Danh sách tiểu hành tinh/277001–278000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277001 2004 XW72 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
277002 2004 XX72 09/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277003 2004 XY75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277004 2004 XK79 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
277005 2004 XC106 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
277006 2004 XP117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277007 2004 XP120 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
277008 2004 XV130 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
277009 2004 XA134 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
277010 2004 XJ135 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
277011 2004 YZ21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
277012 2004 YH35 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
277013 2005 AW16 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
277014 2005 AG17 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
277015 2005 AN32 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
277016 2005 AK33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277017 2005 AL37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277018 2005 AC44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277019 2005 AS56 15/01/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
277020 2005 AV57 15/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
277021 2005 AR68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
277022 2005 AO75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277023 2005 AA81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277024 2005 AG82 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
277025 2005 BD4 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277026 2005 BA8 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
277027 2005 CW1 01/02/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
277028 2005 CO5 01/02/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
277029 2005 CG7 04/02/2005 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
277030 2005 CM10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277031 2005 CQ13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277032 2005 CK21 02/02/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
277033 2005 CR24 04/02/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
277034 2005 CA29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277035 2005 CK30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277036 2005 CO33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277037 2005 CT37 07/02/2005 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 4,4 km MPC · JPL
277038 2005 CK39 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,6 km MPC · JPL
277039 2005 CF41 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
277040 2005 CQ48 02/02/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
277041 2005 CT57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
277042 2005 CK60 04/02/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
277043 2005 CB62 12/02/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 5,1 km MPC · JPL
277044 2005 CB66 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277045 2005 CC81 09/02/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
277046 2005 DO3 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,0 km MPC · JPL
277047 2005 ES18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277048 2005 EM22 03/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
277049 2005 EP25 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
277050 2005 EZ27 03/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
277051 2005 EU31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277052 2005 EE33 02/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
277053 2005 EO37 04/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,2 km MPC · JPL
277054 2005 EB48 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
277055 2005 ET55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277056 2005 ES62 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
277057 2005 EN65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
277058 2005 EO74 03/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
277059 2005 EP75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277060 2005 EB79 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
277061 2005 ED81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277062 2005 EE83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277063 2005 EZ84 04/03/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
277064 2005 ET85 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
277065 2005 EX88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
277066 2005 EC93 08/03/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
277067 2005 EM108 04/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
277068 2005 EG112 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
277069 2005 EK112 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
277070 2005 EU115 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277071 2005 EZ117 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
277072 2005 EF127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277073 2005 EC133 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
277074 2005 EZ139 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
277075 2005 EB143 10/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
277076 2005 EB153 01/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277077 2005 EU153 09/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
277078 2005 EV153 09/03/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
277079 2005 EY156 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277080 2005 EU164 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
277081 2005 EK169 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
277082 2005 EH173 08/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 4,0 km MPC · JPL
277083 2005 EK176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
277084 2005 EV177 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
277085 2005 ES185 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
277086 2005 ET201 08/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
277087 2005 EK204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277088 2005 EF211 04/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
277089 2005 EN215 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277090 2005 EG223 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
277091 2005 EB235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277092 2005 EA242 11/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
277093 2005 EY260 12/03/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
277094 2005 EN261 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277095 2005 EV267 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277096 2005 EF269 15/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
277097 2005 EF273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
277098 2005 EZ281 10/03/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
277099 2005 EX293 11/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
277100 2005 EW295 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277101 2005 EB331 08/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
277102 2005 FG1 16/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
277103 2005 FA7 30/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
277104 2005 FA13 18/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
277105 2005 FR14 16/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
277106 Forgó 2005 GY 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
277107 2005 GA1 01/04/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 4,6 km MPC · JPL
277108 2005 GQ1 01/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
277109 2005 GS6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
277110 2005 GG8 01/04/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
277111 2005 GW14 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277112 2005 GE22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
277113 2005 GY25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
277114 2005 GT28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
277115 2005 GC29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277116 2005 GJ30 04/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
277117 2005 GW46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
277118 2005 GS59 08/04/2005 Mayhill A. Lowe 4,1 km MPC · JPL
277119 2005 GH62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
277120 2005 GU68 02/04/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
277121 2005 GF69 02/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
277122 2005 GM80 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
277123 2005 GO85 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
277124 2005 GX97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277125 2005 GU104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277126 2005 GO119 09/04/2005 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
277127 2005 GW119 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
277128 2005 GJ127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
277129 2005 GT135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277130 2005 GJ161 13/04/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
277131 2005 GR196 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
277132 2005 GU206 10/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
277133 2005 GG227 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
277134 2005 JE5 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
277135 2005 JW14 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277136 2005 JV76 09/05/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
277137 2005 JG118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277138 2005 JO128 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277139 2005 KN9 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
277140 2005 KP13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277141 2005 LF6 04/06/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
277142 2005 LG8 07/06/2005 Catalina CSS APO 1,6 km MPC · JPL
277143 2005 LU30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277144 2005 LQ32 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
277145 2005 LN38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277146 2005 LW43 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277147 2005 MV 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277148 2005 MZ2 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277149 2005 MM9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277150 2005 MB14 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277151 2005 MM18 28/06/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
277152 2005 MD20 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
277153 2005 ML26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277154 2005 MM26 28/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
277155 2005 MO26 28/06/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
277156 2005 MC33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277157 2005 MH38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277158 2005 MH39 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
277159 2005 ME40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277160 2005 MC48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
277161 2005 NM13 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277162 2005 NM20 05/07/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
277163 2005 NN47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277164 2005 NQ54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277165 2005 NU58 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
277166 2005 NQ60 10/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277167 2005 NQ70 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
277168 2005 NB72 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277169 2005 NF84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277170 2005 NJ101 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277171 2005 NX101 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277172 2005 OB 16/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
277173 2005 OY1 16/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
277174 2005 OT10 27/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277175 2005 OS14 31/07/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
277176 2005 OX18 30/07/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
277177 2005 OU22 29/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
277178 2005 OE25 31/07/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
277179 2005 OB26 18/07/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
277180 2005 OB27 31/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
277181 2005 PT 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
277182 2005 PF1 01/08/2005 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
277183 2005 PL10 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277184 2005 PU19 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277185 2005 QZ6 24/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
277186 2005 QZ13 24/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
277187 2005 QM21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
277188 2005 QF23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277189 2005 QE31 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
277190 2005 QT31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
277191 2005 QA32 24/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
277192 2005 QS35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277193 2005 QQ36 25/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
277194 2005 QP46 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
277195 2005 QN49 26/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
277196 2005 QV49 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
277197 2005 QZ49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277198 2005 QQ55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277199 2005 QN56 28/08/2005 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
277200 2005 QP70 29/08/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277201 2005 QE73 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
277202 2005 QP78 25/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
277203 2005 QV85 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277204 2005 QV88 30/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,2 km MPC · JPL
277205 2005 QH92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
277206 2005 QU92 26/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
277207 2005 QA106 27/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
277208 2005 QR106 29/07/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
277209 2005 QS109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
277210 2005 QC117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277211 2005 QN130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277212 2005 QT130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277213 2005 QC133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277214 2005 QC135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277215 2005 QJ135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277216 2005 QS139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277217 2005 QH143 31/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
277218 2005 QF147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
277219 2005 QD151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
277220 2005 QX156 30/08/2005 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
277221 2005 QE159 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
277222 2005 QC160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
277223 2005 QN162 30/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
277224 2005 QN164 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
277225 2005 QH165 31/08/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
277226 2005 QK167 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
277227 2005 QR169 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
277228 2005 QW171 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
277229 2005 QK173 29/08/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
277230 2005 QX176 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277231 2005 QE181 30/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277232 2005 QM181 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277233 2005 QE182 31/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277234 2005 QM182 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
277235 2005 QR189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277236 2005 RS1 01/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
277237 2005 RZ5 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
277238 2005 RD8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
277239 2005 RT10 08/09/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
277240 2005 RL14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
277241 2005 RT14 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
277242 2005 RF19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277243 2005 RN22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
277244 2005 RZ23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
277245 2005 RX24 06/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277246 2005 RT25 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
277247 2005 RG30 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
277248 2005 RK30 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
277249 2005 RT30 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
277250 2005 RL41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277251 2005 RW44 03/09/2005 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
277252 2005 RX44 03/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
277253 2005 RX45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 710 m MPC · JPL
277254 2005 RC46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 740 m MPC · JPL
277255 2005 SR2 23/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277256 2005 SW2 23/09/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
277257 2005 SV3 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277258 2005 SD5 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277259 2005 SS9 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277260 2005 SD17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277261 2005 SS20 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277262 2005 SB26 28/09/2005 Ondřejov P. Kušnirák 2,4 km MPC · JPL
277263 2005 SO26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277264 2005 SE28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
277265 2005 SW31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277266 2005 SB42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
277267 2005 SU49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277268 2005 SR50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
277269 2005 SC53 25/09/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
277270 2005 SB55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
277271 2005 SL58 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
277272 2005 SQ60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
277273 2005 SU61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277274 2005 SD63 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277275 2005 SQ67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
277276 2005 SR67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277277 2005 SK68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
277278 2005 SV68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277279 2005 SA71 30/09/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
277280 2005 SA77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277281 2005 SQ77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277282 2005 SW77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277283 2005 SZ78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
277284 2005 SD86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277285 2005 SG86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277286 2005 SK88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277287 2005 SN88 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277288 2005 SA89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277289 2005 SZ95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277290 2005 SN104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277291 2005 SH105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
277292 2005 SD106 25/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
277293 2005 SN106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277294 2005 SE107 26/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
277295 2005 SR123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
277296 2005 SA125 29/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
277297 2005 SY128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
277298 2005 SO130 29/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
277299 2005 SN133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277300 2005 SK139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277301 2005 SZ140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277302 2005 SY143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277303 2005 SE144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277304 2005 SZ151 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277305 2005 SJ152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
277306 2005 SO156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277307 2005 ST164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
277308 2005 SF169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277309 2005 SZ169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277310 2005 SQ175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277311 2005 SP186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
277312 2005 ST192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
277313 2005 SE205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
277314 2005 SV207 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
277315 2005 SS209 30/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
277316 2005 SV212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
277317 2005 SD213 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
277318 2005 SR215 30/09/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
277319 2005 ST217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277320 2005 SJ218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277321 2005 SK218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
277322 2005 SH224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
277323 2005 SA239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
277324 2005 SS240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277325 2005 SV243 30/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
277326 2005 SR249 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
277327 2005 SQ254 22/09/2005 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
277328 2005 SY259 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277329 2005 SK279 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
277330 2005 SM290 22/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277331 2005 TN12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277332 2005 TQ12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277333 2005 TU18 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
277334 2005 TN26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277335 2005 TP27 01/10/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
277336 2005 TF28 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277337 2005 TT32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277338 2005 TR42 03/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
277339 2005 TM45 06/10/2005 Junk Bond D. Healy 980 m MPC · JPL
277340 2005 TS63 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
277341 2005 TO68 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
277342 2005 TL73 06/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277343 2005 TQ73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
277344 2005 TN75 03/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
277345 2005 TP78 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
277346 2005 TJ79 08/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
277347 2005 TS82 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
277348 2005 TU82 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
277349 2005 TY82 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
277350 2005 TN101 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277351 2005 TS101 07/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
277352 2005 TD102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
277353 2005 TE105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
277354 2005 TK110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
277355 2005 TB112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277356 2005 TG118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277357 2005 TQ121 07/10/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
277358 2005 TB129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
277359 2005 TY139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277360 2005 TY147 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277361 2005 TA164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277362 2005 TT166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277363 2005 TJ167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277364 2005 TZ167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277365 2005 TQ172 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277366 2005 TQ175 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277367 2005 TE193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
277368 2005 TJ193 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
277369 2005 UZ 20/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
277370 2005 US1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,5 km MPC · JPL
277371 2005 UJ9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
277372 2005 UR15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277373 2005 UD20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277374 2005 US22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
277375 2005 UY26 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
277376 2005 UT27 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277377 2005 UH29 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277378 2005 UG34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277379 2005 UU40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
277380 2005 UG64 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
277381 2005 UR67 22/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
277382 2005 UL70 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
277383 2005 UW79 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277384 2005 UZ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277385 2005 UO101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277386 2005 UL103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277387 2005 UP121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277388 2005 UG123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277389 2005 UX124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277390 2005 UM125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277391 2005 UU131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
277392 2005 UM141 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277393 2005 UE146 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277394 2005 UK151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277395 2005 UL151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277396 2005 UN152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277397 2005 UN156 28/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
277398 2005 UK162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
277399 2005 UB164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277400 2005 UE164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277401 2005 UV180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277402 2005 UR181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277403 2005 UF182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277404 2005 UE184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277405 2005 UL195 22/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
277406 2005 UJ204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
277407 2005 UZ205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277408 2005 UH212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277409 2005 UR217 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277410 2005 UM222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
277411 2005 UR229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277412 2005 UB230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277413 2005 UP230 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277414 2005 UD231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
277415 2005 UY231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277416 2005 UP233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277417 2005 UL253 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277418 2005 UU256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
277419 2005 US259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277420 2005 UG275 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
277421 2005 UX288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277422 2005 UT313 27/10/2005 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
277423 2005 UC314 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277424 2005 UO335 30/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277425 2005 UC354 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277426 2005 UF361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277427 2005 UR363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
277428 2005 UL364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277429 2005 UU365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277430 2005 UZ368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277431 2005 UF380 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277432 2005 UF381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
277433 2005 US382 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
277434 2005 UQ387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
277435 2005 UB388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
277436 2005 UB427 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
277437 2005 UG433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277438 2005 UH433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
277439 2005 UR440 29/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277440 2005 UU441 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
277441 2005 UN443 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
277442 2005 US454 28/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
277443 2005 UF456 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277444 2005 UF460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
277445 2005 UD464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
277446 2005 UV476 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277447 2005 UY480 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
277448 2005 UQ486 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277449 2005 UM492 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
277450 2005 UH497 27/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
277451 2005 UT504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,0 km MPC · JPL
277452 2005 UW508 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
277453 2005 UY508 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277454 2005 UT509 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277455 2005 UK512 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277456 2005 UQ512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
277457 2005 UC515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
277458 2005 UK518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
277459 2005 UU524 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277460 2005 UZ526 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277461 2005 VR6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277462 2005 VR13 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277463 2005 VV17 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277464 2005 VO33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
277465 2005 VO38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277466 2005 VQ50 03/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277467 2005 VV55 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277468 2005 VQ61 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277469 2005 VT87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
277470 2005 VO89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277471 2005 VP99 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277472 2005 VN124 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
277473 2005 WD1 21/11/2005 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
277474 2005 WE3 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
277475 2005 WK4 27/11/2005 Siding Spring SSS APO · 340 m MPC · JPL
277476 2005 WF6 21/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277477 2005 WJ12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277478 2005 WM15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277479 2005 WQ32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
277480 2005 WC33 21/11/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
277481 2005 WQ36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277482 2005 WR37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277483 2005 WC48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277484 2005 WO51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277485 2005 WB57 20/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
277486 2005 WV61 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277487 2005 WM73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277488 2005 WK74 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
277489 2005 WR79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
277490 2005 WQ81 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
277491 2005 WU84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277492 2005 WB87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277493 2005 WH94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
277494 2005 WK105 29/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
277495 2005 WC110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277496 2005 WD118 28/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277497 2005 WM118 28/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
277498 2005 WT119 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277499 2005 WU121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277500 2005 WP133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277501 2005 WE134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277502 2005 WZ134 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277503 2005 WP147 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277504 2005 WK151 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277505 2005 WG158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277506 2005 WP163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
277507 2005 WQ164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277508 2005 WN172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
277509 2005 WL176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277510 2005 WU177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277511 2005 WW178 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277512 2005 WQ179 21/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
277513 2005 WT184 29/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
277514 2005 WP185 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
277515 2005 WB189 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
277516 2005 WW193 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
277517 2005 WC203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277518 2005 WD208 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277519 2005 WA209 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277520 2005 WE209 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
277521 2005 XB13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277522 2005 XD18 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277523 2005 XW19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277524 2005 XY21 02/12/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
277525 2005 XS37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277526 2005 XU47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277527 2005 XF52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277528 2005 XG58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277529 2005 XL66 08/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
277530 2005 XM66 08/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
277531 2005 XB75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277532 2005 XX117 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277533 2005 YZ3 22/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
277534 2005 YB6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277535 2005 YD16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277536 2005 YP23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277537 2005 YP30 22/12/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277538 2005 YB32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277539 2005 YE34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277540 2005 YZ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277541 2005 YK56 22/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
277542 2005 YG72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277543 2005 YA74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277544 2005 YG76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277545 2005 YL82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277546 2005 YN85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
277547 2005 YL86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
277548 2005 YH92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
277549 2005 YX103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277550 2005 YE104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277551 2005 YV106 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277552 2005 YK107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
277553 2005 YY108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277554 2005 YG109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277555 2005 YD115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277556 2005 YF115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277557 2005 YP124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277558 2005 YY125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277559 2005 YA126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277560 2005 YT126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277561 2005 YX127 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277562 2005 YX132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277563 2005 YK134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277564 2005 YL140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277565 2005 YT146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277566 2005 YZ153 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277567 2005 YF172 22/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
277568 2005 YR172 23/12/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
277569 2005 YW175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277570 2005 YP180 30/12/2005 Catalina CSS 440 m MPC · JPL
277571 2005 YQ184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277572 2005 YR186 28/12/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
277573 2005 YG191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277574 2005 YR192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277575 2005 YH200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277576 2005 YA202 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277577 2005 YQ203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277578 2005 YB212 28/12/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
277579 2005 YE214 30/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
277580 2005 YQ216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
277581 2005 YK236 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277582 2005 YS237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277583 2005 YZ268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
277584 2005 YM279 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
277585 2005 YN281 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
277586 2006 AC7 05/01/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
277587 2006 AV7 06/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
277588 2006 AV8 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
277589 2006 AX9 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
277590 2006 AS10 04/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
277591 2006 AO12 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277592 2006 AT12 05/01/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
277593 2006 AM17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277594 2006 AZ20 05/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
277595 2006 AQ21 05/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
277596 2006 AF27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277597 2006 AL34 06/01/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
277598 2006 AS34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277599 2006 AZ36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277600 2006 AG39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277601 2006 AA46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277602 2006 AN48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
277603 2006 AF63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277604 2006 AD66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277605 2006 AN67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277606 2006 AE68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277607 2006 AJ68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277608 2006 AD74 04/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277609 2006 AS76 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277610 2006 AZ81 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277611 2006 AK85 07/01/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
277612 2006 AO100 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
277613 2006 AC101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
277614 2006 BY1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277615 2006 BM2 20/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
277616 2006 BN6 21/01/2006 Siding Spring SSS APO 1,2 km MPC · JPL
277617 2006 BT7 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
277618 2006 BT8 23/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,0 km MPC · JPL
277619 2006 BS9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
277620 2006 BL11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
277621 2006 BZ23 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
277622 2006 BE24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277623 2006 BW30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277624 2006 BY30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277625 2006 BX33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277626 2006 BZ37 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277627 2006 BF40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277628 2006 BU40 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277629 2006 BZ42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277630 2006 BA56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277631 2006 BU63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
277632 2006 BQ69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277633 2006 BG72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277634 2006 BN76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277635 2006 BH82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277636 2006 BK89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277637 2006 BV95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277638 2006 BD101 23/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
277639 2006 BU103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
277640 2006 BW108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277641 2006 BR109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277642 2006 BU109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277643 2006 BO112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277644 2006 BQ112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277645 2006 BW112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277646 2006 BA118 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
277647 2006 BM118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277648 2006 BP123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277649 2006 BT128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277650 2006 BJ130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277651 2006 BW130 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277652 2006 BX131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277653 2006 BQ135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
277654 2006 BB140 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277655 2006 BP141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277656 2006 BV141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277657 2006 BM150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
277658 2006 BD165 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277659 2006 BP169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
277660 2006 BP178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277661 2006 BW186 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
277662 2006 BD193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277663 2006 BR194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277664 2006 BX195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277665 2006 BC197 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277666 2006 BN200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277667 2006 BM203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277668 2006 BO203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277669 2006 BC206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277670 2006 BS213 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
277671 2006 BM214 23/01/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
277672 2006 BF215 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
277673 2006 BG217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
277674 2006 BE226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277675 2006 BQ233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277676 2006 BV237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277677 2006 BH245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277678 2006 BD250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277679 2006 BR251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277680 2006 BD259 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277681 2006 BT263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277682 2006 BN266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277683 2006 BX267 26/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277684 2006 BY268 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
277685 2006 BB274 31/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277686 2006 BX275 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277687 2006 BC276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277688 2006 BB277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277689 2006 BQ277 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277690 2006 BS278 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
277691 2006 CW3 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
277692 2006 CL19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277693 2006 CE26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277694 2006 CV34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
277695 2006 CB38 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277696 2006 CP40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
277697 2006 CH41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277698 2006 CQ43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277699 2006 CT47 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
277700 2006 CC57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277701 2006 CD61 04/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277702 2006 CU65 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277703 2006 CL66 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277704 2006 DC 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
277705 2006 DR4 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277706 2006 DU11 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277707 2006 DG14 22/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
277708 2006 DM22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277709 2006 DG24 20/02/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
277710 2006 DR24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277711 2006 DA27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277712 2006 DU30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277713 2006 DY30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277714 2006 DB31 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
277715 2006 DW31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277716 2006 DS32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277717 2006 DR33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277718 2006 DR43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
277719 2006 DF45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277720 2006 DJ49 21/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
277721 2006 DS50 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277722 2006 DH52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277723 2006 DQ55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277724 2006 DN57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
277725 2006 DR57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277726 2006 DX62 25/02/2006 Mayhill A. Lowe 5,9 km MPC · JPL
277727 2006 DL70 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277728 2006 DW74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277729 2006 DY75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277730 2006 DO78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277731 2006 DO80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277732 2006 DW81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277733 2006 DL88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277734 2006 DS88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277735 2006 DV88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277736 2006 DL92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277737 2006 DW93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277738 2006 DK95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277739 2006 DN95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
277740 2006 DV99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277741 2006 DD102 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277742 2006 DJ104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277743 2006 DJ105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277744 2006 DV106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277745 2006 DK107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277746 2006 DS107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277747 2006 DQ108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277748 2006 DC109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277749 2006 DD111 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
277750 2006 DW116 27/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
277751 2006 DK121 22/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
277752 2006 DE129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277753 2006 DZ130 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
277754 2006 DG131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277755 2006 DJ132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277756 2006 DK132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277757 2006 DS140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277758 2006 DF141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277759 2006 DM141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277760 2006 DB147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277761 2006 DM147 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277762 2006 DY150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
277763 2006 DN153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277764 2006 DA157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277765 2006 DA159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277766 2006 DH160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277767 2006 DP160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277768 2006 DC163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277769 2006 DG172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277770 2006 DL176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277771 2006 DH177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277772 2006 DP185 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277773 2006 DS186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277774 2006 DG187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277775 2006 DY189 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277776 2006 DQ200 24/02/2006 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
277777 2006 DT202 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
277778 2006 DC204 24/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
277779 2006 DQ204 27/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
277780 2006 DR206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277781 2006 DK209 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277782 2006 DX210 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277783 2006 DF211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277784 2006 DV211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277785 2006 DX211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277786 2006 DC212 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
277787 2006 DG216 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277788 2006 EK2 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,7 km MPC · JPL
277789 2006 ES9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277790 2006 EG10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277791 2006 EM12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277792 2006 EV14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277793 2006 ET23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
277794 2006 EY34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
277795 2006 EJ35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277796 2006 EY44 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,6 km MPC · JPL
277797 2006 EZ55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277798 2006 EA57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277799 2006 EM73 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277800 2006 EV73 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277801 2006 FC5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277802 2006 FH6 23/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
277803 2006 FN7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277804 2006 FJ8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277805 2006 FS19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277806 2006 FC21 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277807 2006 FH24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
277808 2006 FA25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277809 2006 FP33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
277810 2006 FV35 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 170 m MPC · JPL
277811 2006 FM36 30/03/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
277812 2006 FU38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277813 2006 FJ46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
277814 2006 FJ54 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277815 2006 FB55 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
277816 Varese 2006 GL 02/04/2006 Schiaparelli L. Buzzi, F. Luppi 570 m MPC · JPL
277817 2006 GT 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
277818 2006 GR18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277819 2006 GL19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277820 2006 GT29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277821 2006 GY29 02/04/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
277822 2006 GV44 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277823 2006 GV50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
277824 2006 HB2 18/04/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
277825 2006 HY3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277826 2006 HC10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277827 2006 HA15 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
277828 2006 HA23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277829 2006 HL25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277830 2006 HR29 24/04/2006 Siding Spring SSS 260 m MPC · JPL
277831 2006 HL37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277832 2006 HH41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277833 2006 HU45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
277834 2006 HA56 26/04/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
277835 2006 HQ60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
277836 2006 HC63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277837 2006 HO65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277838 2006 HJ69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
277839 2006 HS71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277840 2006 HC75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277841 2006 HE79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277842 2006 HB84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
277843 2006 HH86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
277844 2006 HL92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277845 2006 HA93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277846 2006 HB95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277847 2006 HP101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277848 2006 HS101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277849 2006 HR104 18/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
277850 2006 HG107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277851 2006 HJ113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277852 2006 HG120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277853 2006 HX121 27/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
277854 2006 HR131 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
277855 2006 HN150 22/04/2006 La Silla R. Behrend 2,8 km MPC · JPL
277856 2006 JH7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277857 2006 JD10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277858 2006 JF12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277859 2006 JJ14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277860 2006 JY17 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277861 2006 JR18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
277862 2006 JK20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277863 2006 JP20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
277864 2006 JZ22 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
277865 2006 JX27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
277866 2006 JP32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277867 2006 JX33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
277868 2006 JA34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
277869 2006 JR35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
277870 2006 JT35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
277871 2006 JA36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277872 2006 JG37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
277873 2006 JQ38 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
277874 2006 JV47 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
277875 2006 JM49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
277876 2006 JG50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
277877 2006 JW54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
277878 2006 JG55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
277879 2006 JE61 01/05/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
277880 2006 JB64 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
277881 2006 JC65 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
277882 2006 JA67 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
277883 Basu 2006 JA69 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,2 km MPC · JPL
277884 2006 KA6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
277885 2006 KL6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
277886 2006 KJ10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
277887 2006 KF17 20/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
277888 2006 KL18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277889 2006 KJ31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277890 2006 KP31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
277891 2006 KJ32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277892 2006 KA34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277893 2006 KF40 18/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
277894 2006 KG41 15/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
277895 2006 KP45 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
277896 2006 KY45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
277897 2006 KZ45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
277898 2006 KY48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277899 2006 KC49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277900 2006 KY51 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
277901 2006 KG55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
277902 2006 KO59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277903 2006 KT62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
277904 2006 KM67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
277905 2006 KP69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277906 2006 KG72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
277907 2006 KY72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277908 2006 KU73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277909 2006 KB74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277910 2006 KS74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277911 2006 KQ78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
277912 2006 KN85 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
277913 2006 KU87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
277914 2006 KX87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277915 2006 KB88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
277916 2006 KF92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
277917 2006 KU92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
277918 2006 KY95 25/05/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
277919 2006 KT97 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
277920 2006 KT98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
277921 2006 KV101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277922 2006 KX101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
277923 2006 KN103 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 890 m MPC · JPL
277924 2006 KS104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277925 2006 KX104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277926 2006 KC106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
277927 2006 KG113 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
277928 2006 KV113 22/05/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
277929 2006 KU116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
277930 2006 KG118 23/05/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
277931 2006 KJ119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
277932 2006 KV122 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
277933 2006 KA123 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
277934 2006 KU129 20/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
277935 2006 LK4 09/06/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
277936 2006 OO 18/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 2,2 km MPC · JPL
277937 2006 OK29 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277938 2006 PH14 15/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
277939 2006 PO18 13/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
277940 2006 PK28 14/08/2006 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
277941 2006 PF33 13/08/2006 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
277942 2006 PK38 14/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
277943 2006 QG1 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
277944 2006 QM1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
277945 2006 QR5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
277946 2006 QH62 22/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
277947 2006 QC119 28/08/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
277948 2006 QF144 25/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
277949 2006 RE4 12/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
277950 2006 RC122 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277951 2006 SQ13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
277952 2006 SA18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277953 2006 SK24 16/09/2006 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
277954 2006 SB33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277955 2006 SL75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
277956 2006 SV107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
277957 2006 SS119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
277958 2006 SP134 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch APO 1,6 km MPC · JPL
277959 2006 SB187 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
277960 2006 SP211 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
277961 2006 SU273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
277962 2006 SV284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
277963 2006 SZ297 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
277964 2006 SY303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
277965 2006 SE318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
277966 2006 SR360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
277967 2006 ST366 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277968 2006 ST388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
277969 2006 SC391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
277970 2006 SR391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
277971 2006 TP4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
277972 2006 TF22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
277973 2006 TZ28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
277974 2006 TJ37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
277975 2006 TT42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
277976 2006 TE52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
277977 2006 TG52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277978 2006 TB55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277979 2006 TG55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
277980 2006 TZ57 15/10/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
277981 2006 TL75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
277982 2006 TF76 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
277983 2006 TQ81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
277984 2006 TJ109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
277985 2006 TA110 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
277986 2006 TN118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
277987 2006 TW126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
277988 2006 UG7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
277989 2006 US7 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
277990 2006 UY7 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
277991 2006 UO15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
277992 2006 UE16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
277993 2006 UR37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
277994 2006 UN53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
277995 2006 UG55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
277996 2006 UR74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
277997 2006 UT78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
277998 2006 UE85 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
277999 2006 UY86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278000 2006 UK88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s  • 279.000s  • 280.000s  • 281.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001