Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/535001–536000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535001 2014 WK481 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535002 2014 WH484 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535003 2014 WW485 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535004 2014 WQ487 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
535005 2014 WX489 07/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
535006 2014 WR491 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535007 2014 WW492 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535008 2014 WJ493 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535009 2014 WS493 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535010 2014 WA494 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
535011 2014 WP495 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535012 2014 WQ498 14/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535013 2014 WX498 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535014 2014 WQ504 03/02/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
535015 2014 WW505 08/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
535016 2014 WD506 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535017 2014 WY508 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 140 km MPC · JPL
535018 2014 WA509 31/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
535019 2014 WE509 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
535020 2014 WG509 06/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 307 km MPC · JPL
535021 2014 WL509 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 267 km MPC · JPL
535022 2014 WN509 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
535023 2014 WO509 31/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 243 km MPC · JPL
535024 2014 WR509 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
535025 2014 WT509 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
535026 2014 WV509 02/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 203 km MPC · JPL
535027 2014 WY509 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 307 km MPC · JPL
535028 2014 WA510 31/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 293 km MPC · JPL
535029 2014 WG510 06/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 203 km MPC · JPL
535030 2014 WJ510 01/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
535031 2014 WL510 10/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 222 km MPC · JPL
535032 2014 WP510 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
535033 2014 WN511 12/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
535034 2014 WN514 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535035 2014 WZ514 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535036 2014 WJ515 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535037 2014 WK515 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535038 2014 WM515 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
535039 2014 WP515 20/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535040 2014 WR515 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535041 2014 WS515 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535042 2014 WX515 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535043 2014 WA516 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535044 2014 WB516 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535045 2014 WC516 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535046 2014 WD516 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535047 2014 WF516 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535048 2014 WJ516 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535049 2014 WK516 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535050 2014 WW516 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535051 2014 WX516 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535052 2014 WZ516 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535053 2014 WB517 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535054 2014 WC517 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535055 2014 WD517 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535056 2014 WE517 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535057 2014 WF517 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535058 2014 WG517 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535059 2014 WS517 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535060 2014 WV517 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535061 2014 WY517 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535062 2014 WF518 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535063 2014 WH518 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535064 2014 WJ518 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535065 2014 WK518 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535066 2014 WL518 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535067 2014 WM518 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535068 2014 WR518 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535069 2014 WS518 11/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
535070 2014 WC520 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
535071 2014 WU520 18/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
535072 2014 WW520 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535073 2014 WY520 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535074 2014 WF521 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535075 2014 WH521 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
535076 2014 WL521 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535077 2014 WQ521 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535078 2014 WT521 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535079 2014 WU521 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535080 2014 WX521 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535081 2014 WA522 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535082 2014 WB522 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535083 2014 WK522 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535084 2014 WQ522 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535085 2014 WV523 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535086 2014 WD524 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535087 2014 WL524 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535088 2014 WB525 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535089 2014 WM525 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535090 2014 WN525 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535091 2014 WV525 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535092 2014 WK526 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535093 2014 WR526 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535094 2014 WV526 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535095 2014 WF527 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535096 2014 WH527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535097 2014 WL527 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535098 2014 WP527 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535099 2014 WZ527 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535100 2014 WH528 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535101 2014 WQ528 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535102 2014 WT528 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535103 2014 WD529 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535104 2014 WF529 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535105 2014 WT529 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
535106 2014 WV529 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535107 2014 WX529 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535108 2014 WH530 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535109 2014 WT530 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535110 2014 WV530 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535111 2014 WZ530 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535112 2014 WP531 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535113 2014 WV531 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535114 2014 WA532 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535115 2014 WD532 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535116 2014 WH532 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535117 2014 WM532 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535118 2014 WP532 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535119 2014 WR532 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535120 2014 WX532 08/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
535121 2014 WY532 09/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
535122 2014 WZ532 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535123 2014 WC533 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
535124 2014 WD533 28/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535125 2014 WE533 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535126 2014 WT533 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535127 2014 WU533 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535128 2014 WV533 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535129 2014 WY533 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535130 2014 WC534 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535131 2014 WG534 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535132 2014 WH534 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535133 2014 WK534 10/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
535134 2014 WM534 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535135 2014 WS534 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535136 2014 WU534 30/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535137 2014 WY534 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535138 2014 WF535 23/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535139 2014 WH535 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
535140 2014 WJ535 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535141 2014 WK535 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535142 2014 WP535 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535143 2014 WQ535 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
535144 2014 XC 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535145 2014 XM4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535146 2014 XU4 29/10/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
535147 2014 XA5 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
535148 2014 XR6 01/12/2014 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
535149 2014 XJ8 13/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
535150 2014 XB12 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
535151 2014 XV17 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535152 2014 XM18 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535153 2014 XT20 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
535154 2014 XZ25 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
535155 2014 XH27 19/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
535156 2014 XS27 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
535157 2014 XY30 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535158 2014 XZ30 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535159 2014 XL32 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535160 2014 XF36 31/07/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
535161 2014 XY36 10/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
535162 2014 XF38 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535163 2014 XH39 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
535164 2014 XJ39 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535165 2014 XR39 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535166 2014 XY39 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
535167 2014 XT40 08/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
535168 2014 XU40 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 168 km MPC · JPL
535169 2014 XX40 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
535170 2014 XY41 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535171 2014 XD42 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535172 2014 XP42 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535173 2014 XQ42 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535174 2014 XR42 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535175 2014 XS42 23/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535176 2014 XA43 27/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
535177 2014 XJ43 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
535178 2014 XK43 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535179 2014 XO43 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535180 2014 XP43 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535181 2014 XV43 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535182 2014 XZ43 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
535183 2014 XB44 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535184 2014 XD44 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535185 2014 XH44 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535186 2014 YL3 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
535187 2014 YR3 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
535188 2014 YS4 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535189 2014 YH6 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535190 2014 YU6 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535191 2014 YX6 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
535192 2014 YN7 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535193 2014 YR7 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535194 2014 YV7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535195 2014 YY7 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
535196 2014 YC8 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
535197 2014 YM8 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535198 2014 YJ10 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535199 2014 YZ10 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535200 2014 YR11 08/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535201 2014 YB12 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535202 2014 YT12 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535203 2014 YJ15 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
535204 2014 YF16 31/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
535205 2014 YR18 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535206 2014 YM21 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535207 2014 YU21 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535208 2014 YQ23 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
535209 2014 YV23 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
535210 2014 YW23 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535211 2014 YD24 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535212 2014 YB28 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535213 2014 YZ28 24/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
535214 2014 YC29 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
535215 2014 YY30 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
535216 2014 YH31 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535217 2014 YN32 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535218 2014 YK38 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535219 2014 YX42 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535220 2014 YC43 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535221 2014 YN44 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
535222 2014 YZ44 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
535223 2014 YL45 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535224 2014 YR46 13/01/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
535225 2014 YH47 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535226 2014 YV47 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
535227 2014 YS49 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535228 2014 YE50 03/04/2010 Haleakala Pan-STARRS 352 km MPC · JPL
535229 2014 YG50 23/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
535230 2014 YH50 09/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
535231 2014 YJ50 15/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
535232 2014 YO51 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535233 2014 YO53 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535234 2014 YP53 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
535235 2014 YQ53 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535236 2014 YT53 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535237 2014 YY53 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535238 2014 YA54 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
535239 2014 YE54 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
535240 2014 YG54 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535241 2014 YK54 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535242 2014 YM54 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535243 2014 YN54 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535244 2014 YO54 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535245 2014 YP54 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535246 2014 YQ54 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535247 2014 YR54 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535248 2014 YU54 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535249 2014 YW54 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535250 2014 YA55 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535251 2014 YD55 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535252 2014 YG55 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535253 2014 YK55 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535254 2014 YM55 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535255 2014 YN55 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
535256 2014 YP55 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
535257 2014 YU55 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535258 2014 YW55 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
535259 2014 YJ56 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535260 2014 YK56 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535261 2014 YP56 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535262 2014 YV56 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535263 2014 YW56 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535264 2014 YX56 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
535265 2014 YC57 07/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535266 2014 YE57 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
535267 2014 YG57 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535268 2014 YH57 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535269 2014 YL57 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535270 2014 YN57 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535271 2014 YO57 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535272 2014 YP57 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535273 2014 YR57 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535274 2014 YT57 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535275 2014 YE58 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535276 2014 YG58 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535277 2014 YM58 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535278 2014 YN58 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535279 2014 YR58 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535280 2014 YW58 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535281 2014 YM59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535282 2014 YW59 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
535283 2014 YD60 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535284 2014 YF60 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535285 2014 YY60 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535286 2014 YD61 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535287 2014 YN61 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535288 2014 YP61 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
535289 2014 YS61 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535290 2014 YY61 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535291 2014 YZ61 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535292 2014 YJ62 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
535293 2014 YN62 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535294 2014 YW62 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
535295 2014 YX62 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535296 2014 YE63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535297 2014 YH63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535298 2014 YJ63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535299 2014 YK63 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535300 2014 YP63 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535301 2014 YQ63 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535302 2014 YV63 15/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
535303 2014 YB64 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535304 2014 YJ64 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535305 2014 YK64 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
535306 2015 AV 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535307 2015 AB1 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
535308 2015 AC2 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
535309 2015 AH2 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535310 2015 AR2 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535311 2015 AN5 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535312 2015 AW5 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
535313 2015 AO6 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535314 2015 AK10 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
535315 2015 AL10 31/07/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
535316 2015 AV10 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535317 2015 AZ10 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535318 2015 AS12 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535319 2015 AD14 19/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
535320 2015 AE14 08/11/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
535321 2015 AN14 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535322 2015 AQ16 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535323 2015 AR16 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535324 2015 AH17 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535325 2015 AA18 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535326 2015 AK18 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535327 2015 AZ19 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535328 2015 AF20 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535329 2015 AG29 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535330 2015 AW30 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535331 2015 AD34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535332 2015 AZ34 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535333 2015 AX35 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535334 2015 AO37 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535335 2015 AQ38 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535336 2015 AL39 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
535337 2015 AR39 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535338 2015 AP40 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535339 2015 AB41 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535340 2015 AF41 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535341 2015 AH41 29/07/2010 WISE WISE 680 m MPC · JPL
535342 2015 AF49 04/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535343 2015 AX49 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535344 2015 AV52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535345 2015 AX52 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535346 2015 AC59 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535347 2015 AX59 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535348 2015 AZ62 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535349 2015 AO63 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535350 2015 AW64 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
535351 2015 AQ67 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535352 2015 AL68 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
535353 2015 AP68 11/04/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
535354 2015 AA69 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535355 2015 AK70 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535356 2015 AU73 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535357 2015 AV75 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535358 2015 AH76 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535359 2015 AR79 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535360 2015 AQ80 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535361 2015 AG81 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535362 2015 AS85 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
535363 2015 AU85 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535364 2015 AZ85 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535365 2015 AF94 30/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535366 2015 AW97 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535367 2015 AM102 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535368 2015 AL106 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535369 2015 AX107 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535370 2015 AQ110 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535371 2015 AG111 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535372 2015 AW111 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535373 2015 AC121 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
535374 2015 AY121 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535375 2015 AG123 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535376 2015 AX126 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535377 2015 AP131 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535378 2015 AW131 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535379 2015 AX132 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535380 2015 AG133 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535381 2015 AZ135 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535382 2015 AK138 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535383 2015 AE146 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535384 2015 AO149 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
535385 2015 AP151 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
535386 2015 AZ151 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535387 2015 AC152 05/03/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
535388 2015 AV152 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
535389 2015 AM154 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535390 2015 AR155 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
535391 2015 AP157 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535392 2015 AF162 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
535393 2015 AP162 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535394 2015 AJ166 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535395 2015 AB168 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
535396 2015 AO169 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535397 2015 AK174 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535398 2015 AE176 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
535399 2015 AU176 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
535400 2015 AG177 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535401 2015 AG178 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535402 2015 AZ178 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535403 2015 AR179 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535404 2015 AB182 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535405 2015 AK183 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
535406 2015 AV185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535407 2015 AD196 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535408 2015 AV196 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535409 2015 AH199 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535410 2015 AO202 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535411 2015 AQ205 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
535412 2015 AU205 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
535413 2015 AP207 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535414 2015 AW207 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535415 2015 AX207 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535416 2015 AM211 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535417 2015 AU213 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535418 2015 AH216 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535419 2015 AD219 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
535420 2015 AW223 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535421 2015 AA224 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535422 2015 AG234 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535423 2015 AO235 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
535424 2015 AK236 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535425 2015 AD239 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535426 2015 AG239 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535427 2015 AH239 16/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
535428 2015 AU239 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535429 2015 AK241 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535430 2015 AD244 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535431 2015 AM244 28/01/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
535432 2015 AA245 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535433 2015 AJ246 12/11/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
535434 2015 AM246 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
535435 2015 AG251 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535436 2015 AW253 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535437 2015 AB254 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535438 2015 AP254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535439 2015 AA255 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535440 2015 AS257 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
535441 2015 AX258 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535442 2015 AO260 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535443 2015 AR262 15/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535444 2015 AY262 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
535445 2015 AH263 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535446 2015 AH264 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535447 2015 AO264 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
535448 2015 AS264 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535449 2015 AE265 26/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
535450 2015 AW266 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535451 2015 AV269 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535452 2015 AL273 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535453 2015 AA274 11/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
535454 2015 AB274 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535455 2015 AD275 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
535456 2015 AK275 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535457 2015 AP276 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535458 2015 AQ276 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535459 2015 AT276 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535460 2015 AJ277 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535461 2015 AM277 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
535462 2015 AX277 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535463 2015 AS279 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535464 2015 AU279 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535465 2015 AG280 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
535466 2015 AK281 14/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 185 km MPC · JPL
535467 2015 AT282 03/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
535468 2015 AA283 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
535469 2015 AC283 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
535470 2015 AH283 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535471 2015 AJ283 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535472 2015 AL283 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535473 2015 AM283 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535474 2015 AN283 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535475 2015 AP283 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
535476 2015 AQ283 03/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
535477 2015 AS283 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535478 2015 AT283 11/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
535479 2015 AU283 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535480 2015 AV283 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535481 2015 AW283 12/09/2013 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
535482 2015 AY283 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535483 2015 AA284 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535484 2015 AF284 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
535485 2015 AH284 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535486 2015 AO284 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535487 2015 AA285 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535488 2015 AF285 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535489 2015 AL286 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535490 2015 AS286 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535491 2015 AT286 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
535492 2015 AA287 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535493 2015 AE287 09/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535494 2015 AF287 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
535495 2015 AO287 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
535496 2015 AX287 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535497 2015 AA288 22/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
535498 2015 AE288 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535499 2015 AG289 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
535500 2015 AJ289 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535501 2015 AD292 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535502 2015 AJ293 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
535503 2015 BJ1 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535504 2015 BK3 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535505 2015 BN5 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535506 2015 BX5 14/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
535507 2015 BG6 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
535508 2015 BV8 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535509 2015 BV9 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535510 2015 BA10 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535511 2015 BJ11 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535512 2015 BK11 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535513 2015 BO11 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
535514 2015 BT13 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
535515 2015 BF15 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535516 2015 BG15 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535517 2015 BZ15 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
535518 2015 BX16 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535519 2015 BN17 29/03/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
535520 2015 BU17 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
535521 2015 BZ17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535522 2015 BJ19 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
535523 2015 BX20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535524 2015 BT22 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535525 2015 BF23 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535526 2015 BN23 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535527 2015 BR24 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535528 2015 BV25 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535529 2015 BL26 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535530 2015 BQ26 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535531 2015 BC27 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535532 2015 BD27 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535533 2015 BV27 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
535534 2015 BF28 11/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
535535 2015 BV28 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535536 2015 BD30 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
535537 2015 BM30 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535538 2015 BQ30 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535539 2015 BP33 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535540 2015 BN34 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535541 2015 BE35 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535542 2015 BN35 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535543 2015 BR35 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535544 2015 BS35 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535545 2015 BC36 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535546 2015 BN36 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535547 2015 BS36 24/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
535548 2015 BY36 01/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
535549 2015 BU37 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535550 2015 BP38 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535551 2015 BJ39 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535552 2015 BO40 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
535553 2015 BY40 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535554 2015 BM41 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535555 2015 BJ42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535556 2015 BV44 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535557 2015 BW45 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
535558 2015 BN54 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535559 2015 BR54 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535560 2015 BS54 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535561 2015 BB55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535562 2015 BJ56 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535563 2015 BL56 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535564 2015 BX56 04/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535565 2015 BY57 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535566 2015 BH58 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
535567 2015 BC60 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
535568 2015 BE60 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535569 2015 BF60 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535570 2015 BJ60 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535571 2015 BN60 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535572 2015 BV62 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
535573 2015 BB64 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535574 2015 BC64 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535575 2015 BD64 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535576 2015 BQ64 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535577 2015 BR64 11/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
535578 2015 BE65 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535579 2015 BL65 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
535580 2015 BP65 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535581 2015 BZ65 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
535582 2015 BD66 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535583 2015 BG67 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
535584 2015 BJ67 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535585 2015 BR67 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535586 2015 BB68 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535587 2015 BO68 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535588 2015 BP69 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535589 2015 BA72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535590 2015 BC72 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535591 2015 BV72 17/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
535592 2015 BL73 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535593 2015 BG75 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535594 2015 BJ75 07/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
535595 2015 BY75 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535596 2015 BP77 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535597 2015 BC78 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535598 2015 BD78 04/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
535599 2015 BH78 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535600 2015 BF79 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535601 2015 BO80 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535602 2015 BG82 12/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535603 2015 BJ82 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535604 2015 BK85 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535605 2015 BT85 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535606 2015 BU85 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535607 2015 BJ86 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535608 2015 BM86 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
535609 2015 BV86 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
535610 2015 BE87 10/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
535611 2015 BG87 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535612 2015 BJ87 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535613 2015 BN87 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535614 2015 BQ87 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535615 2015 BF89 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535616 2015 BL90 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535617 2015 BN90 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535618 2015 BX90 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535619 2015 BJ91 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535620 2015 BL91 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535621 2015 BN91 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535622 2015 BS97 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535623 2015 BY97 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
535624 2015 BB98 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535625 2015 BC98 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
535626 2015 BJ99 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535627 2015 BU99 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535628 2015 BJ100 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535629 2015 BN100 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535630 2015 BO101 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535631 2015 BP101 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535632 2015 BD102 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535633 2015 BF104 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535634 2015 BZ104 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535635 2015 BR106 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
535636 2015 BG107 14/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
535637 2015 BO107 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
535638 2015 BT107 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
535639 2015 BE108 07/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
535640 2015 BT108 06/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
535641 2015 BL109 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535642 2015 BY111 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535643 2015 BW112 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535644 2015 BV113 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535645 2015 BZ116 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
535646 2015 BL117 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535647 2015 BN118 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535648 2015 BE119 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535649 2015 BO119 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535650 2015 BR119 19/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
535651 2015 BV119 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535652 2015 BO120 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535653 2015 BR120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535654 2015 BX120 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535655 2015 BV121 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535656 2015 BT122 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535657 2015 BD124 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535658 2015 BT129 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535659 2015 BV129 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
535660 2015 BK130 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535661 2015 BR130 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535662 2015 BW131 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
535663 2015 BB132 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535664 2015 BO132 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535665 2015 BQ133 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535666 2015 BV133 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
535667 2015 BC136 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535668 2015 BR138 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535669 2015 BV138 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535670 2015 BK140 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535671 2015 BE141 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535672 2015 BM141 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535673 2015 BD142 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
535674 2015 BE142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535675 2015 BN143 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535676 2015 BU146 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535677 2015 BX146 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535678 2015 BO147 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535679 2015 BB148 08/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
535680 2015 BX149 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535681 2015 BA150 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535682 2015 BC150 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535683 2015 BW150 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535684 2015 BE151 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535685 2015 BY152 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535686 2015 BM153 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535687 2015 BS153 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535688 2015 BX155 17/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
535689 2015 BK156 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535690 2015 BS156 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535691 2015 BB157 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535692 2015 BD157 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
535693 2015 BQ166 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535694 2015 BW167 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535695 2015 BP169 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535696 2015 BR169 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535697 2015 BQ173 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535698 2015 BL174 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535699 2015 BF175 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535700 2015 BK175 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535701 2015 BT175 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
535702 2015 BE179 24/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
535703 2015 BQ179 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535704 2015 BU179 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535705 2015 BN180 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535706 2015 BP181 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535707 2015 BF182 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535708 2015 BM182 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535709 2015 BM184 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535710 2015 BK185 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535711 2015 BK186 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535712 2015 BN186 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535713 2015 BC187 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535714 2015 BP188 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535715 2015 BV188 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535716 2015 BY188 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535717 2015 BE194 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535718 2015 BC197 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535719 2015 BH200 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535720 2015 BM201 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
535721 2015 BV201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535722 2015 BF202 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535723 2015 BF203 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535724 2015 BJ205 04/02/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
535725 2015 BJ206 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
535726 2015 BR206 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535727 2015 BZ208 15/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
535728 2015 BC210 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535729 2015 BZ210 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535730 2015 BK211 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535731 2015 BW211 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
535732 2015 BV212 17/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535733 2015 BS215 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535734 2015 BC219 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535735 2015 BK220 12/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
535736 2015 BT220 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535737 2015 BU220 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535738 2015 BJ222 29/03/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
535739 2015 BM226 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535740 2015 BW226 15/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
535741 2015 BF229 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535742 2015 BL230 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535743 2015 BG231 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535744 2015 BV232 01/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
535745 2015 BB234 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535746 2015 BM239 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535747 2015 BM240 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535748 2015 BP241 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535749 2015 BD242 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535750 2015 BF243 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535751 2015 BM243 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
535752 2015 BE244 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535753 2015 BK244 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
535754 2015 BM245 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535755 2015 BM247 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535756 2015 BD248 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535757 2015 BN248 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
535758 2015 BL249 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
535759 2015 BB250 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535760 2015 BP250 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535761 2015 BE251 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535762 2015 BM251 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535763 2015 BT252 23/02/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
535764 2015 BY252 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535765 2015 BB253 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535766 2015 BK253 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535767 2015 BX253 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
535768 2015 BF255 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535769 2015 BA256 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535770 2015 BV256 03/10/2013 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
535771 2015 BE257 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535772 2015 BZ257 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535773 2015 BE258 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535774 2015 BG258 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
535775 2015 BA259 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535776 2015 BD259 26/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
535777 2015 BF259 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
535778 2015 BG259 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
535779 2015 BV259 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
535780 2015 BY259 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
535781 2015 BY260 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535782 2015 BU261 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535783 2015 BA262 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535784 2015 BD262 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
535785 2015 BG262 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535786 2015 BK263 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535787 2015 BO263 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
535788 2015 BS263 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535789 2015 BV263 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535790 2015 BC264 27/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
535791 2015 BF264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535792 2015 BR264 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
535793 2015 BC266 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
535794 2015 BR268 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535795 2015 BT268 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
535796 2015 BK269 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
535797 2015 BS269 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535798 2015 BX270 26/08/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
535799 2015 BB274 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
535800 2015 BE275 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535801 2015 BQ275 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
535802 2015 BW275 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
535803 2015 BM276 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535804 2015 BM277 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535805 2015 BV278 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
535806 2015 BA281 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535807 2015 BR281 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
535808 2015 BO283 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535809 2015 BR283 17/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535810 2015 BV284 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535811 2015 BG287 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
535812 2015 BW287 21/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
535813 2015 BC292 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535814 2015 BJ292 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
535815 2015 BE293 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535816 2015 BE295 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
535817 2015 BF295 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
535818 2015 BK296 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535819 2015 BF298 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
535820 2015 BF299 05/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535821 2015 BT299 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535822 2015 BC300 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
535823 2015 BR300 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
535824 2015 BT300 12/01/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
535825 2015 BV300 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535826 2015 BH301 09/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
535827 2015 BM301 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
535828 2015 BR301 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535829 2015 BF302 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535830 2015 BG302 29/12/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
535831 2015 BN302 02/01/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
535832 2015 BD303 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535833 2015 BM303 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535834 2015 BT303 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535835 2015 BH304 13/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
535836 2015 BJ304 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535837 2015 BQ304 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535838 2015 BC305 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
535839 2015 BN305 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
535840 2015 BN306 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535841 2015 BR307 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
535842 2015 BT307 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535843 2015 BT308 06/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
535844 2015 BY310 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 160 m MPC · JPL
535845 2015 BR311 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535846 2015 BL312 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
535847 2015 BO312 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535848 2015 BO313 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535849 2015 BE314 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
535850 2015 BF314 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535851 2015 BZ317 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
535852 2015 BE320 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535853 2015 BG321 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
535854 2015 BC322 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535855 2015 BX322 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
535856 2015 BH323 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535857 2015 BL327 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535858 2015 BQ327 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
535859 2015 BJ329 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
535860 2015 BT329 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
535861 2015 BM331 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535862 2015 BP331 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
535863 2015 BF333 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
535864 2015 BT333 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535865 2015 BX334 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535866 2015 BV335 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535867 2015 BY335 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
535868 2015 BZ335 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
535869 2015 BU339 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535870 2015 BA341 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
535871 2015 BU341 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535872 2015 BN346 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535873 2015 BP346 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
535874 2015 BY346 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
535875 2015 BG349 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
535876 2015 BJ349 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
535877 2015 BL349 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535878 2015 BD352 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535879 2015 BF352 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535880 2015 BM352 13/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
535881 2015 BN353 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
535882 2015 BO353 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
535883 2015 BT353 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535884 2015 BB354 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
535885 2015 BG354 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535886 2015 BU354 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535887 2015 BN355 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
535888 2015 BQ355 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
535889 2015 BS356 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
535890 2015 BG359 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535891 2015 BN361 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535892 2015 BS363 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
535893 2015 BO365 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535894 2015 BZ368 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
535895 2015 BG371 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535896 2015 BY378 20/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
535897 2015 BM379 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535898 2015 BT383 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
535899 2015 BB387 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
535900 2015 BQ393 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
535901 2015 BD397 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
535902 2015 BU407 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
535903 2015 BR408 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
535904 2015 BX410 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
535905 2015 BD411 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
535906 2015 BP413 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535907 2015 BU414 28/08/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
535908 2015 BP415 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535909 2015 BT418 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535910 2015 BO421 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
535911 2015 BC422 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535912 2015 BS425 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
535913 2015 BD429 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535914 2015 BE429 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535915 2015 BW430 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
535916 2015 BH431 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
535917 2015 BN431 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
535918 2015 BT431 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
535919 2015 BJ432 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
535920 2015 BK432 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
535921 2015 BQ433 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535922 2015 BS434 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
535923 2015 BX435 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535924 2015 BE437 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535925 2015 BO437 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535926 2015 BC439 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
535927 2015 BJ440 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
535928 2015 BM440 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535929 2015 BV440 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
535930 2015 BB441 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535931 2015 BC441 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
535932 2015 BZ441 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
535933 2015 BK442 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
535934 2015 BO442 25/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
535935 2015 BS442 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
535936 2015 BV442 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
535937 2015 BJ443 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
535938 2015 BX443 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
535939 2015 BD444 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535940 2015 BG444 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
535941 2015 BP444 13/08/2012 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
535942 2015 BD445 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535943 2015 BF445 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
535944 2015 BG445 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535945 2015 BU445 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
535946 2015 BL446 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
535947 2015 BQ446 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
535948 2015 BW446 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535949 2015 BH449 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
535950 2015 BW449 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
535951 2015 BY450 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535952 2015 BV451 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
535953 2015 BE453 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
535954 2015 BL453 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
535955 2015 BM453 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
535956 2015 BF454 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
535957 2015 BW457 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535958 2015 BL458 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
535959 2015 BK459 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
535960 2015 BW462 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
535961 2015 BL465 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535962 2015 BH466 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
535963 2015 BL466 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
535964 2015 BF467 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
535965 2015 BZ467 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
535966 2015 BC468 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
535967 2015 BH468 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
535968 2015 BM468 02/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
535969 2015 BS468 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
535970 2015 BU468 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
535971 2015 BC469 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
535972 2015 BF469 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
535973 2015 BY472 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
535974 2015 BX477 09/10/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
535975 2015 BY484 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
535976 2015 BH485 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
535977 2015 BS493 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535978 2015 BC496 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
535979 2015 BM496 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
535980 2015 BR499 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
535981 2015 BV499 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
535982 2015 BB502 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
535983 2015 BL507 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
535984 2015 BK513 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
535985 2015 BF515 31/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 46 km MPC · JPL
535986 2015 BN518 31/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
535987 2015 BO518 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 193 km MPC · JPL
535988 2015 BU518 31/07/2010 Haleakala Pan-STARRS 140 km MPC · JPL
535989 2015 BV518 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 307 km MPC · JPL
535990 2015 BW518 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 203 km MPC · JPL
535991 2015 BD519 10/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
535992 2015 BF519 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 128 km MPC · JPL
535993 2015 BG519 18/12/2010 Haleakala Pan-STARRS 222 km MPC · JPL
535994 2015 BH519 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 243 km MPC · JPL
535995 2015 BK529 26/09/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
535996 2015 BT529 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
535997 2015 BX529 04/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
535998 2015 BY529 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
535999 2015 BU530 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
536000 2015 BH531 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s  • 539.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001