Danh sách tiểu hành tinh/509001–510000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509001 2005 GF59 04/04/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
509002 2005 GF124 16/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
509003 2005 GW148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509004 2005 GR229 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509005 2005 JR24 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509006 2005 JU28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509007 2005 JV28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509008 2005 JM50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509009 2005 JF62 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
509010 2005 LD2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509011 2005 LU39 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509012 2005 LE53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509013 2005 MX14 29/06/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
509014 2005 MO22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
509015 2005 MH28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509016 2005 ME38 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509017 2005 MP48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509018 Wiese 2005 NE1 01/07/2005 Needville Needville Obs. 1,3 km MPC · JPL
509019 2005 NZ7 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509020 2005 NU18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509021 2005 NE42 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509022 2005 NX76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509023 2005 NC88 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509024 2005 PZ1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
509025 2005 PR4 07/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
509026 2005 QJ17 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
509027 2005 QF18 25/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
509028 2005 QJ20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
509029 2005 QL34 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
509030 2005 QG42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
509031 2005 QY59 25/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
509032 2005 QW81 29/08/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
509033 2005 QK180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
509034 2005 RZ42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509035 2005 SS19 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509036 2005 SO35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509037 2005 SF53 25/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
509038 2005 ST72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509039 2005 SE87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509040 2005 SK120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509041 2005 SO127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509042 2005 SQ138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509043 2005 SF144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509044 2005 SD151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509045 2005 SQ177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509046 2005 SP181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509047 2005 ST186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509048 2005 SG197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509049 2005 SQ237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509050 2005 SY242 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509051 2005 SH245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509052 2005 SS266 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509053 2005 SJ285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
509054 2005 SY289 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509055 2005 SE290 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509056 2005 TA15 01/10/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 620 m MPC · JPL
509057 2005 TE31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509058 2005 TH46 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
509059 2005 TW70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509060 2005 TO86 05/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
509061 2005 TW91 06/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
509062 2005 TX96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509063 2005 TU102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509064 2005 TC114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509065 2005 TR114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509066 2005 TQ116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509067 2005 TG125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509068 2005 TN131 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509069 2005 TN139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509070 2005 TD153 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509071 2005 TU182 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
509072 2005 TJ196 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509073 2005 UM5 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 270 m MPC · JPL
509074 2005 UR11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509075 2005 UC15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509076 2005 UP19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509077 2005 UN21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509078 2005 US37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509079 2005 US44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509080 2005 UU62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509081 2005 UA63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509082 2005 UY99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509083 2005 UZ132 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509084 2005 UF151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509085 2005 UB161 22/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
509086 2005 UM161 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
509087 2005 UQ185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509088 2005 UY197 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509089 2005 UP198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509090 2005 UW239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509091 2005 UA258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509092 2005 UB326 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509093 2005 UY351 29/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
509094 2005 UX371 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509095 2005 UU406 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509096 2005 US419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509097 2005 UN422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509098 2005 UE443 30/10/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
509099 2005 UF463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509100 2005 UR476 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509101 2005 UZ520 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509102 2005 VB7 12/11/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
509103 2005 VE97 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509104 2005 VF103 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509105 2005 VZ111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509106 2005 VP126 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509107 2005 VY130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
509108 2005 VO137 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509109 2005 WZ20 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509110 2005 WD27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509111 2005 WZ36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509112 2005 WN44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509113 2005 WT67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509114 2005 WT68 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509115 2005 WW84 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509116 2005 WY91 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509117 2005 WQ99 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
509118 2005 WT126 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509119 2005 WX177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509120 2005 WU210 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509121 2005 XE4 09/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
509122 2005 XS90 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509123 2005 YH71 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509124 2005 YM110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509125 2005 YM159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509126 2005 YH160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509127 2005 YQ168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
509128 2005 YB221 01/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
509129 2005 YA222 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509130 2005 YM264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509131 2005 YB269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509132 2005 YF279 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
509133 2006 AK15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509134 2006 AN22 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
509135 2006 AB35 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
509136 2006 AH47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509137 2006 AQ73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509138 2006 AU75 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
509139 2006 AR76 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509140 2006 AW77 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
509141 2006 BF35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509142 2006 BH71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509143 2006 BY101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509144 2006 BF102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
509145 2006 BY107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509146 2006 BD110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509147 2006 BF116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509148 2006 BR117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509149 2006 BT126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509150 2006 BB208 31/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
509151 2006 BX247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509152 2006 BZ251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
509153 2006 BJ274 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509154 2006 CK18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509155 2006 CU46 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509156 2006 DA14 22/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
509157 2006 DG39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509158 2006 DA43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509159 2006 DO53 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509160 2006 DO93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509161 2006 DP99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509162 2006 DS99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509163 2006 DC119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509164 2006 DK155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509165 2006 EV6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509166 2006 EQ39 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509167 2006 EB56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509168 2006 FJ18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509169 2006 FU23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509170 2006 GV3 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509171 2006 GH55 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509172 2006 HF28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509173 2006 HH45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509174 2006 HA70 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509175 2006 HF71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
509176 2006 HA72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509177 2006 HA78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509178 2006 HQ83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509179 2006 HL152 26/04/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
509180 2006 HK153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509181 2006 JN47 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509182 2006 JS52 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509183 2006 JV53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509184 2006 KD26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509185 2006 KO46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
509186 2006 KO49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509187 2006 KL54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509188 2006 KS58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509189 2006 KQ70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509190 2006 KT112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509191 2006 OC5 21/07/2006 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
509192 2006 OD7 24/07/2006 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
509193 2006 OX19 21/07/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
509194 2006 QQ108 28/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
509195 2006 QR185 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509196 2006 RK23 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509197 2006 RA37 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509198 2006 RM48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509199 2006 RD71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509200 2006 RQ88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509201 2006 RA99 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509202 2006 RN101 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
509203 2006 RM104 15/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
509204 2006 SF13 17/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
509205 2006 SY20 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509206 2006 SR32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509207 2006 SY47 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
509208 2006 SC50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
509209 2006 SH80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509210 2006 ST126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
509211 2006 SZ140 25/09/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
509212 2006 SA141 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
509213 2006 SK160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509214 2006 SK186 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509215 2006 SK202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509216 2006 SR224 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509217 2006 SY231 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509218 2006 SW241 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
509219 2006 SZ250 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509220 2006 SY262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509221 2006 SM272 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
509222 2006 SW296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509223 2006 SC315 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509224 2006 SV329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509225 2006 SM331 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509226 2006 SF344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509227 2006 SK374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
509228 2006 ST398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509229 2006 SR404 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509230 2006 SB406 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509231 2006 ST412 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
509232 2006 TS29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509233 2006 TK38 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509234 2006 TW41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
509235 2006 TG44 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509236 2006 TB45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509237 2006 TE54 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509238 2006 TV58 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509239 2006 TX78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509240 2006 TE79 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509241 2006 TX81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509242 2006 TR100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509243 2006 TV104 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509244 2006 TU105 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509245 2006 TJ126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509246 2006 TX126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509247 2006 US5 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
509248 2006 US8 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509249 2006 UX14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509250 2006 UJ30 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
509251 2006 UC33 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509252 2006 UT34 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
509253 2006 UF40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509254 2006 UZ54 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509255 2006 UW61 28/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
509256 2006 UF62 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509257 2006 UE82 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509258 2006 UP88 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509259 2006 UC104 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509260 2006 UF122 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509261 2006 UZ140 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509262 2006 UM142 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509263 2006 UP156 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509264 2006 UM159 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509265 2006 US176 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509266 2006 UO179 30/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
509267 2006 UD195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509268 2006 UE211 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509269 2006 UL212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509270 2006 UP225 19/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
509271 2006 UD230 21/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
509272 2006 UD239 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509273 2006 UX243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509274 2006 UW252 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509275 2006 US253 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509276 2006 UK268 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
509277 2006 UE289 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509278 2006 UL340 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509279 2006 VP1 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509280 2006 VQ4 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
509281 2006 VK10 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509282 2006 VX13 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
509283 2006 VN18 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509284 2006 VW21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509285 2006 VE32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509286 2006 VD33 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509287 2006 VE48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509288 2006 VA50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509289 2006 VO54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
509290 2006 VV58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
509291 2006 VK59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509292 2006 VO59 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509293 2006 VJ68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509294 2006 VU68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509295 2006 VL98 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509296 2006 VQ105 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509297 2006 VY108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509298 2006 VQ116 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509299 2006 VX117 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509300 2006 VB119 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509301 2006 VH127 27/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
509302 2006 VQ138 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509303 2006 VR143 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509304 2006 VY148 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509305 2006 VE153 16/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
509306 2006 VK155 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509307 2006 VX167 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509308 2006 VU173 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509309 2006 WJ1 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509310 2006 WD7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509311 2006 WK14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509312 2006 WP18 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509313 2006 WP22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509314 2006 WG29 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509315 2006 WO34 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509316 2006 WL44 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509317 2006 WO58 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
509318 2006 WZ76 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509319 2006 WG97 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509320 2006 WM97 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
509321 2006 WV104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509322 2006 WM106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
509323 2006 WA112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509324 2006 WL133 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509325 2006 WR137 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509326 2006 WL138 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
509327 2006 WO162 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509328 2006 WX167 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509329 2006 WP180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509330 2006 WR187 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509331 2006 WC192 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509332 2006 WJ199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509333 2006 XV 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509334 2006 XJ12 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509335 2006 XR19 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509336 2006 XE29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509337 2006 XC36 16/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
509338 2006 XV41 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509339 2006 XU71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
509340 2006 YO12 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509341 2006 YT16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
509342 2006 YS18 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509343 2006 YC22 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509344 2006 YB30 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509345 2006 YF32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509346 2006 YM32 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509347 2006 YE35 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509348 2006 YH45 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
509349 2006 YK45 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509350 2006 YG51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509351 2006 YV54 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509352 2007 AG 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
509353 2007 AT2 10/01/2007 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
509354 2007 AU5 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509355 2007 AY6 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509356 2007 AR10 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509357 2007 AZ19 13/01/2007 Vallemare Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
509358 2007 AO23 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509359 2007 AR29 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509360 2007 AZ30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509361 2007 AR31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509362 2007 BZ4 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509363 2007 BJ7 23/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
509364 2007 BS11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509365 2007 BO12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509366 2007 BV18 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509367 2007 BU20 24/01/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
509368 2007 BY22 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509369 2007 BD37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
509370 2007 BM42 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509371 2007 BX45 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509372 2007 BB67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509373 2007 BE69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509374 2007 BX69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
509375 2007 BN71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509376 2007 BA73 16/01/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
509377 2007 BW75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509378 2007 BC78 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509379 2007 BF79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509380 2007 BR85 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,4 km MPC · JPL
509381 2007 BY99 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509382 2007 CO1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
509383 2007 CH9 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509384 2007 CL9 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509385 2007 CM11 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
509386 2007 CP16 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509387 2007 CT23 07/02/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
509388 2007 CD25 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
509389 2007 CR35 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
509390 2007 CT38 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509391 2007 CH39 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509392 2007 CA43 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
509393 2007 CP53 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509394 2007 CV65 10/02/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
509395 2007 DH16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509396 2007 DH17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509397 2007 DX17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
509398 2007 DX20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509399 2007 DW25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509400 2007 DG34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509401 2007 DX38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509402 2007 DB51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509403 2007 DN55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509404 2007 DB59 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509405 2007 DG74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509406 2007 DG79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509407 2007 DL81 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509408 2007 DU82 23/02/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
509409 2007 DY94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
509410 2007 DS104 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509411 2007 DF115 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509412 2007 DC116 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509413 2007 EO2 09/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
509414 2007 EF13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509415 2007 EE28 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509416 2007 ED31 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509417 2007 EG35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509418 2007 EN44 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509419 2007 EY46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509420 2007 EQ47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509421 2007 ES48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
509422 2007 EM50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509423 2007 ED51 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509424 2007 EV56 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509425 2007 EQ67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509426 2007 EB70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509427 2007 EP91 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509428 2007 ES93 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
509429 2007 EE99 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509430 2007 EB104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509431 2007 EQ112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509432 2007 ET127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509433 2007 EV150 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509434 2007 EM151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
509435 2007 EB152 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509436 2007 EO152 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509437 2007 EG167 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509438 2007 ER193 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509439 2007 EO196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509440 2007 EC198 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509441 2007 EQ219 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509442 2007 EW225 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509443 2007 FO24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509444 2007 GJ17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509445 2007 GJ48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509446 2007 GC54 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509447 2007 GE74 16/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509448 2007 GH76 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509449 2007 HE6 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509450 2007 HB14 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509451 2007 HT31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509452 2007 HF42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509453 2007 HD73 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
509454 2007 HF87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509455 2007 JC7 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509456 2007 LF 07/06/2007 Catalina CSS APO · 280 m MPC · JPL
509457 2007 LE5 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509458 2007 LG23 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509459 2007 LF33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
509460 2007 RD43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509461 2007 RB103 11/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
509462 2007 RS108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509463 2007 RP113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509464 2007 RE128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509465 2007 RX149 02/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
509466 2007 RC165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509467 2007 RS167 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509468 2007 RS176 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509469 2007 RJ182 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509470 2007 RE253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509471 2007 RC264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
509472 2007 RP277 05/09/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
509473 2007 RM286 03/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
509474 2007 RS295 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509475 2007 RT320 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509476 2007 SY6 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509477 2007 SN7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509478 2007 SM22 18/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
509479 2007 TJ66 07/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
509480 2007 TQ82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509481 2007 TA87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
509482 2007 TB133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509483 2007 TE145 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
509484 2007 TN146 06/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
509485 2007 TW196 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509486 2007 TS246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509487 2007 TV246 09/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
509488 2007 TD256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509489 2007 TP267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509490 2007 TU326 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509491 2007 TR333 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509492 2007 TX367 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509493 2007 TJ389 13/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
509494 2007 TA397 11/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
509495 2007 TV422 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
509496 2007 TH426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509497 2007 TJ433 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
509498 2007 TV440 08/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
509499 2007 UT21 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509500 2007 UH23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509501 2007 UB50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509502 2007 UK106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509503 2007 UO116 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509504 2007 UX134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509505 2007 VL8 05/11/2007 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
509506 2007 VY11 05/11/2007 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
509507 2007 VQ32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509508 2007 VQ48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509509 2007 VL65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509510 2007 VP122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509511 2007 VA143 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509512 2007 VK156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509513 2007 VW162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509514 2007 VG202 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
509515 2007 VN289 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509516 2007 VD307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509517 2007 VH313 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509518 2007 VT328 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509519 2007 VT330 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509520 2007 WB 16/11/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
509521 2007 WX15 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509522 2007 WA41 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509523 2007 XP3 04/12/2007 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
509524 2007 XU6 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
509525 2007 XJ19 09/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
509526 2007 XW42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509527 2007 XW58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509528 2007 XJ60 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
509529 2007 YG1 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509530 2007 YG13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509531 2007 YS39 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
509532 2007 YK59 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509533 2007 YG70 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509534 2007 YK72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509535 2007 YY72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509536 2007 YL75 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509537 2008 AN 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509538 2008 AN7 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509539 2008 AO10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
509540 2008 AW11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509541 2008 AF35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509542 2008 AG61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509543 2008 AD65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509544 2008 AD89 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509545 2008 AQ100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509546 2008 AT101 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509547 2008 AA107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509548 2008 AT114 12/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509549 2008 AO127 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
509550 2008 AG134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509551 2008 BW11 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
509552 2008 BA20 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
509553 2008 BG24 10/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
509554 2008 BS37 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509555 2008 BK42 31/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
509556 2008 BS51 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509557 2008 BK53 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
509558 2008 BT53 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509559 2008 BY53 31/01/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
509560 2008 CG10 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509561 2008 CU10 03/02/2008 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
509562 2008 CW10 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509563 2008 CG21 07/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 620 m MPC · JPL
509564 2008 CT27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509565 2008 CZ27 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509566 2008 CB33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509567 2008 CJ41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509568 2008 CM48 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509569 2008 CJ70 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 210 m MPC · JPL
509570 2008 CQ79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509571 2008 CF87 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509572 2008 CK87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509573 2008 CN91 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509574 2008 CE98 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509575 2008 CS98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509576 2008 CR128 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509577 2008 CZ131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509578 2008 CR191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509579 2008 CT191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509580 2008 CW191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509581 2008 CM194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509582 2008 CX197 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509583 2008 CA199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509584 2008 CS200 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509585 2008 CE208 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509586 2008 CJ212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509587 2008 DY17 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509588 2008 DF21 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
509589 2008 DL22 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509590 2008 DL24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509591 2008 DY24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
509592 2008 DF25 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509593 2008 DL35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509594 2008 DA38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509595 2008 DC66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509596 2008 DQ86 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509597 2008 EZ8 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509598 2008 EX9 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509599 2008 EW13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509600 2008 EO22 06/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509601 2008 EH24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509602 2008 ES62 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
509603 2008 EU63 09/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
509604 2008 EP67 21/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
509605 2008 ED70 09/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
509606 2008 ED76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509607 2008 EG88 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509608 2008 ES91 02/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
509609 2008 ES102 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509610 2008 EA136 29/02/2008 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
509611 2008 ET144 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
509612 2008 ED152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509613 2008 EL158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509614 2008 EX158 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
509615 2008 EU166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509616 2008 FP6 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
509617 2008 FH8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509618 2008 FA10 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509619 2008 FG14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509620 2008 FK20 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509621 2008 FK21 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509622 2008 FJ32 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509623 2008 FQ32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509624 2008 FS37 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509625 2008 FS44 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509626 2008 FL53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509627 2008 FC58 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509628 2008 FJ72 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
509629 2008 FL73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509630 2008 FQ76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509631 2008 FN101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
509632 2008 FR118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509633 2008 FG124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509634 2008 FY129 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
509635 2008 FZ131 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509636 2008 FL133 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509637 2008 FZ133 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509638 2008 FW135 30/03/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
509639 2008 FQ137 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
509640 2008 GP1 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509641 2008 GV10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509642 2008 GV11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509643 2008 GK24 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509644 2008 GS35 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509645 2008 GQ39 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509646 2008 GZ42 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509647 2008 GC46 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509648 2008 GQ49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509649 2008 GT50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509650 2008 GW54 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509651 2008 GH60 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509652 2008 GN60 29/03/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
509653 2008 GL66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
509654 2008 GJ86 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
509655 2008 GX86 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
509656 2008 GL111 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
509657 2008 GS121 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509658 2008 GV127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
509659 2008 GL133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509660 2008 GY136 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509661 2008 GE138 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509662 2008 GG144 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509663 2008 HY7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509664 2008 HW15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
509665 2008 HM19 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509666 2008 HN46 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509667 2008 HY55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
509668 2008 HJ60 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
509669 2008 HL66 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509670 2008 HM66 16/04/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509671 2008 JC7 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
509672 2008 JN11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509673 2008 JC23 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509674 2008 JA28 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
509675 2008 KM4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509676 2008 KO42 01/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
509677 2008 LK 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509678 2008 LN10 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
509679 2008 LX17 05/06/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
509680 2008 MF2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509681 2008 OW5 28/07/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
509682 2008 PO10 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509683 2008 PE21 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
509684 2008 PH22 12/08/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
509685 2008 QH10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
509686 2008 QT28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
509687 2008 QD44 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
509688 2008 QV45 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
509689 2008 QW47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509690 2008 RV5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509691 2008 RU8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509692 2008 RT23 05/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
509693 2008 RA66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509694 2008 RE84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509695 2008 RF98 09/09/2008 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
509696 2008 RQ98 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
509697 2008 RE99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
509698 2008 RB132 06/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
509699 2008 RL138 06/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
509700 2008 RG142 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509701 2008 SR4 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
509702 2008 SY22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509703 2008 SR30 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
509704 2008 SC55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509705 2008 SM56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
509706 2008 SH58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509707 2008 SX66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
509708 2008 SX67 21/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
509709 2008 SV72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509710 2008 SZ76 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509711 2008 SX91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509712 2008 SM96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509713 2008 SZ105 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509714 2008 SD108 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509715 2008 SG119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509716 2008 SN130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509717 2008 SB132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509718 2008 SV141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
509719 2008 SR155 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
509720 2008 SP157 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
509721 2008 SP166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
509722 2008 SU167 05/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
509723 2008 SX180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509724 2008 SK187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509725 2008 SF203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509726 2008 SD207 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509727 2008 SX207 27/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
509728 2008 SL211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509729 2008 SQ233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
509730 2008 SX244 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509731 2008 SJ251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509732 2008 SX254 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
509733 2008 SD265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509734 2008 SW268 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509735 2008 SV274 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509736 2008 SB284 23/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
509737 2008 SU295 28/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
509738 2008 SR301 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509739 2008 TC12 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509740 2008 TA20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509741 2008 TU31 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509742 2008 TJ46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509743 2008 TX53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509744 2008 TR57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509745 2008 TW60 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509746 2008 TX70 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
509747 2008 TE78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509748 2008 TZ82 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509749 2008 TC83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
509750 2008 TL96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509751 2008 TA103 28/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
509752 2008 TH107 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509753 2008 TO120 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509754 2008 TY129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
509755 2008 TH161 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
509756 2008 TS163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509757 2008 TC165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
509758 2008 TA169 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
509759 2008 TQ180 23/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
509760 2008 TA184 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509761 2008 UM 19/10/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
509762 2008 UK13 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509763 2008 UW31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509764 2008 UP32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509765 2008 UZ33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509766 2008 UA43 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509767 2008 UQ46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509768 2008 UY47 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509769 2008 UW69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
509770 2008 UF77 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509771 2008 UV90 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509772 2008 UZ92 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
509773 2008 UX99 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
509774 2008 UV106 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509775 2008 UD113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509776 2008 UN119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
509777 2008 UN123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509778 2008 UG145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509779 2008 UE158 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509780 2008 UF174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509781 2008 US176 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509782 2008 UF178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509783 2008 UX182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509784 2008 UR185 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509785 2008 UW193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509786 2008 UR205 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509787 2008 UU229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509788 2008 UM230 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
509789 2008 UK231 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509790 2008 US238 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509791 2008 UY241 07/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
509792 2008 UK242 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
509793 2008 UO247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509794 2008 UX254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509795 2008 UB257 23/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
509796 2008 UK259 29/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
509797 2008 UQ291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509798 2008 UQ298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509799 2008 UJ303 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509800 2008 US308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509801 2008 UX337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509802 2008 UT351 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
509803 2008 UX352 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509804 2008 UL359 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509805 2008 UM360 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509806 2008 VA 02/11/2008 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
509807 2008 VT2 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
509808 2008 VA5 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
509809 2008 VA11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
509810 2008 VD14 24/10/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
509811 2008 VA22 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509812 2008 VD32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
509813 2008 VM48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509814 2008 VQ66 03/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
509815 2008 VP71 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509816 2008 VT81 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509817 2008 WF1 25/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
509818 2008 WG36 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509819 2008 WY39 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
509820 2008 WD47 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509821 2008 WQ63 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
509822 2008 WP73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509823 2008 WA74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509824 2008 WT84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509825 2008 WO99 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509826 2008 WE110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509827 2008 WK111 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509828 2008 WA136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509829 2008 WZ138 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
509830 2008 XQ1 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509831 2008 XC6 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
509832 2008 XQ7 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509833 2008 XK41 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509834 2008 XL46 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509835 2008 XJ47 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509836 2008 YA5 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509837 2008 YJ17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509838 2008 YQ20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509839 2008 YY22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509840 2008 YS41 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509841 2008 YO50 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509842 2008 YX50 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509843 2008 YK55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509844 2008 YX65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509845 2008 YV74 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509846 2008 YF75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509847 2008 YX87 30/11/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
509848 2008 YQ96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
509849 2008 YJ98 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509850 2008 YM101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509851 2008 YE102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509852 2008 YR105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
509853 2008 YE111 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509854 2008 YF111 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509855 2008 YB123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509856 2008 YM133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
509857 2008 YL137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509858 2008 YU139 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509859 2008 YT161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509860 2008 YA166 21/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
509861 2008 YG166 19/12/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
509862 2008 YC170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509863 2008 YO171 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
509864 2009 AO2 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509865 2009 AO26 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
509866 2009 AZ27 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509867 2009 AR31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509868 2009 AH40 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
509869 2009 AJ41 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509870 2009 AF46 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509871 2009 BX2 23/10/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
509872 2009 BD4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509873 2009 BW4 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
509874 2009 BT6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
509875 2009 BO19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509876 2009 BB26 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509877 2009 BJ36 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
509878 2009 BQ42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509879 2009 BV44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509880 2009 BO60 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509881 2009 BK62 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509882 2009 BN64 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
509883 2009 BA65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509884 2009 BZ67 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
509885 2009 BY73 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
509886 2009 BC85 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509887 2009 BQ88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
509888 2009 BJ97 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509889 2009 BV97 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
509890 2009 BA116 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509891 2009 BC119 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509892 2009 BK121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509893 2009 BZ126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
509894 2009 BF168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
509895 2009 BT178 29/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
509896 2009 CK15 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509897 2009 CS25 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
509898 2009 CF28 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
509899 2009 CQ38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
509900 2009 CV50 14/02/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
509901 2009 DK 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509902 2009 DW2 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
509903 2009 DK19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
509904 2009 DB30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
509905 2009 DJ42 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509906 2009 DO93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509907 2009 DH96 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
509908 2009 DN112 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
509909 2009 EB16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
509910 2009 FY3 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
509911 2009 FW7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
509912 2009 FD17 16/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
509913 2009 FC40 19/03/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
509914 2009 FH41 16/03/2009 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
509915 2009 FR48 18/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
509916 2009 FM75 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
509917 2009 HA 16/04/2009 Kitami K. Endate 2,9 km MPC · JPL
509918 2009 HG8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
509919 2009 HF12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 3,6 km MPC · JPL
509920 2009 HU37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
509921 2009 HK42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
509922 2009 HN62 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509923 2009 HS67 27/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,1 km MPC · JPL
509924 2009 HS87 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
509925 2009 HW108 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
509926 2009 NY 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
509927 2009 OE 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509928 2009 OX2 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
509929 2009 OV8 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
509930 2009 OV20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
509931 2009 ON22 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
509932 2009 OH24 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509933 2009 PJ8 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
509934 2009 PF19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509935 2009 QL8 20/08/2009 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
509936 2009 QT19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
509937 2009 QU31 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
509938 2009 QN46 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509939 2009 QB51 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
509940 2009 QK51 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
509941 2009 QD53 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
509942 2009 QZ54 28/08/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
509943 2009 QH55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
509944 2009 RQ13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509945 2009 RX15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509946 2009 RV48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509947 2009 RY74 13/09/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
509948 2009 SF20 29/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
509949 2009 SN20 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509950 2009 SH40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509951 2009 SX45 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
509952 2009 SJ50 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509953 2009 SA51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509954 2009 SN67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
509955 2009 SA82 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509956 2009 SF133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
509957 2009 SV146 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
509958 2009 SN152 27/08/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
509959 2009 SZ152 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509960 2009 SK187 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
509961 2009 SD202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509962 2009 SZ202 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
509963 2009 SM252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
509964 2009 SF255 29/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
509965 2009 SJ258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
509966 2009 SG280 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509967 2009 SD289 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509968 2009 SN317 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509969 2009 SC321 21/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509970 2009 SZ323 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509971 2009 SS333 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509972 2009 SO341 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
509973 2009 SJ342 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509974 2009 SG358 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
509975 2009 TW9 15/10/2009 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
509976 2009 TA11 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509977 2009 TF11 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
509978 2009 TX14 16/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
509979 2009 TC18 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
509980 2009 TL19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509981 2009 TH23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
509982 2009 TN25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509983 2009 UP18 23/10/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
509984 2009 UT49 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509985 2009 UE51 22/10/2009 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
509986 2009 US61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
509987 2009 UM95 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
509988 2009 UF99 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
509989 2009 UV110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
509990 2009 US113 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
509991 2009 UT128 26/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 750 m MPC · JPL
509992 2009 UT143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
509993 2009 UZ154 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
509994 2009 VV1 12/10/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
509995 2009 VP30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
509996 2009 VB37 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
509997 2009 VS41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
509998 2009 VA44 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
509999 2009 VU47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510000 2009 VM49 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

505.000s  • 506.000s  • 507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001