Danh sách tiểu hành tinh/380001–381000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380001 2013 EM32 17/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
380002 2013 EV96 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380003 2013 GD45 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380004 2013 GS95 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380005 2013 GG103 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380006 2013 GZ109 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380007 2013 JE44 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380008 2013 NT6 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380009 2013 OS6 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380010 2013 OG8 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
380011 2013 PH2 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380012 2013 PN11 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
380013 2013 PX28 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380014 2013 PS36 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380015 2013 PA49 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380016 2013 PX60 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380017 2013 PP69 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
380018 2013 PB70 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
380019 2013 PY73 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
380020 2013 PL74 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
380021 2013 QD2 10/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380022 2013 QH3 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380023 2013 QL16 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380024 2013 QN18 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
380025 2013 QQ21 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380026 2013 QT26 20/10/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
380027 2013 QF33 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380028 2013 QZ42 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380029 2013 QE50 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
380030 2013 QR57 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380031 2013 QK62 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380032 2013 QD69 22/11/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
380033 2013 QX94 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
380034 2013 RE2 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380035 2013 RG14 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380036 2013 RF25 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
380037 2013 RW25 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380038 2013 RF26 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
380039 2013 RE27 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
380040 2013 RC35 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380041 2013 RH35 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380042 2013 RL36 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380043 2013 RK37 18/03/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
380044 2013 RD39 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380045 2013 RH47 28/08/2006 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
380046 2013 RH58 24/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380047 2013 RU60 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
380048 2013 RN68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380049 2013 RQ68 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380050 2013 RM69 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380051 2013 RC72 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380052 2013 RR72 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380053 2013 RU72 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
380054 2013 RN73 25/03/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
380055 2013 RV74 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
380056 2013 RW74 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
380057 2013 RF81 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380058 2013 RB82 24/11/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380059 2013 RU83 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380060 2013 RG92 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380061 2013 RE94 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
380062 2013 SC10 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380063 2013 SO15 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380064 2013 SS18 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380065 2013 SE22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380066 2013 SQ22 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380067 2013 ST25 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380068 2013 SK26 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
380069 2013 SK27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380070 2013 SG28 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
380071 2013 ST29 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380072 2013 SV29 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380073 2013 SK30 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
380074 2013 SN31 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380075 2013 SR31 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380076 2013 SF33 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380077 2013 SR36 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380078 2013 SL37 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380079 2013 SY39 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380080 2013 SH40 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380081 2013 SQ40 31/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380082 2013 SS40 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380083 2013 SA44 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380084 2013 SK48 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380085 2013 SA51 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380086 2013 SE51 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380087 2013 SJ51 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380088 2013 SU51 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380089 2013 SG52 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
380090 2013 SW54 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
380091 2013 SH57 11/10/1977 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
380092 2013 SG59 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380093 2013 TS 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380094 2013 TB1 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
380095 2013 TK3 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380096 2013 TR6 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380097 2013 TW6 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
380098 2013 TW7 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
380099 2013 TT8 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380100 2013 TP10 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380101 2013 TP11 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
380102 2013 TX11 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380103 2013 TD14 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
380104 2013 TV18 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380105 2013 TS23 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380106 2013 TB25 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380107 2013 TD30 02/05/1997 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
380108 2013 TR30 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380109 2013 TS32 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380110 2013 TF36 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380111 2013 TO43 19/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380112 2013 TR46 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380113 2013 TH51 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380114 2013 TN65 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
380115 1994 UJ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380116 1995 OH5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380117 1995 SJ40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380118 1995 UJ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380119 1995 VS17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380120 1995 YQ4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380121 1996 AH12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380122 1996 AZ15 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380123 1996 RL7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380124 1996 RW10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380125 1996 UC1 18/10/1996 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
380126 1996 XU4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380127 1997 WW9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380128 1997 WB21 26/11/1997 Haleakala NEAT 340 m MPC · JPL
380129 1998 HB7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380130 1998 RS53 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380131 1998 SZ77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380132 1998 TL3 14/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380133 1998 UX24 27/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
380134 1999 JX11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380135 1999 RL7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
380136 1999 RQ58 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
380137 1999 RK207 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380138 1999 TO30 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
380139 1999 TS78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380140 1999 TH119 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380141 1999 TO239 04/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
380142 1999 TT321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380143 1999 UH3 19/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
380144 1999 UX9 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380145 1999 UH31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380146 1999 UD48 30/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
380147 1999 UR60 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380148 1999 VD18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380149 1999 VK79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380150 1999 VG125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380151 1999 VN202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380152 1999 YO4 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380153 2000 AV39 03/01/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380154 2000 AO49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380155 2000 AO146 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380156 2000 BX20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380157 2000 BW21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380158 2000 EJ51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380159 2000 HR49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380160 2000 JO78 10/05/2000 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
380161 2000 LD16 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380162 2000 PB9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
380163 2000 QG59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380164 2000 QF73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380165 2000 QK82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380166 2000 QM115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380167 2000 QF137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380168 2000 QQ168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380169 2000 QD195 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380170 2000 QJ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380171 2000 RK20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380172 2000 RF96 04/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
380173 2000 SB11 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
380174 2000 SW17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380175 2000 SY29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380176 2000 SC30 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380177 2000 SO51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380178 2000 SO91 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380179 2000 SL114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380180 2000 SQ138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380181 2000 SJ149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380182 2000 SN157 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380183 2000 SH284 23/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
380184 2000 SE291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380185 2000 SD295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380186 2000 ST311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380187 2000 WH2 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380188 2000 WC67 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380189 2000 WA70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380190 2000 WL80 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380191 2000 WK93 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380192 2000 WM134 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380193 2000 WC172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380194 2000 WJ172 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380195 2000 XE16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380196 2000 XH20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380197 2000 YD27 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380198 2000 YZ27 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
380199 2000 YQ29 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380200 2000 YL56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380201 2000 YH111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380202 2001 AL12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380203 2001 BE7 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380204 2001 CS25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380205 2001 CA32 05/02/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
380206 2001 DK8 18/02/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
380207 2001 EV22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380208 2001 FH30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
380209 2001 FZ43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
380210 2001 HP4 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380211 2001 HT45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380212 2001 OA30 19/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380213 2001 OX66 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
380214 2001 PW32 10/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380215 2001 QP47 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380216 2001 QQ188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380217 2001 QP195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380218 2001 QM266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380219 2001 QN330 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380220 2001 QT330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380221 2001 RQ38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380222 2001 RJ54 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
380223 2001 RZ63 10/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380224 2001 RY117 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380225 2001 RB141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380226 2001 RB145 07/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380227 2001 SN24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
380228 2001 SU125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380229 2001 SQ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380230 2001 SP144 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380231 2001 SG147 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380232 2001 SM163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380233 2001 SE188 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
380234 2001 SE198 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380235 2001 SC302 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
380236 2001 TY16 12/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
380237 2001 TX56 13/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380238 2001 TY140 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
380239 2001 TV253 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
380240 2001 UA2 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380241 2001 UW11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
380242 2001 UR31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380243 2001 UX32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380244 2001 UA73 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380245 2001 UO125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
380246 2001 UD175 24/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380247 2001 UT178 23/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
380248 2001 UC190 18/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380249 2001 US209 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
380250 2001 VF81 11/11/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
380251 2001 WW45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380252 2001 WL60 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380253 2001 WU70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380254 2001 WB87 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380255 2001 XJ26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380256 2001 XL43 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380257 2001 XN115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380258 2001 XU129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380259 2001 XN160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380260 2001 XB229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380261 2001 XU241 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
380262 2001 XV262 13/12/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380263 2001 YZ10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380264 2001 YA30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380265 2001 YR31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380266 2001 YU47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380267 2001 YM68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380268 2001 YQ71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380269 2001 YE113 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380270 2001 YX138 22/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380271 2001 YH139 24/12/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
380272 2002 AC11 12/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
380273 2002 AB44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380274 2002 AE46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380275 2002 AL65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380276 2002 AD68 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380277 2002 AO69 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380278 2002 AP102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380279 2002 AR102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380280 2002 AX131 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380281 2002 AW142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380282 2002 AO148 11/01/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
380283 2002 AM156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380284 2002 AJ167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380285 2002 AQ169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380286 2002 BG23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380287 2002 BF30 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380288 2002 BC31 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380289 2002 CQ4 05/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 2,4 km MPC · JPL
380290 2002 CF34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380291 2002 CO66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380292 2002 CD84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380293 2002 CK143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380294 2002 CT172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380295 2002 CS186 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380296 2002 CU199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380297 2002 CD205 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380298 2002 CS208 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380299 2002 CB247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380300 2002 CY252 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380301 2002 CV254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
380302 2002 CT269 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380303 2002 CO288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380304 2002 CJ290 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380305 2002 DL6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
380306 2002 EM18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380307 2002 EL23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
380308 2002 ED93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380309 2002 ED104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
380310 2002 ET106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
380311 2002 EO121 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380312 2002 FZ25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380313 2002 GQ26 11/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380314 2002 GU40 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380315 2002 GA74 09/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380316 2002 GW78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 1,0 km MPC · JPL
380317 2002 GA81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380318 2002 GW128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380319 2002 GU172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380320 2002 GF178 12/04/2002 Palomar M. Meyer 1,2 km MPC · JPL
380321 2002 HF8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch AMO 780 m MPC · JPL
380322 2002 HR11 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380323 2002 JN6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380324 2002 JV6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380325 2002 JT41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380326 2002 JC125 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
380327 2002 LO5 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380328 2002 NK58 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380329 2002 OR8 19/07/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
380330 2002 OF12 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
380331 2002 OA17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380332 2002 ON30 18/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380333 2002 PX23 06/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380334 2002 PZ87 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
380335 2002 PB113 12/08/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
380336 2002 PN141 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380337 2002 PY184 11/08/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
380338 2002 PT190 15/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380339 2002 PT201 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380340 2002 QG65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380341 2002 QN81 30/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
380342 2002 QN96 18/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
380343 2002 QO102 28/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380344 2002 QY104 26/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
380345 2002 QK112 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380346 2002 QH117 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
380347 2002 QZ137 17/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
380348 2002 RB43 05/09/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
380349 2002 RH151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380350 2002 RP193 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380351 2002 RD217 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380352 2002 RS227 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
380353 2002 RJ247 01/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380354 2002 RG256 04/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380355 2002 RH282 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380356 2002 SE13 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
380357 2002 TD17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380358 2002 TB24 02/10/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
380359 2002 TN30 02/10/2002 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
380360 2002 TN62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
380361 2002 TV85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
380362 2002 TD106 04/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
380363 2002 TJ118 03/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380364 2002 TG125 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380365 2002 TB134 04/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380366 2002 TR161 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
380367 2002 TY185 04/10/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
380368 2002 TJ188 04/10/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
380369 2002 TJ209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380370 2002 TF216 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
380371 2002 TM217 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380372 2002 TZ222 07/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380373 2002 TS225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
380374 2002 TE310 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
380375 2002 TQ333 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
380376 2002 TW346 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
380377 2002 TM348 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
380378 2002 UC13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
380379 2002 UN62 30/10/2002 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
380380 2002 UP73 31/10/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380381 2002 VZ9 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380382 2002 VS20 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
380383 2002 VA24 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380384 2002 VE64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
380385 2002 VU68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
380386 2002 VO74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
380387 2002 VK123 13/11/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
380388 2002 VX138 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
380389 2002 WB26 16/11/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
380390 2002 WJ30 24/11/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380391 2002 XC24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380392 2002 XS49 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380393 2002 XL63 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
380394 2002 XM76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380395 2002 XK78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380396 2002 XB89 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
380397 2002 XE89 15/12/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
380398 2002 XL93 05/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
380399 2002 XZ115 05/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380400 2002 XV118 03/12/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380401 2002 XQ119 07/12/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380402 2002 XB120 03/12/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
380403 2002 YD7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
380404 2002 YM7 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
380405 2002 YZ17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380406 2002 YG19 31/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
380407 2003 AL9 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380408 2003 AU22 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
380409 2003 AA34 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380410 2003 AD54 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
380411 2003 AM56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380412 2003 AW71 11/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
380413 2003 AS76 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
380414 2003 AK91 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
380415 2003 AL92 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
380416 2003 BT4 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,6 km MPC · JPL
380417 2003 BN6 24/01/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
380418 2003 BN7 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
380419 2003 BZ55 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380420 2003 BE68 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
380421 2003 DE14 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
380422 2003 EQ4 07/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
380423 2003 FM38 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380424 2003 FO75 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
380425 2003 FQ76 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
380426 2003 HY2 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380427 2003 HB44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380428 2003 JQ5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380429 2003 PX11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380430 2003 QX44 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380431 2003 QC57 23/08/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380432 2003 QP79 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 750 m MPC · JPL
380433 2003 QK97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380434 2003 QV114 20/08/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
380435 2003 SZ86 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380436 2003 SR87 17/09/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
380437 2003 SP107 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 640 m MPC · JPL
380438 2003 SY210 23/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
380439 2003 SG228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380440 2003 ST236 26/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
380441 2003 SG257 01/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380442 2003 SY259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380443 2003 SK265 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
380444 2003 SF281 18/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
380445 2003 SH283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380446 2003 SN287 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380447 2003 SO312 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
380448 2003 SA330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
380449 2003 SF332 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380450 2003 SM333 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
380451 2003 SQ350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380452 2003 SP370 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
380453 2003 TX18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380454 2003 TC35 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380455 2003 UL3 16/10/2003 Palomar NEAT APO 930 m MPC · JPL
380456 2003 UZ21 22/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,1 km MPC · JPL
380457 2003 UO49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380458 2003 UQ56 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380459 2003 UU155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380460 2003 UQ171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380461 2003 UD176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
380462 2003 UJ252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
380463 2003 UZ271 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380464 2003 UB295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380465 2003 UM314 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380466 2003 UV315 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380467 2003 UG322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380468 2003 UG326 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
380469 2003 UK343 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
380470 2003 UT367 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380471 2003 UG408 23/10/2003 Apache Point SDSS 510 m MPC · JPL
380472 2003 WR24 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
380473 2003 WB90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380474 2003 WX92 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
380475 2003 WC101 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380476 2003 YO1 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
380477 2003 YR64 19/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
380478 2003 YU86 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380479 2003 YP131 28/12/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380480 Glennhawley 2003 YW176 16/12/2003 Mauna Kea D. D. Balam 1,8 km MPC · JPL
380481 2003 YF181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380482 2004 AG4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380483 2004 AV6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
380484 2004 AS23 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380485 2004 BS29 18/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380486 2004 BB50 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380487 2004 BC75 21/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
380488 2004 BX98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
380489 2004 BS99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380490 2004 BV140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380491 2004 CM14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380492 2004 CK21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
380493 2004 CY22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380494 2004 CX49 11/02/2004 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
380495 2004 CL89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
380496 2004 CV110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380497 2004 CB119 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380498 2004 DT 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380499 2004 DC34 18/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380500 2004 DQ44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380501 2004 DZ57 23/02/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
380502 2004 DZ69 04/01/2004 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
380503 2004 EY2 09/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
380504 2004 EP21 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380505 2004 EW44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380506 2004 EM65 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
380507 2004 EL82 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
380508 2004 EU111 15/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380509 2004 FY5 30/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380510 2004 FF8 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380511 2004 FO9 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380512 2004 FX44 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380513 2004 FL47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380514 2004 FF71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
380515 2004 FQ93 22/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
380516 2004 FX95 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380517 2004 FR103 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
380518 2004 FC122 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380519 2004 FW124 27/03/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
380520 2004 FV125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380521 2004 FX160 18/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
380522 2004 GK 10/04/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
380523 2004 GQ 27/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380524 2004 GY 11/04/2004 Catalina CSS 340 m MPC · JPL
380525 2004 GE4 11/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380526 2004 GN4 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380527 2004 GQ11 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
380528 2004 GU12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380529 2004 GJ53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380530 2004 GL58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380531 2004 GE59 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
380532 2004 GT75 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
380533 2004 GH77 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
380534 2004 HQ35 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
380535 2004 HL44 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380536 2004 HB49 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
380537 2004 HS55 24/04/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
380538 2004 JY5 12/05/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
380539 2004 JG56 12/05/2004 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
380540 2004 KQ10 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
380541 2004 KB13 23/05/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
380542 2004 LA7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380543 2004 NH10 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380544 2004 NV18 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380545 2004 NL22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380546 2004 NB25 18/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
380547 2004 NR30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380548 2004 NR33 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
380549 2004 OJ4 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
380550 2004 OT5 16/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
380551 2004 OO9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
380552 2004 PA 04/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
380553 2004 PX10 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380554 2004 PC16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380555 2004 PZ16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
380556 2004 PN48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380557 2004 PT51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380558 2004 PC81 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380559 2004 PR106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
380560 2004 PQ109 12/08/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
380561 2004 QQ5 21/08/2004 Wise Wise Obs. 2,7 km MPC · JPL
380562 2004 QF9 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
380563 2004 QB18 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380564 2004 QK18 13/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380565 2004 QO19 23/08/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
380566 2004 QW24 24/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
380567 2004 RD13 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
380568 2004 RW22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380569 2004 RR25 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
380570 2004 RD40 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380571 2004 RF56 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380572 2004 RW93 08/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
380573 2004 RL110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380574 2004 RL114 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380575 2004 RT162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380576 2004 RE163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380577 2004 RJ169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380578 2004 RR180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380579 2004 RP183 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380580 2004 RZ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380581 2004 RS195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380582 2004 RD206 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380583 2004 RK209 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380584 2004 RG216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380585 2004 RW217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380586 2004 RJ234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380587 2004 RP243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380588 2004 RY250 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380589 2004 RX252 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380590 2004 RP288 14/09/2004 Andrushivka G. Koval'chuk, V. Lokot' 2,2 km MPC · JPL
380591 2004 RP312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
380592 2004 RE323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
380593 2004 RY323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
380594 2004 RA341 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380595 2004 RU341 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380596 2004 SX3 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
380597 2004 SB4 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
380598 2004 SE22 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380599 2004 SW28 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380600 2004 SV40 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380601 2004 SD54 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
380602 2004 TE14 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
380603 2004 TO47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380604 2004 TN56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380605 2004 TO62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380606 2004 TC68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380607 Sharma 2004 TV69 05/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,0 km MPC · JPL
380608 2004 TA70 05/10/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
380609 2004 TP75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380610 2004 TE96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380611 2004 TD102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380612 2004 TK123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
380613 2004 TE126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380614 2004 TJ139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
380615 2004 TQ161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380616 2004 TW204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380617 2004 TT220 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380618 2004 TS228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380619 2004 TX249 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380620 2004 TS274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380621 2004 TU278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380622 2004 TW287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380623 2004 TM294 10/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
380624 2004 TU298 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380625 2004 TQ302 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
380626 2004 TZ336 11/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
380627 2004 TM349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380628 2004 TO349 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380629 2004 TO356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
380630 2004 UM1 22/10/2004 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,5 km MPC · JPL
380631 2004 VT19 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380632 2004 VH22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380633 2004 VP81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380634 2004 VD112 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
380635 2004 XR9 02/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380636 2004 XN14 10/12/2004 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
380637 2004 XK22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
380638 2004 XK23 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380639 2004 XN42 02/12/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
380640 2004 XU56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380641 2004 XN107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
380642 2004 XD121 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
380643 2004 XS124 11/12/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380644 2004 XG125 11/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380645 2004 XA138 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380646 2004 XL140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380647 2004 XC163 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
380648 2004 XH192 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380649 2004 YU4 17/12/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
380650 2004 YM27 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380651 2004 YS27 16/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
380652 2005 AL6 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
380653 2005 AR38 13/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380654 2005 BV28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
380655 2005 CZ2 01/02/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
380656 2005 CQ52 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
380657 2005 DN1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,7 km MPC · JPL
380658 2005 EM12 02/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
380659 2005 EL19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380660 2005 EV54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380661 2005 EF137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380662 2005 EM152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380663 2005 EF187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380664 2005 EE217 09/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
380665 2005 EF224 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
380666 2005 EV248 12/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
380667 2005 EV257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380668 2005 EA279 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
380669 2005 EV281 10/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
380670 2005 EO282 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380671 2005 GZ19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380672 2005 GL23 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
380673 2005 GN25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
380674 2005 GF39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
380675 2005 GH45 05/04/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
380676 2005 GN51 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380677 2005 GX52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
380678 2005 GO76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
380679 2005 GS79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
380680 2005 GK80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
380681 2005 GN95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380682 2005 GK98 07/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
380683 2005 GY103 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380684 2005 GZ106 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380685 2005 GE109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
380686 2005 GR111 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
380687 2005 JG5 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
380688 2005 JA13 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,1 km MPC · JPL
380689 2005 JB17 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
380690 2005 JW24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380691 2005 JW27 03/05/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
380692 2005 JJ32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380693 2005 JY35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380694 2005 JU59 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380695 2005 JP60 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
380696 2005 JB82 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380697 2005 JV83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380698 2005 JK85 08/05/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
380699 2005 JE88 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380700 2005 JM111 09/05/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380701 2005 JK117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
380702 2005 JE133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380703 2005 JS141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
380704 2005 JR157 04/05/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
380705 2005 KT3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
380706 2005 KH6 17/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
380707 2005 LE39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
380708 2005 LG53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
380709 2005 MK19 29/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
380710 2005 MN32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
380711 2005 NN43 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
380712 2005 NG49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
380713 2005 NY67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
380714 2005 NF93 05/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
380715 2005 OC15 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
380716 2005 OS20 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
380717 2005 QD11 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 630 m MPC · JPL
380718 2005 QD20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
380719 2005 QY44 26/08/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
380720 2005 QL58 25/08/2005 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
380721 2005 QL131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
380722 2005 QY133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
380723 2005 QO139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380724 2005 QD141 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
380725 2005 QN158 26/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
380726 2005 QZ177 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380727 2005 QE183 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
380728 2005 RM13 01/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
380729 2005 RX30 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
380730 2005 RH32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380731 2005 RU47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
380732 2005 SB7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380733 2005 SY7 25/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
380734 2005 SW22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380735 2005 SP26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
380736 2005 SJ27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380737 2005 SD39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380738 2005 SM49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380739 2005 SA72 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
380740 2005 SK87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380741 2005 SM89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380742 2005 SW97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380743 2005 SR102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380744 2005 SU110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380745 2005 SW114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
380746 2005 SF116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380747 2005 SV123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
380748 2005 SH139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380749 2005 SE143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380750 2005 SA144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380751 2005 SF145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380752 2005 SO159 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
380753 2005 SC160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
380754 2005 SS190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
380755 2005 SG200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380756 2005 SU253 22/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380757 2005 ST261 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380758 2005 SG268 30/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
380759 2005 TL5 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
380760 2005 TK43 05/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
380761 2005 TN63 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380762 2005 TW71 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380763 2005 TQ87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
380764 2005 TM116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380765 2005 TM127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380766 2005 TZ138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380767 2005 TA153 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
380768 2005 TW188 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
380769 2005 UZ65 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380770 2005 US90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380771 2005 UW209 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
380772 2005 UZ215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380773 2005 UF223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
380774 2005 UX242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380775 2005 UW315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380776 2005 UW328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
380777 2005 UZ349 27/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
380778 2005 UO353 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
380779 2005 UF403 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
380780 2005 UT510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380781 2005 UN513 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
380782 2005 UT513 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380783 2005 UD521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
380784 2005 UO531 29/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
380785 2005 VW5 06/11/2005 Eskridge G. Hug 650 m MPC · JPL
380786 2005 VF88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
380787 2005 VH119 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
380788 2005 VD135 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
380789 2005 WT4 20/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
380790 2005 WJ17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380791 2005 WV38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380792 2005 WG44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380793 2005 WQ45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
380794 2005 WV47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
380795 2005 WK60 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380796 2005 WF101 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
380797 2005 WU133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
380798 2005 WF142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380799 2005 WE146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380800 2005 WH153 29/11/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380801 2005 WA164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
380802 2005 WC166 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380803 2005 WK177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380804 2005 XC43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380805 2005 XF81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380806 2005 YW6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380807 2005 YJ23 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
380808 2005 YN29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380809 2005 YG38 21/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
380810 2005 YL50 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
380811 2005 YS53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380812 2005 YS56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380813 2005 YU60 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380814 2005 YQ86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380815 2005 YW98 27/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
380816 2005 YZ99 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380817 2005 YM126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380818 2005 YV128 30/12/2005 Siding Spring SSS 270 m MPC · JPL
380819 2005 YV134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380820 2005 YB138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380821 2005 YQ143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
380822 2005 YD168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380823 2005 YT185 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380824 2005 YL207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380825 2005 YC208 26/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380826 2005 YP219 30/12/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
380827 2005 YE221 25/12/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
380828 2005 YV228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380829 2005 YD238 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380830 2005 YE288 30/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380831 2005 YY290 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380832 2006 AC 03/01/2006 Mayhill A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
380833 2006 AN21 05/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
380834 2006 AO22 05/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
380835 2006 AE32 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
380836 2006 AL37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380837 2006 AY38 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
380838 2006 AD56 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
380839 2006 AP57 08/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
380840 2006 AK67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380841 2006 AG68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
380842 2006 AA79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380843 2006 AY96 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380844 2006 AG104 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
380845 2006 BC3 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
380846 2006 BN7 22/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
380847 2006 BX22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
380848 2006 BO25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
380849 2006 BW25 19/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
380850 2006 BW54 23/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
380851 2006 BQ75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380852 2006 BZ78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380853 2006 BT101 23/01/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
380854 2006 BN107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
380855 2006 BZ120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380856 2006 BZ121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380857 2006 BG124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380858 2006 BY130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380859 2006 BN139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
380860 2006 BL140 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
380861 2006 BR150 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
380862 2006 BZ154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380863 2006 BJ158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380864 2006 BE182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
380865 2006 BF217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
380866 2006 BP217 28/01/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
380867 2006 BV221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
380868 2006 BC241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380869 2006 BF253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380870 2006 BZ274 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380871 2006 BD275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380872 2006 CK22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380873 2006 CW22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380874 2006 CS44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
380875 2006 CU59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
380876 2006 CW65 04/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
380877 2006 DE 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
380878 2006 DF9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380879 2006 DJ10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380880 2006 DX17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380881 2006 DA19 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380882 2006 DY19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380883 2006 DO22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380884 2006 DB39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
380885 2006 DD40 22/02/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380886 2006 DE41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
380887 2006 DZ41 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
380888 2006 DS42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380889 2006 DV48 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380890 2006 DT49 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
380891 2006 DT54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380892 2006 DA68 24/02/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
380893 2006 DB89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
380894 2006 DE90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
380895 2006 DT99 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
380896 2006 DE111 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
380897 2006 DZ111 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
380898 2006 DX112 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
380899 2006 DS115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
380900 2006 DB121 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
380901 2006 DX126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380902 2006 DM133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380903 2006 DN145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
380904 2006 DF156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380905 2006 DT173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380906 2006 DB179 27/02/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
380907 2006 DC188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380908 2006 DO193 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
380909 2006 DO195 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
380910 2006 DO213 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
380911 2006 DA217 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
380912 2006 EY7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
380913 2006 ED25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
380914 2006 EE30 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
380915 2006 EW40 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
380916 2006 EL73 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380917 2006 EU73 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
380918 2006 FM20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
380919 2006 FF27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
380920 2006 FO51 29/03/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
380921 2006 GP2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380922 2006 GG7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380923 2006 GL20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380924 2006 GT35 07/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
380925 2006 GO43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
380926 2006 HA 17/04/2006 Mayhill A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
380927 2006 HA2 18/04/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
380928 2006 HJ3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380929 2006 HU30 25/04/2006 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
380930 2006 HA31 20/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
380931 2006 HE61 22/04/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
380932 2006 HQ73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
380933 2006 HD74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380934 2006 HX75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380935 2006 HM82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380936 2006 HY87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
380937 2006 JR9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
380938 2006 JZ31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
380939 2006 JV36 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380940 2006 JX43 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
380941 2006 JR46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
380942 2006 KP2 18/05/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
380943 2006 KG12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
380944 2006 KD16 20/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
380945 2006 KS22 20/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
380946 2006 KX26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
380947 2006 KL33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
380948 2006 KR41 19/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380949 2006 KL57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
380950 2006 KB67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
380951 2006 KQ83 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
380952 2006 KV96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380953 2006 KQ123 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
380954 2006 KR124 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
380955 2006 MS11 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
380956 2006 PW9 13/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
380957 2006 PD11 13/08/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
380958 2006 QD11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
380959 2006 QF22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
380960 2006 QW31 21/07/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
380961 2006 QX35 17/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
380962 2006 QW42 17/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
380963 2006 QV59 19/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
380964 2006 QQ75 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
380965 2006 QS117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
380966 2006 QZ141 18/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
380967 2006 QT161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380968 2006 RQ39 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
380969 2006 RW62 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380970 2006 RF70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
380971 2006 RG72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380972 2006 RK93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
380973 2006 SC20 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
380974 2006 SC24 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380975 2006 SA29 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
380976 2006 SW33 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380977 2006 SD46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
380978 2006 SY49 20/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
380979 2006 SG56 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
380980 2006 SN110 20/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
380981 2006 SU131 26/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
380982 2006 SU133 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
380983 2006 SE136 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
380984 2006 SR160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
380985 2006 SN209 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
380986 2006 SO222 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380987 2006 SS285 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
380988 2006 SY320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
380989 2006 SZ321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
380990 2006 SO325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380991 2006 SO327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
380992 2006 SJ332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
380993 2006 SZ365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
380994 2006 SJ400 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
380995 2006 TT19 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
380996 2006 TK20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
380997 2006 TG42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
380998 2006 TO42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
380999 2006 TE43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
381000 2006 TV57 15/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

376.000s  • 377.000s  • 378.000s  • 379.000s  • 380.000s  • 381.000s  • 382.000s  • 383.000s  • 384.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001