Danh sách tiểu hành tinh/448001–449000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448001 2008 CS207 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448002 2008 CV213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448003 2008 DE 12/02/2008 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
448004 2008 DR2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448005 2008 DH3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448006 2008 DS17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448007 2008 DK18 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448008 2008 DW21 28/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448009 2008 DC32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448010 2008 DP33 03/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448011 2008 DL38 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448012 2008 DY43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448013 2008 DT45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448014 2008 DQ53 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448015 2008 DF61 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448016 2008 DG69 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
448017 2008 DB73 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448018 2008 DY80 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448019 2008 DT86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448020 2008 DO89 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448021 2008 EF11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448022 2008 ET14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448023 2008 EV25 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448024 2008 EF26 03/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
448025 2008 EV38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448026 2008 EK39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448027 2008 ED42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448028 2008 EC47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
448029 2008 EX50 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448030 2008 EJ55 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448031 2008 EQ55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448032 2008 EO59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448033 2008 EP69 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448034 2008 EB89 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
448035 2008 ER100 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448036 2008 EV113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448037 2008 EX115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,0 km MPC · JPL
448038 2008 EV116 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448039 2008 ER143 03/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
448040 2008 ER153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448041 2008 EX156 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448042 2008 EA159 13/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
448043 2008 EQ162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448044 2008 EA168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448045 2008 FH6 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448046 2008 FU19 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448047 2008 FY41 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448048 2008 FK45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
448049 2008 FE47 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,4 km MPC · JPL
448050 2008 FR61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448051 Pepisensi 2008 FW61 31/03/2008 La Murta S. Pastor, J. A. Reyes 3,1 km MPC · JPL
448052 2008 FS65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448053 2008 FL66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448054 2008 FZ83 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448055 2008 FG88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448056 2008 FV94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
448057 2008 FW100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448058 2008 FC117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448059 2008 FS131 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
448060 2008 FK134 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448061 2008 FX137 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448062 2008 GT24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448063 2008 GG39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448064 2008 GY39 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448065 2008 GB50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448066 2008 GY51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448067 2008 GV55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448068 2008 GU70 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448069 2008 GT73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448070 2008 GV80 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448071 2008 GC84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448072 2008 GW87 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448073 2008 GA91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448074 2008 GQ93 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448075 2008 GC121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448076 2008 GW132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448077 2008 GF138 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
448078 2008 GL139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448079 2008 GV139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448080 2008 GY139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448081 2008 HA16 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448082 2008 HZ20 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448083 2008 HD29 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448084 2008 HN29 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448085 2008 HF36 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448086 2008 HW50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448087 2008 HO52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448088 2008 JT15 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
448089 2008 JQ22 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448090 2008 JK23 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448091 2008 JD24 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448092 2008 JP33 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448093 2008 JB37 12/05/2008 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
448094 2008 JK38 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448095 2008 KL4 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448096 2008 KB5 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448097 2008 KQ8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
448098 2008 KR12 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448099 2008 KF13 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448100 2008 KM16 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448101 2008 KA18 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448102 2008 KJ18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
448103 2008 KQ33 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448104 2008 KU37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448105 2008 KC39 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448106 2008 KV39 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448107 2008 LH13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448108 2008 MY4 26/06/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
448109 2008 NZ1 07/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
448110 2008 NF5 01/07/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
448111 2008 NL5 01/07/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448112 2008 OA25 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448113 2008 PR7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
448114 2008 PD15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
448115 2008 QU 28/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
448116 2008 QG12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
448117 2008 RU1 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448118 2008 RU5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448119 2008 RU73 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448120 2008 RF80 02/09/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
448121 2008 RE103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448122 2008 RE115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448123 2008 RN127 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448124 2008 RG128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448125 2008 RM139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448126 2008 SJ10 22/09/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
448127 2008 SF15 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448128 2008 SR16 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448129 2008 SA18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448130 2008 SO22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448131 2008 SS22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448132 2008 SX40 06/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
448133 2008 SG59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448134 2008 SJ75 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448135 2008 SF82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448136 2008 SW101 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448137 2008 SV115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448138 2008 SN117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448139 2008 SB125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448140 2008 SM128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448141 2008 SH135 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448142 2008 SG137 23/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
448143 2008 SJ153 22/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
448144 2008 SS158 24/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
448145 2008 SE159 24/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
448146 2008 SS161 28/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
448147 2008 SY177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
448148 2008 SD184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448149 2008 SM189 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448150 2008 SZ197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448151 2008 ST203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448152 2008 SN205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448153 2008 SC214 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
448154 2008 SQ222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
448155 2008 SA241 29/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
448156 2008 SB241 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448157 2008 SM243 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448158 2008 SB254 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448159 2008 SV300 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448160 2008 TX14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
448161 2008 TG24 02/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
448162 2008 TT30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448163 2008 TN36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448164 2008 TO45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448165 2008 TP46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448166 2008 TY52 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448167 2008 TU53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448168 2008 TN57 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448169 2008 TH64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448170 2008 TX67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448171 2008 TC71 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448172 2008 TS108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448173 2008 TM129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448174 2008 TJ147 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448175 2008 TC148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448176 2008 TS158 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448177 2008 TB163 01/10/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
448178 2008 TG167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
448179 2008 TW168 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
448180 2008 TB171 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
448181 2008 TO186 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448182 2008 UO4 25/10/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
448183 2008 UT7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448184 2008 UA15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448185 2008 UK17 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448186 2008 UA39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448187 2008 UH39 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448188 2008 UT40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
448189 2008 US41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448190 2008 UW46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448191 2008 UV47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448192 2008 UQ80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
448193 2008 UP85 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448194 2008 UN88 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448195 2008 UT101 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448196 2008 US115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448197 2008 US130 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
448198 2008 UY131 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
448199 2008 UC135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448200 2008 UP135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448201 2008 UD143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448202 2008 UF151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448203 2008 UH167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
448204 2008 UV174 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448205 2008 US188 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448206 2008 UA193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448207 2008 UM206 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448208 2008 UG212 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448209 2008 UF227 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448210 2008 UP233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448211 2008 UH247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448212 2008 UK248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448213 2008 UO258 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448214 2008 UK262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448215 2008 UF274 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448216 2008 UO276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448217 2008 UY276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
448218 2008 UA283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
448219 2008 UW294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448220 2008 UJ327 28/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448221 2008 UH329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448222 2008 UO354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
448223 2008 UK355 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
448224 2008 UK357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448225 2008 VP3 03/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
448226 2008 VV6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
448227 2008 VL20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448228 2008 VM24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448229 2008 VJ46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448230 2008 VY68 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448231 2008 VY71 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448232 2008 VC73 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448233 2008 WN8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448234 2008 WY22 18/11/2008 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
448235 2008 WT23 18/11/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
448236 2008 WS28 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448237 2008 WF30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448238 2008 WK31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448239 2008 WK40 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
448240 2008 WK42 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
448241 2008 WL43 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448242 2008 WX48 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
448243 2008 WR51 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448244 2008 WK65 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448245 2008 WS68 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448246 2008 WH91 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448247 2008 WJ92 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
448248 2008 WY104 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448249 2008 WQ111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448250 2008 WC115 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448251 2008 WU117 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448252 2008 WA140 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448253 2008 WG141 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448254 2008 XF6 04/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
448255 2008 XJ17 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448256 2008 XK50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448257 2008 XG52 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448258 2008 YV 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448259 2008 YZ6 23/12/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
448260 2008 YE14 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448261 2008 YX16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448262 2008 YC19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
448263 2008 YQ46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448264 2008 YD51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448265 2008 YW52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
448266 2008 YK56 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
448267 2008 YM58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448268 2008 YF62 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448269 2008 YA83 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448270 2008 YO99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448271 2008 YS99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448272 2008 YG102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448273 2008 YJ108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448274 2008 YB111 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448275 2008 YN123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
448276 2008 YP141 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448277 2008 YA146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448278 2008 YW152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448279 2008 YB153 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
448280 2008 YB158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448281 2008 YH160 31/12/2008 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
448282 2008 YG164 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
448283 2008 YJ170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448284 2009 AH8 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
448285 2009 AA12 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448286 2009 AR20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
448287 2009 AK23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
448288 2009 AM26 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448289 2009 BA8 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448290 2009 BS11 18/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
448291 2009 BV13 27/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
448292 2009 BH14 24/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 620 m MPC · JPL
448293 2009 BQ18 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448294 2009 BB21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448295 2009 BS21 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448296 2009 BE30 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
448297 2009 BL33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448298 2009 BG35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448299 2009 BR42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
448300 2009 BN60 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448301 2009 BE62 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448302 2009 BN72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
448303 2009 BM82 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448304 2009 BD98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
448305 2009 BL101 20/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448306 2009 BH126 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448307 2009 BW131 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448308 2009 BP136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448309 2009 BL141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448310 2009 BQ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448311 2009 BV163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448312 2009 BA173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448313 2009 BX184 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
448314 2009 BX185 28/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
448315 2009 CJ1 03/02/2009 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
448316 2009 CJ25 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448317 2009 CU54 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448318 2009 CU65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448319 2009 DV11 24/01/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
448320 2009 DY51 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448321 2009 DW53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448322 2009 DG56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448323 2009 DK58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448324 2009 DN70 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448325 2009 DQ72 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
448326 2009 DU108 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448327 2009 DQ110 21/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
448328 2009 DW110 29/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
448329 2009 DJ124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448330 2009 DZ136 26/02/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448331 2009 DX141 20/02/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
448332 2009 DF142 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448333 2009 EC17 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
448334 2009 EG30 03/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
448335 2009 EJ30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448336 2009 FU15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448337 2009 FA24 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
448338 2009 FP24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
448339 2009 FQ31 28/03/2009 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
448340 2009 FM38 18/03/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
448341 2009 FO46 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448342 2009 FS46 27/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448343 2009 FJ48 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448344 2009 FX57 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448345 2009 FN58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448346 2009 FK59 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448347 2009 FZ62 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448348 2009 FB64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448349 2009 FU65 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448350 2009 FA72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448351 2009 GR 04/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 820 m MPC · JPL
448352 2009 GY 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,7 km MPC · JPL
448353 2009 HE1 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448354 2009 HN9 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448355 2009 HL12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448356 2009 HS13 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448357 2009 HV14 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448358 2009 HD18 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448359 2009 HZ21 23/03/2009 XuYi PMO NEO 710 m MPC · JPL
448360 2009 HS27 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448361 2009 HA44 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448362 2009 HX47 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448363 2009 HA48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448364 2009 HO51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448365 2009 HB52 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448366 2009 HF60 26/04/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
448367 2009 HB65 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448368 2009 HV71 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448369 2009 HH74 01/04/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
448370 2009 HX97 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448371 2009 JK12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
448372 2009 KJ1 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
448373 2009 KM4 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448374 2009 KL5 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448375 2009 KB11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448376 2009 KL14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
448377 2009 KC16 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448378 2009 KL24 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448379 2009 LV1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448380 2009 LX1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448381 2009 ML10 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
448382 2009 OD 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448383 2009 OX10 28/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
448384 2009 OH14 29/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
448385 2009 PS8 15/08/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
448386 2009 PP17 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448387 2009 PW19 15/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448388 2009 QS7 18/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
448389 2009 QX14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448390 2009 QJ16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448391 2009 QM17 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448392 2009 QK19 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448393 2009 QM28 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448394 2009 QP37 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448395 2009 QM45 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
448396 2009 QN45 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
448397 2009 QV60 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448398 2009 RD3 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
448399 2009 RF10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448400 2009 RL11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448401 2009 RV17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448402 2009 RD61 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448403 2009 RQ65 15/09/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
448404 2009 RY67 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448405 2009 RV74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448406 2009 SZ3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448407 2009 SS10 17/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
448408 2009 SJ16 29/08/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
448409 2009 SB26 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
448410 2009 SL66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448411 2009 SR91 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448412 2009 SS109 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
448413 2009 SE138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448414 2009 SE139 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448415 2009 SQ139 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448416 2009 SK152 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
448417 2009 SQ157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448418 2009 SA168 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448419 2009 SP207 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
448420 2009 SZ220 25/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
448421 2009 SD255 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
448422 2009 SJ255 16/09/2009 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
448423 2009 SG270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
448424 2009 SY273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448425 2009 SV279 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448426 2009 SY346 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448427 2009 UZ51 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
448428 2009 UF82 22/10/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
448429 2009 UK105 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448430 2009 UB116 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448431 2009 VV48 10/11/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
448432 2009 VJ115 11/11/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
448433 2009 WM46 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448434 2009 WA72 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448435 2009 WM76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448436 2009 WX85 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448437 2009 WS86 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448438 2009 WL113 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448439 2009 WE177 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448440 2009 WU235 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448441 2009 WP245 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448442 2009 WF254 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448443 2009 YL24 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
448444 2010 AP96 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448445 2010 BU74 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448446 2010 CL183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
448447 2010 DA45 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
448448 2010 DU57 24/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
448449 2010 DX75 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448450 2010 DB77 17/02/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
448451 2010 DX77 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448452 2010 EX29 05/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
448453 2010 ES44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
448454 2010 EW70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448455 2010 EG71 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448456 2010 ET79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448457 2010 EZ84 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448458 2010 EC87 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
448459 2010 EY107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
448460 2010 EO109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448461 2010 ER110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448462 2010 EH129 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448463 2010 EB130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448464 2010 EK137 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448465 2010 ES143 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448466 2010 FJ20 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448467 2010 FQ29 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448468 2010 FR29 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448469 2010 FH47 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448470 2010 GP25 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448471 2010 GA28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448472 2010 GP29 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448473 2010 GO30 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448474 2010 GV65 22/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448475 2010 GZ97 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448476 2010 GJ103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448477 2010 GG107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448478 2010 GM112 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448479 2010 GU119 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448480 2010 GZ141 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
448481 2010 GM145 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448482 2010 HJ55 25/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
448483 2010 JP45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
448484 2010 JQ68 09/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
448485 2010 JR73 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448486 2010 JU73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
448487 2010 JN75 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448488 2010 JG78 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448489 2010 JS80 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448490 2010 JG120 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448491 2010 JM135 14/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
448492 2010 JQ153 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448493 2010 JV154 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448494 2010 KY9 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448495 2010 KD49 22/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
448496 2010 KX119 31/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
448497 2010 KR128 19/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
448498 2010 LK31 06/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
448499 2010 LE35 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448500 2010 LM77 10/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448501 2010 LO82 11/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
448502 2010 LZ112 23/02/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
448503 2010 LW116 14/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
448504 2010 LE119 14/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
448505 2010 MJ4 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448506 2010 MZ45 23/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
448507 2010 MY82 27/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
448508 2010 MX84 27/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
448509 2010 ME100 29/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
448510 2010 MF102 29/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
448511 2010 NU13 02/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
448512 2010 NT16 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
448513 2010 NU45 09/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
448514 2010 NV46 09/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
448515 2010 NH56 10/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
448516 2010 OG3 16/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
448517 2010 OP10 17/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
448518 2010 OV15 17/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
448519 2010 ON23 18/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
448520 2010 OA43 21/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
448521 2010 OL49 22/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
448522 2010 OU50 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448523 2010 OM59 23/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
448524 2010 OO73 25/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
448525 2010 OM89 27/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
448526 2010 OJ93 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448527 2010 OO99 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448528 2010 OO110 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
448529 2010 OO111 30/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
448530 2010 PK2 02/08/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
448531 2010 PL10 04/08/2010 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
448532 2010 PT10 04/08/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
448533 2010 PD33 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448534 2010 PP33 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448535 2010 PY36 06/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
448536 2010 PP51 08/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
448537 2010 PV60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448538 2010 PO68 09/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
448539 2010 PW70 10/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
448540 2010 PZ79 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448541 2010 RL10 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448542 2010 RN11 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448543 2010 RM12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448544 2010 RQ13 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448545 2010 RV36 02/09/2010 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
448546 2010 RH57 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448547 2010 RF61 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448548 2010 RJ61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448549 2010 RU67 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448550 2010 RQ73 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448551 2010 RT83 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
448552 2010 RZ91 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448553 2010 RJ100 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448554 2010 RM102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448555 2010 RY105 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448556 2010 RQ108 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448557 2010 RT108 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448558 2010 RD118 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448559 2010 RD124 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448560 2010 RZ124 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448561 2010 RN128 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448562 2010 RZ143 26/09/1998 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
448563 2010 RO150 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448564 2010 RC151 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448565 2010 RY151 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448566 2010 RP152 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
448567 2010 RB174 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448568 2010 SL2 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448569 2010 SR5 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448570 2010 SL7 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448571 2010 SZ14 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448572 2010 SB18 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448573 2010 SJ24 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448574 2010 ST40 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448575 2010 TA9 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448576 2010 TH12 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448577 2010 TG17 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448578 2010 TC18 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448579 2010 TD18 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448580 2010 TV19 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448581 2010 TE22 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448582 2010 TG28 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448583 2010 TQ38 14/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
448584 2010 TE44 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448585 2010 TU44 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448586 2010 TC53 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448587 2010 TA68 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448588 2010 TR71 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448589 2010 TK77 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448590 2010 TH82 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448591 2010 TC90 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448592 2010 TA95 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448593 2010 TU96 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448594 2010 TH99 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448595 2010 TR101 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448596 2010 TW114 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
448597 2010 TU124 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448598 2010 TT143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448599 2010 TZ145 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448600 2010 TH146 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448601 2010 TM156 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448602 2010 TQ168 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448603 2010 TN180 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448604 2010 UX9 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448605 2010 UK14 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
448606 2010 UG25 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448607 2010 UA31 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448608 2010 UT34 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
448609 2010 UE36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448610 2010 UT36 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448611 2010 UG45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448612 2010 UH47 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448613 2010 UX52 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448614 2010 UL53 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448615 2010 UK57 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448616 2010 UW58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
448617 2010 UB63 30/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
448618 2010 UN67 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448619 2010 UL70 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
448620 2010 UF71 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448621 2010 UN75 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448622 2010 UE78 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448623 2010 UJ88 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
448624 2010 UY89 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448625 2010 UE91 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
448626 2010 UZ94 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448627 2010 UP101 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448628 2010 VF1 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
448629 2010 VH16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448630 2010 VB19 04/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
448631 2010 VR22 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448632 2010 VR28 09/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
448633 2010 VT37 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448634 2010 VF46 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448635 2010 VP52 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448636 2010 VD57 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448637 2010 VG65 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448638 2010 VG70 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448639 2010 VZ74 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448640 2010 VW82 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448641 2010 VD83 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
448642 2010 VK84 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448643 2010 VH85 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448644 2010 VU87 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448645 2010 VV95 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448646 2010 VO96 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448647 2010 VP101 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448648 2010 VA102 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448649 2010 VK103 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448650 2010 VD104 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448651 2010 VW106 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
448652 2010 VK110 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448653 2010 VM112 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448654 2010 VG119 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448655 2010 VD130 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448656 2010 VX131 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448657 2010 VA132 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448658 2010 VV147 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448659 2010 VG152 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448660 2010 VM152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448661 2010 VL163 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448662 2010 VB165 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448663 2010 VB170 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
448664 2010 VW177 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
448665 2010 VO178 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448666 2010 VU178 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448667 2010 VP179 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448668 2010 VH181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448669 2010 VO184 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448670 2010 VT190 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448671 2010 VL192 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448672 2010 VN193 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448673 2010 VJ197 21/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
448674 2010 VN203 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
448675 2010 VY204 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448676 2010 VH208 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448677 2010 VR208 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
448678 2010 VO210 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448679 2010 VU219 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448680 2010 WV 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448681 2010 WF4 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448682 2010 WV9 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448683 2010 WB13 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448684 2010 WY31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448685 2010 WH33 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448686 2010 WP36 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
448687 2010 WB37 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448688 2010 WH41 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
448689 2010 WN47 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448690 2010 WM58 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448691 2010 WC64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448692 2010 WP71 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
448693 2010 XO2 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448694 2010 XP8 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448695 2010 XQ22 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
448696 2010 XK23 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448697 2010 XV26 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448698 2010 XX31 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448699 2010 XP32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448700 2010 XQ33 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448701 2010 XW35 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
448702 2010 XQ44 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448703 2010 XB47 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448704 2010 XK50 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
448705 2010 XP57 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
448706 2010 XQ58 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
448707 2010 XV76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
448708 2010 XT79 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448709 2010 XP83 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
448710 2010 XV87 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448711 2010 YT3 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
448712 2011 AU10 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448713 2011 AJ23 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
448714 2011 AY24 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448715 2011 AR38 13/12/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
448716 2011 AN65 12/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
448717 2011 AU70 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448718 2011 AL72 18/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
448719 2011 AA76 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448720 2011 BE19 14/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
448721 2011 BN24 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 230 m MPC · JPL
448722 2011 BZ26 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
448723 2011 BX30 17/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
448724 2011 BB45 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
448725 2011 BS50 14/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
448726 2011 BW55 02/01/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
448727 2011 BT80 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
448728 2011 BC107 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448729 2011 BU117 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
448730 2011 BN153 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
448731 2011 DQ24 13/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
448732 2011 EJ18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
448733 2011 EN37 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448734 2011 EJ45 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448735 2011 EK82 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448736 2011 FY13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448737 2011 HS11 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448738 2011 HD23 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448739 2011 HD30 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448740 2011 HX83 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448741 2011 HT84 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
448742 2011 JP2 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
448743 2011 JK4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448744 2011 JG16 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448745 2011 JF26 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448746 2011 ON10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448747 2011 OV19 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
448748 2011 OC24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448749 2011 OV30 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448750 2011 OO31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448751 2011 PB10 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448752 2011 PV10 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448753 2011 QE7 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448754 2011 QR10 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448755 2011 QE11 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
448756 2011 QA12 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448757 2011 QV12 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448758 2011 QG15 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448759 2011 QN24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448760 2011 QD66 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
448761 2011 QO74 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448762 2011 QJ85 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
448763 2011 QL91 01/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
448764 2011 QP97 13/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
448765 2011 RQ3 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
448766 2011 RG8 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448767 2011 RV13 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448768 2011 SR33 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
448769 2011 SH53 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448770 2011 SZ68 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448771 2011 SR77 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448772 2011 SL78 26/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
448773 2011 SH84 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448774 2011 SW85 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
448775 2011 SE91 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448776 2011 SW92 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
448777 2011 SW112 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
448778 2011 SK114 20/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448779 2011 SP114 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
448780 2011 SG118 26/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
448781 2011 SP130 25/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
448782 2011 ST131 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448783 2011 SQ141 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448784 2011 SW143 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448785 2011 SN149 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
448786 2011 SG162 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448787 2011 SK162 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448788 2011 SJ165 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
448789 2011 SV168 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448790 2011 SX168 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448791 2011 SW182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448792 2011 SW187 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448793 2011 SL212 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448794 2011 SM215 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448795 2011 SM227 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448796 2011 SM235 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448797 2011 SV238 09/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
448798 2011 SF249 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448799 2011 SX259 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448800 2011 SA261 17/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448801 2011 SW272 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448802 2011 SK273 21/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448803 2011 SU273 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448804 2011 TF2 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448805 2011 TG6 28/08/2011 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
448806 2011 TH16 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448807 2011 TB17 12/08/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
448808 2011 UD7 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448809 2011 UK7 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448810 2011 UO7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448811 2011 UT9 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448812 2011 UZ9 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
448813 2011 UJ12 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448814 2011 UO16 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448815 2011 UQ16 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448816 2011 UT16 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448817 2011 UD18 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
448818 2011 UU20 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 930 m MPC · JPL
448819 2011 UK24 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448820 2011 UZ26 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448821 2011 UT28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448822 2011 UJ29 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448823 2011 UV30 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
448824 2011 UT43 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448825 2011 US50 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448826 2011 UR54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448827 2011 UE56 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448828 2011 UL56 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448829 2011 UT59 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
448830 2011 UA66 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448831 2011 UF72 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448832 2011 UH73 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
448833 2011 UK73 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
448834 2011 UP73 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
448835 2011 US73 14/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
448836 2011 UU76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448837 2011 UA81 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448838 2011 UU81 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448839 2011 UN83 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
448840 2011 UE86 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448841 2011 UH90 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448842 2011 UH95 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
448843 2011 UT98 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
448844 2011 US100 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448845 2011 UV101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448846 2011 UX103 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448847 2011 UM107 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448848 2011 UF118 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448849 2011 UC122 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
448850 2011 UB126 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448851 2011 US126 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
448852 2011 UM127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
448853 2011 UO128 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448854 2011 UB133 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448855 2011 UJ136 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448856 2011 UG137 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448857 2011 UO139 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448858 2011 UK144 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
448859 2011 UL146 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448860 2011 UF147 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
448861 2011 UJ150 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448862 2011 UT152 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448863 2011 UH156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448864 2011 UQ161 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448865 2011 UY161 10/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
448866 2011 UT166 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448867 2011 UQ179 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
448868 2011 UZ179 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,5 km MPC · JPL
448869 2011 UT182 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448870 2011 UB183 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
448871 2011 UM185 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448872 2011 UQ199 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
448873 2011 UG204 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
448874 2011 UT204 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448875 2011 UE206 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
448876 2011 UR221 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448877 2011 UY238 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
448878 2011 UH239 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
448879 2011 UZ239 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448880 2011 UN240 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448881 2011 UE242 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448882 2011 UH250 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
448883 2011 UL250 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448884 2011 UW252 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
448885 2011 UF266 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448886 2011 UB267 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448887 2011 UW267 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448888 2011 UH269 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
448889 2011 UQ269 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
448890 2011 UV277 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
448891 2011 UV286 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
448892 2011 UE287 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
448893 2011 UJ293 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
448894 2011 UY293 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
448895 2011 UZ293 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
448896 2011 US295 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448897 2011 UV295 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448898 2011 UN298 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448899 2011 UV298 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448900 2011 UM299 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
448901 2011 UJ300 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448902 2011 UT300 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448903 2011 UH315 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448904 2011 UO317 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448905 2011 UH318 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
448906 2011 UT318 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448907 2011 UB322 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448908 2011 UQ326 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
448909 2011 UN331 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
448910 2011 UP334 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
448911 2011 UN339 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
448912 2011 UY342 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448913 2011 UK364 07/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
448914 2011 UP365 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
448915 2011 UM368 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
448916 2011 UV378 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
448917 2011 UD379 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
448918 2011 UU379 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448919 2011 UO382 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
448920 2011 UT386 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448921 2011 UZ387 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448922 2011 UR394 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448923 2011 UH397 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
448924 2011 UJ397 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448925 2011 UL407 26/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448926 2011 VG3 01/11/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448927 2011 VG4 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448928 2011 VQ6 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448929 2011 VC8 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
448930 2011 VH11 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
448931 2011 VN16 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448932 2011 VS17 27/10/2011 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
448933 2011 VL18 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
448934 2011 WN1 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448935 2011 WC2 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448936 2011 WD4 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448937 2011 WC9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448938 2011 WT9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448939 2011 WY15 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448940 2011 WE16 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
448941 2011 WM17 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448942 2011 WL31 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448943 2011 WL32 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
448944 2011 WJ34 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
448945 2011 WJ43 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448946 2011 WR43 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448947 2011 WL52 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448948 2011 WN56 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
448949 2011 WG62 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
448950 2011 WC66 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
448951 2011 WT66 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
448952 2011 WZ71 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448953 2011 WE72 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
448954 2011 WF73 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
448955 2011 WU82 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
448956 2011 WB84 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448957 2011 WL88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448958 2011 WF91 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448959 2011 WN97 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448960 2011 WM102 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448961 2011 WD116 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
448962 2011 WN120 04/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
448963 2011 WN123 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448964 2011 WT123 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
448965 2011 WK129 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
448966 2011 WY129 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
448967 2011 WY133 11/09/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
448968 2011 WE134 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448969 2011 WS153 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
448970 2011 XL 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448971 2011 YA13 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
448972 2011 YV15 10/12/2001 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
448973 2011 YR20 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
448974 2011 YR21 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
448975 2011 YT23 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
448976 2011 YX26 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
448977 2011 YL29 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
448978 2011 YM50 17/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
448979 2011 YU50 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
448980 2011 YX53 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
448981 2011 YO68 28/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
448982 2011 YB73 29/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
448983 2011 YN75 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
448984 2011 YH78 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
448985 2012 AN6 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448986 2012 AO9 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
448987 2012 AP12 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448988 Changzhong 2012 AS14 23/03/2009 XuYi PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
448989 2012 BK21 20/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
448990 2012 BD23 15/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
448991 2012 BO23 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
448992 2012 BL26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
448993 2012 BP28 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
448994 2012 BT28 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
448995 2012 BB29 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
448996 2012 BN30 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
448997 2012 BE36 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
448998 2012 BH47 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
448999 2012 BV49 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
449000 2012 BY53 30/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

444.000s  • 445.000s  • 446.000s  • 447.000s  • 448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001