Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/274001–275000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274001 2007 PG1 04/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 4,0 km MPC · JPL
274002 2007 PW12 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274003 2007 PF17 09/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,9 km MPC · JPL
274004 2007 PS21 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274005 2007 PX23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274006 2007 PJ38 14/08/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274007 2007 PN39 15/08/2007 Altschwendt W. Ries 3,7 km MPC · JPL
274008 2007 PC41 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274009 2007 PH45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274010 2007 PG46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274011 2007 PA50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274012 2007 QY5 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
274013 2007 QB10 22/08/2007 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
274014 2007 QS10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274015 2007 QS15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
274016 2007 RL4 03/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274017 2007 RU4 03/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274018 2007 RB6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
274019 2007 RL15 12/09/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
274020 Skywalker 2007 RW15 12/09/2007 Taunus S. Karge, E. Schwab 4,4 km MPC · JPL
274021 2007 RB18 12/09/2007 Gaisberg R. Gierlinger 3,8 km MPC · JPL
274022 2007 RZ18 13/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
274023 2007 RE21 03/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
274024 2007 RK21 03/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
274025 2007 RM22 03/09/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
274026 2007 RT29 04/09/2007 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
274027 2007 RE50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274028 2007 RF77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274029 2007 RS91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274030 2007 RH95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274031 2007 RE113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274032 2007 RL124 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
274033 2007 RG134 12/09/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
274034 2007 RH137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274035 2007 RR144 14/09/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274036 2007 RM164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274037 2007 RG188 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
274038 2007 RY208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274039 2007 RL211 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274040 2007 RZ215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274041 2007 RL246 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274042 2007 RJ275 06/09/2007 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
274043 2007 RU279 08/09/2007 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
274044 2007 RY279 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
274045 2007 RQ295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274046 2007 RP310 06/09/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274047 2007 RX311 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
274048 2007 RC312 11/09/2007 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
274049 2007 RK315 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
274050 2007 RT319 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274051 2007 RC321 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274052 2007 SC1 19/09/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
274053 2007 SM20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274054 2007 TA9 06/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
274055 2007 TW18 09/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
274056 2007 TP24 11/10/2007 Eskridge G. Hug 5,6 km MPC · JPL
274057 2007 TW58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274058 2007 TD69 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
274059 2007 TB95 07/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
274060 2007 TF111 08/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
274061 2007 TC135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274062 2007 TH147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
274063 2007 TZ149 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274064 2007 TM274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274065 2007 TR283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274066 2007 TB287 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
274067 2007 TZ421 15/10/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
274068 2007 TN428 11/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
274069 2007 VU188 12/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
274070 2007 VL193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274071 2007 XE4 03/12/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274072 2007 XM17 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
274073 2007 XH32 15/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
274074 2007 XO33 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
274075 2007 XV38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
274076 2007 YW21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
274077 2007 YK34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274078 2007 YT43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274079 2008 AE25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274080 2008 AJ25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
274081 2008 AB33 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274082 2008 AM60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
274083 2008 AK85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274084 Baldone 2008 AU101 03/01/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 2,0 km MPC · JPL
274085 2008 AF112 12/01/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
274086 2008 BN23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274087 2008 BF40 31/01/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
274088 2008 BT49 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
274089 2008 CA16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274090 2008 CJ52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274091 2008 CE63 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
274092 2008 CZ71 09/02/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
274093 2008 CO73 06/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274094 2008 CS91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
274095 2008 CQ94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274096 2008 CZ115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274097 2008 CS135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
274098 2008 CA149 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274099 2008 CF172 12/02/2008 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
274100 2008 CX174 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274101 2008 CG181 10/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
274102 2008 CF195 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274103 2008 CJ195 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274104 2008 CK199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274105 2008 DC4 26/02/2008 Wildberg R. Apitzsch 680 m MPC · JPL
274106 2008 DO19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
274107 2008 DL21 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274108 2008 DP22 29/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274109 2008 DB23 26/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
274110 2008 DH26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274111 2008 DV29 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274112 2008 DW38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274113 2008 DW45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274114 2008 DU47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
274115 2008 DX66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274116 2008 DW73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
274117 2008 DX82 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
274118 2008 DH83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274119 2008 DG88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274120 2008 EJ2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274121 2008 EY40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274122 2008 EB43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
274123 2008 EX46 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274124 2008 ET47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274125 2008 EV47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274126 2008 EN52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274127 2008 ER54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274128 2008 EB60 08/03/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
274129 2008 EF89 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274130 2008 EZ96 07/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274131 2008 EE121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274132 2008 EF132 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
274133 2008 EA139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
274134 2008 EU151 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
274135 2008 FN4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
274136 2008 FP5 28/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
274137 Angelaglinos 2008 FC6 28/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 6,1 km MPC · JPL
274138 2008 FU6 29/03/2008 Catalina CSS APO 750 m MPC · JPL
274139 2008 FE15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274140 2008 FS25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274141 2008 FV50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274142 2008 FW54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
274143 2008 FF56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274144 2008 FP60 29/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274145 2008 FX65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274146 2008 FD66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274147 2008 FE66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274148 2008 FU66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274149 2008 FA67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274150 2008 FK68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274151 2008 FS70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274152 2008 FB76 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274153 2008 FX76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274154 2008 FJ97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274155 2008 FH102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274156 2008 FH103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
274157 2008 FS103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274158 2008 FY104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274159 2008 FM105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274160 2008 FR113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274161 2008 FA116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274162 2008 FH124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
274163 2008 FK125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274164 2008 FX126 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274165 2008 FU128 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274166 2008 FL129 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274167 2008 FH130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274168 2008 GZ11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274169 2008 GB37 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
274170 2008 GB39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
274171 2008 GM47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
274172 2008 GZ47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274173 2008 GT60 05/04/2008 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
274174 2008 GT64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274175 2008 GC65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274176 2008 GW67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274177 2008 GE69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274178 2008 GJ69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274179 2008 GZ69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
274180 2008 GB70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274181 2008 GN79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274182 2008 GA85 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274183 2008 GT92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
274184 2008 GX104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274185 2008 GG115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274186 2008 GH118 11/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
274187 2008 GG119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
274188 2008 GL125 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
274189 2008 GG131 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274190 2008 GB146 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
274191 2008 HU3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
274192 2008 HT6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274193 2008 HX12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274194 2008 HC14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274195 2008 HX16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274196 2008 HC21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274197 2008 HE21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274198 2008 HY22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274199 2008 HC31 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274200 2008 HP33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274201 2008 HY33 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274202 2008 HJ44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274203 2008 HT44 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
274204 2008 HX50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274205 2008 HE52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
274206 2008 HF55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274207 2008 HE58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274208 2008 HF62 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274209 2008 HN65 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274210 2008 HV66 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
274211 2008 HQ67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
274212 2008 JX 01/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274213 Satriani 2008 JA6 05/05/2008 Nogales J.-C. Merlin 780 m MPC · JPL
274214 2008 JY6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274215 2008 JA7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
274216 2008 JK16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
274217 2008 JO29 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274218 2008 JU30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274219 2008 JB36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274220 2008 JG36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
274221 2008 JY37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
274222 2008 JS40 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274223 2008 KV4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274224 2008 KU5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274225 2008 KR20 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274226 2008 KX30 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274227 2008 KF31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274228 2008 KR31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
274229 2008 KL34 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274230 2008 KU36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274231 2008 KJ40 29/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 970 m MPC · JPL
274232 2008 LL12 02/06/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 1,0 km MPC · JPL
274233 2008 LN15 09/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274234 2008 LO16 13/06/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
274235 2008 MJ2 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274236 2008 MF5 28/06/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
274237 2008 MG5 28/06/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
274238 2008 NF1 03/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,0 km MPC · JPL
274239 2008 NK1 03/07/2008 Grove Creek F. Tozzi 4,0 km MPC · JPL
274240 2008 NS2 10/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274241 2008 NH5 05/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
274242 2008 OW 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
274243 2008 OH3 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
274244 2008 OL3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 900 m MPC · JPL
274245 2008 OS6 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274246 Reggiacaserta 2008 OY9 31/07/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
274247 2008 OJ11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274248 2008 OO12 29/07/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274249 2008 OU13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274250 2008 OH19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274251 2008 OQ19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274252 2008 OW19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274253 2008 OD20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274254 2008 OO20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274255 2008 OS20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274256 2008 OV20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
274257 2008 OY20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274258 2008 OP21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274259 2008 OZ23 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274260 2008 OH25 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
274261 2008 PS 01/08/2008 Dauban F. Kugel 790 m MPC · JPL
274262 2008 PT 01/08/2008 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
274263 2008 PJ5 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
274264 2008 PZ6 05/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
274265 2008 PJ7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
274266 2008 PB8 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
274267 2008 PG8 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274268 2008 PQ9 08/08/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
274269 2008 PM11 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
274270 2008 PP11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
274271 2008 PZ11 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 780 m MPC · JPL
274272 2008 PC12 10/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 9,7 km MPC · JPL
274273 2008 PQ12 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
274274 2008 PB13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274275 2008 PG14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274276 2008 PA16 08/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
274277 2008 PU18 05/08/2008 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
274278 2008 PM20 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
274279 2008 PK21 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
274280 2008 PQ21 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
274281 2008 QK2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
274282 2008 QW2 24/08/2008 Marly P. Kocher 2,7 km MPC · JPL
274283 2008 QX2 24/08/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
274284 2008 QM6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
274285 2008 QJ8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
274286 2008 QB9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
274287 2008 QO9 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
274288 2008 QC10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
274289 2008 QV12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
274290 2008 QX13 27/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
274291 2008 QF14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274292 2008 QQ16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274293 2008 QU16 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
274294 2008 QR17 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274295 2008 QN18 28/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
274296 2008 QJ19 27/08/2008 Kleť Kleť Obs. 5,3 km MPC · JPL
274297 2008 QN19 29/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 4,2 km MPC · JPL
274298 2008 QL22 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
274299 2008 QM22 26/08/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
274300 UNESCO 2008 QG24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274301 Wikipedia 2008 QH24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 940 m MPC · JPL
274302 Abaházi 2008 QD25 24/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
274303 2008 QW25 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
274304 2008 QW33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274305 2008 QE34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
274306 2008 QH36 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274307 2008 QX36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274308 2008 QN37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274309 2008 QX38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274310 2008 QZ38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274311 2008 QX39 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
274312 2008 QH41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274313 2008 QE42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274314 2008 QC45 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274315 2008 QG45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
274316 2008 QB47 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274317 2008 QJ48 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
274318 2008 RK 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
274319 2008 RG4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274320 2008 RQ4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274321 2008 RK5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
274322 2008 RP5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274323 2008 RT5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274324 2008 RK8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274325 2008 RR9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274326 2008 RZ9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274327 2008 RS11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274328 2008 RX11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274329 2008 RC16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274330 2008 RW16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274331 2008 RF19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274332 2008 RU20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274333 Voznyukigor 2008 RT21 02/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
274334 Kyivplaniy 2008 RP22 03/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
274335 2008 RW22 05/09/2008 Wrightwood J. W. Young 4,6 km MPC · JPL
274336 2008 RF23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
274337 2008 RP25 05/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
274338 2008 RV29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
274339 2008 RE31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274340 2008 RE32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274341 2008 RS34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
274342 2008 RT34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274343 2008 RH35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274344 2008 RM35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
274345 2008 RC37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274346 2008 RS37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274347 2008 RU37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274348 2008 RP38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274349 2008 RP39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274350 2008 RB40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274351 2008 RD41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274352 2008 RH41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274353 2008 RA47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274354 2008 RN47 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274355 2008 RL62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274356 2008 RE63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274357 2008 RN65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274358 2008 RJ66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274359 2008 RW66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274360 2008 RM68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274361 2008 RY68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274362 2008 RH69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274363 2008 RZ69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274364 2008 RP71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274365 2008 RD72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274366 2008 RP72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274367 2008 RW72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274368 2008 RH74 06/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
274369 2008 RL75 06/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274370 2008 RC76 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274371 2008 RF77 06/09/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274372 2008 RK77 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274373 2008 RU77 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274374 2008 RP78 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274375 2008 RS80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274376 2008 RF86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274377 2008 RP89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
274378 2008 RH95 07/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
274379 2008 RX95 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
274380 2008 RT99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274381 2008 RA100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274382 2008 RE100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274383 2008 RU100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274384 2008 RU104 06/09/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
274385 2008 RC105 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
274386 2008 RY106 07/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
274387 2008 RE107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274388 2008 RH107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274389 2008 RS107 09/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
274390 2008 RB109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274391 2008 RT109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274392 2008 RG110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274393 2008 RN112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274394 2008 RD113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274395 2008 RY113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274396 2008 RF114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274397 2008 RB115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
274398 2008 RY121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274399 2008 RQ122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274400 2008 RP124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274401 2008 RW124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
274402 2008 RW125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274403 2008 RH128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274404 2008 RT128 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
274405 2008 RV130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274406 2008 RD134 06/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
274407 2008 RN134 07/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
274408 2008 RU138 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
274409 2008 RU140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
274410 2008 RG141 06/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
274411 2008 RF144 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274412 2008 RH145 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274413 2008 SC3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274414 2008 SL4 22/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274415 2008 SB5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
274416 2008 SE7 22/09/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
274417 2008 SN10 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
274418 2008 SS10 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274419 2008 SQ12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274420 2008 SP13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274421 2008 SN15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274422 2008 SN17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274423 2008 SP17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274424 2008 SY20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274425 2008 SA21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274426 2008 SY27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274427 2008 SE29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274428 2008 SX29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274429 2008 SA30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274430 2008 SF31 20/09/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
274431 2008 SJ31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274432 2008 SK31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274433 2008 SZ35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274434 2008 SP36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274435 2008 SR37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274436 2008 SC39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274437 2008 SG39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274438 2008 SM41 20/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
274439 2008 SS43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274440 2008 SQ44 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
274441 2008 SZ44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274442 2008 SP45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274443 2008 SH47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274444 2008 SR47 20/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274445 2008 SC48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274446 2008 ST48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274447 2008 SJ49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274448 2008 SY49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274449 2008 SP50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274450 2008 SF52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274451 2008 SK52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274452 2008 SM53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274453 2008 SX55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274454 2008 SE57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274455 2008 SZ58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274456 2008 SZ60 20/09/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
274457 2008 SA62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274458 2008 SR63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274459 2008 SX64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274460 2008 SG65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274461 2008 SB66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
274462 2008 SQ67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274463 2008 ST67 21/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274464 2008 SZ68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274465 2008 SS69 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
274466 2008 SU69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274467 2008 SJ79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274468 2008 SL80 23/09/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274469 2008 SR81 23/09/2008 Marly P. Kocher 2,6 km MPC · JPL
274470 2008 SM82 22/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
274471 2008 SX82 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
274472 Pietà 2008 SV83 28/09/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
274473 2008 SL87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274474 2008 SP89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274475 2008 SY90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274476 2008 SJ93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274477 2008 ST95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274478 2008 SR96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
274479 2008 SG100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274480 2008 SX100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274481 2008 SH101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274482 2008 SC102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274483 2008 SE102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274484 2008 SP104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274485 2008 SU104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274486 2008 SZ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274487 2008 SQ109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274488 2008 SU109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274489 2008 SD111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274490 2008 SY115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274491 2008 SF116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274492 2008 SJ116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274493 2008 SM118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274494 2008 SN124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274495 2008 SD125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274496 2008 SA128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274497 2008 SE129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274498 2008 SD132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274499 2008 SJ132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274500 2008 SZ133 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274501 2008 ST135 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274502 2008 SF137 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
274503 2008 SC139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274504 2008 SU140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274505 2008 SP142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
274506 2008 SV144 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
274507 2008 SP147 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
274508 2008 SA150 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
274509 2008 SK153 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274510 2008 SG155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
274511 2008 SW158 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274512 2008 SP159 24/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274513 2008 SE160 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
274514 2008 SA161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274515 2008 SO161 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274516 2008 SF162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
274517 2008 ST163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274518 2008 SB167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274519 2008 SV172 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274520 2008 SN178 23/09/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
274521 2008 SA183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274522 2008 SC189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274523 2008 SK189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274524 2008 SF196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274525 2008 SY200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274526 2008 ST204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274527 2008 SK205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274528 2008 SH207 26/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
274529 2008 SN213 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274530 2008 SN217 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274531 2008 SJ219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274532 2008 SD220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
274533 2008 SJ228 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274534 2008 SN229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274535 2008 SA236 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
274536 2008 SD236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274537 2008 SO236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274538 2008 SR236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274539 2008 SR237 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
274540 2008 SU239 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274541 2008 SL246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
274542 2008 SN246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274543 2008 SJ248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
274544 2008 SD249 21/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274545 2008 SN249 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274546 2008 SF250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274547 2008 SO250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274548 2008 SA255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
274549 2008 SK255 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274550 2008 SL255 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274551 2008 ST256 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
274552 2008 SC257 21/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
274553 2008 SS257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274554 2008 SG265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
274555 2008 SZ266 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274556 2008 SL269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274557 2008 SO269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274558 2008 SM270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274559 2008 SH272 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
274560 2008 SN273 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274561 2008 SF276 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274562 2008 SO278 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
274563 2008 SU284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274564 2008 SG285 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274565 2008 SS288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274566 2008 SR291 24/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
274567 2008 SX291 24/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274568 2008 SU292 22/09/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
274569 2008 SE297 28/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
274570 2008 SE298 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274571 2008 SZ298 22/09/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
274572 2008 SD299 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
274573 2008 SR302 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
274574 2008 SX303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274575 2008 SD304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274576 2008 SU306 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274577 2008 SJ307 29/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
274578 2008 SN308 30/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274579 2008 SB309 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274580 2008 TU 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
274581 2008 TZ4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
274582 2008 TC6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
274583 2008 TF7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
274584 2008 TN7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274585 2008 TQ7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
274586 2008 TW7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274587 2008 TC8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
274588 2008 TY10 09/10/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
274589 2008 TX11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274590 2008 TN18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274591 2008 TE26 09/10/2008 Kachina J. Hobart 4,7 km MPC · JPL
274592 2008 TR27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
274593 2008 TU28 01/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
274594 2008 TF29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274595 2008 TV29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274596 2008 TY29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274597 2008 TO30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274598 2008 TE33 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274599 2008 TR34 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
274600 2008 TF35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274601 2008 TV36 01/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274602 2008 TS37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274603 2008 TD43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274604 2008 TV45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274605 2008 TG47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274606 2008 TO48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
274607 2008 TD49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274608 2008 TO54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274609 2008 TE55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
274610 2008 TS56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274611 2008 TM57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274612 2008 TH58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274613 2008 TJ59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274614 2008 TK59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274615 2008 TM59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274616 2008 TN60 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274617 2008 TN62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
274618 2008 TJ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274619 2008 TQ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274620 2008 TN66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274621 2008 TH68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274622 2008 TJ72 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274623 2008 TG74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274624 2008 TP74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274625 2008 TP75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
274626 2008 TD77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274627 2008 TE82 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274628 2008 TP82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
274629 2008 TL84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274630 2008 TE86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274631 2008 TV86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274632 2008 TO87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274633 2008 TF88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274634 2008 TM88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
274635 2008 TU93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
274636 2008 TA101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274637 2008 TZ106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274638 2008 TN111 06/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
274639 2008 TQ111 06/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
274640 2008 TY112 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274641 2008 TD116 06/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
274642 2008 TD118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274643 2008 TT120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274644 2008 TC125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274645 2008 TQ130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274646 2008 TK133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274647 2008 TN135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274648 2008 TK140 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274649 2008 TR141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274650 2008 TU142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274651 2008 TF149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
274652 2008 TB151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274653 2008 TH151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274654 2008 TJ151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274655 2008 TL151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
274656 2008 TO151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274657 2008 TK152 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274658 2008 TY156 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
274659 2008 TV157 04/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
274660 2008 TL165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
274661 2008 TT168 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274662 2008 TU168 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274663 2008 TY170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274664 2008 TC171 09/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274665 2008 TA172 08/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274666 2008 TG174 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
274667 2008 TP175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274668 2008 TG177 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
274669 2008 TH177 01/10/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
274670 2008 TL177 09/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
274671 2008 TG182 01/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
274672 2008 TX185 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274673 2008 TA186 07/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
274674 2008 TR187 08/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
274675 2008 UZ7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
274676 2008 UA8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274677 2008 UP8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274678 2008 UD11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274679 2008 UO11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274680 2008 UL12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
274681 2008 UD14 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
274682 2008 US14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274683 2008 UA20 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274684 2008 UX24 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274685 2008 UZ28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
274686 2008 UZ29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274687 2008 UG32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274688 2008 UB45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
274689 2008 UH48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274690 2008 UV48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274691 2008 UA50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274692 2008 UB50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274693 2008 UD52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
274694 2008 UZ52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274695 2008 UA56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274696 2008 UG56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274697 2008 US59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274698 2008 UV59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274699 2008 UZ61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274700 2008 UD76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274701 2008 UO79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274702 2008 UM83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274703 2008 UC84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274704 2008 UH87 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274705 2008 UH91 27/10/2008 Hibiscus J.-C. Pelle 3,2 km MPC · JPL
274706 2008 UB96 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274707 2008 UG100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
274708 2008 UG101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274709 2008 UW101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274710 2008 UE107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274711 2008 UH107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274712 2008 UB112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274713 2008 UO116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274714 2008 UZ125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274715 2008 UQ129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274716 2008 UD138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274717 2008 UD140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274718 2008 UF142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274719 2008 UN142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274720 2008 UJ145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274721 2008 UH155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274722 2008 UC163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274723 2008 UN168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274724 2008 UG173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274725 2008 US173 24/10/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
274726 2008 UG174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274727 2008 UW182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274728 2008 UQ183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274729 2008 UK188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274730 2008 UE189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274731 2008 US189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274732 2008 UG191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274733 2008 UP193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
274734 2008 UZ195 26/10/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
274735 2008 UF201 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
274736 2008 UZ203 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274737 2008 UB205 24/10/2008 Siding Spring SSS 7,8 km MPC · JPL
274738 2008 UJ206 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274739 2008 UB207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274740 2008 UH211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274741 2008 UN218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274742 2008 UT218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274743 2008 UN221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274744 2008 UU233 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
274745 2008 UB249 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274746 2008 UF265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274747 2008 UK267 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274748 2008 UV268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274749 2008 UO270 28/10/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
274750 2008 UT273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274751 2008 UT275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274752 2008 UX275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274753 2008 UD277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
274754 2008 UC278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274755 2008 UK278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274756 2008 UH279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274757 2008 UG281 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274758 2008 UV285 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274759 2008 UH288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274760 2008 UN290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274761 2008 UN296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274762 2008 UG301 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
274763 2008 UR302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
274764 2008 UT306 30/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
274765 2008 US319 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274766 2008 UU329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274767 2008 UW330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
274768 2008 US336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274769 2008 UX340 24/10/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
274770 2008 US343 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274771 2008 UR345 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
274772 2008 UW346 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274773 2008 UV348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
274774 2008 UB361 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
274775 2008 UH361 26/10/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
274776 2008 UC363 26/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274777 2008 VA3 03/11/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
274778 2008 VE3 03/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274779 2008 VY5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274780 2008 VQ23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274781 2008 VS27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274782 2008 VS50 04/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274783 2008 VK57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274784 2008 VR57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274785 2008 VC59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
274786 2008 VT75 02/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274787 2008 WS 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274788 2008 WD2 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
274789 2008 WN9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274790 2008 WS12 17/11/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
274791 2008 WJ15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274792 2008 WF19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274793 2008 WG38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274794 2008 WR49 18/11/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274795 2008 WZ51 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274796 2008 WB58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274797 2008 WW63 24/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,0 km MPC · JPL
274798 2008 WJ66 18/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274799 2008 WO71 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274800 2008 WP71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274801 2008 WR99 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274802 2008 WS101 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
274803 2008 WT113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274804 2008 WV127 20/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,3 km MPC · JPL
274805 2008 WE129 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274806 2008 XR7 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274807 2008 XU13 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
274808 2008 XC31 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274809 2008 XQ32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274810 Fedáksári 2008 YP25 27/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
274811 2008 YH126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
274812 2009 BP6 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
274813 2009 BM42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274814 2009 JB16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274815 2009 KS8 25/05/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
274816 2009 KR18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274817 2009 NC1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
274818 2009 NX1 12/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274819 2009 OR 16/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
274820 2009 OQ2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274821 2009 OW2 21/07/2009 Plana F. Fratev 1,1 km MPC · JPL
274822 2009 OJ8 28/07/2009 Tiki N. Teamo 940 m MPC · JPL
274823 2009 OY19 30/07/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,6 km MPC · JPL
274824 2009 PV1 14/08/2009 Marly P. Kocher 700 m MPC · JPL
274825 2009 PY8 15/08/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
274826 2009 PX10 15/08/2009 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
274827 2009 PR11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274828 2009 PD12 15/08/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
274829 2009 PT14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
274830 2009 PK18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274831 2009 PO18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274832 2009 QN1 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
274833 2009 QQ1 16/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 780 m MPC · JPL
274834 2009 QR9 20/08/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
274835 Aachen 2009 QC11 22/08/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
274836 2009 QT14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274837 2009 QR16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274838 2009 QL21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
274839 2009 QD22 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
274840 2009 QO23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
274841 2009 QQ23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
274842 2009 QB28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274843 Mykhailopetrenko 2009 QF30 24/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
274844 2009 QW32 27/08/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
274845 2009 QB38 31/08/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
274846 2009 QO38 30/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 840 m MPC · JPL
274847 2009 QW38 29/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 3,1 km MPC · JPL
274848 2009 QL41 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
274849 2009 QO41 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
274850 2009 QF48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
274851 2009 QH48 26/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
274852 2009 QB50 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274853 2009 QH62 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 800 m MPC · JPL
274854 2009 QL63 17/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
274855 2009 RB4 14/09/2009 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
274856 Rosendosalvado 2009 RQ5 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 560 m MPC · JPL
274857 2009 RU11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274858 2009 RC15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274859 2009 RN25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274860 Emilylakdawalla 2009 RE26 13/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 2,6 km MPC · JPL
274861 2009 RH31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
274862 2009 RD35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
274863 2009 RA49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274864 2009 RG50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
274865 2009 RC52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274866 2009 RG53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274867 2009 RJ54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274868 2009 RM55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274869 2009 RS55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
274870 2009 RH56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
274871 2009 RK59 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274872 2009 RT67 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
274873 2009 RT70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274874 2009 RO71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274875 2009 RD72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274876 2009 RE74 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274877 2009 RO75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
274878 2009 SU12 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
274879 2009 SE13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
274880 2009 ST14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
274881 2009 SE25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274882 2009 ST34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274883 2009 SG39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
274884 2009 SK42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274885 2009 SP43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274886 2009 SH46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274887 2009 SN55 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
274888 2009 SB58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
274889 2009 SR60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274890 2009 SV62 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274891 2009 SN66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274892 2009 SX66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274893 2009 SA74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274894 2009 SL74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274895 2009 SQ77 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274896 2009 SW80 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
274897 2009 SF81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
274898 2009 SN86 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274899 2009 SV87 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274900 2009 SJ91 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274901 2009 SB96 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
274902 2009 SU102 24/09/2009 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
274903 2009 SK106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274904 2009 SL107 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274905 2009 SR110 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
274906 2009 SR111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274907 2009 SP118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274908 2009 SU128 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274909 2009 SD134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274910 2009 SP136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
274911 2009 ST136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274912 2009 SL138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274913 2009 SZ138 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
274914 2009 SB139 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274915 2009 SO142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274916 2009 SH146 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
274917 2009 SW149 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274918 2009 SU150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274919 2009 SX153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274920 2009 SS154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274921 2009 SM156 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
274922 2009 SH158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274923 2009 SC161 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
274924 2009 SM161 21/09/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
274925 2009 SY164 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274926 2009 SU168 22/09/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
274927 2009 SC169 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274928 2009 SU170 26/09/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 1,5 km MPC · JPL
274929 2009 SF171 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
274930 2009 SH185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274931 2009 SD197 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274932 2009 SN201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274933 2009 SP202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
274934 2009 SA203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
274935 2009 ST205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
274936 2009 SS206 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274937 2009 SU212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274938 2009 SG219 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274939 2009 SK222 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274940 2009 SS233 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
274941 2009 SG235 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274942 2009 SY236 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274943 2009 SZ238 16/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
274944 2009 SF244 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274945 2009 SJ261 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274946 2009 SE263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
274947 2009 SD267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
274948 2009 SV273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274949 2009 SO277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274950 2009 SH278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274951 2009 ST278 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274952 2009 SM283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274953 2009 SY291 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
274954 2009 SJ295 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
274955 2009 SR299 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
274956 2009 SV299 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274957 2009 SP300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274958 2009 SH302 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274959 2009 SS304 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
274960 2009 SD320 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274961 2009 SV326 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274962 2009 SM327 25/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
274963 2009 SF329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274964 2009 SE331 19/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
274965 2009 SL333 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274966 2009 SV333 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
274967 2009 SG342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274968 2009 SS342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274969 2009 SJ346 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274970 2009 SK347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
274971 2009 SU347 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274972 2009 SO348 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274973 2009 SP348 18/09/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
274974 2009 SH351 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274975 2009 SE353 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
274976 2009 SR355 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
274977 2009 SH356 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274978 2009 SH360 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
274979 2009 SP360 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274980 2009 SL362 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
274981 Petrsu 2009 TV2 12/10/2009 Tzec Maun A. Novichonok, D. Chestnov 1,8 km MPC · JPL
274982 2009 TO3 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
274983 2009 TH4 13/10/2009 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
274984 2009 TD5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274985 2009 TW5 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
274986 2009 TY6 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
274987 2009 TB7 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
274988 2009 TG9 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 10 km MPC · JPL
274989 2009 TS11 14/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
274990 2009 TO14 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
274991 2009 TQ14 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274992 2009 TE15 13/10/2009 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
274993 2009 TB17 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
274994 2009 TM21 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
274995 2009 TB23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
274996 2009 TC23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
274997 2009 TG25 14/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
274998 2009 TA26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
274999 2009 TE27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
275000 2009 TV29 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s  • 278.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001