Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/310001–311000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310001 2009 JD11 14/05/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
310002 2009 JJ13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,2 km MPC · JPL
310003 2009 JD16 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
310004 2009 JP16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310005 2009 KE 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 22 km MPC · JPL
310006 2009 KU1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
310007 2009 KK3 24/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
310008 2009 KO3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310009 2009 KA4 24/05/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
310010 2009 KR5 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310011 2009 KV8 24/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310012 2009 KL17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310013 2009 KQ17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310014 2009 KZ17 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310015 2009 KO23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310016 2009 KD26 29/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
310017 2009 LS4 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310018 2009 LD5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310019 2009 MJ3 01/06/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
310020 2009 QH14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310021 2009 RU3 13/09/2009 Kachina J. Hobart 860 m MPC · JPL
310022 2009 RJ63 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
310023 2009 ST177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310024 2009 TA 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
310025 2009 TO26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 14 km MPC · JPL
310026 2009 UQ131 16/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
310027 2010 AH95 08/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
310028 2010 BJ51 25/07/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
310029 2010 DQ36 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
310030 2010 ES37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
310031 2010 FR28 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310032 2010 FP94 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310033 2010 FG95 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310034 2010 GC7 06/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
310035 2010 GW87 13/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
310036 2010 GK104 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310037 2010 GF106 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
310038 2010 GB108 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
310039 2010 GB118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310040 2010 GN121 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310041 2010 GZ126 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310042 2010 GK127 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
310043 2010 GJ136 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
310044 2010 GW159 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
310045 2010 GR160 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
310046 2010 HP32 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310047 2010 HA43 22/04/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
310048 2010 HU66 26/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
310049 2010 HU78 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310050 2010 HO79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310051 2010 HN82 28/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
310052 2010 JY1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310053 2010 JD30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310054 2010 JW32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
310055 2010 JW40 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310056 2010 JC46 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
310057 2010 JE59 07/05/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
310058 2010 JF84 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
310059 2010 JR112 13/05/2010 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
310060 2010 JP116 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
310061 2010 JW131 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
310062 2010 JD148 16/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310063 2010 JQ149 06/05/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
310064 2010 JV158 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310065 2010 JO166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
310066 2010 KG8 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
310067 2010 KB9 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310068 2010 KG9 16/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
310069 2010 KW36 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
310070 2010 KL55 23/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
310071 2010 KR59 18/05/2010 WISE WISE 110 km MPC · JPL
310072 2010 KD62 18/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
310073 2010 KX81 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
310074 2010 KQ101 28/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
310075 2010 KY102 28/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
310076 2010 KY104 29/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
310077 2010 KC107 29/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
310078 2010 KF116 30/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
310079 2010 KS117 22/05/2010 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
310080 2010 LC1 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310081 2010 LK1 02/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 870 m MPC · JPL
310082 2010 LP72 12/03/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
310083 2010 LB83 11/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
310084 2010 LB108 10/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310085 2010 ML92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310086 2010 MY101 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
310087 2010 MD102 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
310088 2010 MD104 29/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
310089 2010 NF4 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
310090 2010 NK117 24/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
310091 2010 OY27 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
310092 2010 PR1 02/08/2010 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310093 2010 PC51 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310094 2010 PH61 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310095 2010 PE63 13/08/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310096 2010 PL64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310097 2010 PL72 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
310098 2010 PE76 10/08/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
310099 2010 RF22 03/09/2010 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
310100 2010 RU42 03/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310101 2010 RO69 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
310102 2010 TO14 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
310103 2010 TL171 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
310104 2010 UX28 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
310105 2010 UW35 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
310106 2010 UV51 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
310107 2010 UB96 29/10/2010 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
310108 2010 VJ21 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310109 2010 VQ30 14/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310110 2010 VJ34 21/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
310111 2010 VL72 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310112 2010 VW176 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
310113 2010 VR191 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310114 2010 VH194 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310115 2010 WF13 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
310116 2011 AT72 08/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
310117 2011 BG119 11/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310118 2011 CX100 22/11/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
310119 2011 DU19 26/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
310120 2011 DR25 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310121 2011 EU4 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
310122 2011 EN13 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
310123 2011 EP36 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310124 2011 ED55 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310125 2011 EZ83 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
310126 2011 FV71 14/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
310127 2011 FQ150 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310128 2011 GY27 20/05/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
310129 2011 GA57 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310130 2011 GH59 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310131 2011 GO62 22/01/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
310132 2011 GH63 13/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
310133 2011 GF75 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
310134 2011 HD32 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310135 2011 HV32 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
310136 2011 HO54 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
310137 2011 HH67 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310138 2011 HT79 25/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
310139 2011 HP80 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
310140 2011 HG81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
310141 2011 HA84 19/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
310142 2011 HP87 13/09/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
310143 2011 KD10 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310144 2011 KQ11 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310145 2011 KL16 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310146 2011 KW39 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310147 2011 LS10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310148 2011 LY18 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310149 2011 MW6 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
310150 2011 OV57 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
310151 2011 OM58 20/11/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
310152 2011 QB3 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
310153 2011 QV8 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
310154 2011 QN23 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310155 2011 QR32 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
310156 2011 QO35 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
310157 2011 QU56 04/11/2004 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
310158 2011 QF61 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310159 2011 QO64 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
310160 2011 QQ72 10/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310161 2011 QW91 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
310162 2011 QQ95 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310163 2011 RC1 30/09/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
310164 2011 RV16 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310165 2011 RW16 22/12/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
310166 2011 SB 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310167 2011 SD 24/08/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
310168 2011 SG 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310169 2011 SD7 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310170 2011 SN7 26/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
310171 2011 SU19 08/05/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
310172 2011 ST26 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310173 2011 SQ30 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
310174 2011 SV32 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
310175 2011 SZ32 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310176 2011 SZ35 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
310177 2011 SG37 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310178 2011 SK38 23/06/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310179 2011 ST39 14/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310180 2011 SB52 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
310181 2011 SM57 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310182 2011 SL65 02/10/1997 Caussols ODAS 660 m MPC · JPL
310183 2011 ST65 12/07/2005 Jarnac Jarnac Obs. 5,3 km MPC · JPL
310184 2011 SY67 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
310185 2011 SV80 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 620 m MPC · JPL
310186 2011 SE81 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
310187 2011 SS88 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
310188 2011 SG92 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310189 2011 SE105 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
310190 2011 SV106 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
310191 2011 SR114 29/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310192 2011 SM115 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310193 2011 SF116 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310194 2011 SO116 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
310195 2011 SS119 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310196 2011 SB120 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
310197 2011 SN120 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
310198 2011 SU120 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310199 2011 SM121 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
310200 2011 SS125 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310201 2011 SR128 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310202 2011 SD130 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
310203 2011 SK130 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310204 2011 SG132 23/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
310205 2011 SK132 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310206 2011 SK135 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
310207 2011 SW164 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
310208 2011 SB165 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310209 2011 ST165 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310210 2011 SJ172 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310211 2011 SB173 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310212 2011 SF176 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310213 2011 SM176 29/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
310214 2011 SA180 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
310215 2011 ST180 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310216 2011 SF184 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
310217 2011 SW184 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310218 2011 SV190 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
310219 2011 SS194 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
310220 2011 SS206 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310221 2011 SZ211 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
310222 2011 SR214 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
310223 2011 SC217 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310224 2011 SZ218 12/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
310225 2011 ST219 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310226 2011 SU230 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310227 2011 SE232 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310228 2011 SF233 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310229 2011 SP234 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
310230 2011 SP239 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310231 2011 SC246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
310232 2011 TO2 01/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310233 2011 TF4 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310234 2011 TS5 13/09/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
310235 2011 TA9 03/03/2000 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
310236 2011 TT15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310237 2011 UP 23/03/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
310238 2011 UU1 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
310239 2011 UJ2 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
310240 2011 UR2 17/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
310241 2011 UA3 31/08/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
310242 2011 UD6 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310243 2011 UE6 11/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
310244 2011 UN7 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310245 2011 UY7 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310246 2011 UV8 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
310247 2011 UW12 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
310248 2011 UY12 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
310249 2011 UN17 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310250 2011 UB18 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310251 2011 UQ18 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
310252 2011 UV20 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
310253 2011 US25 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310254 2011 UH26 13/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
310255 2011 UL26 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310256 2011 UF29 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
310257 2011 UM30 15/07/2007 Siding Spring SSS 840 m MPC · JPL
310258 2011 UZ30 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310259 2011 UF31 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
310260 2011 UV31 14/12/2006 Eskridge D. Tibbets 5,3 km MPC · JPL
310261 2011 UP32 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
310262 2011 UA33 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310263 2011 UQ35 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310264 2011 UU36 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310265 2011 UA38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310266 2011 UV41 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310267 2011 UX41 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
310268 2011 UV47 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
310269 2011 UV48 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310270 2011 UM49 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310271 2011 UA50 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310272 2011 UJ52 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
310273 Paulsmeyers 2011 UT52 08/09/2004 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 2,1 km MPC · JPL
310274 2011 UW54 28/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
310275 2011 UF55 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310276 2011 US56 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310277 2011 UY57 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
310278 2011 UQ59 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310279 2011 UT61 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310280 2011 UN62 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
310281 2011 UL64 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310282 2011 UV64 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310283 2011 UV66 27/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310284 2011 UJ72 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310285 2011 UZ72 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
310286 2011 UF76 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
310287 2011 UZ77 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310288 2011 UB78 03/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310289 2011 US78 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
310290 2011 UG80 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
310291 2011 UJ80 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
310292 2011 UM81 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
310293 2011 UR82 07/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310294 2011 UV82 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310295 2011 UF83 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310296 2011 UJ83 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310297 2011 UC84 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310298 2011 UA86 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
310299 2011 UU90 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310300 2011 UL94 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310301 2011 UK95 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
310302 2011 UX95 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310303 2011 UN103 19/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
310304 2011 UM105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
310305 2011 UY105 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310306 2011 UE107 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
310307 2011 UD108 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
310308 2011 UH112 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310309 2011 UT112 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
310310 2011 UO113 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310311 2011 UD114 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
310312 2011 UZ121 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
310313 2011 UD125 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
310314 2011 UG127 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
310315 2011 UN127 28/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
310316 2011 UQ131 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310317 2011 UN134 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310318 2011 UP134 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
310319 2011 UC141 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310320 2011 UO149 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310321 2011 UW157 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310322 2011 UP160 04/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
310323 2011 UW160 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310324 2011 UD161 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
310325 2011 UT161 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310326 2011 UO164 10/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
310327 2011 UX177 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310328 2011 UA178 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310329 2011 UW178 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
310330 2011 UJ180 12/05/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
310331 2011 UQ180 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
310332 2011 UP181 13/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310333 2011 UO182 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310334 2011 UL183 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310335 2011 UT191 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310336 2011 UZ195 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
310337 2011 UC197 25/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
310338 2011 UW200 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310339 2011 UZ200 10/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
310340 2011 UJ202 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310341 2011 UJ206 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
310342 2011 UW206 30/09/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,2 km MPC · JPL
310343 2011 UU216 24/06/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
310344 2011 UP239 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310345 2011 UV241 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
310346 2011 UL244 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310347 2011 UL245 04/12/2000 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
310348 2011 UQ247 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
310349 2011 UQ249 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310350 2011 UY250 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310351 2011 UL254 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310352 2011 UW254 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
310353 2011 UQ257 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310354 2011 UD259 02/10/2002 Kvistaberg Kvistaberg Obs. 1,8 km MPC · JPL
310355 2011 UY263 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
310356 2011 UM264 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310357 2011 UE266 08/10/2005 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
310358 2011 UH270 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
310359 2011 UQ274 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
310360 2011 UL280 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
310361 2011 UE281 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
310362 2011 UE288 13/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
310363 2011 UX334 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
310364 2011 UH335 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
310365 2011 UN335 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310366 2011 UQ335 26/03/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310367 2011 UT335 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
310368 2011 UQ336 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310369 2011 UE337 17/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
310370 2011 UF337 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310371 2011 UM337 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310372 2011 UM338 16/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310373 2718 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
310374 1046 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
310375 2639 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
310376 3318 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
310377 1993 UK5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
310378 1994 EM8 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310379 1994 NZ 04/07/1994 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
310380 1994 RS8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310381 1994 SV5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310382 1995 QD6 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
310383 1995 SM 17/09/1995 Ondřejov M. Wolf 910 m MPC · JPL
310384 1995 SQ21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310385 1995 SH43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310386 1996 XC4 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
310387 1997 WT11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
310388 1997 YY15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
310389 1998 DO19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310390 1998 HC2 17/04/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 2,7 km MPC · JPL
310391 1998 HK156 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310392 1998 MU16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310393 1998 RU3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310394 1998 RO47 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310395 1998 TM15 14/10/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
310396 1998 VS40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
310397 1998 WF37 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310398 1999 AA3 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310399 1999 CC7 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310400 1999 CW29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310401 1999 CW79 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
310402 1999 EE5 15/03/1999 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
310403 1999 LF 04/06/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310404 1999 RL1 05/09/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
310405 1999 RR37 10/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310406 1999 RL198 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310407 1999 ST22 30/09/1999 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
310408 1999 TG43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310409 1999 TG78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310410 1999 TO80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
310411 1999 TO125 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310412 1999 TE129 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310413 1999 TN150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310414 1999 TS150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310415 1999 TW175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310416 1999 TT202 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310417 1999 TK293 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310418 1999 UX28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
310419 1999 UO33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310420 1999 VV3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310421 1999 VD80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310422 1999 VK98 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310423 1999 VA104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310424 1999 VX120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
310425 1999 VV135 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310426 1999 VU154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310427 1999 VA186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310428 1999 WV18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310429 1999 XP19 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310430 1999 XK139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310431 1999 XT218 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310432 1999 XN226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
310433 2000 AH1 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
310434 2000 AP146 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310435 2000 AV156 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310436 2000 AB169 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310437 2000 AZ206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
310438 2000 AS234 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310439 2000 AT253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
310440 2000 BL2 25/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310441 2000 BH34 30/01/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
310442 2000 CH59 06/02/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
310443 2000 CF111 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
310444 2000 DV32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310445 2000 DH100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310446 2000 GR163 10/04/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310447 2000 HL59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310448 2000 JS9 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310449 2000 LC3 04/06/2000 Modra L. Kornoš, P. Kolény 1,6 km MPC · JPL
310450 2000 LV29 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310451 2000 PT27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310452 2000 QT6 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
310453 2000 QX20 24/08/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
310454 2000 QQ41 24/08/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310455 2000 QR43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310456 2000 QM147 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310457 2000 QU147 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310458 2000 QA180 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310459 2000 QS216 31/08/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
310460 2000 QA228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310461 2000 QD228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310462 2000 QW254 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
310463 2000 RE40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310464 2000 SF 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310465 2000 ST9 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310466 2000 ST12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310467 2000 SB24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310468 2000 SK51 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310469 2000 SV53 24/09/2000 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
310470 2000 SX86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310471 2000 SS102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310472 2000 SA129 25/09/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
310473 2000 SA133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310474 2000 SL133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310475 2000 SV167 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310476 2000 SU168 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310477 2000 SG211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310478 2000 SY242 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310479 2000 SK245 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310480 2000 SB246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310481 2000 SA248 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310482 2000 SX280 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310483 2000 SZ289 27/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310484 2000 SZ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310485 2000 SD344 22/09/2000 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
310486 2000 SB361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310487 2000 SB362 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
310488 2000 TV30 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310489 2000 TD62 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310490 2000 UR1 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310491 2000 UT12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310492 2000 UK26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310493 2000 UZ30 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310494 2000 UC34 24/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
310495 2000 UD36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310496 2000 UY72 25/10/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
310497 2000 UJ83 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310498 2000 UJ93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310499 2000 UV114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310500 2000 VM21 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310501 2000 VG56 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310502 2000 WN7 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310503 2000 WZ15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310504 2000 WN16 21/11/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310505 2000 WA17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310506 2000 WL27 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310507 2000 WU56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310508 2000 WP75 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310509 2000 WF102 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310510 2000 WV112 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310511 2000 WG147 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
310512 2000 WL148 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310513 2000 WF174 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310514 2000 XK15 05/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,6 km MPC · JPL
310515 2000 XS18 04/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310516 2000 XW22 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
310517 2000 XS48 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
310518 2000 YF13 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310519 2000 YW32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310520 2000 YH38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310521 2000 YC57 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310522 2000 YS66 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310523 2000 YA115 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
310524 2000 YZ127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
310525 2000 YY128 29/12/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
310526 2000 YW133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310527 2001 AP1 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310528 2001 AB6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310529 2001 BO7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310530 2001 BD8 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
310531 2001 BC11 16/01/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
310532 2001 BB18 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
310533 2001 BN33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310534 2001 BC35 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
310535 2001 BJ43 19/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310536 2001 BT50 27/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,4 km MPC · JPL
310537 2001 BN52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310538 2001 BG83 18/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310539 2001 CH22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310540 2001 CC28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310541 2001 DT3 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
310542 2001 DW25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310543 2001 DX25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310544 2001 DF66 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310545 2001 DF97 17/02/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
310546 2001 DE109 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
310547 2001 EX5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
310548 2001 EW8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
310549 2001 EF17 14/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
310550 2001 FY151 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
310551 2001 FC179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
310552 2001 OT42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
310553 2001 OY42 22/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
310554 2001 PA19 10/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310555 2001 PU33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310556 2001 PW36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310557 2001 PJ40 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
310558 2001 PL65 12/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
310559 2001 QN132 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310560 2001 QL142 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS APO +1km · 980 m MPC · JPL
310561 2001 QQ230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
310562 2001 RC15 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310563 2001 RO56 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310564 2001 RJ121 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310565 2001 RU137 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310566 2001 SO11 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310567 2001 SD67 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310568 2001 SO78 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310569 2001 SD97 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310570 2001 SR141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310571 2001 SB147 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310572 2001 SS209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310573 2001 ST228 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310574 2001 SH262 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310575 2001 SZ332 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310576 2001 SY341 21/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310577 2001 TX32 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310578 2001 TT36 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310579 2001 TL89 14/10/2001 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
310580 2001 TX134 13/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310581 2001 TY202 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310582 2001 TP235 15/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310583 2001 TO257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310584 2001 TM261 10/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310585 2001 UU20 18/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310586 2001 UH100 17/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310587 2001 US103 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310588 2001 UZ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310589 2001 UM187 17/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310590 2001 UE212 21/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
310591 2001 UE229 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310592 2001 VM10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310593 2001 VS67 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310594 2001 VT82 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
310595 2001 VQ101 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
310596 2001 WE3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310597 2001 WE4 18/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
310598 2001 WV32 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310599 2001 WT45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310600 2001 WK77 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310601 2001 XS3 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310602 2001 XG14 09/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310603 2001 XZ21 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310604 2001 XJ128 14/12/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
310605 2001 XF135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310606 2001 XH168 14/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310607 2001 XW169 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310608 2001 XB201 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310609 2001 XZ224 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310610 2001 XK240 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310611 2001 YU20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310612 2001 YD58 18/12/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
310613 2001 YC141 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310614 2001 YG156 20/12/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
310615 2001 YA158 18/12/2001 Apache Point SDSS 610 m MPC · JPL
310616 2002 AX 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
310617 2002 AY25 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
310618 2002 AN52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310619 2002 AB55 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310620 2002 AT93 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310621 2002 AN96 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310622 2002 AL109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310623 2002 AP129 14/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
310624 2002 AN137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310625 2002 AU142 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
310626 2002 AG172 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310627 2002 AS173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
310628 2002 AL203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
310629 2002 AV209 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310630 2002 BH19 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
310631 2002 CP21 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310632 2002 CR64 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310633 2002 CP128 19/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
310634 2002 CF156 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310635 2002 CE160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310636 2002 CA164 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310637 2002 CN165 08/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
310638 2002 CS172 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
310639 2002 CE173 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310640 2002 CP195 10/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
310641 2002 CZ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
310642 2002 CC221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310643 2002 CY221 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
310644 2002 CN229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
310645 2002 CV229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
310646 2002 CW235 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310647 2002 CM273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
310648 2002 CA276 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310649 2002 CJ296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310650 2002 CR310 07/02/2002 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
310651 2002 CF311 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
310652 2002 CX316 10/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,5 km MPC · JPL
310653 2002 DM1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 830 m MPC · JPL
310654 2002 DU13 16/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
310655 2002 DK20 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
310656 2002 EO1 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
310657 2002 EA4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
310658 2002 EK43 12/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310659 2002 EU56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310660 2002 ET63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310661 2002 EJ98 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310662 2002 EM105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310663 2002 EH106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
310664 2002 EZ106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
310665 2002 EC119 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
310666 2002 EW124 12/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
310667 2002 EV135 14/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310668 2002 EQ140 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
310669 2002 ES160 11/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310670 2002 EY162 10/03/2002 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
310671 2002 FJ6 21/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310672 2002 FL6 21/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310673 2002 FN13 16/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310674 2002 FM28 20/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310675 2002 FH31 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
310676 2002 FO34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
310677 2002 FE41 16/03/2002 Kvistaberg UDAS 840 m MPC · JPL
310678 2002 GV4 10/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
310679 2002 GF5 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310680 2002 GA7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
310681 2002 GY26 15/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
310682 2002 GC37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310683 2002 GA53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
310684 2002 GW86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310685 2002 GX86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310686 2002 GQ105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
310687 2002 GA110 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
310688 2002 GN110 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310689 2002 GF114 11/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310690 2002 GP127 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
310691 2002 GS142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
310692 2002 GM147 13/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310693 2002 GX150 14/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310694 2002 GD171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310695 2002 GP174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310696 2002 GZ183 09/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
310697 2002 HZ13 22/04/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
310698 2002 JH4 05/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
310699 2002 JU4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310700 2002 JN10 06/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310701 2002 JB37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
310702 2002 JN73 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
310703 2002 JL116 03/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
310704 2002 JV117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
310705 2002 JK119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
310706 2002 JP122 06/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
310707 2002 LN31 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
310708 2002 LO63 12/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310709 2002 LT64 29/08/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
310710 2002 LV64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310711 2002 MM7 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310712 2002 NY27 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310713 2002 NG39 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310714 2002 NV50 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310715 2002 NQ59 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310716 2002 NS61 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310717 2002 NR71 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
310718 2002 NF72 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310719 2002 NY72 08/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310720 2002 NS73 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310721 2002 NL74 05/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310722 2002 OA10 21/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310723 2002 OA26 18/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310724 2002 OC28 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310725 2002 PS24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310726 2002 PE36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310727 2002 PG36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310728 2002 PD48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310729 2002 PB93 14/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
310730 2002 PL98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310731 2002 PR105 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310732 2002 PQ131 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310733 2002 PA166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
310734 2002 PH166 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
310735 2002 PS189 08/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310736 2002 PU192 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310737 2002 QG24 29/08/2002 Palomar NEAT AMO 980 m MPC · JPL
310738 2002 QR39 30/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
310739 2002 QY46 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310740 2002 QN53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
310741 2002 QQ53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
310742 2002 QM77 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310743 2002 QG91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310744 2002 QH110 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310745 2002 QY127 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310746 2002 QF128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310747 2002 QF141 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
310748 2002 QC146 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
310749 2002 QL147 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310750 2002 RF5 03/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310751 2002 RB27 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
310752 2002 RM27 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310753 2002 RQ48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310754 2002 RM50 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310755 2002 RK55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
310756 2002 RC68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
310757 2002 RS89 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
310758 2002 RU122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
310759 2002 RV123 09/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310760 2002 RS157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310761 2002 RF158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310762 2002 RU186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310763 2002 RM210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310764 2002 RC215 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310765 2002 RJ223 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310766 2002 RM224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
310767 2002 RX234 08/09/2002 Haleakala R. Matson 1,1 km MPC · JPL
310768 2002 RC235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,2 km MPC · JPL
310769 2002 RJ245 15/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310770 2002 RO251 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
310771 2002 RF253 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310772 2002 RU276 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310773 2002 RS290 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
310774 2002 SO7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
310775 2002 SN13 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310776 2002 SH18 28/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310777 2002 ST19 27/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
310778 2002 SV29 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
310779 2002 SP32 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
310780 2002 SX33 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
310781 2002 SH35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310782 2002 SH36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
310783 2002 SF41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310784 2002 SG41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
310785 2002 SU44 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
310786 2002 SD55 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310787 2002 TH38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310788 2002 TY123 04/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310789 2002 TY125 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310790 2002 TP144 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310791 2002 TP149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310792 2002 TA152 05/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310793 2002 TP160 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310794 2002 TO164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310795 2002 TC169 03/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
310796 2002 TR172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310797 2002 TE177 05/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310798 2002 TL187 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310799 2002 TL191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
310800 2002 TB198 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310801 2002 TF199 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
310802 2002 TK199 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310803 2002 TG209 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310804 2002 TE238 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
310805 2002 TE271 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
310806 2002 TW369 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
310807 2002 TX381 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
310808 2002 TZ382 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
310809 2002 UA11 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
310810 2002 UH21 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310811 2002 UL21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310812 2002 UP68 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
310813 2002 UA69 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
310814 2002 UQ71 18/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310815 2002 US78 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
310816 2002 VM16 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
310817 2002 VB26 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310818 2002 VB61 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310819 2002 VN69 11/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
310820 2002 VY69 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310821 2002 VM73 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
310822 2002 VH84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310823 2002 VM104 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310824 2002 VS139 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
310825 2002 VR142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310826 2002 WR8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310827 2002 WT22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
310828 2002 XC 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
310829 2002 XN12 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310830 2002 XQ17 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310831 2002 XQ27 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
310832 2002 XN34 05/12/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
310833 2002 XT38 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
310834 2002 XZ45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310835 2002 XS59 11/12/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
310836 2002 XQ65 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
310837 2002 XE67 10/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310838 2002 XS95 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310839 2002 XQ105 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310840 2002 YE32 30/12/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
310841 2003 AK3 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310842 2003 AK18 07/01/2003 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
310843 2003 AP20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310844 2003 AA33 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310845 2003 AC56 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310846 2003 AT65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
310847 2003 AM66 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
310848 2003 AY78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
310849 2003 AS90 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
310850 2003 BT 24/01/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310851 2003 BP1 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
310852 2003 BL2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
310853 2003 BH24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310854 2003 BK45 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
310855 2003 BN49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
310856 2003 BO54 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
310857 2003 BS55 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
310858 2003 BK62 28/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
310859 2003 BK78 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
310860 2003 CM9 02/02/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
310861 2003 CG26 02/02/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
310862 2003 EW40 08/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310863 2003 FM9 20/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
310864 2003 FU9 22/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310865 2003 FO39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
310866 2003 FE45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
310867 2003 GF28 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
310868 2003 GK42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
310869 2003 GK47 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
310870 2003 GD48 09/04/2003 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
310871 2003 GG57 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310872 2003 HF14 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
310873 2003 HB26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
310874 2003 HV58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
310875 2003 JE8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310876 2003 KV33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
310877 2003 MW3 25/06/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310878 2003 MB8 28/06/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
310879 2003 ON12 26/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310880 2003 OS17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
310881 2003 PU5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310882 2003 PH6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310883 2003 PK6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310884 2003 QU3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
310885 2003 QX15 20/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310886 2003 QK24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
310887 2003 QJ33 22/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
310888 2003 QD45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310889 2003 QT50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310890 2003 QO57 23/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310891 2003 QG89 26/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310892 2003 QM111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310893 2003 QB114 22/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
310894 2003 RF5 01/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310895 2003 RB6 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
310896 2003 RY9 04/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
310897 2003 RJ20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
310898 2003 SD11 17/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
310899 2003 SX13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
310900 2003 SE14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
310901 2003 SO18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310902 2003 SK26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
310903 2003 SP28 18/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310904 2003 SC32 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310905 2003 SO42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310906 2003 SD45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
310907 2003 SK45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
310908 2003 SE50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310909 2003 SL58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
310910 2003 SJ66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
310911 2003 SY69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
310912 2003 SQ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310913 2003 SF82 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310914 2003 SN85 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
310915 2003 SO93 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310916 2003 SR97 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
310917 2003 SL101 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310918 2003 SY106 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310919 2003 SN109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
310920 2003 SC123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
310921 2003 SS135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310922 2003 SM145 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
310923 2003 SR150 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
310924 2003 SZ166 22/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
310925 2003 ST175 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310926 2003 SD178 19/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
310927 2003 SC235 26/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310928 2003 SV236 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310929 2003 SN241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
310930 2003 SP242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310931 2003 SC268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310932 2003 SL275 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310933 2003 SN286 21/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310934 2003 SJ295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310935 2003 SX313 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
310936 2003 SE319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
310937 2003 SM331 26/09/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
310938 2003 SK332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
310939 2003 SY358 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
310940 2003 SX363 26/09/2003 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
310941 2003 SF388 26/09/2003 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
310942 2003 SN396 26/09/2003 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
310943 2003 TD10 15/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310944 2003 TC12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
310945 2003 TX15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
310946 2003 TX28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
310947 2003 UH2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
310948 2003 UM14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310949 2003 UH15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
310950 2003 UP26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
310951 2003 UT38 26/10/2003 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL
310952 2003 UY51 18/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
310953 2003 UH54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310954 2003 UY54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310955 2003 UB56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
310956 2003 UL75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
310957 2003 UX94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
310958 2003 UH97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310959 2003 UO98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
310960 2003 UB108 19/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
310961 2003 UZ110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310962 2003 UW116 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
310963 2003 UQ119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
310964 2003 UE120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310965 2003 US126 20/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
310966 2003 US132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
310967 2003 UK139 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
310968 2003 US144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
310969 2003 UF174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310970 2003 UA182 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310971 2003 UG204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
310972 2003 UE217 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310973 2003 UN228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
310974 2003 UE231 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310975 2003 UA240 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
310976 2003 UB270 27/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 900 m MPC · JPL
310977 2003 UE272 29/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
310978 2003 UE278 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310979 2003 UR297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
310980 2003 UV307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
310981 2003 UP328 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
310982 2003 UZ331 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
310983 2003 UM341 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
310984 2003 UH349 19/10/2003 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
310985 2003 UO369 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
310986 2003 UG383 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
310987 2003 WP10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
310988 2003 WM39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
310989 2003 WO54 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
310990 2003 WV81 18/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
310991 2003 WH84 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310992 2003 WH90 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
310993 2003 WR90 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310994 2003 WG100 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
310995 2003 WQ122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
310996 2003 WZ129 21/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
310997 2003 WT141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
310998 2003 WT144 21/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
310999 2003 WF150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
311000 2003 WT157 30/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

306.000s  • 307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001