Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/465001–466000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465001 2006 DV104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465002 2006 DL125 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465003 2006 DO131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465004 2006 EE49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465005 2006 FG31 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
465006 2006 FT41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465007 2006 FZ41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465008 2006 GV14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465009 2006 GN33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465010 2006 GH37 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465011 2006 HQ14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465012 2006 HA41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465013 2006 HG64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465014 2006 HJ77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465015 2006 HH115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465016 2006 HK154 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465017 2006 JY9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465018 2006 JJ13 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
465019 2006 JP21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465020 2006 JX32 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465021 2006 JS36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465022 2006 JY38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465023 2006 JK41 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465024 2006 KE32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465025 2006 KK35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465026 2006 KH45 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465027 2006 KJ51 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465028 2006 KW51 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465029 2006 KJ59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465030 2006 KH62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465031 2006 KL70 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465032 2006 KT87 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465033 2006 MC12 21/06/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
465034 2006 PK3 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465035 2006 PO25 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465036 2006 QK13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
465037 2006 QH23 20/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
465038 2006 QP26 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
465039 2006 QT61 22/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
465040 2006 QN62 23/08/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
465041 2006 QA64 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
465042 2006 QG74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465043 2006 QE81 24/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
465044 2006 QA106 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
465045 2006 QO114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
465046 2006 QW148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465047 2006 RW33 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
465048 2006 RY41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465049 2006 RG61 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
465050 2006 RM74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465051 2006 RW80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465052 2006 RE81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465053 2006 RC84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465054 2006 SY3 16/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
465055 2006 SE11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465056 2006 SD12 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
465057 2006 SU31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465058 2006 SZ35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
465059 2006 SF41 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465060 2006 SK41 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
465061 2006 SB61 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465062 2006 SJ76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465063 2006 SM89 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465064 2006 SY95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465065 2006 SF107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465066 2006 SC112 22/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
465067 2006 SU121 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465068 2006 SR202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465069 2006 SE213 19/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465070 2006 SV229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465071 2006 SJ246 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465072 2006 SR301 26/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
465073 2006 ST346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465074 2006 SP356 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
465075 2006 SA357 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
465076 2006 SG365 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
465077 2006 SU367 27/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
465078 2006 SX410 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
465079 2006 TX52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465080 2006 TT79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465081 2006 TY103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465082 2006 TE105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465083 2006 TH127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465084 2006 TW127 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465085 2006 UD10 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465086 2006 UH17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465087 2006 UU39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
465088 2006 UC57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465089 2006 UF59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465090 2006 UZ71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465091 2006 UV81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465092 2006 UG89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465093 2006 UQ103 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465094 2006 UM118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465095 2006 UB140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465096 2006 UT186 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
465097 2006 UE191 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465098 2006 UQ217 31/10/2006 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
465099 2006 UY236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465100 2006 UQ245 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465101 2006 UE252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465102 2006 UO273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465103 2006 UJ276 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465104 2006 UM288 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
465105 2006 UD290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465106 2006 VF17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465107 2006 VQ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465108 2006 VR26 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
465109 2006 VA31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465110 2006 VB34 11/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
465111 2006 VF61 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465112 2006 VE65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465113 2006 VS70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465114 2006 VA108 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465115 2006 WA83 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
465116 2006 WB100 19/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465117 2006 WU104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465118 2006 WU107 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465119 2006 WV110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465120 2006 WW117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465121 2006 WP134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465122 2006 WL157 22/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465123 2006 WL170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465124 2006 WW175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
465125 2006 WY190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465126 2006 WF204 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465127 2006 XB56 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465128 2006 XY61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465129 2006 XG66 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465130 2006 XG67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465131 2006 YO9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465132 2006 YG15 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465133 2006 YH17 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465134 2006 YQ17 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465135 2006 YV26 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465136 2006 YF48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465137 2007 AK23 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465138 2007 AB28 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465139 2007 BD2 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465140 2007 BA3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465141 2007 BH37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465142 2007 BG45 25/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465143 2007 BC59 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465144 2007 BK76 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465145 2007 BE81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465146 2007 CZ2 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465147 2007 CG8 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465148 2007 CJ29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465149 2007 CG31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465150 2007 CW32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465151 2007 CL37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465152 2007 CD48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
465153 2007 CT56 27/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465154 2007 CR57 09/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465155 2007 DC6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465156 2007 DU11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465157 2007 DW12 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465158 2007 DP32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465159 2007 DO33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465160 2007 DW41 10/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465161 2007 DX41 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
465162 2007 DM55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465163 2007 DY69 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465164 2007 DZ113 25/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
465165 2007 DV115 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465166 2007 EL 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
465167 2007 EE14 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465168 2007 EM16 09/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465169 2007 EE43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465170 2007 EW52 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465171 2007 EE53 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465172 2007 EZ63 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465173 2007 EY76 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
465174 2007 EE84 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
465175 2007 ER100 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465176 2007 ES100 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465177 2007 EZ121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465178 2007 EB127 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465179 2007 EL127 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465180 2007 EZ141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465181 2007 EB190 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465182 2007 EV193 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465183 2007 ER219 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465184 2007 FG22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465185 2007 FR26 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465186 2007 FB46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465187 2007 GS9 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465188 2007 GD43 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465189 2007 GE67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465190 2007 GE71 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465191 2007 HQ1 16/04/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
465192 2007 HF20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465193 2007 HP24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465194 2007 HS41 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465195 2007 HC42 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465196 2007 HB43 16/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
465197 2007 HW50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465198 2007 HM57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465199 2007 JJ8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465200 2007 JB28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465201 2007 JA30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465202 2007 JB31 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465203 2007 LC21 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465204 2007 LJ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465205 2007 MY21 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465206 2007 OR4 21/07/2007 Lulin Observatory LUSS 710 m MPC · JPL
465207 2007 PC21 09/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
465208 2007 PS28 15/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,9 km MPC · JPL
465209 2007 PN30 11/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
465210 2007 QF10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
465211 2007 RW5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 620 m MPC · JPL
465212 2007 RG6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,2 km MPC · JPL
465213 2007 RS15 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 570 m MPC · JPL
465214 2007 RU29 04/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
465215 2007 RB31 05/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465216 2007 RR54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465217 2007 RL68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465218 2007 RA86 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465219 2007 RX92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465220 2007 RZ107 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465221 2007 RL115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465222 2007 RB118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465223 2007 RF129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465224 2007 RT131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465225 2007 RC139 15/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
465226 2007 RH139 03/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465227 2007 RZ165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465228 2007 RO179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465229 2007 RN181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465230 2007 RQ191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465231 2007 RQ209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465232 2007 RR210 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465233 2007 RG228 22/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
465234 2007 RY250 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465235 2007 RG262 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
465236 2007 RC272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465237 2007 RJ273 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465238 2007 RM287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465239 2007 RT290 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465240 2007 RK291 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465241 2007 RS291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465242 2007 RT291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465243 2007 RR293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465244 2007 RU293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465245 2007 RX293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465246 2007 RE298 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
465247 2007 RF301 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465248 2007 RW302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465249 2007 RH312 12/09/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
465250 2007 RT315 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465251 2007 RP316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465252 2007 RW319 13/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465253 2007 RZ322 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465254 2007 SM2 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
465255 2007 SD6 21/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
465256 2007 SJ6 04/09/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465257 2007 SQ14 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465258 2007 SP19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465259 2007 SS22 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465260 2007 TS11 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465261 2007 TK26 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
465262 2007 TK27 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465263 2007 TS27 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465264 2007 TN39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465265 2007 TL59 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465266 2007 TK60 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465267 2007 TQ61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465268 2007 TU72 08/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
465269 2007 TA74 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
465270 2007 TQ74 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465271 2007 TF107 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465272 2007 TS112 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465273 2007 TR115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465274 2007 TR127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465275 2007 TR163 11/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
465276 2007 TA165 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465277 2007 TV172 13/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
465278 2007 TV178 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465279 2007 TY180 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
465280 2007 TA182 08/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
465281 2007 TM190 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465282 2007 TK205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465283 2007 TZ211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465284 2007 TA219 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
465285 2007 TN244 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465286 2007 TO248 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465287 2007 TD260 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465288 2007 TM276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465289 2007 TB295 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465290 2007 TK299 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465291 2007 TC314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465292 2007 TD329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465293 2007 TR330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465294 2007 TY335 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465295 2007 TH336 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
465296 2007 TE359 21/09/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
465297 2007 TN368 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
465298 2007 TF385 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465299 2007 TW394 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
465300 2007 TE397 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465301 2007 TX407 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465302 2007 TA424 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465303 2007 TR425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
465304 2007 TK428 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465305 2007 TB432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465306 2007 TK448 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465307 2007 UQ3 19/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465308 2007 UX4 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
465309 2007 UJ10 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465310 2007 UX12 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465311 2007 UD26 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465312 2007 UJ26 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465313 2007 UN43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465314 2007 UQ59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465315 2007 UJ71 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
465316 2007 UB73 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465317 2007 UY137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465318 2007 UT139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465319 2007 UW139 30/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
465320 2007 UK140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465321 2007 UO140 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465322 2007 VH5 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465323 2007 VX19 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465324 2007 VN30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465325 2007 VY32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465326 2007 VA44 16/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465327 2007 VP45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465328 2007 VE51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465329 2007 VE58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465330 2007 VW65 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465331 2007 VY75 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465332 2007 VW88 21/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465333 2007 VT103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465334 2007 VA123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465335 2007 VL128 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465336 2007 VG133 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465337 2007 VW138 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
465338 2007 VL141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465339 2007 VC167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465340 2007 VH174 20/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
465341 2007 VX174 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465342 2007 VF205 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465343 2007 VM222 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465344 2007 VM239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465345 2007 VL283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465346 2007 VB296 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465347 2007 VE314 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465348 2007 WC6 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465349 2007 WB13 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
465350 2007 WH28 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465351 2007 XJ1 03/12/2007 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
465352 2007 XC53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
465353 2007 YX65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465354 2008 AV9 03/06/2005 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
465355 2008 AL17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465356 2008 AB36 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465357 2008 AP37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
465358 2008 AA64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465359 2008 AP67 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465360 2008 AE82 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465361 2008 AZ94 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
465362 2008 AN105 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465363 2008 AL136 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465364 2008 BQ9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465365 2008 BD24 31/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 540 m MPC · JPL
465366 2008 CJ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
465367 2008 CW20 07/02/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
465368 2008 CG32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465369 2008 CO32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465370 2008 CZ60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
465371 2008 CQ125 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465372 2008 CX162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465373 2008 DJ17 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465374 2008 DC20 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465375 2008 DA43 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465376 2008 DS63 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465377 2008 DF86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465378 2008 EU37 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465379 2008 EN127 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465380 2008 EH146 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465381 2008 EW153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465382 2008 ED163 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465383 2008 EE168 10/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465384 2008 FB15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465385 2008 FR23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465386 2008 FA30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465387 2008 FD31 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465388 2008 FC40 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465389 2008 FH53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
465390 2008 FZ98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465391 2008 FL136 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465392 2008 GS10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465393 2008 GV25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465394 2008 GR26 12/03/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465395 2008 GX40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465396 2008 GA46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465397 2008 GH64 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465398 2008 GF72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465399 2008 GD75 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465400 2008 GM108 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465401 2008 GS110 03/04/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
465402 2008 HW1 30/03/2008 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
465403 2008 HK19 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465404 2008 HQ46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465405 2008 HZ46 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465406 2008 HR67 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465407 2008 JG5 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465408 2008 JM10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465409 2008 JM11 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465410 2008 JN40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465411 2008 KP1 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465412 2008 KC3 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465413 2008 KK3 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465414 2008 KM15 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465415 2008 KK18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465416 2008 KC36 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465417 2008 KR41 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465418 2008 MZ1 24/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465419 2008 OW3 25/07/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
465420 2008 OQ20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465421 2008 PF 01/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
465422 2008 PL2 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
465423 2008 PA4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465424 2008 PW6 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465425 2008 PK15 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465426 2008 PM21 06/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
465427 2008 QT21 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
465428 2008 QY43 23/08/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
465429 2008 QX44 24/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
465430 2008 RR5 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465431 2008 RF35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465432 2008 RX38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465433 2008 RE62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465434 2008 RQ63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465435 2008 RL69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465436 2008 RL88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465437 2008 RT100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465438 2008 RZ105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465439 2008 RG107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465440 2008 RW112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465441 2008 RK116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465442 2008 RH123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465443 2008 RS134 06/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
465444 2008 RU134 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
465445 2008 RS138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465446 2008 SE20 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465447 2008 SE22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465448 2008 SV23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465449 2008 SZ26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465450 2008 SE30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465451 2008 SZ41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465452 2008 SY44 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465453 2008 SG72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465454 2008 SB83 16/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465455 2008 SU97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465456 2008 SB99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465457 2008 SE99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465458 2008 SD101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465459 2008 SF104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465460 2008 SH119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465461 2008 SO123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465462 2008 SK125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465463 2008 SB128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465464 2008 SV129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465465 2008 SH131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465466 2008 SD142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465467 2008 SG146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465468 2008 SD196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
465469 2008 SL201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465470 2008 SM256 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465471 2008 SE265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465472 2008 SV265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465473 2008 SP267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465474 2008 SO270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465475 2008 SF274 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465476 2008 SB279 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465477 2008 SK281 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465478 2008 SP299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465479 2008 TV6 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465480 2008 TG32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465481 2008 TJ33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465482 2008 TF62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465483 2008 TL62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465484 2008 TK64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465485 2008 TW69 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465486 2008 TX74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465487 2008 TM79 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465488 2008 TU84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465489 2008 TQ89 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465490 2008 TE97 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
465491 2008 TP103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465492 2008 TF112 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465493 2008 TS114 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465494 2008 TH142 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465495 2008 TV162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465496 2008 TX167 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465497 2008 TV176 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465498 2008 TT177 06/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465499 2008 TF189 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
465500 2008 UZ 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465501 2008 UR15 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465502 2008 UZ32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465503 2008 UX34 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
465504 2008 UA41 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465505 2008 UL47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
465506 2008 US65 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465507 2008 UP73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465508 2008 UM74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465509 2008 UV82 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465510 2008 UT89 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465511 2008 UZ112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465512 2008 UV127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465513 Chenchen 2008 UO128 22/10/2008 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
465514 2008 UU131 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465515 2008 UB136 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465516 2008 UO137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465517 2008 UD139 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465518 2008 UA146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465519 2008 UC151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
465520 2008 UG154 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465521 2008 UR166 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465522 2008 UL177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465523 2008 UZ179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465524 2008 UC183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465525 2008 UL187 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465526 2008 UG192 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465527 2008 UH196 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465528 2008 US205 23/10/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
465529 2008 UR233 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465530 2008 UU236 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
465531 2008 UW248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465532 2008 UL252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465533 2008 UJ262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465534 2008 UR265 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465535 2008 UQ267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465536 2008 UU279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465537 2008 UM285 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
465538 2008 UX285 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465539 2008 UM306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465540 2008 UC322 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465541 2008 UP348 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465542 2008 UF349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465543 2008 UJ349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465544 2008 UE353 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465545 2008 UH369 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465546 2008 VP7 02/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465547 2008 VN12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465548 2008 VG40 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465549 2008 VD41 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465550 2008 VF45 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465551 2008 VR48 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465552 2008 VE63 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465553 2008 VC66 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465554 2008 WR11 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465555 2008 WQ18 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465556 2008 WP31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
465557 2008 WW35 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465558 2008 WX36 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465559 2008 WT46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465560 2008 WD68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465561 2008 WR80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465562 2008 WV82 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465563 2008 WS87 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465564 2008 WC92 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465565 2008 WE103 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
465566 2008 WX103 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465567 2008 WD109 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465568 2008 WY109 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
465569 2008 WH113 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465570 2008 WA114 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
465571 2008 WE122 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465572 2008 WZ130 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465573 2008 WA131 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465574 2008 WG138 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465575 2008 WB139 30/11/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
465576 2008 XV13 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465577 2008 XA51 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465578 2008 YZ14 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465579 2008 YT26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
465580 2008 YE42 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
465581 2008 YD59 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465582 2008 YO80 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465583 2008 YQ85 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465584 2008 YR118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465585 2008 YG130 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465586 2008 YB132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465587 2008 YK142 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
465588 2008 YG162 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
465589 2008 YR172 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465590 2009 AR35 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465591 2009 AE43 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465592 2009 AZ44 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465593 2009 BL26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465594 2009 BX26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
465595 2009 BU87 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465596 2009 BQ127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465597 2009 BT133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
465598 2009 BL137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465599 2009 BS141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465600 2009 BK172 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465601 2009 BE189 16/01/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
465602 2009 CU10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465603 2009 CW27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465604 2009 CT43 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465605 2009 DV18 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465606 2009 DX22 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465607 2009 DP43 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465608 2009 DL49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465609 2009 DN50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465610 2009 DR53 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465611 2009 DC75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465612 2009 DT84 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
465613 2009 DS125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
465614 2009 DU130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465615 2009 DH135 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465616 2009 EC 01/03/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
465617 2009 EK1 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 190 m MPC · JPL
465618 2009 EJ29 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
465619 2009 FJ22 18/03/2009 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
465620 2009 FT36 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465621 2009 FQ42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465622 2009 FS52 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465623 2009 FK72 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465624 2009 HK15 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465625 2009 HR20 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465626 2009 HD22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465627 2009 HB23 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465628 2009 HT31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465629 2009 HC38 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
465630 2009 HH82 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465631 2009 HE93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465632 2009 JN2 13/05/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
465633 2009 JR5 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 310 m MPC · JPL
465634 2009 JS6 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465635 2009 KA13 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465636 2009 KS15 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465637 2009 KK17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465638 2009 KH23 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465639 2009 LY6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465640 2009 MN9 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
465641 2009 PW3 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465642 2009 PX7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465643 2009 PY12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465644 2009 QG3 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465645 2009 QP3 16/08/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465646 2009 QJ7 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465647 2009 QM9 19/08/2009 Hibiscus N. Teamo 620 m MPC · JPL
465648 2009 QA23 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465649 2009 QD57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465650 2009 RT8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
465651 2009 RN15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465652 2009 RA35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
465653 2009 RL35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465654 2009 RR49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465655 2009 RU49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465656 2009 RB50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465657 2009 RU54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465658 2009 RX62 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
465659 2009 RE72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465660 2009 RJ72 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465661 2009 RC73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465662 2009 SD13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465663 2009 SD44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465664 2009 SL47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465665 2009 SV50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465666 2009 SP51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465667 2009 SE69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465668 2009 SG76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465669 2009 SV76 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465670 2009 SD80 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465671 2009 SK91 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465672 2009 SD105 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465673 2009 SM108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465674 2009 SL136 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465675 2009 SC138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465676 2009 ST160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465677 2009 SY193 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465678 2009 SY194 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465679 2009 SC203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465680 2009 SE203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
465681 2009 SD205 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465682 2009 SC208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465683 2009 SV212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465684 2009 SA213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465685 2009 SR215 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465686 2009 SD233 19/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465687 2009 SC236 29/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
465688 2009 SE258 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
465689 2009 SO269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465690 2009 SX269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465691 2009 SC271 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465692 2009 SC281 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465693 2009 SY285 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465694 2009 ST286 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465695 2009 SQ288 25/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
465696 2009 SU303 16/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465697 2009 SE338 19/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
465698 2009 SZ341 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465699 2009 SC352 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465700 2009 SN354 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465701 2009 SM355 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465702 2009 TN22 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
465703 2009 TH25 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465704 2009 TB32 27/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465705 2009 TN35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
465706 2009 TK41 14/10/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
465707 2009 TR45 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
465708 2009 UW5 18/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
465709 2009 UX9 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
465710 2009 UG20 22/10/2009 Auberry Sierra Remote Obs. 3,1 km MPC · JPL
465711 2009 UM32 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465712 2009 UU38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465713 2009 UA62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465714 2009 UK63 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465715 2009 UT66 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
465716 2009 UV69 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465717 2009 UQ83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465718 2009 UT84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465719 2009 UV85 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
465720 2009 UB103 19/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
465721 2009 UQ107 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465722 2009 UL112 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465723 2009 UU115 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465724 2009 UT127 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,2 km MPC · JPL
465725 2009 UD132 16/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
465726 2009 UT135 18/10/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465727 2009 UD140 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
465728 2009 US151 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465729 2009 VV12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465730 2009 VY12 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465731 2009 VH15 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465732 2009 VP15 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465733 2009 VQ24 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465734 2009 VV27 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465735 2009 VF29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465736 2009 VL32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465737 2009 VW50 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465738 2009 VS60 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465739 2009 VV60 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465740 2009 VN61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465741 2009 VR72 19/10/2009 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
465742 2009 VB78 09/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
465743 2009 VT84 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
465744 2009 VJ87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465745 2009 VC88 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465746 2009 VB100 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465747 2009 VT105 25/10/2009 Catalina CSS 18466| 2,7 km MPC · JPL
465748 2009 VL109 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465749 2009 WO6 18/10/2009 Siding Spring SSS AMO 2,5 km MPC · JPL
465750 2009 WU13 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465751 2009 WS26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465752 2009 WU32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465753 2009 WE45 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465754 2009 WK45 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465755 2009 WG50 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
465756 2009 WC67 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
465757 2009 WG70 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465758 2009 WE71 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465759 2009 WW89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465760 2009 WE105 23/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
465761 2009 WM108 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
465762 2009 WA120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465763 2009 WD133 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465764 2009 WB153 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465765 2009 WJ175 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465766 2009 WU181 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465767 2009 WH185 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465768 2009 WJ188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465769 2009 WY207 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465770 2009 WK210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465771 2009 WE215 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465772 2009 WL219 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465773 2009 WT229 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465774 2009 WN230 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465775 2009 WF234 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465776 2009 WM257 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465777 2009 XJ4 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465778 2009 XO4 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465779 2009 YJ6 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465780 2010 AP12 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465781 2010 AQ32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465782 2010 AF33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465783 2010 AG37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465784 2010 AO44 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465785 2010 AN47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465786 2010 AU60 11/01/2010 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,2 km MPC · JPL
465787 2010 AL100 12/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
465788 2010 AL128 14/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
465789 2010 BV1 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465790 2010 BH9 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
465791 2010 BU34 18/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
465792 2010 BB37 19/01/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
465793 2010 BR66 22/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
465794 2010 CT2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465795 2010 CW34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465796 2010 CC36 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465797 2010 CS44 14/02/2010 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
465798 2010 CV63 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465799 2010 CB72 13/02/2010 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
465800 2010 CH77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465801 2010 CL84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465802 2010 CP115 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465803 2010 CN116 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465804 2010 CK122 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465805 2010 CA146 15/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
465806 2010 CF153 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465807 2010 CS179 14/02/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
465808 2010 CN182 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465809 2010 CU182 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465810 2010 CB183 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465811 2010 CH248 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465812 2010 DH42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465813 2010 DG48 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465814 2010 DE74 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465815 2010 EF41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465816 2010 EZ42 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465817 2010 EP66 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465818 2010 EW77 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465819 2010 EQ86 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
465820 2010 ER104 12/03/2010 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
465821 2010 EE122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465822 2010 EU132 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465823 2010 EU134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465824 2010 FR 18/03/2010 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
465825 2010 FD96 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465826 2010 GA24 04/04/2010 Catalina CSS 150 m MPC · JPL
465827 2010 GF134 23/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
465828 2010 GB135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465829 2010 HD18 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465830 2010 HC79 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
465831 2010 JX10 02/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465832 2010 JZ35 13/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
465833 2010 JX117 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
465834 2010 LQ30 06/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
465835 2010 LG53 09/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
465836 2010 ME34 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465837 2010 ME45 22/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
465838 2010 MJ46 23/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
465839 2010 NT53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465840 2010 NN67 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465841 2010 NS110 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465842 2010 OO16 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465843 2010 OV24 19/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
465844 2010 OW36 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
465845 2010 OK80 26/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465846 2010 OK122 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
465847 2010 PJ41 06/08/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
465848 2010 PQ51 08/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465849 2010 PD60 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465850 2010 PC61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465851 2010 PP78 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465852 2010 RS16 02/09/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
465853 2010 RJ42 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
465854 2010 RV48 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
465855 2010 RB59 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465856 2010 RC67 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465857 2010 RW77 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
465858 2010 RG99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465859 2010 RE102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465860 2010 RJ106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
465861 2010 RQ111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465862 2010 RH116 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465863 2010 RC123 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465864 2010 RJ123 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465865 2010 RD166 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465866 2010 SF8 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465867 2010 SS15 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465868 2010 SX26 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465869 2010 SW28 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465870 2010 TX6 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465871 2010 TK10 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465872 2010 TY15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465873 2010 TU21 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465874 2010 TB22 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465875 2010 TG22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465876 2010 TL24 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465877 2010 TA28 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465878 2010 TM34 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465879 2010 TG79 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465880 2010 TF86 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
465881 2010 TL129 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465882 2010 TC139 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465883 2010 TF147 01/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465884 2010 TG148 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465885 2010 TE155 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465886 2010 TB162 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465887 2010 TT168 13/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
465888 2010 TH171 08/10/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
465889 2010 UT2 23/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
465890 2010 UW3 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465891 2010 UA4 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465892 2010 UT7 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
465893 2010 UR16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465894 2010 UK17 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465895 2010 UE44 03/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
465896 2010 UE56 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
465897 2010 UK58 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465898 2010 UN80 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465899 2010 UX89 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
465900 2010 UG107 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465901 2010 VL22 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465902 2010 VF30 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465903 2010 VU30 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465904 2010 VZ46 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465905 2010 VY54 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465906 2010 VJ57 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465907 2010 VY81 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465908 2010 VV90 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465909 2010 VM105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
465910 2010 VT107 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
465911 2010 VF113 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
465912 2010 VT118 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
465913 2010 VB120 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465914 2010 VQ152 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465915 2010 VE192 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465916 2010 VR194 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465917 2010 VV194 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
465918 2010 VG198 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465919 2010 VT206 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465920 2010 VZ209 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465921 2010 VT210 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465922 2010 VC220 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465923 2010 WX3 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465924 2010 WH16 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465925 2010 WD29 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465926 2010 WU35 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
465927 2010 WE52 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
465928 2010 WY57 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465929 2010 WC70 15/11/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
465930 2010 XA4 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
465931 2010 XN50 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465932 2010 XV55 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465933 2010 XW71 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
465934 2010 XZ71 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465935 2010 XT77 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465936 2010 XJ83 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465937 2010 YT4 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465938 2011 AR20 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
465939 2011 AU22 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465940 2011 AB30 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465941 2011 AA33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465942 2011 AB39 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465943 2011 AS47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
465944 2011 AH53 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465945 2011 AD65 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465946 2011 AL68 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465947 2011 BQ15 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465948 2011 BG26 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465949 2011 BJ33 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465950 2011 BR33 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465951 2011 BA34 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465952 2011 BC47 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465953 2011 BK49 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465954 2011 BX49 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465955 2011 BK60 24/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
465956 2011 BO62 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465957 2011 BR67 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
465958 2011 BR73 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
465959 2011 BE93 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465960 2011 BG102 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465961 2011 BE103 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465962 2011 BP105 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465963 2011 BJ109 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465964 2011 BY115 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465965 2011 BG120 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
465966 2011 BT122 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465967 2011 BP161 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465968 2011 CH6 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465969 2011 CN6 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
465970 2011 CX10 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465971 2011 CD12 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465972 2011 CL20 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465973 2011 CM20 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465974 2011 CG25 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465975 2011 CP25 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
465976 2011 CU30 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465977 2011 CX30 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
465978 2011 CA42 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465979 2011 CX45 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465980 2011 CF52 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
465981 2011 CO57 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
465982 2011 CQ79 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465983 2011 CG84 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
465984 2011 CY89 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465985 2011 CZ101 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
465986 2011 CW110 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
465987 2011 DS2 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
465988 2011 DL14 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
465989 2011 DD27 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465990 2011 DA29 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465991 2011 EG1 17/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465992 2011 ET11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465993 2011 EZ52 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465994 2011 EZ69 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465995 2011 EQ77 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465996 2011 EO83 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
465997 2011 FJ34 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465998 2011 FB50 15/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
465999 2011 FY55 14/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
466000 2011 FC63 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001