Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/146001–147000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146001 2000 CK42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146002 2000 CT42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146003 2000 CT52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146004 2000 CN55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146005 2000 CE56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146006 2000 CR64 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146007 2000 CA67 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146008 2000 CY74 02/02/2000 Uenohara N. Kawasato 1,0 km MPC · JPL
146009 2000 CR76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
146010 2000 CN78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
146011 2000 CM84 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146012 2000 CK89 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146013 2000 CO98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146014 2000 CD104 12/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
146015 2000 CV111 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146016 2000 CS115 01/02/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
146017 2000 CX120 05/02/2000 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
146018 2000 CB121 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146019 2000 CM138 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146020 2000 CA144 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
146021 2000 DB4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146022 2000 DF5 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146023 2000 DX25 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146024 2000 DS26 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146025 2000 DY29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146026 2000 DJ40 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146027 2000 DC60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146028 2000 DG64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146029 2000 DK65 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146030 2000 DM66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146031 2000 DL70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146032 2000 DV71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146033 2000 DS83 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146034 2000 DT87 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146035 2000 DG88 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
146036 2000 DF89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146037 2000 DF93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146038 2000 DY104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146039 2000 DA108 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146040 Alicebowman 2000 DV114 27/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
146041 2000 EN2 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
146042 2000 ET4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146043 2000 ET7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
146044 2000 EB10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146045 2000 ET11 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146046 2000 ES13 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146047 2000 EC17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146048 2000 EX17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146049 2000 EK30 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146050 2000 ED44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146051 2000 EU82 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146052 2000 ES86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146053 2000 EO96 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146054 2000 EB101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
146055 2000 EO114 09/03/2000 Kvistaberg UDAS 1,1 km MPC · JPL
146056 2000 EP123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
146057 2000 EM137 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146058 2000 EA171 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146059 2000 ER181 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146060 2000 EH196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146061 2000 FG7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
146062 2000 FU22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146063 2000 FU50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
146064 2000 FC58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146065 2000 FW60 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146066 2000 FO63 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146067 2000 GQ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146068 2000 GE64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146069 2000 GL85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146070 2000 GA87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146071 2000 GQ90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146072 2000 GR90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146073 2000 GT94 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146074 2000 GV111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
146075 2000 GC116 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146076 2000 GR158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
146077 2000 GZ158 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146078 2000 GT169 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146079 2000 GW176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146080 2000 HV3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
146081 2000 HU14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146082 2000 HX29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146083 2000 HH43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146084 2000 HG62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146085 2000 HE73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146086 2000 JH4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
146087 2000 JS13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146088 2000 JO33 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146089 2000 KY5 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146090 2000 KS19 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146091 2000 KN35 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146092 2000 KY39 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
146093 2000 KA43 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
146094 2000 KD83 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146095 2000 OR12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146096 2000 OY15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146097 2000 PK7 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146098 2000 PX7 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146099 2000 PX25 04/08/2000 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
146100 2000 PM26 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146101 2000 QR5 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
146102 2000 QB9 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,6 km MPC · JPL
146103 2000 QK28 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146104 2000 QP44 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146105 2000 QW72 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146106 2000 QP81 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146107 2000 QL88 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146108 2000 QK105 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146109 2000 QH108 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146110 2000 QH152 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
146111 2000 QV160 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146112 2000 QW176 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146113 2000 QQ179 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
146114 2000 QU208 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146115 2000 QC215 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146116 2000 QY228 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146117 2000 QB251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
146118 2000 RZ2 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146119 2000 RC15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146120 2000 RM18 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146121 2000 RR18 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146122 2000 RA23 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146123 2000 RZ28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
146124 2000 RN29 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
146125 2000 RM39 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146126 2000 RL80 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
146127 2000 RD82 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146128 2000 RQ82 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146129 2000 RO92 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146130 2000 RG93 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146131 2000 RK97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
146132 2000 RP101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
146133 2000 RD105 07/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146134 2000 SE1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146135 2000 SM1 18/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146136 2000 SS27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146137 2000 SG28 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146138 2000 SL30 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146139 2000 SL33 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146140 2000 SE48 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146141 2000 SC52 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146142 2000 SJ52 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146143 2000 SF58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146144 2000 SY60 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146145 2000 SQ63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146146 2000 SU91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146147 2000 SD93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146148 2000 SN132 22/09/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
146149 2000 SG134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146150 2000 SS138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146151 2000 SD142 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146152 2000 SU147 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146153 2000 SZ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146154 2000 SQ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146155 2000 SH151 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146156 2000 SG158 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146157 2000 SE168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146158 2000 SF169 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
146159 2000 SC177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146160 2000 SA183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
146161 2000 SS186 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
146162 2000 SS188 21/09/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
146163 2000 ST204 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146164 2000 SK224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146165 2000 SM227 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146166 2000 SG266 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146167 2000 SY266 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
146168 2000 SM267 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146169 2000 SW274 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146170 2000 SK275 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
146171 2000 SS282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146172 2000 SB283 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146173 2000 SP284 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146174 2000 SW295 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146175 2000 SJ300 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146176 2000 SM302 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146177 2000 SN305 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146178 2000 SZ305 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146179 2000 SY309 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146180 2000 SY312 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146181 2000 SX316 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146182 2000 SC325 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146183 2000 SK327 29/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
146184 2000 SX333 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
146185 2000 SD338 25/09/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
146186 2000 SC347 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
146187 2000 SE365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146188 2000 TD1 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
146189 2000 TN6 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146190 2000 TC25 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146191 2000 TE33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146192 2000 TK43 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146193 2000 TO45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146194 2000 TO51 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
146195 2000 TY52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146196 2000 TJ55 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146197 2000 TT61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
146198 2000 TT68 03/10/2000 McGraw-Hill B. Chaboyer 3,4 km MPC · JPL
146199 2000 UZ9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146200 2000 UY12 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146201 2000 UX18 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146202 2000 UO34 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146203 2000 UW56 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146204 2000 UJ57 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146205 2000 UW62 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146206 2000 UT65 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146207 2000 UH71 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146208 2000 UW72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146209 2000 US82 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146210 2000 UV94 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146211 2000 UV97 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
146212 2000 UB105 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146213 2000 UD107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146214 2000 VQ34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146215 2000 VV36 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
146216 2000 VS49 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146217 2000 VX50 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146218 2000 VN52 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146219 2000 VU52 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
146220 2000 VB58 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146221 2000 VH58 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146222 2000 WX3 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146223 2000 WL4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146224 2000 WD38 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146225 2000 WG47 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146226 2000 WZ70 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146227 2000 WA71 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146228 2000 WL76 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146229 2000 WM84 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146230 2000 WN95 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146231 2000 WX101 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146232 2000 WJ125 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146233 2000 WG137 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146234 2000 WF143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146235 2000 WA145 21/11/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
146236 2000 WV148 28/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
146237 2000 WP154 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146238 2000 WZ154 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146239 2000 WN171 25/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146240 2000 WS180 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146241 2000 WV191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
146242 2000 XQ2 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
146243 2000 XA3 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146244 2000 XO3 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146245 2000 XV18 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
146246 2000 XX19 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146247 2000 XU23 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146248 2000 XW35 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
146249 2000 YN6 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146250 2000 YZ11 23/12/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
146251 2000 YO42 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146252 2000 YS48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146253 2000 YB50 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
146254 2000 YT50 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146255 2000 YA63 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146256 2000 YE81 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146257 2000 YM135 17/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
146258 2001 AO22 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146259 2001 BL7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146260 2001 BX8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146261 2001 BA10 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
146262 2001 BU39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146263 2001 BG62 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146264 2001 BM74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146265 2001 BC78 24/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
146266 2001 CY 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146267 2001 CO26 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146268 Jennipolakis 2001 DQ 16/02/2001 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
146269 2001 DY36 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146270 2001 DT50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146271 2001 DQ75 20/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146272 2001 EY5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
146273 2001 ES22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146274 2001 FF6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146275 2001 FK12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
146276 2001 FG40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146277 2001 FJ49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146278 2001 FG63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146279 2001 FT68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146280 2001 FW69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146281 2001 FO75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146282 2001 FV99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146283 2001 FQ110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146284 2001 FC126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
146285 2001 FZ145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146286 2001 FR155 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
146287 2001 FS180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
146288 2001 GC 01/04/2001 Kanab E. E. Sheridan 2,0 km MPC · JPL
146289 2001 GH1 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146290 2001 HE9 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146291 2001 HT12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146292 2001 HZ13 21/04/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
146293 2001 HC22 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146294 2001 HP30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
146295 2001 HA43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
146296 2001 HW52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146297 2001 HY52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146298 2001 HR65 30/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146299 2001 JR 04/05/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
146300 2001 JM5 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146301 2001 KN 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146302 2001 KK3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146303 2001 KY5 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146304 2001 KT15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146305 2001 KC19 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146306 2001 KM19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146307 2001 KK21 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146308 2001 KJ28 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146309 2001 KD30 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146310 2001 KC37 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146311 2001 KS37 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146312 2001 KU51 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
146313 2001 KM52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
146314 2001 KO54 17/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
146315 2001 KG57 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146316 2001 KK60 16/05/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146317 2001 KT61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146318 2001 LE1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146319 2001 LN3 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146320 2001 LZ5 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146321 2001 LA6 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146322 2001 LM17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146323 2001 LX18 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146324 2001 LY18 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146325 2001 MB28 23/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146326 2001 NL3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
146327 2001 NM4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146328 2001 NV6 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146329 2001 NJ8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146330 2001 NK17 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146331 2001 NO20 13/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
146332 2001 OL 17/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146333 2001 OE1 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
146334 2001 OL10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146335 2001 OK11 17/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
146336 2001 OK13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146337 2001 OW14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146338 2001 OH37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146339 2001 OY46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
146340 2001 OF51 21/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
146341 2001 OS53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146342 2001 OZ59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
146343 2001 OD62 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146344 2001 OF68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
146345 2001 OJ73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
146346 2001 OS85 20/07/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146347 2001 OH87 29/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146348 2001 OF93 25/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146349 2001 OX96 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
146350 2001 OC97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146351 2001 OH97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
146352 2001 OG103 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146353 2001 OK103 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146354 2001 OK106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146355 2001 OL106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146356 2001 OB107 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146357 2001 OH107 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146358 2001 OD113 30/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
146359 2001 PG4 06/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
146360 2001 PM4 10/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146361 2001 PL5 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
146362 2001 PR13 13/08/2001 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,3 km MPC · JPL
146363 2001 PA26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
146364 2001 PX26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146365 2001 PC32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
146366 2001 PT40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146367 2001 PO42 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146368 2001 PZ45 12/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146369 2001 PD50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146370 2001 PE58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
146371 2001 PF62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146372 2001 QE2 16/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
146373 2001 QM3 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146374 2001 QG4 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146375 2001 QZ11 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146376 2001 QJ12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
146377 2001 QF16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146378 2001 QN32 17/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146379 2001 QS39 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146380 2001 QV50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146381 2001 QC52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146382 2001 QS52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146383 2001 QD58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146384 2001 QF59 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146385 2001 QY62 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
146386 2001 QO70 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146387 2001 QX76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146388 2001 QG82 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146389 2001 QM82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146390 2001 QJ87 17/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146391 2001 QB102 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146392 2001 QJ114 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146393 2001 QO119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146394 2001 QH133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146395 2001 QX143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146396 2001 QQ149 22/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
146397 2001 QW153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 2,7 km MPC · JPL
146398 2001 QL156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
146399 2001 QS162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
146400 2001 QJ163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146401 2001 QK164 21/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
146402 2001 QV164 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
146403 2001 QA166 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
146404 2001 QZ180 27/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
146405 2001 QJ185 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146406 2001 QU189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146407 2001 QK190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146408 2001 QC192 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146409 2001 QQ193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146410 2001 QU193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146411 2001 QF194 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146412 2001 QU196 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146413 2001 QM197 22/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146414 2001 QV197 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146415 2001 QS199 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146416 2001 QC215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146417 2001 QB217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
146418 2001 QG219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
146419 2001 QP219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146420 2001 QA220 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146421 2001 QP220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
146422 2001 QP224 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146423 2001 QK228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
146424 2001 QO231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146425 2001 QQ240 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146426 2001 QF245 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146427 2001 QG247 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146428 2001 QC258 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
146429 2001 QQ258 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146430 2001 QR259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146431 2001 QT267 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146432 2001 QW269 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146433 2001 QX274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146434 2001 QM275 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
146435 2001 QU278 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146436 2001 QC280 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146437 2001 QK282 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146438 2001 QQ283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146439 2001 QD284 18/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146440 2001 QH284 18/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146441 2001 QQ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146442 Dwaynebrown 2001 QS320 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
146443 2001 QQ333 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
146444 2001 RB 02/09/2001 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
146445 2001 RC1 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146446 2001 RA3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
146447 2001 RU8 09/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146448 2001 RQ14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146449 2001 RC22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146450 2001 RE26 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146451 2001 RP26 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146452 2001 RQ27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146453 2001 RC28 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146454 2001 RE29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146455 2001 RD31 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146456 2001 RP34 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146457 2001 RH37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146458 2001 RH38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146459 2001 RJ39 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146460 2001 RR51 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146461 2001 RX56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146462 2001 RJ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146463 2001 RM59 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146464 2001 RC61 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146465 2001 RJ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146466 2001 RY62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146467 2001 RX63 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146468 2001 RG65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146469 2001 RR75 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146470 2001 RM78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146471 2001 RY78 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146472 2001 RO79 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146473 2001 RD81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146474 2001 RC83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146475 2001 RS90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
146476 2001 RK96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
146477 2001 RG103 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146478 2001 RJ107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146479 2001 RQ117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146480 2001 RB121 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146481 2001 RC123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146482 2001 RR127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146483 2001 RF129 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146484 2001 RX136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146485 2001 RJ144 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146486 2001 RY150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
146487 2001 RQ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
146488 2001 RP153 13/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146489 2001 SW2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
146490 2001 SB11 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146491 2001 SG14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146492 2001 SB20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146493 2001 SF21 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146494 2001 SO22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146495 2001 SD25 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146496 2001 SL27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146497 2001 SM28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146498 2001 SK30 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146499 2001 SP36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146500 2001 SM37 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146501 2001 SD41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146502 2001 SF41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146503 2001 SZ42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146504 2001 SH45 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146505 2001 SY52 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146506 2001 SF56 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146507 2001 SP58 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146508 2001 SH65 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146509 2001 SY74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
146510 2001 SD81 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146511 2001 SE81 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146512 2001 SM92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146513 2001 SA98 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146514 2001 SX118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146515 2001 SJ124 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146516 2001 SD133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146517 2001 SL135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146518 2001 SX139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146519 2001 ST142 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146520 2001 SM143 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146521 2001 SX145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146522 2001 SC149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146523 2001 SP149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146524 2001 SY154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146525 2001 SO155 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146526 2001 SX156 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146527 2001 SX158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146528 2001 SE159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146529 2001 SD161 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146530 2001 SK180 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146531 2001 SW187 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146532 2001 SM191 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146533 2001 SM208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146534 2001 SX223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146535 2001 SY226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146536 2001 SZ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146537 2001 SP231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146538 2001 SJ245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146539 2001 SG251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146540 2001 SQ251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146541 2001 SQ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146542 2001 SD266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
146543 2001 SC277 21/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
146544 2001 SE277 26/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
146545 2001 SC278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
146546 2001 SC279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
146547 2001 SR282 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146548 2001 SU285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,6 km MPC · JPL
146549 2001 SK287 21/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
146550 2001 SB292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
146551 2001 SP301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146552 2001 ST303 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146553 2001 SX304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146554 2001 SE315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146555 2001 SL317 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146556 2001 SJ318 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146557 2001 SR318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146558 2001 SQ338 20/09/2001 Powell Powell Obs. 3,5 km MPC · JPL
146559 2001 SH345 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
146560 2001 SJ350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146561 2001 TC4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146562 2001 TY6 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146563 2001 TB7 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
146564 2001 TT19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146565 2001 TU21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146566 2001 TF29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146567 2001 TW48 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146568 2001 TW54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146569 2001 TM59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146570 2001 TK60 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146571 2001 TR65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146572 2001 TF68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146573 2001 TS68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146574 2001 TT69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146575 2001 TR74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146576 2001 TZ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
146577 2001 TP78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146578 2001 TX87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146579 2001 TF88 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146580 2001 TC89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146581 2001 TU94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146582 2001 TA99 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146583 2001 TK99 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146584 2001 TQ101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146585 2001 TY103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
146586 2001 TE123 06/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146587 2001 TJ125 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
146588 2001 TC127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
146589 2001 TS138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146590 2001 TU140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
146591 2001 TH143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
146592 2001 TQ143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146593 2001 TD153 11/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146594 2001 TN153 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146595 2001 TB157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
146596 2001 TW159 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146597 2001 TA160 15/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
146598 2001 TQ166 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146599 2001 TK168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146600 2001 TJ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146601 2001 TS178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146602 2001 TW188 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146603 2001 TC192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146604 2001 TC194 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146605 2001 TO194 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146606 2001 TJ196 14/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
146607 2001 TD197 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146608 2001 TO200 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146609 2001 TS200 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146610 2001 TB203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146611 2001 TB205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146612 2001 TJ208 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
146613 2001 TA211 13/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
146614 2001 TP211 13/10/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
146615 2001 TK212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
146616 2001 TS213 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
146617 2001 TJ222 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146618 2001 TV226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
146619 2001 TD227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
146620 2001 TK229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
146621 2001 TX229 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
146622 2001 TX231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
146623 2001 TB237 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146624 2001 TR256 11/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
146625 2001 TC257 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146626 2001 UN3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146627 2001 UD12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
146628 2001 UJ12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
146629 2001 UX19 16/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
146630 2001 UU23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146631 2001 UJ34 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146632 2001 UG35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146633 2001 UG38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146634 2001 US42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146635 2001 UM44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
146636 2001 UV45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146637 2001 UP47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146638 2001 UV51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146639 2001 UH53 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146640 2001 UR61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146641 2001 US73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146642 2001 UF74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146643 2001 UZ74 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146644 2001 UA76 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146645 2001 US79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146646 2001 UZ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
146647 2001 UA80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146648 2001 UM80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146649 2001 UD89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
146650 2001 UO92 18/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146651 2001 UD94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
146652 2001 UZ99 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146653 2001 UD101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146654 2001 UG101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146655 2001 UV104 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146656 2001 US105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146657 2001 UB114 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146658 2001 UJ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146659 2001 UD122 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146660 2001 UP129 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146661 2001 UW129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146662 2001 UK133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146663 2001 UD137 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146664 2001 UK141 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146665 2001 UF151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146666 2001 UW162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146667 2001 UW163 17/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146668 2001 UG168 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
146669 2001 UO173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
146670 2001 UT174 18/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
146671 2001 UH185 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146672 2001 UH201 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
146673 2001 UM204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
146674 2001 UL205 19/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
146675 2001 UV214 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146676 2001 UG216 24/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
146677 2001 UR217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146678 2001 UE221 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146679 2001 UF224 28/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146680 2001 VQ7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146681 2001 VU11 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146682 2001 VT12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146683 2001 VB19 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146684 2001 VN20 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146685 2001 VG26 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146686 2001 VW37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146687 2001 VC39 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146688 2001 VG48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146689 2001 VB56 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146690 2001 VB58 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146691 2001 VC61 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146692 2001 VV67 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146693 2001 VA69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146694 2001 VJ69 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146695 2001 VG71 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146696 2001 VZ71 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 2,8 km MPC · JPL
146697 2001 VU73 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146698 2001 VY87 12/11/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
146699 2001 VP100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
146700 2001 VU100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146701 2001 VJ101 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146702 2001 VA109 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146703 2001 VY112 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
146704 2001 VU113 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146705 2001 VM125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
146706 2001 WM6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146707 2001 WN6 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
146708 2001 WT6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146709 2001 WV11 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146710 2001 WA13 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146711 2001 WN13 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146712 2001 WQ20 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146713 2001 WZ26 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146714 2001 WM28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146715 2001 WV34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146716 2001 WA51 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146717 2001 WU62 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146718 2001 WJ78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146719 2001 WQ83 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146720 2001 WC87 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146721 2001 XF8 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146722 2001 XA9 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146723 2001 XN11 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146724 2001 XC24 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146725 2001 XG30 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146726 2001 XT33 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146727 2001 XD35 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146728 2001 XU36 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146729 2001 XW37 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146730 2001 XD45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146731 2001 XE51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146732 2001 XH51 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146733 2001 XE52 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
146734 2001 XG55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146735 2001 XQ63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146736 2001 XS71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146737 2001 XK73 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146738 2001 XL81 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146739 2001 XQ86 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146740 2001 XC89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146741 2001 XD93 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146742 2001 XS110 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146743 2001 XX116 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146744 2001 XZ118 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146745 2001 XV129 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146746 2001 XO131 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146747 2001 XV132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146748 2001 XB136 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146749 2001 XL136 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146750 2001 XN141 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146751 2001 XO141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
146752 2001 XU143 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146753 2001 XX145 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146754 2001 XT147 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146755 2001 XM152 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146756 2001 XP159 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
146757 2001 XB163 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146758 2001 XX164 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146759 2001 XP167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146760 2001 XZ170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146761 2001 XH180 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146762 2001 XW184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146763 2001 XF193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146764 2001 XX194 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146765 2001 XE199 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146766 2001 XU201 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
146767 2001 XC202 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
146768 2001 XU203 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
146769 2001 XX215 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
146770 2001 XN217 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146771 2001 XO220 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146772 2001 XD221 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146773 2001 XO221 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146774 2001 XK224 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146775 2001 XD226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146776 2001 XO230 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146777 2001 XT230 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146778 2001 XX231 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146779 2001 XK234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146780 2001 XK235 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146781 2001 XM235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146782 2001 XQ241 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146783 2001 XR241 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146784 2001 XE245 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146785 2001 XA253 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146786 2001 XF267 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146787 2001 YB9 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146788 2001 YS9 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146789 2001 YW16 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146790 2001 YZ19 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146791 2001 YA22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
146792 2001 YK24 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146793 2001 YP30 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146794 2001 YB35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146795 2001 YY36 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146796 2001 YA42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146797 2001 YZ42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146798 2001 YT43 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146799 2001 YV45 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146800 2001 YW45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146801 2001 YS46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146802 2001 YG48 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146803 2001 YL50 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146804 2001 YP56 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146805 2001 YR69 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146806 2001 YT69 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
146807 2001 YF75 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146808 2001 YW81 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146809 2001 YZ81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
146810 2001 YE82 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146811 2001 YD90 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
146812 2001 YP92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
146813 2001 YM93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
146814 2001 YV95 18/12/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146815 2001 YP101 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146816 2001 YL105 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146817 2001 YR108 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146818 2001 YL115 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146819 2001 YO117 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
146820 2001 YQ125 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146821 2001 YC129 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146822 2001 YF130 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
146823 2001 YD137 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
146824 2001 YP140 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146825 2001 YC144 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146826 2001 YK145 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146827 2001 YW145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
146828 2001 YL155 20/12/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
146829 2002 AB5 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 6,7 km MPC · JPL
146830 2002 AT8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
146831 2002 AV11 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146832 2002 AZ23 07/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
146833 2002 AK25 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146834 2002 AY31 04/01/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
146835 2002 AF40 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146836 2002 AR40 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146837 2002 AN41 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
146838 2002 AR43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146839 2002 AK49 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146840 2002 AN49 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146841 2002 AP49 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146842 2002 AA50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146843 2002 AP68 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
146844 2002 AP79 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146845 2002 AG82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
146846 2002 AM83 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146847 2002 AV84 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
146848 2002 AC85 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146849 2002 AX98 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
146850 2002 AT99 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
146851 2002 AK104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
146852 2002 AQ109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
146853 2002 AY110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146854 2002 AO115 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146855 2002 AH121 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146856 2002 AD124 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146857 2002 AD127 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
146858 2002 AA148 13/01/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146859 2002 AB149 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
146860 2002 AL149 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146861 2002 AS151 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146862 2002 AV152 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146863 2002 AW162 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146864 2002 AX165 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146865 2002 AB173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146866 2002 AO174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
146867 2002 AC176 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
146868 2002 AG177 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146869 2002 AN181 05/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
146870 2002 AT181 05/01/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
146871 2002 AT182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
146872 2002 AE191 11/01/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146873 2002 AN208 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146874 2002 BB 17/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 5,6 km MPC · JPL
146875 2002 BL17 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146876 2002 BK21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146877 2002 BQ25 25/01/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
146878 2002 CN1 02/02/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,8 km MPC · JPL
146879 2002 CS8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
146880 2002 CV8 05/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
146881 2002 CH11 01/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146882 2002 CV21 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
146883 2002 CF24 06/02/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
146884 2002 CL24 06/02/2002 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
146885 2002 CB27 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146886 2002 CW27 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146887 2002 CT29 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
146888 2002 CG34 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146889 2002 CG37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146890 2002 CA38 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
146891 2002 CY40 07/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
146892 2002 CQ47 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
146893 2002 CK55 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146894 2002 CX59 14/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146895 2002 CP66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
146896 2002 CZ69 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146897 2002 CB74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146898 2002 CL74 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146899 2002 CS75 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
146900 2002 CL79 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
146901 2002 CO82 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
146902 2002 CL90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146903 2002 CE92 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
146904 2002 CU94 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146905 2002 CH97 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146906 2002 CD119 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
146907 2002 CH126 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146908 2002 CX148 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
146909 2002 CL151 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
146910 2002 CR156 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146911 2002 CA174 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146912 2002 CL187 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146913 2002 CE196 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146914 2002 CB199 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146915 2002 CN204 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146916 2002 CG210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146917 2002 CE214 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
146918 2002 CT225 07/02/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
146919 2002 CK226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
146920 2002 CB227 06/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
146921 Michaelbuckley 2002 CU250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
146922 2002 CE255 06/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
146923 2002 CJ260 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
146924 2002 CU263 07/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
146925 2002 CM265 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
146926 2002 CN272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
146927 2002 CX276 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
146928 2002 CC289 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
146929 2002 CT297 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
146930 2002 CH300 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
146931 2002 CC307 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
146932 2002 CW307 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
146933 2002 CZ309 06/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146934 2002 CJ311 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
146935 2002 DF5 22/02/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
146936 2002 DE6 17/02/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
146937 2002 DO9 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
146938 2002 DV12 24/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
146939 2002 DR17 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146940 2002 EY4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
146941 2002 EC5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
146942 2002 EQ7 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146943 2002 EY15 06/03/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
146944 2002 EA17 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
146945 2002 EC20 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
146946 2002 EC21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
146947 2002 EG39 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146948 2002 EZ42 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
146949 2002 EG51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
146950 2002 EZ59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146951 2002 EP69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
146952 2002 EQ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
146953 2002 ER80 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
146954 2002 EQ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
146955 2002 EZ124 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
146956 2002 EE161 09/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
146957 2002 FG25 19/03/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
146958 2002 FA39 31/03/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
146959 2002 FA40 18/03/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
146960 2002 GO34 02/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
146961 2002 GH129 12/04/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
146962 2002 JN5 05/05/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
146963 2002 JD12 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146964 2002 JM66 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
146965 2002 JS116 04/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146966 2002 KF1 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146967 2002 LW7 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146968 2002 LD24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
146969 2002 LZ25 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146970 2002 LO55 12/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146971 2002 NY10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146972 2002 NU19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
146973 2002 NJ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146974 2002 NS22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146975 2002 NF26 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146976 2002 NC27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
146977 2002 NS39 15/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
146978 2002 NG45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146979 2002 NJ48 14/07/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
146980 2002 NV49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
146981 2002 NZ49 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
146982 2002 NX55 12/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
146983 2002 NN61 05/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
146984 2002 OF21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
146985 2002 PM11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
146986 2002 PE18 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
146987 2002 PC35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
146988 2002 PN41 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
146989 2002 PC42 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
146990 2002 PV43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
146991 2002 PD44 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
146992 2002 PK48 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
146993 2002 PZ61 08/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
146994 2002 PR63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
146995 2002 PU81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146996 2002 PG85 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
146997 2002 PY91 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
146998 2002 PS93 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
146999 2002 PL99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
147000 2002 PD100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

142.000s  • 143.000s  • 144.000s  • 145.000s  • 146.000s  • 147.000s  • 148.000s  • 149.000s  • 150.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001