Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/521001–522000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521001 2015 BV545 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521002 2015 BU546 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521003 2015 BE547 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521004 2015 BT547 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521005 2015 BS552 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521006 2015 CV36 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
521007 2015 CD65 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521008 2015 CW65 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521009 2015 CW66 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521010 2015 CB67 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521011 2015 CM67 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521012 2015 CS67 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521013 2015 CC68 09/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
521014 2015 CD68 21/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521015 2015 CF68 10/02/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521016 2015 CG68 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521017 2015 CK68 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521018 2015 CM68 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
521019 2015 CO68 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521020 2015 CP68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521021 2015 CS68 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521022 2015 CT68 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521023 2015 CB69 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521024 2015 CN69 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521025 2015 CR69 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521026 2015 CU69 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521027 2015 CB70 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521028 2015 CG70 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521029 2015 CJ70 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521030 2015 CL70 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521031 2015 CO70 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521032 2015 CP70 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521033 2015 CR70 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521034 2015 DJ20 14/09/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
521035 2015 DS176 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
521036 2015 DP198 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
521037 2015 DX215 02/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521038 2015 DA232 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521039 2015 DC234 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521040 2015 DF235 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521041 2015 DG235 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
521042 2015 DT235 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
521043 2015 DU235 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521044 2015 DV235 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
521045 2015 DX235 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
521046 2015 DD236 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
521047 2015 DG236 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521048 2015 DH236 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521049 2015 DL236 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521050 2015 DO236 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
521051 2015 DS236 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521052 2015 DV236 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521053 2015 DA237 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521054 2015 DC237 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521055 2015 DE237 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521056 2015 DJ237 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521057 2015 DK237 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521058 2015 DZ237 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521059 2015 DA238 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
521060 2015 DC238 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521061 2015 DJ238 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521062 2015 DL238 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521063 2015 DN238 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521064 2015 DO238 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521065 2015 DU238 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
521066 2015 DB239 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
521067 2015 DG239 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521068 2015 DH239 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521069 2015 DJ239 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
521070 2015 DK239 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
521071 2015 DL239 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521072 2015 DP239 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
521073 2015 DQ239 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521074 2015 DR239 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521075 2015 DT239 24/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
521076 2015 DG240 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521077 2015 DK240 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521078 2015 DL240 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521079 2015 DM240 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521080 2015 DY240 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521081 2015 DB241 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521082 2015 DF241 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521083 2015 DJ241 15/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521084 2015 DK241 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521085 2015 DQ241 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521086 2015 DR241 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521087 2015 DW241 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521088 2015 DY241 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521089 2015 DZ241 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521090 2015 DL242 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521091 2015 DQ242 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521092 2015 DT242 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521093 2015 DV242 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521094 2015 DX242 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521095 2015 DY242 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521096 2015 DG243 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521097 2015 DR243 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521098 2015 DS243 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521099 2015 DT243 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521100 2015 DD244 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521101 2015 DF244 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
521102 2015 DH244 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521103 2015 DO244 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521104 2015 DR244 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521105 2015 DU244 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521106 2015 DY244 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521107 2015 DF245 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521108 2015 DG245 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
521109 2015 DH245 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521110 2015 DP245 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521111 2015 DS245 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521112 2015 DW245 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521113 2015 DG246 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521114 2015 DK246 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
521115 2015 DL246 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521116 2015 DN246 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521117 2015 DP246 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521118 2015 DZ246 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521119 2015 DA247 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
521120 2015 DC247 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521121 2015 DE247 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521122 2015 DG247 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521123 2015 DL247 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521124 2015 DQ247 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521125 2015 DR247 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521126 2015 DT247 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521127 2015 DW247 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521128 2015 DK248 17/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
521129 2015 DM248 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521130 2015 DN248 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521131 2015 ET6 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
521132 2015 EF62 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
521133 2015 EG75 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521134 2015 EN75 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521135 2015 EP75 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
521136 2015 FS5 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
521137 2015 FD43 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521138 2015 FK332 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
521139 2015 FX340 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521140 2015 FZ345 07/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
521141 2015 FK405 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521142 2015 FX405 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521143 2015 FA406 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521144 2015 FC406 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521145 2015 FD406 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
521146 2015 FE406 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521147 2015 FH406 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521148 2015 FJ406 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521149 2015 FM406 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521150 2015 FO406 29/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521151 2015 FR406 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521152 2015 FG407 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521153 2015 FJ407 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
521154 2015 FK407 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521155 2015 FO407 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521156 2015 FP407 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521157 2015 FU407 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521158 2015 FV407 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521159 2015 FY407 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521160 2015 FA408 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521161 2015 FB408 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521162 2015 FC408 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521163 2015 FH408 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521164 2015 FK408 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521165 2015 FM408 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521166 2015 FO408 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521167 2015 FS408 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521168 2015 FV408 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521169 2015 FX408 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521170 2015 FZ408 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521171 2015 FH409 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
521172 2015 FM409 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521173 2015 FY409 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521174 2015 FB410 07/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521175 2015 FF410 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
521176 2015 FG410 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521177 2015 FL410 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
521178 2015 FV410 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521179 2015 FW410 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521180 2015 FZ410 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
521181 2015 FF411 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521182 2015 FL411 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521183 2015 FP411 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521184 2015 FQ411 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521185 2015 FR411 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521186 2015 FT411 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521187 2015 FU411 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521188 2015 FX411 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521189 2015 FY411 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521190 2015 FL412 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521191 2015 FM412 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521192 2015 FN412 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521193 2015 FP412 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521194 2015 FS412 09/11/2013 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
521195 2015 FY412 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521196 2015 FA413 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521197 2015 FB413 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
521198 2015 FG413 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
521199 2015 FH413 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521200 2015 FJ413 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521201 2015 FM413 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521202 2015 FN413 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521203 2015 FW413 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521204 2015 FX413 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521205 2015 FZ413 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521206 2015 FA414 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521207 2015 FC414 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521208 2015 FE414 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521209 2015 FF414 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521210 2015 FG414 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521211 2015 FH414 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521212 2015 FJ414 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521213 2015 FL414 27/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
521214 2015 GC 11/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
521215 2015 GS31 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521216 2015 GL52 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521217 2015 GO52 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521218 2015 GQ52 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521219 2015 GV52 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
521220 2015 GW52 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521221 2015 GX52 10/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521222 2015 GA53 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
521223 2015 GC53 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521224 2015 GH53 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521225 2015 GJ53 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521226 2015 GK53 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521227 2015 GL53 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521228 2015 GU53 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521229 2015 HD19 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521230 2015 HZ126 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521231 2015 HT179 17/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
521232 2015 HX186 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521233 2015 HO188 18/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521234 2015 HX188 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521235 2015 HG189 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521236 2015 HK189 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521237 2015 HL189 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
521238 2015 HN189 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521239 2015 HO189 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521240 2015 HS189 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521241 2015 HT189 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521242 2015 HX189 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521243 2015 HY189 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
521244 2015 HA190 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521245 2015 HO190 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521246 2015 HU190 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
521247 2015 HX190 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521248 2015 HY190 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521249 2015 HZ190 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521250 2015 HA191 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521251 2015 HH191 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521252 2015 HJ191 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521253 2015 HO191 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521254 2015 HP191 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521255 2015 HQ191 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521256 2015 HS191 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
521257 2015 HC192 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521258 2015 HJ192 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521259 2015 HK192 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
521260 2015 HL192 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521261 2015 HN192 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521262 2015 HP192 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521263 2015 HQ192 23/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521264 2015 HS192 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521265 2015 HV192 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521266 2015 HY192 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521267 2015 HH193 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521268 2015 HN193 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521269 2015 HT193 27/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521270 2015 HV193 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521271 2015 HY193 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521272 2015 HD194 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521273 2015 HG194 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521274 2015 HH194 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521275 2015 HK194 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521276 2015 HO194 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521277 2015 HQ194 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521278 2015 HT194 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521279 2015 HV194 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521280 2015 HW194 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521281 2015 JN14 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521282 2015 JO14 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521283 2015 JS14 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
521284 2015 JU14 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521285 2015 JV14 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521286 2015 JX14 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
521287 2015 JZ14 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521288 2015 JH15 13/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521289 2015 JO15 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521290 2015 JP15 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521291 2015 JR15 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521292 2015 JT15 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521293 2015 JY15 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521294 2015 JB16 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521295 2015 JC16 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521296 2015 JD16 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521297 2015 KN112 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521298 2015 KX122 31/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
521299 2015 KS148 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521300 2015 KP168 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521301 2015 KA169 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521302 2015 KC169 30/03/2014 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
521303 2015 KD169 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
521304 2015 KJ169 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521305 2015 KM169 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521306 2015 KP169 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
521307 2015 KQ169 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521308 2015 KV169 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521309 2015 KX169 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521310 2015 KY169 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521311 2015 KA170 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521312 2015 KE170 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521313 2015 KJ170 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521314 2015 KK170 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
521315 2015 KP170 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521316 2015 KY170 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
521317 2015 KB171 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
521318 2015 KC171 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521319 2015 KE171 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521320 2015 KL171 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521321 2015 KM171 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521322 2015 KQ171 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521323 2015 KS171 22/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521324 2015 KZ171 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521325 2015 KA172 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521326 2015 KB172 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521327 2015 KD172 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521328 2015 LK33 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
521329 2015 LH43 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521330 2015 LR43 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521331 2015 LU43 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521332 2015 LV43 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521333 2015 LY43 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521334 2015 LZ43 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521335 2015 LH44 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
521336 2015 LJ44 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521337 2015 LK44 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521338 2015 LO44 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521339 2015 LQ44 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521340 2015 LU44 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521341 2015 LW44 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521342 2015 LX44 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521343 2015 LC45 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521344 2015 LD45 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
521345 2015 LF45 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
521346 2015 LH45 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521347 2015 LJ45 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
521348 2015 LK45 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521349 2015 LM45 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
521350 2015 LR45 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
521351 2015 LV45 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
521352 2015 LF46 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
521353 2015 LG46 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521354 2015 LH46 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521355 2015 MU34 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521356 2015 ML56 05/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521357 2015 MB86 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
521358 2015 MS86 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
521359 2015 MH95 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
521360 2015 MB121 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
521361 2015 MN137 25/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
521362 2015 MH139 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521363 2015 MJ139 29/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521364 2015 MK139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521365 2015 MP139 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521366 2015 MW139 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521367 2015 MX139 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521368 2015 MZ139 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521369 2015 MF140 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
521370 2015 MN140 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521371 2015 MU140 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521372 2015 MV140 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521373 2015 MD141 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
521374 2015 ME141 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521375 2015 MF141 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521376 2015 MJ141 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
521377 2015 MK141 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521378 2015 ML141 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521379 2015 MQ141 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521380 2015 MS141 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521381 2015 MT141 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521382 2015 MA142 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521383 2015 MB142 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521384 2015 ME142 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
521385 2015 MH142 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
521386 2015 MT142 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521387 2015 MV142 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521388 2015 MX142 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521389 2015 MY142 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521390 2015 MZ142 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521391 2015 MB143 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521392 2015 MD143 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521393 2015 MG143 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521394 2015 MK143 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521395 2015 MN143 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521396 2015 MS143 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
521397 2015 MT143 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
521398 2015 MU143 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521399 2015 MV143 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521400 2015 MW143 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521401 2015 MZ143 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521402 2015 MC144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521403 2015 MF144 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521404 2015 ML144 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
521405 2015 MN144 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521406 2015 MO144 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521407 2015 MQ144 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
521408 2015 MR144 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521409 2015 MW144 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521410 2015 MC145 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521411 2015 MJ145 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521412 2015 MM145 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521413 2015 MT145 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521414 2015 MG146 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521415 2015 MO146 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521416 2015 MR146 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521417 2015 MX146 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521418 2015 MB147 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521419 2015 MG147 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521420 2015 ML147 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521421 2015 MM147 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521422 2015 MN147 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521423 2015 MZ147 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
521424 2015 ME148 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521425 2015 MM148 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521426 2015 MP148 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521427 2015 MW148 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
521428 2015 MN149 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521429 2015 MO149 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521430 2015 MQ149 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521431 2015 MR149 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521432 2015 MT149 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521433 2015 NZ8 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
521434 2015 NR23 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
521435 2015 NF27 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521436 2015 NK27 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521437 2015 NN27 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521438 2015 NA28 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521439 2015 NB28 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521440 2015 NE28 14/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521441 2015 NG28 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521442 2015 NH28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521443 2015 NJ28 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521444 2015 NM28 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521445 2015 NP28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521446 2015 OG11 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
521447 2015 OJ25 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521448 2015 OT25 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521449 2015 OM30 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521450 2015 OX35 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
521451 2015 OX74 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521452 2015 ON78 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521453 2015 OU84 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521454 2015 OJ86 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521455 2015 OJ90 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
521456 2015 OY90 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521457 2015 OG91 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521458 2015 OJ91 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521459 2015 OO91 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521460 2015 OP91 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521461 2015 OQ91 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521462 2015 OS91 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521463 2015 OU91 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521464 2015 OW91 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521465 2015 OY91 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521466 2015 OA92 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521467 2015 OD92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521468 2015 OF92 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521469 2015 OH92 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521470 2015 OK92 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521471 2015 OM92 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521472 2015 OT92 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521473 2015 OV92 10/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
521474 2015 OW92 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
521475 2015 OY92 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521476 2015 OZ92 11/03/2013 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
521477 2015 OD93 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521478 2015 OH93 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521479 2015 OS93 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521480 2015 OV93 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521481 2015 OW93 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521482 2015 OA94 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521483 2015 OC94 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521484 2015 OD94 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521485 2015 OE94 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521486 2015 OF94 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521487 2015 OG94 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521488 2015 OH94 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521489 2015 OK94 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
521490 2015 OP94 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521491 2015 OR94 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521492 2015 OW94 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521493 2015 OX94 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
521494 2015 OB95 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521495 2015 OD95 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521496 2015 OF95 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521497 2015 OG95 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521498 2015 OH95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521499 2015 OJ95 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521500 2015 OM95 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521501 2015 OR95 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
521502 2015 OU95 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521503 2015 OX95 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
521504 2015 OA96 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521505 2015 OC96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521506 2015 OD96 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521507 2015 OL96 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521508 2015 ON96 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521509 2015 OO96 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521510 2015 OQ96 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521511 2015 OR96 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521512 2015 OV96 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521513 2015 OX96 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521514 2015 OA97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521515 2015 OB97 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
521516 2015 OF97 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521517 2015 OJ97 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
521518 2015 ON97 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521519 2015 OR97 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521520 2015 OV97 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521521 2015 OW97 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521522 2015 OD98 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521523 2015 OM98 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521524 2015 OP98 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521525 2015 OW98 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521526 2015 OZ98 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521527 2015 OE99 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521528 2015 OL99 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521529 2015 OR99 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521530 2015 OW99 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521531 2015 OX99 06/08/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
521532 2015 OB100 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521533 2015 OC100 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521534 2015 OK100 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
521535 2015 OL100 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521536 2015 OO100 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
521537 2015 OP100 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521538 2015 OQ100 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
521539 2015 OU100 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521540 2015 OX100 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521541 2015 OD101 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521542 2015 OF101 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521543 2015 OG101 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521544 2015 OK101 17/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
521545 2015 OM101 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521546 2015 ON101 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521547 2015 OR101 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521548 2015 OZ101 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521549 2015 OF102 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521550 2015 OH102 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521551 2015 OK102 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521552 2015 OU102 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521553 2015 OV102 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521554 2015 OX102 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521555 2015 OY102 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521556 2015 OC103 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521557 2015 OH103 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521558 2015 OU103 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521559 2015 OW103 20/07/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
521560 2015 OY103 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
521561 2015 OG104 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521562 2015 OM104 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521563 2015 OO104 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521564 2015 OR104 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
521565 2015 OT104 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521566 2015 OU104 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521567 2015 OW104 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521568 2015 OA105 28/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521569 2015 OG105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521570 2015 OJ105 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521571 2015 OO105 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
521572 2015 PQ5 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
521573 2015 PQ30 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521574 2015 PQ54 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521575 2015 PR57 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
521576 2015 PX70 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
521577 2015 PK130 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521578 2015 PU203 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521579 2015 PK212 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521580 2015 PD224 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521581 2015 PG283 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
521582 2015 PS286 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521583 2015 PT289 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521584 2015 PZ301 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
521585 2015 PD302 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521586 2015 PO309 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521587 2015 PB311 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521588 2015 PD314 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
521589 2015 PB316 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
521590 2015 PS316 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521591 2015 PV316 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521592 2015 PW316 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521593 2015 PY316 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521594 2015 PB317 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521595 2015 PD317 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521596 2015 PE317 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
521597 2015 PK317 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521598 2015 PN317 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521599 2015 PO317 09/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521600 2015 PT317 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521601 2015 PW317 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521602 2015 PB318 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521603 2015 PA319 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521604 2015 PO319 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521605 2015 PP319 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521606 2015 PS319 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521607 2015 PX319 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
521608 2015 PZ319 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
521609 2015 PA320 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521610 2015 PC320 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521611 2015 PE320 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521612 2015 PH320 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521613 2015 PK320 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521614 2015 PN320 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521615 2015 PO320 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521616 2015 PR320 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521617 2015 PV320 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521618 2015 PW320 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
521619 2015 PB321 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521620 2015 PG321 08/08/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
521621 2015 PJ321 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521622 2015 PK321 13/08/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521623 2015 PN321 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521624 2015 PQ321 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521625 2015 PV321 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521626 2015 PC322 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521627 2015 PN322 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521628 2015 PP322 14/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521629 2015 PZ322 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521630 2015 PE323 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521631 2015 QW14 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
521632 2015 QZ14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521633 2015 QD15 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
521634 2015 QG16 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521635 2015 QH16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521636 2015 QJ16 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521637 2015 QO16 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521638 2015 QR16 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
521639 2015 QU16 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521640 2015 QV16 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521641 2015 QW16 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521642 2015 QG17 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521643 2015 QM17 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521644 2015 QP17 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521645 2015 QR17 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521646 2015 QW17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521647 2015 QB18 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521648 2015 QJ18 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521649 2015 QK18 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
521650 2015 QY18 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
521651 2015 QA19 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521652 2015 QB19 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521653 2015 RY5 25/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
521654 2015 RS16 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521655 2015 RL33 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521656 2015 RG40 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521657 2015 RU65 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
521658 2015 RT66 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521659 2015 RB84 04/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
521660 2015 RM93 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521661 2015 RC99 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
521662 2015 RJ103 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
521663 2015 RC109 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521664 2015 RK115 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521665 2015 RB116 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
521666 2015 RV142 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
521667 2015 RB200 29/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521668 2015 RU203 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521669 2015 RZ208 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521670 2015 RP213 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
521671 2015 RZ235 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521672 2015 RH240 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521673 2015 RU240 15/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521674 2015 RK242 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521675 2015 RH253 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521676 2015 RA254 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521677 2015 RP256 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521678 2015 RH260 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521679 2015 RE261 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521680 2015 RK261 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521681 2015 RR261 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521682 2015 RS261 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521683 2015 RU261 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521684 2015 RY261 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521685 2015 RZ261 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521686 2015 RC262 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
521687 2015 RD262 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521688 2015 RH262 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521689 2015 RL262 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521690 2015 RM262 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521691 2015 RT262 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521692 2015 RY262 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521693 2015 RZ262 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521694 2015 RB263 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521695 2015 RD263 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521696 2015 RG263 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521697 2015 RK263 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521698 2015 RO263 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521699 2015 RP263 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521700 2015 RT263 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521701 2015 RU263 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521702 2015 RV263 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
521703 2015 RW263 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521704 2015 RZ263 29/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
521705 2015 RD264 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521706 2015 RF264 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
521707 2015 RM264 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521708 2015 RO264 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521709 2015 RP264 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521710 2015 RQ264 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521711 2015 RL265 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521712 2015 RY265 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521713 2015 RU266 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
521714 2015 RY266 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521715 2015 RZ266 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
521716 2015 RA267 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521717 2015 RD267 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521718 2015 RE267 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521719 2015 RO267 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521720 2015 RQ267 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521721 2015 RA268 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521722 2015 RJ268 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521723 2015 RV268 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521724 2015 RX268 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
521725 2015 RC269 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521726 2015 RH269 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521727 2015 RJ269 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521728 2015 RS269 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521729 2015 RT269 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521730 2015 RX269 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521731 2015 RB270 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521732 2015 RF270 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521733 2015 RS270 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521734 2015 RV270 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521735 2015 RW270 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521736 2015 RD271 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521737 2015 RK271 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521738 2015 RN271 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521739 2015 RM272 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521740 2015 RQ272 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521741 2015 RR272 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521742 2015 RS272 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521743 2015 RT272 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521744 2015 RU272 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521745 2015 RM273 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521746 2015 RN273 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521747 2015 RO273 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521748 2015 RP273 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521749 2015 RC274 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521750 2015 RF274 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521751 2015 RN274 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521752 2015 RO274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521753 2015 RP274 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521754 2015 RT274 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521755 2015 RU274 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521756 2015 RE275 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521757 2015 RP275 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
521758 2015 RU275 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521759 2015 RY275 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521760 2015 RB276 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521761 2015 RO276 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521762 2015 RP276 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
521763 2015 RQ276 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521764 2015 RS276 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521765 2015 RW276 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521766 2015 RZ276 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521767 2015 SV 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521768 2015 SA5 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
521769 2015 ST7 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
521770 2015 SP19 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
521771 2015 SG24 07/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
521772 2015 ST25 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521773 2015 SZ25 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521774 2015 SB26 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521775 2015 SC26 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521776 2015 SX26 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521777 2015 SB27 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521778 2015 SD27 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
521779 2015 SE27 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521780 2015 SH27 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521781 2015 SL27 12/10/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
521782 2015 SR27 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521783 2015 SX27 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521784 2015 SY27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521785 2015 SZ27 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521786 2015 SF28 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521787 2015 SH28 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521788 2015 SM28 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521789 2015 SC29 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521790 2015 SF29 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521791 2015 SM29 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521792 2015 SW29 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521793 2015 SC30 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521794 2015 SK30 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
521795 2015 SL30 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521796 2015 TN2 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
521797 2015 TA7 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
521798 2015 TG18 03/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521799 2015 TU71 13/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
521800 2015 TR72 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521801 2015 TO100 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521802 2015 TN111 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521803 2015 TR121 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521804 2015 TJ124 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521805 2015 TK125 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521806 2015 TZ135 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521807 2015 TL137 10/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
521808 2015 TT139 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521809 2015 TF140 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521810 2015 TM141 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521811 2015 TD161 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521812 2015 TV198 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
521813 2015 TB207 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521814 2015 TG215 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521815 2015 TB233 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
521816 2015 TE235 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521817 2015 TE250 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
521818 2015 TJ259 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521819 2015 TD275 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521820 2015 TX293 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521821 2015 TZ298 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521822 2015 TK320 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521823 2015 TT327 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521824 2015 TR345 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
521825 2015 TJ348 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
521826 2015 TB358 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521827 2015 TP358 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
521828 2015 TG359 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521829 2015 TH360 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521830 2015 TL364 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521831 2015 TR364 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521832 2015 TK368 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521833 2015 TU369 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521834 2015 TB370 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521835 2015 TS370 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521836 2015 TY370 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521837 2015 TC371 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
521838 2015 TE371 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521839 2015 TJ371 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
521840 2015 TM371 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521841 2015 TQ371 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521842 2015 TW371 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521843 2015 TX371 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521844 2015 TB372 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521845 2015 TQ372 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
521846 2015 TT372 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521847 2015 TV372 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521848 2015 TE373 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521849 2015 TG373 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
521850 2015 TJ373 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521851 2015 TL373 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521852 2015 TT373 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521853 2015 TK374 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521854 2015 TO374 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521855 2015 TX374 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521856 2015 TM375 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
521857 2015 TN375 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
521858 2015 TW375 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
521859 2015 TM376 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521860 2015 TR376 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521861 2015 TS376 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521862 2015 TC377 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
521863 2015 TM377 31/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521864 2015 TO377 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
521865 2015 TU377 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521866 2015 TV377 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521867 2015 TY377 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
521868 2015 TB378 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521869 2015 TD378 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521870 2015 TF378 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521871 2015 TK378 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
521872 2015 TO378 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521873 2015 TX378 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521874 2015 TH379 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521875 2015 TR379 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
521876 2015 TS379 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521877 2015 TW379 01/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
521878 2015 TK380 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521879 2015 TO380 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521880 2015 TS380 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
521881 2015 TX380 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
521882 2015 TB381 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521883 2015 TF381 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
521884 2015 TL381 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521885 2015 TW381 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521886 2015 TX381 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521887 2015 TN382 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521888 2015 TP382 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521889 2015 TU382 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521890 2015 TA383 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521891 2015 TF383 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521892 2015 TH383 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
521893 2015 TP383 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521894 2015 TT383 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521895 2015 TX383 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521896 2015 TE384 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521897 2015 TG384 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521898 2015 TJ384 03/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
521899 2015 TN384 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521900 2015 TY384 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
521901 2015 TC385 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
521902 2015 TG385 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521903 2015 TN385 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
521904 2015 TO385 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
521905 2015 TP385 23/02/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
521906 2015 TQ385 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
521907 2015 TZ385 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
521908 2015 TC386 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521909 2015 TG386 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521910 2015 TH386 23/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521911 2015 UY15 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521912 2015 UP16 07/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
521913 2015 UZ20 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521914 2015 UN44 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
521915 2015 UO45 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521916 2015 UB46 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
521917 2015 UY46 29/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
521918 2015 UQ47 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521919 2015 US50 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
521920 2015 UK71 30/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521921 2015 UU75 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521922 2015 UQ83 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
521923 2015 US83 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
521924 2015 UE88 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
521925 2015 UH88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
521926 2015 UL88 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
521927 2015 UE89 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
521928 2015 UK89 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521929 2015 UP89 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521930 2015 UR89 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521931 2015 UA90 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521932 2015 UC90 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
521933 2015 UH90 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
521934 2015 UM90 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521935 2015 UN90 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521936 2015 UR90 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
521937 2015 VC 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
521938 2015 VT1 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
521939 2015 VQ6 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
521940 2015 VA32 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
521941 2015 VN38 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521942 2015 VN65 15/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
521943 2015 VF72 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521944 2015 VW74 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
521945 2015 VR78 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
521946 2015 VZ107 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521947 2015 VU108 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521948 2015 VF121 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
521949 2015 VP125 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
521950 2015 VX125 07/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
521951 2015 VR136 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
521952 2015 VG140 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
521953 2015 VQ140 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
521954 2015 VH146 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
521955 2015 VE149 21/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
521956 2015 VH156 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
521957 2015 VA157 13/11/2015 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
521958 2015 VD158 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
521959 2015 VM158 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
521960 2015 VR158 22/02/2012 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
521961 2015 VY158 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521962 2015 VJ159 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
521963 2015 VM159 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
521964 2015 VQ159 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
521965 2015 VL160 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521966 2015 VO160 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
521967 2015 VY160 22/03/2012 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
521968 2015 VG161 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
521969 2015 VJ161 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521970 2015 VM161 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
521971 2015 VB162 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
521972 2015 VE162 08/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
521973 2015 VH162 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
521974 2015 VK162 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521975 2015 VQ162 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
521976 2015 VX162 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
521977 2015 VB163 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
521978 2015 VE163 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
521979 2015 VR163 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
521980 2015 VX163 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
521981 2015 WE16 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
521982 2015 WE19 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
521983 2015 WP19 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521984 2015 WQ19 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
521985 2015 WZ19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
521986 2015 WB20 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
521987 2015 WU20 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
521988 2015 WW20 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521989 2015 WX20 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
521990 2015 WZ20 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
521991 2015 WB21 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
521992 2015 WH21 25/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
521993 2015 WS21 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
521994 2015 WY21 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
521995 2015 WK22 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
521996 2015 XR17 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
521997 2015 XC28 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
521998 2015 XJ63 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
521999 2015 XQ67 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
522000 2015 XH76 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001