Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/246001–247000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246001 2006 SM349 29/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246002 2006 SV361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246003 2006 SL367 25/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246004 2006 TO12 10/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
246005 2006 TS12 10/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
246006 2006 TT13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
246007 2006 TO14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246008 2006 TL15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246009 2006 TF17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246010 2006 TD20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246011 2006 TO51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246012 2006 TU63 10/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
246013 2006 TB67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
246014 2006 TN68 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
246015 2006 TA71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
246016 2006 TT73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246017 2006 TB78 12/10/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
246018 2006 TA79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246019 2006 TX92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
246020 2006 TU109 11/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
246021 2006 TS117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
246022 2006 UN2 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
246023 2006 UU13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
246024 2006 UJ43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246025 2006 UE54 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246026 2006 UF54 17/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246027 2006 UF56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246028 2006 UJ67 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246029 2006 UB71 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246030 2006 UB75 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246031 2006 UW76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246032 2006 UT89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246033 2006 UV89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246034 2006 UT95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246035 2006 UA115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246036 2006 UL137 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246037 2006 UB150 20/10/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
246038 2006 UD150 20/10/2006 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
246039 2006 US175 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
246040 2006 UN176 16/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
246041 2006 UF187 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246042 2006 UD189 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
246043 2006 UO190 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246044 2006 UG193 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
246045 2006 UU198 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246046 2006 US209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246047 2006 UC221 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
246048 2006 UT230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
246049 2006 UR231 21/10/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
246050 2006 UM236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246051 2006 UN237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246052 2006 UB253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
246053 2006 UA338 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246054 2006 UX338 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246055 2006 VP6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246056 2006 VM9 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246057 2006 VH25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246058 2006 VT31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246059 2006 VL48 10/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
246060 2006 VY51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246061 2006 VX52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246062 2006 VV65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246063 2006 VS73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246064 2006 VL94 15/11/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246065 2006 VB99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246066 2006 VK120 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
246067 2006 VE129 15/11/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246068 2006 VM149 02/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
246069 2006 VZ168 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246070 2006 WD42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246071 2006 WH44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246072 2006 WJ57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246073 2006 WC62 17/11/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
246074 2006 WA107 19/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246075 2006 WK120 21/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246076 2006 WB150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246077 2006 WO198 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246078 2006 WS198 20/11/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
246079 2006 XD4 14/12/2006 Kitami K. Endate 4,5 km MPC · JPL
246080 2006 XC5 01/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
246081 2006 XN5 06/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
246082 2006 XT16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246083 2006 XQ17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246084 2006 XX34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246085 2006 XM51 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246086 2006 YQ33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246087 2007 AL3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246088 2007 AW8 09/01/2007 Marly P. Kocher 4,3 km MPC · JPL
246089 2007 AA12 14/01/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,3 km MPC · JPL
246090 2007 AN25 15/01/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
246091 2007 AW25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
246092 2007 BS1 16/01/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
246093 2007 BR39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
246094 2007 CS44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
246095 2007 DQ102 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
246096 2007 EL25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246097 2007 EN63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246098 2007 EA82 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
246099 2007 EL96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
246100 2007 EV136 10/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246101 2007 ED145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
246102 2007 EY156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
246103 2007 ER160 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246104 2007 EB163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246105 2007 EE173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
246106 2007 EE188 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
246107 2007 FM24 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
246108 2007 FT27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246109 2007 FE31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246110 2007 FP41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246111 2007 FC50 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246112 2007 GJ54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246113 2007 GY69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
246114 2007 GR70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246115 2007 HC7 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246116 2007 HS44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
246117 2007 HD50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246118 2007 HB88 20/04/2007 Tiki N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
246119 2007 JC1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246120 2007 JJ3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
246121 2007 JD11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246122 2007 JV12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246123 2007 JF13 07/05/2007 Lulin Observatory LUSS 980 m MPC · JPL
246124 2007 JW22 11/05/2007 Lulin Observatory LUSS 790 m MPC · JPL
246125 2007 JO42 11/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
246126 2007 KY3 21/05/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
246127 2007 LF16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246128 2007 LY18 09/06/2007 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
246129 2007 LT25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
246130 2007 LK29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246131 2007 LV33 12/06/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
246132 Lugyny 2007 NM1 09/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,4 km MPC · JPL
246133 2007 NS1 12/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
246134 2007 NA4 13/07/2007 Tiki N. Teamo 980 m MPC · JPL
246135 2007 NB6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
246136 2007 NM6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
246137 2007 OC 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
246138 2007 OG3 19/07/2007 Catalina CSS AMO 590 m MPC · JPL
246139 2007 OF8 25/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
246140 2007 PM 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,3 km MPC · JPL
246141 2007 PV 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
246142 2007 PC3 04/08/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
246143 2007 PF5 05/08/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
246144 2007 PA6 08/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
246145 2007 PE9 11/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 12 km MPC · JPL
246146 2007 PQ10 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246147 2007 PM16 08/08/2007 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
246148 2007 PC24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246149 2007 PE24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246150 2007 PF24 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246151 2007 PW24 12/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246152 2007 PX25 08/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
246153 Waltermaria 2007 PW30 15/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 1,0 km MPC · JPL
246154 2007 PB31 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246155 2007 PR33 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246156 2007 PF35 09/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246157 2007 PT35 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246158 2007 PC37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246159 2007 PY39 15/08/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
246160 2007 PE40 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246161 2007 PQ45 13/08/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
246162 2007 QR 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
246163 2007 QV2 19/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
246164 Zdvyzhensk 2007 QH3 22/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
246165 2007 QT11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
246166 2007 RQ5 05/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
246167 Joskohn 2007 RF8 05/09/2007 Marly P. Kocher 4,0 km MPC · JPL
246168 2007 RE13 03/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246169 2007 RQ13 11/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
246170 2007 RY13 06/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
246171 Konrad 2007 RU15 04/09/2007 Rimbach M. König 3,4 km MPC · JPL
246172 2007 RL16 13/09/2007 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
246173 2007 RN17 12/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
246174 2007 RF23 03/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246175 2007 RT27 04/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
246176 2007 RV32 05/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
246177 2007 RN33 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
246178 2007 RD38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
246179 2007 RL38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
246180 2007 RC45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
246181 2007 RP47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
246182 2007 RS48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
246183 2007 RC57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246184 2007 RA58 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
246185 2007 RH58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
246186 2007 RN58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246187 2007 RO58 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246188 2007 RY68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246189 2007 RE69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246190 2007 RT82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
246191 2007 RY83 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246192 2007 RH88 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246193 2007 RD99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246194 2007 RG102 11/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246195 2007 RD106 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246196 2007 RR109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246197 2007 RY116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246198 2007 RW128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246199 2007 RM129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
246200 2007 RN132 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246201 2007 RH135 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
246202 2007 RC136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
246203 2007 RO139 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
246204 2007 RA142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246205 2007 RY142 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
246206 2007 RV143 14/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
246207 2007 RS144 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
246208 2007 RW144 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246209 2007 RZ149 12/09/2007 Lulin LUSS 3,4 km MPC · JPL
246210 2007 RF150 13/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246211 2007 RE153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
246212 2007 RR164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246213 2007 RP165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246214 2007 RE167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246215 2007 RC169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246216 2007 RL173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
246217 2007 RX175 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246218 2007 RE176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246219 2007 RF179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
246220 2007 RK186 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
246221 2007 RR194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
246222 2007 RL203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246223 2007 RX204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
246224 2007 RU208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246225 2007 RX209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246226 2007 RH212 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246227 2007 RJ217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
246228 2007 RK232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
246229 2007 RQ232 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
246230 2007 RU239 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
246231 2007 RC241 10/09/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
246232 2007 RN241 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
246233 2007 RW250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246234 2007 RT254 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246235 2007 RK256 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246236 2007 RV260 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246237 2007 RB274 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246238 Crampton 2007 RL274 05/09/2007 Mauna Kea D. D. Balam 5,7 km MPC · JPL
246239 2007 RF278 05/09/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
246240 2007 RY286 05/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246241 2007 RQ301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246242 2007 RW309 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246243 2007 RH323 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
246244 2007 SV5 19/09/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
246245 2007 SX5 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246246 2007 SD7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246247 Sheldoncooper 2007 SP14 20/09/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 3,9 km MPC · JPL
246248 2007 TX 02/10/2007 Antares ARO 3,5 km MPC · JPL
246249 2007 TV3 05/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
246250 2007 TN4 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 890 m MPC · JPL
246251 2007 TU6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,9 km MPC · JPL
246252 2007 TY6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
246253 2007 TF7 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
246254 2007 TV7 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 4,4 km MPC · JPL
246255 2007 TR12 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
246256 2007 TQ13 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
246257 2007 TS13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
246258 2007 TU14 08/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,0 km MPC · JPL
246259 2007 TC15 08/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
246260 2007 TV16 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246261 2007 TW16 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246262 2007 TJ17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 710 m MPC · JPL
246263 2007 TV17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 920 m MPC · JPL
246264 2007 TR25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246265 2007 TY25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246266 2007 TW26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246267 2007 TN29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246268 2007 TD30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246269 2007 TF32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246270 2007 TR34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
246271 2007 TJ40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
246272 2007 TO41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
246273 2007 TW44 07/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246274 2007 TY45 07/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
246275 2007 TS46 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246276 2007 TQ47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246277 2007 TG54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246278 2007 TT54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246279 2007 TE55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246280 2007 TU64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246281 2007 TC65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246282 2007 TH65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246283 2007 TF66 05/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 910 m MPC · JPL
246284 2007 TD67 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
246285 2007 TK67 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246286 2007 TS67 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
246287 2007 TX70 13/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
246288 2007 TS72 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246289 2007 TC73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
246290 2007 TH76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246291 2007 TQ76 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
246292 2007 TW77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246293 2007 TH79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
246294 2007 TN81 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246295 2007 TF82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
246296 2007 TR89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
246297 2007 TU101 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246298 2007 TE102 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
246299 2007 TF104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
246300 2007 TN104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246301 2007 TF116 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246302 2007 TW125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246303 2007 TB129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
246304 2007 TZ129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
246305 2007 TD135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246306 2007 TX140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
246307 2007 TV147 07/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
246308 2007 TX147 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246309 2007 TY147 07/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
246310 2007 TM153 09/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
246311 2007 TX157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246312 2007 TT158 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
246313 2007 TJ160 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
246314 2007 TV164 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
246315 2007 TA167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246316 2007 TP167 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246317 2007 TV168 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
246318 2007 TZ169 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
246319 2007 TQ172 13/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
246320 2007 TB181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
246321 2007 TR181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
246322 2007 TH183 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246323 2007 TF192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246324 2007 TE200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246325 2007 TD214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246326 2007 TK215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246327 2007 TR218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246328 2007 TE226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246329 2007 TT228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246330 2007 TE229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246331 2007 TB234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246332 2007 TJ234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246333 2007 TK238 10/10/2007 Charleston ARO 3,7 km MPC · JPL
246334 2007 TF243 08/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246335 2007 TJ244 08/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
246336 2007 TW244 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
246337 2007 TG245 08/10/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246338 2007 TA250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
246339 2007 TT261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246340 2007 TK282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246341 2007 TV287 11/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
246342 2007 TY287 11/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
246343 2007 TO290 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
246344 2007 TD294 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246345 Carolharris 2007 TH298 11/10/2007 Anderson Mesa L. H. Wasserman 3,7 km MPC · JPL
246346 2007 TK301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246347 2007 TX306 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246348 2007 TJ309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246349 2007 TK309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246350 2007 TD311 11/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
246351 2007 TR311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246352 2007 TU314 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246353 2007 TG318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246354 2007 TW321 14/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
246355 2007 TJ326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246356 2007 TL330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246357 2007 TP331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246358 2007 TX331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246359 2007 TT335 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
246360 2007 TP355 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246361 2007 TS366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246362 2007 TB367 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
246363 2007 TQ378 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246364 2007 TS385 15/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
246365 2007 TV386 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
246366 2007 TE392 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246367 2007 TF392 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
246368 2007 TG392 15/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246369 2007 TR398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
246370 2007 TO399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246371 2007 TO400 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246372 2007 TM414 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246373 2007 TQ418 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246374 2007 TB419 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246375 2007 TW419 08/10/2007 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
246376 2007 TT427 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246377 2007 TH429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246378 2007 TE431 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246379 2007 TR432 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246380 2007 TW434 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246381 2007 UC 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
246382 2007 UJ37 18/10/2007 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
246383 2007 US11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246384 2007 UW11 19/10/2007 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
246385 2007 UD18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
246386 2007 UP18 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246387 2007 UF24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246388 2007 UX25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246389 2007 UY29 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
246390 2007 UE34 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
246391 2007 UW39 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246392 2007 UT46 20/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
246393 2007 UV46 20/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
246394 2007 UL47 17/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
246395 2007 UQ52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
246396 2007 UF55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246397 2007 UK56 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
246398 2007 UN60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246399 2007 UN61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246400 2007 UG73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246401 2007 UH79 30/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
246402 2007 UB81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246403 2007 UA87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246404 2007 UX88 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246405 2007 UH96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246406 2007 UO99 30/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
246407 2007 UE101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
246408 2007 UR113 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246409 2007 UN114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246410 2007 UH115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246411 2007 UK125 31/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
246412 2007 UV125 29/10/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
246413 2007 UF136 31/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
246414 2007 UQ137 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
246415 2007 VQ1 02/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
246416 2007 VA4 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
246417 2007 VO7 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
246418 2007 VR25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246419 2007 VH31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246420 2007 VN31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246421 2007 VC32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246422 2007 VB47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246423 2007 VF47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246424 2007 VJ48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246425 2007 VR53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246426 2007 VA54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246427 2007 VK56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246428 2007 VD65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246429 2007 VY84 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246430 2007 VT86 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246431 2007 VP87 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
246432 2007 VC89 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
246433 2007 VA90 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246434 2007 VH91 07/11/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
246435 2007 VQ112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246436 2007 VL116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246437 2007 VO125 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246438 2007 VD141 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246439 2007 VT153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246440 2007 VG154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246441 2007 VF158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246442 2007 VZ161 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246443 2007 VH185 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246444 2007 VJ185 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246445 2007 VK185 06/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
246446 2007 VQ185 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246447 2007 VB190 14/11/2007 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
246448 2007 VV192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
246449 2007 VZ209 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246450 2007 VJ212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246451 2007 VY225 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246452 2007 VP229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246453 2007 VH238 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
246454 2007 VL241 12/11/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
246455 2007 VE242 12/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
246456 2007 VF243 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
246457 2007 VU244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
246458 2007 VT245 08/11/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
246459 2007 VV251 11/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 5,5 km MPC · JPL
246460 2007 VD255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
246461 2007 VU268 12/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
246462 2007 VJ274 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246463 2007 VM276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246464 2007 VR298 11/11/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
246465 2007 VS301 04/11/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
246466 2007 VG306 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
246467 2007 VG310 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
246468 2007 VU310 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246469 2007 VC317 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
246470 2007 VG330 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246471 2007 WP7 18/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
246472 2007 WE15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246473 2007 WK17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246474 2007 WZ21 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246475 2007 WL28 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246476 2007 WH39 16/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246477 2007 WD40 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
246478 2007 WP41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
246479 2007 WA59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
246480 2007 XT1 03/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
246481 2007 XB2 03/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
246482 2007 XM2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246483 2007 XK3 03/12/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
246484 2007 XY7 04/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246485 2007 XD18 12/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 6,5 km MPC · JPL
246486 2007 XH21 14/12/2007 Majorca Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
246487 2007 XR24 14/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
246488 2007 XV30 15/12/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
246489 2007 XA31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246490 2007 XU56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246491 2007 YE20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246492 2007 YC43 30/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246493 2007 YV51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
246494 2007 YG52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246495 2007 YS63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246496 2008 AO17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
246497 2008 AP17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
246498 2008 AE26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246499 2008 AH37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246500 2008 AE45 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246501 2008 AA62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246502 2008 AC72 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
246503 2008 AQ117 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246504 Hualien 2008 BG16 28/01/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 5,9 km MPC · JPL
246505 2008 BT26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
246506 2008 BH53 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
246507 2008 CB10 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
246508 2008 CQ73 06/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
246509 2008 CD89 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246510 2008 CE102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246511 2008 CC131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246512 2008 CA182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
246513 2008 CJ184 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246514 2008 CS210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246515 2008 CK211 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246516 2008 CL212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246517 2008 DZ2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246518 2008 DK40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246519 2008 DV46 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246520 2008 DU54 28/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
246521 2008 EC78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246522 2008 EO91 02/03/2008 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
246523 2008 EV120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
246524 2008 EX142 13/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246525 2008 FR32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246526 2008 FA61 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
246527 2008 FA95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
246528 2008 FQ129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246529 2008 GW66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246530 2008 GC106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
246531 2008 GW134 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246532 2008 HL37 29/04/2008 Dauban F. Kugel 4,3 km MPC · JPL
246533 2008 HT41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
246534 2008 KG43 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
246535 2008 MN5 30/06/2008 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
246536 2008 NQ2 09/07/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
246537 2008 PQ10 07/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
246538 2008 QF6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
246539 2008 RF8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246540 2008 RW39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246541 2008 RU46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246542 2008 RW64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246543 2008 RM80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
246544 2008 RV80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246545 2008 RT81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246546 2008 SM12 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
246547 2008 SS12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
246548 2008 SL22 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246549 2008 SA42 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246550 2008 SO47 20/09/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
246551 2008 SK72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246552 2008 SR90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
246553 2008 SJ98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246554 2008 SC99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246555 2008 SO99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246556 2008 SO102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246557 2008 SZ112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246558 2008 SR118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246559 2008 SG142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246560 2008 SA158 24/09/2008 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
246561 2008 SM160 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
246562 2008 SS167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246563 2008 SQ172 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246564 2008 SW180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246565 2008 SY192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246566 2008 SQ194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246567 2008 SD261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246568 2008 SO263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246569 2008 TK19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
246570 2008 TK21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
246571 2008 TE59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246572 2008 TS72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246573 2008 TN112 06/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246574 2008 TV135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246575 2008 TP164 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246576 2008 TY171 08/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246577 2008 TT176 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246578 2008 UH5 24/10/2008 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
246579 2008 UX31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
246580 2008 UM40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
246581 2008 US40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246582 2008 UJ54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246583 2008 UT71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
246584 2008 UD87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246585 2008 UE89 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
246586 2008 UX92 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246587 2008 UP93 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246588 2008 UG94 25/10/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
246589 2008 UD114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246590 2008 UT119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246591 2008 UU144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246592 2008 UW155 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246593 2008 UY157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
246594 2008 US163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
246595 2008 UJ246 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246596 2008 UQ261 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246597 2008 UK279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
246598 2008 UT316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
246599 2008 UO317 31/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
246600 2008 UQ322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246601 2008 UC329 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
246602 2008 UF335 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246603 2008 UC346 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246604 2008 UJ352 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246605 2008 VR20 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246606 2008 VM21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246607 2008 VB25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246608 2008 VF64 09/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
246609 2008 VL67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246610 2008 VR68 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246611 2008 VE69 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
246612 2008 VJ69 07/11/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
246613 2008 VW71 03/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
246614 2008 VK72 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
246615 2008 VD79 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246616 2008 VY79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246617 2008 WX2 19/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
246618 2008 WF5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246619 2008 WH16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246620 2008 WH31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246621 2008 WG39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246622 2008 WO59 18/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
246623 2008 WQ65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246624 2008 WN81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246625 2008 WY86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246626 2008 WO87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
246627 2008 WK89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
246628 2008 WR91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246629 2008 WP94 28/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
246630 2008 WU94 24/11/2008 Sierra Stars F. Tozzi 4,9 km MPC · JPL
246631 2008 WU111 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246632 2008 WU125 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
246633 2008 WL129 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246634 2008 XR1 02/12/2008 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
246635 2008 XP9 01/12/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246636 2008 XS16 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
246637 2008 XF30 01/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246638 2008 XO38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246639 2008 YJ1 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246640 2008 YR4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
246641 2008 YU8 22/12/2008 Sandlot G. Hug 3,9 km MPC · JPL
246642 2008 YW8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
246643 Miaoli 2008 YU9 18/12/2008 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 3,8 km MPC · JPL
246644 2008 YZ18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246645 2008 YD19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246646 2008 YK19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
246647 2008 YO19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246648 2008 YZ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
246649 2008 YN21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
246650 2008 YG22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
246651 2008 YS22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
246652 2008 YU28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
246653 2008 YM33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
246654 2008 YN35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246655 2008 YE38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246656 2008 YA41 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
246657 2008 YD45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246658 2008 YK47 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246659 2008 YW49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246660 2008 YT58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246661 2008 YA85 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
246662 2008 YV92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246663 2008 YP101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246664 2008 YW103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246665 2008 YH105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246666 2008 YP106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246667 2008 YB109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246668 2008 YS117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246669 2008 YN126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246670 2008 YY131 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246671 2008 YT132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
246672 2008 YZ132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246673 2008 YG137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246674 2008 YS138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246675 2008 YH141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
246676 2008 YN151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
246677 2008 YU151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
246678 2008 YY152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
246679 2008 YE159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246680 2008 YG159 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
246681 2008 YZ160 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
246682 2008 YK161 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
246683 2008 YW161 31/12/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246684 2008 YJ162 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246685 2008 YO162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246686 2008 YZ162 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246687 2009 AD 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
246688 2009 AE 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
246689 2009 AH5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246690 2009 AD12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
246691 2009 AA15 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
246692 2009 AG21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246693 2009 AL21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246694 2009 AM21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246695 2009 AG25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246696 2009 AN25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246697 2009 AC26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246698 2009 AS26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246699 2009 AH30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
246700 2009 AM31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246701 2009 AX31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
246702 2009 AU32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246703 2009 AO33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246704 2009 AY34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
246705 2009 AN36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246706 2009 AQ48 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
246707 2009 BM4 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246708 2009 BQ4 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
246709 2009 BR6 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
246710 2009 BO7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
246711 2009 BJ8 17/01/2009 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
246712 2009 BS10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
246713 2009 BZ11 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246714 2009 BR12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246715 2009 BN16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
246716 2009 BP16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246717 2009 BP17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
246718 2009 BV18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246719 2009 BR19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
246720 2009 BP21 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
246721 2009 BP24 17/01/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
246722 2009 BN35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
246723 2009 BT44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246724 2009 BZ45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
246725 2009 BC47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246726 2009 BR48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
246727 2009 BE50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
246728 2009 BO52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246729 2009 BN56 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246730 2009 BP56 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246731 2009 BV56 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246732 2009 BS61 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246733 2009 BJ62 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 5,5 km MPC · JPL
246734 2009 BB63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
246735 2009 BD63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246736 2009 BV64 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246737 2009 BW67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246738 2009 BT70 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246739 2009 BH74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246740 2009 BB76 25/01/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
246741 2009 BF78 29/01/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
246742 2009 BQ78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246743 2009 BT79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246744 2009 BS82 20/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
246745 2009 BA83 20/01/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
246746 2009 BY98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
246747 2009 BJ115 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246748 2009 BZ124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246749 2009 BB129 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
246750 2009 BV133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
246751 2009 BL136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246752 2009 BK142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246753 2009 BJ149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
246754 2009 BK152 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246755 2009 BY153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
246756 2009 BM160 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246757 2009 BM175 29/01/2009 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
246758 2009 BF179 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246759 Elviracheca 2009 CL4 11/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,1 km MPC · JPL
246760 2009 CY6 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246761 2009 CT9 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246762 2009 CT13 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
246763 2009 CL14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246764 2009 CD20 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
246765 2009 CS21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246766 2009 CY21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
246767 2009 CB29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246768 2009 CO30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246769 2009 CA35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
246770 2009 CJ46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
246771 2009 CZ48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
246772 2009 CU50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246773 2009 CQ51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
246774 2009 CH57 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
246775 2009 DO6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246776 2009 DK11 19/02/2009 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
246777 2009 DG16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
246778 2009 DK16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,7 km MPC · JPL
246779 2009 DB20 16/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
246780 2009 DK43 25/02/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
246781 2009 DH49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
246782 2009 DT51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
246783 2009 DN53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246784 2009 DA56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246785 2009 DC74 26/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
246786 2009 DV77 24/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,0 km MPC · JPL
246787 2009 DT83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246788 2009 DC87 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246789 Pattinson 2009 DM89 24/02/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,3 km MPC · JPL
246790 2009 DS90 26/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
246791 2009 DF99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246792 2009 DD106 27/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
246793 2009 DH110 19/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
246794 2009 DP128 24/02/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246795 2009 EX4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
246796 2009 EP8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
246797 2009 EP9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
246798 2009 EB12 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
246799 2009 EA15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
246800 2009 EX15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246801 2009 ER22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
246802 2009 EN26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
246803 2009 FB1 17/03/2009 Vicques M. Ory 7,4 km MPC · JPL
246804 2009 FJ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246805 2009 FH9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
246806 2009 FX25 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
246807 2009 FE31 24/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246808 2009 FC44 29/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
246809 2009 FP66 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
246810 2009 FH73 23/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,7 km MPC · JPL
246811 2009 GJ3 15/04/2009 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
246812 2009 HD60 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246813 2009 HD76 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246814 2009 HE77 28/04/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
246815 2009 HG82 26/04/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246816 2009 HP98 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
246817 2009 KH1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
246818 2009 KA2 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246819 2009 LO2 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
246820 2009 MP 17/06/2009 Mayhill A. Lowe 5,9 km MPC · JPL
246821 Satyarthi 2009 QW33 27/08/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,8 km MPC · JPL
246822 2009 ST53 17/09/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
246823 2009 TO35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
246824 2009 TR41 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,9 km MPC · JPL
246825 2009 TK43 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
246826 2009 TX45 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246827 2009 TT46 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
246828 2009 UF5 18/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 6,1 km MPC · JPL
246829 2009 UF71 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
246830 2009 UZ71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
246831 2009 UK81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
246832 2009 UV135 24/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
246833 2009 UD136 24/10/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
246834 2009 WJ10 19/11/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
246835 2009 WA204 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246836 2009 WH212 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246837 Bethfabinsky 2010 CR51 13/02/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
246838 2010 CN144 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246839 2010 CE148 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
246840 2010 DW45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
246841 Williamirace 2010 DR58 24/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
246842 Dutchstapelbroek 2010 EZ5 02/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
246843 2010 EE31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
246844 2010 EM73 13/03/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
246845 2010 EE121 14/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
246846 2010 EY126 15/03/2010 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
246847 2010 EO139 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
246848 2010 EL140 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
246849 2010 FB48 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 3,5 km MPC · JPL
246850 2010 FP55 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
246851 2010 GV24 07/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 5,0 km MPC · JPL
246852 2010 GM27 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
246853 2010 GU30 04/04/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
246854 2010 GL97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246855 2010 GY116 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
246856 2010 GC117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
246857 2010 HU77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
246858 2010 HX78 25/04/2010 Nogales Tenagra II Obs. 3,4 km MPC · JPL
246859 2010 JZ115 05/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
246860 2010 JK155 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
246861 Johnelwell 2010 KC18 17/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
246862 2655 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
246863 2697 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
246864 6379 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
246865 6770 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
246866 1356 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
246867 2057 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
246868 1366 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
246869 4583 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
246870 1993 RX14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
246871 1993 TL14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
246872 1993 TK23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
246873 1994 PQ7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
246874 1994 UE7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
246875 1994 WR6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
246876 1994 XH2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246877 1995 DZ2 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
246878 1995 OY5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246879 1995 SB19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
246880 1995 SR54 17/09/1995 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
246881 1995 TZ2 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246882 1996 BB11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246883 1996 BF12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246884 1996 EJ15 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
246885 1996 GV8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246886 1996 XY4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246887 1996 XK28 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
246888 1997 CE14 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
246889 1997 EB7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246890 1997 EF15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246891 1997 JY10 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
246892 1997 NU5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
246893 1997 OB1 29/07/1997 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 840 m MPC · JPL
246894 1997 SM6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
246895 1997 SP8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246896 1997 SV9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
246897 1997 SH15 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
246898 1997 SB31 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
246899 1997 TB5 01/10/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
246900 1997 WB18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
246901 1997 WW55 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
246902 1998 DT19 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246903 1998 DA22 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
246904 1998 FD10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
246905 1998 FH20 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
246906 1998 HL10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
246907 1998 KC3 23/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
246908 1998 MU1 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
246909 1998 QV4 22/08/1998 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
246910 1998 QZ5 24/08/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
246911 1998 QY96 19/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
246912 1998 RB41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
246913 Slocum 1998 SU63 23/09/1998 NRC-DAO G. C. L. Aikman 1,6 km MPC · JPL
246914 1998 SZ124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246915 1998 UK5 22/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
246916 1998 UZ5 22/10/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
246917 1998 UR18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
246918 1998 UN27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
246919 1998 UB42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246920 1998 WY3 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
246921 1998 WT10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
246922 1998 WR34 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
246923 1998 XW11 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
246924 1999 AJ1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
246925 1999 BG3 19/01/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
246926 1999 BO11 20/01/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
246927 1999 BF32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
246928 1999 CV2 09/02/1999 Ondřejov L. Kotková 3,2 km MPC · JPL
246929 1999 CW129 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
246930 1999 ET14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
246931 1999 HE7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
246932 1999 JR5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246933 1999 LN5 11/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246934 1999 PL 06/08/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 5,3 km MPC · JPL
246935 1999 RB8 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246936 1999 RT13 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
246937 1999 RF15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
246938 1999 RU17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246939 1999 RX30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246940 1999 RK51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246941 1999 RF100 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
246942 1999 RV101 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
246943 1999 RF106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246944 1999 RD109 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
246945 1999 RP116 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
246946 1999 RC133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246947 1999 RW141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
246948 1999 RB142 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
246949 1999 RE149 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246950 1999 RY185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246951 1999 RL191 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
246952 1999 RC201 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246953 1999 RU201 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
246954 1999 RH209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
246955 1999 RV219 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
246956 1999 RA242 14/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
246957 1999 SA4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
246958 1999 SG21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
246959 1999 TV3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,1 km MPC · JPL
246960 1999 TS20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
246961 1999 TT38 01/10/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
246962 1999 TS39 03/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
246963 1999 TG45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
246964 1999 TG61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
246965 1999 TS70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
246966 1999 TX79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
246967 1999 TY106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
246968 1999 TU125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246969 1999 TV135 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
246970 1999 TX138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
246971 1999 TB149 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
246972 1999 TU150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
246973 1999 TA155 07/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
246974 1999 TW155 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
246975 1999 TO170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
246976 1999 TY190 12/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
246977 1999 TO220 01/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
246978 1999 TB221 02/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
246979 1999 TA230 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
246980 1999 TQ246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
246981 1999 TG247 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
246982 1999 TM254 08/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
246983 1999 TW254 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
246984 1999 TM269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
246985 1999 TZ270 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
246986 1999 TL274 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
246987 1999 TW291 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
246988 1999 TA307 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
246989 1999 TP320 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246990 1999 UO27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
246991 1999 UY40 16/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
246992 1999 UT41 18/10/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
246993 1999 US52 31/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
246994 1999 UF53 20/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
246995 1999 UU58 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
246996 1999 UQ60 31/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
246997 1999 VG9 08/11/1999 Višnjan K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
246998 1999 VG16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
246999 1999 VN41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
247000 1999 VZ43 03/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s  • 249.000s  • 250.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001