Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/349001–350000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349001 2006 UT246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349002 2006 UY249 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349003 2006 UW267 27/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349004 2006 UU268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349005 2006 UT270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349006 2006 UZ273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349007 2006 UA274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349008 2006 UJ274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
349009 2006 UK274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349010 2006 UO275 28/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,3 km MPC · JPL
349011 2006 UP277 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349012 2006 UG282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349013 2006 UM285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349014 2006 UC288 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349015 2006 UF289 14/10/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 3,4 km MPC · JPL
349016 2006 UV289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349017 2006 UA331 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
349018 2006 UD352 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
349019 2006 UE358 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349020 2006 UJ361 21/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349021 2006 VB7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349022 2006 VE9 11/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349023 2006 VD11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
349024 2006 VC13 01/11/2006 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
349025 2006 VP16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349026 2006 VU17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349027 2006 VG22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349028 2006 VH24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349029 2006 VN31 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349030 2006 VA32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349031 2006 VR36 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
349032 2006 VU37 11/11/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
349033 2006 VT42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349034 2006 VW48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349035 2006 VD49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349036 2006 VD54 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349037 2006 VA62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349038 2006 VS62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349039 2006 VS65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349040 2006 VM74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349041 2006 VF84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349042 2006 VN85 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349043 2006 VK101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
349044 2006 VC122 14/11/2006 Junk Bond D. Healy 3,4 km MPC · JPL
349045 2006 VK126 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349046 2006 VD134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
349047 2006 VJ142 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
349048 2006 VQ149 09/11/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
349049 2006 VC170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349050 2006 VH171 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349051 2006 WQ2 19/11/2006 Needville Needville Obs. 4,3 km MPC · JPL
349052 2006 WA11 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349053 2006 WB40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349054 2006 WD52 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349055 2006 WK78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349056 2006 WR83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349057 2006 WL107 19/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349058 2006 WX133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349059 2006 WQ142 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349060 2006 WQ156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349061 2006 WR177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349062 2006 WN191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349063 2006 XA 01/12/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
349064 2006 XQ6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
349065 2006 XC11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349066 2006 XF18 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349067 2006 XS63 09/12/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
349068 2006 YT13 26/12/2006 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
349069 2006 YX19 25/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
349070 2007 AW9 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349071 2007 AU19 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349072 2007 AN26 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349073 2007 AQ27 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
349074 2007 BM8 25/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
349075 2007 BJ46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349076 2007 BJ67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349077 2007 BZ100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349078 2007 CT14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
349079 2007 CP24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349080 2007 CL49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349081 2007 CB55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
349082 2007 DR3 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
349083 2007 DT8 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349084 2007 DO9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349085 2007 DK35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
349086 2007 DX52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349087 2007 DD53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
349088 2007 DK67 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
349089 2007 DZ89 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
349090 2007 DO95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349091 2007 ED48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
349092 2007 ER64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349093 2007 EG67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349094 2007 EM73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349095 2007 ET78 10/03/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
349096 2007 ED102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349097 2007 ET154 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349098 2007 EN175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349099 2007 ES212 08/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
349100 2007 EQ220 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349101 2007 EN221 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
349102 2007 FN12 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349103 2007 FH31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
349104 2007 FH33 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349105 2007 GQ8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
349106 2007 GT13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349107 2007 GA18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349108 2007 GD18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349109 2007 GQ19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349110 2007 GW23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
349111 2007 GH24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349112 2007 GJ24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349113 2007 GL25 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
349114 2007 GT35 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349115 2007 GR36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349116 2007 GS37 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349117 2007 GC71 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
349118 2007 GK74 14/03/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
349119 2007 HN2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349120 2007 HS8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349121 2007 HB11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
349122 2007 HJ20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349123 2007 HS22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349124 2007 HW23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349125 2007 HZ40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349126 2007 HE50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349127 2007 HA67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349128 2007 HF71 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349129 2007 HH72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349130 2007 HM73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349131 2007 HR80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
349132 2007 HW81 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349133 2007 JB 25/01/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
349134 2007 JN1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349135 2007 JT14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
349136 2007 JH17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349137 2007 JS24 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349138 2007 JT27 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
349139 2007 JX30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
349140 2007 JD34 09/05/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349141 2007 KX6 26/05/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
349142 2007 KO9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349143 2007 LC1 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349144 2007 LL7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
349145 2007 LP25 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
349146 2007 MC3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349147 2007 MU10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349148 2007 ML12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349149 2007 NY1 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
349150 2007 NY5 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
349151 2007 NH6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
349152 2007 OM2 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 890 m MPC · JPL
349153 2007 OS2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
349154 2007 OF6 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
349155 2007 PS5 06/08/2007 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
349156 2007 PV9 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
349157 2007 PJ12 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
349158 2007 PS16 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349159 2007 PA28 14/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,6 km MPC · JPL
349160 2007 PB29 15/08/2007 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
349161 2007 PN37 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349162 2007 PX37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
349163 2007 PA40 15/08/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
349164 2007 PL40 13/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349165 2007 PT44 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
349166 2007 PP50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349167 2007 QB6 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349168 2007 QW12 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349169 2007 QY16 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
349170 2007 RT7 05/09/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
349171 2007 RG8 05/09/2007 Marly P. Kocher 1,9 km MPC · JPL
349172 2007 RX22 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349173 2007 RT38 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349174 2007 RV56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349175 2007 RB57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349176 2007 RD67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349177 2007 RU71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349178 2007 RX74 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349179 2007 RG94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349180 2007 RA103 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
349181 2007 RY105 11/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
349182 2007 RT112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349183 2007 RX112 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349184 2007 RR125 12/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349185 2007 RN130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349186 2007 RX141 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349187 2007 RQ147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
349188 2007 RV149 12/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
349189 2007 RQ157 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
349190 2007 RC167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349191 2007 RD172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349192 2007 RL174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349193 2007 RE178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349194 2007 RJ181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349195 2007 RF189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349196 2007 RR204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349197 2007 RH210 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349198 2007 RJ211 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349199 2007 RC228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349200 2007 RT232 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349201 2007 RZ239 14/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349202 2007 RZ245 12/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
349203 2007 RQ247 13/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349204 2007 RA256 14/09/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
349205 2007 RU257 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349206 2007 RZ269 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349207 2007 RM273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349208 2007 RY278 05/09/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
349209 2007 RK281 13/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349210 2007 RP288 13/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349211 2007 RF294 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349212 2007 RF302 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349213 2007 RB303 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349214 2007 RE308 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349215 2007 RG312 12/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349216 2007 RO312 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
349217 2007 RD314 10/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
349218 2007 RX315 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
349219 2007 SV11 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 580 m MPC · JPL
349220 2007 SD13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349221 2007 SO16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349222 2007 TW4 02/10/2007 Antares ARO 1,8 km MPC · JPL
349223 2007 TB8 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
349224 2007 TD10 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349225 2007 TL14 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
349226 2007 TK22 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349227 2007 TW25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349228 2007 TC28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349229 2007 TH31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349230 2007 TU31 05/10/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
349231 2007 TB34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349232 2007 TY34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349233 2007 TL43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349234 2007 TY44 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349235 2007 TC48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349236 2007 TN48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349237 Quaglietti 2007 TH69 13/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,3 km MPC · JPL
349238 2007 TE77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349239 2007 TX83 08/10/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349240 2007 TV86 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349241 2007 TQ87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349242 2007 TE92 04/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
349243 2007 TB105 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349244 2007 TV109 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349245 2007 TW111 08/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349246 2007 TA113 08/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349247 2007 TH113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
349248 2007 TF120 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
349249 2007 TE121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349250 2007 TT122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349251 2007 TT127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349252 2007 TJ130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349253 2007 TX130 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349254 2007 TY138 09/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349255 2007 TK151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
349256 2007 TJ152 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
349257 2007 TY152 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
349258 2007 TB153 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
349259 2007 TH168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349260 2007 TS175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349261 2007 TG180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349262 2007 TD184 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
349263 2007 TD188 14/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
349264 2007 TW191 04/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349265 2007 TN200 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349266 2007 TF202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349267 2007 TK208 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349268 2007 TS211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349269 2007 TN219 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349270 2007 TS227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349271 2007 TU233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349272 2007 TJ266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349273 2007 TH268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349274 2007 TY289 12/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349275 2007 TY293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349276 2007 TB311 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349277 2007 TH319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349278 2007 TF324 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349279 2007 TK331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349280 2007 TJ335 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349281 2007 TV338 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349282 2007 TK358 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349283 2007 TF359 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349284 2007 TN365 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349285 2007 TG366 09/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349286 2007 TW371 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349287 2007 TX372 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349288 2007 TP377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349289 2007 TY381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349290 2007 TA386 15/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349291 2007 TV387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349292 2007 TD408 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349293 2007 TN410 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
349294 2007 TG425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349295 2007 TZ426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349296 2007 TH433 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349297 2007 TW447 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
349298 2007 TX447 14/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
349299 2007 TE448 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349300 2007 TQ448 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349301 2007 TX451 12/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349302 2007 UF9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
349303 2007 UB10 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
349304 2007 UF18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
349305 2007 UN31 19/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349306 2007 UA41 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349307 2007 UT42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
349308 2007 UU45 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349309 2007 UO51 20/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349310 2007 UB54 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349311 2007 UW56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349312 2007 UU58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349313 2007 UL68 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349314 2007 UG81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349315 2007 UP90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349316 2007 UQ93 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349317 2007 UY100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349318 2007 UV101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349319 2007 UN103 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349320 2007 UO104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349321 2007 UJ109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349322 2007 UQ110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349323 2007 UG123 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349324 2007 UQ129 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349325 2007 UW132 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349326 2007 UT133 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349327 2007 VJ 01/11/2007 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
349328 2007 VJ1 01/11/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
349329 2007 VS5 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
349330 2007 VK7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
349331 2007 VP11 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349332 2007 VD28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349333 2007 VJ43 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349334 2007 VS45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349335 2007 VV49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349336 2007 VT56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349337 2007 VZ56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349338 2007 VH59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349339 2007 VW76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349340 2007 VU80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349341 2007 VE82 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
349342 2007 VV87 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
349343 2007 VU93 19/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
349344 2007 VR95 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349345 2007 VP101 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349346 2007 VG108 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349347 2007 VQ108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349348 2007 VZ117 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349349 2007 VG119 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
349350 2007 VN119 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349351 2007 VD124 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349352 2007 VL124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349353 2007 VP128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349354 2007 VS136 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349355 2007 VM145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349356 2007 VJ146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349357 2007 VC170 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,6 km MPC · JPL
349358 2007 VV183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349359 2007 VK190 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
349360 2007 VL190 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349361 2007 VQ191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
349362 2007 VC197 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349363 2007 VW206 09/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
349364 2007 VM209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349365 2007 VT223 07/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349366 2007 VB227 11/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
349367 2007 VL235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349368 2007 VS244 12/11/2007 Marly P. Kocher 2,9 km MPC · JPL
349369 2007 VE272 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349370 2007 VW274 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349371 2007 VQ283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349372 2007 VL301 15/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
349373 2007 VW303 04/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349374 2007 VV309 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349375 2007 VY309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349376 2007 VL310 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349377 2007 VC323 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349378 2007 VG326 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349379 2007 WR3 17/11/2007 Costitx Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
349380 2007 WX5 17/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
349381 2007 WX9 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349382 2007 WZ33 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349383 2007 WN39 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349384 2007 WF51 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349385 2007 WU55 29/11/2007 Lulin LUSS 1,8 km MPC · JPL
349386 Randywright 2007 WA56 30/11/2007 Charleston R. Holmes 3,1 km MPC · JPL
349387 2007 WR61 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349388 2007 WC62 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349389 2007 XU2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349390 2007 XT15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
349391 2007 XG18 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
349392 2007 XQ28 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349393 2007 XR39 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349394 2007 XN40 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
349395 2007 XX40 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349396 2007 XW46 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349397 2007 XM52 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349398 2007 XZ54 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349399 2007 XD56 02/12/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
349400 2007 YK3 17/12/2007 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349401 2007 YK11 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349402 2007 YL12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
349403 2007 YP13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349404 2007 YR13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349405 2007 YF26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
349406 2007 YU27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349407 2007 YY29 29/12/2007 Suno Suno Obs. 4,4 km MPC · JPL
349408 2007 YQ32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349409 2007 YS41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349410 2007 YD42 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349411 2007 YT48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349412 2007 YC49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349413 2007 YT54 31/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
349414 2007 YA66 30/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
349415 2007 YH68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
349416 2008 AL5 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349417 2008 AF7 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349418 2008 AB10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349419 2008 AO19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349420 2008 AX19 10/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
349421 2008 AJ22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
349422 2008 AG29 05/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
349423 2008 AK37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349424 2008 AE42 10/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349425 2008 AD46 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349426 2008 AJ46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349427 2008 AJ57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349428 2008 AZ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349429 2008 AO69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
349430 2008 AT84 10/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
349431 2008 AN85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349432 2008 AV109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349433 2008 AW109 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349434 2008 AL134 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349435 2008 AJ135 25/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
349436 2008 AL135 11/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349437 2008 BP 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349438 2008 BA1 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349439 2008 BF1 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
349440 2008 BQ2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349441 2008 BB4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349442 2008 BK22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349443 2008 BT36 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349444 2008 BM39 30/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
349445 2008 BH50 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349446 2008 CA2 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
349447 2008 CM8 02/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
349448 2008 CJ54 11/01/2008 Lulin Lulin Obs. 3,1 km MPC · JPL
349449 2008 CS59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349450 2008 CF69 08/02/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
349451 2008 CH69 08/02/2008 Mayhill W. G. Dillon 4,4 km MPC · JPL
349452 2008 CK71 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
349453 2008 CD76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349454 2008 CK79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349455 2008 CL85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349456 2008 CZ93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
349457 2008 CT114 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
349458 2008 CP117 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
349459 2008 CH118 11/02/2008 Costitx Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
349460 2008 CH128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
349461 2008 CQ134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349462 2008 CS136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
349463 2008 CB137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349464 2008 CN137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349465 2008 CT149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349466 2008 CO163 10/02/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
349467 2008 CE168 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349468 2008 CV175 06/02/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
349469 2008 CW175 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
349470 2008 CT181 09/02/2008 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
349471 2008 CP188 10/02/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
349472 2008 CD212 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349473 2008 CF214 11/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
349474 2008 DE3 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349475 2008 DA9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
349476 2008 DX23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
349477 2008 DA24 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349478 2008 DK25 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349479 2008 DW42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349480 2008 DS72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
349481 2008 DO73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349482 2008 DV73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349483 2008 DC88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349484 2008 EW9 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349485 2008 EQ92 03/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
349486 2008 EW143 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349487 2008 EZ163 09/03/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
349488 2008 FV14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
349489 2008 FC131 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
349490 2008 GG22 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
349491 2008 GB29 03/04/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
349492 2008 GB30 03/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
349493 2008 GN39 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349494 2008 GK121 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349495 2008 JH35 03/05/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
349496 2008 KZ34 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
349497 2008 NK 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349498 2008 ND3 11/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 630 m MPC · JPL
349499 2008 OX5 29/07/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 860 m MPC · JPL
349500 2008 OH8 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349501 2008 OT19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
349502 2008 OR24 31/07/2008 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
349503 2008 PW2 03/08/2008 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
349504 2008 PQ11 09/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
349505 2008 PE14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
349506 2008 PT17 11/08/2008 Dauban F. Kugel 690 m MPC · JPL
349507 2008 QY 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349508 2008 QJ5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349509 2008 QR5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349510 2008 QP12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
349511 2008 QR12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
349512 2008 QM46 25/08/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
349513 2008 RS 02/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 820 m MPC · JPL
349514 2008 RM8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349515 2008 RE14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349516 2008 RY14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349517 2008 RM23 04/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
349518 2008 RL30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349519 2008 RW30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
349520 2008 RU40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349521 2008 RA62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349522 2008 RF68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349523 2008 RY73 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349524 2008 RG74 06/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
349525 2008 RL95 07/09/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
349526 2008 RH96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349527 2008 RS113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349528 2008 RN130 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349529 2008 RX135 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
349530 2008 RY138 06/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
349531 2008 SQ2 06/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
349532 2008 SF3 22/09/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
349533 2008 SO5 22/09/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
349534 2008 ST8 22/09/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
349535 2008 SZ13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349536 2008 ST18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349537 2008 SG24 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349538 2008 SC27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349539 2008 SM32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349540 2008 SG41 20/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
349541 2008 SS52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
349542 2008 SW53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349543 2008 SM67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349544 2008 SM78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349545 2008 SX87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349546 2008 SU98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349547 2008 SO106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349548 2008 SY110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349549 2008 SE111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349550 2008 ST120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
349551 2008 SA122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349552 2008 SD126 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349553 2008 SE128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349554 2008 SU141 24/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
349555 2008 SX142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
349556 2008 SL143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349557 2008 SJ145 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349558 2008 SB147 24/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349559 2008 SX157 24/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
349560 2008 SN158 24/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
349561 2008 SS159 24/09/2008 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
349562 2008 SD163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
349563 2008 SY165 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349564 2008 SE172 21/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349565 2008 SX175 23/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
349566 2008 SC182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349567 2008 SP184 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349568 2008 SQ185 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349569 2008 SN199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349570 2008 SP203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349571 2008 SH235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
349572 2008 SZ235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349573 2008 SR240 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349574 2008 SH241 29/09/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
349575 2008 SD243 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349576 2008 SR259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
349577 2008 SJ263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349578 2008 SC265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
349579 2008 SM268 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349580 2008 ST269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349581 2008 SO279 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349582 2008 SL280 22/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
349583 2008 SD281 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349584 2008 SO285 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349585 2008 SU294 22/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
349586 2008 TQ5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
349587 2008 TT7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
349588 2008 TZ9 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
349589 2008 TW10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349590 2008 TL18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
349591 2008 TH26 23/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349592 2008 TJ48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
349593 2008 TG61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349594 2008 TX69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349595 2008 TA70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349596 2008 TE93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
349597 2008 TF95 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349598 2008 TT113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349599 2008 TS117 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
349600 2008 TJ131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349601 2008 TY140 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349602 2008 TB187 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349603 2008 TH189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349604 2008 UL1 20/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
349605 2008 UZ3 23/10/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
349606 Fleurance 2008 UX5 26/10/2008 Vicques M. Ory 960 m MPC · JPL
349607 2008 US15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
349608 2008 UU22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349609 2008 UF23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349610 2008 UK42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349611 2008 UV51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349612 2008 UH56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349613 2008 UA66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349614 2008 UB67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349615 2008 UX74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349616 2008 UH82 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349617 2008 UD98 26/10/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
349618 2008 UY101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349619 2008 UK112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349620 2008 UY116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349621 2008 UU132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349622 2008 UH141 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349623 2008 UX143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349624 2008 UQ148 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349625 2008 UA151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349626 2008 UD151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349627 2008 UY153 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349628 2008 UK156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349629 2008 UN160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349630 2008 UH163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
349631 2008 UV169 24/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
349632 2008 UQ178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
349633 2008 UG182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
349634 2008 UU185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349635 2008 UJ192 25/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
349636 2008 UG198 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
349637 2008 UF210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349638 2008 UP216 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349639 2008 UO225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349640 2008 UA248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349641 2008 UB248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349642 2008 US250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349643 2008 UW256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
349644 2008 UG260 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349645 2008 UJ270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349646 2008 UW281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349647 2008 UT294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349648 2008 US303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349649 2008 UF305 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349650 2008 UN315 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349651 2008 UT331 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349652 2008 UR335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
349653 2008 UZ346 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349654 2008 UB353 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349655 2008 VD7 01/11/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
349656 2008 VD9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349657 2008 VD21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
349658 2008 VR33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349659 2008 VK47 03/11/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
349660 2008 VO48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349661 2008 VS48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349662 2008 VL57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349663 2008 VZ68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349664 2008 VR70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349665 2008 VL74 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
349666 2008 VC80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349667 2008 WN10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
349668 2008 WH11 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
349669 2008 WA32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
349670 2008 WF59 22/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
349671 2008 WY66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
349672 2008 WR68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
349673 2008 WB74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349674 2008 WH76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349675 2008 WD77 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349676 2008 WZ79 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349677 2008 WF82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349678 2008 WO83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349679 2008 WE88 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349680 2008 WU88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349681 2008 WE89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349682 2008 WC90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349683 2008 WP90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349684 2008 WY98 24/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
349685 2008 WA108 30/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349686 2008 WS110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
349687 2008 WD113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349688 2008 WN115 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349689 2008 WP118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349690 2008 WG127 19/11/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
349691 2008 WC136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349692 2008 WX139 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
349693 2008 XS2 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349694 2008 XF3 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349695 2008 XA4 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349696 2008 XS4 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
349697 2008 XC11 01/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349698 2008 XV21 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349699 2008 XW22 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349700 2008 XG34 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349701 2008 XR37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349702 2008 XJ46 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349703 2008 XW50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349704 2008 XH51 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
349705 2008 XX51 03/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
349706 2008 XF52 04/12/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
349707 2008 YU2 21/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
349708 2008 YY2 01/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349709 2008 YY3 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349710 2008 YP5 22/12/2008 Marly P. Kocher 2,2 km MPC · JPL
349711 2008 YM8 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349712 2008 YP8 24/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 790 m MPC · JPL
349713 2008 YQ9 25/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 1,1 km MPC · JPL
349714 2008 YF11 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349715 2008 YT16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349716 2008 YO26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
349717 2008 YS28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 790 m MPC · JPL
349718 2008 YF37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349719 2008 YB40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349720 2008 YB44 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349721 2008 YJ45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349722 2008 YE50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349723 2008 YR52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
349724 2008 YP62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
349725 2008 YK65 30/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349726 2008 YH68 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349727 2008 YM69 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349728 2008 YF70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349729 2008 YF80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349730 2008 YV80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349731 2008 YS86 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349732 2008 YB93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
349733 2008 YW97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349734 2008 YH104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349735 2008 YU105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349736 2008 YF109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349737 2008 YU109 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349738 2008 YB110 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349739 2008 YJ117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349740 2008 YJ126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349741 2008 YM130 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349742 2008 YV131 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349743 2008 YB134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349744 2008 YH134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
349745 2008 YG140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349746 2008 YG145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349747 2008 YL146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349748 2008 YD151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349749 2008 YJ155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349750 2008 YZ155 22/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349751 2008 YQ156 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349752 2008 YP157 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349753 2008 YD167 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
349754 2008 YP171 31/12/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
349755 2009 AE2 04/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,1 km MPC · JPL
349756 2009 AV7 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349757 2009 AA13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
349758 2009 AM13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349759 2009 AR17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349760 2009 AY19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349761 2009 AR22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349762 2009 AL25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349763 2009 AS27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349764 2009 AY28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349765 2009 AR37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349766 2009 AH43 07/01/2009 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
349767 2009 BD1 17/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
349768 2009 BL1 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
349769 2009 BJ6 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349770 2009 BW7 21/01/2009 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
349771 2009 BF8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349772 2009 BW8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
349773 2009 BP9 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
349774 2009 BG10 21/01/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 1,8 km MPC · JPL
349775 2009 BW14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349776 2009 BV15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
349777 2009 BS17 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349778 2009 BQ30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349779 2009 BK34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349780 2009 BZ35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349781 2009 BX42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349782 2009 BN45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
349783 2009 BR49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349784 2009 BA54 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
349785 Hsiaotejen 2009 BP55 16/01/2009 Lulin Observatory X. Y. Hsiao, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
349786 2009 BP60 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349787 2009 BB62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
349788 2009 BZ62 20/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
349789 2009 BA64 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
349790 2009 BM68 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
349791 2009 BO69 25/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349792 2009 BO70 25/01/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
349793 2009 BX73 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349794 2009 BD74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349795 2009 BV76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
349796 2009 BK80 31/01/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
349797 2009 BK82 30/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
349798 2009 BQ87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349799 2009 BD88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349800 2009 BN89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349801 2009 BL94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349802 2009 BJ95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349803 2009 BL99 28/01/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
349804 2009 BM99 28/01/2009 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
349805 2009 BR106 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
349806 2009 BE110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349807 2009 BQ110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
349808 2009 BS116 29/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349809 2009 BB122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349810 2009 BR131 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
349811 2009 BT131 18/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
349812 2009 BA141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349813 2009 BH145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349814 2009 BL157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349815 2009 BF158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349816 2009 BR163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349817 2009 BY165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349818 2009 BC170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
349819 2009 BU174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349820 2009 BA176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349821 2009 BG180 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
349822 2009 BU181 26/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
349823 2009 BM184 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
349824 2009 BJ186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349825 2009 BO186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349826 2009 CU6 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 1,4 km MPC · JPL
349827 2009 CM7 01/02/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
349828 2009 CU11 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349829 2009 CY14 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349830 2009 CO15 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349831 2009 CW18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
349832 2009 CV19 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349833 2009 CJ22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349834 2009 CB23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349835 2009 CY25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349836 2009 CF26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349837 2009 CU33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349838 2009 CX36 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349839 2009 CS37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
349840 2009 CF43 14/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
349841 2009 CX48 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
349842 2009 CV49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
349843 2009 CE52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
349844 2009 CC55 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
349845 2009 CY55 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
349846 2009 CO59 05/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349847 2009 CS61 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
349848 2009 CT62 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349849 2009 CF63 01/02/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
349850 2009 CR65 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349851 2009 DA2 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
349852 2009 DN7 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349853 2009 DX15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
349854 2009 DX18 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349855 2009 DU19 21/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349856 2009 DW19 21/02/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
349857 2009 DE21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349858 2009 DJ26 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
349859 2009 DJ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349860 2009 DY35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349861 2009 DW41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
349862 2009 DX43 21/02/2009 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
349863 2009 DS47 28/02/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
349864 2009 DQ50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
349865 2009 DG53 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349866 2009 DU56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349867 2009 DY57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349868 2009 DX59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349869 2009 DD62 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349870 2009 DB63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
349871 2009 DO65 22/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349872 2009 DZ68 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
349873 2009 DC71 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
349874 2009 DA74 26/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
349875 2009 DR76 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
349876 2009 DN78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
349877 2009 DC81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
349878 2009 DG81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
349879 2009 DK81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349880 2009 DD84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349881 2009 DS84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
349882 2009 DZ84 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349883 2009 DJ87 27/02/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
349884 2009 DM109 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
349885 2009 DT118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
349886 2009 DA125 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349887 2009 DP125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
349888 2009 DM126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349889 2009 DL129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
349890 2009 DZ130 22/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
349891 2009 DE133 27/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
349892 2009 DM134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
349893 2009 DP136 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349894 2009 EN12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
349895 2009 ED30 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
349896 2009 FB23 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
349897 2009 FM24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
349898 2009 FA28 22/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
349899 2009 FE32 26/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 5,0 km MPC · JPL
349900 2009 FM34 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
349901 2009 FX35 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
349902 2009 FU38 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349903 2009 FS43 30/03/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
349904 2009 FZ43 29/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
349905 2009 FP47 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
349906 2009 FD48 25/03/2009 Hibiscus N. Teamo 3,3 km MPC · JPL
349907 2009 FV68 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
349908 2009 FN74 17/03/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
349909 2009 HD8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
349910 2009 HQ9 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
349911 2009 HT79 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349912 2009 HN90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349913 2009 KX8 24/05/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
349914 2009 KX13 26/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
349915 2009 QA30 20/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
349916 2009 QE59 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
349917 2009 RB14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
349918 2009 SU154 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
349919 2009 SZ166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
349920 2009 SC211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
349921 2009 SB280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
349922 2009 TW42 01/10/2009 Charleston ARO 780 m MPC · JPL
349923 2009 UF8 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
349924 2009 UW91 09/03/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
349925 2009 WC26 22/11/2009 Catalina CSS APO 920 m MPC · JPL
349926 2009 WV41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
349927 2009 WB50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349928 2009 WD106 25/11/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
349929 2009 WT202 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349930 2009 XH17 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
349931 2009 XE18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
349932 2009 XO18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
349933 2009 YF7 19/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 29 km MPC · JPL
349934 2010 AX5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349935 2010 AD9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
349936 2010 AC12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349937 2010 AN15 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349938 2010 AP29 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349939 2010 AH50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349940 2010 AK53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349941 2010 CY2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349942 2010 CR22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
349943 2010 CO29 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349944 2010 CH32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
349945 2010 CD52 14/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
349946 2010 CE62 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
349947 2010 CP63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349948 2010 CC69 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
349949 2010 CN69 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
349950 2010 CL85 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349951 2010 CR107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349952 2010 CY107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
349953 2010 CK119 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349954 2010 CR123 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
349955 2010 CO127 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349956 2010 CS146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349957 2010 CM166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
349958 2010 CK182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
349959 2010 CC222 08/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
349960 2010 DK20 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
349961 2010 DO30 19/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
349962 2010 DP31 03/07/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
349963 2010 DV31 17/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
349964 2010 DO46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
349965 2010 DP65 26/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
349966 2010 ER7 03/03/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
349967 2010 ET7 03/03/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
349968 2010 ES21 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
349969 2010 EG29 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
349970 2010 EA35 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
349971 2010 EE40 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
349972 2010 EW66 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
349973 2010 EE67 12/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
349974 2010 ES77 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
349975 2010 EX85 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
349976 2010 EC86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
349977 2010 EG90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
349978 2010 EP103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349979 2010 EO108 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
349980 2010 EH110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
349981 2010 EQ113 05/03/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
349982 2010 ED121 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
349983 2010 EL123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
349984 2010 EG124 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
349985 2010 ER127 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
349986 2010 ES131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
349987 2010 EK134 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
349988 2010 EW140 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349989 2010 EO171 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
349990 2010 EY171 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
349991 2010 FM20 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
349992 2010 FD29 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
349993 2010 FE85 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
349994 2010 FS88 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
349995 2010 FE92 20/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
349996 2010 FU92 14/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
349997 2010 FY98 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
349998 2010 GP27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
349999 2010 GC28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350000 2010 GM28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001