VR12 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47022 1998 VK14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47023 1998 VZ16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47024 1998 VV19 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47025 1998 VT20 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47026 1998 VS21 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47027 1998 VX29 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47028 1998 VG31 12/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,8 km MPC · JPL
47029 1998 VO31 12/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
47030 1998 VG32 12/11/1998 Zeno T. Stafford 3,7 km MPC · JPL
47031 1998 VX38 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47032 1998 VW52 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47033 1998 VW53 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47034 1998 VP54 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47035 1998 WS 17/11/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47036 1998 WP1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
47037 1998 WM2 17/11/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
47038 Majoni 1998 WQ2 17/11/1998 Pianoro V. Goretti 6,7 km MPC · JPL
47039 1998 WA3 19/11/1998 Caussols ODAS 9,2 km MPC · JPL
47040 1998 WB3 19/11/1998 Caussols ODAS 9,8 km MPC · JPL
47041 1998 WO3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
47042 1998 WP3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47043 1998 WX3 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47044 Mcpainter 1998 WS7 16/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
47045 Seandaniel 1998 WK9 29/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,0 km MPC · JPL
47046 1998 WM9 26/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
47047 1998 WX12 21/11/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47048 1998 WW18 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47049 1998 WT19 25/11/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47050 1998 WN20 18/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47051 1998 XZ 07/12/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
47052 1998 XE1 07/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
47053 1998 XH1 07/12/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
47054 1998 XX1 07/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
47055 1998 XH5 10/12/1998 High Point D. K. Chesney 8,5 km MPC · JPL
47056 1998 XP7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
47057 1998 XM12 09/12/1998 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
47058 1998 XC15 15/12/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
47059 1998 XX20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
47060 1998 XX33 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47061 1998 XZ43 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
47062 1998 XH52 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47063 1998 XX52 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47064 1998 XT53 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47065 1998 XC55 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47066 1998 XN57 15/12/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47067 1998 XB62 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47068 1998 XJ62 09/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47069 1998 XC73 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47070 1998 XF77 15/12/1998 Granville R. G. Davis 6,7 km MPC · JPL
47071 1998 XO77 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47072 1998 XM79 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47073 1998 XP95 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47074 1998 XV95 15/12/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47075 1998 YB 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
47076 1998 YV 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
47077 Yuji 1998 YC1 16/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 13 km MPC · JPL
47078 1998 YS2 17/12/1998 Caussols ODAS 16 km MPC · JPL
47079 1998 YA3 16/12/1998 Uenohara N. Kawasato 7,7 km MPC · JPL
47080 1998 YA7 22/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
47081 1998 YV9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,7 km MPC · JPL
47082 1998 YA15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
47083 1998 YG22 29/12/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 4,5 km MPC · JPL
47084 1999 AQ 04/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,1 km MPC · JPL
47085 1999 AW2 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
47086 Shinseiko 1999 AO3 10/01/1999 Hadano Obs. A. Asami 11 km MPC · JPL
47087 1999 AY3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47088 1999 AB7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
47089 1999 AC7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
47090 1999 AJ7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
47091 1999 AP9 10/01/1999 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
47092 1999 AB10 13/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
47093 1999 AF21 10/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
47094 1999 AW21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
47095 1999 AQ25 15/01/1999 Caussols ODAS 7,6 km MPC · JPL
47096 1999 AX25 15/01/1999 Mallorca R. Pacheco, Á. López J. 11 km MPC · JPL
47097 1999 AE26 15/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 9,8 km MPC · JPL
47098 1999 AM28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47099 1999 AO37 08/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
47100 1999 BB10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47101 1999 BP12 24/01/1999 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
47102 1999 BT12 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,5 km MPC · JPL
47103 1999 BQ28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
47104 1999 CD18 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
47105 1999 CJ18 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47106 1999 CU20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47107 1999 CB22 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47108 1999 CM37 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47109 1999 CQ37 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47110 1999 CK44 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47111 1999 CP48 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
47112 1999 CZ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47113 1999 CD57 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47114 1999 CP61 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47115 1999 CH62 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47116 1999 CL64 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
47117 1999 CE72 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47118 1999 CP72 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47119 1999 CM81 12/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47120 1999 CP84 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47121 1999 CG85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47122 1999 CZ88 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47123 1999 CS91 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47124 1999 CS99 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47125 1999 CM100 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47126 1999 CH101 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47127 1999 CJ103 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47128 1999 CZ115 12/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47129 1999 CR118 09/02/1999 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
47130 1999 CT127 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47131 1999 CA133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
47132 1999 CD154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47133 1999 DH5 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47134 1999 DB6 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47135 1999 EX2 08/03/1999 High Point D. K. Chesney 1,7 km MPC · JPL
47136 1999 EA3 12/03/1999 High Point D. K. Chesney 8,9 km MPC · JPL
47137 1999 FJ22 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47138 1999 FS35 20/03/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47139 1999 GN9 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
47140 1999 GL37 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47141 1999 HB3 24/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
47142 1999 LQ2 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
47143 1999 LL31 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47144 Faulkes 1999 PY 07/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,5 km MPC · JPL
47145 1999 RN11 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47146 1999 RZ18 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47147 1999 RC24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47148 1999 RN25 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47149 1999 RX34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
47150 1999 RN35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
47151 1999 RV88 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47152 1999 RB92 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47153 1999 RD132 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47154 1999 RE141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47155 1999 RB159 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47156 1999 RE160 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47157 1999 RG188 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47158 1999 RR247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
47159 1999 SJ 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
47160 1999 SU17 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47161 1999 TH1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
47162 Chicomendez 1999 TH6 02/10/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,2 km MPC · JPL
47163 1999 TP11 08/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
47164 Ticino 1999 TX13 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,8 km MPC · JPL
47165 1999 TM14 11/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,5 km MPC · JPL
47166 1999 TT18 15/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
47167 1999 TP27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47168 1999 TE30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47169 1999 TH32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47170 1999 TE33 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47171 Lempo 1999 TC36 01/10/1999 Kitt Peak E. P. Rubenstein, L.-G. Strolger 486 km MPC · JPL
47172 1999 TM48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
47173 1999 TJ49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
47174 1999 TC95 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47175 1999 TP98 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47176 1999 TK105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47177 1999 TU112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47178 1999 TK113 04/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47179 1999 TM117 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47180 1999 TV119 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47181 1999 TB123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47182 1999 TL124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47183 1999 TC127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47184 1999 TX127 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47185 1999 TC146 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47186 1999 TC147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47187 1999 TL154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47188 1999 TU155 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47189 1999 TT166 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47190 1999 TA171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47191 1999 TK172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47192 1999 TT176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47193 1999 TJ178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47194 1999 TK178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47195 1999 TG179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47196 1999 TZ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47197 1999 TZ193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47198 1999 TL199 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47199 1999 TY204 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47200 1999 TB205 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47201 1999 TJ205 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47202 1999 TD212 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47203 1999 TM219 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47204 1999 TO221 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47205 1999 TQ234 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47206 1999 TU243 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47207 1999 TB248 08/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47208 1999 TL253 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47209 1999 TM257 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47210 1999 TB273 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47211 1999 TX290 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47212 1999 TN291 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47213 1999 TC293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47214 1999 TD293 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47215 1999 TZ319 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47216 1999 UX7 29/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47217 1999 UF18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
47218 1999 UN37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
47219 Heatherkoehler 1999 UU41 18/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
47220 1999 UJ46 31/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
47221 1999 VM4 01/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
47222 1999 VR8 08/11/1999 Gekko T. Kagawa 2,2 km MPC · JPL
47223 1999 VW10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
47224 1999 VG11 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
47225 1999 VJ12 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
47226 1999 VE19 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
47227 1999 VS24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
47228 1999 VP26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47229 1999 VT27 03/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47230 1999 VT28 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47231 1999 VJ35 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47232 1999 VQ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47233 1999 VR38 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47234 1999 VP43 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47235 1999 VX43 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47236 1999 VU48 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47237 1999 VP49 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47238 1999 VB50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47239 1999 VN50 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47240 1999 VR50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47241 1999 VS50 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47242 1999 VY50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47243 1999 VY51 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47244 1999 VA53 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47245 1999 VX53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47246 1999 VN54 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47247 1999 VQ56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47248 1999 VK57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47249 1999 VY57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47250 1999 VW58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47251 1999 VS60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47252 1999 VJ65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47253 1999 VN65 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47254 1999 VO67 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47255 1999 VA70 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47256 1999 VA72 11/11/1999 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
47257 1999 VA79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47258 1999 VS80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47259 1999 VJ81 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47260 1999 VR88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47261 1999 VH90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47262 1999 VF91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47263 1999 VJ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47264 1999 VV93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47265 1999 VT97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47266 1999 VY98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47267 1999 VU112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47268 1999 VJ119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
47269 1999 VH135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
47270 1999 VE138 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47271 1999 VY143 11/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
47272 1999 VF144 11/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
47273 1999 VE145 13/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47274 1999 VJ147 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47275 1999 VZ147 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47276 1999 VN151 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47277 1999 VL154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
47278 1999 VU157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47279 1999 VS160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47280 1999 VJ161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47281 1999 VS162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47282 1999 VG167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47283 1999 VF173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47284 1999 VO173 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47285 1999 VU173 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47286 1999 VH176 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47287 1999 VR177 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47288 1999 VQ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47289 1999 VD188 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47290 1999 VS188 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47291 1999 VG195 03/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47292 1999 VO203 08/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47293 Masamitsu 1999 WO 16/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
47294 Blanský les 1999 WM1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,7 km MPC · JPL
47295 1999 WV1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
47296 1999 WD2 20/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
47297 1999 WN2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
47298 1999 WX2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
47299 1999 WJ3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
47300 1999 WN4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47301 1999 WA6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
47302 1999 WG6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
47303 1999 WU7 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
47304 1999 WH8 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
47305 1999 WL24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47306 1999 XB4 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
47307 1999 XR4 04/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47308 1999 XP5 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47309 1999 XV6 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
47310 1999 XG7 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
47311 1999 XN7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
47312 1999 XG8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
47313 1999 XH11 05/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47314 1999 XK11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47315 1999 XW11 06/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47316 1999 XM12 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47317 1999 XL13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47318 1999 XO13 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47319 1999 XF14 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47320 1999 XA15 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47321 1999 XS19 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47322 1999 XS21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47323 1999 XD22 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47324 1999 XN22 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47325 1999 XQ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47326 1999 XP25 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47327 1999 XZ25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47328 1999 XZ27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47329 1999 XF30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47330 1999 XQ31 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47331 1999 XB32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47332 1999 XC32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47333 1999 XU32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47334 1999 XX32 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47335 1999 XB33 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47336 1999 XT34 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47337 1999 XB36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
47338 1999 XG36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
47339 1999 XH38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 2,6 km MPC · JPL
47340 1999 XK39 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47341 1999 XX41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47342 1999 XL43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47343 1999 XL45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47344 1999 XM45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47345 1999 XZ47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47346 1999 XJ48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47347 1999 XU49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47348 1999 XJ50 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47349 1999 XD52 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47350 1999 XR52 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47351 1999 XO57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47352 1999 XE58 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47353 1999 XB59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47354 1999 XU59 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47355 1999 XG64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47356 1999 XJ64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47357 1999 XK64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47358 1999 XX66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47359 1999 XJ69 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47360 1999 XN70 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47361 1999 XL74 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
47362 1999 XG75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47363 1999 XX75 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47364 1999 XH78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47365 1999 XY82 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47366 1999 XO86 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47367 1999 XB87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47368 1999 XZ87 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47369 1999 XA88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47370 1999 XL88 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47371 1999 XJ90 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
47372 1999 XW90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47373 1999 XT91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47374 1999 XX91 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47375 1999 XT94 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47376 1999 XW94 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47377 1999 XY94 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47378 1999 XN96 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47379 1999 XB97 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47380 1999 XC98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47381 1999 XQ98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47382 1999 XX98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47383 1999 XG99 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47384 1999 XX99 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47385 1999 XA101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47386 1999 XX101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47387 1999 XF103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47388 1999 XY103 09/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47389 1999 XK106 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
47390 1999 XA107 04/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
47391 1999 XL108 04/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
47392 1999 XT109 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
47393 1999 XX109 04/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47394 1999 XE110 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47395 1999 XM111 08/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
47396 1999 XB115 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47397 1999 XS115 05/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47398 1999 XC116 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
47399 1999 XK116 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
47400 1999 XV116 05/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47401 1999 XG120 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47402 1999 XQ120 05/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
47403 1999 XS121 05/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
47404 1999 XU122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
47405 1999 XC125 07/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
47406 1999 XV126 07/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
47407 1999 XC129 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47408 1999 XH130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
47409 1999 XS132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47410 1999 XE135 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47411 1999 XZ136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
47412 1999 XD140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
47413 1999 XR144 15/12/1999 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
47414 1999 XN147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
47415 1999 XD154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47416 1999 XE160 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47417 1999 XL160 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47418 1999 XB165 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47419 1999 XT165 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47420 1999 XB166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47421 1999 XN166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47422 1999 XK168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47423 1999 XR168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47424 1999 XE169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47425 1999 XW169 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47426 1999 XZ169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47427 1999 XA172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47428 1999 XK172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47429 1999 XN172 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47430 1999 XK173 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47431 1999 XZ173 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47432 1999 XT175 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47433 1999 XB176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47434 1999 XD176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47435 1999 XK176 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
47436 1999 XM176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47437 1999 XR176 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47438 1999 XD177 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47439 1999 XB178 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47440 1999 XV181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47441 1999 XS192 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47442 1999 XG193 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47443 1999 XE196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47444 1999 XA205 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47445 1999 XQ206 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47446 1999 XM211 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47447 1999 XW213 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47448 1999 XN214 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47449 1999 XM215 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47450 1999 XD218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
47451 1999 XR221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47452 1999 XY221 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47453 1999 XB222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47454 1999 XL222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47455 1999 XK227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47456 1999 XZ231 09/12/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
47457 1999 XF234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
47458 1999 XR238 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
47459 1999 XO241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47460 1999 XQ241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
47461 1999 XG242 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
47462 1999 XG256 07/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
47463 1999 XE258 08/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
47464 1999 YM3 18/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47465 1999 YZ4 28/12/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
47466 Mayatoyoshima 1999 YJ9 31/12/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
47467 1999 YF13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
47468 1999 YS13 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
47469 1999 YT20 30/12/1999 Mauna Kea C. Veillet 3,3 km MPC · JPL
47470 2000 AF 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
47471 2000 AM 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
47472 2000 AN2 03/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
47473 2000 AU2 01/01/2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,4 km MPC · JPL
47474 2000 AH5 03/01/2000 Olathe Olathe 3,0 km MPC · JPL
47475 2000 AR7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47476 2000 AJ8 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47477 2000 AV9 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47478 2000 AW10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47479 2000 AH11 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47480 2000 AE12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47481 2000 AR12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47482 2000 AT13 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47483 2000 AJ17 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47484 2000 AC18 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47485 2000 AO22 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47486 2000 AG25 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47487 2000 AK30 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47488 2000 AZ32 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47489 2000 AY35 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47490 2000 AE37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47491 2000 AE39 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47492 2000 AC41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47493 2000 AV41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47494 Gerhardangl 2000 AH42 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 2,3 km MPC · JPL
47495 2000 AD43 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47496 2000 AU43 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47497 2000 AE44 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
47498 2000 AK45 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47499 2000 AH50 05/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
47500 2000 AX50 07/01/2000 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47501 2000 AN53 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47502 2000 AN54 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47503 2000 AQ54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47504 2000 AJ56 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47505 2000 AB57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47506 2000 AA58 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47507 2000 AM58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47508 2000 AQ58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47509 2000 AJ60 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47510 2000 AL60 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47511 2000 AN60 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
47512 2000 AY60 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47513 2000 AS66 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47514 2000 AW66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47515 2000 AB69 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47516 2000 AQ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47517 2000 AT71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47518 2000 AU71 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47519 2000 AK79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47520 2000 AO79 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47521 2000 AS84 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47522 2000 AW84 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47523 2000 AB85 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47524 2000 AJ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47525 2000 AL90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47526 2000 AM90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47527 2000 AR90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47528 2000 AE95 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47529 2000 AM96 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47530 2000 AO96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47531 2000 AY96 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47532 2000 AF97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47533 2000 AY97 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47534 2000 AD98 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
47535 2000 AA99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47536 2000 AB102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47537 2000 AP108 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47538 2000 AR113 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47539 2000 AZ113 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47540 2000 AK115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47541 2000 AX115 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47542 2000 AN118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47543 2000 AP118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47544 2000 AW118 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47545 2000 AZ118 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47546 2000 AN119 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47547 2000 AM121 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47548 2000 AO124 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47549 2000 AE126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47550 2000 AS126 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47551 2000 AM128 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47552 2000 AR128 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47553 2000 AE129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47554 2000 AN130 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47555 2000 AM136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47556 2000 AL137 04/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47557 2000 AP137 04/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47558 2000 AU137 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47559 2000 AK143 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47560 2000 AD144 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47561 2000 AA147 04/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
47562 2000 AZ148 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47563 2000 AW149 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47564 2000 AD150 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47565 2000 AJ150 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47566 2000 AU150 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47567 2000 AL154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47568 2000 AW155 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47569 2000 AP159 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47570 2000 AM162 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47571 2000 AT162 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47572 2000 AK167 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47573 2000 AV170 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47574 2000 AF171 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47575 2000 AL172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47576 2000 AW172 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
47577 2000 AD173 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47578 2000 AT174 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47579 2000 AW174 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47580 2000 AQ175 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47581 2000 AN178 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47582 2000 AO179 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47583 2000 AW182 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47584 2000 AX182 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47585 2000 AA192 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47586 2000 AE193 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47587 2000 AU198 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47588 2000 AM201 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47589 2000 AY201 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47590 2000 AY202 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47591 2000 AD203 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47592 2000 AO203 10/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47593 2000 AF204 12/01/2000 High Point D. K. Chesney 7,6 km MPC · JPL
47594 2000 AQ204 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47595 2000 AK207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
47596 2000 AA213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
47597 2000 AK214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
47598 2000 AR215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47599 2000 AB216 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
47600 2000 AF227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47601 2000 AQ227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
47602 2000 AC231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
47603 2000 AV232 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47604 2000 AF236 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
47605 2000 AT237 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47606 2000 AA238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
47607 2000 AN242 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47608 2000 AE243 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
47609 2000 AN251 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47610 2000 AY254 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47611 2000 BL1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
47612 2000 BO4 21/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47613 2000 BP12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
47614 2000 BO14 28/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
47615 2000 BT22 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
47616 2000 BC26 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47617 2000 BC27 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47618 2000 BD27 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47619 Johnpursch 2000 BW28 30/01/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
47620 Joeplassmann 2000 BA29 30/01/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
47621 2000 BO29 28/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47622 2000 BQ32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
47623 2000 BF38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
47624 2000 BG41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
47625 2000 BB49 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
47626 2000 BS49 21/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47627 Kendomanik 2000 CX 01/02/2000 Catalina CSS 9,3 km MPC · JPL
47628 2000 CJ2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
47629 2000 CR4 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47630 2000 CF6 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47631 2000 CY17 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47632 2000 CA21 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47633 2000 CG23 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
47634 2000 CN24 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47635 2000 CH25 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47636 2000 CV25 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
47637 2000 CD28 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47638 2000 CP28 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47639 2000 CT29 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47640 2000 CA30 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47641 2000 CE30 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47642 2000 CF30 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47643 2000 CM30 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47644 2000 CO36 02/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47645 2000 CD37 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47646 2000 CE37 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47647 2000 CH38 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47648 2000 CA40 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47649 Susanbrew 2000 CP40 01/02/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
47650 2000 CU40 01/02/2000 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
47651 2000 CV42 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47652 2000 CL44 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
47653 2000 CD45 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47654 2000 CP46 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
47655 2000 CB48 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
47656 2000 CD48 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47657 2000 CE48 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47658 2000 CL48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
47659 2000 CM49 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47660 2000 CA51 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47661 2000 CP52 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47662 2000 CN53 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
47663 2000 CD54 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47664 2000 CE54 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47665 2000 CX55 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47666 2000 CA58 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47667 2000 CD58 05/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47668 2000 CM60 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47669 2000 CC62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47670 2000 CA63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47671 2000 CP63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
47672 2000 CZ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47673 2000 CF64 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
47674 2000 CT65 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47675 2000 CW66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47676 2000 CE71 07/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47677 2000 CO71 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47678 2000 CT75 07/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
47679 2000 CN76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,6 km MPC · JPL
47680 2000 CC77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
47681 2000 CZ77 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
47682 2000 CO82 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47683 2000 CR82 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47684 2000 CT83 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47685 2000 CC84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47686 2000 CA86 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47687 2000 CW86 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47688 2000 CO88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47689 2000 CN91 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47690 2000 CQ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47691 2000 CT92 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47692 2000 CC94 08/02/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
47693 2000 CG94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47694 2000 CO94 08/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47695 2000 CC99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
47696 2000 CK100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
47697 2000 CZ101 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47698 2000 CG109 05/02/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
47699 2000 CP116 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47700 2000 CQ121 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47701 2000 DA1 25/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47702 2000 DE2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
47703 2000 DR2 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
47704 2000 DN4 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47705 2000 DT9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
47706 2000 DH12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
47707 Jamieson 2000 DB15 26/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47708 2000 DR15 26/02/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47709 2000 DC16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,1 km MPC · JPL
47710 2000 DJ16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
47711 2000 DL16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
47712 2000 DB23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
47713 2000 DM23 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47714 2000 DS24 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
47715 2000 DG25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47716 2000 DQ25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47717 2000 DU28 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47718 2000 DV29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47719 2000 DC30 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
47720 2000 DR34 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47721 2000 DS34 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47722 2000 DZ35 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47723 2000 DV37 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
47724 2000 DE38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
47725 2000 DW39 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47726 2000 DE42 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47727 2000 DG44 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47728 2000 DP45 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47729 2000 DR45 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47730 2000 DY46 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47731 2000 DM48 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47732 2000 DR51 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47733 2000 DW51 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47734 2000 DX55 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47735 2000 DS60 29/02/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
47736 2000 DG61 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
47737 2000 DT66 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47738 2000 DB68 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47739 2000 DD69 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47740 2000 DC71 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47741 2000 DQ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
47742 2000 DX73 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47743 2000 DH74 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47744 2000 DJ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
47745 2000 DE77 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
47746 2000 DY77 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47747 2000 DH81 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47748 2000 DF82 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47749 2000 DX82 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
47750 2000 DM85 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47751 2000 DO85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47752 2000 DD87 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
47753 2000 DY92 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47754 2000 DE94 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47755 2000 DL94 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47756 2000 DO96 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47757 2000 DD98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47758 2000 DV98 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47759 2000 DR99 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47760 2000 DQ100 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
47761 2000 DR100 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47762 2000 DT100 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47763 2000 DR101 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47764 2000 DX102 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47765 2000 DZ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47766 2000 DP103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47767 2000 DR103 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47768 2000 DD104 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47769 2000 DK104 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47770 2000 DN104 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47771 2000 DC105 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
47772 2000 DO107 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47773 2000 DV108 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47774 2000 DC110 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47775 2000 DX115 27/02/2000 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
47776 2000 EX 03/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
47777 2000 EK9 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
47778 2000 EX10 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47779 2000 EE11 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
47780 2000 EM13 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47781 2000 EK17 03/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47782 2000 EL18 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
47783 2000 EU19 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47784 2000 EY19 07/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47785 2000 EL20 03/03/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
47786 2000 EQ20 03/03/2000 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
47787 2000 EW24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
47788 2000 EB26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
47789 2000 ED26 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47790 2000 EJ30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47791 2000 EC31 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47792 2000 EV31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47793 2000 EO32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47794 2000 EP38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47795 2000 ER38 08/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
47796 2000 EN40 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47797 2000 EQ40 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47798 2000 EP45 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
47799 2000 ES49 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47800 2000 ED50 07/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47801 2000 EF55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
47802 2000 EZ56 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47803 2000 EK58 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
47804 2000 EP59 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47805 2000 EY60 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47806 2000 EV65 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
47807 2000 ED67 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
47808 2000 EG67 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47809 2000 EA78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47810 2000 EE79 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
47811 2000 ER79 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47812 2000 EW79 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47813 2000 EK84 06/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47814 2000 ED85 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47815 2000 EP85 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47816 2000 EE86 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47817 2000 EW89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
47818 2000 EA91 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47819 2000 EJ91 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47820 2000 EB93 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47821 2000 EN93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47822 2000 EX95 11/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
47823 2000 EK97 10/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47824 2000 ED103 11/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47825 2000 EO103 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47826 2000 EC105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
47827 2000 EJ105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
47828 2000 EV109 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
47829 2000 EF110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
47830 2000 EF111 08/03/2000 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
47831 2000 ED112 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47832 2000 EC113 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
47833 2000 EJ114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47834 2000 EN114 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47835 Stevecoe 2000 EK116 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,9 km MPC · JPL
47836 2000 EU116 10/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
47837 2000 EB118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
47838 2000 EP119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
47839 2000 ES119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
47840 2000 EW119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
47841 2000 EO121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
47842 2000 EH122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
47843 Maxson 2000 EC123 11/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
47844 2000 EQ126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
47845 2000 ED129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
47846 2000 EM133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
47847 2000 EV133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
47848 2000 EY133 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47849 2000 EY135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
47850 2000 EB137 12/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
47851 Budine 2000 EW139 12/03/2000 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
47852 2000 EQ140 02/03/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
47853 2000 EA144 03/03/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
47854 2000 EY150 05/03/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
47855 2000 EU153 06/03/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
47856 2000 EO154 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
47857 2000 ET155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47858 2000 EB158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
47859 2000 EJ158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
47860 2000 EX163 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47861 2000 EY169 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47862 2000 ED175 02/03/2000 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
47863 2000 EC180 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
47864 2000 EN184 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47865 2000 FK3 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47866 2000 FM5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
47867 2000 FC6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
47868 2000 FS11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
47869 2000 FF12 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
47870 2000 FK13 29/03/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
47871 2000 FQ13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47872 2000 FV15 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
47873 2000 FV16 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47874 2000 FP17 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
47875 2000 FG21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47876 2000 FM21 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
47877 2000 FE23 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47878 2000 FK25 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
47879 2000 FR26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
47880 2000 FY27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
47881 2000 FV30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
47882 2000 FT38 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47883 2000 FZ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47884 2000 FN40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47885 2000 FB42 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47886 2000 FT42 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
47887 2000 FY42 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47888 2000 FC46 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47889 2000 FL47 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47890 2000 FB49 30/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47891 García-Migani 2000 FO65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
47892 2000 GT5 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47893 2000 GY11 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47894 2000 GS21 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
47895 2000 GZ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47896 2000 GE36 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
47897 2000 GO38 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
47898 2000 GA47 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47899 2000 GO48 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47900 2000 GS48 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
47901 2000 GH54 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
47902 2000 GM55 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47903 2000 GX55 05/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47904 2000 GW56 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
47905 2000 GN63 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
47906 2000 GV67 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47907 2000 GT71 05/04/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
47908 2000 GH72 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
47909 2000 GC74 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47910 2000 GY74 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
47911 2000 GT76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
47912 2000 GA81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47913 2000 GR81 06/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
47914 2000 GM90 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47915 2000 GG91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47916 2000 GA98 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
47917 2000 GO100 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47918 2000 GN101 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47919 2000 GS101 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
47920 2000 GZ104 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47921 2000 GW106 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47922 2000 GK109 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47923 2000 GJ111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47924 2000 GS113 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
47925 2000 GC118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
47926 2000 GK135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
47927 2000 GG148 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
47928 2000 GD154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
47929 2000 GZ156 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
47930 2000 GK159 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
47931 2000 GG167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
47932 2000 GN171 01/04/2000 Steward Observatory A. Gleason 255 km MPC · JPL
47933 2000 HS7 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
47934 2000 HU7 27/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
47935 2000 HR11 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
47936 2000 HS29 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
47937 2000 HB44 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
47938 2000 HL45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
47939 2000 HO58 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
47940 2000 HE59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
47941 2000 HU61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
47942 2000 HW76 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47943 2000 HS77 28/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
47944 2000 JK12 05/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
47945 2000 JY18 03/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47946 2000 JB52 09/05/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
47947 2000 JT72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
47948 2000 KD32 28/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
47949 2000 KW34 27/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
47950 2000 MP 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
47951 2000 OS15 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
47952 2000 OM16 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
47953 2000 QJ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47954 2000 QF40 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47955 2000 QZ73 24/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
47956 2000 QS103 28/08/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
47957 2000 QN116 28/08/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
47958 2000 QV142 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47959 2000 QP168 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
47960 2000 RS54 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47961 2000 RR69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
47962 2000 RU69 02/09/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
47963 2000 SO56 24/09/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
47964 2000 SG131 22/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
47965 2000 SP148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47966 2000 SE261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
47967 2000 SL298 28/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
47968 2000 TZ55 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
47969 2000 TG64 05/10/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
47970 2000 UR62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47971 2000 VO4 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
47972 2000 VW15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
47973 2000 VL46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47974 2000 WN23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
47975 2000 WE26 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
47976 2000 WU88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47977 2000 WC154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
47978 2000 WJ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
47979 2000 WD179 25/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
47980 2000 WM179 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
47981 2000 WG183 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,6 km MPC · JPL
47982 2000 WQ187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
47983 2000 XX13 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
47984 2000 XE20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
47985 2000 XV41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
47986 2000 YN3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
47987 2000 YY8 20/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
47988 2000 YV25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
47989 2000 YD35 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47990 2000 YV68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
47991 2000 YK73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47992 2000 YY103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
47993 2000 YM105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
47994 2000 YN118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
47995 2000 YE133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
47996 2000 YY139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
47997 2001 AD20 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
47998 2001 AZ44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
47999 2001 BC9 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48000 2001 BX37 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s  • 51.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001