Danh sách tiểu hành tinh/513001–514000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513001 2017 UT42 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513002 2017 UV44 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513003 2017 UL45 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513004 2017 UM45 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513005 2017 UN45 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513006 2017 UB46 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
513007 2017 UK46 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513008 2017 UO46 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
513009 2017 UP46 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
513010 2017 UR46 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513011 2017 UO47 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513012 2017 UV47 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513013 2017 UZ47 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513014 2017 UJ48 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513015 2017 UL48 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
513016 2017 UX48 09/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
513017 2017 UL49 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513018 2017 UY49 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513019 2017 UX50 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
513020 2017 UY50 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
513021 2017 VS 12/08/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
513022 2017 VD1 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
513023 2017 VT2 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
513024 2017 VF3 26/03/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
513025 2017 VN3 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
513026 2017 VP3 16/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
513027 2017 VS3 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513028 2017 VV3 15/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
513029 2017 VW3 21/09/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
513030 2017 VZ3 29/08/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
513031 2017 VM4 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513032 2017 VT4 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513033 2017 VV4 27/06/2008 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
513034 2017 VW4 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513035 2017 VX4 03/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
513036 2017 VY4 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
513037 2017 VZ4 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513038 2017 VH5 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513039 2017 VK5 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
513040 2017 VM5 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513041 2017 VT5 29/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
513042 2017 VA6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513043 2017 VG6 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
513044 2017 VM7 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513045 2017 VN7 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513046 2017 VR7 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513047 2017 VV7 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513048 2017 VN9 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
513049 2017 VA10 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513050 2017 VE10 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
513051 2017 VL10 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
513052 2017 VM10 13/04/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
513053 2017 VS10 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513054 2017 VE12 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513055 2017 VO12 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513056 2017 VK14 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513057 2017 WJ12 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513058 2017 WF14 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513059 2017 WW16 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513060 2017 WQ17 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513061 2017 WR17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513062 2017 WS17 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513063 2017 WU17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513064 2017 WG18 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513065 2017 WH18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513066 2017 WU18 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513067 2017 WN19 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513068 2017 WO19 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513069 2017 WW19 11/10/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
513070 2017 WH20 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513071 2017 WL20 04/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
513072 2017 WM20 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513073 2017 WQ20 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513074 2017 WX20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513075 2017 WA21 21/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513076 2017 WC21 29/03/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
513077 2017 WE21 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513078 2017 WF21 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513079 2017 WG21 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513080 2017 WJ21 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
513081 2017 WK21 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513082 2017 WL21 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513083 2017 WM21 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513084 2017 WP21 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
513085 2017 WR21 04/11/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
513086 2017 WS21 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513087 2017 WV21 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
513088 2017 WY21 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513089 2017 WZ21 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513090 2017 WC22 12/10/2013 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
513091 2017 WD22 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
513092 2017 WG22 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513093 2017 WL22 16/06/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
513094 2017 WQ22 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513095 2017 WV22 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
513096 2017 WF23 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513097 2017 WM23 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513098 2017 WO23 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513099 2017 WT23 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
513100 2017 WV23 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513101 2017 WY23 18/11/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
513102 2017 WF24 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513103 2017 WK24 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513104 2017 WO24 02/09/2010 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
513105 2017 WS24 17/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
513106 2017 WZ24 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513107 2017 WO25 08/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
513108 2017 WB26 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
513109 2017 WD26 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
513110 2017 WH26 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
513111 2017 WK26 24/08/2011 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
513112 2017 WV26 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513113 2017 WY26 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513114 2017 WZ26 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513115 2017 WA27 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513116 2017 WE27 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513117 2017 WF27 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513118 2017 WJ27 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513119 2017 WK27 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
513120 2017 WL27 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
513121 2017 WR27 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
513122 2017 WU27 17/09/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
513123 1996 CG6 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513124 1996 JJ3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513125 1997 GC32 14/04/1997 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
513126 1998 QP 17/08/1998 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
513127 1998 VR2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
513128 1999 UJ32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
513129 1999 UD41 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
513130 2000 BH33 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513131 2000 SJ11 01/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
513132 2000 SH136 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
513133 2000 SV248 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
513134 2000 TF1 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
513135 2001 BF21 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
513136 2001 FA65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
513137 2001 RF42 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
513138 2002 CY58 12/02/2002 Socorro LINEAR 230 m MPC · JPL
513139 2002 CM274 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513140 2002 EQ4 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513141 2002 EH13 04/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
513142 2002 PM168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
513143 2002 RM179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513144 2002 TU337 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
513145 2002 XY69 13/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
513146 2003 BZ70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513147 2003 EL16 08/03/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
513148 2003 GW37 07/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
513149 2003 KO8 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513150 2003 OV7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
513151 2003 QL37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
513152 2003 QA104 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
513153 2003 SF42 16/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
513154 2003 SQ60 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
513155 2003 SG115 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
513156 2003 SF314 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
513157 2003 SU401 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
513158 2003 UP8 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
513159 2003 UC297 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
513160 2003 UR321 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513161 2003 WX194 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513162 2003 YD15 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
513163 2003 YT124 28/12/2003 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
513164 2004 BY163 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
513165 2004 CK39 14/02/2004 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
513166 2004 DY38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513167 2004 EV23 15/03/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
513168 2004 EA42 19/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
513169 2004 EY78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513170 2004 KH15 24/05/2004 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
513171 2004 MD6 23/06/2004 Socorro LINEAR ATE · 300 m MPC · JPL
513172 2004 RC61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
513173 2004 RQ110 11/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
513174 2004 RF239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513175 2004 RW246 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
513176 2004 TU24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513177 2004 TX159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513178 2004 XU6 02/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
513179 2004 XT130 14/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
513180 2004 XU146 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
513181 2005 BS27 31/01/2005 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
513182 2005 CV38 09/02/2005 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
513183 2005 EK16 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513184 2005 EB134 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513185 2005 EF260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513186 2005 GD14 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513187 2005 GJ32 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
513188 2005 GQ38 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513189 2005 GD45 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
513190 2005 GP45 05/04/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
513191 2005 GO95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513192 2005 HQ2 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
513193 2005 JZ116 10/05/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
513194 2005 NS35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513195 2005 NW43 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513196 2005 QS115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513197 2005 QE136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513198 2005 RZ45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
513199 2005 SJ13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513200 2005 SH27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513201 2005 SX33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513202 2005 SH157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513203 2005 SF188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513204 2005 TC2 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513205 2005 TO41 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513206 2005 TF79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513207 2005 TH82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513208 2005 TH136 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513209 2005 UB40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513210 2005 UV47 07/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
513211 2005 UX55 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513212 2005 UU94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513213 2005 UJ118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513214 2005 US202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513215 2005 UD228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513216 2005 UP246 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513217 2005 UX248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513218 2005 UU255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513219 2005 UW267 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513220 2005 UG280 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513221 2005 UD306 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513222 2005 UJ319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513223 2005 UR370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513224 2005 UA394 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513225 2005 UR395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
513226 2005 UO397 07/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
513227 2005 UK524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
513228 2005 VO10 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513229 2005 VJ42 03/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
513230 2005 VT53 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
513231 2005 VU70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
513232 2005 VT124 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
513233 2005 WE2 22/11/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
513234 2005 WC56 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513235 2005 WD66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513236 2005 WA132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513237 2005 WG168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513238 2005 WV191 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
513239 2005 XO24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513240 2005 YY160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513241 2006 AE37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513242 2006 AL39 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513243 2006 AT75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513244 2006 BU11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
513245 2006 BW40 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513246 2006 CB11 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513247 2006 DA29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513248 2006 DJ88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513249 2006 DG124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513250 2006 DW209 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513251 2006 ER26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
513252 2006 ET48 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513253 2006 EK71 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
513254 2006 HV67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513255 2006 HO68 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513256 2006 HH80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513257 2006 HZ91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513258 2006 JS49 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513259 2006 PR11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
513260 2006 RT77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
513261 2006 RP108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 570 m MPC · JPL
513262 2006 SE18 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513263 2006 SP44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
513264 2006 SA75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513265 2006 SE121 18/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
513266 2006 SE194 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513267 2006 SP249 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
513268 2006 SJ294 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513269 2006 ST337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513270 2006 SW346 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513271 2006 SL358 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
513272 2006 TH25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
513273 2006 TJ43 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
513274 2006 UL15 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513275 2006 UH40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
513276 2006 UM209 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513277 2006 VY15 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513278 2006 VG136 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
513279 2006 VU150 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513280 2006 VC172 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513281 2006 WO84 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513282 2006 WG156 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
513283 2006 WY185 23/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
513284 2006 WS207 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513285 2006 WT207 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513286 2006 XG12 01/12/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
513287 2006 XU47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513288 2006 YM46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513289 2007 AC15 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513290 2007 AT31 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513291 2007 BW16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513292 2007 BA51 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513293 2007 BJ61 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513294 2007 BA63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513295 2007 BD63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513296 2007 BN68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513297 2007 BF71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513298 2007 BR78 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
513299 2007 BW79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513300 2007 CN3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513301 2007 CV3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513302 2007 CD5 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513303 2007 CN8 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513304 2007 CA10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513305 2007 CV10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513306 2007 CW20 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513307 2007 CA66 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513308 2007 DX10 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513309 2007 DV15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513310 2007 DJ33 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513311 2007 DZ35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513312 2007 DM41 23/02/2007 Catalina CSS 140 m MPC · JPL
513313 2007 DX47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513314 2007 DM50 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513315 2007 DK72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513316 2007 DH113 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513317 2007 DJ113 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513318 2007 EB2 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513319 2007 EF2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513320 2007 EJ4 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
513321 2007 EJ19 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513322 2007 EV42 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
513323 2007 EN48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513324 2007 EA55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
513325 2007 EY135 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513326 2007 EP210 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513327 2007 EA211 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513328 2007 FH21 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513329 2007 FB24 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513330 2007 FL40 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513331 2007 GG41 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513332 2007 GV58 16/03/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
513333 2007 HL16 16/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
513334 2007 HX39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513335 2007 HF75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513336 2007 HJ94 23/04/2007 Mount Graham VATT 710 m MPC · JPL
513337 2007 LH1 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513338 2007 ME1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513339 2007 PT14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
513340 2007 PC49 13/08/2007 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
513341 2007 QJ4 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
513342 2007 QA8 11/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
513343 2007 RN36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
513344 2007 RT218 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513345 2007 RS249 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
513346 2007 RV319 13/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
513347 2007 TQ428 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
513348 2007 TG455 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513349 2007 VM43 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513350 2007 VX123 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
513351 2007 VG203 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513352 2007 VV337 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
513353 2007 WZ45 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513354 2007 YQ13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513355 2008 AA7 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513356 2008 AE61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
513357 2008 AN64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
513358 2008 CA5 06/02/2008 Catalina CSS 390 m MPC · JPL
513359 2008 CO109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513360 2008 CD157 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513361 2008 CX182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513362 2008 CX203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
513363 2008 DT5 11/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
513364 2008 DJ12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513365 2008 DT52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513366 2008 DX65 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513367 2008 DF77 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
513368 2008 DW80 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513369 2008 DT88 27/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
513370 2008 EU86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513371 2008 ER116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513372 2008 EA121 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513373 2008 EU121 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
513374 2008 EQ137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513375 2008 EX149 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513376 2008 EJ171 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513377 2008 FV62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513378 2008 FS73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513379 2008 FL137 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513380 2008 GL 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513381 2008 GZ7 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
513382 2008 GU27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513383 2008 GH43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513384 2008 GL70 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513385 2008 GR71 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
513386 2008 GK131 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513387 2008 GY133 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
513388 2008 HZ5 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
513389 2008 HQ14 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
513390 2008 HP22 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
513391 2008 HP29 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513392 2008 HA58 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513393 2008 HB62 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
513394 2008 HE69 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
513395 2008 HF71 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
513396 2008 JM4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513397 2008 JV22 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513398 2008 KM10 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
513399 2008 KE14 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513400 2008 KS15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513401 2008 KH23 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
513402 2008 KH40 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513403 2008 KO43 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
513404 2008 PR18 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
513405 2008 RP7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
513406 2008 RB10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513407 2008 RL10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
513408 2008 SK106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513409 2008 SX117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513410 2008 SQ132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513411 2008 SK195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
513412 2008 SL235 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513413 2008 SU246 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513414 2008 SV267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
513415 2008 SP272 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513416 2008 SN277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513417 2008 SV304 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513418 2008 TP72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513419 2008 TB88 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513420 2008 TD90 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513421 2008 TH121 29/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
513422 2008 TD185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513423 2008 UF41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
513424 2008 UT53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513425 2008 UV54 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513426 2008 UU56 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513427 2008 UO89 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513428 2008 UA129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513429 2008 UM141 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513430 2008 UB151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513431 2008 UY172 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513432 2008 UK202 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513433 2008 UC259 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
513434 2008 UW269 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513435 2008 UK299 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513436 2008 UT309 30/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
513437 2008 UR317 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513438 2008 UM324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
513439 2008 UQ342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
513440 2008 UL345 31/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
513441 2008 UT364 01/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
513442 2008 UR367 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
513443 2008 VQ28 02/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
513444 2008 VX43 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513445 2008 VE61 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513446 2008 VY81 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513447 2008 WO 17/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
513448 2008 WA80 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
513449 2008 WN130 24/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
513450 2008 WF134 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513451 2008 XC49 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
513452 2008 XB56 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513453 2008 YL67 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513454 2008 YY70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513455 2008 YG105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
513456 2008 YE121 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513457 2008 YZ142 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513458 2008 YB165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513459 2009 AP30 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513460 2009 AE40 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513461 2009 AE49 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
513462 2009 BR34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513463 2009 BB45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513464 2009 BV47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513465 2009 BK66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
513466 2009 BJ98 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513467 2009 BP175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513468 2009 BL177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513469 2009 BG181 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513470 2009 BJ192 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513471 2009 CU4 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513472 2009 CS5 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
513473 2009 CR38 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513474 2009 DC6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513475 2009 DK7 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513476 2009 DL25 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
513477 2009 DR26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
513478 2009 DG37 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513479 2009 DK39 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513480 2009 DW45 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513481 2009 DB56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513482 2009 DN58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513483 2009 DT59 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513484 2009 DC61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513485 2009 DK66 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
513486 2009 DE68 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513487 2009 DS96 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513488 2009 DM98 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513489 2009 EV 03/08/2008 Socorro LINEAR APO · 360 m MPC · JPL
513490 2009 EH23 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513491 2009 FM 27/01/2009 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
513492 2009 FA14 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513493 2009 FF48 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513494 2009 FC57 27/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
513495 2009 HB32 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513496 2009 HM57 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513497 2009 HB82 23/04/2009 Siding Spring SSS AMO 1,0 km MPC · JPL
513498 2009 HH84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513499 2009 HX108 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513500 2009 KE37 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513501 2009 OY20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
513502 2009 OB23 31/07/2009 Tiki N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
513503 2009 PD9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513504 2009 QD5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
513505 2009 QO21 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
513506 2009 QK28 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
513507 2009 QE32 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513508 2009 QD59 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
513509 2009 RH52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513510 2009 RL58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513511 2009 RY58 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513512 2009 RB67 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513513 2009 SA50 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
513514 2009 SG154 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513515 2009 SO250 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513516 2009 ST313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513517 2009 SA315 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513518 2009 UC72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
513519 2009 UE98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513520 2009 UB152 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513521 2009 VS5 21/10/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
513522 2009 VE20 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513523 2009 WW18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513524 2009 WW32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513525 2009 WF37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513526 2009 WG127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
513527 2009 WJ181 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
513528 2010 AH61 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
513529 2010 CR1 09/02/2010 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
513530 2010 CY16 11/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
513531 2010 CW100 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
513532 2010 DC2 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513533 2010 DW6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513534 2010 EB22 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
513535 2010 EW35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
513536 2010 EA76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513537 2010 ED104 15/02/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
513538 2010 FP91 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513539 2010 GK32 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
513540 2010 JZ4 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513541 2010 JF43 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513542 2010 JG43 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513543 2010 JY75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513544 2010 JC104 12/05/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
513545 2010 JB122 08/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
513546 2010 LZ14 24/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
513547 2010 MG40 22/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
513548 2010 ML94 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
513549 2010 MA116 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513550 2010 NG3 08/07/2010 WISE WISE AMO 1,5 km MPC · JPL
513551 2010 NQ36 08/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
513552 2010 NN66 24/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513553 2010 ND104 12/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
513554 2010 OS45 22/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
513555 2010 OK79 26/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
513556 2010 OY85 27/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
513557 2010 PE74 10/08/2010 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
513558 2010 RJ87 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513559 2010 RP133 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
513560 2010 RT147 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
513561 2010 RL188 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
513562 2010 TX58 15/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
513563 2010 TP60 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513564 2010 TM66 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513565 2010 UD7 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
513566 2010 UO12 15/07/2010 WISE WISE 650 m MPC · JPL
513567 2010 UC102 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513568 2010 UQ108 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513569 2010 UU108 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513570 2010 VY12 13/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
513571 2010 VW26 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513572 2010 VX39 05/11/2010 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
513573 2010 VN93 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
513574 2010 VC101 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513575 2010 VF179 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513576 2010 VS191 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513577 2010 VH213 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513578 2010 VX217 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513579 2010 VB219 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513580 2010 WW2 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513581 2010 WT62 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
513582 2010 XA50 08/12/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
513583 2010 YW2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
513584 2011 AF38 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
513585 2011 AS60 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513586 2011 CQ3 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513587 2011 CD14 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513588 2011 CP27 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
513589 2011 CB36 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
513590 2011 CW54 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
513591 2011 CC92 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
513592 2011 DW7 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513593 2011 DR24 17/02/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
513594 2011 DP25 19/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
513595 2011 DX50 06/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
513596 2011 EV42 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513597 2011 EV43 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513598 2011 EH68 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513599 2011 FD1 21/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513600 2011 FZ39 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513601 2011 FB82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513602 2011 FU145 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513603 2011 FX152 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513604 2011 GY12 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
513605 2011 GA30 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513606 2011 GL34 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
513607 2011 GV42 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
513608 2011 GV55 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513609 2011 GW58 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
513610 2011 GO67 15/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
513611 2011 GV67 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513612 2011 GZ73 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513613 2011 HX 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
513614 2011 HG31 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513615 2011 HA53 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513616 2011 HS66 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513617 2011 HS68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513618 2011 HW68 12/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513619 2011 HG75 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513620 2011 JE16 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513621 2011 JH16 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513622 2011 JS24 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513623 2011 KH8 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
513624 2011 KV11 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513625 2011 KD15 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513626 2011 KC30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
513627 2011 KU47 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513628 2011 LM8 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513629 2011 OU5 24/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
513630 2011 OS22 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513631 2011 OH29 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
513632 2011 OR52 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
513633 2011 OU58 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
513634 2011 OP60 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
513635 2011 QQ25 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
513636 2011 QW43 16/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
513637 2011 QF46 29/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
513638 2011 QD57 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
513639 2011 QF62 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
513640 2011 QR73 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
513641 2011 QS77 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
513642 2011 QE93 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
513643 2011 RV4 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
513644 2011 RX8 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513645 2011 RG10 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
513646 2011 SO6 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513647 2011 SX21 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
513648 2011 SP31 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
513649 2011 SE38 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
513650 2011 SE45 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513651 2011 SS66 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
513652 2011 SW89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513653 2011 SX107 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513654 2011 SA146 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
513655 2011 SL150 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
513656 2011 SB155 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513657 2011 SO235 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513658 2011 SO254 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513659 2011 TO8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
513660 2011 UC11 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
513661 2011 UU95 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513662 2011 UN113 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513663 2011 UL158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513664 2011 UX250 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
513665 2011 UD315 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513666 2011 UK337 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
513667 2011 UQ343 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
513668 2011 UV351 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513669 2011 UN359 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513670 2011 UQ363 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513671 2011 VZ1 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513672 2011 WR11 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
513673 2011 WO66 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
513674 2011 WY72 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513675 2011 WN76 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
513676 2011 WR87 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
513677 2011 WM93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513678 2011 WE98 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513679 2011 WB154 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513680 2011 YQ27 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
513681 2011 YY32 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
513682 2011 YR79 19/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
513683 2012 AJ1 30/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
513684 2012 AY14 18/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
513685 2012 BQ20 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513686 2012 BU27 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513687 2012 BF55 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513688 2012 BS55 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
513689 2012 BY67 19/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
513690 2012 BZ89 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513691 2012 BL94 21/01/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
513692 2012 BF100 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
513693 2012 BS102 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513694 2012 BL111 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513695 2012 BG135 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513696 2012 BC140 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
513697 2012 BN141 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513698 2012 BM156 20/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
513699 2012 CT24 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513700 2012 CQ40 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513701 2012 CA42 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513702 2012 CL42 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513703 2012 CS42 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
513704 2012 CB43 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513705 2012 CA44 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513706 2012 CK51 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
513707 2012 DL30 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513708 2012 FC11 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
513709 2012 JS45 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
513710 2012 MF9 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513711 2012 PC20 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 200 m MPC · JPL
513712 2012 RR29 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
513713 2012 SL2 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
513714 2012 SC11 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
513715 2012 SM20 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513716 2012 ST30 10/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
513717 2012 SH56 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
513718 2012 SE66 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513719 2012 SJ68 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
513720 2012 TB4 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
513721 2012 TM10 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513722 2012 TK38 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513723 2012 TK44 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
513724 2012 TB92 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
513725 2012 TT117 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513726 2012 TB120 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513727 2012 TB136 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513728 2012 TW173 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513729 2012 TM187 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513730 2012 TS208 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513731 2012 TZ231 01/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
513732 2012 TY244 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513733 2012 TT267 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513734 2012 TS324 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,7 km MPC · JPL
513735 2012 TR326 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513736 2012 TT326 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513737 2012 UT1 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513738 2012 UO5 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
513739 2012 UJ53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513740 2012 UR59 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513741 2012 UC76 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
513742 2012 UC81 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513743 2012 UM88 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
513744 2012 UQ88 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
513745 2012 UM105 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513746 2012 UE109 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513747 2012 US116 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513748 2012 UJ133 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513749 2012 UV163 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513750 2012 UV166 25/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513751 2012 UL168 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
513752 2012 VX31 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513753 2012 VN109 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
513754 2012 VJ110 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
513755 2012 VQ114 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513756 2012 VR114 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513757 2012 VW114 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513758 2012 WN7 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513759 2012 WA24 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
513760 2012 WW29 21/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
513761 2012 WJ36 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513762 2012 XM2 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
513763 2012 XP27 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
513764 2012 XA30 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513765 2012 XZ44 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513766 2012 XL45 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
513767 2012 XN46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513768 2012 XP66 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
513769 2012 XH81 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513770 2012 XR84 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513771 2012 XM100 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
513772 2012 XP116 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
513773 2012 YG4 20/12/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
513774 2012 YD10 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513775 2012 YK10 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513776 2013 AA2 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
513777 2013 AQ3 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
513778 2013 AC9 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
513779 2013 AU14 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513780 2013 AN36 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513781 2013 AX40 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513782 2013 AZ41 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513783 2013 AO70 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513784 2013 AN77 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
513785 2013 AS78 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513786 2013 AY124 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513787 2013 BS9 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
513788 2013 BL45 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
513789 2013 BN46 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513790 2013 BH61 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513791 2013 BB83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513792 2013 BH83 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513793 2013 CH4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513794 2013 CN39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513795 2013 CB43 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513796 2013 CD58 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513797 2013 CJ76 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513798 2013 CA92 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513799 2013 CP92 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513800 2013 CK103 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513801 2013 CV149 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513802 2013 CT161 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
513803 2013 CO163 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513804 2013 CJ174 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513805 2013 CU174 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513806 2013 CC175 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
513807 2013 CX207 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513808 2013 CJ224 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513809 2013 CM224 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513810 2013 CA225 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513811 2013 CE225 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513812 2013 DF4 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
513813 2013 DV15 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513814 2013 DN16 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
513815 2013 EN3 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513816 2013 EV3 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513817 2013 EZ4 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
513818 2013 EX9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513819 2013 EE10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513820 2013 EE15 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513821 2013 EO17 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513822 2013 ES20 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
513823 2013 EB21 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
513824 2013 ET32 16/02/2013 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
513825 2013 EC35 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
513826 2013 EK41 29/08/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
513827 2013 EB52 04/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
513828 2013 EX82 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
513829 2013 EC88 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513830 2013 EJ91 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
513831 2013 EB99 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513832 2013 EC102 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513833 2013 EZ109 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513834 2013 ET154 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
513835 2013 FW 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
513836 2013 FT3 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513837 2013 FC4 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513838 2013 FW6 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513839 2013 FV24 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
513840 2013 GY4 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513841 2013 GC10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513842 2013 GP18 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
513843 2013 GC23 16/03/2013 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
513844 2013 GM53 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
513845 2013 GD57 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
513846 2013 GE74 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
513847 2013 GJ74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
513848 2013 GP76 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
513849 2013 GQ77 25/08/2011 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
513850 2013 GN79 23/02/2013 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
513851 2013 GM80 02/04/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
513852 2013 GL96 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513853 2013 GX97 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513854 2013 GE99 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513855 2013 GA100 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513856 2013 GS107 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
513857 2013 GP112 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
513858 2013 GZ132 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513859 2013 GD133 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513860 2013 GN138 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513861 2013 HY14 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
513862 2013 HJ16 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
513863 2013 HP42 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
513864 2013 HB45 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
513865 2013 HQ57 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513866 2013 HC118 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
513867 2013 HR124 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513868 2013 JU7 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513869 2013 JE24 11/04/2013 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
513870 2013 JG27 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
513871 2013 JY37 20/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
513872 2013 JZ40 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
513873 2013 JT49 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
513874 2013 JY52 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
513875 2013 JF60 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
513876 2013 KS6 31/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
513877 2013 KQ8 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
513878 2013 KK11 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
513879 2013 KU13 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
513880 2013 LE21 01/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
513881 2013 LC29 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513882 2013 MH1 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
513883 2013 OW 28/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
513884 2013 OF11 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
513885 2013 PE42 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
513886 2013 RR22 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
513887 2013 SJ101 25/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513888 2013 SL101 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513889 2013 TS24 16/09/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
513890 2013 TW39 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
513891 2013 TY60 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
513892 2013 TV84 28/08/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
513893 2013 TX91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513894 2013 TG93 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513895 2013 TJ129 14/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
513896 2013 UJ8 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
513897 2013 VJ25 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513898 2013 VK25 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513899 2013 WD34 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513900 2013 WP91 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
513901 2013 XU26 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513902 2013 YQ4 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513903 2013 YP14 23/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513904 2013 YG26 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
513905 2013 YE30 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
513906 2013 YA54 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
513907 2013 YU63 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
513908 2013 YS77 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513909 2013 YN94 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
513910 2013 YX115 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513911 2013 YF117 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513912 2013 YE126 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
513913 2013 YC146 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
513914 2014 AH25 28/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
513915 2014 AY35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
513916 2014 AR46 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
513917 2014 AF53 09/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513918 2014 AX56 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513919 2014 AH57 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513920 2014 BY16 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513921 2014 BO34 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
513922 2014 BO42 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
513923 2014 BO58 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
513924 2014 BK66 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513925 2014 CK7 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513926 2014 CA12 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513927 2014 CD22 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
513928 2014 DQ4 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513929 2014 DU4 08/04/2010 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
513930 2014 DZ19 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
513931 2014 DO41 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
513932 2014 DA44 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
513933 2014 DB55 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
513934 2014 DR56 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513935 2014 DL60 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513936 2014 DT66 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
513937 2014 DJ76 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513938 2014 DN79 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
513939 2014 DM83 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
513940 2014 DP87 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
513941 2014 DD88 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513942 2014 DR96 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
513943 2014 DC105 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
513944 2014 DJ107 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
513945 2014 DJ110 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513946 2014 DE117 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513947 2014 DZ123 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
513948 2014 DZ129 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
513949 2014 DB139 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
513950 2014 DO140 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
513951 2014 DS146 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
513952 2014 DC147 13/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
513953 2014 DJ147 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513954 2014 DO147 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
513955 2014 EO4 12/01/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
513956 2014 EM43 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
513957 2014 ED99 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
513958 2014 EG123 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
513959 2014 EF170 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
513960 2014 ES188 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
513961 2014 EB194 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
513962 2014 EM226 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513963 2014 EO248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513964 2014 FT8 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
513965 2014 FO12 26/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
513966 2014 FW15 26/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
513967 2014 FJ20 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513968 2014 FF40 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
513969 2014 FD43 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
513970 2014 FZ52 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
513971 2014 FH55 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
513972 2014 FU56 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
513973 2014 FN67 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
513974 2014 FA73 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513975 2014 GO6 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
513976 2014 GG14 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
513977 2014 GA16 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
513978 2014 GT25 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
513979 2014 GC43 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513980 2014 GH44 05/05/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
513981 2014 GH47 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
513982 2014 GY56 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
513983 2014 GG57 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
513984 2014 GH57 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513985 2014 GN57 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513986 2014 GD58 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
513987 2014 HN1 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513988 2014 HY10 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
513989 2014 HV31 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
513990 2014 HZ42 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
513991 2014 HN48 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
513992 2014 HK54 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
513993 2014 HZ82 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
513994 2014 HR89 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
513995 2014 HP127 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
513996 2014 HY134 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
513997 2014 HK144 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
513998 2014 HK145 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
513999 2014 HF153 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
514000 2014 HM153 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s  • 515.000s  • 516.000s  • 517.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001