Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/480001–481000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480001 2014 KW77 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480002 2014 KS82 14/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
480003 2014 KY85 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
480004 2014 KD91 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,3 km MPC · JPL
480005 2014 KN98 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480006 2014 LZ7 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480007 2014 LP11 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480008 2014 LM26 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480009 2014 MC10 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480010 2014 MX28 22/05/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
480011 2014 MV59 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
480012 2014 NP3 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
480013 2014 OB51 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
480014 2014 OF235 31/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
480015 2014 OV238 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480016 2014 OR367 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480017 2014 QB442 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
480018 2014 XK37 19/02/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
480019 2014 YV14 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
480020 2014 YQ21 24/01/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
480021 2014 YX30 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480022 2014 YP49 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480023 2015 AA17 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
480024 2015 AU120 15/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480025 2015 AR264 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
480026 2015 AD280 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480027 2015 BL2 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
480028 2015 BX4 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480029 2015 BT20 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
480030 2015 BQ36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480031 2015 BZ87 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480032 2015 BG91 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480033 2015 BY106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480034 2015 BB119 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
480035 2015 BG143 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480036 2015 BT156 27/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480037 2015 BU192 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480038 2015 BK198 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480039 2015 BK266 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480040 2015 BJ298 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480041 2015 BQ302 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
480042 2015 BE425 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
480043 2015 BQ425 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480044 2015 BK437 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
480045 2015 BF444 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480046 2015 BX512 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
480047 2015 BO514 08/03/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
480048 2015 CN1 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480049 2015 CH9 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480050 2015 CY21 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480051 2015 CV33 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
480052 2015 CV39 30/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
480053 2015 CA46 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480054 2015 CL46 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480055 2015 CQ46 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480056 2015 CW51 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
480057 2015 CX54 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480058 2015 CN57 02/04/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
480059 2015 DV32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480060 2015 DV64 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
480061 2015 DZ75 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
480062 2015 DH77 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
480063 2015 DF93 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480064 2015 DN96 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480065 2015 DC98 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480066 2015 DR98 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480067 2015 DM101 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
480068 2015 DU116 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
480069 2015 DZ135 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480070 2015 DO138 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
480071 2015 DC153 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480072 2015 DX153 01/02/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
480073 2015 DS180 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
480074 2015 DZ196 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480075 2015 DE199 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
480076 2015 DR199 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480077 2015 DO205 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
480078 2015 DQ205 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480079 2015 DF206 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480080 2015 DN206 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
480081 2015 DF210 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
480082 2015 DP210 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480083 2015 DE213 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480084 2015 DO214 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480085 2015 DR214 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480086 2015 DT214 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
480087 2015 DB220 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480088 2015 DT221 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480089 2015 EG9 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480090 2015 EM10 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480091 2015 EE14 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480092 2015 EV41 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
480093 2015 EF46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480094 2015 EZ51 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480095 2015 EA63 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480096 2015 EJ63 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480097 2015 EC64 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
480098 2015 EF64 23/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
480099 2015 FA11 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480100 2015 FF33 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480101 2015 FU36 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
480102 2015 FC39 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480103 2015 FK42 22/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
480104 2015 FP42 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
480105 2015 FJ43 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480106 2015 FX43 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480107 2015 FP45 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480108 2015 FS45 18/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
480109 2015 FT69 09/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
480110 2015 FX69 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480111 2015 FW71 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480112 2015 FF73 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480113 2015 FY73 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480114 2015 FJ75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
480115 2015 FN76 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480116 2015 FR81 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480117 2015 FH85 14/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
480118 2015 FG90 03/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480119 2015 FY90 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480120 2015 FX98 15/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480121 2015 FJ103 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
480122 2015 FQ107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480123 2015 FW107 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480124 2015 FL109 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
480125 2015 FW114 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480126 2015 FP123 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480127 2015 FQ138 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480128 2015 FA142 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
480129 2015 FR143 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480130 2015 FD144 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480131 2015 FQ147 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480132 2015 FY150 29/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
480133 2015 FL152 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
480134 2015 FN152 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
480135 2015 FR153 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480136 2015 FS156 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480137 2015 FW156 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480138 2015 FF158 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480139 2015 FE162 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480140 2015 FX166 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480141 2015 FP168 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480142 2015 FD170 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480143 2015 FJ174 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480144 2015 FP176 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
480145 2015 FA180 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480146 2015 FL195 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480147 2015 FZ215 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
480148 2015 FD236 14/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480149 2015 FK246 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480150 2015 FR249 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480151 2015 FQ266 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
480152 2015 FO284 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
480153 2015 FS284 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480154 2015 FP285 25/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
480155 2015 FB286 06/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480156 2015 FV289 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480157 2015 FG290 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480158 2015 FO292 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480159 2015 FD293 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480160 2015 FE293 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480161 2015 FK295 18/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
480162 2015 FZ297 23/02/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
480163 2015 FT298 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480164 2015 FK300 29/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
480165 2015 FM300 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
480166 2015 FY300 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480167 2015 FP302 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480168 2015 FY302 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480169 2015 FY303 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480170 2015 FE304 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480171 2015 FJ304 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480172 2015 FT308 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480173 2015 FZ310 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
480174 2015 FU314 07/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480175 2015 FE317 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480176 2015 FK317 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480177 2015 FW317 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480178 2015 FE318 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480179 2015 FD319 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480180 2015 FW322 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
480181 2015 FN323 05/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480182 2015 FC331 09/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480183 2015 FY331 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480184 2015 FG332 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480185 2015 FT332 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480186 2015 FY332 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
480187 2015 FV333 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
480188 2015 FZ333 13/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
480189 2015 FP336 24/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
480190 2015 FF337 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
480191 2015 FR337 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
480192 2015 FS337 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480193 2015 FA339 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480194 2015 FG339 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480195 2015 FZ339 14/08/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
480196 2015 FC340 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
480197 2015 FH340 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480198 2015 FE342 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480199 2015 FB343 25/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
480200 2015 FR344 05/04/2011 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480201 2015 FY345 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480202 2015 FP353 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
480203 2015 FL363 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
480204 2015 FY363 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480205 2015 FF373 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480206 2015 GP 25/02/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
480207 2015 GW3 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480208 2015 GM5 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480209 2015 GG6 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
480210 2015 GU12 10/02/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
480211 2015 GP18 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480212 2015 GW19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480213 2015 GB22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480214 2015 GP23 23/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480215 2015 GL26 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480216 2015 GS28 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
480217 2015 GW28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
480218 2015 GU29 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480219 2015 GO31 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
480220 2015 GR31 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480221 2015 GH32 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480222 2015 GX33 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480223 2015 GC34 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480224 2015 GS34 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480225 2015 GO36 04/09/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
480226 2015 GP41 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480227 2015 GU42 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
480228 2015 GS43 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480229 2015 GP47 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
480230 2015 HN 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480231 2015 HQ2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480232 2015 HC4 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480233 2015 HA5 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
480234 2015 HO6 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480235 2015 HH7 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480236 2015 HR8 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480237 2015 HD15 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480238 2015 HK15 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480239 2015 HG19 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480240 2015 HT22 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480241 2015 HS26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480242 2015 HN27 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480243 2015 HA29 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480244 2015 HG30 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480245 2015 HT33 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480246 2015 HD35 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480247 2015 HZ36 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
480248 2015 HB39 07/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480249 2015 HL40 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480250 2015 HT40 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480251 2015 HA56 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
480252 2015 HS56 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480253 2015 HW57 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480254 2015 HT60 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
480255 2015 HZ60 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480256 2015 HB61 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480257 2015 HP61 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
480258 2015 HL62 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480259 2015 HW62 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480260 2015 HR64 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
480261 2015 HA71 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
480262 2015 HR71 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480263 2015 HE75 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
480264 2015 HB76 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480265 2015 HP78 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480266 2015 HQ78 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480267 2015 HY78 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480268 2015 HP81 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
480269 2015 HZ81 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
480270 2015 HS82 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480271 2015 HF83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480272 2015 HH87 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
480273 2015 HD88 12/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480274 2015 HZ88 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480275 2015 HJ89 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480276 2015 HM90 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480277 2015 HT92 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480278 2015 HT94 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
480279 2015 HJ99 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480280 2015 HL101 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
480281 2015 HW108 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480282 2015 HL110 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480283 2015 HC114 20/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
480284 2015 HN125 10/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480285 2015 HR128 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
480286 2015 HV139 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
480287 2015 HH140 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480288 2015 HK145 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480289 2015 HP145 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
480290 2015 HS147 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480291 2015 HZ148 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480292 2015 HW149 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480293 2015 HL150 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480294 2015 HR150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
480295 2015 HA152 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480296 2015 HS154 20/04/2009 XuYi PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
480297 2015 HB155 03/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
480298 2015 HF156 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480299 2015 HR164 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480300 2015 HJ166 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480301 2015 HM166 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480302 2015 HQ168 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
480303 2015 HW169 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
480304 2015 HA170 13/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
480305 2015 HB170 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,9 km MPC · JPL
480306 2015 HL172 28/01/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
480307 2015 HN172 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
480308 2015 HO173 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480309 2015 HT173 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480310 2015 HV173 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480311 2015 HQ174 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480312 2015 HR174 11/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
480313 2015 HV174 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480314 2015 HJ175 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480315 2015 HN175 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480316 2015 HY175 06/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
480317 2015 HG176 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480318 2015 HL176 02/03/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
480319 2015 HT177 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480320 2015 HP178 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480321 2015 HR178 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480322 2015 HC179 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480323 2015 HJ179 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480324 2015 HU179 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480325 2015 HA180 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480326 2015 HC180 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480327 2015 HD180 15/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
480328 2015 HV180 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480329 2015 HM181 23/03/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
480330 2015 HW181 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480331 2015 JB 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480332 2015 JL3 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480333 2015 JZ3 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480334 2015 JH6 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480335 2015 JC10 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
480336 2015 KU 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480337 2015 KA3 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480338 2015 KN6 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480339 2015 KH7 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480340 2015 KV7 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480341 2015 KX7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480342 2015 KE8 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480343 2015 KM8 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480344 2015 KV8 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
480345 2015 KA10 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480346 2015 KP10 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
480347 2015 KE11 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480348 2015 KG12 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480349 2015 KK13 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
480350 2015 KU13 28/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480351 2015 KJ14 22/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
480352 2015 KA15 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480353 2015 KD18 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480354 2015 KP19 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480355 2015 KR19 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480356 2015 KS20 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480357 2015 KM21 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480358 2015 KE22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480359 2015 KS22 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480360 2015 KH23 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480361 2015 KL23 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480362 2015 KR24 12/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480363 2015 KR25 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480364 2015 KF27 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480365 2015 KZ27 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480366 2015 KK29 13/03/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
480367 2015 KR30 22/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
480368 2015 KN31 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480369 2015 KD32 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
480370 2015 KT33 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
480371 2015 KC34 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480372 2015 KA36 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
480373 2015 KC36 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480374 2015 KL36 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
480375 2015 KL37 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480376 2015 KW37 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
480377 2015 KR38 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480378 2015 KV38 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480379 2015 KJ39 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480380 2015 KP40 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480381 2015 KA41 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480382 2015 KJ44 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480383 2015 KC45 12/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
480384 2015 KD45 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
480385 2015 KK46 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480386 2015 KC47 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480387 2015 KS48 04/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
480388 2015 KM49 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480389 2015 KW49 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480390 2015 KO50 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480391 2015 KE51 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
480392 2015 KS51 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480393 2015 KW51 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480394 2015 KX51 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480395 2015 KL54 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480396 2015 KQ54 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480397 2015 KT58 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
480398 2015 KG59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480399 2015 KA60 15/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
480400 2015 KC67 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480401 2015 KM67 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480402 2015 KC69 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480403 2015 KU71 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480404 2015 KK77 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480405 2015 KN77 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480406 2015 KZ80 26/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
480407 2015 KL81 14/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
480408 2015 KQ82 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480409 2015 KR83 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480410 2015 KK90 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480411 2015 KN91 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
480412 2015 KT92 18/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
480413 2015 KS94 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480414 2015 KY94 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480415 2015 KB95 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480416 2015 KW97 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480417 2015 KZ98 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480418 2015 KN99 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480419 2015 KB107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
480420 2015 KX111 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480421 2015 KD112 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480422 2015 KY112 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480423 2015 KZ113 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480424 2015 KK114 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480425 2015 KL117 14/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
480426 2015 KC122 28/03/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
480427 2015 KR122 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480428 2015 KZ122 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
480429 2015 KE123 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480430 2015 KD125 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480431 2015 KD126 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480432 2015 KC128 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480433 2015 KS128 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480434 2015 KU128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480435 2015 KU129 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480436 2015 KZ131 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480437 2015 KA132 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480438 2015 KH132 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
480439 2015 KC134 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480440 2015 KY134 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480441 2015 KR136 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480442 2015 KE138 01/02/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
480443 2015 KC141 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480444 2015 KA142 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480445 2015 KF143 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480446 2015 KK144 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
480447 2015 KY144 07/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480448 2015 KY146 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480449 2015 KV149 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480450 2015 KO156 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480451 2015 KR158 03/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
480452 2015 KZ158 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480453 2015 KT159 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
480454 2015 KX159 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480455 2015 KZ159 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480456 2015 LS 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480457 2015 LB1 31/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480458 2015 LJ1 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480459 2015 LP2 21/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
480460 2015 LN3 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480461 2015 LP3 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480462 2015 LA4 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
480463 2015 LA5 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 43176| 3,5 km MPC · JPL
480464 2015 LR7 31/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
480465 2015 LS7 26/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480466 2015 LC8 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480467 2015 LE8 15/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
480468 2015 LO8 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480469 2015 LX8 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
480470 2015 LO9 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480471 2015 LC10 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480472 2015 LO10 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480473 2015 LK11 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480474 2015 LP14 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480475 2015 LQ14 26/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
480476 2015 LZ21 10/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
480477 2015 LB22 03/11/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
480478 2015 LG22 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480479 2015 LM22 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480480 2015 LN22 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480481 2015 LV22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
480482 2015 LD24 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480483 2015 LS25 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480484 2015 LY26 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480485 2015 LC27 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480486 2015 LT28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480487 2015 LU28 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
480488 2015 LD30 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
480489 2015 LH30 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480490 2015 LB31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
480491 2015 LG31 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480492 2015 LO31 08/10/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
480493 2015 LR31 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480494 2015 LY31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480495 2015 LS32 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480496 2015 LB33 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480497 2015 LV33 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
480498 2015 LR34 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480499 2015 LQ35 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480500 2015 LZ35 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480501 2015 LO36 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480502 2015 LU36 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480503 2015 LK38 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480504 2015 LN38 24/08/2011 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
480505 2015 MM 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480506 2015 MN 21/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
480507 2015 MR 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
480508 2015 MT 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480509 2015 MY 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
480510 2015 MV1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480511 2015 MQ2 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
480512 2015 ML5 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480513 2015 MS5 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480514 2015 ME6 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
480515 2015 MJ6 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480516 2015 MK6 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
480517 2015 MP6 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
480518 2015 MJ7 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480519 2015 MZ7 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480520 2015 MP8 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480521 2015 MC9 18/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480522 2015 MN9 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
480523 2015 MS9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480524 2015 MV9 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480525 2015 MJ10 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
480526 2015 MD11 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480527 2015 ME11 08/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
480528 2015 MM13 25/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
480529 2015 MN13 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
480530 2015 MT14 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480531 2015 MV19 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
480532 2015 MP20 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480533 2015 MW20 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480534 2015 MQ25 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480535 2015 MK27 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480536 2015 MQ35 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
480537 2015 MK40 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
480538 2015 MH43 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480539 2015 MV44 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480540 2015 MH45 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480541 2015 MS45 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480542 2015 MU46 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480543 2015 MW49 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480544 2015 MG50 02/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
480545 2015 MJ52 08/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
480546 2015 MR55 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480547 2015 MY55 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480548 2015 MF56 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480549 2015 MH56 02/05/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
480550 2015 MV56 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480551 2015 MJ57 31/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480552 2015 MM57 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480553 2015 MD58 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480554 2015 MK59 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480555 2015 MP60 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480556 2015 MZ62 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480557 2015 MD63 19/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480558 2015 MM63 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
480559 2015 MS65 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480560 2015 MB66 24/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
480561 2015 MH67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
480562 2015 MJ68 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480563 2015 ME69 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480564 2015 MH69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480565 2015 MK69 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480566 2015 MQ69 05/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
480567 2015 MT69 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
480568 2015 MV69 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480569 2015 MD70 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480570 2015 MK70 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
480571 2015 MD71 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480572 2015 MO72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
480573 2015 MO74 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480574 2015 MM75 22/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
480575 2015 MB76 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480576 2015 MM76 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
480577 2015 MY77 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480578 2015 ME79 29/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
480579 2015 ML79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
480580 2015 MP79 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480581 2015 MH80 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480582 2015 MU80 01/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
480583 2015 MB81 29/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
480584 2015 MP81 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
480585 2015 MT81 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480586 2015 MV81 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
480587 2015 MF82 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
480588 2015 MK82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480589 2015 MS82 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480590 2015 MB84 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480591 2015 MF84 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480592 2015 MJ85 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480593 2015 MZ85 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
480594 2015 MG86 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480595 2015 MK86 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480596 2015 MD87 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480597 2015 MS87 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480598 2015 MQ91 21/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
480599 2015 MX92 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480600 2015 MG93 01/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480601 2015 MR93 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480602 2015 MY93 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480603 2015 MH97 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480604 2015 MB98 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480605 2015 MK103 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480606 2015 MT103 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480607 2015 MB104 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480608 2015 MG104 20/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
480609 2015 MP104 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480610 2015 MB106 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480611 2015 MF107 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480612 2015 ML107 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480613 2015 MX108 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480614 2015 MD110 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
480615 2015 MP110 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
480616 2015 MP112 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480617 2015 MU112 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480618 2015 MV112 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480619 2015 MC113 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480620 2015 MO115 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480621 2015 MF123 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480622 2015 MA127 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480623 2015 MH127 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,1 km MPC · JPL
480624 2015 ML128 13/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
480625 2015 MA130 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
480626 2015 NX1 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
480627 2015 NX3 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
480628 2015 NR4 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480629 2015 NZ5 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480630 2015 NG7 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480631 2015 NL7 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480632 2015 NS7 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480633 2015 NT7 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480634 2015 NZ7 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480635 2015 NC8 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480636 2015 NA9 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480637 2015 NG9 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480638 2015 NQ9 22/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
480639 2015 NW11 06/02/2014 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
480640 2015 NR12 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480641 2015 NJ14 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
480642 2015 NT14 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
480643 2015 NQ16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480644 2015 NX16 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480645 2015 NP20 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480646 2015 NM21 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
480647 2015 NU21 01/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
480648 2015 NG23 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480649 2015 OG1 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480650 2015 OB7 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480651 2015 OK10 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480652 2015 OY11 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480653 2015 OX12 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480654 2015 OG13 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480655 2015 OZ14 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480656 2015 OP15 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
480657 2015 OE17 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
480658 2015 OC24 18/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
480659 2015 OW34 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480660 2015 OV35 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
480661 2015 OL37 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480662 2015 OA40 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
480663 2015 OW43 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480664 2015 OC45 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
480665 2015 OS46 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
480666 2015 OQ51 01/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
480667 2015 OU66 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480668 2015 ON68 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480669 2015 OG71 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
480670 2015 OL71 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480671 2015 OB73 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480672 2015 OC73 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480673 2015 OQ73 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480674 2015 PN1 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
480675 2015 PC3 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480676 2015 PJ5 27/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
480677 2015 PZ12 30/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
480678 2015 PT25 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480679 2015 PB35 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480680 2015 PT39 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
480681 2015 PJ41 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
480682 2015 PQ42 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480683 2015 PS43 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
480684 2015 PE45 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
480685 2015 PV45 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
480686 2015 PA49 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
480687 2015 PB49 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480688 2015 PR51 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
480689 2015 PJ87 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480690 2015 PP93 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,4 km MPC · JPL
480691 2015 PP94 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480692 2015 PB96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480693 2015 PK101 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480694 2015 PK110 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480695 2015 PZ116 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
480696 2015 PS120 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
480697 2015 PY125 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480698 2015 PP127 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480699 2015 PH128 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480700 2015 PW131 29/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480701 2015 PT161 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480702 2015 PX173 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480703 2015 PE212 17/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480704 2015 PL258 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
480705 2015 PY264 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
480706 2015 PX284 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480707 2015 PO288 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
480708 2015 PX302 07/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
480709 2015 PC307 11/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480710 2015 RL8 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480711 2015 RT12 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480712 2015 RY107 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
480713 2015 RZ212 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
480714 2015 RN228 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
480715 2015 SS11 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
480716 2015 TL1 21/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480717 2015 TM1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
480718 2015 TB296 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480719 2015 TZ297 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
480720 2015 TJ314 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480721 2015 TG348 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
480722 2015 UE26 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
480723 2015 UT26 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480724 2015 UG33 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480725 2015 VU114 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
480726 2015 VS125 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480727 2016 JK18 25/06/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
480728 2016 JG34 16/07/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
480729 2016 MN1 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480730 2016 NK1 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480731 2016 NB2 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
480732 2016 NM3 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
480733 2016 NB4 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
480734 2016 NC4 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
480735 2016 NO5 26/02/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
480736 2016 NP5 13/10/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
480737 2016 NO8 02/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
480738 2016 NQ8 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480739 2016 NZ9 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480740 2016 NA10 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
480741 2016 NO10 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480742 2016 NE12 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480743 2016 NV14 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480744 2016 NY16 02/05/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
480745 2016 NN21 30/07/2012 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
480746 2016 NM23 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480747 2016 NZ23 13/06/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
480748 2016 NQ26 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480749 2016 NM29 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480750 2016 NK30 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
480751 2016 NV37 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
480752 2016 NJ40 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
480753 2016 NS40 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
480754 2016 NV40 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480755 2016 NY41 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
480756 2016 NQ43 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
480757 2016 NR43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
480758 2016 NW43 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480759 2016 NJ45 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
480760 2016 NU45 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480761 2016 NF46 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
480762 2016 NH46 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
480763 2016 NQ47 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480764 2016 NB52 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
480765 2016 NZ53 13/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
480766 2016 NF55 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
480767 2016 OG3 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480768 2016 PX2 03/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
480769 2016 PS6 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
480770 2016 PX6 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480771 2016 PF9 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
480772 2016 PR9 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
480773 2016 PR11 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
480774 2016 PF12 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
480775 2016 PG12 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
480776 2016 PA13 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
480777 2016 PL13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
480778 2016 PC14 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480779 2016 PO17 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
480780 2016 PR17 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480781 2016 PY20 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
480782 2016 PS25 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
480783 2016 PX25 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
480784 2016 PK26 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480785 2016 PW27 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480786 2016 PF28 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
480787 2016 PU28 13/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
480788 2016 PH30 21/09/2008 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
480789 2016 PJ30 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
480790 2016 PS35 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
480791 2016 PA37 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
480792 2016 PE40 13/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480793 2016 PV45 27/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
480794 2016 PQ53 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480795 2016 PP54 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
480796 2016 PT54 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480797 2016 PK56 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480798 2016 PS56 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
480799 2016 PN57 08/09/2005 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
480800 2016 PE58 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480801 2016 PX58 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
480802 2016 PV59 19/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
480803 2016 PJ62 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
480804 2016 PF65 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
480805 2687 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
480806 1083 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
480807 1994 SK7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
480808 1994 XL1 06/12/1994 Siding Spring R. H. McNaught 230 m MPC · JPL
480809 1995 SW5 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
480810 1995 TF3 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480811 1995 UK81 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480812 1995 WV23 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480813 1995 WN24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480814 1995 XO4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480815 1996 AC10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480816 1997 ND 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480817 1998 SJ2 18/09/1998 Caussols ODAS AMO 850 m MPC · JPL
480818 1998 SJ60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
480819 1998 SJ84 26/09/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
480820 1998 VF32 14/11/1998 Socorro LINEAR ATE · 210 m MPC · JPL
480821 1998 WA4 19/11/1998 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
480822 1998 YM4 19/12/1998 Oohira T. Urata 410 m MPC · JPL
480823 1998 YW5 19/12/1998 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
480824 1999 JO6 10/05/1999 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,6 km MPC · JPL
480825 1999 PL1 03/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
480826 1999 TJ77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480827 1999 TK133 06/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
480828 1999 TS191 12/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480829 1999 TG218 15/10/1999 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
480830 1999 TQ301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480831 1999 TC328 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
480832 1999 VF 01/11/1999 Olathe Olathe 1,1 km MPC · JPL
480833 1999 VC1 01/11/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
480834 1999 VH41 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
480835 1999 VL88 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
480836 1999 VC116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480837 1999 VS123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
480838 1999 VE199 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480839 2000 AR149 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
480840 2000 AX224 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480841 2000 BY18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
480842 2000 CO13 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480843 2000 KM40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480844 2000 PM6 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
480845 2000 QV229 31/08/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
480846 2000 SF83 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
480847 2000 SF247 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
480848 2000 SH247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480849 2000 SO306 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
480850 2000 TM11 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
480851 2000 WH71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
480852 2000 WK192 24/11/2000 Mauna Kea D. J. Tholen 1,9 km MPC · JPL
480853 2000 YH8 22/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
480854 2001 AO2 03/01/2001 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
480855 2001 GF3 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480856 2001 NZ1 11/07/2001 Palomar NEAT AMO 930 m MPC · JPL
480857 2001 OC79 26/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
480858 2001 PT9 11/08/2001 Haleakala NEAT 250 m MPC · JPL
480859 2001 QR118 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
480860 2001 QG166 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
480861 2001 RV141 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
480862 2001 RM145 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
480863 2001 SU5 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480864 2001 SR35 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
480865 2001 SF136 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
480866 2001 SE185 19/09/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
480867 2001 SX213 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480868 2001 SC229 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
480869 2001 SO232 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
480870 2001 SC235 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
480871 2001 SU245 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
480872 2001 SS273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
480873 2001 SG343 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
480874 2001 TS192 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
480875 2001 UM52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480876 2001 VV113 12/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
480877 2001 VC134 12/11/2001 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
480878 2001 WF42 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480879 2001 WG64 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
480880 2001 XA20 09/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
480881 2001 XT102 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
480882 2001 XE134 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480883 2001 YE4 21/12/2001 Socorro LINEAR ATE · 260 m MPC · JPL
480884 2002 AN7 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 520 m MPC · JPL
480885 2002 AC29 13/01/2002 Socorro LINEAR APO 930 m MPC · JPL
480886 2002 CR67 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
480887 2002 CQ123 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480888 2002 EH161 06/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
480889 2002 FM21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
480890 2002 FB27 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
480891 2002 JH114 08/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
480892 2002 NR73 12/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
480893 2002 OV7 09/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
480894 2002 PO7 06/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
480895 2002 PW111 14/08/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
480896 2002 PW112 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480897 2002 QA7 16/08/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
480898 2002 QP15 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
480899 2002 QG76 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
480900 2002 QA129 29/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
480901 2002 QX132 27/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
480902 2002 RV59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
480903 2002 RF213 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
480904 2002 RQ242 14/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
480905 2002 RS257 09/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
480906 2002 SD29 28/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
480907 2002 SB65 17/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
480908 2002 TB31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
480909 2002 TB64 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
480910 2002 TT182 04/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
480911 2002 TN186 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
480912 2002 TV221 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
480913 2002 TF306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
480914 2002 UA63 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
480915 2002 VT7 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
480916 2002 VD59 07/11/2002 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
480917 2002 VU98 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
480918 2002 VF118 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
480919 2002 WA 16/11/2002 Las Cruces D. S. Dixon 1,4 km MPC · JPL
480920 2002 WE26 16/11/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
480921 2002 XL31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
480922 2002 XP37 07/12/2002 Socorro LINEAR 300 m MPC · JPL
480923 2002 XH49 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
480924 2002 XA53 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480925 2002 XT60 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480926 2002 XE120 03/12/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
480927 2002 YZ3 28/12/2002 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
480928 2003 AT55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
480929 2003 BM24 25/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
480930 2003 BD87 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
480931 2003 GY55 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
480932 2003 HE33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480933 2003 JO2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480934 2003 LX5 01/04/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
480935 2003 OO20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
480936 2003 QH5 21/08/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
480937 2003 QY35 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
480938 2003 QO80 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
480939 2003 RB21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
480940 2003 SP102 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
480941 2003 SO103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480942 2003 SO122 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
480943 2003 SP163 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
480944 2003 SX199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
480945 2003 SD217 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
480946 2003 SR237 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480947 2003 SG278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480948 2003 SD292 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480949 2003 SY294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
480950 2003 SU322 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
480951 2003 SE324 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
480952 2003 SN324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
480953 2003 SA337 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
480954 2003 SL341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
480955 2003 SR350 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
480956 2003 SD417 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
480957 2003 TY44 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
480958 2003 TM48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
480959 2003 UZ3 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480960 2003 UU30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
480961 2003 US32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
480962 2003 UP87 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
480963 2003 UH90 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
480964 2003 UH146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
480965 2003 UV159 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
480966 2003 UP206 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
480967 2003 UB207 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
480968 2003 UB256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480969 2003 UQ299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
480970 2003 UD308 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
480971 2003 UN317 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
480972 2003 UW344 19/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
480973 2003 UH366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
480974 2003 WZ2 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
480975 2003 WL12 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
480976 2003 WX63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
480977 2003 WN105 21/11/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
480978 2003 WR149 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
480979 2003 WC154 20/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
480980 2003 WR154 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
480981 2003 XY8 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
480982 2003 YR2 18/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
480983 2003 YL26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
480984 2003 YR70 22/12/2003 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
480985 2003 YY80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480986 2004 BL28 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
480987 2004 BJ41 29/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
480988 2004 BX52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480989 2004 BR85 28/01/2004 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
480990 2004 BV114 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
480991 2004 BB138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
480992 2004 BD144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
480993 2004 CC1 10/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
480994 2004 CQ27 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
480995 2004 CW127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
480996 2004 DU14 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
480997 2004 DT39 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480998 2004 DE46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
480999 2004 EL70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
481000 2004 FL89 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s  • 483.000s  • 484.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001